Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 20
20 D FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ HRAUNHAMAR FASTEIGNA & SKIPASALA BÆJARHRAUNI 22, HAFIMARFIRÐI, SÍMI 565 4511 Sími 565 4511 Fax 565 3270 JSt Magnús Emilsson, ¦¦ löggiltur fasteigna- og skipasali. . Helgi Jón Harðarson, Ævar Gíslason, Haraldur Gíslason, sölumaður skipa. Kristján Pálmar Ámarsson, Alda B. Larsen. Opið virka daga kl. 9-18. Opið laugardaga 11-14. Atvinnuhusnæði - Hfi. Til leigu gott 240 fm atvhúsn. á einni hæð við Dalshraun, Hfj. Innkdyr. Góð að- koma og lóð. Laus fljótl. Uppl. gefur Helgi á skrifst. Einbyh/raðh./parh. Heiðvangur. Nýkomið í einkasölu sérl. fallegt og vel umgengið einl. einbýli 172 fm auk 35 fm bilskúrs. Flísal. arinstofa með útg. út á verönd og í suðurgarð. 4-5 svefnh. Fráb. staðs. í botnlanga. VerS 15,8 mlllj. Lambhagi Álftanesi. Skemmtn. nýi. 125 fm einl. einb. við sjóinn. Bílskréttur. Ekki fullb. eign. Fráb. staðs. Sjávarlóð. Ahv. húsbr. ca 6,1 millj. Verð 8,9 millj. 32114. Lindasmári - Kóp. Nýkomið mjög fallegt tviU endaraðh. m. ínrtb. bílak. samtals 208 fm. Eigrtln er ekkf alveg fullb. Góð staðs. í hverfinu. ÁhV. húabr. Verð 11,9 millj. 32221. Við GunnarSSUnd. Sérlega fallegt og virðul. hús, tvær hæðir og kj., samtals ca 300 fm. Mógui. á íb. í kj. Góð staðs. í hjarta bæjarins. Hagst. verð 11,0 millj. Selvogsgata - Hf. GLæsil. eldra steinh. 165 fm auk 26 fm kj. Húsið er mikið endurn. utan sem innan, m.a. þak, gler, gluggar, lagnir, gólfefni o.fl. Stutt í miðbæ og skóla. Áhv. langtlán ca 5,0 millj. Verð 11,9 millj. 34954. KvÍStaberg - Hf. Sérl. fallegt einl. 158 fm einb. auk 47 fm innb. bílsk. Flutt inn '93. Arinn. Róleg staðs. Áhv. Byggsj. rík. ca 3,8 millj. Verð 15,5 millj. 31520. Brattakinn. Fallegt og vel viðhaldið ca 145 fm einl. einb. og hluti í kj. á þessum rólega stað. Hiti i gangst. Parket, góður garður. Gufubað i kj. Verð 9,3 millj. 33932. Lækjarberg - Hf. Giæsii. nýi. tvfi., einb. m. innb. tvöf. bílsk. samtals 292 fm. Gert er ráð fyrir 2ja herb. ib. á jarðh. m. sórinng. Teikn. á skrifst. 31235. Hlíðarbraut - Hf. - einb./tvíb. í einkasölu á þessum rólega stað skemmtil. eldra tvíl. einb./tvíb. ca 120 fm en í dag eru í húsinu tvær litlar 2ja herb. íbúðir. Áhv. húsbr. ca 4,3 millj. Verð 7,6 millj. 34120. Selbrekka - Kóp. - raðh. - 2 íb. Skemmtil. og vel umg. tvfl. raðh. m. /nnb. bílsk. samtals 250 fm. Á neðri hæð er góð 2ja herb. íb. Útsýni. Verð 12,5 millj. 31835. Vesturvangur. Mjög fallegt og reisul. paltabyggt eínb. með innb. tvöf. bílsk. Út- sýni. 25843. Vesturbær - Hf. Nýkomið í einkasölu mjóg fallegt og mikið endurn. 