Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 D 11 I m S Símatími Ath. opið laugard. kl. 11-14 ¦ WM mm og sunnud. kl. 12-14 Sendið okkur fyrirspurnir á netfangið okkar eignamidlun@itn.is og við sendum upplýsingar til baka. Atvinnuhúsnæðí óskast; Höfum traustan kaupanda að 400-600 fm atvlnnuhúsnssðí með um 150-250 fm skrif- storuaðstöðu. Húsnæðíð þarf að vera laust i júni nk. Góðar grelðslur i boðt. EÍnbýlÍ ÓSkaSt. Traustur aðili óskar eftir fallegu einb. 250 fm eða stœrra, gjaman I vesturhluta borgarinnar eða á Seltjarnarnesi. Sterkar greiðslur fyrir rétta eign. Uppl. veitir Björn Þorri. Hjá Sunnilhlíð. Vorum að fá fallega 80,9 fm 3ja herb. ib. á jarðh. að Kópavogsbraut 1A. Lítill sérgarður. Frábær aðstaða og góð þjónusta. V. 8,0 m. 4957 íbúðarhæð óskast. Höfum kauP- anda að góðri og vandaðri sérhæð I Reykjavik (innan Elliðaáa). Æskileg stærð væri um 150 fm. Bílskúr. Traustur kaupandi. Vantar. Góð 2ja-3ia herb. ib. m. göðu að- gengi f. fatlaða óskast strax, helst miðsvæðis. Traustar og góðar greiðslur í boði. Uppl. veitir Björn Þorri Viktorsson á skrifstofu. Fróðengi - í smíðum. Giæsii. 61,4 fm 2ja herb. og 117 fm 4ra herb. ib. á fráb. útsýnisstað. Ib. eru til afh. fljótl. fullb. með vönduðum innr. en án gólfefna. Öll sameign fullfrág. að utan sem innan. Hægt að kaupa bílskúr með. V. 6,3 og 8,9 m. 4359 EINBYLI Vesturberg - eínb./tvíb. 250 fm einb. á pöllum. Sér íb. á neðsta palli. Húsið er í mjög góðu ástandi. Nýtt parket. og nýtt eldh. Fallegt útsýni yfir borgina. Skipti á 3ja herb. íb. koma vel til greina. V. 13,9 m. 3961 VeSturfold. Glæsil. 258 fm einb. á fráb. útsýnisstað. Húsið afh. nú pegar tilb. til innr. Áhv. 8 millj. V. 12,5 m. 4239 Básendi - einb./tvíb. Faiieg hús- eign sem er hæð, rishæð og kj. með sór íb. samtals um 230 fm auk 32 fm bílskúrs. Á hæð- inni eru m.a. 3 saml. stofur (mögul. á herb.), stórt eldh., lítið herb. og snyrting. Á rishæðinni eru m.a. 3 herb., baðh. o.fl. Á jarðh. er samþ. 3ja herb. íb. m. sér inng. Skipti á 2ja-5 herb. íb. koma vel til greina. V. 14,5 m. 2066 Einbýli og hesthús efst í MOSfellsdal. Vorum að fá í sölu glæsil. um 250 fm einb. á tveimur hæðum. Húsið er allt 11. flokks ástandi með vönduðum innr. og gólf- efnum. Innb. bllskúr. Gott hesthús með reið- gerði. 2 hektara lóð. Sérstðk eign á frábærum stað. V. 15,0 m. 6019 LyngrímÍ. Tæplega fokhelt tvílyft 145,6 fm einb. Á 1. hæð er gert ráð fyrir 2 herb., stofu, eldh. o.fl. Á efri hæðinni er gert ráð fyrir holi, herb. og baðh. Sökklar að 36 fm bílsk. Áhv. 5,9 m. húsbr. V. 6,5 m. 6002 Litlagerði - einb./tvíb. Glæsil. 