Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 23
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 D' 23 cmuti-f ; FASTEIGNASALA ÞÓRSGÖTU 26 RVK FAX 552 0421 OPIÐ VIRKA DAGA 9 - 18 LAUGARD. 11-14 SUNNUD. 12-14 552 5099 Árnt Stefánsson, inðskfr. EINBYLI FANNAFOLD Glæsílegt einbýii hæð og ris 247 fm ásarnt bílskúr. Vand- aðar innr. og allur frágangur. Staðsett innst i botnlanga. Toppeign á góðum stað. Áhv. byggaj. rtk. 2,6 millj. Verð 15,6 millj. 2999 FANNAFOLD Glæsilegt naer fuli- búið 160 fm einbýlishús á 1 hæð ásamt 43 fm bilskúr. Frábær staðs. innarlega f botnl. Vandað eldhús. 4 svefnherb. Ákv. sala skipti mðgul á ód. Áhv. 5,5 millj. byggsj. rik. Verð 14,9 mlllj. 2638 SELBREKKA - STÓR BfL- SK. Vorum að fá í ainkasðlu mjög gott einbýli á tveimur hæðum ásamt stórum bilskúr ca 100 fm sem er nýttur sem iðnhúsn. Failegur skjóigóður garður. Elgn sem býður upp á mikta möguleika. 4787 HELGALAND Mjög faiiegt einlyft einbýli á stórglæsiiegum útsýnlsstað, 143 fm auk 53 fm bflskúrs m/gryf]u. Stðr lóö f mikiili reekt. Skipti á minni eign. Ahv. 7,8 mlllj. Verð 11,9 millj. 4077 ÁLFAHEIÐI Gott nýlegt einbýli á tveimur hæðum ásamt innb. bílskúr alls 179 fm í rólegri götu. 4 svefnherb. 2 stof- ur. Áhv. byggsj. rík. 3,6 millj. Verð 14,2 millj. 4684 ARATÚN Gott mikið endurn. einb. á 1 h. 152 fm auk 38 fm bílsk. falleg ræktuð lóð 4 sv.he., garðskáli mjög góð stað- setning. Áhv. byggsj. rík. ca 3,2 millj. húsbréf ca 3,9 millj. Verð 12,9 millj. 3982 STUÐLASEL Gott einb. á tveimur hæðum m. innb. tvöf. bílsk. 225 fm alls. 4 svefnherb., arin. Góður garður, stúdíó íb. i bílskúr. Verð 15,5 millj. 2995 \ ra¥hUs?parhús T HRAUNBÆR Mjög fallegt 183 fm raðh. á einni hæð ásamt sólskála og 21 fm bílsk. Húsið er í góðu standi. Bjartar og rúmg. stofur. Áhv. 4,5 millj. húsbr. Verð 12,6 mlllj. 4780 GOÐALAND Gott endaraðhús, aðal- hæð og kjallari alls 231 fm ásamt 22 fm bílskúr. Endurn. gólfefni og fleira á aðal- hæð. 4-5 svefnherb. Skjólgóður suður- garður. Verð 13,8 millj. 4724 SKÓLAGERÐI Skemmtilegt 161 fm parhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr. 4 svefnherbergi, mjög gott skipulag. Lítið áhv. Verð 12,9 millj. 4003 ÁLFHÓLSVEGUR Laglegt nýlegt parhús 174 frh á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Gott skipulag, stór stofa, tvennar svalir. Ath. skipti á ódýrari eign. Verð 12,7 millj. 3075 ÁSGARÐUR Mjög gott ca 125 fm endaraðhús - tvíbýli með frábæru útsýni. Skípti möguleg á minni eign. Verð 10,5 millj. 