Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 19
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 D 19 Laugavegi 170, 2. hæð, 105 Reykjavík ? rUL L) Viðar Böðvarsson FASTE I GNASALA viðskiptafræðingur, löggiltur fasteignasali ájp Opið laugard. kl. 11-14, sunnud. 13-15, virka daga 9-18 - Sími 552 1400 - Fax 552 1405 Bjarni Sigurðsson, Viðar Böðvarsson, Ævar Dungal, Haraldur Kr. Ólason, Gylfi Þórisson, Hrafnhildur Bridde, Steinunn Gísladóttir, Guðrún Halldórsdóttir, Finnbogi Hilmarsson. I smiðum Hringbraut - Hfj. 2213 Ca 248 fm sérhæö + ris í grónu hverfi. Á hæðinni eru 4 svefnh. 2 stofur, baðh. eld- hús og þv.hús. Risið er 57 fm Btlskúr fylg- ir. Húsið afhendist tilbúið að utan og fok- helt að innan. Teikn. og frekari uppl. fást á skrifst. Hringbraut - Hfj. 2212 Jarðhæð. 130 fm 4ja herb. íbúð. Þrjú sv'efn- herb. og tvær stofur. Teikningar og frekari upplýsingar fást á skrifstofu. Verð 7,5 millj. Mosarimi - Gott verð 1874 Til sölu 148 fm raðhús á þessum góða stað. Húsið skiptist í 3 svefnherb. og 2 stofur auk bilskúrs. Verð 7,9 millj. Allar nánari upplýsingar og teikningar á skrif- stofu. Einbyhshus Þingholtsbraut 1238 Ca 87 fm íb. á neðri hæð í fallegu húsi á frábærum stað í Kópavogi. Húsið afh. tilb. til innr. að innan og fullb. að utan. Fallegur gróinn garður. Laugarásvegur 2158 Gott einbýli ásamt íbúð í kjallara. 3 stofur 3-4 svefnherb. Gott útsýni yfir Laugardal- inn. Falleg lóð í rækt. Möguleg skipti á minna. Verð 22,0 millj. Efstasund 2033 ^3^***^^ Fallegt litið einbýli i Efstasundi. Á efri hæð eru 2 stofur m. parketi, 2 svefnherb., allt nýtt I eldhúsi, flísalagt baðherb. Aukaherb. á neðri hæð. Nýtt gler að hluta. Stór lóð. Bílskúrsréttur. V. 9,8 millj. áhy. 4,5 millj. Rað- oe parhus Laufbrekka 1635 180 fm raðhús á tveimur hæðum. Neðri hæð er ca 126 fm, 3 svefnherb. og tvær stofur. Góð verönd. Á efri hæð er 3ja herb. ósamþ, ca 60 fm íbúð með sérinngangi. Hagstætt verð 11,5 millj. Norðurfell 1718 Stórgl. 2ja íb. endaraðh. ca 215 fm m. góðri ca 90 fm íb. í kj. Aðallb. m. parketi og flísum. 2 stofur og 4 herb. Sauna og stór flísal. sólskáli. Góður bílskúr. Topp- eign. Hagstæð áhv.lán 6,1 millj. verð 15,5 millj. Ýmis skipti koma til greina. NÝ Birkigrund 2211 Vorum að fá í sölu fallegt endaraðhús á þessum vinsæla stað. Húsið er ca 205 fm á þremur hæðum + ris. 5-6 svefnherb. Mögul. á sér íbúð I kjallara. Góð eign á góðum stað. Ljósaland 2094 Fossvogur raðhús + bílskúr. Snyrtilegt rað- hús I góðu viðhaldi. Suðursvalir. 5 svefnher- bergi með parketi, 2 stofur Verð 13,5 millj. Álfhólsvegur 1000 Gullfallegt parhús á þremur hæðum. 3-4 svefnherbergi. Parket á gólfum, sólstofa, arinn í stofu. Innb. bílskúr. Fallegur garður. Skipti á minna ath. Áhv. 2,8 mlllj. Verð 12,5 millj. Engjasel 2180 NY Urriðakvísl 2218 NY- Ca 500 fm einbýli á vinsælum stað I Rvk. Friðað útsýni á þrjá vegu. Sveitasæla I miðri borg. Möguleiki á þríbýli. 7 svefnh. 4 stofur. Tvöfaldur bilsk. Sólverönd á mörg- um pöllum með heitum potti. 40 millj. hús á aðeins 25 millj. Möguleg skipti Lindarbraut 2227 _NX Vorum að fá í einkasölu fallegt ca 147 fm einbhús á einni hæð ásamt ca 35 fm bílsk. 