240 fm tvílyft hús ásamt 32,4 fm bíl- sk. Góðar stofur, garðskáli, nýtt eldh. o.fl. á neöri hæð. 3 rúmg. svefnh. og bað I risi. Lítil einstaklingsib. í kj. Glæsil. suöurgarður. Ahv. 5,0 m. V. 17,1 m. 6054 Bjarmaland. M|ög fallegt og vel sklpulagt um 200 fm einb. ásamt 30 fm bll- sk. á góðum stað í Fossvogi. Húsið er vel skipulagt með m.a. 2 stofum, 4 svefnh., garðskála, arni o.fl. Gróin og falleg lóð. 6094 Bakkasmári. Glæsil. parh. á einnl hæö um 175 fm m. innb. bílsk. Húsið er tilb. til afh. tilb. að utan en fokh. að innan. Glæsil. útsýni. Skipti mttguleg. 4213 EIGNAMIÐLLMN % — Abyrg þjónusta í áratugi. Slarfsmenn: Sverrir Kristinsson, sölustjóri, lögg. fasteignasali, Björn Þorri Yiktorsson, logfr., sÖlum., Þorleifur St. Guðmundsson, B. Sc. sölmu., Guömuiuiur Sigurjónsson, lögfr., skjalagerð, Stefán Hrafn Stefánsson, lögfr., sÖlum., Magnea S. Sverrisdottir, ljósmyndim, Jóhanna Valdúnarsdóttir, auglýsingar, gjaldkeri, Inga Hannesdottir, súnavarsla og ritari Sími: 588 9090 • Síðumúla 21 • Fax 588 9095 Hofgarðar. Glæsil. 166 fm steypt eínb. á einni hæö ásamt 40 fm tvöf. bílskúr. Húsið skiptist m.a. í stórar stofur m. mikilii lofthæð, 3- 4 svefnh., sólstofu o.fl. Falleg lóö m. sólverönd. V. 15,9 m. 6088 Akrascl - einb./tvíb. vorumaðfái sölu mjög fallegt tvílyft 275 fm einb. með 33 fm bílsk. k hæðínni eru glæsil. stofur, sólstofa, eldh., baðh., 2 rúmg. herb. o.fl. í kj. er m.a. gott svefnh., stórt fjölskylduherb., þvottah., snyrting auk 2ja herb. íb. m. sér inng. Falleg lóð. Skipti á minni eign koma til greina. V. 17,9 m. 6076 Klyf jasd. Vandaö og vel staösett tvll. 187 fm einb. ásamt 28 fm bílsk. 4-5 svefnh. Fallegt útsýni. Skipti á 4ra herb. íb. koma til greina. Áhv. 7,5 m. V. 14,9 m. 3661 PARHÚS KAUPENDUR ATHUGIÐ Aðeins hluti eigna úr söluskrá okkar er auglýstur í blaðinu ídag. Nserri miðbænum. 3jaherbr76,3 fm mjög falleg ib. á jaröh. Parket. V. 4,9 m. 4253 RAÐHUÍ Bakkasel - tVÍb. Gott 232 fm raðh. ásamt um 20 fm bilskúr. Lítil aukaíb. á jarðh. Ath. skipti á 4ra herb. ib. t.d. i hverfinu. V. 13,5 m.1944 VeStlirStrÖnd - Gott raðhús á tveimur hæðum um 255 fm með innb. bllskúr. Húsið stendur á góðum staö með frábæru útsýni til norðurs og austurs. f húsinu eru m.a. tvennar stofur, 3-4 svefnherb., sjónvarpshol og blóma- Skáli. Vandaðar innr. Góð eign. Verð 17 millj. V. 14,9 m. 2290 RéttarhOltSVegUr. Snyrtilegt raðh. sem er 2 hæðir og kj. samt. 109 fm. Nýl. eldh.innr. og baðh. og ný gólfefni að hluta. V. 8,3 m. 6113 HraUntUnga. Mjög fallegt og vel um- gengið um 215 fm