4070 KOLBEINSMYRI Stórgiæsii nýl. raðh. 187 fm é tveimur hasðum ásamt innb. bílsk. Sólskáli. Vandaðar innr. Áhv. 5 millj. Verð 15,5 millj. 4727 FLUÐASEL Vorum að fá f einkasölu óvenju glæsil. raðh. 221 fm m. innb. bilsk. Allar innr. úr eik. Nýl. eikarparket. Tvennar suðursv. Hiti i stéttum. Sjón er sögu rikari. Áhv. 1,3 millj. byggsj. 4641 f" í SMÍÐUM H DOFRABORGIR 12-18 - RAÐH. Glæsil. raðh. á tveimur hæðum 143 fm ásamt 24 fm bílskýli sem tengir húsin. Húsin standa á fráb. útsýnisstað. Húsin skilast fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 8,3 millj. 4387 SUÐURAS - SERTILBOÐ Get um nú boðið þetta 175 fm glæsilega rað- hús á hlægilegu verði. Afhent nú þegar fullbúið að utan og málað, fokhelt að inn- an á aðeins 8,5 millj. Áhvíl. húsbréf 5,5 millj. Útborgun aðeins 3,5 niillj. 4303 BAKKASMARI 8. Ti| sölu annar hluti þessa glæsilega parhúss þ.e. nr. 8. Húsið er ca. 186 fm með innb. bílskúr. Glæsil. útsýni. Til afh. nú þegar fullb. utan fokh. innan á 8,9 millj. 4274 LAUFRIMI 21-23 Vorum að fá i sölu þessi fallegu raðhús á einni hæð 186 fm, þ.a. bilskúr innb. ca. 24 fm, Húsin af- hent fullb. utan fokh. innan á 7,9 millj. 4676 LYNGRIMI 7 - RAÐHUS Giæsi- legt parhús á 2 hæðum með innbyggðum bilskúr. Húsið skilast tilbúið að utan og fokhelt að innan. Verð 8,7 millj. Hægt að fá lengra komið. 4275 EKRUSMARI8-EINBYLI Mjög skemmtilegt einbýli á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bilskúr, alls um 175 fm Húsið selst fokhelt á 8,8 millj. Fullbúið að utan og fokhelt að innan á 9,7 millj. Full- búið að utan og tilbúið til innréttinga á 12 millj. 4720 SÉRHÆÐIROG5-6HERB.ÍB. ÞINGHOLTIN Skemmtileg íbúð á tveimur hæðum alls 125 fm Allt sér. 4 svefnherb. Suður svalir, mikið endurnýjað. Áhv byggsj. og húsbréf alls 5,3 millj. Verð 9,8 millj. 4185 DIGRANESVEGUR Rúmgóð 4-5 herb. íbúð á 2. hæð f góðu húsi með sér- inngangi. Fallegt útsýni til suðurs. Hugs- ani. skipti á minni eign. Áhv. ca 5,0 millj. húsbr. Verð 8,8 millj. 4631 DRÁPUHLÍÐ Mjög góð 109 fm 4ra herb. neðri sérhæð i tvíbýli. 3 herb. og 1- 2 stofur. Bæði íbúð og hús I góðu standi. Sér inng. Hiti í stéttum. Verð 9,5 m 4444 ENGIHJALLI Mjög góð 5 herb. 108 fm íbúð á 2 hæð I litlu fjölbýli sem er ný- viðg. og málað. (búðin er í toppstandi. 4 svefnherb. Ath. með skipti á 3ja. Verð 7,8 millj. 3995 GRUNDARSTÍGUR Skemmtileg ca 123 fm Ibúð ásamt ca 40 fm garðskála í gamla Versló. Fallegar flísar á gólfum. 3 svefnherb. Ibúðin er ekki fullbúin. Miklir möguleikar. Áhv. húsbréf 6,0 millj. Verð 9,8 millj. 