Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 6
6 JD FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ F A 3 T E IGNA M I D LG N SaÐaRLANDSBRAaT 46 (bláu húsin) SÍMI 568-5556 • FAX 568-5515 ÞARFTUÁÐ SEUA? Haföu samband við sölumenn Skeifunnar. Góður sölutímu MAGNUS HILMARSSON ELFAR ÓLASON HAUKUR GUÐJÓNSSON EYSTEINN SIGURÐSSON lögg. fasteignasali. § herb. og hæðii VANTARÍAUSTURBÆ Höfum góðan kaupanda að sérhæð íausturbæ. Sími 568 5556 Opiö lauyardag kl. 12-14 Einbyli og raðhús FANNAFOLD 1448 Fallegt parh. á tveimur hæðum 112 fm ásamt 25 fm bílsk. Fallegar innr. Fallegt útsýni. Áhv. byggsj. 3,6 m. VerS 10,5 m. MOSFELLSBÆR 2209 Höfum til sölu mjög fallegt raðh. sem er kj. og tvaer hæðir. Fallegar innr. Parket. Gufu- bað í kj. Innb. bílsk. ESPILUNDUR-GBÆ 2205 Fallegt 180 fm einbhús á einni hæð m. innb. 41 fm bílsk. Góðar innr. Fallegur staður m. fallegu útsýni. Verð 14,3 millj. MOSBÆR - VANTAR Höfum góðan kaupanda að rrýl. elnh- húsí eöa raðhúsí t Mosbœ. HVERAFOLD 17S6 Glæsil. einbhús 223 fm m. innb. 32 fm bílsk. á mjög góðum stað í Grafarv. Fallegar innr. Parket. Arinn í stofu. Hornsvalir i suður og vestur. 4-5 svefnherb. Fallegt útsýni. KAPLASKJÓLSVEGUR 2101 2JA ÍBÚÐA HÚS MEÐ TVEIMUR SAM- ÞYKKTUM ÍBÚÐUM. Höfum til sölu hús sem er kj. og hæð. Á hæðinni er 4ra herb. íb. í kj. er góð 3ja herb. íb. Sérinng. í báðar íb. Bílskréttur m. hæðinni. Verð 13,0 mlllj. I smíðum HAFNARFJÖRÐUR - SJÁVARSÝN 23oo Höfum til sölu i lyftuhúsi við Fjarðargötu glæsil. nýjar lúxusíb. i hjarta Hafnarfjarðar með fallegu útsýni yfir höfnina og sjóinn. Fullb. 117 og 128 fm íb. með glæsil. innr. Teikn. á skrifst. BJARTAHLÍÐ-MOS. 1714 BERJARIMI 2162 Sérl. glæsil. nánast fullb. efri sérhæð 210 fm. Giæsil. sérsm. innr. Þrennar svalir. Góður bílsk. Verð 13,6 millj. GUNNARSBRAUT 2202 Falleg 126 fm íb. sem er hæð og ris í þríb. ásamt 38 fm bílsk. í fallegu nýmál. húsi i Norðurmýrinni. Suðursv. 5 svefnherb. Áhv. langtlán 6,6 mlllj. VerS 9,9 millj. GARÐABÆR 2120 Falleg efri hæð, 130 fm, í tvíb. ásamt 30 fm góðum bílsk. 4 svefnherb. Suðursv. Húsið er mjög vel staðsett m. mjög fallegu útsýni. Allt sér. Verð 10,5 millj. GRAFARVOGUR 2141 Falleg ný 5 herb. íb. sem er hæð og rispall- ur. Fallegar innr. Parket. 2 bílskýii fylgja. Ahv. húsbr. 5,2 millj. Verð 9,6 millj. 4ra hsrb, DUNHAGI 2084 Falleg 4ra herb. íb. á 4. hæð 108 fm. Park- et. Suðursv. Fallegt útsýni. Áhv. byggsj. 4,0 millj. til 40 ára. FÍFUSEL 2216 Mjög góð 4ra herb. ib. 100 fm á 2. hæð ásamt bílskýli. Góðar innr. Parket. Suðursv. Verð 7,5 millj. ENGIHJALLI 2213 Falleg 4ra herb. íb. á 7. hæð 108 fm. Park- et. Góðar innr. Vestursv. Fráb. útsýni. Verð 6,8 millj. 3ja htítb. MERKJATEIGUR - MOS. 2103 Höfum til sölu fallega 3ja herb. 83 fm efri hæð í fjórb. ásamt 34 fm bilsk. Góðar innr. Sérþvhús í íb. Sérinng. Fallegt útsýni. Skipti mögul. á stærri eign í Mosbæ. V. 7,2 m. DALSEL 1582 Falleg 3ja herb. 91 fm íb. á jarðh. í blokk. Nýjar fallegar innr. Gott sjónvhol. Nýl. viðg. hús. Áhv. byggsj. 