Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 24
 24 D FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ Í966-Í996 fywi, JÚ6 í ZO M> HATÚN FASTEIGNASALA SUÐURLANDSBRAUT 10 $ÍMI: 568 7808 FAX: 568 6747 BRYNJAR LARUS KJARTAN ALFTAMYRI Vorum aö fá í sölu mjög fallega og vel staðsetta 55fm íbúö. Gott útsýni, parket og flísar. Verö 5,3m. FISKAKVÍSL Vorum aö 1á í einkasölu mjög góöa 57fm íb. á þessum eftirsótta staö á Ártúnsholtinu. Góöar innr., m.a. parket á gólfum og góðir skápar. Áhv. 3,3m f qóðum lánum. NESVEGUR - FYRIR UNGA FÓLKIÐ Björt risibúö sem kemur svo sannarlega á óvart. Verðið er ótrúlegt, aðeins 3,9m KRUMMAHÓLAR M/BÍLSKÝLI Vorum að fá í sölu 44fm íb. á fjóröu hæö ásamt stæði í bílskýli. Verö 4.150þ og áhvflandl 2.335þ í mjög góöum lánum. Ef' þú átt seljanlega bíl og eitthvað af aurum getur þessi orðið þin. STELKSHOLAR Vorum að fá í sölu mjög góða 52fm. íb. í góöu fjölb. Góðar innr. Verö 4,7m. LINDARGATA Vorum að fá í sölu mjög skemmtilega og ofboðslega "sjarmerandi" 60fm íbúð. Veröið gerist ekki betra, aöeins 4,4m. Svona tilboð eru bara hjá Hátúni, fasteignasölu allra landsmanna. MIKLABRAUT Mjög góö og sérstaklega vel innréttuö íbúð meö fallegum garði. Stórir gluggar og veröið er einstakt, aðeins 4m. HAMRABORG Þrælgóð 60fm íbúð í miðjum Kópavogi. Stutt í alla þjónustu, s.s. strætó og verslanir. Góð íbúö fyrir eldri borgara. KRÍUHÓLAR Góð 40fm íb. með mjög faltegu útsýni. Mjög gott verð. Miklir möguteikar fyrir unga pariö. Þetta er góðfyrstaíbúð. VALLARBRAUT- SELTJARNARWES Vorum að fá í einkasölu mjög fallega og smekklega innréttaöa ca. 83fm íbúð ásamt 24fm bílskúr á sunnanverðu nesinu. Parket, flísar og suðursvalir. Verö 8,7m og mjög góð lán áhv. Virkilega falleg íbúð. KVISTHAGI Mjög falleg og sérstaklega vel innréttuð íb. 'í þessari einni eftirsóttustu götu Reykjavíkur. Nágr. Háskóla íslands. Góðar innréttinga, parket og flísar. KAPLASKJÓLSVEGUR Nýkomið í sölu mjög góð 72fm íb. á 1.h.. Góðar innr., parket og flísar. Spennandi íbúð sem vert er að skoöa. ASPARFELL Falleg 90fm. ibúöa á 7.hæð ásamt bílskúr. Vel skipulögö íbúð. Frábært útsýni til suðurs og norðurs. Bílskúr þarf ekki að fylgja. Athyglisvert verð. BÁRUGRANDI Vorum aö fá í sölu mjög fallega ca. 90fm íbúð ásamt bílskýli í fallegu fjölbýlishúsi. Góðar ínnréttingar og þvottav. í fb. Verö 8,6m. VÍKURÁS - Mjög góö íbúö Til sölu einstaklega falleg íbúð með mjög snyrtilegum og góðum innréttingum. Þvottahús á hæð. Skipti möguleg. FURUGRUND-KÓP. Vorum aö fá í sölu mjög góöa 73fm íb. Góðar innr. Gott útivistarsvæöi í nágr.Spennandi eign. SKÚLAGATA. Nýkomin í sölu mjög góö og falleg 76fm íbúð. Góðar innr. Verð aðeins 5,7m. AUSTURSTRÖND-SELTJARN. Björt og falleg ca. 80fm íb i góöu lyftuh. Stórar sólarsv.Hús í góðu ásigkomulagi Stæði í bílah.fylgir. Frábært verð 7,3m aöiii að félagi fasteignasala KONGSBAKKI Snyrtileg 80fm íbúð með rúmgóðri stofu og þvottahúsi inn í íbúð. Ný málað hús og góð sameign. Verö aðeins 5,9m. ÁLFTAMÝRI. Vorum að fá í sölu mjög góöa 77fm íbúða á þessum eftirsótta stað f nýja miðbænum. Stutt í alla þjónustu. Þetta er spennandi íbúð. Verð 6,7m. Staðgreiðsla Vantar raöhús í nýja miðbænum eöa nágrenni. StaÖgreiösla 15. miiljónir. herbergja ALFASKEIÐ - HF Til sölu mjög áhugaverö 115fm endaíb. á 2.hæö ásamt 24fm. bíslúr. 