Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 12
12 D FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ ^Húsvangur S562 -1717 Fax 562 -1772 Borgartúni 29 Hvassaleití með bílskúr Vorum að fá til sölu góða 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í fallegu fjöl- býli. Eignin skiptist í þrjú góð herbergi, stofu með suðursvölum og frábæru útsýni. Eldhúsið er með Ijósri innréttingu. Baðherbergi er með Ijósri innréttingu og baðkari. Bílskúr fylgir eigninni. Hér er eignin komin fyrir þá sem leita að rúmgóðri 4ra herbergja íbúð m. bílskúr. Ekki spillir veröio, aöeins 7,9 millj. tf Borgarhraun - Hverag. 152 fm gott einbýli á einni haeð. Tvöf. bílsk. 5 herb. Sólstofa. Garður í rækt. Skipti mögul. á eign í Rvík. Verð 9,9 millj. 2633 Kambahraun - Hverag. Sérlega skemmtilegt einbýli á einni hæð auk 46 fm bílskúrs. 4 góð svefn- herb. Fallegur garður m. heitum potti. Áhv. 4,3 millj. Verð 9,5 millj. Sklpti á minna í Reykjavík 2818 Brattahlíð - Hverag. Lftið einbýli á góðum stað í bænum. 2 svefnherb. og stofa. Hagstæð greiðslukjör. Verð 4,5 millj. 2715 Þelamörk - Hverag. Gott 116 fm endaraðhús við þela- mörk. 2 stofur og 2 herb. 25 fm bíl- skúr. Áhv. 5 millj. byggsj. Verð 7,6 millj. 2314 Heiðarbrún - Hverag. Skemmtilegt ca. 132 fm einbýli. 3 svefnherb. og stofa. Fallegt eikarpar- ket á stofu og holi. Mjög rúmgott bað- herbergi, Vilja skipti á eign á hö- fuðborgarsv. Áhv. 3,8 byggsj. Verð 7,4 millj. 2820 |# Selásbraut 42 - 54 Ftaðhús ca 163,5 fm til 212 fm. Afhent tilb. til innr. Máluð að utan, aðkeyrsla malb. 4 svefnherb. 2 stofur. Fallegt út- sýni. Bílskúr. Verð frá 10,8 millj. 2607 Gullengi Rúmgóð 3ja herb. 84 fm íb. á 1. hæð í litlu fjölb. (b. er tilbúin til innréttinga. Fullb. að utan. Lóð frág. Áhv. 3,0 millj. húsbr. Verð 5,9 millj. 2615 Grófarsmári - Kóp. Glæsilega hannað 240 fm parhús á tveimur hæðum á fráb. útsýnisstað. Hús- ið er tilb. til innréttinga. Allar teikningar af innr. geta fylgt. Verð 12,2 millj. Áhv. 5,5 millj. húsbréf. 2817 Fjallalind Sérlega skemmtilegt ca 154 fm parhús á einni hæð. Innb. 27 fm bílskúr. Húsið afh. nú þegar fullbúið að utan en fokhelt að innan. Verð 8,5 millj. 2770 Lindasmári Fullbúin ca 93 fm 3ja herb. íbúð á jarð- hæð í nýju fjölbýlí. Ibúðin er án gólfefna en sameign fullbúin. Verð 7,8 millj. 2761 Laufrimi Vel skipul. ca 95 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð I litlu fjölb. tilbúin til innr. Sérinng. Sam- eign og lóð fullb. Skipti á minni eign. Verð 6,8 millj. 2655 Ekrusmári - Kóp. Glæsilegt 175 fm einbýli á tveimur hæð- um með innb. bílskúr. Mikið útsýni. Hús- ið er fokhelt f dag. Verð 9,7 millj. fullbúið að utan, fokhelt að innan. 