Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 8
8 D FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ Sérbýli Z Q < cr < 2 ai i- eo FURUGRUND - KOP. Góð73 fm fb. á 7. hæö í tyftúbúsi meö bílskýr. Ib. öll nýl. tekin í gegn. Mögul. skipti á 2Ja herb. ibúö. Verö 7,2 millj. HLYNGERÐI 315fmeinb. i algjörum sérflokki. 4 góð svefnherb., húsbherb., stofa og boröstofa, gestasnyrting, 2 baöherb., sauna.Verölaunalóö. Frábær sta&setning. ÓÐINSGÖTU 4. SÍMAR 551-1540, 552-1700, FAX 562-0540 DIGRANESVEGUR. Bnb. sem er hæð og ris 183 fm auk 33 fm bílsk. Á neðri hæð eru saml. stofur og eldhús. Á efri hæð eru 4 rúmg. herb. og svalir. Gott útsýni. Verö 11 millj. orum Tjoiaa annarra eigna a snra. Söluskrá send samdægurs í pósti eða á faxi. ^ J DIGRANESHEIÐI - KOP. 2ja 3ja herb. 61 fm íb. í kj. Húsið nýmálað að utan. Falleg, stór gróin lóð. Góð aðstaða fyrir börn. Verö 5 millj. FANNBORG - KÓP. góö 86 fm íbúð með sérinngangi á 1. hæð. Stórar suðursvalir yfirbyggöar að hluta. Áhv. Iiúsbr./byggsj. 3,6 millj. Verö 6.250 þús. SAFAMÝRI. 78 fm íb. á 4. hæð í góðu fjölb. Vestursv. Húsið nýmálaö að utan. Bíl- skúrsréttur. Laust strax. Verö 6,2 millj. HAGASEL. Gott endaraðh. um 176 fm. Góðar stofur og 4 svefnherb. Parket. Suðursvalir. Skjólgóð lóð. Innb. bílsk. Verö 12,5 millj. Áhv. langtlán 1,6 millj. HVASSALEITI. um 200 fm skemmtilegt endaraðh. ásamt 25 fm innb. bílsk. Húsið er vel skipulagt á tveimur hæðum. Á efri hæð eru bjartar rúmg. saml. stofur, sjónvarps- og bókaherb., eldh., gesta wc o.fl. A neðri hæö eru 4 svefn- herb., baðherb., tómstherb., þvottaherb. o.fl. Tvennar svalir. Húsið stendur hátt meö góðu útsýni. BIRKIHLÍÐ. Mjög fallegt 300 fm raðh. ásamt 35 fm biisk. Á efri hæð eru stofur pg 4 svefnh. en í kj. er sér 2ja herb. íbúð. Áhv. byggsj. 1,5 millj. Verð 18 millj. VESTURBERG. Raðh. á tveimur hæðum 157 fm og 31 fm bílsk. Saml. stofur og 4 svefnherb. Stórar svalir. Verð 11,9 millj. GULLSMARI - KOP. GÓÖ2jaherb. íb. á 8. hæð i nýju húsi. Ib. er fullbúin og til afhendingar strax. Verö 6 millj. Nýbyggingar HAFNARFJORÐUR. vorumaðfá í sölu 2 sérhæðir á friðsælum stað við Hringbraut. Á neðri hæð 125 fm 5 herb. íb. pg 220 fm ib. á efri hæð auk 24 fm, bílsk. íb. afh. fokh. að innan en húsið fullb. MOSARIMI. 