Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 10
10 D FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ L r ® «f • :3 ¦ D 3 5« c 3 G3 (Ð (O ^ölk ^f, -^ * -f~____ ___» •* - - «¦ 588 55 30 Bréfsími 5885540 Einbýlishus HVANNHÓLMI - KÓP. Vorum að fá í sölu fallegt einbhýs 200 fm m. 26 fm bílskúr. 4 svefn- herb. Parket. Suðurgarður. Mögul. á 3ja herb. íb. á jarðh. Skipti mögu- leg. Verö 13,0 millj. REYKJAVEGUR - MOS. Vorum að fá i sölu nýi. steypt einb. 148 fm ásamt 32 fm bíisk. Áhv. byggsj. 3,6 mlllj. vextir 4,8%. Verð 12,B mlllj. HJARÐARLAND - MOS. Vorum að fá í einkasölu nýl. parh. á tveim hæðum 190 fm með 26 fm bílsk. 4 svefnherb., stofa, borðst., hol. Stórar suðursv. Mikið útsýni. Eiguleg eign. Áhv. 4 millj. 40 ára lán. Vextir 4,9%. Verð 12,5 millj. REYKJABYGGÐ - MOS. Vorum að fá t sötu iftið einbhús, 75 fm, á 1200 fm eígnarlóð í skógf vöxnu umhverfí. Mjög góð staðs. Verð 5,8 millj. Bygglngar. MOSFELLSBÆR Vorum að fá í sölu einb. 135 fm. Parket. Húsið stendur á fallegum útsýnisstað nálægt miðbæ. Laust strax. Verð 9,9 millj. Raðhús VÍÐITEIGUR - RAÐH. Fallegt raðh. 82 fm. 2 svefnherb. Parket. Suðurverönd. Sérinng. og garður. Áhv. 3,3 millj. Verð 7,9 millj. ENGJASEL - M. BÍLSK. Mjög gott endaraðhús 200 fm m. bílskýti. Austursv. Nýklætt að utan. Mogul. sklpti. Hagst. verð 11,0 mlHj. BJARTAHLIÐ - MOS. Eitt hús eftir af þessum vinsælu nýbyggðu raðh. 100 fm m. 24 fm bilskúr. Fullb. að utan, málað, fokh. að innan. Áhv. mögul. húsbr. 6,3 m. GRENIBYGGÐ - MOS. Glæsil. nýl. parh. 170 fm með 26 fm bílsk. Parket. Arinn. Hiti í stétt. Áhv. 5,2 mlllj. Verð 12,8 millj. GRUNDARTANGI - MOS. Gott raðh. 71 fm. 2 svefnherb. Sér- inng. og suðurgarður. Mögul. áhv. 4,5 millj. Verð 6,8 míllj. Serhæöir BORGARTANGI - BÍLSK. Góð sérh. 145 fm með 4 svefnherb. á hæðinni. Parket. Á jarðh. bilsk. 22 fm og einstaklingsib. 33 fm. Áhv. 6,4 millj. Vorð 9,9 millj. BÚSTAÐAV. - SÉRH. Nýstands. efri sérh. 4ra berb. 95 fm. Parket. 3 svefnh. Nýir gluggar og klæðning. Áhv. 5 millj. Verð 8,5 m. BIRKITEIGUR - M/BILSK. Góð sérhæð 140 fm með 25 fm bílsk. 3 svefnherb. Sérinng. og -lóð. Verð 9,5 millj. LEIRUTANGI - SERH. Falleg neðri sérh. 3ja-4ra herb. 94 fm. Parket. Verönd. Sérinng. og garður. Áhv. 4,2 millj. Verð 6,7 millj. HLÍBARTON - M. BÍLSK. Falleg sérh. í timburh. 135 fm 4ra herb. m. 34 fm bílskúr. Parket. Skíptl mögul. á dýrari eign. Verð 8,5 miilj. 4ra-5 herb. LUNDARBREKKA - KÓP. Góð 4ra herb. fb. 95 fm 4 3. hæð. Inng. af svölum. Parket. Suðursv. Miklð útsýnl. Mögul. áhv. 4,8 millj. Verð 6,9 millj. GRETTISGATA - 5 HERB. Flúmg. 5 herb. íb. 117 fm á 2. hæð. 4svefnh., stofa, borðstofa. Suðursv. Laus strax. Hagst. verð. LINDASMARI - KOPAV. i einkasólu ný 4ra herb. íb. á 1. hæð 103 fm. Fullfrág. að utan, tilb. u. trév. Sérinng. Suðurgarður. Verð 8 rnillj. Laus strax. BÓLSTAÐARHLÍÐ - 4RA Góð 4ra herb. íb. 100 fm á 1. hæð í mjög góðu fjölbhúsi. 