Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 27

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 27
 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 D 27 tækni fyrir að þakka að flugstöð, stjórnturn og flugbrautir munu ekki haggast. En það merkilega er að grunn- vatnið er notað til að hita upp bygg- ingarnar á vetrum og til að kæla þær á sumrum. Það getur orðið býsna heitt við Óslóarfjörðinn á sumrin en líka kalt á veturna. Yfír sumartímann er grunnvatninu dælt upp um marga brunna og notað í kælielementum til að leiða óæski- legan hita í burtu, síðan dælt aftur niður í jörðina fjær um nokkra brunna. Við þessa vegferð hefur grunn- vatnið sem kemur upp úr jörðinni 6 gráður C hitnað upp í 30 gráður C. Þetta er ekki talið hafa nein áhrif á gróður á svæðinu, í það minnsta ekki neikvæð. Haustið kcmur og kólnar í veðri Með haustinu er dæminu snúið við, þá er vatni dælt upp úr brunn- unum sem dælt var í yfír sumarið, vatnið látið fara í gegnum varma- dælur sem hækka hitann umtals- vert þannig að hægt er að hita upp allar byggingar á vellinum. Grunnvatnið kemur nú upp 20 gráður C og við ferð sína í gegnum varmadæluna Iækkar hitinn niður í 4 gráður C. Það má því segja að þá sé verið að endurvinna varmann sem tekinn var úr flugstöðinni yfír sumarið og sendur til geymslu niður í jörðina. Það væri of langt mál að fara að lýsa varmadælu hér og nú, það hefur að vísu verið gert í pistli fyr- ir alllöngu. Hæfileiki hennar er í stuttu máli að skila þrefalt meiri orku en hún notar, fyrir hvert kíló- watt sem hún notar skilar hún þremur til baka. Við þessa vinnslu fer lítil orka til spillis, nálægt 90% af varmanum sem sendur var niður í grunnvatnið yfír heitari árstíðina næst aftur yfir þá köldu. Varma- og kælikerfið sem búið er að setja upp mun nægja þeim byggingum sem eiga eftir að bæt- ast við en áætlað er að þær verði samanlagt 150.000 ferm. Orkan sem þarna er á ferðinni er ekkert smáræði, til hitunar fara 23 gígawattstundir og til kælingar 4 gígawattstundir. Þetta hita- og kælikerfi er frum- herjaverk í Noregi og þó víðar væri leitað. Morgunblaðið/Þorkell TVÆR íbúðir eru í húsinu við Dofraberg 17, sem eru til sölu hjá fasteignasðlunni Fróni. Hús við Dofrabergí Hafnarfirði HJÁ fasteignasölunni Fróni er til sölu einbýíishúsið Dofraberg 17 í Hafnarfírði. Núna eru tvær íbúðir í þessu húsi, en samanlagt eru þær liðlega 300 fermetrar. „A neðri hæð er sér íbúð, 63,8 fermetrar að stærð og sérlega vel innréttuð," sagði Finnbogi Kristjáns- son hjá Fróni. „í þessari íbúð er stof- an sérlega hlýleg með útskotsglugg- um, eldhús með fallegum innrétting- um, sér þvottahús og geymsla. Á neðri hæðinni er líka innbyggður tvöfaldur bílskúr. Á efri hæðinni er fimm herbergja íbúð.semer239fermetrar. Svefnher- bergin eru