3.svefnherb, möguleiki á 4. Þvottahús í íb.Skipti á minni koma til greina. SELJABRAUT - LYGILEGT VERÐ! Vanti þig mikið pláss, en raðhúsið of dýrt, þá er hér lausnin. Þessi íb. er 167fm, 5.svefnherb. Bílskýli. Skipti á minna koma vel til greina.Haföu samband. VEGHÚS Vorum að fá í sölu mjög vel innréttaða 154fm íbú á annarri hæð með bílskúr. Sólstofa - góðar svalir og þvottahús í íbúö. Gott verð 9,9m. RAUÐARÁRSTÍGUR Mjög góö 102fm íbúð á tveimur hæðum(tvö herb. í risi) ásamt bflskýli. Þessi bíður upp á mikla möguleika og er mjög flott. Mikið áhvílandi. HÁALEITISBRAUT Mjög góö 123fm íbúð á fjórðu hæö. Glænýtt parlet, nýviðgert hús, ótrúlegt útsýni, þvottah. í íbúö. Verðið er mjög gott eða 7,6m. SKOGARAS-GOÐ IBUÐ Mjög falleg 137fm íb. á tveimur hæðum, ásamt bílskúr. Þvottah. i íb. Góðar innr. á elhúsi og baði. Ssvalir. Verö 11,7m. Skipti möguleg. HÓLMGARÐUR Vorum að fá í sölu sérstaklega fallega og vel innréttaða 95fm efri sérhæð. Nýjar innréttingar, m.a. eldhús og gólfefni. Byggr. á þaki. Mjög falleg og skemmtileg eign. Verö 8,9m. DRÁPUHLÍÐ - MEÐ BÍLSKÚR. Ljómandi góð 110fm. (b. á efri hæö í fjögurra íb. húsi. Mikiö eindurnýjuö. Vatn, hiti og rafmagn í bílskúr. Kannaöu þessa eign. ÁLFHEIMAR Nýkomin í sölu ca. 98fm íb. á 4.h. á þessum skemmtilega stað. Stutt í alla þjónustu, stutt í laugardalinn, útirvistarsvæði Reykvíkinga. Góðar innr. Verð7,1m. OFANLEITI - EINSTÖK IBUÐ Stórglæsileg 100fm ib. m/bílskúr. Innr. mjög fallegar, parket og flísar á öllu. Þvottahús í íbúð. Bílskúr meö h.opn. hiti og rafm. Þvottaaöstaða. BÓLSTAÐARHLÍÐ Vorum að fá i sölu mjög góöa 105fm (b. í fallegu nýveigeröu fjölb. Góöár innr. góð eign og gott verð aðeins 7,5m. KRUMMAHÓLAR - PENTHOUSE Vorum að fá í einkasölu mjög góöa 133fm íbúð á tveimur hæöum ásamt bílskýli. Frábært útsýni. Tvö baðherb., ný eldhúsinnr. og stórar suðursvalir. TJARNARBÓL- SELTJ. Mjög falleg og vel innr. 106fm íb ásamt bíjskúr. Parket og flísar.Þvottahús ( íb. Verö aðelns 8,3m. Halló! halló! höfum ákveðna kaupendur að: Tveggja íbúða hús. Vantar tveggja íbuða elnbýlishús I Reykjavík, vestan Elliaöáa fyrir tvær samhentar fjölskyldur. Grafavogur Erum aö leita aö stóru einbýlishúsí eöa raðhúsi meö 6. svefnherb. Mætti gjarnan vera tvær íbúöir. Vesturbær Vantar sérhæö, hæð eða sérbýli í vesturbæ fyrir ákveöinn mjög spennandi viðskiptavin. Reykjavík og nágreinni. Höfum ákveðinn kaupanda að raðhúsi eða parhúsi f Reykjavík eða nágrennl, helst ekki fullbuiö, en íbúðarhæft. Míðbær. Okkur vantar fbúð í miðbæ Reykjavíkur, Þingholtum, Skólavörðuholti eða Kvos fyrir ákveðna kaupendur. LJÓSHEIMAR Falleg 83fm íbúð á 1.h., sem kemur á óvart. Góð staðsetning, góö íb. gott verö, 6,9m. STAPASEL - FRÁBÆRT VERÐ Nýkomiö í sölu mjög góð 4ra. herb. íbúð í tvíbýlishúsi. Þvottahús í íbúð, sér inng. og verðið eins og best er á kostiö, aðeins 7,5m. Þetta er spennandi! HRAUNBÆR Sérstaklega skemmtileg 110fm íb á fyrstu hæð í mjög góðu fjölb. Góöar innr., parket og flisar. Skipti möguleg á minni eign, 2ja eða3ja herb.. NÝBÝLAVEGUR - KÓP. Stórg. 