Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 5
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 D 5 Sími: 533-4040 Fax: 588-8366 Opið mánd. - FÖstud. ki. 9 -18 og laugard. kl. 11 sunnudaga kl. 12 -14. Dan V.S. Wiíum hdl. lögg. fasteignasali - Ólafur Guðmundsson, sölustjóri Birgir Georgsson sölum., Hörður Harðarson, sölum. Erlendur Davíðsson - sölum. FASTEIGNASALA - Ármúla 21 - Reykjavík - Traust og örugg þjónusta______ 14. $r KAUPENDUR ATHUGIÐ ik Fáið tölvulista yfir eignir, t.d. í tilteknu hverfi, á tilteknu verðbili o.s.frv. Söluyfirlit yfir einstakar eignir, teikningar eða önnur gögn. Sendum í pósti eða faxi til þeirra sem þess óska. Þjónustuíb. aldraðra Hjallasel - parh. Gott parh. við Seljahlið. Húsið er 69 fm. Hellulögð bíla- stæði fyrir framan húsið. Laust strax. Áhv. 1,8 millj. Verð 6,9 millj. 4400. 2ja herb. íbúðir KRIUHÓLAR. 2ja herb. íb. á 4. hæð í lyftuh. ásamt sér frystihólfi i kj. Stærð 41 fm. Sameign og hús mjög snyrtil., nýviðg. Áhv. 2,3 millj. Verð 4,2 millj. 6655. JÖKLASEL. Rúmg. 2ja herb. enda- ib. á 1. hæð í 6 íb. húsi. Gott skipul. Þv- hús innaf eldh. Stærð 71 fm. Hús qg sam- eign nýl. standsett. Laus strax. Áhv. ca 600 þús. veðdeild. 6643. HRAUNBÆR. Góð 2ja herb. íb. á 2. hæð í litlu fjölb. Stærð 55 fm. Hús nýl. stands. Laus fljótl. Áhv. ca 2,9 miilj. byggsj. + húsbr. Verð 5,3 millj. 7815. NÖNNUGATA. Góð 2ja herb. íb. á 1. hæð i góðu steinh. Stærð 65 fm. Nýl. parket, gler, gluggar og eldhinnr. Laus strax. Verð 4,5 millj. 7812. KLEPPSVEGUR. Rúmg. 2]a herb. íb. á jarðh. m. sérþvottah. í íb. Stærð 65 fm. Laus strax. Verð aðeins 4,6 millj. 7811. STELKSHÓLAR. Góð 2ja herb. íb. á 3. hæð í þessu barnvæna hverfi. Stærð 52 fm. Góð lán áhv. Verð 4.850 þús. 7804. FRAKKASTÍGUR. Góð 2ja herb. ib. á 1. hæð með sérinng. í nýl. steinh. Stæði í bílskýli fylgir. Nýjar innr. og park- et. Áhv. 2,2 millj. Verð 5,2 millj. 6394. FRAMNESVEGUR. 2ja-3ja herb. endaíb. á 2. hæð ásamt stæði i bílskýli. Stærð 74 fm. Byggt 1985. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð 6,9 millj. Ath. skipti á dýr- ari eign. 7762. KRUMMAHÓLAR. Góð 2ja herb. ib. á 1. hæð. Góðar innr. Parket og flísar. Áhv. 3,1 millj. Verð 4,9 millj. Ath. skipti á 3ja-4ra herb. íb. 7764. KLEPPSVEGUR. Góð 2ja herb. ib. á 1. hæð með suðursv. Nýl. standsett. Parket. Ath. skipti á stærri eign koma til greina. Áhv. 1,2 millj. Verð 5,7 millj. 7777. KAPLASKJÓLSVEGUR. Rúmg. Ib. á 1. hæð. 55 fm. Teppi á stofu. Suður- sv. Laus strax. Verð aðeins 4,5 millj. 