4499 4RA HERB. ÍBÚÐIR HRAUNBÆR Falleg og velskipu- lögð 4ra herb. 100 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi, geym- sla og þvottahús i íbúð. Hús og sameign tekin í gegn fyrir 2 árum og lítur mjög vel út. Verð 7,5 millj. 4769 HRAUNBÆR Falleg 4ra herb. ibúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. 3 góð svefnher- bergi, vestursvalir. Nýl. flísar í holi og eld- húsi. Verð 7,7 millj. 4770 HRÍSMÓAR Skemmtileg 4ra herb. íbúð á tveimur hæðum 100 fm f litlu fjöl- býli. Stórar og sólríkar suðursvalir. Góð lán áhv. Verð 7,5 millj. 4388 HÁALEITISBRAUT Góð 4ra herb. íbúð 105 fm á 2. hæð í góðu fjölbýli. Ekk- ert áhv. Verð 7,5 millj. Vill skipti á stærra sérbýli. 4299 HRAUNBÆR Góð 4ra herb. 97 fm íb. á 3. hæð. Parket. Góð svefnherb. Áhv. 4,6 millj. Verð 7,3 millj. 4759 KÓNGSBAKKI Góö 4ra herb. fbúð á 2. hæð í nýviðg. fjölbýli. Suðursv. Þvhús I ib. Áhv. 3,3 millj. byggsj. rik. Verð. 6,8 millj. 4765 FLYÐRUGRANDI Giæsileg 5 herb. 126 fm fbúð á 4: hæð f nýstand- settu efiirsóttu fjölbýll, Góðar innrétt- ingar og gólfefni, stórar suðursvalir. Ath. skipti á ód. eign. 4656 ÁLFHÓLSVEGUR Glæsileg, mikið endurn. 123 fm sérhæð ásamt 32 fm bíl- sk. Fjögur svefnherb. Tvennar svalir. Nýl. eldh. Parket. Áhv. 3,0 millj. Verð 9,8 millj. 4792 MELGERÐI - KÓP. Fallag 5-6 herb. sérhæð á góðum stað í vesturbæ Kópavogs. Parket á stofu og svefn- herb. Víðarverönd og suðurgarður. Sér bilastæöi fyigir. Áhv. 3,9 mlllj. Verð 9,9 mlllj. 4487 LANGHOLTSVEGUR góö sér- hæð ásamt bílskúr, hæðin er 103 fm og bílskúrinn ca 30 fm með hita og rafmagni. 3 svefnherb. Verð 8,5 millj. Skipti mögu- leg á 3ja herb. nál. verslun og þjónustu. 2820 AUÐARSTRÆTI Vönduð 5 herb á 1. hæð í þríbýli á rólegum stað í nágr. Landspítalans. Parket. 4 svefnherb. Laus fljótl. Áhv. 3,6 millj. byggsj. Verð 8,5 millj. 4738 ÁLFHEIMAR Mjög góð og mikið endurn. 100 fm íb. auk ca 25 fm riss. Parket. Nýl. eldhús, gler o.fl. Áhv. 2,4 millj. byggsj. rík. Verð 8,2 millj. 3860 LANGABREKKA - EFRI SERH. Vorum að fá I sölu mikið end- urn. efri sérh. í tvíb. ásamt 31 fm bílsk. Húsið allt nýl. Steniklætt að utan. Suður- sv. Ról. staður. Ath. skipti á ód. Áhv. byggsj. 2.440 þús. Verð 9,9 millj. 4721 HLÍÐARHJALLI Glæsileg neðri sérhæð 132 fm ásamt bliskyll. Um er að ræða tvíbýii, vandaðar innréttlngar, gott útsýni. Áhv. byggsj, rlk. 3,6 millj. Verð 11,7 millj. 4715 KONGSBAKKI Sérlega góð og vel skipulögð 3ja herb. 82 fm fb. á 1. hæð í nýstandsettu húsi. Þvottahús í íb. Sér garður. Ath. skipti á 4ra-5 herb. I Solás- hverfi. Áhv. byggsj. rlk. 3,5 millj. Verð 6,5 milli. 