135 fm einb. á þessum rólega stað í botnlanga. Nýtt þak, einangrun., gluggar, gler, ofnar, raf- magn o.fl. Sjón er sögu ríkarl. Áhv. 4,2 milij. Skipti mögul. 15819-02. Hraunbrún - við Álftanesið. Mjög fallegt pallabyggt einb. 215 fm auk tvöf. 60 fm bílsk. Fráb. staðsetn. Útsýni. Verð: Til- boð. 27942. ÖldUSlÓð - raðh. Glæsil. stórt raðh. m. innb. bílsk. og aukaíb. í kj. Fullb. eign i sérfl. 17804. Hrauntunga - Hf. Giæsii. tvii. einb. 175 fm auk 30 fm bílsk. 5-6 svefnh. Arinn. Fullb. eig. Áhv. húsbr. Verð: Tilboð. 27521. Hringbraut - Hf. - einb. Nýkomið í einkasölu fallegt og virðulegt 180 fm (skeljasands) steinhús auk 40 fm bílskúrs m. gryfju. Mögul. á 4-5 svefnherb. Lítil íb. á jarðh. eða góð vínnuaðstaða. Ræktaður garður. Verð_11,9 millj. 23595. Hátún - Áfftanesi. Nýkomið skemmtil. timburhús, steniklætt, ásamt innb. tvöf. bílsk. Góð staðsetn. Hagst. lán. V. 11,8 m. Lækjarberg - Hf. - einb./tvíb. - nýtt. Glæsil. efri hæð með bílsk. samtals 200 fm og 3ja herb. neðri hæð með bílsk. ca 100 fm. Afh. strax fokh. Fráb. staðsetn. Verð samtals 12 millj. 5881. LjÓSaberg - Hfj. Glæsil. stórt palla- byggt einb. m. innb. tvöf. bílskúr. Fullbúin eign í sérfl. Teikn. Guðm. Gunnlaugsson. 31069. Birkigrund - KÓp. Sérl. fallegt palla- byggt einb. m. innb. bílsk. samt. 220 fm. Góð staðs. Verð 15,7 mlllj. 12986. Svöluhraun. Sórl. fallegt og vel stað- sett 147 fm einl. einb. m. 32 fm bflskúr'. 4 svefnherb. Góður garður. 31703. Miðvangur - einb./tvib. Mjög fai- legt og vei staðsett 185 fm einbhús á einni hæð m. lítilli 2ja herb. sérib. ( kj. m. sér- inng. auk 52 fm bílsk. 22749. Klausturhvammur - hagstætt verð. Stórt og fallegt raðh. m. innb. bfl- skúr. Skipti mögul. Verð 13,8 mlll). 31375. Úthlíð - raðhús. Nýkomið sórl. fallegt nýtt einl. raðh. m. innb. bílskúr samt. 142 fm. Arinn í stofu. Nær fullb. eign. Verð 11,5 millj. 28722-03. Norðurvangur. Nýkomið I einkasölu sérl. fallegt og ve! umgengið 140 fm einb- hús á einni hæð auk 56 fm tvöf. bílsk. á þessum góða útsýnisst. 33872. . Furuberg - Hf. Glæsil. einbhús á einni hæð ásamt innb. bilsk. Samtals ca 230 fm. 5 svefnherb., arinn, parket. Áhv. 9 millj. hagst. lán. Verð 15,4 millj. 15053. Tjarnarbraut - Hf. í einkasoiu tvfi. 125 fm einbhús auk 30 fm bílsk. á þessum vinsæla stað við Lækinn. Mikið endurn. eign m.a. eldhús, rafmagn, hiti, gluggar o.fl. Ahv. hagst. lán. V. 10,9 m. 33821. Klettagata - Hf. Sérlega glæsilegt 305 fm pallabyggt einb. með innb. tvöf. bílskúr. 4 svefnh. Góð vinnuaðstaða. Parket. Arinn. 27 fm suðursvalir. Frábær staðs. i hraun- inu. Verð 18,9 millj. 