raðh. á tveimum hæðum. Stór og glæsil. garður. Húsið er endahús fremst I röð með miklu útsýni. Ath. skipti á góðri 4ra herb. ib. 4674 Kópavogur - parh./tvíb. th söiu um 285 fm húseign sem skiptist I 138 fm efri hæð, 113 fm jarðh. auk 25 fm bílsk. og 121 fm vinnurýmis. Elgn sem gefur mikla möguleika. V. 17,5 m. 3899 Frostaskjól - verðlauna- gata. Vorum að fá i solu sérl. glæsil. 265 fm nýl. raöh. með innb. bílskúr á eftirsóttum stað. Húsið er tvær hæðir og kj. Vandaðar innr. Parket. Glæsil. baðh. Afgiftur garður. Svalir.V. 17,5 m. 4728 Frostafold m/bílskúr. Mjðg vönduð og íaileg um 100 fm íb. á V. hæð sem snýr í suður og vestur. Parket og vandaðar innr. Góðar suðursv. með útsýni. Bílskúr. Áhv. ca 4,0 m.V. 10,3 m. 6048 Dunhagi. Góð 108 fm íb. á 3. hæð i góðu fjölbýli. Endumýjað eldh., baðh., þak o.fl. Góðar geymslur. V. 7,7 m. 6066 Fl'OStafold. MJög falleg 112 fm íb. á 3. hæð I góðu lyftuh. Glæsil. stofur með góðu út- sýni. Sérþvottah., húsvörður og gervihnatta- siónvarp. Áhv. byggsj. 5,0 m. V. 8,9 m. 6065 HvaSSaleÍtÍ. Mjög falleg 95 fm 4ra herb. endaíb. á 3. h. í nýmáluöu húsi. Nýtt parket. Bíl- skúr. Ahv. 5,0 m. V. 8,4 m. 6068 Oldugata. Góð 109,51m b. á efstu hæð í góðu steinhúsi. Parket á holi og stofu. Endur- nýjað gler og gluggar. V. 7,5 m. 6087 Álagrandi. 4ra herb. 111,9 fm ib. á 2. hæð. Hæðin er tilb. u. trév. en húsið að utan og sameign fullgerð. Rúmg. svalir. Ein fárra hlið- stæðra eigna I Vesturbæ. Stutt í þjónustumið- stöð. Sveigjanleg greiðslukjör. V. tilboð. 6090 Bollagarðar - sjávarsýn. Glæsil. 216 fm endaraðh. með innb. bílsk. Hús- ið skiptist m.a. i 5-6 herb., stofur, vandað eldh. með eikarinnr. o.tl. Fráb. útsýni. Ákv. sala. V. 15,5 m. 4469 Torfufell. Gott 128 fm raðh. ásamt 21 fm bílskúr. Undir húsinu er stór fokh. kjallari með sérinng. 3 góð svefnh. á hæðinni. Sólverönd og fallegur garður. V. 10,4 m. 4960 Asgarður. Gullfallegt 130 fm raðh. Nýtt eldh. og bað. Fallegur garður. Fráb. staðsetn- ing. Áhv. ca 3,0 m. V. 9,3 m. 6039 Ásgarður - stórt hús m. bíl- Sk. Búmg. og vel umgengið um 181 fm raöh. auk 25 fm bílsk. Húsiö er í góðu standi og stendur I neðstu röð með óheftu útsýni til suð- urs. Makaskipti hugsanleg á 3ja-4ra herb. m/bílsk. á 1. hæð eða í lyftuh. 6093 I Smíðum. Glæsilegt 132 fm raðh. auk 25 fm bílskúrs á besta stað I Mosarima. