Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 22
22 D' FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ SUÐURLANDSBRAUT 52 v/FAXAFEN Heildarlausn i fasteignaviðskiptum Opið laugardaga kl. 11-13. j Sunnudaga kl. 12 -14 Vegna góðrar sölu undanfarið óskum við eftir öllum gerðum eigna á skrá. Séreignir Grófarsmári - Kóp. 25649 207 fm parh. á einum besta stað ( nýja hverfinu, selst tilb. til innr. Innb. bílsk. Frá- bært útsýni. Áhv. 5,2 millj. í húsbr. Verð 12,0 millj. Hryggjarsel - 2 íb. 27757 Tæpl. 220 fm einb. þar af 60 fm aukaib. í kj. + 55 fm frístandandi bílskúr. Vandaðar innr. og gólfefni, m.a. nýl. eldh. og bað. Áhv. 2,7 millj. Verð 15,1 millj. Htíðarbyggð - Gbæ 24219 Fallegt 210 fm endaraðhús m/innb. bílsk. Góðar innr. Parket og teppi. Skipti á minni eign koma til greina. Áhv. 5,9 millj. Verð 13,7 millj. Birkihlíð 14863 Stórglæsil. 190 fm sérbýli á tveimur hæð- um i tvíbýlisraðhúsi ásamt bílskúr. Vönd- uð gólfefni og sérsmíðaðar innr. Sérstak- lega góð fullb. eign. Áhv. 9,8 millj. Greiðslub. 70 þús. á mán. Verð 15,0 millj. Grundartangi - Mos. 26556 3ja herb. steinsteypt parh. með fallegum garði. Vönduð og skemmtil. eign. Áhv. 4,5 millj. Verð 8,3 millj. Miklabraut 28537 Mjög falleg 125 fm rishæð, mikið endum. m.a. nýtt eldhús og nýl. gólfefni. 3-4 góð svefnh. Stór stofa og sérþvottah. á hæð. Áhv. 4,2 millj. Verð 8,5 millj. Rauðalækur 27987 127 fm mjög góð efrí hæð í tvíbýlísh. ásamt bílsk. Góð staðsetn. Rúmg. og björt ib. með sérinng. Nýl. parket. Tvöf. gler. Góð vínnuaðst. í skúr. Verð 10,2 millj.' 568 2800 FASTEIGNAMIÐLUN 568 2800 Útbúum iista eftir þínum óskum. Eigum einnig staðlaða lista eftir stærð íbúða, makaskiptalista og lista yfir eignir með háum byggingarsjóðslánum áhvílandi. Hafið samband við söiumenn og þeir senda lista um hæl á sfmbréfi eða í pósti. Njörvasund 27999 Glæsileg 90 fm neðri sérhæð í tvíb. Öll nýl. endurn. m.a. nýtt eldhús, nýtt flísal. baðherb. með innr. Merbau-parket á öll- um gólfum. Skipti æskil. á stærri eign. Áhv. 4,5 míllj. Verð 8,9 míilj. Langholtsvegur 22573 104 fm góð rishæð í þrib. 3 svefnh. Ný- viðg. og mál. hús á góðum stað. Parket á gólfum. Nýtt eldh. Ahv. 2,7 millj. byggsj. V. 7,9 m. Langholtsvegur 25876 103 fm mjög björt og rúmg. neðri sérh. í þríb. ásamt nýl. 29 fm bílsk. Sérinng. og - hiti. Húsið er vel staðs. í botnlanga, þ.e. ekki við Langholtsveginn. Æskileg skipti á 3ja herb. íb. Verð 8,5 millj. 4ra-6 herb. Kleifarsel 28381 Mjög falleg 75 fm ib. 'með 45 fm óinnr. risi yfir. Nýl. eldh., parkeí og f/ísar. Sér- þvottah. Ný yfirfarið lítið fjölb. Áhv. 4,3 millj. Verð 7,4 millj. Fellsmúli 28161 117 fm endaíb. á 1. hæð ofar kj. í góðu fjölb. 