Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 1. MARZ' 1996 D 3 Suðurlandsbraut 4A • Sími 568 0666 • Bréfsími 568 0135 2JA HERB. ÞINGHOLTIN - RISIBUÐ. Falleg lítil risíbúð, nýlega standsett, parket á gólfum. Áhv. húsbr./byggsj. 1,7 millj. Verð 3,8 millj. KLAPPARSTÍGUR - RIS. Risíbúö 54 fm í timburhúsi við Klapparstíg. Uppgerð að hluta. Áhv. húsbréf. 2 millj. Verð 3,3 millj. RAUÐARÁRSTÍGUR LÍTIL ÚTBORGUN. Tveggja herbergja kjallaraíbúð við Rauðarárstlg. Gengið inn garðmegin af jafnsléttu. Áhv. húsbr. 3,5 millj. Verð 4,4 millj. ÁSTÚN - ÚTSÝNI. Falleg 64 fm íbúð á 3.hæð í góðri blokk. Vandaðar innréttingar, rúmgott eldhús og baðherbergi, góðar vestursvalir. Verð 5,7 millj. LYNGMÓAR - BÍLSKÚR. Mjög snyrtileg 68 fm á 3 hæð, efstu hæð, í litlu fjölbýlishúsi. Rúmgóð stofa, gott herb, eldhús, þvottahús og búr. Stórar s-v svalir. Möguleiki að stækka íbúð með blómaskála yfir svalir. Parket á stofu. Innbyggður bílskúr. Laus fljótlega. HÖFUM FJÖLDA ANNARRA EIGNA Á SÖLUSKRÁ. SENDUM SÖLUSKRÁ OG UPPLÝSINGAR UM EIGNIR í PÓSTI EÐA Á FAXI SAMDÆGURS. GARÐASTRÆTI - STUTT I MIÐBÆINN. Sérlega skemmtileg 2ja- 3ja herb. fb. á frábærum stað. Nýlega endurnýjuð. Útsýni. Verð 5,8 millj. 3JA HERB. LEIRUBAKKI AUKAHERBERGI. Falleg 84 fm íbúð á 1. hæð ásamt aukaherbergi I kjallara við Leirubakka. Mjög góð sameign. Gott útsýni. Verð 6,8 millj. ENGIHJALLI - ÚTSÝNI. Rúmgóð íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi. Ibúðin er öll hin snyrtilegasta og eru 2 svalir. Þvottaaðstaða á hæð. Ibúðarblokkinni fylgir góð leikaðstaða. Verð 5,9 millj. SÓLVALLAGATA - FALLEG. Falleg (búð á efri hæð í þríbýli. Nýlegt gler, góð íbúð og sameign. Áhv. langt.lán 3,8 millj. Verð 6,8 millj.. LINDASMÁRI - KÓP. Afar rúmgóð íbúð á 2. hæð með suðursvölum. íbúðin er tilb. undir tréverk og til afhendingar strax. 99 fm. Verð 6,8 millj. VANTAR: Höfum ákveðna kaupendur að eftirtöldum éignum: 3ja—4ra herb. íbúð í vesturbæ. Raðhúsi (Breiðholti. Einbýlishúsi í Ártúnsholti. Iðnaðarhúsi 800—1000 fm i Vogahverfi. Iðnaðarhúsi 200—400 fm í Reykjavík. Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar gerðir eigna á söluskrá. KVISTHAGI. Mjög falleg og rúmgóð 3ja herb. íb. um 90 fm i kjallara (litið niðurgrafin) á besta stað ( Vesturbæ. Gott eldhús, tvö rúmgóð svefnh. og stór stofa. Góður garður. Áhv. húsbr. 3,8 millj. Verð 7,3 millj. RAUÐARÁRSTÍGUR. Falleg 70 fm 3ja herb. íb á 4. hæð í lyftuhúsi með stæði ( bílskýli. Áhv. 4,2 millj. Verð 7,5 millj. ASPARFELL. Góð 3ja herb. íb. um 73 fm á 6. hæð. Stofa með suðvestur - svölum og 2 herb. Þv.hús. á hæðinni með vélum. Verð 5,8 millj. ,A-6 HERB. DUNHAGI. Rúmgóð 4 herb. íbúð 108 fm í blokk næst Háskólasvæði. Parket. Flísalagt bað. Aukaherb. í kjallara. Áhv. byggsj. KÓPAVOGUR - MIÐ- BÆR/ÚTSÝNI. Óvenju góð u.