33633. Lyngberg - Hf. - parh. Nýkomið í einkasölu sérl. fallegt nýl. einl. ca 90 fm parh. auk 30 fm bílsk. á þessum vinsæla stað í Setberginu. Hiti í plani. Ahv. Byggsj. rfkis. (gamla lánið) ca 5 millj. 33226. Einiberg - 2 íb. Skemmtil. einb./tvíb. samt. 180 fm, auk 32 fm bflsk. Syggt 1964. Sér 2ja herb. risíb. V. 9,9 mlll). 4099. HnOtUberg - Hf. Fallegt 211 fm einb. á þessum vinsæla staö með innb. bílsk. Hagst. lán áhv. Heitur pottur. Skipti mögul. Verð 15,4 millj. 16373. Borgarholtsbraut - Kóp. - parh. Nýkomið í einkasölu mikiö endurn. 115 fm parh. Sjón er sögu ríkari. Verð 8,5 millj. Skipti möguleg. 33143. Smyrlahraun. Mjög faiiegt 170 fm tvfl. einb. auk 53 fm tvöf. bílsk. Róleg og góð staðs. Skipti mögul. 31006. Lindasmári - Kóp. Giæsii. tvfl, raðh. m. innb. bílsk. Samt. ca. 190 fm., 4-5 svefnh. Fullb. eign i sérfl. Verð 13,8 mill). 4634. I smiðum Ath. skipti mögul. íflestum tilf. Álfholt - Hf. - frábært verð. Glæsil. tvíl. keðjuraðh. ca 160 fm. Afh. nær fullb. utan, fokh. innan strax. Áhv. húsbr. ca 4,7 millj. Verð 6,9 millj. 17724. Úthlíð - raðh. Glæsil. endaraðh. m. innb. bílsk. samtals ca 145 fm. Afh. strax fullb. utan, fokh. innan. Verð 7,9 mlll). 32024. Brekkuhlíð 8-10. Til sölu glæsil. parh. Til afh. nánast strax fokh. eða lengra kom- in. Teikn. Vífill Magnússon. Einihlíð - einb. Glæsil. pallabyggt einb. m. innb. bíisk. Teíkn. Vífilt Magnússon. Tinnuberg - parh. Giæsii. tvii.parh. m. innb. bílsk. Til afh. strax. Lindarberg - parh. Nýkomið giæsii. parh. m. innb. bíisk. Arinn. Útsýni. Afh. fljótl. EfStahlíð - raðh. Glæsil. tvíl. raðh. m. ínnb. bflsk. Afh. nánast strax fokh. Út- sýni. Teikn. á skrlfst. Kópavogur Fjallalind. Höfum fjölda raðhúsa og par- húsa á hagstæðu verði í smíðum við Fjalla- lind. Eignaskipti mögul. Teikn. á skrifst. Hagst. verð. Funalind. Hbfum 3ja og 4ra herb. íb. í glæsil. lyftuh. Afh. e. samkomul. Bilskúr getur fylgt. Hagst. verð. Fífulind. Höfum nokkrar 3ja og eina 4ra herb. íb. íglæsil. fjölb. Afh. fljótl. e. samkomul. 5-7 herb. og sérh. Fagrihvarnmur - Hf. - sérh. wijög falleg ca 200 fm efri sérhæð í nýl. tvíb. með innb. bílsk. Parket og flísar. Fráb. útsýni. Áhv. byggsj. ca 3,5 millj. Verð 11,5 millj. Suðurgata - Sérh. Nýkomin mjög falleg ca 110 fm miðh. í góðu þríb. 3 svefnh. Parket. Útsýni. Áhv. hagst. lén ca 4,5 mlllj. Verð 7,9-8,1 millj. Suðurbær — sérh. Skemmtii. 124 fm efri sérhæð auk 30 fm bílsk. Sérinng. Út- sýni yfir höfnina og til sjávar. Laust fljótl. Hagstætt verð 8,5 millj. 13684. Hellisgata - Sérh. Mjög falleg og rúmg. ca 120 fm efri hæð i tvib. Sérinng. Parket. Nýl. eldh. 3 svefnh. Áhv. húsbr. Verð 8,7 millj. 15297. Klettagata - Hf. - sérh. Nýkomin sérl. falleg og rúmg. 105 fm neðri sérhæð í góðu tvíb. á þessum ról. stað. Sérinng. Parket. Ahv. byggs). rflc. ca 3,6 millj. Verð 7,9 millj. 