2791 !#li Einbýlig^H Móaflöt - Gbæ. Mjög vel skipul. einbýli á einni hæð. Hús- ið stendur á ca 1500 fm hornlóð. 5 svefn- herb. 2 stofur auk sjónvarpshols. Hér er húsið og lóðin fyrir stóru fjðlsk. 41 fm bíl- skúr. Verð 14,9 millj. 2650 Logafold Glæsilegt einbýli á einni hæð. Fullbúin lóð. Húsið er vel skipulagt, fjögur herb. stofa, borðstofa og mjög glæsilegt eld- hús. Innbyggður bilskúr. Skipti á minni eign í Foldahverfi. Verð 15,8 millj. Áhv. 3,5 millj. byggsj. 2841 Hófgerði - Kóp. Einbýli á tveimur hæðum ásamt 40 fm bíl- skúr. Fimm svefnherb. og þrjár stofur. Möguleiki á séríbúð á neðri hæð. Skipti möguleg á minni eign. Verð 13 millj. 2546 Klapparberg Fallegt 200 fm einbýli á tveimur hæðum með 32 fm bilskúr. 5 svefnherb. Þar af fjögur 17 fm. Húsið stendur í lokaðri götu með góðu útsýni yfir Víðidal. Fullbúin lóð. Verð 13,9 millj. Skipti á 3-4 herb. td.í Hólum. 2798 Vallartröð - Kóp. Fallegt ca 120 fm raðhús á tveim hæð- um. Þrjú herbergi og tvær stofur. Suður- svalir. Ca 40 fm bilskúr. Möguleg skipti á stærri eign. Verð 9,9 millj. 1906 Reýnigrund - Kóp. Fallegt raðhús á tveimur hæðum. 3 góð herb. með flísum. Stofa og borðstofa með parketi. Suðursvalir og suðurver- önd. Toppeign. Verð 10,9 millj. 2783 Brúarás Fallegt 170 fm raðhús á tveimur hæðum með 40 fm bilskúr. 4 herb., stofa, eldhús, sérþvhús. Bílskúr með góðri lofthæð og gryfju. Verð 13,9 millj. Skipti á minna. 2676 Ásgarður Mikið endurn. og sérfega smekklegt ca 110 fm raðhús. Þrjú herb. og stofa. Park- et. Suðurgarður. Ahv. 3,7 millj. byggsj. Verð 8,9 millj. 2621 Fannafold Fallegt raðhús á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. 3. góð herb. Eldh. með nýl. innréttingu. Góður garður í rækt. Áhv. 3,4 millj byggsj. Verð 12,5 millj. 2218 Jakasel Fallegt ca 200 fm parhús á þremur hæð- um ásamt bílsk. 3 góð svefnherb. Ibúð I. kj. með sérinng. Sk. á minni eign. Áhv. 4,2 millj. Verð 13,5 millj. 2491 Hvannarimi Fallegt parhús á tveimur hæðum. Innb. bilskúr. 3 góð herb. Rúmg. stofur. Falleg- ur laufskáli. Áhv. 4 millj. byggsj. Verð 12,5 millj. 2743 Fannafold Glæsilegt 135 fm parhús á 2 hæðum með innb. bílsk. 3 svefnherb. fallegt eld- hús og rúmg. stofa. 20 fm suðursv. Áhv. 4,8 byggsj. Verð 11,9 millj. 2298 Hávegur - Kóp. Rúmgott 160 fm parhús á tveimur hæð- um ásamt 35 fm bílsk. 4 svefnherb. o.fl. Stutt í skóla og aðra þjónustu. Áhv. 2,0 millj. byggsj. Verð 10,5 millj. 1417 Ásbraut - Kóp. Bjart ca 192 fm parhús. 4 svefnherb. og 1 herb. m. sérinng. Borðstofa og stofa m. arni. Gott þvhús. Tvennar svalir. Fallegt útsýni. Innb. bílsk. Verð 11,9 millj. 