Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 2
2 D FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ Kostnaðurvið íbúðarkaup Markaðurinn Töluverður kostnaður er því samfara að kaupa eða byggja, segir Grétar J. Guð- mundsson, rekstrarstjórí Húsnæðisstofhun- ar ríkisins. Nauðsynlegt er að gera sér vel grein fyrir þeim kostnaði fyrirfram. ÞEGAR talað er um kostnað við íbúðakaup og húsbyggingar er oftast fjallað um þá greiðslu- byrði sem er af þeim lánum sem kaupendur eða byggjendur þurfa að taka. Þetta er eðlilegt. Greiðslu- byrði lána, sem hlutfall af launum, hefur beint að gera með möguleika viðkomandi á að standa undir kaup- um eða byggingum, þegar til lengri tíma er litið. Greiðslubyrðin er því eðlilega einn af þeim þáttum sem hvað míkilvægastir eru í fasteigna- viðskiptum og húsbyggingum. En fleira kemur til. Töluverður kostn- aður er því samfara að festa kaup á íbúðarhúsnæði eða ráðast í hús- byggingu, kostnaður sem hefur ekki beint að gera með geiðslubyrði lána á næstu árum eftir kaup eða framkvæmdir. Nauðsynlegt er að gera sér vel grein fyrir þeim kostn- aði áður en farið er af stað. Stimpilgjöld, þinglýsingar og lántbkukostnaður Gjald fyrir þinglýsingu skjala, t.d. kaupsamnings, er 1.000 kr. á hvert skjal. Þyngra vegur hins veg- LYNGVIK FASTEIGNASALA - SÍDUMÚLA 33 - SÍMI: 588-9490 Armann H. Benediktsson logg. fasteígnasali - Ceir Styurosson fógg. íasteígnasali OPIÐ LAUGARDAG KL. 12-14 EINBYLI-RAÐHUS Keilufell. Nýkomifi í sölu mjög gott 147 fm einbhús ásamt 29 fm bílsk. 4 svefnherb. Stór garður. Verft 11,7 millj. (9471). Hlíðarvegur - 3 íb. Nýkomin í sölu mjög athyglisv. eign sem skiptist í efri hæð 155 fm 5 herb. íb. m. innb. bílsk. Neðri hæð 74 fm 3ja herb. íb. m. sér- inng. Eldra einbhús á sömu lóö 3ja herb. 66 fm. Vero 15,7 millj. (9478). Reynihvammur - eínb./tVÍb. Vorum að fá í sölu sérl. vandað 260 fm hús m. 2 íb. ásamt innb. bflsk. Aukafb. er 2ja herb. 63 fm m. sér- inng. VerS 16,5 mlllj. (9480). Furugrund - 2 íb. Nykomið i sölu eldra einbhús m. tveimur 3ja herb. íb. ásamt góðum kj. m. aukaherb. Ahv. ca 3,2 millj. (húsbr.). Verð 11,3 millj. (9483). Langholtsvegur 2 íb. Ný- komið i sölu mjög fallegt 227 fm hús ásamt 44 fm bílsk. Húsið skiptist annars vegar i litla 3ja herb. íb. og hins vegar ( stóra 5-6 herb. ib. Ahv. 1,1 millj. byggsj. VerÖ 13,8 millj. (9484). Sogavegur. Vorum að fá í sölu sérl. fallegt og hlýl. 153 fm einb. m. stórum og góðum garði. Ahv. ca 4,9 millj. Verfi 12,6 mlllj. (9f67). Ásgarður. Mjög gott 129 fm raðh. sem skiptist i tvær hæðir og kj. Nýleg- verönd m. skjólveggjum í garði. Mjög góð staðsetn. Ahv. 1,5 millj. Verfi 8,5 rnilij. (8401). SERHÆÐIR - HÆÐIR Href nugata. Nýkomin í sölu mjög falleg og mikið endurn. 96 fm neðri hæð i þríb. Ljóst parket. Ahv. ca 5,0 millj. (byggsj. og húsbr.). Verfi 8,4 millj. (7470). 4RA-7HERB. Álfheimar. Rúmg. 123 fm 4ra-5 herb. íb. é 2. hæð Sérþvherb. í íb. Ahv. 3,8 millj. Verð 8,5 millj. Laus strax. (4394). Klukkuberg - Hf. Nýkomin i sölu vönduð og glæsil. 104 fm íb. á tveim- ur hæðum. Gegnheilt parket. Sérsm. innr. Sérinng. Glæsil. útsýni. Ahv. ca 5,4 millj. (húsbr.). Verð 11,5 millj. (4464). Eiðistorg - 4ra-5 herb. m. Stæði í bílskýli. Vorum að t.i í sölu mjög fallega og vandaða 138 fm íb. i lyftuh. Parket. Beykiinnr. í allri íb. Stæði í bílskýli. Mikiö útsýni. Ahv. 3,3 millj. (byggsj. og húsbr.). Verfi 11,6 millj. (S476). Blikahólar - 5 herb. m. bflsk. Nýkomin í sölu reglul. falleg ca 125 fm íb. é 2. hæð ásamt innb. ca 38 fm bílsk. Ath. lítið sérbhús. m. miklu út- sýni. Nýl. vandaðar innr. Hægt að hafa 4 svofnherb. Ahv. ca 3,7 mlllj. Verð 9,2 mlllj. (6459). 