148 fm raöh. á tveimur hæðum meö 28 fm innb. bílskúr. Til afh. nú þegar rúml. fokhelt að innan, veggir einan- graðir og glerjaö. VerB 7,8 millj. Hæðir HOFGARÐAR. Gotti67fmeinb. og 48 fm tvöf. bílsk. Saml. stofur, sjón- vherb. og 3 svefnherb. Verö 15,9 millj. Áhv. 1,3 millj. langtlán. BARÓNSSTÍGUR. Góö93tm ib. á 1. hæð. Forstofuherb., sami. skipt- anl. stofur óg 1 herb. Eidh. með beykiín- nr. Bnf. bílskúr með kjallara. Laus strax. ARNARTANGI - MOS. Einl. einb. um 139 fm sem skiptist í stofur og 3- 4 svefnherb. Bílskúr innr. sem einstak- lingsíb. Ný innr. í eldh. Parket. Gróinn garður. Áhv. húsbr./byggsj. 9,5 millj. Skipti á 3ja-4ra herb. fb. f Rvík. ARKARHOLT - MOS. Snyrtii 218 fm einb. sem mikið hefur verið endurn. Sólskáli með heitum potti. 3-4 svefnherb. o.fl. Möguleiki á arni. Verö 13,9 millj. Áhv. hagst. langtlán 2,5 millj. ÞRASTARLUNDUR GBÆ. Einb. sem er hæð og kjallari 203 fm auk 31 fm bílskúrs. Falleg gróin lóð. Húsinu er vel við haldiö. Saml. stofur með arni, 4-5 herb. o.fl. ENGIMÝRI. Afar vandað 314 fm hús sem er tvær hæðir og kj. með einstakl- ingsíb. á jarðhæð og innb. bílsk. Stór og mikil verönd. Allar innréttingar i sérflokki. Áhv. hagst. langtlán 6,8 millj. RAUFARSEL. Endaraðh. í sérflokki um 240 fm á þremur hæðum. 4 svefnherb. Alrými í risi þar sem hægt er að útbúa 2 herb. Innb. bílsk. Mjög gróinn garöur. Hitalögn í stéttum. Verö 14,5 millj. HAGAMELUR. Góð 140fm6herb. efri sérhæð. Rúmg. stofur. Suðursvalir. 4 svefnherb. Þvottaherb. í íb. Bílskúr 27 fm. Laus strax. MELABRAUT SELTJ. Góð 127 fm íb. á 1. hæð sem skiptist í góðar saml: stofur með sólskála og 2 svefnherb. 30 fm bílskúr. Sér 60 fm rými sem er innr. sem íbúð. Verð 11,5 millj. BARMAHLÍÐ. Snyrtil. 108 fm íb. á 1. hæð með sérinng. Saml. skiptanl. stofur meö suðursvölum og 2 herb. Svalir út af eldh. Gluggi á baðherb. Áhv. húsbr. 3,7 millj. Verö 8,7 millj. BRÁVALLAGATA. i03fmíb, á 3. hæð í,fjórb. Saml. stofur og 2 herb. Þak nýi. (b. þarfnast lagfæringa. 1 herb. risi. Laus strax. Verð 6,9 mlHJ. HRAUNBRAUT - KOP. Fallegt 140 fm einb. sem er hæö og kj. í kj. er 33 fm bílskúr o.fl. Á hæðinni er góð stofa, 3 herb. Falleg gróin lóð. Fagurt umhverfi. Útsýni. HLÍÐARBYGGÐ - GBÆ. Fai legt 210 fm endaraðh. m. innb. bitskúr. Góðar stofur, 3-4 svefnh. Gufubað. Gróinn garöur. Verö 13,5 mlllj. Skipti á 3ja-4fa herb, fb. f Gbas, Kóp. eöa Rvlk koma sterklega til greina. UNNARBRAUT - 2 SERH. 133 fm efri hæð ásamt bílsk. Saml. stofur, 3 herb. 117 fm neðri hæð ásamt bílsk. Rúmg. stofa, 3 herb. Báðar hæöirnar eru í góðu standi. Sjávarútsýni. Falleg ræktuö lóð. GNOÐARVOGUR. Mjög góð 131 fm efri sérhæð i fjórb. Saml. stofur, 3svefnherb., eldh. með f»ýt. innr. Tvenn- ar svalir. Bflskúr. Ver6114 mlffj. HJALLASEL. Mjög fallegt 238 fm tvil. endaraöh. auk rislofts. 2 stofur meö blómaskála útaf. 5 svefnh.' 