85fm ib. í 5. íbúöa húsi ásamt 40fm bílskúr.íbúð nýl. yfirfarið, parket á gólfum. Þvottahús í íbúö og nýl. baðh. Laus strax. Hér þarf ekkert málingarsull, bara flytja inn. DUNHAGI Til sölu glæsileg 4ra herb. ib. ásamt bílskúr. Nýtt eldhús og bað. Ný gólfefni. Hús nýkl. Sólarsvalir. Hér þarf ekki aö skúra, skrúbba og bóna, bara rífa af sér skóna og flytja inn. hæðir LANGHOLTSVEGUR- SERHÆÐ Einstaklega skemmtileg og notaleg neðri sérh. í tvibýlishúi. Allt sér, allt endurnýjað. Sjón er sögu ríkari. LINDARBRAUT - SELTJ. Vorum að fá í sölu góða vel umgengna 130fm neðri sérhæð á þessum goða stað á Seljarnarnesi. 4. svefnh., þar af eitt í forstofu meö snyrtingu. Verð 10,3m. EFSTASUND - SÉRHÆÐ OG KJALLARI Vorum aö fá í sölu sérhæö ásamt 1/2 kjallara, samt. 163fm. Efrihæö m.a. stórar stofur, 3.sv.herb.eldhús og bað. Á neðri hæð tvö herb. geymsla og bað. Bílskúrsréttur. ÁLFHÓLSVEGUR - KÓPAVOGUR Til sölu 123fm neðri sérhæð í góðu tvíbýlishúsi ásmt bílskúr. Athyglisvert hús, athyglisvert verð. DREKAVOGUR Vorum aö fá í einkasölu mjög fallega ca. 87fm hæð í þessu eftirsótta hverfi. Góðar innr., parket og flísar. Skipti möguleg á stærri eign. KÁRSNESBRAUT - KÓP. Vorum að fá í sölu 136fm sérh. ásamt bílskúr. (b. er öll mjög rúmgóð. Frábært útsýni og góð aðkoma. STIGAHLJÐ Til sölu mjög vel staösett 159fm sérhæð ásamt 35fm bílskúr. Stutt í alla þjónustu. Nýklætt að utan. TJARNARGATA-FRÁB.ÚTSÝNI íbúðir á þessum frábæra staö eru sjaldan til sölu. Vorum að fá í einkasölu 6-7herb. 122fm íbúö, hæö og ris. Mikið endurbætt ibúð með frábæru útsýni yfir Tjörnina. inbýhshus raðíiús NEÐSTALEITI Glæsilegt raðhús á tveimur hæöum ásamt innbyggöum bilskúr, samtals 245fm. Góðar innréttingar, parket og flísar. Frábært útsýni. Staðsetning gerist ekki betri. FROSTASKJÓL Til sölu mjög glæsilegt 290fm, endraöhús á þessum eftirsótta stað í vesturbæ Reykjavíkur. Falleg sólstofa, glæsilegar innréttingar og stórkostlegur garður. Verð 18.8m. MIÐVANGUR - HF. Til sölu mjög gott 150fm endaraðhús í mjög góðu ásigkomulagi. Góðar innr. frábær garður og stutt i þjónustu. FORNASTRÖND - SELTJ. Mjög gott raðhús á einni hæð, 139fm ásamt 25fm bílskúr. Fjögur svefnherb. góö stofa og ýmiss þægindi. Parket og flísar. HÁBÆR Höfum til sölu einbýlishús á þessum fallega stað við Elliðaárnar. Húsið 147fm, bílskúr 32fm. Góður garður. Verðaðeins 12,5m. JÖKLAFOLD Til sölu mjög glæsilegt og fallega innréttað ca. 150fm einb. með innb. bílskúr. Góö staðsetn. Parket og flísar. Sjón er sögu ríkari. BIRKIGRUND - KÓP. Til sölu mjög fallegt og vel innr. ca. 