Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 01.03.1996, Blaðsíða 28
28 D FÖSTUDAGUR 1. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ FASTEIGNAMIÐLUNHF. FASTEIGNAMIÐLUN HF. ronnvnnHnnMraíni FASTEIGNAMIÐLUNHF. Sími 562 57 22 Borgartúni 24, Reykjavík Fax 562 57 25 Embyh SMARARIMI - EINBYLI Einbýlishús ásamt tvöföldum bílskúr samtals 207 fm. Falleg eldhúsinnrétt- ing. 4 svefnherb. Gott útsýni og falleg- ur garður. Hús ekki fullbúið. Áhvílandi 5,7 millj. Verð: Tilboð. 1274. URRIÐAKVÍSL - ÚTSÝNI TUNGUVEGUR - RAÐH. Gott raðhús ca 130 fm. 3 svefnherb. Sér garður. (Ath. skipti á minni eign). Áhv. húsbr. ca 5,0 millj. Verð 8,2 millj. 1288. Sérhæðir-6herb. DRAPUHLÍÐ 15. 106,8 fm efri sér- hæð í fjórbýli á þessum sívinsæla stað. 2 skiptanlegar stofur, 2 svefnherb. Suðursvalir. Eign með mikla möguleika. Verð 7,9 millj. 1387. GRUNDARSTÍGUR - ÞINGHOLTIN OPIÐ: VIRKADAGA 9—18. SUNNUD. 11-14. Glæsilegt einb. á 2 hæðum ásamt bíl- skúr, alls 230 fm. 3-4 svefnh. Franskir gluggar. Glæsilegar sérsm. innrétting- ar. 2-3 stofur. Sólstofa. Frábært útsýni á einstökum stað. Toppeign. Áhv. 4,6 millj. Verð 16,9 millj. 1392 RAUÐAGERÐI. Tvær íbúðir. Glæsi- legt og mjög vandað einbýlis/tvíbýlis- hús með innbyggðum bílskúr, ca. 300 fm. Á neðri hæð 3ja herbergja íbúð m. sérinngangi. Verð 19,8 millj. KVISTABERG Gr'sli E. Ulfarsson, sölustjóri Stórglæsilegt „penthouse" ca 150 fm. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Suðursvalir. Frábært útsýni. Verð 13,5 millj. 254. LÆKJ ARGATA - MIÐBÆR RVK Mjög gott einbýli á einni hæð ásamt bílskúr, alls um 205 fm. 3 stofur, 3 svefnherbergi. Arinn í stofu. Nánast fullbúið. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 15,5 millj. GRETTISGATA. Fallegt einbýli, kjallari, hæð og ris, 125 fm ásamt stórri útigeymslu þar sem innréttað er herbergi 21 fm. 2 stofur, 4 svefnher- bergi, Ahv. byggsj. + húsbréf 7,8 millj. Verð 10,9 millj. Ath. skipti á minni eign. Raðhus - Parhús SÆVIÐARSUND - RAÐH. Rað hús á einni hæð, ásamt bílskúr. 3 herb. Stofa m. arni og borðstofa, parket á gólfi. Sólstofa. Eldhús, korkur á gólfi. Baðherb. m. innr., marmari á gólfi. Verð 13,5 millj. 