33109. Brattakinn - sérhæð. óvenju faiieg og vönduð ca 110 fm neðri hæð í góðu húsi. Sérinng. Hæðin nánast öll endurn. á hinn vandaðasta máta, m.a. eldhús, bað- herb., gólfefni o.fl. Bílskréttur. Hagst. lán ca 4,2 millj. Verð 7,9 mlllj. 35320. Hjallabraut. Sérlega falleg og mikið endurn. 5 herb. 140 fm íb. á 1. hæð í nýmél- uðu fjölb. Ahv. húsbr. Verð 9,3 millj. 28564. Suðurhvammur - 5 herb. „pent- house" m. bílsk. Glæsil. ca 170 fm ib. á efstu hæð í nýl. fjölb. auk 32 fm bílsk. Fullb. eign í sérfl. Ahv. húsbr. 32251. Kolbrún S. Harðardóttir. Hjallabraut. 5 herb. mikið endurn. 144 fm íb. á 3. hæð (mögul. á 5 svefnh). Skipti mögul. á minna, t.d. í Norðurbæ. Verð 9,3 mlllj. 14810. Álfaskeið - sérhæð m. bílsk. Mjög falleg ca 100 fm miðhæð í góðu þríb. á þessum rólega stað auk 41 fm oflsk. Mik- ið endurn. eign. Laus strax. 35827. Suðurhvammur - m. bílsk. Glæsil. hæð og ris, 160 fm, auk 30 fm bílsk. Fuilb. eign í sérfl. Skipti mögul. Fráb. út- sýni. 32251. Herjólfsgata - Hf. - m. bílsk. Mjög falleg ca 120 fm hæð og ris i tvíb. auk 50 fm bílsk. m. 3ja fasa rafm. Mikið end- urn. eign. Sérinng. Sjávarútsýni. Ahv. húsbr. 5874-02. Hverfisgata - Hf. góö H2,5fm hæð og ris í steinh. Góð staðsetn. miðsv. í bæn- um. Ahv. ca 5,0 millj. húsbr. Verð 6,3 millj. 29235. Flókagata — Hf. Mjög björt og rúmg. 128 fm efri sérhæð í tvíb. Sérinng. Áhv. húsbr. ca 5 millj. Verð 7,9 rnillj. 32285. Laufvangur - 5 herb. séri. faiieg og rúmg. 135 fm íb. á 2. hæð í 3ja íb. stiga- gangi. Aðeins ein ib. á hæð. Áhv. húsbr. Verð 9,3 mlllj. 33333. Öldutún - Sérh. Nýkomin falleg 140 fm efri sérhæð auk 20 fm bílsk. í góðu þríb. Suðurgarður. Hús klætt að utan. Áhv. 3,5 millj. Verð 9,6 mlllj. 34293. Ásbúðartröð - Sérhæð. Séri. vönd- uð og vel umgengin ca 140 fm hæð og ris auk 36 fm bílskúrs. 5 svefnherb. Nýl. eld- hús. Frábært útsýni. 25456. Hverfisgata - Hf. Nýkomin 113 fm hæð og ris. Allt sér. Stutt í skóla og miðbæ- inn. Ahv. langtlán ca 3,8 m. Verð 6,9 m. Austurbær - Kóp. - sérh. - glæsil. Útsýni. Nýkomin mjög björt og skemmtil. 142 fm sérh. á 1. hæð auk 26 fm bilsk. Allt sér. Stutt í þjónustu o.fl. Verð 10,7 millj. 33282. Suðurvangur - 5 herb. ! einkasöiu falleg 125 fm ib. í góðu fjölb. Sérþvherb. Svalir. Verð 8,3 millj. Skipti mögul. á einb. í Garðabæ eða Hafnarfirði. 24298. Tjarnarbraut - Hf. Nýkomin í einka- sölu falleg 105 fm sérhæð í góðu þríb. Góð staðsetn. við Lækinn. Áhv. 2,5 millj. byggsj. rikisins. Verð 7,6 millj. 34201. 4ra herb. Laufvangur. Mjög falleg rúmg. 112 fm íb. á 1. hæð í nýmáluöu fjölb. Suðursv. Sérþvottah. Nýtt parket. Ahv. byggsj. ca 2,1 millj. Verð 8,0 millj. 