4788. MIKLABRAUT. Rúmg. 2ja herb. íb. á 1. hæð. Stærð 60 fm. Laus strax. Verð 4,5 millj. 6553. KEILUGRANDI. 2ja herb. íb. á 1. hæð m. stæði í bílskýli og sér garði. Laus strax. Áhv. 2,1 millj-. Verð 5,5 millj. 6598. FÍFURIMI. Rúmg. 2ja herb. ib. á jarðh. í tvíbhúsi m. sérinng. Sérþvhús og geymsla. Stærð 69 fm. Laus strax. Áhv. ca 4,0 millj. Verð 6,1 millj. 6596. ' 3ia herb. íbúðir MÁVAHLÍÐ. Mikið endurn. 86 fm íb. á 1. hæð. 2svefnherb. Suðursv. Nýl. standsett, eldhinnr., parket, rafm., glerog gluggar. Nýl. þak. Góð lóð. Verð 7,9 millj. 7747. KÁRSNESBRAUT - KÓP. Góð 3ja herb. íb. á 1. hæð ásamt bílsk. og sér- herb. í kj. Stærð 106 fm. Parket. Áhv. ca 2.2 millj. Verð aðeins 6,5 millj. Laus fljótl. 6653. LAUGARNESVEGUR. Góð 3ja herb. íb. á jarðh., ekki niðurgr., m. sérinng. Nýl. standsett m. góðum innr. Bilskréttur. Hús í góðu ástandi að utan. Áhv. ca 4,0 millj. Verð 6,5 millj. Laus fljótl. 7768. HÁTÚN. Góð 3ja herb. íb. á jarðh. Stærð 64 fm. Laus strax. Verð aðeins 5.3 millj. 6274. EYJABAKKI. Rúmg. 2ja herb. íb. á 1. hæð. Rúmg. herb. Gott fyrirkomulag. Hús í góðu ástandi. Áhv. ca 3,0 millj. byggsj. Verð 6,3 millj. 4280. SNORRABRAUT. Rúmg. 3ja herb. íb. á 2. hæð m. nýstandsettu eldh. og rafm. Stærð 90 fm. Áhv. 3,7 millj. bygg- sj. Verð aðeins 5,6 millj. 6642. RAUÐAS. Rúmg. 3ja herb. íb. á 3. hæð. Vandaðar innr. Parket. Stærð 80 fm. Tvennar svalir. Áhv. 1,5 millj. Góð greiðslukjör. 4129. LYNGMÓAR - GBÆ. Góð 3ja herb. 76 fm íb. á 3. hæð ásamt innb. bíl- sk. Góðar innr. Nýtt parket. Laus strax. 6290. VESTURBÆR - BÍLSK. 3jaherb. endaíb. á 2. hæð ásamt bílsk. 2 saml. stofur. Parket. Stærð 71 fm. Laus strax. Verð 5,6 millj. 6552. KÁRSNESBRAUT - KÓP. Mjög góð 3ja herb. íb. á 2. hæð í 6 íb. húsi ásamt rúmg. bílsk. Stærð ib. 85 fm. Góð- ar innr. Áhv. byggsj. 2,2 millj. Ath. skip- ti á stærri eign mögul. 6538. DRÁPUHLÍÐ. Rúmg. 3Ja herb. íb. í þríb. m. sérinng. Parket. Stærð 67 fm. Áhv. 2,9 millj. Verð 5.950 þús. 7767, KAPLASKJÓLSVEGUR. 3ja herb. íb. á 2. hæð. Rúmg. herb. Baðherb. nýflísal. Parket. Stærð 69 fm. Laus strax. 6477. FURUGRUND - KÓP. 3ja herb. ib. á 1. hæð ásamt íbherb. í kj. Stærð 85 fm. Áhv. 1,5 millj. Verð 6,6 millj. 2541. ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP. 3ja herb. íb. á 2. hæð í 5-íb. húsi ásamt bil- skúr. Þvottaherb. innaf eldh. Mikið útsýni. Áhv. 3,1 millj. Verð 6,5 millj. 