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni og afh. fullb. að utan en fokhelt að innan. V. 8,0 m. 4617 Fjallaiind - Gott verð Giæsi- legt einlyft 130 fm raðh. með innb. bilsk. Húsin skiptast 1 3 góð herb., stofur, o.fl. Góð staðsetning. Húsin afh. fuilb. að utan en fokheld að innan. V. 7,4 m. 4462 ÁshOlt - mikið áhV. Fallegt raðh. á tveimur hæðum um 138 fm ásamt tveimur stæðum í bilag. Útb. aðeins 2,5 m. V. 11,7 m. 4440 Suðurhlíðum KÓp. Vorum að fá i sölu glæsil. 213 fm raðh. við Heiðarhjalla sem skilast fullfrág. að utan en fokhelt að innan. Stór bílsk. og glæsil. útsýni. V. 10,5 m. 4407 SeljabraUt. Akafl. vandað og fallegt u.þ.b. 190 fm endaraðh. ásamt stœði I bllag. Vandaðar innr. Suðurlóð. V. 10,9 m. 3710 VeStUrbeFg. Vandað tvilytt 187 fm raðh. sem skiptist m.a. I 4 herb., hol, stóra stofu, eldh., baðherb., snyrtingu o.fl. Góður bílsk. Fal- legt útsýni. Skipti á minni eign koma til greina. V. 11,9 m. 4075 HÆÐIR Karfavogur - glæsieign. i mk,„ glæsil. eign við Karfavoginn. Ib. er hæð og ný- leg rish. samtals um 172 fm. Allar innr., gólfefni og frág. í sérflokki. Allar lagnir, gler o.fl. endur- nýjað. Áhv: ca 4,0 m. V. 13,3 m. 4901 BÓIStaðahlíð. 5 herb. falleg 107 fm sérhæð á mjög góðum stað. Hæðin skiptist í 2 saml. stofur og 3 herb., rúmg. eldh. með nýl. innr. og baöh. Bílskúrsréttur. V. 9,3 m. 4986 Norðurmýri. vomm að fá tn soiu 165 fm gott þrilyft parh. Á 2, hæð eru 3 herþ. og baðh. Á 1. hæð eru 2 saml. stofur, snyrting og eldh. ( kj. eru 2 herb., þvottah. o.fl. Laust fljót- lega. V. 10,9 m. 4770 Seljahverfi. 6-7 herb. mjög góð 150 fm íb. á tveimur hæðum (1 .h.+jaröh.) ásamt stæði i nýl. upphituðu bllskýli. Á hæðinni eru 2 herb., stofa, eldh. og bað. Á jarðh. eru 3 herb., bað o.fl. Sérinng. á jarðh. Áhv. 2,0 m. Byggsj. V. 9,3 m. 4113 Eyjabakki. 4ra herb. falleg endaíb. á 3. hseð. Sér þvottah. Hagst. langtímalán ca 5,0 m. V. 7,2 m. 3801 3JA HERI Drápuhlíð. 5 herb. 108 fm falleg neðri sérh. sem skiptist i 2 saml. stofur og 3 herb. Innr. á baði. Hiti í stétt. Akv. sala. V. 9,5 m. 4987 VeStUrbær. Vorum að fá l einkasölu glæsil. 130 fm neðri sérh. við Hofsvallagötu ásamt 30 fm bilskúr. 2 saml. parketl. stofur m. ami. Ahv. 6,0 m. V. 11,9 m. 6020 Hjallavegur. Snyrtileg um 94 fm Ib. á efri hæö. Sérinng. Parket á hluta gólfa. Ahv. um 5,3 m. byggsj. og húsbr. V. 7,2 m. 6080 6HER KleÍfarSel. Glæsil. 123 fm nýinnr. lúxusíb. á 2. hæð. Parket og flísar á gólfum. Glæsil. innr. og tæki. Koníaksstofa á palli I turnbyggingu. V. aðeins 8,9 m. 6096 Miklabraut - rúmgóð. Faiieg og bjðrt um 110 fm 5 herb. rishæð. Stór stofa. Fallegur kvistgluggi I stofu. Gðð loft- hæð. Áhv. 4,8 m. húsbr. V. 7,5 m. 4989 FífUSel. 