3,3 mlllj. til 40 óra. Verð 6,5 millj. VANTAR í AUSTURBÆ HöfUm veríð beðnlr að útvega 3ja herb. íb. fyrir kaupanda sem er búinrt að selja sína eign. GNOÐARVOGUR 2218 Falleg 3ja herb. íb. á 2. hæð ca 70 fm. Suðvestursv. Nýtt parket. Falleg eign. Verð 6,5 millj. VESTURBÆR 2212 Falleg 3ja herb. 81 fm íb. á 3. hæð ífallegu fjölbhúsi. Parket. Fallegar Ijósar innr. Suð- ursv. Verð 6,6 millj. AUSTURSTRÖND 2207 Höfum f elnkasðiu fallega 3Ja herb. fb. á 6. hæð m.fráb. útsýni ésamt stæðí í bílskýli. Ljósar innr. Laus strax. Verð 7,5 míllj. SELÁS - VANTAR Höfum fjársterkan kaupandaað 4ra-8 herb. ib. í Seláshverfí. KVISTHAGI - ALLT NYTT 2210 Vorum að fá í einkasoiu 115 fm glæsilega 4ra herb. íbúð á jaröhæö með sérinngangi og sér suðurverönd. Nýjar fallegar innrétt- ingar, nýir gfuggar og gler. Allar lagnir og ofnar nýir. Afh. í mars 1996. Verð 8,5 millj. FROSTAFOLD-BILSK. 2192 Glæsil. 3ja herb. íb. á 3. hæð ásamt góðum bílsk. Parket. Góðar innr. Áhv. byggsj. 4,5 mlllj. til 40 ára. Verð 8,2 millj. HLÍÐARHJ.-LAUS 2185 Sérl. glæsil. 90 fm endaíb. á 3. hæð ásamt 26 fm góðum bílsk. Glæsil. Ijósar innr. Park- et. Stórt marmaraklætt bað m. innr. Suð- ursv. Fráb. útsýni. Áhv. byggsj. 5,0 milij. til 40 ára og húsbr. 800 þús. Verð 9,2 millj. EYJABAKKI 2211 Faileg nýmál. 4ra herb. 90 ftn fb. á 3. bæð I nýl. viðg. blokk. Vestursv. Sérþvhús f ib. Áhv. husbr. 4,7 millj. Verð 6,9 mltt}. HRÍSATEIGUR 2194 Falleg 3ja herb. efrl hæð I þrib. Falleg- ar ínnr., nýtt eldh., parket. Nýl. gler O.fl. Áhv. húsbr. 3,8 millj. Hagst. verð 6,6 mill). Til sölu raðhús 170 fm með innb. 25 fm bílsk. Til afh. nú þegar fullb. að utan, fokh. að innan. Áhv. 6,3 millj. húsbr. með 5% vöxtum. Verð 6,9 millj., frábært verð. MOSARIMI 1767 KLEIFARSEL 2iss Mjög falleg 4ra-5 herb. íb. é 1. hæð 122 fm í litlu fjölbhúsi. Fallegar innr. Parket. Suður- garður m. verönd. Þvhús f íb. Sérinng. Sér bflastæði. Verð 8,8 millj. HOLTAGERÐI - KÓP. 2199 Falleg 105 fm 3ja-4ra herb. neðri sérhæð í góðu tvibhúsi. Fallegar innr. Parket. Sér- inng. Sérhiti. Sérþvhús. Stór sórgarður m. timburverönd og heitum pottl. Áhv. byggsj. 3,5 millj. til 40 ára. Verð 7,5 millj. KRUMMAHOLAR 2144 Falleg 3ja herb. endaíb. á 6. hæð í lyftubl. Parket. Suðursv. Fallegt útsýni. Bílskýli fylg- ir. Verð 5,6 millj. Höfum til sölu þetta fallega 170 fm einbhús á einni hæð með innb. bflsk. Húsið er til afh. fullb. að utan, fokh. að innan nú þegar. 4 svefnherb. Verð 8,8 millj. Teikn. á skrifst. DIGRANESV.~KOP.2i6o Gullfalteg 112 fm íb. á Jarðh. f þríb- húsí m. sérínng. Nýl. parket. Sér- þvhús og búr innaf eldh. Ný pípu- lögn. Sérhíti. Nýt. gler. Verð 8,3 millj. LAUFRIMI 2145 NÝBYGQINQ - ÚTSÝNI. Höfum ttl sölu rúmg. 3ja herb. tb, á 3. hœð f nýju húsi á besta stað v. Laufrima. íb. er 98 fm og afh. strax tilb. til innr., ' mál., og verð þá kr. 6,5 millj. I'ullb. án gólfefna, verð kr. 7,4 miílj. Sér- inrtg. Sérþvrtús. Fatlegt útsýní. SKIPASUND - LAUS 2123 Falleg 3ja herb. íb. á jarðh. 