Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 25

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 25
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 D 25 Armúla 1, símí 588 2030 - fax 588 2033 Ægir Breiðfjörð, fögg. fasteignasali, hs. 568 7131. Æ Ellert Róbertsson, sölum., hs. 554 5669. Æ Karl Gunnarsson, söium. hs. 567 0499 nð laugar. og sunnud. kl. 12 - 14 Eldri borgarar VESTURGATA 7. Eigum 2ja og 3ja herbergja íbúðir á þessum vinsæla staö BOÐAHLEIN, GBÆ. Ca 60 fm rað-. hús á einni hæð. Laust strax. Nýby GRAFARVOGUR - GOTT VERÐ. Stórar ca. 100 fm 3ja herb. íbúðir viö Laufrima. Titbúnar til innréttinga og til afhendingar strax. Verö frá 6,7 mlllj. LAUFRIMI. Fallegt raðhús ca 140 fm á einni hæð. Miðjuhús í 3]a húsa lengju. M.a. góðar stofur 2-3 svefnherb. bflskúr, suðurlóö. Verö-frá 7,7 mlllj. til afhendln- gar strax LINDARSMÁRI - KÓP. Endaraö hús á tveimur hæöum tilbúið til innréttinga. Veröll,9mlllj. HEIÐARHJALLI - KÓP. ca. 115 fm íbúö á 1. hæð auk bílskúrs, allt sér. Tilbúin til innréttinga. Verö 8,5 millj. SELÁS. Ca. 180 fm raöhús fullbúið aö utan fokhelt aö innan og til afhendingar strax. Verö 8,9 mlllj. ÁLFHOLT - HF. Ca 126 fm íbúö á 2. hæð til afhendingar strax tilbúin til innrétt- inga. Gott verð. STARENGI. ca 170 fm einbýli á einni hæð, fallegt hús á góðum staö. Ver6 8,6 stgr. VESTURBÆR - KÓP. Ca 180 fm parhús á tveimur hæðum við Litluvör. Hagstæð greiöslukjör og verö. Einbýli - raðhús BÚSTAÐAHVERFI. Vorum aö fá í sölu sætt 80 fm einbýli við Sogaveg. Hús í mjög góöu ástandi. Stór lóö. Verö 6,9 mill). LÁTRASEL - (2 ÍB.). Fallegt ca 310 fm einb. á tveimur hæðum. Á efri hæð eru 3-4 svefnherb. Á neöri hæð er auðvelt að hafa 3ja herb. íbúö. 40 fm innb. bílskúr. Vandað hús m. góðum innr. Verö 17,9 millj. SMYRLAHRAUN - HF. Vorum aö fá lítiö sætt einbhús ca 80 fm Mikiö endurn. Heitur pottur i garöi. Verö 7,3 millj. áhv. ca 3,5 mlllj. EGILSGATA - 2 ÍBÚÐIR. Mjög gott parhús ásamt bílskúr. M.a. 4-5 svefn- herb. Sér 2ja herb. íb. í kj. Gott og velviðhaldið hús. Verð 13,5 millj. LEIÐHAMRAR, AHV. 5,3 M. Vorum aö fá í sölu mjög gott parhús á einni hæð, góöar stofur, 3 svefnher- bergi, bílskúr. Mjög góð staðsetning. Verð 12,6 millj., áhv. byggsj. 5,3 millj. FIFUSEL - 2 ÍBUÐIR. Gott endaraöh. á þremur hæðum, sér 3ja herb. íbúö í kj. laust strax. Verö 12,5 mlllj. HRISRIMI. Sérl. glæsil. ca 170 fm parhús - sjón er sögu ríkari -. Verö 13,4 millj. áhv. 6,4 millj. HÁVEGUR - KÓP. Ca 160 fm parh. ásamt 35 fm bílsk. Verö 10,5 millj. DIGRANESVEGUR. Mikið endurn. ca 140 fm einb. á tveimur hæðum. Góður suöur garður og glæsilegt útsýni. Verö 9,8 millj. BIRKIGRUND. Mjög gott endaraðhús, ca 196 fm auk bílskúrs. Möguleiki á sér ib. í kj. Verö 13,0 mlllj. LAUGALÆKUR. Gott 205 fm raöhús auk bílskúrs, mögul. á sér íbúð í kj. RETTARSEL. Ca 160 fm fallegt raðhús á tveimur hæðum auk ca 30 fm bílsk. Vorö 12,5 millj. ahv. 5 millj. FANNAFOLD. 