4747 ASPARFELL 4749 HRAUNBÆR Mjög falieg 4ra herb. 98 fm ib. ásamt 10 fm aukaherb. ( kjallara. Nýl, eldhús. Nýl. parket og flísar. Áhv. 3,5 miHj. húsbr. Verö 7,6 miHj.4779 HVASSALEITI Snyrtileg 4ra herb. endaibúð á efstu hæð i viðgerðu fjölbýli ásamt 20 fm bilskúr. Lagt fyrir þvottavél á baði. Skipti á svipaðri eða minni eign i Kópavogi. Áhv. byggsj. og húsbréf 4,1 millj. Skipti möguleg. 4395 LJÓSHEIMAR Góð 4ra herb, íbúð á góðum stað. Sérínng. af svðlum. Áhv. 2,6 mliy. húsbr. 4778 HRÍSRIMI Gullfalleg 4ra herb. 96 fm fb. í nýl. fjölb. Parket. Flísar. Suðursv. Stæði i góðu bilskýli. Áhv. 5,5 millj. hús- br. Verð 8,6 millj. Hugsanl. skipti á 2ja herb. íb. 4168 FRAMNESVEGUR góö 4ra 5 herb. 91 fm fbúð á 2. hæð f þríbýli. 3 svefnherb. og tvær stofur. Nýl. flísar á stofu og holi. Endurn. Þak og fl. Áhv. byggsj. og llfsj. st. rík. 3,1 millj. Verð 6,9 millj. 3533 FÍFUSEL Góð íbúð á 1 hæð með þvottaherbergi inn af eldhúsi, stofa, 3 her- bergi, góðar svalir. Vill skipta á stærri eign. 4171 FURUGRUND Falleg 4ra herb. íb. 96 fm ásamt aukaherb. í kj. Aðeins 4 íb. í stigagangi, Suður svalir. Verð 7,6 3949 LEIFSGATA Falleg 4ra herb. ibúð á 1. hæð í fjórbýli, 73 fm Glæsil. endurn. eldhús og bað. Parket. Bein sala. Áhv. 2,5 millj. byggsj. Verð 6,4 millj. 4176 GRANASKJOL Mjög björt og skemmtil. skipulögð 4ra herb. 109 fm sér- hæð í tvíbýli. Ibúðin er töluvert endurnýj- uð. Ath. skipti á ód. Áhv. húsbréf 4,6 millj. m. 5,1% vöxtum. Verð 7,9 millj. 4294 ÁLMHOLT - MOS. Glessll. efri sérhæð í tvíb. ásamt tvöf. bilsk. alls 195 fm Góð staðsetn. innst i botnlanga. Fráb. útsýni. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 3,5 millj. Verð 10,5 millj. 4600 FROSTAFOLD - GLÆSI- EIGN Stórglæsileg Sjaherb. 87 fm fbúð á 3. hæð i enda í glæsilegu nýmái- uðu húsi, ásamt stæðl f bílskýli. Vand- aðar tnnréttingar og gólfefnh Fallegt út- sýnl af suoVestur svölum. Áhv. 4,7 millj. byggsj. rlk. Verð 8,4 mil||. 4750 HRISMÓAR Glæsileg 3ja herb. 88 fm íbúð á annarri hæð í mjög fallegu, litlu fjölbýli. Fallegar innréttingar f eldhúsi. Parket. Baðkar og sturtuklefi á baði. Sér- þvottahús í íbúð. Góð íbúð á góðum stað. 4736 EFSTASUND Agæt 2)a - 3ja herb. fbúð í góðu þríbýli. Parket á stofu, nýl. dúkur á svefnherbergi. Möguleiki á fleiri svefnherbergjum. Húsið er klætt varan- legri klæðningu. Verð kr. 5,5 millj. 