85 fm í tvíb. Merbau-parket, nýtt rafm., nýtt gler að hluta. Sérinng., sérgarður. Áhv. byggsj. og húsbr. 4 mlllj. Verð 6,5 millj. Laus strax. t KVISTH AGI - AjLLT N YTT MÝJAR ÍB. Á FRÁBÆRUM STAÐ Hðfum í einkasölu 3 íbúðir í þessu glæsilega húsi sem stendur á fal- legum stað viö K visthaga í Reykjavík, Nýjar falleg- ar innr. Nýir giuggar og gler. Allar lagnir nýjar svo og frárennslisiagnir. íbúðirnar eru i vínnslu og afhendast fljótlega. Teikningar og upplýs- ingar á sfcrifstöfu. q m EB M Œffl GIH VALSHÓLAR 2184 Falleg 75 fm fb. á jarðh. í góðu litlu fjölb. Suðurgarður og -verönd. Góðar innr. Þvhús f fb. Áhv. byggsj. 3,6 millj. Verð 6,1 millj. ENGIHJALLI 2109 Höfum í sölu mjög fallega 3ja herb. íb. á 2. hæð í nýl. mál. iyftuh. Fallegt útsýni til vesturs. Stórar svalir. Nýtt parket og flísar. Verð 6,2 millj. ÓÐINSGATA 2052 Lt'tll shotur 3ja herb. fb. é efri hæð í tvíbhúst á góðum stað v. Óðinsgöt- una.Sérihng., sérhtti, sérþvnús. Vwrft 4,6 millj, FROSTAFOLD-BILSK. 2005 GOTT VERÐ. Falleg 3ja herb. ib. á 3. hæð, efstu, f lítilli blokk ásamt bflskýli. Fallegar innr. Parket. Suðursv. Fráb. titsýni. Áhv. byggsj. 4,9 millj. Verð 7,9 millj. 2ja herb. MIÐBÆR 2119 Glæsil. 2ja herb. ib. ca 52 fm á 2. hæð. Ib. er öll nýgegnumtekin. Nýtt eldh., nýtt bað, ný gólfefni. Nýtt rafm. Laus strax. VESTURBERG 2ios Falleg 2ja herb. 60 fm íb. á 3. hæð f góðu fjölb. Nýtt flfsal. bað. Áhv. 3.250 þús. bsj. ROFABÆR 2179 Falleg 2ja herb. íb. 51 fm á 1. hæð (jarðh.) m. sérgarði í suður. Parket. Góðar innr. Verð 4,4 milij. VESTURBÆR 2177 Falleg 2ja herb. 61 fm íb. á 1. hæð i litlu fjölbhúsi. Steinfl. á gólfum. Góður bakgarð- ur fyrir börn. Áhv. húsbr. og húsnlán 2,8 millj. Laus fljótl. Verð 5,0 millj. KAMBASEL 2178 Rúmg. og falleg 2ja herb. fb. á 1. hæð m/sérgarði, Sérþvbús. Sérgeymslurá hæðinnl. Góðar Innr. Párket. Áhv. byggsj. 1,7 millj. Verð 5,2 mlllj. ALFTAMYRI 2171 Falleg 2ja herb. 55 fm ib. á 4. hæð, efstu. Parket. Suðursv. Áhv. húsbr. 3,1 millj. Verð 5,0 millj. VANTAR - STAÐGR. Höfúm fjérsterkan kaupanda að 2fa herb. íb. á jarðhæð eða í lyftuh. á góðum stað í borgínni. Staðgr. í boði. BALDURSGATA 2101 LlTIÐ EINBHÚS. Höfum til sölu snoturt 60 fm steinh. á einni hæð á góðum stað v. Baldursg. Nýl. gler, þakrennur, niðurföll, skolp- og ofnalagnir. Laust strax. V. 3,9 m. - MIÐHOLT-MOS. 2204 Höfum til sölu nýja glæsil. 2ja herb. 54 fm fb. á 3. hæð. Ljósar beykiinnr. Parket. Áhv. 2,5 rnillj. til 20 ára. Verð 4,8 millj. SKÚLAGATA-RIS 2028 Höfum til sölu fallega 40 fm risíb. m. park- eti og fallegu útsýni til suðurs. Nýl. uppg. og mál. hús. Áhv. byggsj. og húsbr. 1,8 mlllj. Tilvalin 1. íb. Verð 3,5 millj. BERGÞÓRUGATA 2i87 Glæsil. nýl. 2ja herb. íb. 66 fm á 1. hæð í litlu fjölbhúsi. Steinfl. á gólfum. Fallegar innr. Suðursv. Fallegt útsýni. Áhv. byggsj. 3,4 millj. Verð 7,3 millj. Gullsmári 8 - Kópavogi Glæsilegar nýjar íb. - hagstætt verð BLjfc 24 íbúðir í sex hæða lyftuhúsi. Allar ib. skilast fullbúnar án gólfefna. Sameign skilast fullbúin að ut- an sem innan. Vandað- ur myndabæklingur á skrifstofu. 