100 fm parhús á einni hæö. 2 svefnherb. bílskúr. Verö 8,9 mlllj. goo lán ca 5,0 millj. ESKIHOLT - GB. - 2 ÍBÚÐIR. 300 fm hús með tveimur samþykktum ibúðum. Önnur ib. er mjög stór og vegleg á tveimur hæðum, minni íb. er góö 2ja herb. m. sérinng. meö stækkunarmögul. FOSSVOGUR. Höfum 2 góð raðh. við Geitland og Hjallaland. BRATTHOLT - MOS. Ca 160 fm parhús á tveimur hæöum, 4 svefnherb. Verð aöeins 9,0 millj. Hæðir KIRKJUTEIGUR. Mjög vel staösett efri hæð í þríbýli. 2 svefnherb. og 2 stofur. Mögul. aö lyfta risi. Verö 8,5 millj. DIGRANESVEGUR. Vorum að fá > sölu mjög góða 112 fm ibúö á 1. hæö, sérinngangur. Verð 8,3 mlllj. ÁLFHÓLSVEGUR. Sérlega glæsil. 130 fm neöri sérhæð auk bilskúrs innarl. viö Álfhólsveg. Vandaðar innréttingar, ísskápur og uppþvottavél fylgja. Áhv. ca 3.450. RAUÐALÆKUR. Góö 121 fm iþúðá 2. hæð í fjórþ. ásamt bilsk. Skipti mögul á 3ja-4ra herþ. íbúö. Verö 9,5 milli. AUSTURBRÚN. 125 fm sérhæö ásamt 40 fm bílsk. og aukaherb. í kj. Mögul. skipti á 3ja herb. fb. DIGRANESVEGUR. Góð 115 fm neðri sérhæö ásamt 36 fm bílsk. Húsið er allt nýstandsett. Verö 9,2 millj. áhv. 4,0 mlllj. BUSTAÐAVEGUR. Mikið endurnýj. efri hæð ca 95 fm. Allar innr. og gólfefni er nýl. Verö 8,4 millj. áhv. húsbr. 5 mlllj. HLIÐAR. Efrihæð, ca110fmásamt42 fm bílskúr viö Drápuhlíö. Verð 9,5 millj. Eignaskipti mögul á 4ra herb. íb. t.d. t Seljahverfi. NORÐURMÝRI. Vegleg sérhæö ásamt risi og bílsk. á horni Gunnarsbrautar og Miklubrautar. Hæðin er 160 fm og bílsk. 23 fm Allt sér. LERKIHLIÐ. Sérl. glæsil. 180 fm sérbýli á tveimur hæðum auk bílsk. M.a. góðar stofur 4-5 svefnherb. Vönduð eign á vinsælum stað - sjón er sögu ríkari. Verö 12,5 millj. SIGLUVOGUR, TVÆR IBUÐIR. Miöhæð ca. 105 fm ásamt 60 fm kjíb. og þílsk., samtals um 215 fm. 4ra til 7 herb. FIFUSEL. Vorum að fá góða ca 110 fm endaíþúð á 2 hæð, ásamt aukaherbergi í kj. Suður svalir, þvottahús í íbúö. HÁALEITI, 5 herb. + BÍLSKÚR. Mjðg góð ca 135 fm íbúö á 4. hæð auk bíl- skúrs, íbúðin hefur öll veriö endurnýjuð, gott ástand á húsi. Verð 8,9'millJ. HÁALEITISBRAUT. 105 fm endaíbúö á 4. hæö. Verð 7,3 millj. REYKÁS - GLÆSIEIGN. Vorum aö fá í sölu glæsil. ca 160 fm íb. á tveimur hæöum ásamt 26 fm bilsk. Sjón er sögu rfkari. GARÐHUS. Mjög góö 5-6 herb. íb. á tveimur hæðum ásamt þílskúr. Verð 9,9 mllJJ., áhv. 5,5 millj. . ESKIHUÐ. Góö 100 fm íbúð á 3. hæð ásamt aukah. í kj. Verö 7,5 millj., áhv. 3fl mlllj. ÞINGHOLTIN. 