100 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð i skemmtilegri 3ja hæöa blokk. Stæði i bílag. V. 6,9 m. 4661 TÚngata. Um165 fm kjallaraíb. I virðulegu húsi við Túngötu. ib. þarfnast standsetningar en býður uppá mikla möguleika. Laus fljótlega. V. 5,6 m. 4895 FlÚðaSel - Útsýní. Falleg 4ra herb. íb. um 93 fm á 3. hæð í nýl. viðgerðu og mál- uðu 3ja hæða fjölb. Stæði I bílag. Frábær leik- aöstaða f. börn. Stórbrotið útsýni. Parket. V. 7,6 m. 3471 VeStUrberg. Góð íb. á efstu hæð l ný- standsettri blokk. Miklar vestursvalir og glæsil. útsýni. Ath. skipti á minni eign eða góðum bíl. V. 6,7 m. 2433 Eyjabakki. 4ra herb. góð og vel staðsett Ib. á 2. hæð. Sérþvh. Einstakl. góð aðstaða f. böm. Ahv. 4,2 millj. V. 6,9 m. 3701 Sogavegur - hæð og ris. 4m herb. falleg 128 fm ib. í góðu ástandi ásamt útiskúr. Byggingarróttur að 40 fm bílsk. Sér inng. Mjðg rólegur staður. Ahv. 5,6 m. V. 8,4 m. 4194 Vesturbær - bílskúr. 4,., herb. mikið endurnýjuö íb. á 3. hæð við Dunhaga. Nýtt eldh., bað og gólfefni. Ný standsett blokk. Áhv. 5,0 m. V. 7,9 m. 4737 Nýbýlavegur - bílskúr. 4ra hem. falleg ib. á 2. hæð I fjórbýlish. með um 40 fm góðum bílsk. Parket. Sér þvottah. Glæsil. út- sýni. Laus strax. V. 8,5 m. 4741 Engihjalli - laus strax. ooó 97 fm 4ra herþ. Ib. á 3. hæð I lyftuhúsi. Parket á stofu. Tvennar svalir. V. 6,5 m. 4788 Hrísrimi - Grafarvogi. 4ra he*. ný og falleg ib. á 2. hæð með sér inng. og góð- um svölum. Áhv. 5,0 m. Ákv. sala. V. 7,5 m. 4789 Engihjalli - 8. hæð. 4raherb falleg og vel skipulögð ib. á 8. hæð sem snýr I austur og suður. Fráb. útsýni, Stórar suðursv. V. 6,9 m. 4730 Laufengi - lækkað verð. Falleg um 111 fm Ib. á 3. hæð sem afh. fljótl. tilb. u. trév. og málningu og m. inni- hurðum og sólbekkjum. Góð kjðr. Lyklar á skrifst. V. 6,9 m. 4198 VeStUrbær. QIsmII. 4ra herb. um 120 fm Ib. á 2. hasð i nýl. fjölb. við Vesturgötu. Vandað- ar innr. m.a. parket. Fallegt útsýni. V. 9,2 m. 6053 Míðbraut - Seltj. 3ja-4ra herb. björt og rúmg. rislb. með svðlum. Fallegt útsýni. Nýtt baðh. og rafm. V. 6,9 m. 3750 HáaleítÍSbraUt. 3ja herb. falleg og björt 95 fm íb. á 4. hæð á mjög góðum og ró- legum stað með fráb. útsýni. Áhv. 4,5 m. Skipti á stærri eign í sama hverfi koma til greina. V. 6,9 m. 6016 KÓngSbakkÍ. 3ja herb. um 80 fm. ib. á 3.hasð í nýviðgerðu húsi. Merbau parket. Fai- legt ústýni. Góð aðstaða fyrir böm. Ahv. 3,1 m. V. 6,5 m. 6109 Urðarbrautr- Kóp. Góð 75 fm 3ja herb. íb. á jarðh. í 2-býlish. Gróinn garður. Laus fl|ótl. V. 5,3 m. 4533 VegamÓt - Seltj. Rúmg. Ib. á jarðh. um 76 fm. Góð staðsetning. íb. er laus og þarfnast standsetningar. Lyklar á skrifst. V. 4,9 m.6070 Kleppsvegur -3,6 m. bygg- Sj. Mjög snyrtileg og björt um 77 fm íb. á 3. hæð. Parket. Suð-austursv. Áhv. 3,6 r V. 6,1 m. 6071 BerjarÍmÍ. 