4914. PVERBREKKA - KÓP. tíi söiu 3ja herb. íb. á 1. hæð i lyftuh. Stærð 62 fm. Gluggar á þrjá vegu. Laus fljótl. Áhv. ca 2,2 millj. Verð aðeins 4,5 millj. 6797. HRÍSRIMI. Glæsil. 3ja herb. íb. á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. Vandaðar innr. og gólfefni. Allt fullfrág. Stærð 96 fm. Áhv. 3,6 millj. Laus fljótl. 6478. SKÖLABRAUT - SELTJN. Mjög falleg 3ja herb. neðri sérh. í tvlbýli á kyrr- látum stað. Rúmg. herb. og stofa. (b. og hús í góðu ástandi. Nýl. rafmagn. Stærð 95 fm. Stór ræktuð lóð. Stutt í alla þjón- ustu og skóla. Áhv. 2,7 millj. byggsj. 6649. KÁRSNESBRAUT. Góð 3ja herb. ib. á 2. hæð ásamt bilsk. og sérherb. í k). Parket. Stærð 106 fm. Áhv. 2,2 millj. Verð aðeins 6,5 millj. Laus fljótl. 6653. FRÓÐENGI. Ný 3]a herb. ib. á 2. hæð. ib. selst fullb. án gólfefna. Vandað- ar innr. Þvottah. í íb. Stærð 86 fm. Verð 7,2 millj. 6610. FURUGRUND - KÓP. Góð 3]a herb. íb. á 3. hæð með suðursv. Góðar innr. Stærð 71 fm. Verð 6,5 millj. 7805. EFSTIHJALLI - KÓP. Rúmg. 3ja herb. ib. á 2. hæð með glæsil. útsýni. Stærð 91 fm. Stutt i skóla og alla þjón- ustu. Góð greiðslukj. 6402. TRÖNUHJALLI - KÓP. Giæsii. innr. 3ja herb. íb. á 3. hæð m.^yönduðum innr. Parket. Þvherb. i ib. Stærð 92 fm. Áhv. byggsj. 5,3 millj. 6566. ÆSUFELL. Glæsil. 3]a herb. íb. á 3. hæð i lyftuh. Ný sérsmíðuð eldhinnr. Park- et og flísar. Búr innaf eldh. Verð 6,6 millj. Ath. skipti á 2ja herb. íb. 7771. BOÐAGRANDI. Falleg 3]a herb. ib. á 1. hæð ásamt stæði í bílskýli. Góðar innr. Parket. Húsvörður, gervihnattasjón- varp og sauna. Stærð 73 fm. Áhv. 4,4 millj. Verð 7,5 millj. 6646. SMIÐJUSTÍGUR - MIÐBÆR. Rúmg. 3ja-4ra herb. íb. á efstu hæð i þri- býli. Stærð 102 fm. Laus strax. Verð 6,5 millj. 7756. FLÉTTURIMI. Ný fullb. vönduð 3ja herb. endaíb. á 1. hæð (jarðh.) m. sér ver- önd. Alno-innr. í eldh. Parket. Þvherb. i íb. Stærð 85 fm. Skipti ath. Áhv. 2,5 millj. Verð 7,5 millj. 7751. EYJABAKKI. Ib. á 1. hæð f enda. Stærð 79,6 fm. Parket. Falleg sameign. Áhv. 3,2 millj. Verð 6,5 millj. Laus strax. 6165. 4ra herb. íbúðir ENGJASEL. Björt og rúmg. 101 fm 4ra herb. endaíb. á 1. hæð ásamt stæði i bílskýli. 3 svefnherb., rúmg. stofur. Park- et, flísar. Nýstandsett baðherb. Áhv. 3,3 millj. Verð 7,7 millj. 4079. ASBRAUT - KOP. 4ra herb. íb. á 2. hæð m. bílskrétti. 3. svefnherb. Suðursv. Stærð 97 fm. Hús í góðu ástandi. Verð 6,9 milij. Lausfljótl. 7819. KÓNGSBAKKI. 