2631 |#| íbúðarhæðir Barmahlíð Góð ca.104 fm neðri sérhæð í fjórbýli. 2 góð herbergi. 2 bjartar og rúmgóðar stof- ur. 24 fm bílskúr. Verð 8,9 millj. 2846 Háteigsvegur Góð ca 114 fm hæð i fínu húsi. 3 svefn- herb. og rúmgóð stofa. Tvennar svalir og gott útsýni. Verð 10,3 millj. 2847 Borgarholtsbraut - Kóp. Falleg og vel skipulögð neðri sérhæð í tvib. ásamt 36 fm bílskúr. 4 herb. og stofa, parket á allri íbúðinni, fíísar á bað- herb. Verð 10,3 millj. 2732 Hvassaleiti Mjög góð sérhæð á þessum frábæra stað. Þrjú góð herb. og stór stofa. Bað og eldhús endurnýjað. Parket á gólfum. í kjallara er aukaherb. Bílskúr á tveimur hæðum alls 54 fm. Verð 12,5 millj. 2764 Unnarbraut - Seltj. Falleg 110 fm neðri sérhæð ásamt 29 fm bílskúr. 3 góð herb. Rúmg. eldhús. Góð- ur garður í rækt. Áhv. 4,2 millj. Verð 11,5 millj 2796 Hjallabrekka - Kóp. Glæsil. 115 fm efri sérhæð. Parket og flísar. Rúmg. stofa. Þvhús. í íb. Falleg nýl. eldhúsinnr. Hiti í stéttum. Húsið er nýl. málað og nýl. Þak. Skipti á minni eign. Verð 8,5 millj 2677 Lynghagi 5 herb. ca 110 fm íbúð á þriðju hæð í fjórb. með 28 fm bílsk. Tvö herb., tvær stofur og sólst. Suðursv. Arinn í stofu. Fráb. útsýni. Verð 10,9 millj. 2485 Holtagerði - Kóp. Falleg 107 fm efri sérhæð í nýlega Steni- klæddu tvibýli. 4 herb., stofa og borð- stofa. Sérþvhús. Áhv. ca 3,5 millj. Verð 9,5 millj. Skipti á minni eign. 2806 Langabrekka - Kóp. Falleg 105 fm efri sérhæð i nýlega klæddu tvíbýli ásamt góðum bílskúr. 3 góð herb., stofa og sjónvarpshol. Suðursv. Áhv. 2,5 millj. byggsj. Verð 9,9 millj. 2792 Klettagata - Hfj. Sérlega falleg neðri sérhæð í tvibýli. 2- 3 svefnherb. Góð stofa m. hurð út i gróinn garð. Nýl. parket á íb. Sérþv- hús. Áhv. ca 3,6 millj. byggsj. Verð 7,9 millj. 2789 Ásgarður Falleg ca 122 fm neðri sérhæð í tvíbýli. FJögur góð svefnherb. Húsið er klætt. Vilja skipti á minni eign. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Verð 8,5 millj. 2159 Ift Rauðarárstígur Glæsil. íbúð í nýl. lyftuh. Bílgeymsla. 2-3 herb. Stór og góð stofa. Gott eldhús. Merbau-parket á allri íb. Baðherb flisa- lagt. Áhv. 5,4 millj. byggsj. Verð 8,9 millj. 2712 Goðheimar Skemmtileg ca 85 fm hæð í þríbýli. 3 her- bergi og stofa. Nýlegt bað. Hús nýviðgert og málað. Frábært útsýni. Góðar suður- svalir. Verð 7,7 millj. 2831 Búðargerði Góð 75 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli í Gerðunum. 3 herb. og að auki ca 20 fm herb. í kjallara með aðgangi að snyrtingu. Verð aðeins 6,9 millj. 