1181. ENGJASEL. Fallegt raðhús á tveimur hæðum, ásamt kjallara ca 218 fm. Bíl- skýli ca 33 fm. Á 1. hæð er forst., hol, sjónv.skáli, 3 svefnherb. og baðherb. Á efri hæð er stofa, borðstofa, fallegt eldh. og 1 herb. I kjallara eru góðar geymslur, þvottahús o.fl. Verð aðeins 10,9 millj. Ath. skipti á minni eign. DALATANGI - MOS. Gott raðhús á einni hæð, ca 87 fm. Tvö svefnher- þergi. Stofa. Eldhús með þvottaherþ. og þúri innaf. Mjög góð verönd. Áhv. ca 1,2 millj. Verð 8,4 millj. Fyrir þá sem vilja vera í hjarta Reykjavík- ur. Mjög góð 3ja herþ. íþúð á tveimur hæðum (penthouse) ca 85 fm á 5. hæð í glæsilegu nýju lyftuhúsi við Lækjar- götu í Reykjavík. Áhv. 4,3 millj. Verð 7,9 millj. VALHÚSABRAUT. Góð 141 fm sérh. á 1. hæð ( þríb. ásamt 27 fm bílsk. 3-4 svefnh. Stofa, eldh., baðh., þvottah. Húsið í góðu ástandi. Áhv. 5,7 millj. Verð 11,4 millj. (Skipti á minni eign). 1384. FROSTAFOLD. Glæsileg 137 fm íþúð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli. Fjögur svefnherbergi, stofa og borð- stofa m. parketi. Þvottaherb. innaf eld- húsi. Áhv. byggsj. 3,7 millj. Verðtilboð. LYNGHAGI. Góð neðri sérhæð ca 100 fm með bílskúr. Stofa og borð- stofa, 2 svefnherbergi. Rólegur og góð- ur staður. Verð 9,9 millj. 4ra herb. íbúðir STELKSHÓLAR - BÍLSKÚR. Mjög góð 4ra herh. íþ. á 3. hæð (efstu) ca 90 fm ásamt 22 fm hílskúr. 3 svefn- herb. Gólfefni, parket og dúkur. Góðar innrétt. Húsið nýtekið í gegn, þ.e.a.s. múrviðgert og málað. Fráþært svæði f. þörn. Áhv. ca 4 millj. Verð 8,0 millj. 1394. FIFUSEL. Mjög góð 4ra herþ. íþúð á 2. hæð ásamt bílskúr í mjög góðu fjöl- býli. Húsið klætt Steni. Sameign og lóð til fyrirmyndar. Suðursvalir. Áhv. húsbr. + byggsj. ca 2,5 millj. Verð 7,5 millj. SKOGARÁS - BÍLSKÚR. Glæsi- leg 4ra herb. íb. á 2. hæð í litlu fjölb. m. sér inngangi, 90 fm ásamt 25 fm bílskúr. 3 svefnherb. Glæsil. sérsm. innréttingar. Merbau-parket og flísar á gólfum. Stór sérgeymsla í kj. Áhv. 4 millj. Verð 8,9 millj. 1393. ENGIHJALLI - ÚTSÝNI. Góð 4ra herb. íbúð á 3. hæð í nýviðgerðri lyftu- blokk. 3 svefnherb. - skápar í öllum. Parket á gólfi. Ágætar innréttingar. Suðursvalir, frábært útsýni. Þvotta- og þurrkherb. á hæðinni. Verð aðeins 6,5 millj. 1391. FLÚÐASEL. Nýstandsett mjög góð 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð ca 105 fm ásamt 36 fm stæði í bílskýli. Rúm- góð stofa m. parketi. Útgengt á suður- svalir. 3 svefnherþ. Baðherþ. flísalagt m. kari og glugga, lagt f. þvottavél. Eldhús með nýrri innréttingu og dúk á gólfi. Góður horðkrókur. Hús og sam- eign f góðu ástandi. Áhv. húsbr. + byggsj. ca 5 millj. Verð aðeins 7,5 milij. Laus strax. AUSTURSTRÖND - SELTJ. Þórður Jónsson, sölumaður 3ia herb. íbúðir HRAFNHÓLAR - LYFTA. Góð 3ja herb. íbúð á 5. hæð, ca 70 fm í lyftublokk. Gott útsýni. Áhv. ca 3 millj. Verð 5,9 millj. 