90 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð. Stærð 90 fm. 3 svefnherb. Þv- herb. og búr innaf eidh. Parket. Hús allt viðg. Áhv. 3,4 millj. Verð 7,2 millj. 6237. LEIRUBAKKI. 4ra herb. ib. á 1. hæð. Stærð 93 fm. 3 svefnherb. Sérþv- hús. Hús og sameign allt nýstandsett. Gott útsýni. Laus fljótl. 4151. ARNARSMÁRI - KÓP. Falleg4ra herb. endaíb. á 3. hæð. Stærð 95 fm. Beyki-innr. Þvherb. í íb. Góðar suðursv. m. miklu útsýni. Áhv. 5,4 millj. Verð 8,7 millj. 6534. VÉSTURBERG. 4ra herb. ib. á 1. hæð m. sérgarði. 3 svefnh., rúmg. stofa. Stærð 96 fm. Áhv. ca 3,0 millj. Verð að- eins 6,3 millj. 7763. FRÓÐENGI. Ný 4ra herb. ib. á 2. hæð. íb. selst fullb. án gólfefna. Vandað- ar innr. Þvottaherb. i íb. Stærð 110 fm. Verð 8,9 millj. 6612. HRAUNBÆR. Vel skipul. og góð 4ra herb. íb. með stórum suðursv. og miklu útsýni. 3 svefnherb. Góðar innr. í eldh. Stærð 99 fm. Áhv. byggsj. 3,4 millj. Ákv. sala. 7802. RAUÐARÁRSTÍGUR. Giæsii. 4ra-5 herb. endaíb. á 1. hæð m. sérinng. Parket. Viðarinnr. Þvhús innaf eldh. Stæði I bilskýli fylgir. Stærð 98 fm. Áhv. 4,9 millj. byggsj. Verð 8,9 millj. Getur losnað fljótl. 4769. LAUFENGI. Nýl. 4ra herb. íb. á 2. hæð.Stærð 111 fm. Sérsm. innr. Þvherb. í ib. Áhv. 5,9 millj. Ath. mögul. skipti á bíl. Laus fljótl. 4888. ÁLFTAMÝRI - BÍLSK. Góð 4ra • herb. íb. á 1. hæð ásamt bilskúr. Parket. Baðherb. allt flísal. Fataherb. innaf hjóna- herb. og þvottaherb. innaf eldh. Mikið út- sýni. Stærð 100 fm + bílsk. Áhv. byggsj. 1,5 millj. Laus strax. 7765. FÍFUSEL. 4ra herb. ib. á 2. hæð 96 fm. Parket og flísar á gólfum. Þvherb. í íb. Áhv. byggsj. 4,0 millj. Verð 6,9 millj. 4725. LJÓSHEIMAR. Góð 4ra herb. íb. á 6. hæð í lyftuhúsi. Mikið endurn. 2 lyftur i húsinu. Gott útsýni. Laus strax. Áhv. 4,7 millj. Verð 7,5 millj. 4358. 5-6 herb. SJAVARGRUND - GBÆ. 5-7 herb. íb. á tveimur hæðum m. sérinng. ásamt stæði i bílskýli. Ib. afh. tilb. lil innr., loftklædd að hluta. Stærð samtals 196,5 fm. Laus strax. Áhv. 6,7 millj. Verð 9,8 millj. 6521. DVERGABAKKI. Sérl, rumg. 5 herb. horníb. á 2. hæð í góðu fjölb. 4 svefnherb., rúmg. stofa. Stórar svalir m. miklu útsýni. Stærð 123 fm. Áhv. 2,8 millj. Laus strax. 7729. VÖLVUFELL. Vorum að fá í sölu gott raðh. á einni hæð ásamt bílsk. 3 svefn- herb., stofa/borðstofa, nýl. eldh. og bað- herb. Stærð 118 fm + bílsk. Góður suður- garður m. verönd. Laust strax. Áhv. ca 1,0 millj. Ath. skipti á minni eign koma til greina. 6647. RAÐHÚS - VESTURBÆR. tíi sölu nýl. endaraðh. á þremur hæðum ásamt innb. bílsk. Stærð 195 fm. Gott fyr- irkomulag. Hús ekki fullb. Áhv. húsbr. 