25260. Breiðvangur m/bílskúr. sériega falleg og björt ca 100 fm íb. á 3. hæð (efstu) i góðu fjölb. auk 32 fm innb. bílsk. Útsýni. Verð 8,5 millj. 33981. Breiðvangur - skipti á 2ja. Mjög björt og skemmtil. 108 fm ib. á 1. hæð i góðu fjölb. Hagst. lán. Verð 7,9 millj. 72326. HÖrgsholt - Hf. Sérlega björt og fal- leg endaíb. á efstu hæð (3.) í nýl. fjölb. Sérþvottah. Svalir. Útsýni. Hagst. lán. Verð 8,9 millj. 3443. Álfaskeið m/bíiskúr. Nýkomin mjög björt og skemmtil. ca 120 fm endaíb. á 2. hæð í fjölb. auk 24 fm bílsk. Sérþvottah. Svalir. Laus strax. Hagst. verð. Vallarbarð m/bílskúr. Sérlega falleg og vönduð 123 fm endafb. á 2. hæð í nýl. fjölb. auk 24 fm góðs bilsk. Tvennar svalir. Áhv. byggsj. rík. Verð 9,8 millj. Grænakinn - m. bílsk. Nýkomin falleg og vel umgengin 80 fm risíb. í góðu tvíb. með herb. i kj. og 40 fm nýl. bílsk. Góð sameign. Verð 7,3 millj. 25421. Höfum fjölda af 4ra herb. íb. á skrá sem ekki eru auglýstar. 3ia herb. Suðurvangur. Nýkomin ( einkasölu stórglæsil. 3ja-4ra herb. 80 fm íb. í nýl. fjölb. Vandaðar innr. Útsýni. Áhv. byggsj. rík. ca 5,1 millj. Verð 8,8 millj. 36723. HÖrgsholt - Hf. Nýí. mjög falleg og rúmg. 100 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Sérþvottah. Svalir. Ahv. húsbr. Verð 7,9 mlllj. Hringbraut - Hf. - sérh. Faiieg ca 80 fm miðhæð í góðu þrib. 3 svefnherb. Mögul. á bílsk. Ahv. hagst. lán ca 3,6 millj. Verð 6,9 rnillj. 17056. Suðurbraut - m. bílsk. I einkasöiu ca 70 fm endaib. á 1. hæð i góðu nýmáluðu fjölb. auk 28 fm bílsk. Suðursv. Laus fljótl. Verð 6,2 millj. 28895. Kelduhvammur. Nýkomingóð86,7fm risfb. á þessum fráb. útsýnisst. Ahv. lang- tfmalán ca 3 millj. Verð 5,5 millj. 35741. ÖlduslÓð - Sérh. Mjög falleg snotur jarðhæð með sérinng. Mikið endurn. (b. Ahv. byggsj. rikisins ca 2,8 millj. Verð 5,9-6,1 millj. 4161-02. Engihjalli — Kóp. Nýkomin f einkasölu falleg 80 fm fb. á 6. hæö. Stórar svalir. Útsýni. Verð 5,7 mlllj. 36311. Garðabær Ljósamýri - einb. Nýkomið glæsil. tvíl. einb. m. innb. bílskijr, sam- tals ca 250 fm. Arinstofa, sólskáli o.fl. Fráb. staðs. innst I botnlanga. Útsýni. Teikn.: Vifill Magnússon. 36520. Lundlr - einb. Nýkomið mjög fal- legt og mikið endurn. ca 180 fm einb. á einni hæð með stórum innb. bílsk. Húsið er nánast allt endurn. að innan, innr., parket, flfsar, arinn o.fl. Sjón er sögu ríkari. Ahv. húsbr. 5,8 miflj. Verð 14.7 millj. 33526. Bæjargil - einb. Nýkomið I einka- sölu mjög fallegt ca 180 fm tvíl. einb. auk 40 fm bílsk. rúmg. herb. Góð stað- setn. Áhv. byggsj. rfk. til 40 ára 5,0 millj. Verð 15,9 millj. 