1282. ASPARFELL. Góð 3ja herb. íbúð á 4. hæð, 90 fm. Rúmgóð björt stofa, útgengt á suðaustursvalir. Flísalagt baðherbergi m. innréttingu. Áhv. byggsj. 2,5 millj. Verð 5,9 millj. HAFNARFJORÐUR Nfna María Reynisdóttir ritari Kristján V. Kristjánsson, lögg. fasteignasali :'í i ¦ SBfll'fiR,«ssSiw« i S I ssntíss; ',: ¦gUk rr'TJÉT fi2%f%&!$$?Xi Góð 4ra herb. íbúð á 2. hæð, 102 fm auk bílskýlis. Stofa og borðstofa m. parketi. Góð eldhúsinnr. Þyottahús á hæðinni. Frábært útsýni. Áhv. 1,7 millj. Verð aðeins 8,5 mill}. ÍRABAKKI. Mjög góð 4ra herb. íbúð á 1. hæð. 3 svefnherbergi. Gólfefni parket. Suðursvalir. Þvottahús í íbúð. Áhv. húsbr. 3,4 millj. Verð 6,7 millj. GARÐHÚS. Góð4ra herb. íb. ca. 128 fm ásamt bílskúr. Stofa og borðstofa. 3 svefnherbergi. Ný innrétting í eld- húsi. Geymsluris. Áhv. húsbr. 5,5 millj. Verð 9,9 millj. NEÐSTALEITI. Mjög góð 4ra herb. íb.'ca. 122 fm ásamt bílskýli. Eldhús, stofa og borðstofa m. parketi. 3 svefn- herbergi. Stórar suðursv. - frábært útsýni. Áhv. ca 3,4 millj. Verð 11,5 rnillj. Ath. skipti á minni eign. ÁLFHEIMAR. Góð 4ra herb. íbúð á 4. hæð, 97 fm. Rúmgóð stofa, suður- svalir. Geymsluloft yfir íbúðinni. Áhv. 3,8 millj. Verð 7,2 millj. Stórglæsileg 3ja-4ra herb. íþúð fullþúin án gólfefna 129-140 fm í þessu glæsi- lega lyftuhúsi á verði frá 9,6 millj. Hagst. greiðslukjör. Hafið samband við sölumenn um frekari uppl. DALBRAUT - F. ELDRI BORG- ARA. Mjög falleg 3ja herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi f. eldri þorgara. Góðar innr. Korkur á gólfi. Suðaustur yfirb. svalir. Setustofa á jarðhæð. Mötuneyti á vegum Reykjavíkurborgar. Áhv. ca 3,4 millj. byggsj. Verð 8,9 millj. 1397. RÁNARGATA. Góð 3ja herb. íb. á 2. hæð í þríbýli m. sér inngangi. Ca. 79 fm. Hæðin, herb., stofa, borðstofa og eldhús. I risi eru tvö herbergi og baðherbergi. Endurnýjað rafmagn og þak. Verð 5,9 millj. 866. OFANLEITI. Góð 3ja herþ. íþúð á efstu hæð ca 84 fm ásamt 27 fm stæði í bílskýli. Hús og sameign i mjög góðu lagi. Ahv. ca 3 millj. byggsj. Verð 8,4 mlllj. FELLSMÚLI. Mjög góð 3ja herb. íbúð ca 87 fm á 1. hæð ásamt hlutdeild i annarri íbúð á jarðhæð (útleiga). Rúm- góð stofa, opið eldhús, suðursvalir. Séð um þrif á sameign. Verð 7,5 millj. JÖKLAFOLD. Rúmgóð 3ja herþ. ca 84-fm íbúð á 3. hæð. Eldhús m. falleg- um hvítum innréttingum. Merbau-park- et á holi, stofu og hjónaherb. Áhv. ca 5 niillj. Verð 7,9 millj. VESTURBERG. Góð 3ja herb. ibúð á 3. hæð, 80 fm. 2 svefnherb. Stofa m. parketi. Útgengt á vestursvalir. Rúmgott eldhús. Áhv. húsbr. + byggsj. 