2 baðh. Parket og flisar. Bilskúr. Áhv. 3 millj. byggsj. o.fl. Eign í sérfl. VESTURBERG. Vandað 186 fm einbýli auk 29 fm bilskúrs. Vönduð gólfefni og innréttingar. Góöar stofur og 3-4 svefn- herb. Verð 15,5 míllj. Eldri borgarar SKÚLAGATA. Mjög góð 67 fm íb. á 10. hæö meö frábæru útsýni. Hátt til lofts. Stæði í bilskýli. Laus strax. GRANDAVEGUR. Giæsiieg 115 fm íb. á 8. hæð með stæði í bílskýli. Góðar stofur með yfirbyggðum svölum I suður og stórkostlegu útsýni. 2 svefnherb. Hlutdeild í húsvarðarib. o.fl. Mögul. skipti á 3ja herb. ib. I Heimunum. AKRALAND BÍLSKÚR. Góð 75 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð með sérinng. og yfirbyggöum svölum. 30 fm bilskúr. Laus strax. NOKKVAVOGUR. Góð hæö ásamt einstaklingsíb. í kj. samt. 131 fm. Sérinng. Áhv. 4,7 millj. húsbr./byggsj. Verð 8,8 millj. 4ra - 6 herb. MIÐLEITI. Vönduö 125 fm íb. á 1. hæð meö stæði í bílskýli. Saml. stofur með suðursvölum og 3 svefnherb. Eikarinnréttingar í eldh. Þvottaherb. í íb. Áhv. 2,1 langtlán. Verö 11,8 mílfj. ESPIGERÐI. Góð 110 fm íb. á 4. hæð í lyftuh. Þvottaherb. í íb. Möguleiki að gera 3 svefnherb. Ib. öll nýl. máluð. FLÉTTURIMI. Björt 118fm íb. á 2. hæð. Rúmg. stofa og 3 herb. Tvennar svalir. Parket. Stæði í bílsk. Verö 8,9 millj. SKIPTI Á STÆRRA Neöangreindar eignir óskast í skiptum fyrir hús meö 2 íbúöum 5 herb. og 2ja - 3ja herb. íb. helst báðar samþykktar. DVERGHOLT. Snyrtilegt 135 fm einb. auk 45 fm bílsk. Saml. stofur með útg. á verönd. 4 svefnherb. Allt nýtt á baðherb. Stór gróin lóö. Verð 12,5 millj. GILJALAND. Mjög gott 197 fm raðh. ásamt 23 fm bílsk. Stór stofa meö svölum og 3 góð svefnherb., mögul. á 4-5 herb. Nýtt þak. Bílast. viö inng. Áhv. 4,2 millj. húsbr. Verö 13,9 millj. LUNDUR V/NYBYLAVEG - KÓP. Snyrtil. 110 fm íb. á 1. hæð . Stofa, 2 mjðg góð svefnherb. og nýi. flísai. baðherb. Gler og gtuggar nýtt. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verö 7,3 millj. HORGSHOLT. góö 111 fm íb. á 3. hæö í nýju húsi. Stofa og 3 svefnherb. Laus strax. Áhv. húsbr. 5 millj. VESTURBERG. MjögfalleglOOfm endaíb. á 3. hæð. Glæsilegt útsýni. Parket. Suöursvalir. Verð 7,6 millj. FELLSMÚLI. Góð 117fmendaíb. á 1. hæö. Rúmgóðar stofur og 3 svefnherb. Gott skáparými. Þvottaherb./búr inn af eldh. Tvennar svalir. Áhv. húsbr. og bygg- sj. 6 millj. FROSTAFOLD. Giæsii. 100 fm íb á 3. hæð. Saml. stofur. 