3 svefnherb. Laus strax. Verð 6,8 mlllj. ASPARFELL M. BILSKUR Rúmg. 4-5 herb. íb. 110 fm ásamt 22 fm bílskúr. Merbau-parket. 4 svefnh. Tvennar svalir. Mikið útsýni. Skipti mögul. á 2ja herb. Ib. Áhv. 4,2 millj. Tækifærisverð 7,8 m. 3ja herb. íbuðir LEIRUTANGI - MOS Falleg neðri sérh. 94 fm 3ja herb. Parket Sérinng. og garður. Mjög hagst. verð 6,2 millj ÆSUFELL - 3JA Rúmg. 3ja herb. íb. 96 fm á 2. hæð i fjólbhúsi. Stórar suðursv. Laus strax. Hagst. verð 5,6 inillj. KJARRHÓLMI - KÓP. Mjög góð 3ía herb. íb. 80 fm á 1. hæð m. stórum suðursv. Ahv. 4,0 mlllj. Verð 6,4 millj. SEUENDUR - VANTAR Vantar fyrir öruggan kaupanda sérh. eða raðh. vestan Elliðaáa. Verðhugmyndir allt að 13 rrrillj. Vantar fyrir öruggan kaupanda (búð 100-140 fm með bílsk. Æskil. staðsetn. Safa- mýri, Efstaleíti, Smáibúðahverfi. Vantar 3ja-5 herb. í Háaleitishverfi, Smáíbúðahv., Vogahverfi, Vesturbæ. Vantar 2ja herb. í Þingholtum, nágrenni miðbæjar. HRAUNBÆR - 3JA Falleg 3ja herb. íb. 74 fm á efri hæð í tveggja hæða húsi. Parket. Vest- ursv. Góð staðsetn. Tækifæris- verð, 6,3 millj. ALFHOLT - HF. Ný rúmg. 3ja herb. íb. 93 fm á 1. hæð m. sérinng. og garði. Fullfrág. að utan, tilb. u. trév. að innan. Áhv. mögul. húsbr. 6,2 millj. SAFAMYRI - 3JA Falleg 3ja herb. ib. 77 fm á 1. hæð í þríbýlish. Parket. Sérinng. og hiti. Áhv. 4,5 millj. Verð 7,1 millj. LAUFÁS - GBÆ Góð 3ja herb. ib. 82 fm á 3. hæð i nýstandsettu þríbhúsí. Skipti á eign á Akureyri. Mögul. áhv. 3,8 mlllj. Verð 5,4 millj. REKAGRANDI M/BÍLSK. Falleg rúmgóð 3ja herb. (b. 87 fm með bílskýli. Suðursv. iburðarmíklar innr. Áhv. 4,2 millj. Verð 7,9 milijf GARDASTRÆTI - 3JA Góð 2ja-3ja herb. risíb. 65 fm. Park- et. Austursvallr. Áhv. 3 milli. Verð 5,7 mltlj. ENGIHJALLI - KÓP. Rúmg. 3ja herb. fb. 85 fm í lyftuh. Húsvörður. Parket. Stðrar suðursv. Mögul. áhv. 4,4 míllj. Verð 6,2 millj. 2ia herb. ibuðir MIÐHOLT - MOS. Ný rúmg. 2ja herb. (b. 71 fm á 3. haeð í iitlu fjölbhúsi. Stórar suðursv. Ahv. 4,4 millj. Hagst. verð 5,9mill|. VÍKURÁS - 2JA Falleg nýl. 2ja herb. ib. 60 fm á 3. hæð. Parket. Fallegar innr. Aust- ursv. Mikið útsýni. Áhv. 2,6 millj. byggsj. Verð 5,4 millj. ASPARFELL Nýstandsett 45 fm einstaklíb., stofa, svefnherb,, á 4. hæð í lyfturt. Góð eign. Verð 3,7 milij. MIÐBÆR - MOS. Vorum að fá í einkasölu rúmg. nýl. 2ja herb. risíb. m. millilofti. Parket. Góðar suðursvalir. Áhv. 3,7 millj. byggsj. 