3JAHERB. Engihjalli. Vorum að fá i sölu fallega og rúmg. ca 90 fm íb. á 2. hæð í lyftuh. Hús nýl. viðg. og mál. að utan. Verfi 6,2 milli. 3445). Míðleiti. Falleg 121 fm íb. á 4. hæð ásamt stæði í bílhúsi. Innang. í bilhús og sameign. Ahv. 1,3 millj. Laus strax. Verð 9,5 millj. (3194). EfStaSUnd. Mjög falleg ca 90 fm íb. á jarðh. m. sérinng. Sérhiti. Parket. Góð staðsetn. Ahv. ca 4,3 millj. Verð 6,9 millj. Laus strax. (3418). 2JA HERB. Bugðutangi - raðh. - Mos. Nýkomið í sölu sérl. skemmtil. ca 60 fm raðh. Parket. F-lísal. baðherb. Ahv. ca 4,0 mlllj. (byggsj. og húsbr.). Verð 6,7 millj. (2462). NaðfuráS. Nýkominísölumjögrúmg. 79 fm 2ja-3ja herb. íb. á 2. hæð. Mikið útsýni. Ahv. 3,6 millj. byggsj. rik. Verfi 6,6 millj. Skipti mögul. á minni 2ja herb. <b. (2468). Bústaðavegur. vorum að fá í sölu mjög góða 63 fm íb. á 1. hæð. Sérinng. Vandaöar innr. Park- et. Hús endurn. að utan. Áhv. ca 3,7 millj. m. 5% vöxtum. Verð 5,9 millj. (2472). Víðimelur. Vorum að fá f sölu mjög góða 64 fm íb. á efri hæð. Ljóst parket. Verð 6,9 milli. (3475). Lindargata - m. bflsk. Nýkom in i sölu mjög falleg og mikið endurn. 73 fm íb. á 1. hæð m. sérinng. ásamt 41 fm bílsk. Gólfborð. Hétt til lofts. Nýl. innr. Ahv. ca 4,0 millj. (húsbr.). Verfi 6,4 millj. (3466). Borgarholtsbraut - Kóp. Vorum að fá f sölu góða 64 fm risíb. Áhv. ca 3,0 millj. Verð 6,8 millj. (3456). Lokasti'gur. Vel staðsett 66 fm íb. á jarðh. í tvíbhúsi. Eignin þarfn. lagf. (Verð 4,6 millj.) Tilboð óskast. (3417). Framnesvegur. séri. faiieg og vónduð 83 fm íb. á 2. hæð ásamt stæði í bílgeymslu. Innang. í bílgeymslu. Laus strax. Áhv. 1,7 mllli. Verð 7,5 mlllj. (3275). Æsufell - útb. aðeins 1,3 millj. Nýkomin í sölu hagkv. og þægil. 54 fm íb. á 3. hæð í lyftuh. Ahv. 3,6 millj. byggsj. Verð 4,9 rnilij. (2473). Marbakkabraut. vorum að fá i sölu mjög þokkal. 52 fm íb. í kj. Ahv. 1,8 millj. húsbr. Verfi 4,2 millj. (2477). Holtsgata - vesturbær. Ny- komin í sölu mjög góð 2ja-3ja herb. ib. ca 60 fm íb. á jarðh. ásamt geymslu. Nýl. eldhinnr. Marmara-baöherb. Mjög sérst. íb. Ahv. 3,3 millj. byggsj. Verð 6,2 millj. (2454). ÁsbraUt - KÓp. Vorum að fá i sölu óvenju stóra og góða 66 fm íb. í kj. Fallegt parket á allri íb. Áhv. ca 1,0 millj. byggsj. Verð 5,3 millj. (2463). Skarphéðinsgata. vorum að fá I sölu mjög fallega og endurn. íb. í kj. Verð 3,9 millj. (2439). SamtÚn. Nýkomin í sölu góð 42 fm ib. f kj. Ib. er mikið endurn. Verð 3,9 míllj. (2438). Kambasel - glæsieign. Mjög stór og glæsil. 96 fm neðri hæð m. sér garði. Sérinng. Laus strax. Áhv. 3,6 mlllj. Verfi 7,2 millj. (7293). Hraunbær. góö ib. n 2. hæð. sam- eign í góðu ástandi. Áhv. 2,0 millj. Laus strax. Verð 4,6 millj. (2255). Fasteijynalán Landsbréfa til allt að 25 ára Vextir af lánunum eru á bilinu 6,75 til 8,25%. Lánin henta t.d. þeim sem vilja skuldbreyta eldri lánum, kaupa stærri eignir eða vilja taka lán til framkvæmda. M i Ráðgjafar Landsbréfa hf. veita allarfrekari upplýsingar . lanpsbrefhf. SUÐU RLANDSBR AUT 24, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 588 9200, BREFASIMI 588 8598 ar stimpilgjald, sem íbúðarkaupandi greiðir af kaupsamningi eða afsali, en það er 0,4% af fasteignamati húss og lóðar. Ekki þarf að greiða stimpilgjald af afsali ef kaupsamn- ingi er