3,2 millj. Verð 6,3 millj KAPLASKJÓLSVEGUR. Mjög góð 3ja herb. íbúð á 2. hæð, ca 68 fm. Stofa og hol m. parketi. Suðursvalir. Bað- herb. allt endurnýjað, gler allt endurnýj- að. Verð 6,5 millj. LANGHOLTSVEGUR - 3JA HERB. Gullfalleg 3ja herb. ca 70 fm íb. í kjallara. Nýlegt glæsilegt eldhús. Parket. Hol, stofa og svefnherb. Nýl. fataskápar Snyrtileg sameign. Sjón er sögu ríkari. Áhv. 3,8 milij. Verð 6,3 millj. 1400. JÖKLASEL. Glæsileg 3ja herb. íbúð á 2. hæð (efstu), 78 fm. Stofa m. park- eti. Suðursvalir. Eldhús, góð innrétting. Möguleiki að stækka íbúð upp í ris sem er manngengt. Áhv. byggsj. ca 900 þús. Verð 7,5 millj. 2ja herb. íbúðir NÝBÝLAVEGUR - KÓP. Góð 2ja herb. íb. á 1. hæð ca 40 fm. Gólefni; parket og dúkur. Suðursvalir. (Skipti möguleg á 3ja herb.). Áhv. byggsj. ca 1,0 millj. Verð 4,1 millj. 273. MÁNAGATA - KJALLARI. Góð 2ja herb. íb. í kjallara. Eldhús með nýrri beyki-innréttingu. Stórt svefnherb. Verð 4,9 millj. Laus. (Möguleiki á skipt- um á 4ra herb. m/bílskúr). 1397. MÁVAHLÍÐ - RIS. Góð 2ja herb. íb. í risi með kvistum. Nýir gluggar og nýtt þak. Verð 3,9 millj. 398. VINDÁS - 2JA HERB. Mjög góð 2ja herþ. fb. á 4. hæð í litlu fjölbýli ca 60 fm. Góðar innréttingar. Áhv. byggsj. + húsbr. 2,9 millj. Verð 4,9 millj. 1396. STELKSHÓLAR - 2JA HERB. Góð 2ja herb. íb. á 3. hæð, 52 fm. Hol með skáp. Stofa, útgengt á vestursval- ir. Eldhús m. borðkrók. Svefnh. m. skákp. Baðherb. tengt f. þvottavél. Áhv. 2,8 millj. Verð 5 millj. 1185. SKÓGARÁS. Góð 2-3ja herb. íbúð á jarðhæð. Góðar innréttingar. Sérgarð- ur. Áhv. byggsj. 2,1 millj. Verð 5,7 millj. ARAHÓLAR. Góð 2ja herb. ibúð ca 54 fm á T. hæð í lyftuhúsi. Yfirbyggðar svalir. Hús í góðu ástandi. Verð 4,6 millj. FRAMNESVEGUR. Góð 2-3ja herb. endaíbúð ásamt stæði í bilskýli. Eldhús, flísar á gólfi. Rúmgóð stofa, suðursvalir. Áhv. byggsj. 3,5 millj. verð 6,9 millj. ASPARFELL. Góð 2ja herb. íbúð á 6. hæð í lyftublokk. Stofa, teppi, Opið eldhús, góð innrétting. Áhv. ca 2 millj. Verð 4,7 millj. VESTURBRAUT - EINB. Vorum að fá einb. samt. 166 fm að stærð. Allt nýendurn. á faglegan og smekkl. máta. Sjón er sögu ríkari. DOFRABERG - 2JA ÍB. HÚS Efri hæð 6 herb. íb. ásamt tvöf. bílsk. Neðri hæð 2ja herb. samþ. ib. Báöar íb. eru vand- aðar. Góð staðsetn. VESTURVANGUR - EIIMB. Vorum að fá vandað og vel staðsett einb. á einni hæð ásamt rúmg. bílsk. V. 15,5 m. BREKKUHLÍÐ - PARH. LAUFVANGUR - ENDI Mjög góð 4ra-5 herb. endaíb. á 3. hæð í góðu fjölb. Verð 8,0 millj. VALHUS FASTEIGNASALA REYKJAVÍKURVEGI 62 S: 565 1122 SUÐURGATA - SÉRJNNG. Vörum að fá glæsil. 