3-4 svefnherb. og góðar stofur. Ib. er laus við samning. Verð 8,2 millj. Áhv. 6 millj. með grbyrði 43 þús. á mán. Dvergabakki 14863 86 fm góð 4ra herb. íb. ásamt bílsk. f góðu fjölb. Nýstandsett baðherb., nýl. eldhús og gólfefni. Snyrtil. sameign. Gott útsýni. Verð 6,9 millj. Klukkuberg - Hf. 10142 104 fm íb. á tveimur hæðum. Skilast tilb. til innr. Sérinng. og stæði í bílgeymslu. Sérlega skemmtil. hönnun. Fráb. útsýni. Verð 7,5 millj. Leirubakki 24841 103 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð (efstu) í góðu fjölb. Parket. Sérþvottah. í íb. Stutt í alla þjónustu. Áhv. 3,7 millj. Verð 6,8 millj. Dúfnahólar 10142 Góð 4ra herb. íb. á 3. hæð í litlu fjölb. ásamt innb. bílsk. Tvennar svalir. 3 svefn- herb. Fráb. útsýni. Laus strax. Lyklar á skrifst. Verð 7,9 millj. 3ja herb. Fálkagata 24691 Falleg 67 fm íb. á 1. hæð í 10-íb. blokk, nál. Háskólanum. Parket. Endurn. bað. Sérinng. Ekkert áhv. Verð 6,7 millj. Jöklasel 26785 78 fm 3ja herb. íb. á efri hæð í góðu litlu fjölb. Tengist 45 fm stækkun í risi. Rúmg. svefn- herb. Parket. Ahv. 900 þús. Verð 7,2 millj. Langholtsvegur 28265 81 fm íb. í kj. í góðu húsi lítið niðurgr. Rúmg. herb. og stofa. Áhv. 3,7 millj. Eign- in þarfnast viðhalds. Verð 5,8 millj. Þinghólsbraut - Kóp. 22799 Glæsil. 3ja herb. íb. á jarðh. með sérver- önd I nýl. fimmbýli. Ný glæsil. eldhinnr. Flfsal. baðherb. Nýtt Merbau-parket á öll- um gólfum. Þvottah. og geymsla á hæð- inni. Skipti æskil. á stærri séreign. Áhv. 3,5 millj. Verð 7,7 millj. Drápuhlíð 24217 82 fm 3ja herb. íb. í kj. m. sérinng. Skemmtil. ib. Áhv. 2,9 millj. byggsj. Verð aðeins 5,4 millj. Valshólar 26902 82 fm 3ja herb. falleg íb. í góðu húsi. Sameign endum. Hús nýl. yfirfarið. Mikið útsýni. Áhv. 600 þús. Verð 6,5 millj. Rauðagerði 27697 81 fm 3]a herb. íb. á jarðh. f þríbhúsi. Mik- ið endurn. m.a. nýtt parket og endurn. baðherb. Áhv. 3,1 millj. Verð 6,2 millj. Smyrlahraun - Hf. 25879 Gnoðarvogur 7919 Mjög góð 85 fm 3ja herb. endafb. i fjórbýl- um stigagangi ásamt 28 fm endabílsk. Hús og sameign nýl. endurn. Nýtt þak. Endurn. baðherb. Sérþvottah. Miög góð íb. Laus strax. Lyklar á skrifst. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 7,5 millj. 88 fm 3ja herb. sérhæð í fjórb. Fráb. út- sýni. Suður- og austursvalir. Parket. Áhv. 1,8 millj. byggsj. Verð 7,9 millj. Klukkuberg - Hf. 10142 71 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð ( glæsil. nýju fjölb. ásamt stæði í bílgeymslu, Sérinng. Selst tilb. til innr. Sérstaklega glæsil. út- sýni. Áhv. 3,0 millj. Verð 5,9 millj. Austurströnd 23275 80 fm 3ja herb. íb. á 4. hæð í góðu fjölb. ásamt stæði i bilskýli. Áhv. 1,7 millj. byggsj. Verð 8,2 millj. 