3ja herb. 80 fm endalb. á jarðh. ásamt stæði I bilag. Ib. er tæplega tilb. að utan en nánast fokþ. að innan. Áhv. 3,3 m. V. 4,3 m. 4984 Rekagrandi. Falleg 100 fm 4ra herb. Ib. á 2. hæð I skemmtilegri blokk. Stæði I bllag. Glæsil. útsýni. Tvennar svalir. Hagst. lán áhv. V. 9,1 m. 4807 Flúðasel - laus strax. .iuimi. falleg 104 fm endalb. á 2. hæð ásamt stæði í bilag. 4 svefnh. skv. teikningu. íb. er nýmáluð. Nýstandsett hús. Áhv. 4,7 m. Laus strax. V. 7,6 m.4991 ÁlfheÍmar - laUS. Falleg 98 fm (b. á 3. hæð. Endurnýjað eldh. og baðh. Nýtt gler og opnanleg fög. Góð sameign. Laus strax. Ahv. byggsj. m. 4,9% vöxtum 3,5 m. V. 7,5 m. 4641 Laufrími - nýlegt. Miög talleg og björt um 90 fm íb. á 2. hæð. Stórar vestur- sv. Parket. Gott geymsluris. Áhv. um 4,5 m. V. 6,950 m. 6092 KleÍfarSel. Glæsil. 78 fm nýinnréttuð lúxusíb. á 2. hæð. Parket og flisar á gólfum. Vandaðar innr. V. aðeins 6,9 m. 6097 Vesturbær - allt sér. 3ja-4ra herb. 104 fm ib.! nýlegu steinsteyptu tvíb. við Lágholtsveg. Sér inng. og hiti. A hæðinni er forstofa, 2 herb., eldh., stofa og bað. (kj. er um 30 fm herb. auk þvoftah. og geymslu. Ahv, 3,0 m. þyggsj. V. 8,3 m. 6000 Sólheimar - glæsiíbúð. Mjðg vðnduð og falleg um 86 fm ib. á 5. hæð með fréb. útsýni. Ib. snýr i suður og vestur. Glæsil. innr., gólfefni og skápar, allt nýtt. Ib. er I dag nýtt sem stór 2ja herb. Eign í sérflokki. Laus strax. V. 8,3 m. 6050 Brávallagata. Rúmgóð og falleg 91 fm íb. á 2. hæð á rólegum stað. Góður lokaður bakgarður. Kjörinn staður fyrir barnafólk. Góð lánáhv. V. 6,9 m. 6100 BergStaðastrætÍ. Stórglæsileg ib. á 3. hæð I gððu húsi. Allt nýtt. Ahv. um 3,6 m. hagst. lán. V. aðeins 8,2 m. 4384 GrettÍSgata. Góð 3ja herb. ib. á efstu hæð I 4-býli. Nýir kvistgluggar. Nýl. standsett baðh. Góðar svalir. Ahv. 2,1 m. húsbr. og 900 þús. byggsj. V. 5,5 m. 4736 Langholtsvegur. 91,9 tm ib. & etn hæð og í risi. Sérinng., sórhiti, rafm. endurn. að hluta. Laus strax. Áhv. 2 m. V. 5,7 m. 4808 Furugrund. Falleg 66 fm 3ja herb. ib. í fallegu fjölbýlish. Fallegar innr. Nýl. þak. Ný- standsett sameign. Ahv. 3,5 m. byggsj. V. 6,4 m.4817 Barmahlíð. 3ja herb. falleg 90 fm Ib. I k). í góðu húsi sunnan götu. Stór herb. Sér inng. Laus fjótl. V. 6,5 m. 4852 Skúlagata 40a - Félag eldri borgara. 