2832 Álfatún - Kóp. Góð 126 fm íbúð á 3. hæð ásamt innb. bíl- skúr í 6 íbúða húsi. Fallegt útsýni yfir Foss- vogínn. Verð 9,9 míllj. Laus strax. 1850 Hraunbær Góð ca 108 fm ibúð á 2. hæð. Þrjú herbergi og tvær stofur. Aukaherb. í kj. Endurn. bað og gott eldhús. Tvennar svalir. Áhv. ca 2,2 millj. byggsj. Verð 7,9 millj. 2840 Asparfell Sérlega rúmgóð ca 108 fm íbúð á 5. hæð. Fjögur herbergi og stofa. Tvennar góðar svalir. Húsvörður og gervihn.sjónv. Verð 6,9 millj. 1916 Þverbrekka Góð 104 fm ibúð á 6 hæð í lyftuhúsi með frábæru útsýni, íbúðin er laus nú þegar. Hér er möguleiki á að bjóða bílinn uppi. Verð 7,5 millj. áhv. 4,1 millj. 2803 Furugrund - Kóp. Mjög góð íbúð á efstu hæð (3.) með fal- legu útsýni. 3 herb. Stofa. Vestursvalir m. fallegu útsýni. Verð 7,4 millj. 2777 Lindasmári - Kðp. Falleg 105 fm íbúð á 3. hæð í nýju fjölbýli. Ibúðin er á tveimur hæðum með 3 herb., stofu og góðu fjölskylduherb. Verð 8,4 millj. 2771 Seljaland Falleg 90 fm íbúð á 1 hæð í góðu fjölbýli ásamt bílskúr. 3 góð herb. Rúmgóð stofa m. suðursv. Eign sem þú verður að skoða. Verð 9,9 millj. 2744 Vesturberg Falleg ca 100 fm íbúð á 3. hæð í fjölb. Gott útsýni. Stutt í skóla og þjónustu. Skipti á minni eign. Áhv. 4,2 millj. Verð 7.3 millj. 2722 Kjarrhólmi - Kóp. Falleg 90 fm ib. á 3. hæð í fjölb. 3. góð herb. Rúmgott eldhús. Þvhús í íbúð. Parket á stofu. Laus strax. Verð 6,9 millj. 2711 Frostafold Falleg 141 fm íbúð á 3. hæð i 6-íb. húsi með innb. bílskúr. íb. er á tveimur hæðum með 20 fm suðursv. Frábært útsýni. Verð 10,9 millj. Áhv. 5.5 millj. húsbr. 2668 Háaleitisbraut Falleg 123 fm íbúð á 3 hæð í nýlega við- gerðu fjölbýli. 3 herb. Stórar stofur, þv.hús innan íbúðar. Bílskúr. Verð 10,5 millj. 2590 Hrafnhólar Mjög góð íbúð í lyftuhúsi. Þrjú svefnherb. Mikið útsýni. Fullb. bílskúr m. fjarst. Verð. 7.4 millj. 2508 Hjálmholt I þríbýlishúsi ca 100 fm íbúð á jarð- hæð/kj. með sérinng. Fallegur garður. Lokuð gata. Verð 8,2 millj. 2476 Hrafnhólar Ca 107 fm 4ra herb. falleg íb. á 6.hæð í lyftuh. Beykiinnr. íeldhúsi. 26 fm bílskúr. Hús nýl. málað. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 8,8 millj. 2443 Stóragerði Falleg ca 100 fm á 3 hæð í fjölb. ásamt bílsk. Parket á gólfum, suðursv. o.fl. Verð 8.5 millj. 2417 Laugarnesvegur Falleg ca 62 fm risíbúð I þríb. Tvö herb. og tvær stofur. Nýstandsett baðherb. Parket á stofum. Ahv. 3 millj. byggsj. Verð 6,1 millj. 2251 Dalbraut Góð ca 115 fm Ib. við Kleppsholtið. 3 góð herb. Stórar stofur. Bílskúr. Vilja skipti á minna. Verð 8,9 millj 2239 Reykás Falleg ca 132 fm á 2. hæð I fjölbýli. Vand- aðar innr. Þvottaherb. I íb. Tvennar svalir. Frábært útsýni. 24 fm bilskúr. Verð 10,5 millj. 