6,4 millj. Ath. skipti á minni eign. 6622. ÁSGARÐUR. Gott 2ja ib. raðhús ásamt bilsk. ca 200 fm. 5 svefnherb., 3 stofur. Skipti mögul. á minni eign. 7730. GRAFARVOGUR - PARH. Glæsil. hús á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. Húsið er fullb. 4 svefnherb. Vandaðar innr. Áhv. húsbr. 6,4 millj. Ath. skipti á 4ra herb. með bilsk. mögul. 7790. LINDASMÁRI - KÓP. Raðhús á einni hæð m. innb. bílskúr. Stærð 156 fm. Húsið er tilb. u. innr.' og fullfrág. utan. Til afh. strax. Verð 9,9 millj. 6191. Sérhæðir NJORVASUND. Góð sérhæð á 1. hæð i þribhúsi. 3 svefnherb. Innb. sválir. Parket. Fráb. útsýni. Góðurgarður. Stærð 91 fm. Áhv. 4,0 millj. Verð 7,7 millj. 7816. BOLLAGATA. Efri sérhæð í þríb. Stærð 93 fm. 2 svefnherb., 2 stofur m. suðursv. Nýl. gler. Áhv. 4,6 millj. Verð 6,9 millj. Laus strax. 6568. HEIÐARHJALLI - KÓP. Efrisér- hæð m. góðu útsýni ásamt bílsk. 3 svefn- herb. Góðar innr. Stærð 100 fm + 27 fm bílsk. Áhv. 5,9 millj. Verð 10,6 millj. Ath. skipti á minni eign. 6656. KÓPAVOGSBRAUT. Neðri sér- hæð í þríb. 121 fm. Allt sér. Hús viðgert. Bílskréttur. Fallegt útsýni. Laus strax. Áhv. 5,1 millj. húsbr. Verð 7,7 millj. 6513. ÁLFHEIMAR. Góð sérh. í fjórb. m; rúmg. bílsk. Stærð 137 fm + 30 fm bílsk. 3 svefnh. Áhv. 5,6 millj. Verð 10,4 millj. 7721. SMÁÍBÚÐAHVERFI. Efri sérhæð ásamt risi í tvíb. v. Hæðargarð. Eignin er talsv. endurn. 2 saml. stofur og 3 svefn- herb. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 3,6 millj. Verð 7,6 millj. 7772. VALLARBRAUT - SELTJN. Glæsil. neðri sérhæð um 173 fm í tvíb. ásamt 25 fm sólstofu og 29 fm bílsk. 4-5 svefnherb., rúmg. stofur. Hús í góðu ástandi. Lltið áhv. Ath. skipti á 3ja herb. ib. mögul. 7791. RAUÐIHJALLI - 209 FM. 4294 FANNAFOLD- 168 FM. 4357 DALHÚS- 211 FM. 4705 BREKKUTANGI - 228 FM. 4742 BAKKASEL- 236 FM. 4744 DALSEL- 179 FM. 4902 RÉTTARSEL- 163 FM. 5075 BREKKUTÚN - 270 FM. 6016 VÍÐIHLÍÐ - 356 FM. 6169 STÓRIHJALLI - 276 FM. 6262 FAGRIHJALLI - 221 FM. 6431 NESBALI - 279 FM. 6498 TUNGUVEGUR - 133 FM. 6569 AFLAGRANDI - 190 FM. 6222 VÖLVUFELl. - 118 FM. 6647 DALSEL- 174 FM. 6648 RAUÐÁS- 195 FM. 7720 ÁSGARÐUR - 178 FM. 7730 BJARTAHLÍÐ - 1 66 FM. 7810 HRINGBRAUT-HF.-SERH. 6651 FJALLALIND - KÓP. - PARH. 6299 BAKKASMÁRI - PARH. 6028 LINDASMÁRI-KÓP.- RAÐH.6191 STARENGI - RAÐH. 6437 í smíðum RAÐHUS - PARHUS BAKKASMÁRI - KÓP. Eigum tll parh. sem afh. tilb. að utan, fokh. að inn- an. 4 svefnherb. Stærð ca 175 fm. Teikn. og uppl. á skrifst. 