31690. Ottuhæð. f einkasölu stórgl. vel staðsett ca 250 fm einb. Innb. tvöf. bi'lsk. Eign fyrir vandláta. Teikn. og nén- ari uppl. á skrifst. 14095. Hrísmóar - 3ja. Mjög falleg, rúmg. íb. með sólskála, samtals ca 118 fm, á 3. hæð f lyftuhúsi. Parket. Bíl- skýli. Verð 8,9 millj. 28486. Háholt - einb. Nýkomið stórgl. ca 360 fm tvíl. einb. með innb. tvöf. bílsk. Sundlaug, sauna, arinno.fi. Vönd- uð fullb. eign. Fráb. útsýni. Ýmis skipti mögul. Eskiholt - einb./tvíb. Giæsii. stórt einb./tvíb. á þessum vinsæla stað með tvöf. innb. bílsk. Á neðri hæð er sér 2ja herb. íb. Mögul. é stækkun. Fallegt útsýni. Ræktaður garður. Engimýri - einb./tvíb. Nýkomið stórglæsil. stórt tvíl. einb. m. litilli auka- ib. í kj. Vönduð eign í sérfI. Verð 22 millj. Smáraflöt - einb. séri. faiiegt og vel um gengið elnl. einb. 178 fm auk 32 fm bílsk. Arinn. Góður garður. Verð 14,5 millj. 34346. Hrísmóar m/bílsk. Mjög faiieg 140 fm 5 herb. íb. á tveimur hæðum auk 40 fm bílsk. Parket. Ahv. 3,8 rnillj. bsj. rik. Sklpti mögul. á einb. í Gbæ. 32515. Þrastarnes. - einb. Giæsii. tvfl. einb. m. innb. tvöf. bilskúr. Útsýni. Verð 17,5 millj. 28009. Þrastarlundur - raðhús. Ný- komið sérl. fallegt 235 fm raðh. m. innb. bilskúr. Arinn. Útsýni. Skipti mögul. Verð 13,9 millj. 33543. Skógarlundur - einb. Gott 155 fm einl. einb. auk 37 fm bílsk. Gróður- hús. Fallega ræktaður garður. Verð 12,9 millj. 28916. Hæðahverfi. Höfum í sölu nokkur stórglæsil. nýl. einb. ( hverfinu. Arnarnes - einb. Giæsii. einb. m. tvóf. bílsk. Samt. 240 fm. Verð 17,3 millj. 31224. Kjarrmóar - raðhús. í einkasöiu fallegt ca. 170 fm raðhús. Innb. bíl- skúr. Skipti mögul. á stærri eign. 15669. Háhoit - einb. Glæsil. 295 fm einb á góðum útsýnisstað. Tvöf innb. bíl- skúr. Verð 16,9 millj. 25803. Haukanes - einb./tvíb. Faiiegt 400 fm einb. á sjávarlóð. Innb. tvöf. bílskúr. 3ja herb. aukaíb. é jarðh. Verð 19.8 millj. 15661. Sléttahraun. Skemmtil. og rúmg. 90 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Rúmg. svefnherb. Suðursv. Hagst. lán ca 3,7 mlllj. 30743. Einiberg — Hf. Nýkomin sérlega snotur ca 70 fm risib. m. sérinng. í góðu eldra þríb. I Setbergslandinu. Ahv. byggsj. nk. ca 3,0 millj. Verð 5,7 millj. 35039. Ásbraut - Kóp. Falleg 70 fm endaíb. á 2. hæð í góðu fjölb. Suðursv. Ahv. byggsj. rik. ca 2,3 millj. Vorð 6,2 millj. 6988-05. ÖldutÚn. Mjög falleg ca 70 fm íb. á 1. hæð i 5-ib. húsi. Svalir. Hús nýmálað. Ahv. byggsj. og húsbr. ca 4 millj. Verð aðeins 5,9 millj. 20922. Hjallabraut. Nýkomin falleg ca 90 fm ib. é 2. hæð. Nýl. eldhinnr. Stórar yfirbyggð- ar suðursv. Sérþvherb. Hús klætt að utan. Áhv. 4,2 millj. Verð 6,9 millj. 