2164 Flúðasel Snyrtileg 93 fm íbúð á 3. hæð í mjög góðu fjölb. ásamt bílgeymslu. Suðursval- ir. Gott útsýni. Áhv. 2,9 millj. Verð 7,6 millj. 2134 Skipasund Góð 78 fm íbúð á 1. hæð í þríbýli. Parket á holi og stofu. Fallegur garður. Verð aðeins 6,9 millj. 2120 Engihjalli - Kóp. Toppíbúð á 4. hæð í nýstandsettu lyftu- húsi. 3 herb. og góð stofa. Fallegt útsýni. Þvhús á hæðinni. Verð 6,8 millj. 2727 Melabraut - Seltj. Falleg ca 90 fm íb. á 2. hæð í þrib. Góð- ar stofur og góð herb. Rúmg. eldhús. Áhv. 4.8 millj. Verð 7,4 millj. 2737 # 3ja herb. Vallarás Glæsil. íbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi. Parket á gólfum, gótt eldhús, flísar á baði, suðursv. Nýl. viðgert hús. Áhv. byggsj. 1,8 millj. Verð 7,3 millj. 2768 Hraunbær Falleg 80 fm íbúð á jarðhæð. Tvö mjög rúmgóð herb., nýlega standsett baðherb. Verð 6,3 millj. áhv. 3,5 millj. byggsj. 2833 Ástún - Kóp. Björt og góð ca 80 fm íbúð á 1. hæð í fjölb. 2 svefnherb. og góð stofa. Hús og sameign I fínu standi. Fossv.dalur í göngufæri. Hagst. verð 6,4 millj. 2611 Hjarðarhagi Skemmtileg íbúð á 3. hæð rétt við Há- skólann. Tvö herbergi og tvær stofur. Ibúð í góðu standi. Hús og sameign lítur vel út. Ibúðin er laus. Áhv. ca 2,3 millj. byggsj. Verð 7,4 millj. 2824 Hátún Ca 73 fm íbúð á 4. hæð í góðu lyftuhúsi. Nýleg innrétting í eldhúsi. Fallegt útsýni. Húsið er nýlega viðgert. Verð 6,5 millj. 2462 Njöryasund Mjög góð ca 80 fm Ibúð á jarðh/kiallara f góðu húsi. Góöur garður í rækt. Ahv. ca 3,3 millj. byggsj. Verð 6,5 millj. 2728 Kjarrhólmi - Kóp. Góð 75 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýli. 2 goð herb. Rúmgóð stofa m. frábæru útsýni. Þvottahús í íbúð. Áhv. ca. 3,0 millj. Verð 6,2 millj. 2739 Eskihlíð Stórglæsileg 102 fm íb. á 4 hæð í fjölb. ásamt aukaherb. í risi. Parket og flísar. Ný- leg eldhúsinnr. Sjón er sögu ríkari. Áhv. 3,0 millj byggsj. Verð 8,8 millj. 2719 Engihjalli - Kóp. Glæsil. 78 fm íbúð á 5. hæð. Fráb. útsýni. Merbau-parket á stofu, fllsalagt hol, eld- hús og baðherb. Verð 6,4 millj. áhv. 3,4 millj. byggsj. 2675 Hrísateigur 5 Lítil 3ja herb. ib. í þrlb. auk einstakl. íb. f bílskúr. á þessum vinsæla stað. Nýl, eld- húsinnr. Verð 6,7 millj. 2780 Fífusel MJög góð ca 95 fm íbúð í litlu fjölb. auk bflgeymslu. Upphituð bílgeymsla. Stórar suðvestursvalir. Verð 7,4 millj. 2180 Austurströnd - Seltj. Falleg 80 fm ibúð á 4 hæð í lyftuhúsi ásamt stæði i bílg. Tvö góð herb., rúmgott hol og stofa. Verð 7,4 millj. 2793 Næfurás Glæsileg ca 80 fm á 2. hæð. Fallegt eld- hús. Tvennar svalir. Frábært útsýni. Þvottahús innan íbúðar. Toppíbúð á frá- bærum stað og frábæru verði. Áhv. ca. 3,8 millj. Verð 6,7 millj. 