4 svefnherb. húsbherb. rúmgott eldhús m. borðkrók, stofu og borðst. Gengt út á af- girta s-verönd. Lóð í mikilli rækt. V. 14,3 millj. Grenibyggð 2194 Vandað þarhús. 5 herþ. 4 svefnherþ., 1 stofa og þílskúr. Einnig er ca 30 fm rými í risi. Gestasn., parket, dimmer á flestum Ijósum. Útiljós m. skynjara. Hiti í innkeyrslu og fl. og fl. Áhv. 4,6 millj Verð 13,2 mill) Bollagarðar 2126 Stórglæsilegt hús við hafið. 8-9 herbergja einbýlishús á einum vinsælasta stað á Sel- tjarnarnesi. Glæsilegt útsýni. Hátt til lofts og vítt til veggja. Þessi glæsilega eign býður upp á mikinn þokka. Verð aðeins 15,5 millj. Háholt - Gbæ 2059 NÝ Stórglæsilegt einbýlishús, ca 295 fm á mjög fallegum stað. 5 svefnherb. 3 baðh., parket á öllu. Tvöf. innb. bílsk. Skipti á ódýrari eign mögul. Verð 16,9 millj. 185 fm endaraðhús á þremur hæðum ásamt stæði I þílageymslu. 4 svefnherb. stór stofa á efstu hæðinni, vinnuherb. Mjög rúmgott eldhús m. fallegri eikarinn- réttingu, borðstofa. A-svalir og útg. út I sér garð. V. 13,9 millj. Grundarás 2068 Stórglæsilegt 211 fm endaraðhús. Rúm- góðar stofur á miðpalli með útgangi út á stórar v-svalir. Útsýni yfir borgina. Flísar á stofu og borðstofu, parket í eldhúsi. 3 svefnherb. á neðri palli. Tvöf. bílskúr. V. 14,4 millj. Skipti á minna. Hæðir Rauðagerði 2014 NY Langholtsvegur 2100 Rúmgóð 4ra herbergja íbúð í þríbýli með útigeymslu. Þessi 94 fm Ibúð býður uþþ á marga möguleika. Parket, suðursvalir og mömmueldhús. Áhv. ca 4 millj. Verð 7,2 millj. Háaleitisbraut 1794 Ca 99 fm björt íb. á 1 .hæð sem skiptist í 3 svefnh., eldhús, stofu og borðstofu suður- svalir. Verð 7,5 millj. 4ra - 6 herb. Eyjabakki 2132 Vel skipulögð ca 90 fm 4 herbergja fbúð. Ibúðin er hin boðlegasta í alla staði. Þessi trausta íbúð er með því lága verði aðeins 7,1 millj. Góð eign. Hvammabraut - hæð+ris NÝ Gullfalleg 4-5 herþ. íbúð á 3. hæð með risi i fjölbýli. Parket á gólfum. Panell. Yfir- byggðar suðursvalir. Bílageymsla. Verð 11,5 millj. 1328 Hraunbær 2188 JáX Stór og björt 112 fm 4ja herb. íbúð á 1. hæð. Þrjú svefnherb. og stórstofa. Tvenn- ar svalir. Parket á holi, gangi og stofum. Rúmgott eldhús með borðkrók. Mögul. skipti. Verð 7,9 millj. Hraunbær 1972 4ra herbergja íbúð á 1. hæð með aukaher- bergi á jarðhæð með aðgang að baðher- bergi. Mjög snyrtileg íbúð með nýju eld- húsi og baði. Vestur- og austursvalir, góð sameign. Verð 7,9 millj. Fagrabrekka - Kóp; 1746 Stór og björt 119 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Suðursv. og góður suðurgarður. Gott aukaherb í kjallara m. aðgangi að sal- erni. Frábært verð aðeins 7,6 millj. Tjarnarból - Seltj. 1308 Falleg 4 herb. ca 106 fm íb. á 3. hæð m. glæsil. útsýni. Suðaustursv. Nýl. parket. Nýviðgert hús. Bílsk. Skipti möguleg á ódýrari. Verð 8,5 millj. Ránargata 1849 87 fm topp (búð á einum besta stað i bæn- um. Stór stofa með útgangi á stórar s- svalir. Ljósabekkur, bílastæði f. 2 bíla. Margír möguleikar fyrír frjálshugsandi fólk. Verð 8,6 millj. Gerðhamrar 2130 Glæsileg 151 fm 5-6 herbergja íbúð og 75 fm tvöfaldur bílskur. Merbau-parket á stof- um, eldh. og gangi. Þvottahús á hæðinni. Útsýni. Hiti í stétt og plani. Vandaðar innr. Verð 12,9 mill/. Möguleg skipti á minna. Mávahlíð - Byggsj. 