4442 KÓNGSBAKKI Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð i litlu fjölbýli. Húsið er ailt nýlega tekið i gegn að utan og sameign að innnn. Verð 5,5 millj. NJÁLSGATA Góð 3ja herbergja 62 fm neðri sérhæð í tvíbýli. Sérinngangur. Góð geymsla á baklóð. Áhv. 1,8 millj. líf- si. VR Verð 5,5 millj. 4431 HRINGBRAUT Stórgóð og mikið endurnýjuð 3ja herb. 79 fm endaibúð. Stórkostlegt útsýni. Suðursvalir. Verð 6,2 mlllj. Vill ath. skipti á dýrari. 4723 HRAUNBÆR Falleg 3ja herb. 96 fm Ibúð á 3. hæð ásamt aukaherb. i kj. Park- et á gólfum, gott skipulag. Suður svalir með glæsilegu útsýni. Áhv. 3,860 þús. húsbréf og byggsj. rík. Verð 6,7 millj. Ath. skipti ástærri eign ca8-10 millj. 4516 REKAGRANDI Góð 3ja herb. 87 fm íbúð á 2 hæðum (efstu) í nýviðg. og mál- uðu fjölbýli, ásamt stæði i bílskýli. Vandað eldhús. Stórar suður svalír með útsýni. Áhv. byggsj. rík. ca 2,4 millj. Verð 7,9 millj. 3215 FELLSMÚLI Mjög falleg 3-4ra herb. ibúð 94 fm á 2. hæð f góðu fjölbýli. Mjög stórar stofur með nýl. teppi. Nýl. eldhús. Áhv. 4,2 millj. Verð 7,8 millj. 4242 AUSTURSTRÖND - GOTT VERÐ Góð eign á góðu verði 3]a herb. fbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bilg. Saml. þvherb. á hæðinni. Stutt í alla þjónustu og heilsugæslu. verð 7,3 millj. 4664 HRISRIMI Skemmtileg og sérstök 3ja herb. fb. á 3. hæð f fallegu fjölbýli. Stórir gluggar, góðar svalir, parket. Gott stæði í bllskýli. Vandaðar innr. Áhv. 5,2 millj. Verð 8,0 millj. 2807 3JA HERB ÍBÚÐIR LAUFRIMI 3ja herb. 93,5 fm íb. á 2. hæð í enda í nýju húsi. Ibúðin er tilb. til afh. strax. tilbúin til innréttinga. Áhv. hús- bréf 3,2 millj. Verð 6,6 millj. 4598 HRAUNBÆR Góð 3ja herb 84 fm ibúð á 3. hæð. Nýl. eldhús, parket ofl. Verð 6,3 millj. 4766 LAUGARNESVEGUR BYGGSJ. Vorum að fá í sölu mikið endurn. 3ja herb. 62 fm ib. I risi. Parket á gólfum, gott skipulag, fallegt útsýni. Áhv. 3,0 millj. byggsj. Verð 5,6 millj. 4725 KJARTANSGATA Vorum að fé i einkasölu mjög fallega 2ja herb. ca. 58 fm fbúð í kj. í góðu húsi á ról. stað. Parket á gólfum og endurn. innr. Áhvfl. byggsj. rlk. 2,9 millj. Verð 5,4 m. 4754 LÆKJARGATA Stórglæsil. 85 fm íb. á efstu hæð og í risi i glæsil. húsi i hjar- ta Rvk. Glæsil. innr. Áhv. 4,3 millj. húsbr. 4073 EYJABAKKI Góð 3ja herb. fb. á 1. hæð. Þvhús f fb. Sérgarður. Áhv. langt. lán 4,5 millj. Verð 6,0 millj. 4776 FLÓKAGATA Glæsil. 3ja herb. ib. á 1. hæð i góðu steinh. á eftirsóttum stað. Nýl. eldh. Ljósar ftlsar á gólfum. Áhv. 4,4 milli. Verð 7,6 niillj. 