4,9%. Verð 5,4 millj. Atvmnuhusnæði BRAUTARHOLT Til sölu iðnaðar- og skrífsthúsn. á efri haeð, 300 fm. Hagst. kjör. ÁRTONSHOLT - LEIGA Höfum til leigu skrifst.Vverslhús- næði 300 fm á 2. hæð. Má Skipta f minni elningar. Góð staðsetn. KROKHALS Til sölu iðnaðarhúsnæði á 1. hæð 150 fm I nýbyggðu húsi. Stórar innk- dyr. Hagstæð lán. Verð 7 millj. ARTUNSHOLT Til sölu byggingar. á tveggja hæða skrifstofu- eða verslunarhúsn. með góðri staðsetn. Teikningar á skrifst. » i- 0) 00 c *c 3 «5 1 (0 c o> œ +*- a> ÍO u. Fasteignamiðlunin Berg, Háaleitísbraut 58, si'rni 588 55 30. I í * 9 zP *ff "9f *ff "3? LAUFAS Fasteignasala Suðurlandsbraut 12 sm 53 3 -1111 FAX:533-H15 Opið virka daga frá kl. 9 -18 HELGARSÍMI: 5 689 689 Símatími laugard. og sunnud. frákl. 11 -13. SAMTENGD SÖLUSKRÁ ÁSBYRGI EICNASALAN 2ja herbergja * ÁLFTAHÓLARV. 5,5 M. 60 fm íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi. Rúmgóð stofa, góðir skápar í hjónaherbergi og holi. Mikið útsýni. Laus fljótlega. Áhvílan- di ca 500 þús. Byggingarsjóður ríkisins. Auk þessara eigna höfum við fjölda ánnarra á söluskrá okkar. Hringið og fáið upplýsingar. NJALSGATA V. 5,7 M. Stórglæsileg og vönduð íbúð á jarðhæð (ekkert niðurgrafin) í nýuppgerðu tvíbýlis- húsi. Sérlóð. Vandaðar flísar og massift parket á gólfum. Glæsileg innrétting í eld- húsi. Sérinngangur. Mikið áhvílandi - hagstæð lán. SKÚLAGATA V. 4,1 M. Ca 60 fm 2ja herbergja íbúð í nýlega við- gerðu fjölbýlishúsi. Parket og flísar á gólf- um. Nýtt rafmagn. Áhvílandi ca 2,4 millj. í hagstæðum lánum. 3ja herbergja # ÁLFTAMÝRI V. 6,7 M. Erum með í einkasölu í þessu eftirsótta hverfi 3ja herb. rúmgóða 75 fm íbúð á 3. hæð i fjölbýlishúsi. Suðursvalir. Góð sam- eign. Húsið nýlega viðgert að utan. Laus strax. HAMRABORG NÝTT 3ja herb. rúmg. 70 fm íb. á 1. hæð í fjöl- bh. miðsvæðis í Kóp. ásamt stæði í bíl- geymslu sem er vöktuð allan sólarhring- inn. öll þjónusta í göngufæri. Áhvílandi 4,2 miilj. ícr. hagstæð lán. HRÍSRIMI V. 7,2 M. Ca 75 fm falleg 2ja-3ja herbergja íbúð á 3. hæð I fjölbýlishúsi. Glæsilegar viðarinn- réttingar. Parket á gólfum og mikið útsýni. Stæði í vel útbúnu bílskýli. REYNIMELUR NÝTT 82 fm íbúð á 2. hæð í stórglæsilegu húsi á einum besta stað í vesturbæn- um. Góð lofthæð. Eldri still með listum í lofti og massífum hurðum. Stórar stof- ur. Verð 7,3 millj. Áhvílandi 4,3 millj. hagstæð lán. 9 T 9 V V 9 9 SKERJAFJORÐUR V. 5,0 M. Hlýleg risíbúð í nýklæddu húsi við Einars- nes. Nýir gluggar að hluta. Nýleg eld- húsinnrétting. Eikarparket. Ekkert greiðslumat. Áhvílandi ca 3,0 inillj. byggingarsjóðslán. 4ra herbergja og stærri * HRÍSRIMI V. 9,8 M. Nýkomin í einkasölu 4ra herbergja mjög falleg og vönduð 120 fm íbúð á 1. hæð i litlu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bíl- geymslu. Falleg sameign. Áhvílandi 3,5 millj. í húsbréfum. LINDASMÁRI V. 8,4 M. Glæsileg ný íbúð á tveimur hæðum á góðum útsýnisstað í Kópavogsdal. 