2 svefnherb Suðursv. Þvhús i íb. 21 fm bílskúr. Laus Áhv. 4,9 millj. byggsj. Verð 9,3 millj. I MIÐBORGINNI. Björt 65 fm íb. á 3. hæð í góðu steinhúsi. Sérhiti. Lögn fyrir þvottavél í ib. Sameign endurn. Góður hússj. Laus. Verð tilboö. ÍRABAKKI. Snyrtileg 65 fm ib. á 1. hæð. Tvennar svalir. Parket. Stofa og 2 svefnherb. Eldh. með boröaðstöðu. Laus strax. MÁVAHLIÐ. Skemmtileg 86 fm íb. á 2. hæð. Saml. skiptanl. stofur og 1 herb. Stór, ræktuð lóð. Laus strax. Verö 6,5 millj. SKÚLAGATA. Mjög góö 80 fm íb. á 1. hæð. 2 svefnherb. Parket. Áhv. 3,1 millj. byggsj. 2ja herb. FURUGRUND. 60 fm ósamþ. íb. í kj. Stofa, svefnherb. og eldh. meö harðv. innr. Verö 3,7 millj. Áhv. langtlán 1,8 millj. Afb. pr. mán. 16 þús. HLIÐARHJALLI. Gbðl54frnfb. á efri hasö með sérinng. og stæöi f bil- skýli. Saml. stofur pg 3 herb. Suöursvalir út af stofu. Úisýni. Áítv. 5 miHJ. byggsj. Verö 12 míllj. KLAPPARSTIGUR. Efri hæð og ris um 111 fm með sérinng. Á hæðinni enj eldh., stofa, baðherb. og 1 herb. í risi eru 2 herb. möguleiki á 3. Nýtt gler. Ný innr. í eldh. FÁLKAGATA. Mjög rúmg. og skemmtileg 132 fm íb. á 2. hæð. Saml. stofur og 4 svefnherb. Stórt eldh. með góðri borðaðstöðu. Garður nýtekinn í gegn. Stigagangur nýl. teppalagður og málaður. GRETTISGATA. Góð 109 fm íb. á 3. hæð sem öll er nýl. endurn. Saml. stofur og 2 svefnherb. Parket. ALAGRANDI. Glæsil. 112 fm íb. á 3. hæö í nýju húsi. Góö stofa. 3 svefnh. Parket. Svalir. Áhv. 3 mill). húsbr. Verö 10,5 millj. SKÚLAGATA. Glæsileg 120fmíb.á 2. hæð. Góöar saml. stofur með svölum í suður. Stórkostlegt útsýni. Hús og sameign fullfrágengið. Áhv. húsbr. 6,1 millj. Verö 11,8 millj. 3ja herb. SORLASKJOL RIS. Góð 63 fm ib. í risi sem öll hefur verið endurnýjuð. Áhv. 4,5 millj. Verö 6 millj. VALLARÁS. Einstaklingsíb. á 3. hæð 38 fm mögul. að stúka af herb. Parket. Fal- legt útsýni. Áhv. Byggsj. 800 þús. GRANDAVEGUR. Göð 35 fm íb. á 1. hæö sem ðli er ný að innan þ.m.t. gler, rafm. o.fl. Áhv. byggsj. 1,7 millj. Ver6 3,7 millj, taus f IJótlega. BOGAHLÍÐ. Góð84fmíb.ái. hæö auk 15 fm herb. f kj. sem tengist ib. Stofa, hol og 2 svefnherb. Parket. Baðherb. með gl. Ahv. 1,8 mlllj. iangtlan. Verö 7,6 millj. SKOLAVORÐUSTIGUR. 50 fm íb. í kjallara. Eldhús, stofa og svefnherb. Tengt fyrir þvottavél. Laus strax. Verö 4,2 millj. HJÁLMHOLT. Ósamþ. 56 fm íb. í kj. Stofa og 1 herb. Dúkur á gólfum. Verð 4,1 millj. SÓLHEIMAR, Snyrtll. 85 fm fb. á 4. hæð. Stofa með suðursv. 2 svefn- hwb. Svalir í vestur út af öðru herb. Laus strax. Áhv. 3,7 milij. byggsj. Verð 6.150 þús. MANAGATA. 2ja-3ja herb. 52 fm íb. á 2. hæö. Saml. skiptanl. stofur og 1 herb. Gluggi á baði. Suðursvalir. Geymsluris yfir íbúðinni. Verð 5,5 milli. HVASSALEITI - BILSKUR. Góð 95 fm íb. meö bílskúr. Nýtt tvöf. gler. Húsið nýtekið í gegn að utan. Verð 8,2 millj. Áhv. langtlán 1,3 millj. FLUÐASEL. Snyrtileg 95 fm ib. á 1. hæð. Stofa með suðursv. 