3ja herb, 87 fm falleg íb. á 4. hæð sem snýr í suður og austur. Áhv. 3,7 m. byggsj. Stasði I bilag. Húsvörður. Falleg sam- eign. (b. er laus nú þegar. V. 8,5 m. 4900 KriUhÓlar - lán. Snyrtileg ca 80 fm Ib. á 6. hæð i nýviðgerðri blokk. Fráb. útsýnl. Laus strax. Ahv. ca 4,3 m. V. 6,3 m. 4931 Engihjalli - 7. hæð. vorum að tá i einkasölu 3ja herb. 78 fm fallega íb. Fráb. út- sýni. V. 5,9 m. 4930 StelkshÓlar. Falleg 76 fm ib. á 2. hæð i 3ja haaða húsi. Pan\et á holi og herb. Vestursv. Gott eldhús. Lögn f. þvottavél á baði. V. 6,4 m.4955 Háaleitisbraut. 102 tm goð ib, 14. hæð. Parket á stofu. Innb. bílskúr. Suöursv. Fallegt útsýni. Laus fl|ótl. V. 7,8 m. 4408 EgílsbOrgÍr. 5 herb. falleg ib. á 3. hæð ásamt risi samtals um 104 fm. Á neöri hæð er gott herb., stofa, eldh. og bað. i risi eru 2 góð herb., snyrting og góð stofa. V. 10,5 m. 4406 Engihjalli - gott verð. 3ja herb. stór og falleg íb. á 2. hæð. Gott út- sýni. Stutt I alla þjónustu. Stórar vestursv. Laus strax. Skipti á minni eign koma til greina. V. aðeins 5,6 m. 3580 2JA HERE Lækjarfit - Gbæ. Nýstandsett 61,8 fm íb. m. sérinng. og hita á jaröh. í góöu 5-býli. Nýtt parket. Endum. eldh., baðh., gler, gluggar, raflögn, pípulögn o.fl. Laus strax. Stutt I ípróttaaðstöðu og þjón- ustu. V. aðeins 5,4 m. 3005 Flyðrugrandi. Gðð 65 fm íb. á jarðh. i fjölbýli. Sér lóð m. hellulagðri verönd. íb. er laus strax. V. 5,7 m. 4725 Fyrir aldraða 2ja herb. 65 fm falleg og björt íb. á 3. hæð I tyftuh. (b. snýr til austurs og suðurs. Reykjavíkurborg rekur þjónustusel I húsinu. Áhv. 3,4 m. byggsj. Laus strax. 4954 StelkshÓlar - laUS. ZJa herb. mjðg falleg 57 fm ib. á 3. hæð (efstu). Fallegt útsýni. Innr. á baði. Laus strax. Áhv. 2,9 m. V. 4,8 m. 6032 Furugrund. Mjög vönduð og falleg ib. á 3. hæð (efstu). íb. snýr í suður og vestur með fallegu útsýni. Parket og góðar innr. V. 5,5 m. 6051 Grænahlíð. 2ja-3ja herb. falleg 68 fm ib. í bakhúsi á mjög rólegum og eftirsóttum stað. Falleg suðurlóð. Akv. sala. V. 5,6 m. 6056 HamarSbraUt - Hfj. SnyrtilegSI fm risibúð í gððu timbum. Fráb. staðsetning. V. 3,4 m. 6085 VallaráS - lyftuhÚS. Snyrtileg og björt um 38 fm ib. á 5. hæð i lyftuh. Vestursv. Ahv. ca 2,2 m. V. 3,8 m. 6081 Rofabær. Mjög snyrtileg 52 fm ib. á 2. hæð. Falleg eldhúsinnr. Áhv. 3,1 m. Skipti mögul. á stærri eign. V. 5,0 m. 6082 EÍríkSgata. 55 fm ib. á 3. hæð I nýmál- uðu húsi. Snyrtileg sameign. V. 3,9 m. 6083 JÖklafold - bílsk. Falleg um 60 fm Ib. á 3. hæð i litlu fjölb. ásamt bílsk. Góðar innr. Húsið nýmálað og viðgert. V. 6,3 m. 6104 FrOStafold. Mjog falleg 70,7 fm ib. é 4. hæð I lyftuhúsi. Vestursvalir og glæsil. útsýni. áhv. 3,6 m. Veðd. V. 6,7 m. 6107 VíkuráS - bílSkýlí Rúmgóð og snyrti- leg 57 fm. ib. á 4. hæð Spónaparket á gólfum. Suðursv. Gott-útsýni. Stæði í bílag. Laus strax. V. 5,6 m. 6119 VíkuráS - m. bílskýli. Vorum að tá í sölu mjög glæsil. 