1941 Vorum að fá I sölu vandaða 98 fm (búð I hlíðunum. 2 svefnherb. og vinnuherb. (barnaherb). Baðherb. nýlega standsett og vandaðar innréttingar. Sér bllastæði við hús. Verð 7,8 millj. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Álfheimar 1380 JÖL Mjög rúmgóð ca 97 fm íbúð á 3. hæð. Suðursvalir. Góð sameign. Stutt frá allri þjónustu. Verð 7,8 millj. Skipholt - Aukaherb. 2002 Rúmgóð og björt 103 fm íbúð með fallegu útsýni. 3-4 svefnherb. og stofa. Nýleg eld- húsinnr. Herb. í kjallara með aðgangi að baðherb. og sturtu. Gott verð, aðeins 7,5 millj. Alftahólar 2123 J4Y_ Falleg sérhæð á góðum stað. Fjögur herb. og tvær stofur, parket á gólfum. Mikil loft- hæð I stofu og lagt fyrir arin. Fallegur garð- ur I rækt. Bílskúr fylgir. Falleg eign. Verð 15,5 millj. Dverghamrar 1885 274 fm hæð, 5 svefnherb. Rúmgóður tvö- faldur bdskúr. Parket á allri íbúð. 3-4 m. lofthæð. T.f. síma og sjónvarp í öllu hús- inu. Gott útsýni. Skjólgóður garður I rækt. Verð 14,5 millj. Grænahlíð 1889 140 fm falleg og rúmgóð 6 herb hæð á 1 hæð. m. stórum suður svölum og stór- glæsil. garði. Fullkomið þjófavarnarkerfi. Þessi eign býður upp á marga mögul. Bíl- skúrsréttur. Verð 10,5 millj. Skipti koma til greina. Háteigsvegur 2102 3 herbergja efri hæö, ásamt ca 50 fm bll- skúr. Þessi Ibúð er öll ný tekin í gegn sem og hús og lóð. Glæsileg eign á vinsælum stað. Verð 10,5 millj. Smekkleg 110 fm Ibúð á 4. hæð I snyrti- legu fjölbýli ásamt ca 30 fm bílskúr. Stórar suðursvalir með miklu útsýni. Barnvænt umhverfi. Verð 8,5 millj. Engihjalli 2155 Vorum að fá í sölu glæsilega 4ja herb. ib. Allar innr. og gólfefni ný. Stórfenglegt út- sýni. Tvennar svalir. Þessi ca 100 fm rúm- góða og bjarta eign er aðeins á 7,2 millj. Laus strax. Möguleg skipti á minna. Revnimelur 2214 NY 3ja herb. Guðrúnargata 1884 Björt, rúmgóð og gullfalleg 3 herb. ca 87 fm íb. á jarðhæð við Miklatún. Nýtt raf- - magn, nýtt dren. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Verð 6,5 millj. Skoðaðu þessa! Hverfisgata 2020 Rómantísk 3ja herb. 70 fm íb. á 4. hæð/risi. Nýtt þak og nýir gluggar. Geymsluloft yfir ib. Góð ibúð á vinsælum stað sem býður upp á mikla mögl. Áhv. 2,0 millj. Verð aðeins 5,4 millj. Vesturvallagata 2105 Vorum að fá þessa líka finu 2-3 herb. íbúð á jarðh. Falleg hellulögð verönd. Eign á vinsælum stað. Áhv. 1,9 millj. Verð 5,5 millj. Flyðrugrandi 2047 3ja herbergja (búð á 3 hæð í góðu fjölbýli. 2 rúmgóð herbergi og björt stofa með parketi. Möguleg skiptí á stærra. Verð 6,5 millj. Bólstaðarhlíð 2154 Rúmgóð og björt 3ja herbergja (búð í góðu standi á þessum vinsæla stað í Hlíðunum. Möguleg skipti á 2ja herbergja. Áhv. 2,8 millj. byggsj. Verð 6,2 millj. Drápuhlíð 2088 Ath. ekkert greiðslumat. Nýstandsett Ibúð I kjallara sem snýr í suður. Áhv. 3,3 millj. Verð 5,2 millj. Mismunur aðeins 1,9 millj. Bogahlíð 1668 Mjög góð ca 80 fm íbúð á 3. hæð. Tvö svefnherb. og stór stofa. Frábær staðsetn- ing. Skipti mögul. á minni eign. Áhv. ca 3,0 millj. Öll skipti koma til greina. Vorum að fá I sölu bjarta ca 90 fm 4ja herb. endaíbúð á 1 hæð. Suðursvalir. Þrjú svefn- herb. og stór stofa ásamt borðstofu. Verð aðeins 7,4 millj. Kambsvegur - Aukaherb. 