þ.b. 100 fm íbúð á efstu hæð í nýlegu fjölbýlishúsi. Frá (búðinni er frábært útsýni til norðurs og austurs. íbúðin er öll parketlögð og vel skipulögð. Þetta er eign sem þu verður að sjá að innan. Verð 7,2 millj. Áhv. byggsj. AÐALSTRÆTI. Falleg ca 53 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Góðar innréttingar, þvottahús í íbúð. Beykiparket á gólfum. Suður svalir. Áhv. ca 3,6 millj. Verð 6,0 millj. SMÁRABARÐ - SÉR INN- GANGUR. Mjög vönduð um 60 fm íbúð með sér inngangi. Allar innréttingar og gólfefni vandað. Verð 5,7 millj. DVERGABAKKI - LAUS STRAX. Góð ca 57 fm (búð á 1. hæð. Mikið útsýni. Parket á gólfum. Tvennar svalir. Verð 4,9 millj. HÁALEITISBRAUT. Góð ca 68 fm ibúð á 1. hæð. Suðursvalir. Lítið aukaherb. stúkað frá stofu. Áhv. húsbréf ca 3.2 millj. Verð 5,9 millj. VESTURGATA. 50 fm íbúð i nýstandsettu húsi. Stofa, herb., eldhús og bað. Nýtt Ijóst parket á allri (búðinni. Laus strax. Verð 4,4 millj. SKÓGARÁS. Falleg ca 75 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi. Áhv. bygg.sj. ca2.150 millj. Verð. 5,9 millj. SKEIÐARVOGUR. Góð 2ja. herb kjallaraíb. m. sér inng. Verð 4,7 millj. SNORRABRAUT - LAUS. Snyrtileg 61 fm ibúð á 1. hæð. Laus strax. Verð 4,5 millj. HRINGBRAUT. Rúmgóð um 62 fm íbúð á 4. hæð með aukaherb. í risi. Verð 5,7 millj. KRÍUHÓLAR - LAUS.Tiisöiu2ja herb. Ibúð á 6. hæð. Verð 4,1 millj. HÁTEIGSVEGUR. Mjög glæsileg 2ja-3ja herb. (b. á efstu hæð. Ibúðin skiptist í stofu með 20 fm sólskála og þar út af er nuddpottur, suðursvalir, herb., eldh. og bað. Ibúðin er mikið endurnýjuð. Ibúðinni fylgir byggingarréttur fyrir 2-3 herb. Mjög athyglisverð eign. Verð 6,9 millj. TJARNARBÓL. Rúmgóð 62 fm 2ja herb. (b. á jarðhæð mót suðri. Fallegt parkej á gólfum og afar góð þvottaaðstaða. Áhv. byggsj. 2,6 millj. Verð 5,2 millj. GULLSMARI - FYRIR ALDR- AÐA. Vönduð og haganleg íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi fyrir aldraða. Lyfta. Innangengt i þjónustumiðstöð. Afhendist fullbúin en án gólfefna I júlí 1996. 72,3 fm, verð 7,1 millj. ÍRABAKKI. 65 fm á 2. hæð. Hol, stofa, eldhús m. hvltru innréttingu og góðum borðkrók sem tengist stofu. Tvö herb m. skápum og bað. Laus strax. Verð 5,8 millj. KRUMMAHOLAR - UTB. 1,8 MILLJ. Góð 5 herb. íb. um 105 fm á 3. hæð í lyftuhúsi. Húsið er nýl. klætt að utan. Góð sameign. Yfirbyggðar svalir. Bilskúrsplata fylgir. Skipti á minni eign á sömu slóðum æskileg. Áhv. húsbr. og byggsj. 5,5 millj. OFANLEITI - BÍLSKÚR. Glæsileg 4ra herb. íb. á 3. hæð sem er 102 fm ásamt bílskúr. 