2ja herb. Þverbrekka 28251 Lftil en rúmg. 2ja herb. Ib. í góðu lyftuh. 7. hæð. Eikarparket og flísal. baðherb. Verð 4,4 millj. Brynjar Harðarson viðskiptafræðingur, Guðrún Árnadóttir löggiltur fasteignasali, Karl G. Sigurbjörnsson, lögfræðingur Sigrún Þorgrímsdóttir rekstrarfræðingur. Hrísrimi 28584 62 fm íb. ásamt stæði í bílgeymslu. Sér- verönd. Parket. Mjög skemmtil. íb. Áhv. 4,2 millj. húsbr. Verð 7,0 millj. Laugav. - ofan Hlemms 8H8 Mjög góð 54 fm íb. á 3. hæð í steyptu bakhúsi ofarlega við Laugaveg. Snyrtil. íb. með parketi og góðri sameign. Áhv. 2 millj. Verð 4,5 millj. Klukkuberg - Hf. 28257 Gullfalleg fullb. 2ja íb. í nýl. fjölb. Sérinng. Eikar-parket. Rúmg. eldhús. Fallegt út- sýni. Áhv. 3,4 millj. Verð 6,2 millj. Hraunbær 8723 56 fm ib. á 3. hæð (efstu) i góðu húsi. Búið að klæða hluta hússins. Parket á gólfum. Áhv. 2,6 millj. byggsj. Verð 4,6 millj. Seilugrandi 19042 Góð 2ja herb. íb. j nýstands. fjölb. Allar framkv. greiddar. Áhv. 3.250 þús. bygg- sj./húsbr. Verð 5,6 millj. Holtsgata 12118 Mjög falleg og mikið endurn. 2ja herb. íb. á 2. hæð. Nýl. eldhúsinnr. Nýtt parket og rafmagn. Skipti á stærri eign mögul. Áhv. 2,9 millj. Verð 4.950 þús. Háteigsvegur 25242 90 fm 2ja herb. íb. á 3. og efstu hæð í reisul. fjórb. Góðar suðursv. og sólskáli m. heitum potti. Mögul. að byggja yfir stórar norðursv. og fá þar 2-3 aukaherb. Parket, flísar og marmari á gólfum. Verð 6,9 millj. Næfurás 27236 72 fm 2ja-3ja herb. íb. á 2. hæð í nýl. litlu fjölb. Parket. Flísar. Tvennar svalir. Sérþv- hús. Áhv. 3,8 millj. Verð 6,5 millj. Kríuhólar 26032 58 fm íb. á jarðh. með sérgarði í góðu ný- viðg. fjólb. Áhv. 2,4 millj. Verð 4,4 millj. Fasteignamiðlarinn. Frí myndataka og skráning Á tölvuskjá á skrifstofu er hægt að skoða myndir af u.þ.b. 200 eignum, jafnt að utan sem innan. Af hverri eign eru á bilinu 20- 40 myndir, allt eftir stærð þeirra. Með hjálp tölvunnar er hægt að velja áhveðin hverfi, verðbil og stærðir eigna. Síðan leitar tölvan að þeim eignum, sem eiga við óskir þínar. Fjarðargata 17 SÍMI 565-2790 FAX 565-0790 Myndaglugginn okkar alltaf opinn. Opið laugardaga frá kl. 11-14 Erum með fjölda eigna á söluskrá sem ekki eru auglýstar. Póst- og símsendum sölu- skrár um land allt. Einbýli - raðhus Norðurbraut. Gott og endurn. járn- klætt timburh. á góðum stað. Stór og góð lóð. Áhv. húsbr. 5,1 millj. Skipti á eign á svæði 101 kemur sterkl. tll greina. Verð 11,5 millj. Hraunbrún. Mjög vandað og vel stað- sett 238 fm einb. ásamt tvöf. bílsk. og lítilli aukaíb. Vandaðar innr. og gólfefni. 