2ja herb. 3ja herb. 4ra herb. „Penthouse"íb. „Penthouse"íb. 76 fm. 86 fm. 106 fm. 120 fm. 140 fm. Verð 6,2 millj. Verð "6.950 þ. Verð 8,2 millj. Verð 9,3 millj. Verð 9,9 millj. 1 íb. eftir. Glæsilegur útsýnisstaður. Byggingaraðili: Járnbending hf. HRAUNBÆR-LAUS 2128 Falleg 2ja herb. íb. i kj. 45 fm. Nýmál. íb. Parket. Laus strax. Verð 3,8 millj. VÍKURÁS 2i64 Stórgl. 2ja herb. 60 fm íb. Fallegar innr. Parket. Suðaustursv. Áhv. gáð lán 3,5 millj. Hagst. verð 5,3 millj. ASPARFELL 1702 Falleg 2ja herb. ib. 50 fm á 3. hæð (lyftuh. Vestursv. Góðar innr. Þvhús á hæðinni. Áhv. byggsj. 2.900 þús. til 40 ára. Verð 4,8 millj. SKIPASUND 2139 Vorum að fá í sölu 2j'a herb. íb. í kj. í tvíb. Parket á allri ib. Sérinng. Sérhiti. Góður garður. Atvinnuhúsnaíði BOLHOLT 2203 Höfum til sölu 90 fm skrifsthúsn. á 2. hæð í lyftuh. Nýl. gólfefni. Gott útsýni. Vörulyfta. Verð 3,2 millj. Sumarbústaðlr MEÐALFELL, KJOS. 2176 Höfum til sölu gullfallegan 52 fm sumarbú- stað ásamt 30 fm svefnlofti og 8 fm úti- húsi. 130 fm verönd. Hálftima akstur frá Rvík. Verð 4,9 millj. SÉRSTÆTT hús að Flókagötu 17 í Reykjavík er nú til sölu hjá fasteignasölunni Ásbyrgi. Þetta hús byggði Jón Engilberts listmál- ari árið 1942 og nefndi Englaborg. Það var hannað af Gunnari Hall- dórssyni arkitekt og sérhannað með tilliti til starfa Jóns Engilberts sem listmálara. „Englaborg er stórt hús eða alls 268,8 fermetrar," sagði Lárus Hauksson hjá Ásbyrgi. „Norðan megin í húsinu er stór vinnusalur með tvöfaldri lofthæð og stórum og miklum norðurglugga sem nær allt upp á þak. Þessi salur er með sömu ummerkjum og Jón skildi við hann þegar hann lést. Ekkja Jóns, frú Tove og dóttir þeirra, Birgitta, hafa búið í húsinu Englaborg, hús Jóns Engil berts listmálara til sölu fram á þennan dag en nú hafa þær mæðgur ákveðið að selja eign sína." Húsið skiptist í kjallara, hæð og aðra hæð, ásamt millilofti. Á milli- loftinu er herbergi með glugga sem snýr niður í vinnusalinn, til þess ætlaður að meistarinn gæti virt verk sín fyrir sér úr fjarlægð. íbúðarhúsnæðið skiptist þannig: í kjallara, sem er lítið niðurgraf- inn, er þvottahús, geymsla, tvö HUSIÐ Englaborg, stendur við Flókagötu 17. Húsið er til sölu hjá fasteignasölunni Ás- byrgi og ásett verð er 24 millj. kr. herbergi og snyrting. Á fyrstu hæð er íbúð sem skiptist í eldhús, bað, tvö svefnherbergi og stofu. Á ann- arri hæð, þar sem vinnustofan er, er eitt herbergi að auki. Húsið er steinsteypt og að sögn Lárusar hefur því verið mjög vel við haldið og mikið endurnýjað, svo að það er í góðu ástandi. Útlit þess er sérkennilegt og það hefur lengi sett svip sinn á umhverfi Miklatúns, þar sem Kjarvalsstaðir eru í næsta nágrenni. Garðurinn er í mjög góðri rækt. „Húsið er laust nú þegar og bíð- ur bara kaupanda, en þegar hafa margir sýntþví áhuga," sagðiLár- . us Hauksson að lokum. „Ásett verð er 24 millj. kr., en ekkert er áhvílandi."

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.