165 fm íbúð á jaröhæð i endurbyggðu fjölbýli, gamli Versló, stór sólstofa, 2-3 svefnherb. Verö 9,8 mlllj. AUSTURBERG M. BÍLSKÚR. Mjög góö 90 fm íbúö á 3. hæö auk bfl- skúrs. Verö 7,3 millj. STÓRAGERÐI. Eigum þrjár 100 fm íþúðir á 1., 2. og 3. hæö, með og án þíl- skúrs. Verö frá 7,2 millj. BÚÐARGERÐI. Góð 4ra herb. íbúö á 2. hæö litlu fjölb. Verð 7,3 mlllj. SPÓAHÓLAR M. TVÖF.BÍLSK. Mjög góö 4ra herb. íb. á 1. hæö ásdamt ca 36 fm bílsk. Ibúö og hús i mjög góðu ástandi. VerB 7.950 þús.. 6 HERB. IB. - SKIPTI A 4RA. Höfum góða 148 fm ib. auk bílsk. við Garðhús. Verö 11,0 millj., áhv. 7,4 millj. Æskileg skipti á 4ra herb. i Vogahverfi, annað kemur til greina eða bein sala. FLÚÐASEL. Mjög góð íb. á 1. hæö ásamt bilskýli. íb. er mikiö uppgerð. Verö 7,3 millj. ÁLFHEIMAR - GOTT VERÐ. Góö 100 fm ib. á 3. hæð. Stofa, borðst., 3 svefnherb., suður svalir, laus strax. Verð 6,9 millj. LINDARSMÁRI. 102 fm ibúð m. sérinngangi, tilb. til innréttinga og til afhendingar strax. Verð 7,7 mlllj. ÁLFATÚN. Góð 4ra herb. ibúö á 2. hæð ásamt bílskúr, 123 fm, litil blokk, 4 ibúðir, vinsæll staður. VerB 10,0 millj. HVASSALEITI. Góö ca 90 fm íbúö á 3 hæð ásamt bilskúr. Verö 7.6 millj. SEILUGRANDI. 125 fm 4-5 herb. ibúö á tveimur hæöum ásamt bllskýli. Verð 9,8 millj. ESPIGERÐI. Góð 95 fm endaíþ. á 2. hæð i litilli blokk. Verö 8,6 millj. EFSTIHJALLI. 90 fm iþúð á 1. hæö í 2ja hæða blokk. Verö 7,3 millj., áhv. byggsj. 3,5 mlllj. HLIÐAR - GOTT VERÐ. Góö 95 fm íbúö á 1. hæö við Bólstaðahlíö. Verfi a&eins 6,9 millj. 3ja herb. SKOGARAS. Góð 3ja herb. íbúö á 1. hæð. Verfi 5,7 millj., áhv. 2,2 millj. VIÐ HLEMM. Vorum aö fá i sölu ágæta 3ja herb. risíbúð. VerB 3,8 millj. 2 millj. áhv. STÓRAGERÐI. Mjög góð 85 fm íb. á 4. hæð, mikiö endurnýjuð eign í topp- ástandi, iaus fljótlega. Verfi 6,7 millj., áhv. hagst. lán 4,3 milíj. HJALLAVEGUR. Góö jarðhæð í þríbýli. Húsiö var allt tekið í gegn f. 3 átum. Verð 5,8 millj., áhv. 2,9 miílj. LEIRUBAKKI. Rúmgóö 3ja til 4ra herb. ibúð á 2. hæö. Gott útsýni. Verð 6,7 millj. STIGAHLIÐ. 76 fm íbúö á 1. hæð. Verfi 6,3 mlllj. 76 fm íbúö á 1. hæö. Verö 6,3 millj. LYNGHAGI. Góð ca. 85 fm íb.í kj. Sér inng. VerB 6,5 millj. Áhv. ca 3,8 millj. DRÁPUHLÍÐ. 70 fm íbúð í kj. Verö 5,2 millj. Áhv. 3,3 millj. HOLTAGERÐI-KOP. 82 fm íb.á 2 hæð í tvíbýli, ásamt nýiegum ca 40 fm bíl- skúr. SKJÓLBRAUT. 102 fm íb. á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Verö 6,8 mlllj. Áhv. byggsj. ca. 2,3 millj. ÁLFHÓLFSVEGUR. Góð 80 tm íbúð á 1 hæö ásamt bílskúr. íbúð er laus strax. Mögul. að taka 2 herb. íb. uppi. Verfi 7,950 millj. FURUGRUND. Góö 80 fm endaíbúö á 2 hæð i litilli blokk. VESTURBÆR - GOTT VERÐ - LAUS. 3ja herb. rúmgóð íbúð í kjall- ara nálægt miðbænum ca 60 fm, mikið sér. 2ia herb. FYLSHÓLAR. Góð ca 45 fm íbúö á jarðhæö í tvíbýli. Sér inngangur. Verö 4,5 millj. GRANDAVEGUR. Nýkomin i sölu ca 35 fm íb. á 2. hæö. Laus fljótl. V. 3,7m. Áhv. 1,7. VITASTÍGUR. Ágæt ca 55 fm íb. á 2 tveimur hæöum. V. 4,8 m. Áhv. 2,8 m. HOLTSGATA - SKIPTI AKUR- EYRI. Góö ca 70 fm rúmg. íb. i kj. Tals- vert endurn. V. 5,5 m. Áhv. húsb. ca 2,5 millj. Skipti á eign á Akureyri á svipufiu verfii koma til greina. GNOÐARVOGUR. Ca 60 fm íb. á 2. hæð í fjölb. Áhv. byggsj. 