3722 SKOGARAS - SKiPTI A STÆRRA Mjög falleg 3ja herb. 81 fm íbúð á 2. hæð i litlu fjölbýll. Ljóst parket. Rúmgóð stofa. Þvottahús inn af eldhúsi. Fallegar innr. Áhv. 2,9 mlllj. Verð 7,4 mlllj. Skiptl á 4-5 herb. f hverf- inu. 4670 PINGHOLTIN - TOPPEIGN Vorum að fá i sðiu glæsilega m]ög mik- ið endumýjaða 55 fm 2ja herb. ib. á 1. hæð i faliegu endumýjúðu húsi. Nýlegt eldhús, baðherb. Elkarparket. Topp- elgn á góðum stað. Verð 5,5 millj. 4746 ÁLFTAMYRI Stórgiæsileg mikið endurn. ca 60 fm íb. á 2. haeð í mjög góðu fjölb. Suðursv. Parket og flisar. Verð 5,8 millj. 4777 LANGHOLTSVEGUR góö taisv endurn. 2ja herb íb.á 1. hæð í fjórb. Nýl. eldh. gólfefni að hluta. Áhv. ca 2,7 millj. byggsj. rik. og húsbr. Verð 5,4 millj. 3788 ÁLFTAHÓLAR Góð 60 fm íb. á 4. hæð í lyftuhúsi sem er nýl. viðgert og mál- að. Áhv. byggsj. rík. 600 þús verð 4,6 millj. BEIN ÁKV. SALA, ENGIN SKIPTI. 3969 ORRAHÓLAR Góð 2ja herb. 53 fm íb. á 4.hæð i standsettu lyftuhúsi. Fallegt útsýni. Ath. skipti á íbúð allt að 9-9,5 millj. Verð5,2millj 4752 VINDÁS Falleg einstakl. íbúð 34 fm á 4. hæð í fjölbýli sem klætt er að utan með varanlegri klæðningu. Áhv. 1,2 millj. byggsj. rik. Verð 3,5 millj. 4543 VÍFILSGATA Góð 2ja herb. íb. i kjall- ara í þríbýli. Sérinngangur. Nýl. endurn. Þak, rennur, gluggar, gler og rafl. Áhv. 2,2 millj. byggsj. rík. Verð 4,2 millj. 4623 KVISTHAGI Góð 2]a herb. kjallaraib. ( þribýli. Parket. Falleg lóð. Hús nýlega viðgert að utan. Áhvíl. 2,5 millj. byggsj. og húsbréf Verð aðeins 4.950 þús 4446 DUNHAGI - GÓÐ KJÖR Falleg mikið endurn. 2ja herb. 56 fm íb. á jarö- hæð i traustu steinhúsi, viðgert og málað utan. Parket á gólfum. Seljandi er tilbúinn að lána útborgun vaxtalaust til 3ja ára. Áhv. húsbréf 2,6 millj. Verð 4,9 millj. 4689 VEGHÚS Glæsileg 2ja herb. 62 fm ibúð á jarðhæð í nýl. fjölbýli. Nýtt, vandað parket á gólfum, fallegar innréttingar. Ibúðinni fylgir lítill garður sem snýr í suður. Verð 5,9 millj. 4699 BOÐAGRANDI - SK. A SERB. Gtæsileg 3ja herbergja íbúð I fallegu fjölbýli á góðum stað í vesturbæ. Rúmgóðar suð-austursv. Nýl. Ijóst parket. Áhv. 1,2 millj. Verð 7,9 millj. Skipti á stærra nýlegu sérbýli. 4399 ENGIHJALL119 - GOTT HÚS Vorum að fá I sölu 78 fm mjög góða Ib. á 2. hæð í nýstandsettu húsi. Svalir með- fram allri íb. Parket. Gott ástand. Verð 5,9 mUIJ. 4719 SKERJABRAUT - SELTJ. góö talsvert endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð I fjölb. Húsið er allt nýl. klætt að utan. Parket. Áhv. ca 3,0 millj. Skipti mögul.á eign á Nesinu á ailt að kr. 8,0 millj. 