3 svefnherb. Þvottaherb. i ib. Suðursvalir. Ljóst beykiparket á öllum gólfum, nema baðherb. og þvottaherb. Ahv. byggsj. ca 900 þús. Verð 10,4 millj. ENGJASEL - LAUS FLJÓT- LEGA. Björt og snyrtileg 4ra herb. (b. um 99 fm á 2. hæð ásamt stæði í bllskýli. Góð sameign. Suðursvalir. Góð kjör. Verð 7,5 millj. HÆÐIR STAPASEL - LAUS STRAX. Góð ca 121 fm neðri sérhæð i tvfbýlishúsi. Húsið stendur í útjaðri byggðar. Stór lóð , 3 svefnherb. Áhv. langtíma lán ca 5,3 millj. Verð 8,7 millj. VANTAR 700-1100 FM - STERKUR KAUPANDI Okkur hefur verið faiið að útvega 700-1100 fm atvinnu-/skrif- stofuhúsnæði í Reykjavík. Húsnæðið þarf að liggja vel við stræt- isvögnum og henta hreyfihömluðum. EFSTASUND - SERHÆÐ. Góð sérhæð ásamt bllskúr. Hús og bílskúr allt nýlega klætt að utan. Nýlegt þak og gluggar, vandaðar innréttingar. Áhv. húsbr. 5 millj. Verð 9 millj. DALALAND - SKIPTI. Glæsileg 120 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi ásamt bílskúr við Dalaland í Fossvogi. Eigendur íbúðarinnar óska eftir makaskiptum á henni og raðhúsi ( Fossvogi. VESTURBÆR - PENT - HOUSE. 170 fm íbúð á 2 hæðum í nýlegu húsi með miklu útsýni. Góður garður að opnu svæði mót suöri. Tvennar svalir. 3 rúmgóð svefnherb. Áhv. langt. lán 5,5 millj. Verð 10,8 millj. DRÁPUHLÍÐ. Falleg ca. 111 fm íbúð á 2. hæð. Bílskúrsréttur. Ibúðin er góðar samliggjandi stofur, tvö stór svefnherbergi, eldhús og bað. Ibúðin hefur verið endurnýjuð mikið. Áhv. hagstæð langtímalán ca 4,0 millj. Verð 9,0 millj. LOGAFOLD. Mjög fallegt 180 fm einbýlishús með bílskúr. 4 svefnherb. suður verönd. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Hiti (stéttum. Hagstæð lán. SÉRHÆÐ, AUKAÍB. SELTJN. Góð 126 fm sérhæð í þríbýli ásamt 29 fm bílskúr og 59 fm aukaibúð með sérinngangi á Seltjarnarnesi. Laus fljótl. Verð11,5millj. ÞVERÁS - STÓRFENGLEGT ÚTSÝNI. Glæsilegt 190 fm raðhús á tveimur hæðum með 24 fm bdskúr. Húsið er vel skipulagt. Massíft parket á neðri hæð. Góðir gluggar ! austur með stórfenglegu útsýni. Áhv. um 5,1 millj. byggsj og Itf.sj. Verð: 14,5 millj. LINDASMÁRI - KÓPAVOGI. Glæsileg ca. 160 fm íbúð tilb. undir tréverk. Ibúðin er hæð og ris með 4 svefnherbergjum til afhendingar nú þegar. GLÆSILEGT ENDARAÐHÚS. Óvenju glæsilegt 250 fm endaraðhús ásamt bílskúr við Tjarnarmýrí á Seltjarnamesi. Miklar og vandaðar innréttingar svo og gólfefni. Verð 17,8 millj. RAÐHÚS - MIÐSVÆÐIS. Afar snyrtilegt 133 fm raðhús ásamt stæðum I bilskýli við Ásholt í Reykjavik. Einstaklega vel skipulagður húsgarður. 3 rúmgóð svefnherbergi, góðar innr. Áhy. 5 millj. húsbr. Verð 12,7 millj. AUSTURBRÚN - SÉRHÆÐ. Góð 118 fm sérhæð ásamt bílskúr. Rúmgóð fbúð með 3 svefnherbergjum. Nýlegt parket á gólfum. Áhv. langtl. 5,2 millj. Verð 9,6 millj. ÁLFHEIMAR SÉRHÆÐ. Góð neðri sérhæð 136 fm ásamt 30 fm bílskúr. Þrjú svefnherbergi, góðar stofur, suðursvalir. Hiti í heimreið. Verð 11,6 millj. ÁRTÚNSHOLT- RAÐHÚS. 