þar fjögur, þar af eitt forstofuherbergi fyrir unglinginn á heimilinu. Arinn er í stofu, en úr útskotsgluggum hennar er fallegt útsýni yfir Hafnarfjörð. Tvennar stórar svalir eru á efri hæðinni og gert ráð fyrir að hægt sé að byggja yfir aðrar svalirnar. Innangengt er í bílskúrinn á milli hæðanna. Hús þetta stendur við lok- aða götu og er umhverfið mjög ró- legt. Ásett verð er 22 millj. króna. rf ASBYRGLf Suduiiandsbraut 54 vió faxafen, 108 Rsykjovik, simi 568-2444, fax: 568-2446. INGILEIFUR EtNARSSON, Iðggiltur fasteignasali. SÖLUMENN: Lárus Hauksson og Viðar Marinósson. Símatími laugard. kl. 11-13 og sunnud. kl. 12-14 Álfheimar. 4ra herb. 118 fm ib. á 2. hæð í góðu fjölb. Mjög rúmg. stofa. 3 svefnherb. Áhv. 3,7 millj. Verð 7,8 mlllj. 5044. Nýbýlavegur - nýtt. 4ra herb. ibúðir á 2. og 3. hæð í 5-ib. húsi. Afh. fullb. utan sem innan, án gólf- efna. Verð 7,9 millj. 2691. Vesturbær - sérh. 5 herb. 129 fm góð sérhæð á 1. hæð í góðu fjórb. 2 saml. stofur, 3 svefnherb., þvherb. innan íb. Sólstofa. Bílskúr. Verð 10,9 millj. 5222. Raðhús - einbýli Aflagrandi 40 - þjíb. 2ja herb. glæsil. íb. á 2. hæð, 69 fm nettó. Stórar suðursv. Stæði í bil- geymslu. Laus. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 8,0 millj. 5223. 2ja herb. Efstihjalli. Falleg 57 fm 2ja herb. ib. á 2. hæð (efstu) í litlu fjölb. Góðar innr. Parket og fllsar. Stórar suðursv. Áhv. 3,4 millj. Verð 5,5 millj. 4258. Við Miklatún. G6ð 2ja-3ja herb. 68 fm íb. á 2. hæð ásamt aukaherb. I risi. Sameign og hús i mjög góðu ástandi. Gott útsýni. Áhv. 3,7 millj. Verð 6,2 millj. 3775. Kleppsvegur. 2ja herb. 61 fm góð ib. I fjölb. Frábært ústýni yfir höfnina. Laus. Verð 4,9 millj. 3771. Vallarás. Falleg 53 fm /b. á 4. hæð i.lyftuh. Suðursv. Áhv. byggsj. 1,5 millj. Verð 4,9 mlllj. 3004. Álfaskeið - Hf. - bílsk. 2ja herb. 57 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. ásamt bílsk. Hagst. grkjör. Ýmis skipti, jafnvel bilinn uppl. Áhv. byggsj- o.fl. 3,5 millj. 1915. Flókagata - tvær íbúðir. 2ja herb. 75 fm mjög lítiö niðurgr. kjíb. og ósamþ. 32,5 fm einstaklib. Ib. eru báðar með sérinng. og hægt áð nýta sem eina ib. eða tvær. Með leigu greiðir minni ib. allan kostnað vegna þeirra beggja. Fráb. staðsetn. 4605. Víðihvammur - nýtt. Stórglæsil. 75 fm 3ja herb. ib. á 1. hæð i nýl. standsettu fjórb. Allt nýtt í íb. m.a. vandaðar innr., gegnheilt parket, flisal. baðherb. Hús klætt að utan. Skipti mögul. á minni eign. Áhv. 4,9 millj. Verð 7,5 millj. 5120. Ugluhólar - byggsj. 3,4 millj. Fálleg 84 fm íb. á 3. hæð (efstu) I litlu fjölb. ásamt bflsk. Göð staðs. 103-02. Gullengi 15. Gullfalleg 83,5 fm ib. á 1. hæð í nýju litlu tjölb. fb. afh. tilb. u. trév. eða fullb. án gólfefna. Verð frá 6,3 millj. Ahv. 3,0 millj. 