29430. Arnarhraun - m. bflsk. skemmtii. 102 fm íb. á 2. hæð í litlu fjölb. auk 26 fm bilsk. Útsýni. Ahv. byggsj. og húsbr. ca 4,9 millj. Verð 6,7 millj. 32288. Laufvangur. Skemmtil. ca 95 fm ib. á 2. hæð i fjölb. Svalir. Sérþvherb. Skipti mögul. á bíl. Verð 6,8 millj. 17098. OlduslÓð. Björt og falleg mikið endurn. jarðh. með sérinng. Ahv. byggsj. cs 2,8 millj. Verð 6,2 millj. 4161-02. Arnarhraun. Nýkomin í einkasölu falleg ca. 90 fm íb. á jarðh. Sérþvottah. Ahv. byggsj. 3,3 mlllj. Verð 6,5 mlllj. 33532. Hjallabraut - laus. Mjög falleg 95 fm ib. á 2. hæð í góðu fjölb. Suöursv. Sér- þvherb. Verð 6,7 mlllj. 28875. HÖrgsholt - Hf. Nýl. falleg íb. á 2. hæð í fjórb. með mögul. á stækkun i risi. Sérinng. Svalir. Útsýni. Ahv. 3 millj. húsbr. Skiptl mögul. Verð 6,7 mlllj. 22554. Alfholt — Hf. Nýkomin mjög falleg nýl. ca 80 fm íb. á 1. hæð m. sórinng. og sér- garði. Parket. Verönd. Verð 6,7 mlllj. 9104. Kársnesbraut - Kóp. - laus. Mjög falleg 70 fm íb. á 1. hæð i fjórb. Nýl. eldh. og bað. Ahv. hagst. lán ca 3,8 mlllj. Verð 6,2 millj. 16475-03. Bakkaflöt - einb. Stórgtæsii. 256 fm einb. á einni hæð m. innb. bilskúr. Mikið endurn. eign í sérfl. Frábær stað- setn. við Lækinn. 29462. Efstilundur - eínb.Fallegt einl. einb. m. innb. bilskúr. ca. 200'fm. Út- sýni. Verð 13,9 millj. 33685. ÁsbÚð - raðh. Sérlega falleg 245 fm endaraðh. m. innb. tvöf. bílskúr. Góð staðsetn. Fallega ræktaður suðurgarð- ur. Verð 13,9 milli. 20216. Espilundur - einb. Nýkomið séri. fallegt og vel viðhaldið ca 190 fm einl. einb. með innb. tvöf. bilsk. Útsýni. Áhv. 6,6 millj. húsbr. Verð 14,3 millj. Skipti mögul. 33936. Þrastalundur - raðh. Mjog fai- legt ca 200 fm einl. endaraöhús með innb. 30 fm bílsk. Suðurverönd. Útsýni. Laust. Verð 12,8 millj. 34062. HoltsbÚð - einb. Glæsil. stórt tvfl. einb. á þessum vinsæla stað auk tvöf. bilsk. Arinn. Útsýni. Góð staðsetn. Verð 18,5 millj. 33322. Holtsbúð - raðh. í einkasölu sérl. fallegt mikiö endurn. og vel umg. tvfl. raðh. m. innb. bflsk. Samt. ca 170 fm. Nýtt eldhús. Nýjar flísar á gólfum. Skápar o.fl. Suðurgarður. Útsýni. Park- et. Ahv. hagst. lán ca 7,0 millj. 32922. Markarflöt - einb. éóri. faiiegt og velumg. einl. einb. með innb. bílsk. Samt. ca 220 fm. 5 svefnh. Góður garð- ur. Nuddpottur f sólskála. Verð 15,3 millj. 28865. Hrísholt. Glæsil. tvíl. einb. m. innb. tvöf. bílsk., samtals ca 300 fm. Útsýni. Góð staðs. Aukaíb. á jarðh. Skipti möguleg, Verð 17,9 millj. 31414. Sérhæð - fráb. útsýni. Nýkom- in mjög falleg 130 fm efri sérhæð auk ca 30 fm bílsk. i góðu tvib. Allt sér. Verð 10,5 millj. 