2439 Vesturberg Mjög góð ca 77 fm íb. á fráb. verði. Góð stofa m. fallegu útsýni yfir borgina. Áhv. ca 2,4 millj. Verð 5,9 millj. 2561 Hraunbær Rúmg. 95 fm íb. Eikarpark. Nýl. Alno- innr. og\tæki. Gott útsýni. Aukaherb. í kj. Steni-klædd blokk. Áhv. húsbr. og byggsj. 3,8 millj. Verð 6,7 millj. 2641 |ft Asparfell Ca 48 fm íbúð í lyftuhúsi ásamt bilskúr. Gott herb., stofa og eldhús. Þvhús á hæðinni. Verð aðeins 5,2 millj. 2815 Drápuhlíð Góð ca 66 fm íbúð i þessu vinsæla hverfi. Rúmgóð stofa. Stórt svefnherb. Aukaherb. á hæðinni. Verð 5,4 millj. 2814 Fagrihjalli Stórglæsileg íbúð á jarðhæð í tvíbýlí. Rúmgott herb. Frábært eldhús. Parket og flísar. Allt nýtt. Góður garður í rækt. Áhv. 3,2 mjllj. Verð 7,1 millj. 2788 Bergþórugata - Miðbær Stórglæsileg íbúð í hjarta borgarinnar. Allt ítopp standi. Stórt herb. Fallegt baðherb. Góð stofa. Nýlegt hús (1988). Sér upph. bílast. bakatil. Verð 7,1 millj 2816 Framnesvegur MJög góð ibúð ítvíbýli. Ibúðin er mikið end- urn. Parket og flisar á gólfum; Sérinng. Sér- hiti. Áhv. ca 2,2 húsbr. Verð 5,2. 2781 Hraunbær Mjög góð 57 fm íbúð á 2. hæð. Rúmgott herb. og stór stofa. Nýlagt parket á holi, herb. og stofu. Verð aðeins 4,9 millj. 2660 Miðvangur - Hfj. Góð íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Gengið inn í íb. af svölum. Nýl. parket á stofu'og eldh. Góðar suðursvalir. Flest þjónusta við höndina. Verð 5,5 millj. 2649 Kirkjuteigur Mjög góð ca 70 fm íbúð í þríbýli við Laug- ardalinn. Parket á gólfum. Baðherb. nýl. Sérinng. Topp eign. Áhv. ca 3 millj. Verð 6.0 millj. 2560 Laugateigur Glæsileg ca 70 fm mikið endurnýjuð íbúð. Allt nýl. í eldhúsi, baði, gólfefni, gler og drenlögn. Verð 5,8 millj. áhv.ca 4,0 millj. Laus strax. 2682 Leirubakki Glæsileg 78 fm íbúð á 1. hæð í fjölb. Stórt herb. Parket og flísar. Suðursv. Áhv. ca 2.1 millj. Verð 5,9 millj. 2804 Hringbraut Falleg ca 60 fm íbúð á 4. hæð í fjölbýli ásamt stæði í bílgeymslu. Parket og flís- ar á gólfum. Góðar suðursvalir. Verð 5,8 millj. 2723 Njálsgata Vönduð íbúð á jarðhæð. Parket og flisar. Vandaðar innr. Sérþvhús og geymsla á hæðinni. Áhv. ca 3,1 millj. húsbr. 2778 Vesturberg Mjög góð Ibúð á efstu hæð í nýviðgerðu fjölb. Parket á allri íbúðinni nema baði. Utsýni yfir borgina. Verð 5,2 millj. 2694 Laugavegur Mjög góð ca 74 fm ósamþ. fbúð i góðu bakhúsi við Laugaveg. Ibúðin er öll nýl. yfirfarin. Leirflísar (Klinka) á gólfum. Verð 3,6 millj. 2691 Opið virka daga frá kl. 9 - 18, laugardag kl. 11 - 15 og sunnudag kl. 12 - 14

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.