3 svefnherbergi. Álivílandi 5,7 millj. í hús- bréfum. SAFAMÝRI V. 8,1 M. Falleg ca 100 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í nýviðgerðu og nýmáluðu fjölbýlis- húsi ásamt bílskúr. Nýleg innrétting í eld- húsi. Vestursvalir. Sérhæðir * KAMBSVEGUR V. 8,4 M. Ca 100 fm 4ra herbergja neðri sérhæð í þríbýlishúsi ásamt ca 30 fm bílskúr. Vönd- uð innrétting í eldhúsi, flísalagt baðher- bergi, gifslistar í loftum í stofu. Nýtt gler. NÝBÝLAVEGUR V. 10,5 M. Efri sérhæð í þribýlishúsi ásamt bílskúr. Ibúðin skiptist í 4 svefnherb., samliggj- andi stofur, eldhús og bað. Korkur og parket á gólfum. Stórir gluggar. Mikið út- sýni. MAKASKIPTAMIÐLARINN Við leitum að 2ja-3ja herb. íb. í skiptum fyrir raðhús í Seljahverfi. V. 10 m. 2ja-3ja herb. íb. parhús í Hveragerði. V. 5,6 m. 2ja-3ja herb. íb. á sv. 101 eða 105 2ja herb. íb. á Stokkseyri. V. 800 þús. 3ja herb. fb. f Háaleitishverfi. Sérhæð með bílsk. í Safamýri. 4ra herb. fb. f Bústaðahverfi 3ja herb. sérhæð v/Hæðargarð. V. 7,2 m. 4ra herb. íb. í Löndunum 2ja herb. fb. i Seláshverfi. Sérhæð í Hlíðunum 4ra herb. fb. á 1. hæð v/Barmahlið m/bilsk. Sérhæð í Heimunum 4ra herb. íb. á 1. hæð v/Alfheima. Raðhús * FLJÓTASEL V. 13,9 M. Ca 240 fm raðhús sem skiptist i stúdíó"- íbúð á jarðhæð og 6 herbergja íbúð á tveimur hæðum. Innbyggður bílskúr. Sér- inngangur í báðar íbúðir. Áhvílandi hag- stæð lán ca 1 millj. HVERAGERÐI V. 5,6 M. Gott parhús 76 fm ásamt bílskúr við Borgarheiði. Fallegur garður. Skipti möguleg á eign í Reykjavík. LEIÐHAMRAR NÝTT Fallegt ca 220 fm parhús á tveimur hæð- um á góðum og grónum stað í Grafar- vogi. 5 stór svefnherb., 2 stofur. Mikið út- sýni. Innbyggður bílskúr. Verð 13,5 millj. VÍKURBAKKI NÝTT Raðhús á þremur pöllum og kjallari, sam- tals 177 fm. 3-4 svefnherbergi, 2 stofur, gott eldhús, stórt baðherbergi. Stórar vestursvalir. Mikið útsýni. Innbyggður bíl- skúr. Verð 11,9 millj. Nýbyggingar * SMÁRARIMI NÝTT Fokhelt ca 160 fm glæsilegt einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr á frá- bærum útsýnisstað. Húsið er til afhend- ingar strax. Verð 9,5 millj. Einbýli * GRÆNAMÖRK- HVERAGERÐI Ágætt ca 140 fm mikið endurnýjað ein- býlishús á einni hæð. Húsið er vel skipu- lagt með stórum vel grónum garði. Skipti á ibúð i Reykjavík eða bein sala. SELVOGSGRUNN NÝTT Mjög vandað og glæsilegt einbýlishús með tveimur íbúðum. Húsið er mikið end- urnýjað. Fallegur byggingarstill. Verð 29,0 millj. LÆKNASTOFUR - FYRIRMYNDARHÚSNÆÐI * 560 fm húsnæöi á tveimur hæðum í tvlúlahverfi. Húsnæðiö er sérstaklega innr. fyrir læknastofur og tengda starfsemi. Allar innréttingar eru sérsmíð- aðar og m'jög vandaðar. Þetta er húsnæði sem hægt er að flytja inní og hefja starfsemi án breytinga. Góð bifreiðastæði. Verð aðeins 39,0 millj. I Í i í IDAG ER FASTEIGN RAUNHÆFUR FJÁRFESTINGARKOSTUR íf FÉLAG FASTEIGNASALA : 4-

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.