4938-2. Hrafnhólar - laus. Mjög góð endaib. á 1. hæð I nýviðg. húsi. Parket. Áhv. 2,2 mlllj. Verð 6,2 mlllj. 3419. Hraunbær 4 - útsýni. Góð 100 fm íb. í nýl. klæddu fjölb. 3 svefn- herb. Suðursv. Áhv. 4,2 millj. Verð 7,5 millj. 4175. Kóngsbakki. Falleg 90 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð i nýl. viðg. fjötb. Nýl. standsett baðherb. Parket og fiisar. Skipti mögul. á minni eign. Áhv. 2 millj. Verð 6,8 mlllj. 4412. Dalsel. Góð 107 fm 4ra herb. ib. á 2. hæð ásamt aukaherb. i kj. og stæði í bilskýli. Hús klætt að hluta. Ahv. 6,0 mlllj. Verð 7,8 miltj. Suðurgata Melabraut - Seltj. 5 herb. 126 fm efri sérhæð i þríbhúsi sem skiptist i 2 saml. stofur, 3 góð svefnherb., stórt eldh., og baðherb. Þv- herb. á hæð. I kj. er stórt herb. og geym- sla. 30 fm bílsk. Góðar svalir. Mikið út- sýni. Ahv. byggsj. 2,4 millj. Verð 11,5 millj. 128. Til sölu þetta virðulega hús sem er k|„ hæð og ris, samtals 225 fm að stærð auk 43 fm bllsk. i dag eru i húsinu 2 Ib. og skiptist þan- nig að kj. og hæðin eru samnýtt en séríb. er á rish. Húsið er endurn. að hluta. Parket. Arinn. Fráb. staðs. Verð 15,7 millj. Kjarrmóar - Gbæ. Fallegt og gott 85 fm raðh. ásamt bílsk. Gott eldh. og bað. Parket. Flisar. Áhv. 4,2 millj. Verð 9,2 millj. 1860. Smárabarð - Hfj. Skemmtil. 78 fm 3ja herb. íb. í 'nýl., klæddu 2ja haeða húsi sérinng. Þvottah. í íb. Suðurverönd. Áhv. byggsj. 5,3 millj. Verð 7,1 millj. 4885. Norðurás - bílsk. 5 herb. faileg endaib. 160 fm á tveimur hæðum. 3 svefnherb. ásamt herb. (kj. Innb. bílsk. 35 fm. Eignask. mögul. Áhv. hyggsj. 2,5 millj. Verð 10,7 millj. 3169. Hlíðarnar - laus. 2ja herb. lítið niðurgr. 72 fm ib. í góðu fjórb. Mikið endurn. og snyrtil. elgn á góðum stað. Sérinng. Verð 5,4 millj. Lyklar á skrífst. 3082. Skógarás - sérinng. Stór og rúmg. íb. ca 74 fm á jarðhæð. Allt sér. Góðar innr. Laus fljótl. Áhv. byggsj. 2.150 þús. Verð 5,9 millj. 564. Fróðengi - nýtt. Mjög góðar 3ja og 4ra herb. íb. i fallegu fjölb. Skilast tilb. til Innr. eða fullb. Verð frá kr. 5,8 millj. 3758. Funalind 1 - Kóp. 3ja og 4ra herb. íb. I lyftuhúsi. 92 og 118 fm. Afh. tllb. u. trév. eða fullb. án gólfefna. Verð frá6,6millj. 1958-08. Kleppsvegur 130. 3ja-4ra herb. 102 fm Ib. á 2. hæð I litlu fjölb. Pvherb. í íb. Ahv. 2,5 millj. Verð 7 mlllj. 4616. Markholt - Mos. 3)a herb. 67 fm fb. á 2. hæð í eldra húsi. Sér- inng. Laus strax. Óskað er eftir verðtilboð- um. 1333. Neðstaleiti - laus. Falleg 118 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð ásamt stæði I bílskýli á þessum vinsæla stað. Vandaðar innr. Stórar suðursv. Laus strax. 4194. Háaleitisbraut - 5 herb. Glæsil. nýuppg. 5 herb. ca 130 fm I nývlðg. fjölb. Nýtt parket. eldh., bað, hurðir o.fl. Bíl- sk. Fráb. staðsetn. Verð 9,5 millj. 