7 svefn- herb. Teikn. á skrifst. Verð 19,5 millj. Dofraberg. Rúmg. endaraðh. á tveim- ur hæðum m. innb. bílsk. samt. 228 fm. Ahv. byggsj. rík. 3,7 mlllj. Verð 13,2 millj. Holtsgata. Talsvert endurn. 153 fm einb. ásamt 32 fm bílskúr. Góðar innr. Mögul. á 5 svefnherb. Heitur pottur í garði. Áhv. göð lán 6 millj. Verft 11,9 millf. Nönnustígur. Glæsil. talsvert end- urn. einb. á tveimur hæðum. Nýl. innr., parket, gler, þak o.fl. Elgn sem vert er að skoða. Áhv. húsbr. 3,5 millj. Verð 9,4 millj. Vesturtún — Álft. Nýl, einb. á einni hæð. Húsið er vandað það sem komið er. Nánari uppl. á skrifstofu. Klapparstígur — Suðurnesjabæ. Faliegt, talsvert endurn. 178 fm einb. ásamt 40 fm bílskúr. Fallegur arinn. Parket, nýl. gler o.fl. Skiptl mögul. á stærra/minna á Reykjavíkur- svæði. Áhv. góð lán. Verð 10,6 millj. Suðurhvammur. Mjög vandað og fullb. 224 fm raðh. á tveimur hæðum m. innb. bílsk. 5 stór svefnherb., sólstofa, vand- aðar innr., parket og flísar. Áhv. byggsj. rfk. 5,0 mlllj. Verð 14,5 millj. Boðahlein — eldri borgarar. Fallegt 60 fm raðh. í þessu vistvæna hverfi v. Hrafnistu. Allt sér. Áhv. góð lán 2,2 millj. Verð 6,9 millj. Austurgata — einstök hús- eign. Litið einb. á besta stað. Eignin er í mjög góðu ástandi. Lóðin sérl. skemmtil. Heitur pottur. Verð 6,9 millj. Aragerði — Vogar. Rúmg. einb. á tveimur hæðum á stórri lóð. 6 herb., tvær stofur. Verð 7,9 millj. Skipti mögul. Fagrakinn. Virðul. talsvert endurn. 148 fm einb. ásamt 33 fm bilsk. 5-6 svefn- herb. Parket. Vönduð og falleg eign. Skipti mögul. Verð 11,9 millj. Traðarberg. Nýl. 214 fm parh. á tveimur hæðum'meö innb. bílsk. Vandaðar innr. Flísar. Verönd með heitum potti. Skipti mögul. Áhv. byggsj. rfk. 5,2 millj. Verð 14,9 millj. Brunnstígur — laus strax. Glæsil. endurn. 179 fm einb. kj„ hæð og ris. Húsiö er endurn. að utan sem innan; Einangrun, rafm., hiti, innr., klæðningar, gólfefni, járn að utan o.fl. Góð staðsetn. Áhv. húsbr. 6,8 millj. Verð 11,9 millj. Lyngberg — skipti. Vorum að fá í einkasölu sérl. fallegt og vel innr. parh. á einni hæð. 3 svefnherb., sólskáli o.fl. Góö lóð m. verönd. Áhv. byggsj. ri'k. ca 5,0 míllj. .Verð 13,9 millj. 4ra herb. og stœrri Alfholt. Nýl. og góð 106 fm ib. á 2. hæð i fjölb. 3 rúmg. svefnherb., þvhús í íb. Áhv. byggsj. rík. 3,8 mlllj. Verð 8,7 millj. Blómvangur. Góð 135 fm efrí sér- hæð í tvíb. ásamt 25 fm bílsk. 4 góð svefn- herb. Góðar innr. Áhv. góð lán 5,3 millj. Verð 11,9 milli. Hjallabraut. Góð 109 fm íb. á 2. hæð í fjölb. Hús í toppstandi að utan. Áhv. húsbr. 