200fm einb. með innb. bilskúr. Spennandi hús, og staðsetning. Verö 15,9m. VESTURBERG. Já, í fremstu röð, bæði hvað snertir staðsetningu og útlit. Húsiö er 187fm, bílskúrinn 30fm. Vandaöar innr. og gólfefni. Sérstaklega góð sólarverönd, heitur pottur. AKRASEL Glæsileg 247fm hús á tveimur hæðum m/aukaíbúð á jarðhæð og tvöf. bílskúr. Á efri hæð eru glæsilegar stofur og þrjú svefnh. Á neðri hæð er 2-3ja herb. íbúð. AFLAGRANDI. Mjög spennandi endaraðhús á þremur hæöum meö innb. bílskúr,* á þessum frábæra stað í vesturbæ Reykjavíkur. Miklir mðguleikar og skipti á 3-4ra herb. möguleg. FAXATÚN - GARÐABÆR. Alveg passlega stórt. Vorum að fá í sölu fallegt einbýlishús 136fm auk 25fm bílskúrs. Einstaklega fallegur garöur. Fáðu nánari upplýsingar hjá Hátúni. SKRIÐUSTEKKUR Vorum aö fá í sölu á þessum skemmtilega stað mjög gott 275fm einb. meö innb. bílskúr. Góðar og vandaöar innréttingar. Spennandi hús á aðelns : 15,9m « SAFAMYRI - EINBÝLI. Vorum að fá í sölu mjög glæsilegt einbýlishús, kjallari og tvær hæðir, samt. 297fm. Þetta hús er þess virði að skoða nánar. Hringdu á Hátún og fáöu nánari uppl. Skipti möguleg. BÚLAND Til sölumjög fallegt ca. 200fm endaraðh. ásamt bílsk.Mjög gott hús og upplagt fyrir starfsmenn á Borgarspítala og nágr. Skipt möguleg á ca. 120fm íbúð í nálægum hverfum. Verð aðeins 13,5m BAKKASEL Nýkomið í sölu með fallegt ca. 240fm endaraðhús ásamt bílskúr. Ibúð í kj. Skipti á minni eign kemur vel til greina. HLÉSKÓGAR. M]ög gott og vel staðsett einb. á tveimur hæðum. Vandaðar innr. og gólfefni. Sólstofa. 3ja. herb. íb. á jarðh.. Fráb. útsýni. GRASARIMI. Mjög fallegt og nánast óaöfinnanlegt 195fm raðhús á tveimur hæðum. Gifulega vandaðar innréttingar, parket og flísar. Frábært hús. FAGRIHJALLI - KÓP. Til sölu parhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr, ca. 170fm. Mikiö áhvflandi. Skipti koma vel til greina. Mjög áhugavert. Opið virka daga 09:00 - 18:00-Helgar 12:00 - 14:00 BRYNJAR FRANSSON lögg.fast.sali, KJARTAN HALL6EIRSSON, OC LÁRUS HRAFN LÁRUSSON annað VESTURVOR - KOP. Vorum að fá í sölu 313fm atvinnuhúsnæði með : góðri lofthæö ásamt 78fm geymsluskúr. Húsnæðið liggur vel við aökomu og stutt til Reykjavíkur. Óvenju gott verö, aðeins 6,8m. HJALLAHRAUN - HF Mjög gott og óvenju glæsilegt atvinnuhúsnæði. Góðar innkeysludyr. Ýmsir nýtingamöguleikar. Greiðslukjör. VIÐARHÖFÐI Erum með í sölu ca. 1000fm atvinnuhúsnæði sem hægt er aö skipta í tvo hluta. Nýtist vel fyrir ýmsann iðnað. Innkeyrsludyr. SkiptNskipti! Hæ6 á Þingholtsbraut, Kópavogi í skiptum fyrir einbýlishús I Kópavogi. 2ja. herb. ibúö í Hraunbæ ( skiptum fyrir 2ja herb. fbúð, hvar sem er. Raðhús i Hvassaleiti i skiptum fyrir sérhæö eða góöa 120fm. ibúð. Glæsileg 3]a herb. ibúð i Kópavogi f skiptum fyrir einbýli eða raö/par f Reykjavík, Kópavogi eöa Garðabæ. góða heígil HATUN, litli RISINI LÁTIÐ FAGMANN ANNAST FASTEIGNAVIÐSKIPTIN If Félag Fasteignasala

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.