154 fm á tveimur hæðum. Á efri hæð eru . stofa, góð garðstofa, eldhús, herb. og bað. Á neðri hæð eru 4 herb, bað og fl. Áhv. Byggingasj 2,2. millj. Stutt i góðan skóla. Áhv sala. BERGSTAÐASTRÆTI. Faiieg parketlögð (búð I járnklæddu timburhúsi. Talsvert endurnýjað bæði utan og innan. Áhv. byggsj. Verð 5,4 millj. MARARGATA - KJALLARI. Þriggja herb. 72 fm íbúð á góðum stað. Stutt í miðbæinn. Stór garður. Rólegt hverfi. Verð 6,1 millj. HJARÐARHAGI. Glæsileg rúml. 80 fm ibúð á efstu hæð í góðu fjölbýlishúsi. Allar vistarverur rúmgóðar og öllu einstaklega haganlega fyrir komið. 2 svefnherbergi, stór stofa og flísalagt bað. Mikið af vönduðum tækjum, þ.m.t þvottavél og þurrkari á baði sem fylgja við sölu. Áhv. langt.lán 4,5 millj. Verð 7,2 millj. RAUÐARÁRSTÍGUR. Rúmgóð 3ja herb. fbúð sem skiptist í góða stofu, 2 stór svefnh., eldh. og bað. HRAUNBÆR. Góð um 76 fm fb. á 1. hæð. Húsið nýmálað og viðgert að utan. Verð 6,3 millj. Áhv. byggsj. og húsbr. 3,9 millj. HATÚN. Björt og snyrtileg íbúð með 2 svefnherb. á 4. hæð í lyftubl. Nýtt eldh. Flisal. baðherb. Verð 6,9 millj. LANGAHLÍÐ. Falleg 88 fm fb. á 1. hæð ásamt aukherb. ( risi I nýuppgerðu fjölb. Franskir gluggar I stofu. Sérstæður arkitektúr. AUSTURBÆR - KÓP. Falleg 3ja herb. Ib. um 75 fm á 2. hæð ásamt 26 fm bílskúr I fjórb. sem stendur innst á Álfhólsvegi. Glæsilegt ústýni. Parket. Fallegur garður. Lftið áhv. Verð 7,7 millj. DUNHAGI - ALLT ENDUR- NÝJAÐ. 85 fm íbúð á 3. hæð ásamt bflskúr. Stofa, 3 herb, eldhús og bað. Húsið er nýklætt að utan með steni. íbúðin er með nýju eldhúsi og nýju baði. Endurnýjað gler. EYJABAKKI. Á 2. hæð 4 herb. rúml. 90 fm. Nýtt eldhús. Nýtt baðherbergi. Ný gler og ofnar. Parket. Verð 7,3 millj. HRAUNBÆR. Rúmg. 139 fm Ib. sem skiptist í saml. stofur, sjónvhol, eldhús og 4 herb. Þvhús inn af eldh. Suðursvalir út af stofu. Ljóst parket. Verð 8,7 millj. ÍBÚÐIR í SMÍÐUM: Fróðengi: 3ja herbergja með eða án bílskúrs. Fjallalind: Raðhús 160—180 fm. Bjartahiíð — Mos.: Raðhús á einni hæð. Aflagrandi: Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum. Lindasmári: íbúðir á tveimur hæðum. HAALEITISBRAUT - KJARA- KAUP. Rúmgóð 4ra herb. íb. um 105 á 4. hæð. Suðursvalir. Gott skápapláss, Parket á stofum. Snyrtileg sameign. Verð 7,3 millj. KÓNGSBAKKI - SKIPTI. Snyrtileg 4ra herb. jb. um 90 fm á 3. hæð. Stórar svalir í vestur út frá stofu. 3 rúmgóð svefnherb. Flísalagt baðherb. Þvottaherb. inn af eldhúsi. Æskil. skipti á fokh. einb. í Mosfellsb. Áhv. byggsj. og húsbr. 