4,0 millj. Hagst. verð 7,9 millj. Stekkjarhvammur. FallegHSfm efri sérh. og ris í raöhúsakeöju ásamt 21 fm bílskúr. Vandaðar innr. Parket. Suðursv. Góð staðsetn. Verð 9,6 millj. Hríngbraut. Talsvert endurn. 100 fm miðhæð í góðu þríb. ásamt 23 fm bílskúr. Nýl. innr., parket, allt á baði o.fl. Gott út- sýni yfir fjörðinn. Verð 9 millj. Breiðvangur. Falleg 124 fm 4ra-5 herb. íb. i góðu fjölb. Skipti mögul. Verfl 8,2 millj. Vesturholt. Mjög rúmg. 291 fm sér- hæð í tvíb., innb. bílsk. Hús nánast fullb. að utan og vel íbhæft að innan. Mikið út- sýni. Stutt í golfvöllinn. V. aðeins 13,5 m. Reykjavíkurvegur. Góð 106 fm lb. ásamt 26 fm bílsk. 4 svefnherb., eru í út- leigu í dag sem herb. með aðgangi aðeldh. Góð kjör. Verð 7,6 millj. Miðvangur — laus strax. Sérl. vel með farin og góð 138 fm neöri sórh. ásamt 26 fm bílsk. 4 herb. Verð 11,5 millj. Suðurgata - íbúð og 107 fm iðnaðarhúsn. Qóð 135 fm efri sérh. og rís ásamt 25 fm bllsk. og 107 fm iðnaðarhúsn. Titvalið fyrir menrt sem eru með léttan iðnað, eða fy rir gaymsluötass. Ver ð 9,8 míllj. Álfholt. Nýl. 4ra herb. vel skipul. íb. ásamt ca 30 fm risi. Ahv. byggs]. rfk. 3,5 millj. Verð 9,5 millj. Álfaskeið — skipti. Falleg talsvert endurn. 4ra-5 herb. íb. ásamt bílsk. Nýjar innr., gólfefni o.fl. Áhv. góð lán 6,2 millj. Sklpti mögul. V. 8,6 m. Klukkuberg. Mjög góð 4ra herb. 108 fm íb. ásamt stæði i bilgeymslu. Afh. strax fullb. að utan, tilb. u. trév. að innan. Fráb. verð 7,5 millj. Álfaskeið - gott verð. Góð 105 fm 4ra herb. fb. é 2. haeð i nýl. klæddu fjölb. Arlnn i atofu. Park- et. Fréb. ver* 8,8 milfj. Álfaskeið - laus. 115 fm 4ra herb. r'b. á 1. hæð ofan kjallara, ásamt 24 fm bíl- skúr. Laus strax. Mögul. skiptl á 2ja herb. fb. Lyklar á skrifst. Gott vorð 7,2 millj. Breiðvangur. Góð 5 herb. íb. á efstu hæð í mjög góðu fjölb. ásamt bílsk. Sérl. fallegt útsýni. Verð 8,9 millj. Hverf isgata. Góð 113 fm efri sérhæð i tvíb. Mögul. 4-5 svefnherb. Góð staðsetn. Ahv. Byggsj. rfk. 3,0 mlllj. Verð 7,0 millj. Þverbrokka - Kóp. Góð 104 fm4raherb. tb. á 5. haeðítyftim. Parket. Práb. útaýnf. Verð a,0 m. Hringbraut. Talsv. endurn. 85 fm 4ra herb. íb. í tvíb.-fjórb. Góð staðsetn. Stutt í sundlaug. Verð 5,9 míllj. Eyrarholt - Tuminn. Glæsil, „penthouse"-íb. á 10. hæð i nýju iyftuh. ásamt stæði í bllskýli. íb. er fuflb. m. vönduðum innr. Utsýni ah/eg frábært. Vcrö 13,9 mili). 3ja herb. Selvogsgata. Lftil og nett efri hæð og ris i tvib. Sérinng. Geymsluskúr og bíla- stæði á lóð. Verð 5,5 millj. Ölduslóð. Góð 3ja herb. jarðh. i þríb. Sérinng. Verð 5,9 millj. Suðurgata. Góð 87 fm 3ja herb. ib. á 1. hæð (litlu fjólb. Góð staðsetn. Þvottah. og búr í ib. Verð 6,8 millj. Eyrarholt — turninn. Mjög vönduð og glæsil. 