59 fm ib. á 2. hæð ásamt stæði I bilag. Ahv, 1,7 m. Mjttg hagstæð greiðslukjör. Laus strax. V. aðeins 5,2 m. 4884 Keilugrandí. Mjög falleg 67 fm ib. á jarðh. Nýtt eikarparket og sérgarður. Mjög góð sameign. V. 5,9 m. 4909 VíkUraS- Mjög snyrtlleg og björt um 58 fm ib. á 4. hæð. Mikið útsýni. Ib. er laus. V. 4,7 m. 4367 HÖfðatÚn - ÓSamþ. Rúmg. og b|ort (ósamþ.) um 60 fm íb. á tveimur hæðum. (b. er laus. V. aðeins 3,9 m. 4943 Snorrabraut. góö 57,8 fm r>. á 1. hæð I góðu steinhúsi. Nýtt rafmagn, gler, gluggar o.fl. Ahv. byggsj. um 2,5 m. Laus strax. V. 4,3 m. 6003 Frostafold 2ja m. bílsk. 2ja herb. stórglæsileg 67 fm íb. á 2. hæð með fallegu útsýni yfir borgina og stæði í bílag. Sér þvottah. Áhvil. byggsj. 4,4 m. Laus lljótlega. V. 7,2 m. 4515 Krummahólar - laus. 3ja nerb. bjart Ib. á 2. hæð ásamt stæði í bílag. Stórar suðursv. sem ná yfir alla suðurhliðina. Fráb. útsýni. Áhv. byggsj. 3,1 m. Laus strax. V. aðeins Sfi m. 6012 Asparfell - laUS. 3|a herb. 73 fm fai- leg ib. á 7. hæð (efstu) með fráb. útsýni. Ákv. sala. Laus strax. V. 5,6 m. 6034 Framnesvegur. 2|a-3ja iwb. mikiö endurn. 60 fm kjíb. Nýtt parket, ofn- ar, gler o.fl. Áhv. 3,5 m. hagst. lán. V. 4,6 m. 3622 Furugrund. Rúmg. og b|ört um 60 fm íb. á 2. hæð I húsi staösettu neöst I Fossvogs- dal. Suðursv. Lyklar á skrifst. V. 5,1 m. 6007 HátÚn - lyftuhÚS. Rúmg. og björt um 55 fm íb. á 6. hæð. Suðursv. Nýlegt eldh. Ahv. byggsj. um 3,5 m. V. 5,6 m. 6072 Frostafold - gott lán Mjog faiieg og rúmg. um 67 fm íb. á jarðh. Sér lóð. Parket og góðar innr. Sér þvh. Áhv. 3.7 Byggsj. V. 6,1 m. 4570 ÁlfhÓISVegUr. Bjbrt 73 fm lb. I góðu fjórbýli. Nýl. eldhúsinnr. o.fl. Fallegt útsýni. Góð lán áhv. 4,2 m. V. 6,3 m. 6062 Tryggvagata. 3|a herb. 93 fm falleg og bjðrt íb. á 4. hæð I lyftuh. Parket. Góð eld- húslnnr. Glæsil. útsýni yfir höfnina. Suðursv. Laus strax. V. 6,5 m. 4226 Æsufell. 2ja herb. falleg ib. á 4, hæð með glæsil. útsýni. Nýstandsett hús. Áhv. 2,3 m. Akv. sala. Mjög goð kjör - litil útborgun. V. 3,9 m.4419 RauðarárStígur. Falleg 54 fm 2ja herb. Ib. á 2. hasð. Laus strax. V. 3,9 m. 4592 I miðbænum. Falleg 34 fm ósamþykkt íb. í nýlegum k|. Húsið er allt nýklætt og viðgert. Sér inng. og sér hiti. Laus strax. Áhv. ca 800 þ. V. aðeins 2,3 m. 3877 Kaplaskjólsvegur - einstak- lingsh. Einstaklingsherb. með snyrtingu á 1. hæð í blokk samtals um 21 fm. Afh. fljótl. V. 1,5 m. 3916 4-

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.