3,8 millj. Verð 6,9 millj. ÁSGARÐUR. Raðhús á tveimur hæðum um 110 fm og ófrág. kjallari um 50 fm. Rafm. og gler hefur verið endurnýjað. Góöir skápar. Verönd og garður í suður. Áhv. byggsj. um 3,4 millj. Verð 8,2 millj. MIÐBÆR. Ný 140 fm íbúð á 2 hæðum á 4. hæð í lyftuhúsi sem stendur við Þverholt. Ib. fylgir stæði I bdsk. Ib. er ekki alveg fullb. Parket. Vönduð innr. í eldhúsi. 4 góð svefnherb. Áhv. húsbr. 5,6 millj. AUSTURBRUN. Neðri sérhæð um 110 fm ásamt 40 fm bílsk. Hæðin skiptist í stórt hol, saml. stofur, eldhús með borðkrók og 2 herb. Góður gróinn garður. Áhv. húsbr. um 5,2 millj. með 5% vöxtum. ESPIGERÐI - SKIPTI Á SÉR- BYLI. Falleg 5-6 herb. íbúð I lyftuhúsi við Espigerði ásamt stæði í bílskýli. Ýmis skipti koma til greina. Verð 10,5 millj. í bílskýli. Ýmis skipti koma til greina. Verð 10,5 millj. NÝBÝLAVEGUR - KÓP. Góö 135 fm miðhæð með sérinng. og bílskúr. Björt og falleg Ibúð. 4-5 svefnherb, arinn í stofu og mikið útsýni. Mögul. skipti á minni eign. Verð 10,7 millj. STÆRRI EIGNIR HEIÐARGERÐI - EINBYLI. Gott einbýlishús 136 fm ásamt 46 fm bdskúr. Húsið er kjallari, hæð og ris. Gróinn garður, gott umhverfi. GARÐHÚS. Gott 230 fm einbýli á tveimur hæðum. Góðar stofur og 4 svefnherb. Tvöfaldur bflskúr sem nýttur er undir dagvistun og hluti lóðar sérstaklega afgirtur sem leiksvæði. Áhv. húsbr. 5,1 millj. Verö 15,9 millj. AKRASEL. Mjög glæsilegt 275 fm einb. á tveimur hæðum ásamt 33 fm bilskúr. Góðar stofur með blómaskála og útg. út á lóð. Einnig 2ja herb. íb. með sérinngangi. Gott útsýni. Fallegt umhverfi. HEIÐNABERG 2 - OPIÐ HUS. Ofið hús laugardaginn 2 mars kl. 13-17. Vandað endaraðhús 172 fm með innbyggðum bílskúr. Allar innréttingar og gólfefni nýleg. Glæsilegt eldhús og baðherbergi. Verð 13,4 millj. HEIÐARGERÐI - EINBÝLI. Vandað um 170 fm einbýlishús á 3 hæðum ásamt 36 fm bflskúr. Góðar stofur, 6 svefnherb. Hús I góðu ástandi. Verð 14,2 millj. VÍÐITEIGUR - MOSFELLSBÆ. Endaraðhús 77 fm. Stofa m. blómaskála út af, herb. eldhús og bað. Möguleiki á aukaherb. f risi. Áhv. byggsj. kr. 2,550 millj. og húsbr. kr. 1,645 millj. Verð um 7,0 millj. GAMLI VESTURBÆRINN. Húsið er byggt um 1880. Hefur það allt verið endumýjað og gamli stillinn látinn haldast. Húsið er um 150 fm og skiptist f kj., hæð og ris. Áhv. ca 6,1 millj. langtlán. EINBÝLI - LANGAGERÐI. Kjallari, hæð og ris, 215 fm ásamt 40 fm bílskúr. Góður garður. Gott hús með 5-7 svefnherbergjum. Verð 14,9 millj. RÉTTARHOLTSV. RAÐH. isé fm raðhús, 2 hæðir og kjallari. Á aðalhæð eru stofa og eldhús. Uppi eru 3 svefnherb. og bað. I kj. eru 2 herb., eldhúsaðstaða og bað. Verð 9,0 millj. Áhv. 4,0 millj. LINDASMÁRI. Nýlegt um 200 fm raðhús með innb. bdskúr. 3 rúmg. svefn.herb. Mögul. að hafa 5 svefn.herb. SKOÐAÐ OG VERDMETIÐ SAMDÆGURS Opið virka daga kl. 9 -12 og 13 -18 • Opið laugard. kl. 11 ¦ -14 • Opið sunnud. kl. 13-15 -&-

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.