4ra-5 herto. 106 fm fb. ásamt Innb. 27 fm bítsk. Vand- aðar innr. og gólfefní. Laus strax. Verð 10,5 mittj. ÁLFASKEIÐ - M. BÍLSK. Vorum að fá góða 3ja herb. 85 fm ib, á 1. hæð ésamt biisk. Sérinng. af svölum; Ábv. byggsj, 40 ára, 3,5 mlll). Verð 6,9 mill}. SUÐURBRAUT - Hf HAHOLT - 3JA Falleg 3ja herb. 118 fm íb. é 1. hæð. Skipti æskil. á 4ra herb. íb. í Norðurbæ. Einbýli — raðhus Vantar tilfinnanlega raðhús, parhús og eínbýlt af meðat- stærð é einni hæð. Vantar aldri gerðainbýla íHafn- arfirðl. BRATTAKINN - EINB. Vorum að fá snoturt einb. á einni hæð ásamt geymslu i kj. Verð 9,2 millj. Stílhrein og vönduð parh. Teikn: Vífill Magn- ússon. Uppl. á skrifst. 4ra-6 herb. NORÐURBÆR - SERH. Mjög góðar 5-6 herb. íb. á efri og neðri hæðum í tvíb. ásamt bflsk. Sérinng. HRINGBRAUT - HF. Vorum að fá í einkasölu glæsil. 5 herb. 100 fm miðhæð í þrib. ásamt bílsk. Verð 8,9 m. SUÐURVANGUR - 4RA-5 4ra-5 herb. 111 fm íb. á 1. hæð. Góð lán. Verð 8 millj. BREIÐVANGUR - SKIPTI Góð 5-6 herb. endaib. á 3. hæð ásamt bílsk. Skipti æskil. á 3ja-4ra herb. íb. i Hafn. ÁLFHOLT Falleg 5-6 herb. 129 fm íb. á efstu hæð í vinsælu litlu fjölb.(Keðjuhús). Góð áhv. lán. HVAMMABRAUT Einstakl. falleg „penthouse"íb. ásamt bíl- skýli. Þessa íb. er vert að skoða nánar. KLUKKUBERG - 4RA Vorum að fá 4ra herb. íb. á tveimur hæðum. Fullb. og falleg eign. Góð lén. 3ja herb. QSKAST. 3ja herb. ib. óskast í skiptum fyr Ir 5 herb. íb. f Norðurbæ. HVAMM ABRAUT - 3JA Vorum að fá gullfatlega 3ja herb. 104 f m fb. á 1. hæð ésarnt stæði i bi Iskýl i. ALFASKEIÐ - 3JA Góð 3ja herb. íb. á 2. hæð. Áhv. 4,6 millj. Verð 6,5 millj. SUÐURBRAUT - 3JA Góð 3ja herb. 91 fm íb. á 2. hæð. V. 6,9 m. KLUKKUBERG 3ja og 4ra herb. íb. tilb. u. trév. Til afh. strax. SÓLEYJARHLÍÐ 3ja herb. íb. tilb. u. trév. 2ja herb. HRAUNSTÍGUR - 2JA 2ja herb. 53 fm íb. ájarðh. Sérinng. Góð lán. HRINGBRAUT - HF. Vorum að fá góða 2ja herb. 65 fm neðri hæð í tvibýli. Verð 5,8 millj. Vandaðar 2ja og 3ja nerb. iD. l-ullb. til afh. Teikn. og uppl. á skrifst. SUÐURHVAMMUR Vorum að fá 2ja herb. 78 fm fb. á jarðh. Sér afgirt lóð. Áhv. byggsj. 4,5 millj. Verð 6,4 millj. EFSTASUND - 2JA Vorum að fá mjög snyrtil. 50 fm ib. á jarðh. i gððu húsi. Ról. og góður staður. Verð 4,8 millj. Sverrir Albertsson, Sveinn Sigurjónsson, sölustj. Valgeir Kristinsson hrl.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.