þinglýst. Stimpilgjald skuldabréfa, s.s. fasteignaveðbréfa húsbréfadeildar, er 1,5% af heild- arfjárhæð bréfanna, og greiðir kaupandi það einnig. Auk þessa kostnaðar þarf kaupandi íbúðar að greiða lántökukostnað vegna þeirra lána sem hann þarf að taka. Lán- tökukostnaður vegna húsbréfalána er 1,0% af fjárhæð fasteignaveð- bréfs. Dæmi um kostnað Ef kaupverð íbúðar og fasteigna- mat er t.d. 7 millj. kr. og húsbréfa- lán 4,5 millj. kr., eru stimpilgjöld, þinglýsingar og lántökukostnaður skv. eftirfarandi: Kaupsamningur - Stimpilgjald: 28.000 kr. - Þinglýsingargjald: 1.000 kr. Fasteignaveðbréf - Stimpilgjald: 67.500 kr. - Þinglýsingargjald: 1.000 kr. - Lántökukostnaður: 45.000 kr.. Kostnaður, samtals: 142.500 kr. Viðbótarkostnaður Þurfi íbúðakaupendur eða hús- byggjendur á að halda frekari lán- um en húsbréfalánum, eins og á við um marga, kemur að sjálfsögðu einnig til lántökukostnaður og ann- ar kostnaður vegna þeirra. Ef kaup- endurnir eru jafnframt seljendur þarf að greiða sölulaun til fast- eignasala, en þau eru 1,5-2,0% af íbúðarverði. Þar að auki getur kom- ið til töluverður kostnaður vegna birtingar auglýsinga í tengslum við sölu. Húsbyggjendur þurfa auk þessa að sjálfsögðu að greiða hönn- unarkostnað, gatnagerðargjöld, tengigjöld o.fl. Þess má geta, að ekki er greidd- ur lántökukostnaður við yfirtöku húsbréfalána. Hins vegar ber að hafa í huga að íbúðakaupendur verða í öllum tilvikum að standast greiðslumat áður en yfirtakan er Himinsæng fyrir vandláta ÞESSA himinsæng settu lista- inaiitislijónin Tilla og Otto Val- stad saman úr gömlum einingum og mynskreyttu síðan sjálf að mestu, Á höfðagaflinum eru Ad- am og Eva í aðalhlutverkum. Þetta er augljóslegu rúm fyrir vandláta. Morgunblaðið/Ásdís samþykkt af Húsnæðisstofnuninni. Greiðslumat þarf ekki að liggja fyr- ir við yfirtöku á eldri lánum Bygg- ingarsjóðs ríkisins. Þá þurfa kaup- endur einungis að tilkynna breyt- ingu á nafni skuldara til veðdeildar Landsbanka íslands. Þessi upptalning á kostnaði vegna íbúðakaupa eða húsbygginga er ekki tæmandi. En af henni sést, að kostnaður við kaup eða bygging- ar er töluverður umfram það sem greiðslubyrði þeirra lána, sem taka þarf, segir til um. Ef ekki er tekið tillit til þessa kostnaðar áður en framkvæmdir eru ákveðnar er hætt við að erfiðleikar komi upp. Hins vegar er gert ráð fyrir því í greiðslu- matinu í húsbréfakerfinu, að fullt tillit sé tekið til þessa viðbótarkostn- aðar, þannig, að eigið fé viðkom- andi er lækkað um sem nemur þeim áætlaða kostnaði sem er þessu sam- fara. Aðalatriðið er þó að sjálfsögðu það sama í þessu eins og öðru, að fólk geri sér grein fyrir öllum kostn- aði við íbúðakaup og húsbyggingar í byrjun. Fasteignasölur í blaoinu ídag Agnár Gústafsson ws. 7 Almenna fasteignas. ws. 21 Ás bis. 22 Ásbyrgi Berg bls. 27 bls. 10 Bifröst ws. 13 Borgir bls. 25 Borgareign bis.27 Eignamiðlun bls. 11og15 Eignamiðlun ws. 25 Eignasalan bis. 9 Fasteignamarkaður bls. 8 Fasteignamiðlun bls. 15 Fasteignamiðstöðin bls. 21 Fasteignasala Reykjav bis.18 Fjárfesting bls. 17 Fold bis. 19 Framtíðin ws. 18 Frón bls. 16 Gimli bls. 23 Hátún bis. 24 Hóll bis.14-15 Hraunhamar bis. 20 - 21 Huginn bis. 28 Húsakaup bis. 22 Húsvangur bis. 12 Ibúð bis. 26 Kjörbýli bls. 26 Kjöreign bls. 5 Laufás bls. 10 Lyngvik bls. 2 Oðal bls. 7 '. Skeifan bis. 6 Stakfell bis. 9 ' Valhús ws.21oq28 Valhöll bls. 4 Þingholt . bls. 3

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.