2 millj., verfi 5.4 millj. LEIFSGATA. Ca 55 fm nýl. stands. íb á 1 hæð. Allar lagnir og innr. nýjar. V. 5,4 m. .Áhv ca 3,5 m. LANGEYRARVEGUR HF. Björt ca 54 fm ib.i kj. Sérinng. Rólegt umhverfi. VerB 3,8 m. Áhv. 2,3 m. Byggsj. AUSTURBERG. Mjög góð ca 60 fm íb.á 3 hæð. Suöursv. Blokk í góðu ástandi. Verö 4,950 millj. Áhv. 3,2 millj. SAMTÚN. Góð íb. i kj. mikið uppg. Sérinng. VerB 4,3 millj., áhv. húsbr. 2,4 millj. GRETTISGATA. Ca 37 fm ib á 2. hæð. Verð 2,8 millj. EYJABAKKI. 65 fm íbúö á 3 hæö sem er efsta hæöin. Verð 5,7 millj., áhv. veöd. ca. 2,7 millj. LANGHOLTSVEGUR. Mikiöendurn. íb. í kj. í tvíb., sérinng. VerB 5,3 millj., áhv. 3,6 millj. ÞÓRSGATA. Ágaet íb. á 2.hæö. VerB 5,3 rnillj. Áhv. húsbr. ca 3,3 millj. NJÁLSGATA. Ca 80 fm ib. á 1 hæð. Verö aðelns 5,3 niillj. HÁTÚN. 75 fm á 4 hæö í lyftuh. Mögul. skipti á 2ja-3ia herb. íb. HAMRAHLÍÐ/BOGAHLÍÐ. Góð 75 fm ib. á 1. hæð. Eignaskipti mögul. á stærri eign á svipuðum slóðum. VerB 6,7 millj. BALDURSGATA. 75 fm ibúð á 3ju hæö. Verð 6,9 millj. TRÖNUHJALLI. 80 fm íþ. ásamt bil- skúr, laus fljótl. VerB 8,5 millj., áhv. 4,8 millj. ÁLFTAMÝRI. 76 fm ib.á 3 hæö. Áhv. ca. 4,5 millj. VÍKURÁS. Góð ca 60 fm íbúð á 4 hæð ásamt bilskýli. Suðursvalir. Mjög góð kjör. LINDARSMÁRI. Ný ib á 2 hæð i litilli blokk. Góöar innr.Laus strax. Lyklar á skrifst. REYNIMELUR. Góð íbúð í kj. með sérinng. Mikið uppg. Bílskúr fylgir. AUSTURBRÚN. Ca. 48 fm ib. á 2. hæö i lyftubl. V. 4,5 m. Atvinnuhúsnæði AUÐBREKKA. Húsnæöi með tvenn- um innkeyrsludyrum. Grunnfi. ca 360 fm em meö millilofti ca 650 fm V. 10,5 m. Áhv. ca 9,8 m. HAFNARBRAUT. Ca. 400 fm hús- næði á tveim hæðum. Hátt til lofts á jarðhæð og stórar innkeyrsludyr. Mikið áhvilandi. . Skipholt 50D - nýbygging til sölu Eiguin eftir tvo hlula í þessari glæsilegu nýbyggingu: A 5. hæð („penthouse") um 220 fm og 110 fm verslunarrými á götuhæð. Frágangur: Húsið er allt hið vandaðasta og verður m.a. klætt að utan með lituðu áli. Litað gler verður í glugguin. Lyfta er í húsinu. 011 sameign og lóð afhendisl fullfrá gengin. Afhendingartími: I mars '96. Stærðir: 1. hæð 110 fm. 5. hæð 220 fm. Gott tækifæri til að kaupa húsnæði á eftirsóttu svæði, sem er einstaklega vel staðsett með tilhti til umferðar og aðkomu. Tilvahð tækifæri til að fjár- festa í, enda hafa traustir aðUar nú þegar fest kaup á stærstum liluta hússins. +

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.