2005 M|ög góð og björt 117 fm Ibúð á 3. hæð I þríbýli. Rúmgóð herb. og stórt eldhús. Parket. Aukaherb. á hæðinni með sérinn- gangi og baðherb. Verðið er gott, aðeins 8,3 millj. Berqstaðastræti 2184 ný Vorum að fá í einkasölu ca 65 fm íb. á 2. hæð í fjórbýli í gamla góða miðbænum. 2 svefnherb. Rúmgóð stofa og setustofa er getur verið svefnherb. Eldhús m. innrétt. á einum vegg. Tengi fyrir þvottavél á þaði. V. 5,2 millj. Kleppsvegur 2156 Góð ca 85 fm 4ra herb. íbúð með auka- herb. í risi. Gott útsýni, mikið endurnýjað. Rúmgóð (búð sem býður upp á mikla möguleika. Verð 6,5 millj. Skipasund 2110 NY Laugavegur 1933 Rúmgóð 77 fm risíbúð á góðum stað. Ibúðin er öll nýlega tekin í gegn. 2 svefn- herb., flísalagt baðherb., rúmg. eldh. með borðkrók. Skemmtilegir homgluggar I stofu með glæsilegu útsýni. V. 6,5 millj. Áhv. 3,0 millj. Skipti á stærra. 2ja herb. Snorrabraut - byggsj. 1858 Falleg og mikið endurn. ca 60 fm íb. á 3. hæð sem snýr út að Grettisgötu. Parket. Góðar innr. Mjög góð sameign. Nýl. þak. Áhv. 2,8 millj. Byggsj. Verð 5,2 m. Skjólbraut - Kóp. 1521 NY 73,3 fm björt falleg suðuríb. Eikarparket. Stórt eldhús og þvhús. Stutt í sund, versl- un, skóla og þjónustu. Áhv 2,3 millj. Verð 5,8 millj. Hólmgarður 1252 Ca 62 fm sérhæð á góðum stað. Stór stofa og herb. Góður garður. Áhv. ca 2,9 millj. húsbr. Verð 5,5 millj. Grettisgata 2090 NY 3ja herb. ca 85 fm sér hæð í einlyftu tvf- býlishúsi. Nýtt þak, nýjar skólplagnir. Frá- bær staðsetning. Verð 7,1 millj. Einholt - Leiguaðst. 1567 Góð íb. á 1 hæð í fjórb. Nýir gluggar, rafm, párket á gólfi o.fl. í kj. er herb, eldhús og bað sem fylgir og er mjög hentug til út- leigu. Geymsluskúr fylgir. Verð 6,2 millj. Krummahólar - Byggsj. 1760 Mjög góð og björt 68 fm íb. f nýviðg. og nýmáluðu lyftuh. Stórar suðaustur svalir. Áhv. 3,2. Byggsj. Verð 5,9 millj. Veghús 2151 Rúmgóð 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr í nýlegu húsi. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Góð verönd með möguleika á sól- skála. Möguleg skipti á stærra í Grafarvogi ca 130-140 fm. Verð 9,5 millj. Áhv. byggsj. 5,0 millj. Flétturjir Nýl. 90 fm 3ja herb. endaibúð á 1. ha faliegu fjölbýli. Tvö herb. og stofa ásan Tottahúsi. I eldhúsi eru vönduð Alnd eki. Allar innréttingar og hurðir eru mUjj ndaðar og parket á gólfum. Glassilég i 7,6 millj. Flétturimi 1922 94 fm björt og þægil. 3ja herb. íb. á 1 .hæð í litlu fjölb. Merbau-parket á allri íb. Góð langtímalán áhv. Möguleiki að lána útborg- un til 25 ára. Sér garður. ib. með karekter. Verð 8,7 millj. Bræðraborgarstígur 2127 3ja herbergja íbúð ca 70 fm ósamþykkt en fæst samþykkt með litlum kostnaði. Þessi eign er einstök. Ibúðin er nýstandsett og er laus strax. Eign með karakter á aðeins 4,8 millj. Áhvílandi 2,5 millj til 15 ára. N.B.II! Ekkert greiðslumat. Rauðarárstígur 1872 Gullfalleg 58 fm Ibúð á 3. hæð í nýlegu fjöl- býli ásamt stæði í bflageymslu. 