3199. Bergstaðastræti. Einbhús sem í eru tvær íb. á tveimur hæðum samtals 103 fm ásamt 22 fm útigeymslu. Verð 6,5 míllj. Vesturberg - útsýni. Mjðg vandað 182 fm einb. ásamt 30 fm bílskúr, 5 svefnherb., Góðar stofur m. miklu útsýni. Fal- leg, vel gróin töð. Verð 13,2 miBj. 3604. Stekkjarhvammur - Hf. Mjög vandað og fallegt rúml. 220 fm rað- hús á tveimur hæðum auk 25 fm bilsk. Húsið skiptist m.a. í stórt eldhús, stórar stofur, 5 góð svefnherb., og bað. Mjög fallegar og vandaðar innr. Falleg lóð. Bein sala eða skipti á minni eign. 4363. Austurbær - Kóp. - út- sýni. Neðri sérhæð 136 fm auk bílsk. Ib. í mjög góðu lagi. 4 svefnherb. Arinn. Skipti mögul. á minni eign. Áhv. 2,5 millj. Verð 9,8 míllj. 1633. Vesturbær - Kóp. Ný Glæsileg 87 fm íb. á jarðh. í nýju þríb. Sérinng. Glæsil. útsýni. Laus. 2506. Auðarstræti - Norður- mýri. Mjög góð 3ja herb. 80 fm efri sérh. Áhv. 4,1 millj. Verð 6,8 m. 1958-17. 3ja herb. Furugrund - herb. í kj. Góð 3ja herb. 85 fm ib. ásamt aukaherb. í kj. Gott eldh. og bað. Hús í góðu ástandi. Áhv. byggsj. 2,5 millj. Verð 6,9 milij. 109. Engihjalli. Mjög góð 90 fm íb. á 1. hæð i góðu fjölb. Ahv. húsnlán 3,8 millj. Verð 6,2 millj. 5286. Hlíðarhjalli - laus. 3ja herb. ný mjög falleg íb. á jarðh. I tvib. Innr. eru mjög vandaðar. Flisal. bað. Parket. Þvottah. og geymsla innan Ib. Til afh. strax. Þverholt - laus. Mjög góð og falleg ný 85 fm íb. á 1. hæð ásamt stæði í bflskýli. Glæsil. eldh. og bað. Áhv. byggsj. o.fl. 5,0 millj. Verð 8,5 millj. 4636. Lynghagi - sérh. Góð 100 fm neðrl sérh. ásamt bflskúr. 2 saml. stofur, 2 svefnherb. Parket. Frábær staðsetn. Verð 9,9 millj. 4943. I smíðum Fjallalind - Kóp. Falleg 186 fm parhús á tveimur hæðum með 28 fm btek. 3-4 svefnherb. Húsin afh. fullb utan og fokh. innan m. einangruðum útveggjum eða lengra komln. Verð frá 8,6 mlllj. 3778. Fjallaiind - Kóp. Parhús á einni hæð 126 fm ásamt 27 fm bil- sk. Skilast fullb. að utan, fokh. að innan. Áhv. húsbr. 5 millj. Verð 8,5 millj. 4938. Dofraborgir-Grafarv. 4090. Hlaðbrekka - sérh. 2972. Mosarimi - einb. 3186. Rimahverfi - einb. 2961. 4ra-5 herb. og sérh. Álfaskeið - hf. Til sölu á 2. hæð í nýviðg. húsi er 115 fm íb. Gott eldh. 3 svefnherb. Þvottaherb. i Ib. Bfl- sk. með rafmagni og hita. Ahv. húsbr. 3,5 millj. Verð 8,6 millj. 4129. Seltjarnarnes - sérhæðir. Til sölu eru nýjar efri og neðri hæðir f Grænumýri 6-28. Um er að ræða 111 fm 3ja eða 4ra herb. útfærslu. Allt sér f fb. Mögul. á bílsk. Teikn. á skrifst. 4650. Vantar - Vantar Vantar á skrá sérhæðir, raðhús og einb.Góð sala og miklir skiptímögul. Samtengd sðluskrá: 700 elgnír - ýmsfr sklptimðgulelkar - Ásbyrgl - Elgnaeolan - Laufás íf Kjartan Ragnars hrl. Löggiltur fasteignasali. Kristján Kristjánsson sölum. SUÐURLAND5BRAUT 14. 3. HÆÐ (HUS B&L) vt 5 888 222 Einbvli - raðhús Lindarsel. ____________ Glæsil. einb. ca 250 fm. Sérlb. á jarðh. Verð 16,2 millj. Starengi.