3 svefn- herb. með skapum. Baðherb. með baðk. og sturtukl. Verð 7,4 miltj. „PENTHOUSEMÍB. V/LAUGAVEG. Góð 95 fm íb. sem öll er ný að innan á 6. hæð t tyf- tuhúsi. Miklar svaiir og byggingarréttur f. sófskála. GARÐABÆR. góö 60 fm íb. á 2. hæð meö bílskúr. Yfirbyggðar svalir. Gott útsýni. Verö 6,5 millj. Ahv. byggsj. 3,2 millj. HOLTSGATA. Góö 5 herb. íb. á 1. hæð 119 fm. Stofa og 4 svefnherb. Parket á herb. Tvöf. gler. Sér Danfoss. Laus fljótlega. Verð 8,5 millj. HRAUNBÆR. Snyrtii. 97 fm íb. á 4. hæð. Eldh. með nýf. innr. Þvherb. og búr inn af eldh. Suöursvalir. Áhv. húsbr. 4,4 millj. Verfi 7,5 mlllj. FLÚÐASEL. 87 fm íb. i kjallara. Stofa og 2 herb. Úr stofu er útg. á sérverönd. Verö 5,8 millj. Áhv. 3,3 millj. húsbr. og byggsj. RAUÐARÁRSTÍGUR. Snyrtileg 61 fm íb. á 2. hæð sem mikið er endurnýjuð. Skipti á dýrara i hverfinu. Áhv. húsbr. 3 millj. Verb 6 millj. SÓLHEIMAR. Glæsileg 85,3 fm íb. á 5. hæð sem öll hefur veriö endurnýjuð aö innan. Nýjar vandaöar innréttingar og skápar. Parket og flísar á gólfum. Nýtt rafm. Gott útsýni. Laus strax. HVERFISGATA. 65 fm íb. á 3. hæö sem skiptist í saml. stofur og herb. Góðar svalir. Verð 4,3 millj. Laus strax. RAUÐAGERÐI. Mikið endurn. 81 fm ib. á j'aröh. sem skiptist f saml. stofur og 2 herb. Nýtt rafm. Áhv. húsbr. 3,1 millj. Verfi 6,3 millj. VESTURBERG. Snyrtil. 64 fm fb. á 4. hasð. Suöursvaiir. Gluggi á baöherb. Ver6 5,3 mllll. Áhv. langtlán 2,8 millj. HÆÐARGARÐUR. Neörl hæö 63 fm með,sérinngangi. (b. nýmáluð. Nýlegt gter. Ver6 5,7 milij. Áhv. 3 millj. langtlán. Laus strax. 0PIÐ VIRKA DAGA KL. 9 - 18. SIMATÍMI LAU. KL.11 Jón Guðmundsson, sölustjóri, lögg. fasteigna- og skipasali. Ólafur Stefánsson, viðskiptafræðingur og lögg. fasteignasali. ASPARFELL. Snyrtileg 61 fm ib. á 2. hæð í lyftuhúsi. ESPIGERÐI. Snyrtileg 60 fm íb. á 7. hæö I lyftuhúsi. Fataherb. inn af svefnherb. Austursvalir. Laus strax. Verð 6,3 mlllj. SPÍTALASTÍGUR. 30 fm íbúö í risi. Ný rafmagnstafla. Verö 2,5 millj. HALLVEIGARSTÍGUR. góö samþ. 47,1 fm íb. í kj. Endurb. innr. i eldh. Gluggi á baði. Nýtt rafm. Verö 3,9 millj. Áhv. 1 millj. byggsj. EYJABAKKI. Snyrtil. 60 fm íb. á 1. hæð. Suðursvalir. Baöherb. meö glugga. Áhv. langtlán 1,8 millj. Vcrö 5,5 millj. Laus strax. \ ;i| FASTEIGNAMARKAÐURINNehf; )ðinsgötu 4. Símar 551-1540, 552-1700 Z E 1 GC < < z a tu i- < J>

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.