6028. LINDASMÁRI - KÓP. Eigum tii nokkur raðh. á tveimur hæðum sem afh. tilb. til innr. Stærðir ca 175 fm. Teikn. og uppl. á skrifst. 6339. Atvinnuhúsnæði BAKKABRAUT - KOP. Gott iðn- aðarhúsn. m. ca 6 m lofthæð og stórum innkdyrum. Stærð 150 fm. Góð aðstaða. Verð 5,0 millj. Laust strax. 6405. BÆJARHRAUN - HF. Iðnaðar- húsn. á einni hæð m. mikilli lofth. Stærð 791 fm. Þrennar stórar aðkeyrsludyr m. góðri aðkomu (gáma-aðstaða). Malbikuð lóð. Uppl. á skrifst. 6545. KAPLAHRAUN. Nýl. og vandað endahúsn. (suðurendi) á tveimur hæðum samt. 483 fm. Efri hæð ca 130 fm. Neðri hæð 352 fm. Húsn. skiptist í skiptanl. Jarðh. m. góðum innkdyrum og vandað húsn. á efri hæð. Góð aðkoma m. malbik- uðum bílastæði. Uppl. á skrifst. 6582. DALSHRAUN - HF. Iðnaðarhúsn. á jarðh. með inndkyrum. Góð aðst., skrif- stofur og snyrting. Stærð 108 fm. Laust strax. Verð 3,9 millj. 4750. ÁRMÚLI. Verslhúsnæði á 1. hæð (götuhæð) um 151 fm. Húsnæðið getur nentað margvísl. rekstri. Eignin er laus strax. Verð 11,0 millj. 7789. BRAUTARHOLT. Atvhúsnæði á jarðh. Stærð 280 fm. Aðkoma mjög góð. Góð lofthæð. Rafm., hital., gler og glugg- ar endurn. Getur losnað fIjótl. Allar nán- ari uppl. á skrifst. 6595. AUÐBREKKA - KÓP. tíi söiu 600 fm iðnaðarhúsn. sem hægt er að skipta í tvær sjálfst. einingar. Góð lofthæð. Stór- ar rafdrifnar innkdyr. Laust strax. Uppl. á skrifst. 6557. VALHUSAHÆÐ - SELTJNES. Eigum til einbýlishúsalóðir (eignarlóðir) við Valhúsabraut. Stærð lóða frá 820 fm. Gatnagerðargjöld innifalin i verði. Uppl. á skrifst. 4030. Einbýlishús ESKIHOLT - GBÆ. Stórgi. 366 fm hús á tveimur hæðum ásamt 60 fm íb. á jarðh. + innb. bílsk. Glæsil. innr. Fallegur garður. Gott útsýni. Uppl. á skrifst. 5066. FAGRABREKKA - KÓP. Gott 175 fm steinh. m. góðum bilsk. á ról. stað. 6 herb. Góðar innr. Hús í góðu ástandi. Hiti í bílaplani. Verð 12,9 millj. 6490. GILJASEL. Vel staðsett einb. 254 fm. Tvöf. bílsk. 4 svefnherb. Góð staðsetn. Verð 14,9 millj. 4775. KLEIFARSEL. Glæsil. einbhús, sem er hæð og ris, ásamt bílskúr. Eignin skipt- ist í anddyri, forstofuherb., þvottah., stofu og borðstofu, sjónvherb. m. arni, 3 rúmg. svefnh. Viðarklædd loft. Stærð 195,2 fm + bílskúr, 29 fm. Húsið er vel skipulagt með góðum innr. Eign í sérfl. ÁTiv. 6,0 millj. 6401. HLÍÐARVEGUR - KÓP. Elnb. á tveimur hæðum ásamt 66 fm járnklæddu timburh. á baklóð. Á neðri hæð er samþ. 3ja herb. íb. með sérinng, Góður bilsk. Stærð samt. 293 fm. Eign sem býður upp á mikla mögul. 