1-2 svefn- herb. og stofa. Fallegar innr. Parket. Áhví- landi Byggingasj. 5,4 millj. Verð 7,9 millj. Mismunur aðeins 2,5 millj. Framnesvegur 2150 Nýleg 3 herbergja (búð á hæð. Bílskýli með sjálfvirkum opnara. Parket á gólfum. 3 metra lofthæð. Góðar innr. S-v svalir. V 6,7 millj. Möguleg skipti á stærra. Kleppsvegur 2087 Rúmgóð endaib. með fallegu útsýni. 2 svefn- herb., stofa og borðstofa. Nýtt parket á gólfum. Áhv. 2,7 millj. byggsj. Verð 6,5 millj. Laugavegur 2191 Ný standsett risíbúð, 3 svefnherbergi og rúmgott herbergi á jarðhæð. Ágætt geymsluloft yfir Ibúð. Rúmgott baðherb. og eldhús. Verð aðeins 5,8 millj. Lyklar á skrifstofu Foldar. Ca 40 fm ósamþykkt iþúð á jarðhæð í fal- legu húsi. Nýlega tekin í gegn úti sem inni. Áhv. 1,2 millj. verð 2,7 millj. Tryggvagata 1762 Ca 80 fm glæsil. fb. á 4. hæð í Hamars- húsinu. Vandaðar innr. og tæki. Parket. Skemmtil. útsýni yfir báta I höfninni. Suð- ursv. Framtíðareign. Áhv. ca 3,3 millj. Verð 6,2 millj. Blikahólar 1206 Björt, rúmgóð og nýmáluð 54 fm ibúð á þriðju hæð í nýviðgerðu lyftuhúsi. Stórar suðursvalir og snyrtileg sameign. Verð 4,950 þús. Arahólar 2228 NY Falleg 2ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjöl- býli. Parket á gólfum, flísalagt baðherb., og eldhús með innr. á tveimur hliðum og borðkrók. Útgangur úr stofu á yfirbyggðar svalir. Glæsilegt útsýni yfir höfuðborgina. V. 5,5 millj. Áhv. 3,2 millj. Kelduland 2152 2ja herbergja íb. á jarðh/kj. Parket og ný- legar innr. Gengt út á verönd (Mögul. á só!-, skála). Snotur eign á vinsælum stað. Möguleg skipti á 3 herbergja íbúð. Áhv. ca 3,0 millj. Verð 5,0 millj. Fífumói - Njarðvík 2209 NY Vorum að fá i sölu ca 56 fm íb. á 3. hæð í sölu í nýlegu fjölbýli í Njarðvík. Eldhús m. fallegri innréttingu, stofa m. útgang út á rúmgóðar s-svalir. Skipti á íbúð I bænum. V. 3,9 millj. Áhv. byggsj. Austurströnd 2133 Rúmg. 2ja herb. íbúð í lyftuhúsi. Flísar og parket á gólfum. Baðherb. flísalagt f hólf og gólf. Rúmgóð stofa m. útgangi út á rúmg. afgirtan s-sólpall. Rúmg. svefnherb. m. skápum. Stæði i bílag. V. 6,4 millj. Áhv. 1.3 millj. Skipasund 2040 Rúmgóð 70 fm ibúð á jarðhæð í tvfbýlis- húsi. Rúmgóð stofa með parketi. Svefn- herb. með skápum. Nýlegar lagnir. Nýleg rafmagnstafla. Stór lóð. Athuga má skipti á stærra. V. 5,6 millj. Austurströnd 1812 Góð ca 51 fm íb. á 4. hæð. Parket á öllum gólfum. Baðherb. flísal. Glæsil. útsýni í norður. Hús nýlega viðgert. Stæði í bílskýli. Verð 5,7 millj. Áhv. 2,2 millj. I byggsj. LAUS STRAX, LYKLAR Á SKRIFSTOFU. Laugavegur 1850 Á ofanverðum Laugavegi. Björt og falleg ca 56 fm íb. á 3.hæð i steinhúsi. Nýtt gler og gluggar. Nýtt þak, svalir, góð sameign. Áhv. ca 2,7 millj. Verð 4,9 millj. Laugavegur 1943 Stór 2 herþ. íbúð, ca 74 fm. Snýr ekki út að Laugav. Parket. Stórir skápar. Sameign nýtekin í gegn. Áhv. 1,0 millj í byggsj. Verð 4,6 millj. Opið ailar helgar

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.