35130. Hrísmóar - m. bflsk. sért. gtæst- leg ca 150 fm 4ra-5 herb. ib. á tveimur hæðum auk bllsk. Eikar-parket. Arin- stofa. Fráb. útsýni. Ahv. ca 5 millj. hagst. lán. Verð 11,6 millj. 32237. LaufáS - Sérh. Nýkomin í einka- sölu falleg 125 fm neðri sérh. í góðu tvíbýli auk 30 fm bílsk. Hús nýviðg. og málað. Áhv. hagst. lán 4,6 millj. Verð 10,5 mlllj. 33141. Breiðás - einb. Nýkomið í einka- sölu ca 145 fm tvíl. einb. auk 28 fm bílsk. 4 svefnh. Parket. Róleg staös. Ahv. 3,8 millj. Verð 11,8 millj. 29417. Hrísmóar — 4ra. Nýkomin mjög falleg 130 fm ib. í nýviðg. fjölb. auk bil- skúrs. 40 fm svalir. Þvottaherb. i íb. Útsýni. Ahv. byggsj. 2,4 millj. Verð 10,8 millj. 35256. Hrísmóar - 3ja. Falleg ca 95 fm 3ja herb. íb. á 4. hæð í góðu lyftuh. Sérþvottaherb. Tvennar svalir. Útsýni. Áhv. 4,4 millj. Verð 8,0 millj. 7999. Njarðargrund - 4ra. so fm neöri hæð í tvíb. 3 svefnherb. Hagst. lán ca 3,2 rnillj. Verð 6,6 millj. 14308. Lyngmóar - 3ja. Nýkomin ieinka- sölu falleg 85 fm íb. á 1. hæð auk bílsk. Hús nýviðg. og málað. Ahv. húsbr. Verð 7,9 millj. 31255. Ennfremur fjöldi eigna í Garðabæ á skrá, sem ekki eru auglýstar. Engihjalli - KÓp. Nýkominfalleg rúmg. ca 80 fm ib. á 1. hæð í nýmáluðu fjölb. Stórar svalir. Þvottaherb. á hæðinni. Hagst. lán. Verð 5,7 millj. 30399 Höfum fjölda af 3ja herb. íb. á skrá sem ekki eru auglýstar. 2ia herb. Hörgsholt - Hf. Giæsii. 70 fm (b.» 1. hæð m. sérinng. í 4ra ib. húsi. Parket. Allt sér. Ahv. húsbr. Verð 6,5 millj. 30857. HáhOlt - Hf. - nýtt. Glæsil. lyftuhús. Eigum nokkrar glæsil. ca 65 fm íb. m. bíl- skýli í vönduðu lyftuhúsi. Til afh. strax. Inn- angengt í bi'lskýli. Hagst. verð. Skálaheíði - Kóp. Nýkomin mjög skemmtil. og rgmg. ca 80 fm 2ja-3ja herb. fb. á jarðhæð með sér- irtng. I 4-(b,húsi. Perket. Varð 5,2 miltj. 25539. Álfaskeið m/bflskúr. Sérl. fatleg og mikiö endurn. 45 fm fb. á 2. hæö auk 25 fm bilsk. Nýl. eldhinnr., skápar, parket o.fl. Ahv. byggsj. ca 1,5 mlllj. Verð 5,4 millj. 26350. Miðvangur. Nýkomin mjög falleg 65 fm Ib. á 3. hæð i fjölb. Sérþvottaherb. Suð- ursv. Glæsil. útsýni. Verð 5,8 millj. Sléttahraun. Nýkomin falleg rúmg. ca 70 fm íb. á 1. hæð með útgang út í garð í góðu fjölb. Áhv. byggsj. rfkisins ca 2,4 mlllj. 22146. Dofraberg. Nýkomin mjög falleg 70 fm nýl. íb. á 1. hæð f litlu fjölb. í Setbergsland- Inu. Suðursv. Ahv. byggsj. rfklslns til ca 40 ára 4,5 mlllj. 35818. Miðvangur 41 - laus. Nýkomin í einkasölu falleg ca 60 fm Ib. á 7. hæð. Suð- ursv. Nýtt parket. Útsýni. Skipti mógul. Verð5,3 millj. 35129. Ennfromur tll sölu fjöldl annarra 2Ja herb. fbúða við Mlðvang 41 í norðurbæ. Höfum fjölda af 2ja herb. íb. á skrá sem ekki eru auglýstar.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.