__________________ Ca 176 fm einb. á einni hæð. Fullb. að utan, fokh. að innan. Fallegt hús. Verð 8,6 millj. Lindasmárí ca 190 fm. V. 13,8 m. Kambahraun ca 144 fm. V. 10,5 m. Vesturhólar ca 186 fm. V. 13,8 m. Urriðakvfsl ca 200 fm. V. 16,4 m. Urríðakvfsl ca 470 fm. V. 22,0 m. Hverafold ca 230 fm. V. 17,7 m. Hjallabrekka ca 190 fm. V. 13,0 m. Opið 9 -18 - laugardaga 11-13 Nökkvavogur. Efstasund ca 75 fm. Drápuhlfð ca 110 fm. Sólheimar ca 100 fm. V. 9,2 m. V. 9,2 m. V. 10,4 m. Við Laugardalinn Vorum að fá í einkasölu stóra 3ja herb. bjarta kjib. f þessu fallega tvlbhúsi. (b. i toppástandi. Verð 6,8 millj. Áhv. ca 3,6 millj. Vantar góða hæð í Hlíðunum fyrir_______ fjársterkan kaupanda. Ca 100 fm íb. á 3. hæð við Álfheima. Vel skipul. Staðsetn. fráb. Allar uppl. á skrifst. Verðið er þægilegt. Austurströnd. Veghús. 4ra herb. Hrísmóar - ný. Sérl. glæsil. ca 107 fm Ib. á 1. hæð. Stór stofa. Glæsil. eldh. 2 góð svefnherb. Mjög stórar suð- ursv. Bilsk. Verð 8,9 millj. Áhv. 2,5 millj. Inn við IKEA. ________ Góð 4ra herb. íb. ca 96 fm á 1. hæð við Kleppsveg. IKEA og Bónus handan götunnar. Verö 7,5 millj. Vantar einbýli á skrá, bæði stór og smá. Vorum að fá (sðlu glæsil. fb. á 1. hæð. Áhv. 4,7 millj. Garðhús - ný.____________ Falleg 4ra-5 herb. Ib. á tveimur hæðum ca 130 fm með innb. bilsk. Fallegar innr. Stórar suðursv. Ahv. 5,5 millj. 3ja herb. Njálsgata - ný. Hœðír Holtsgata. 4ra herb. ca 95 fm íb. Verð 7,3 millj. Rauðalækúr. Flétturimi. Vorum að fá i sölu ca 60 fm íb. I tvíbhúsi. íb. í góðu standi. Mögul. eignask. á stærra. Verð 5,1 mlllj. Asparfell - gott útsýni.______ Góð 3ja herb. 90 fm íb. á 7. hæð ásamt bilsk. Gott skipulag. Fráb. útsýni. Verð 6,8 mlllj. Góð 107 fm íb. á 2. hæð. Gott útsýni yfir Flóann. Bllskýli. Verð 8,2 millj. Barmahlfð ca 61 fm. V. 5,5 m. Hallveigarstlgur ca 70 fm. V. 6,0 m. Ofanletti ca 88 fm. V. 8,7 m. Þverbrekka ca 92 fm. V. 7,3 m. Skólagerði - ný. Vorum að fá I sðlu 2ja-3ja herb. ib. á jarðh. íb. er öll nýmál. og standsett. Mögul. eignaskipti á stærra. Verð 5,3 millj. Austurbrún. Góð 2ia herb. Ib. á 2. hæð i lyftuh. Húsvörður o.fl. Ahv. byggsj. 3,1 millj. Verð 5 millj. Gnoðarvogur. Miðh. Ifjórbh. ca 121 fmásamt 25fm bllsk. Vertu ófeiminn og bjóddu þfna eign uppf! Verð 9,5 millj. Mjög góð og vönduð 4ra-5 herb. ca 120 fm enda- Ib. á tveimur hæðum. Fullb. og vönduð eign. Ib. fylgja tvö stæði í lokuðu bílskýli. Verð 9,2 millj. Hamrahlíö. Falleg björt ca 80 fm íb. á jarðh. Verð 6,5 millj. Áhv. 4,0 millj. Ca 60 fm íb. á 2. hæð i fjölb. Áhv. byggsj. 2 millj. Verð 5,4 rnillj. Skipti mögul. á 2ja-3ja herb. ib. með bílsk. sem má kosta allt að 8,5 millj. lf LÆGRIVEXTIR LETTA FASTEIGNAKAUP ^^«1^

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.