113 fm íb. á 1. hæð ásamt stæði í bílgeymslu. Mjög vandaðar innr. Parket, flísar, sóiskáli, lyfta o.fl. Verð 9,4 millj. Laus strax, lyklar á skrlfst. Hraunstígur. 3ja herb. miðhæð i góðu steinh. á ról. og góðum stað í gamla bænum. Ahv. góð lán 3,0 m. Verð 5,9 m. Miðvangur — laus. Góð 3ja herb. íb. á 3. hæð í nýl. viðg. og mál. fjólb. Laus strax. Verð 7,0 millj. Klukkuberg. Nýl. falleg 3ja herb. ib. m. sérinng. Parket. Fallegt útsýni. Ahv. húsbr. 4,S mtllj. V. 7,9 m. Reykjavíkurvegur. Endurn. og fal- leg risíb. með þakgluggum og þaksvölum. Mögul. á arni. Gðð kjör. Ahv. góð lán. Verð 5,9 millj. Hverfisgata. Björt 3ja herb. efri sérh. í tvíbýli ásamt stóru herb. með eldhúskrók og baði á jaröh. Bílsk. Góð lán 4 millj. með afb. ca 28 þús. á mán. Verð 6,8 millj. Álfaskeið. Mjög góð 96 fm sérhæð ásamt stórum 40 fm bílsk. Góðar innr. Párk- et o.fl. Gryfja í bílsk. Fráb. garður og út- sýní. Verð 8,2 millj. Álfaskeið. Rúmg. 3ja herb. ib. á 1. hæð ásamt bílsk. Suðursv. Verð 7,2 millj. Krosseyrarvegur. Góð neðri sér- hæð í talsv. endurn. tvíb. ásamt kj., samt. 96 fm. Áhv. Byggsj. rík. 2,4 m. Verð 5,9 m. Hörgsholt. Nýl. 70 fm 3ja herb. efri sérhæð í fjórb. Góðar innr. Fallegt útsýni. Áhv. húsbr. 2,9 millj. Verð 6,7 millj. Suðurgata. Algjörl. endurn. 3ja herb. efri sérhæð í góðu þríb. Góðar innr. og górfefni. Hús nýl. klætt að utan. Gott útsýni yfir höfnina. Verð 5,9 millj. Suðurhvammur. vönduð 95 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð ofan kj. ásamt 31 fm bilsk. Vandaðar innr. Flísar á gólfum. Eign í mjóg góðu ástandi. Verð 8,6 millj. Brattakinn. Snotur 55 fm 3ja herb. miðhæð. Ahv. byggsj. 2,4 millj. V. 4,7 m. 2ja herb. Álfaskeið. Góð 45 fm einstaklib. á 1. hæð og k). í góðu fjölb. Áhv. húsbr. 2,1 millj. Verð 4,3 millj. Sléttahraun - laus. Falleg 53 fm 2ja herb. ib. i góðu fjölb. Góðar innr. Áhv. góð lán 3,1 millj. Verð 5,4 millj. Brattakinn. Góð 2ja horb. ósamþ. íb. á jarðh. í þrib. Nýl. gluggar, glar, dren o.fl. Skipti mögul. á stærri eign. Verð 2,7 millj. Reykjavfkurvegur — laus. Fal- leg 2ja herb. Ib. é 3. hæð i góðu fjölb. Góð- ar innr. Gott útsýni. Laus strax. V. 5,0 m. IM.ybyggingar Eigum til mikið úrval nýbygg- inga af öllum stærðum og gerðum. Hafið samband og fáið upplýsingabæklinga og teikningar á skrifstofu. INGVAR GUÐMUNDSSON lögg. fasteignas., heimas. 555-0992 JÓNAS HÓLMGEIRSS0N kcrfisfrœðingur, heimas. 565-3155. KÁRI HALLDÓRSS0N hagfræðingur, heimas. 565-4615.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.