7744. KLYFJASEL - 275 FM. 3697 KOGURSEL- 196 FM. 4140 STUÐLASEL- 246 FM. 4919 KLYFJASEL - 258 FM. 5067 ÞUFUSEL - 334 FM. 6020 KLYFJASEL - 294 FM. 6164 VAÐLASEL- 215 FM. 6269 YSTASEL- 300 FM. 6365 HÆÐARSEL - 185 FM. 6389 Tilb. til innr. LAUFRIMI - 2JA HERB. 7774 LAUFRIMI - 3JA HERB. 7775 KLAPPARSTÍGUR - 2JA 6209 KLAPPARSTÍGUR - 3JA 6203 SKÚLAGATA - 4RA 4970 HEIÐARHJALLI-KÓP.SÉRH.6584 Hafnarfjörður DOFRABERG - HF. Góð2]aherb. íb. á 1. hæð á fráb. útsýnisstað. Stærð 69 fm. Áhv. ca 4,6 millj. byggsj. Verð 6,4 millj. 7798. SMÁRABARÐ - HF. Góð2jaherb. ib. ájarðh. (ekki niðurgr.) rneð sérinng. og nýl. innr. Góð staðsetn. Áhv. 2,7 millj. Verð 5,4 millj. Laus fljótl. 6415. REYKJAVÍKURVEGUR. 3]a herb. íb. á jarðh. m. sérinng, Stærð 102 fm. Nýl. eldh. og baðherb. Ahv. byggsj. 3,6 millj. Laus strax. 6420. BÆJARHOLT - HF. Ný 4ra herb. fullb. ib. á 3. hæð. Stærð 102 fm. Beyki- innr. Þvottaherb. í ib. Til afh. strax. 4701. SUÐURHVAMMUR. Góð 4ra-5 herb. íb. á 3. hæð ásamt bílsk. 3 svefn- herb., stofa, borðstofa. Tvennar svalir. Stærð 104 fm + 39 fm bilsk. Fallegt útsýni. Áhv. 3,7 millj. byggsj. Verð 9,1 millj. Selj. getur lánað hluta til allt að 25 ára. 7818. SUÐURBRAUT - HF. Rúmg. 4ra herb. endaíb. á efstu hæð. Stærð 112 fm. Þvherb._ innaf eldh. Fallegt útsýni. Laus strax. Áhv. 2,3 millj. byggsj. Verð 7,6 millj. 6036. HÓLABRAUT. 4ra herb. íb. á 1. hæð í 5 ib. húsi. Suðursv. Stærð 87 fm. íb. er nýl. standsett og laus strax. Áhv. byggsj. 2,5 millj. 4734. ÁLFHOLT - HF. 143,7 fm 5 herb. íb. sem er hæð og ris ásamt stórri geymslu i kj. Afh. tilb. til innr. Góð staðsetn. Mikið út- sýni. Laus strax. Verð 8,9 millj. 7803. HJALLABRAUT - HF. Rúmg. 5 herb. endaíb. á 1. hæð með þvottaherb. í íb. samt. 140 fm. Laus strax. Áhv. 2,4 millj. Verð 9,5 millj. 6448. ÁLFASKEIÐ - HF. 96 fm sérh. i þrí- býli ásamt 40 fm bílsk. m/gryfju. Nýl. innr. Parket. 2 saml. stofur. Góður garður. Áhv. 3,8 millj. Verð 8,2 millj. Laus fljótl. 6637. KLUKKUBERG - HF. Gott parh á tveimur hæðum ásamt bílsk. 4 svefn- herb. Góð eign með góðu útsýni. Áhv. ca 5millj. 6510. FAGRAKINN - HF. Gott steinh. á tveimur hæðum ásamt bilskúr. Stærð 165 fm. Hús i góðu ástandi í rólegu hverfi. Áhv. 2,8 millj. Verð 11,9 millj. Ath. skipti á minni eign i Rvík. Þetta er aðeins brot af söluskrá okkar. Hikið ekki við að hafa samband við sölumann.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.