4122 HRAUNBÆR Góð ca 80 fm 3]a her- bergja íbúð á jarðhæð/kj. f góðu fjölbýli, rúmgott hjónaherb. Áhv. hagst. lán 3,4 millj. Verð 6,3 millj. Skipti möguleg. 3912 I -2JA'HERB;íBUÐÍR FURUGRUND Góð 2]a herb.ib. teppal, hol m. skápum. Eldhús m. borðkrók oggóðum innr. Svefnherbergi m. skápum og dúk á gólfi. Rúmgóð stofa m. teppum og góðum svölum. Flísalagt baðh. m. kari og Innréttingu. Vilja skipta á stærra. 4663 o UGLUHÓLAR Falleg íbúð með fal- legu útsýni, nýstandsettu baðherbergi með innréttingu, Áhv. hagstæð lífeyris- sjóðslán ca 2,0 millj. Verð 3,9 millj. 3820 LAUGAVEGUR Mjög góð og vel við haldið 54 fm 2ja herb. íb. í miðbæ Rvikur. Tilvalin f. unga fólkið. Verð 4,7 millj. 4731 ÞANGBAKKI Rúmgóð 63 fm íb. á2. hæð í lyftuhúsi. Þvherb. í íbúð og á hæð- inni. Hús nýl. viðgert og málað að utan. Áhv. húsbr. 1,6 millj. byggsj. 1,1 millj. Verð 5,6 millj. 2977 ÁLAGRANDI Glæsileg 2ja herb. 72 fm íbúð á 3. hæð (efstu) í enda. Nýl. massift merbau parket og flísar á gólfum. Nýl. sérsmíðað eldhús og nýstandsett baðherb. Suðursvalir. Verð 6,9 millj. 4678 HRINGBRAUT - GÓÐ KJÖR Falleg 2ja herb. íbúð á 4. hæð í góðu fjöl- býli, ásamt aukaherbergi í risi með að- gangi að snyrtingu. Þetta er tilvalið fyrir háskólanema því seljandi er tilbúinn að lána útborgun til allt að 3ja ára vaxtalaust. 4688 BJARGARSTÍGUR Snotur 2]a herb. 38 fm íbúð á 1. hæð i tvíbýli með sér inngangi. Allt meira eða minna endurnýjað í ibúðinni. Suður garður. Áhv. húsbréf 1,8 millj. Verð 3,6 millj. Vill kaupa 3ja-4ra herb. ib. 4692 FURUGRUND Glæsileg 2]a herb. 56 fm ibúð á . 3.hæð í litlu fjölbýli. Húsið allt tekið í gegn að utan. Nýl. parket. Rúm- góðar svalir. Lltið áhv. Verð 5,6 millj. 4632 EIÐISTORG Góð 2ja herbergja 55 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Eldhús opið yfir I stofu. Rúmgott svefnherbergi m/skápum og innréttingu. Flisar á baði. verð 5,5 mil|j. 4708 GRANDAVEGUR Snotur 2ja herb. 38 fm einstaklingsíbúð á miðhæð í stein- húsi. Endurn. rafmagn, gluggar, gler, þak og fleira. Áhv. 1.755 þús. byggsj. og húsbréf. Verð 3,6 millj. 4722 HRAUNBÆR Agæt 2]a herb. 52 fm ib. I kj. i góðu fjölb. sem Wætt hefur verið að utan m. Steni. Parket. Áhv. 1,4 millj. byggsj. Verð 4,4 millj. Laus strax, lyklar á Gimli. 4711 FLYÐRUGRANDI Snotur 3ja herb. 65 fm íb. í nýviðgerðu fjölbýli á jarðhæð með sér suðurgarði. Parket á gólfum. Verð 6,3 millj. 4505 KARFAVOGUR Snotur k]allaraíbúð á rólegum stað með sér inngangi. 36 fm nettó. Spónaparket. Áhv. 2,4 millj. bygg- sj. Verð 3,7 millj. 4165 +

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.