Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 2
2 D FÖSTUDAGUR 29. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ HÚSEIGN SÍF við Keilugranda er um 4900 ferm. Hún er tíi söiu hjá Eignamiðluninni. Hús SÍF við Keilugranda til sölu EITT stærsta atvinnuhúsnæði, sem núna er laust á höfuðborgar- svæðinu, er nú til sölu hjá Eigna miðluninni. Byggingin, sem stendur við Keilugranda 1 í Reykjavík, er alls um 4.900 ferm. Eigandi er Sð- lusamtök íslenskra fiskframleið- enda. Byggingin er gerð úr forsteyptum einingum. Hún skiptist í þrjár aðal- einingar, sem eru nánast einn geim- ur hið innra. í mestum hluta bygg- ingarinnar er lofthæð um 5,7 metr- ar, en í hluta hennar er milliloft, sem er nýtt sem skrifstofur, kaffistofur, snyrtingar, geymslupláss og fleira. Að sögn Sverris Kristinssonar hjá Eignamiðluninni hentar þetta húsnæði vel fyrir ýmiss konar at- vinnustarfsemi, sem þarf gott lag- erpláss. Gengið er inn um aðalinn- gang á vesturgafli og innkeyrsludyr eru sömuleiðis á vesturhlið. Lýsing er góð og upphitun er með blásurum en með ofnum í skrif- stofuálmu. Lóðin í kringum bygg- inguna er malbikuð og góð malbik- uð bílastæði að framanverðu og meðfram byggingunni norðanmeg- in. Byggingin er máluð og í góðu ástandi. Á þessa eign eru settar 110 millj. kr., en hún verður rýmd seinna á þessu ári. Að sögn Sverris Kristins- sonar hafa nokkrir aðilar þegar sýnt henni áhuga. FASTEIGN ER FRAMTIÐ FASTEIGNA Suðurlandsbraut 12, 108 Reykjavík, fax 568 7072 S/M/ 568 77 68 MÐLUN Svernr Knstjansson lögg. fasteignasali Þór Þorgeirsson, sölum. Kristín Benediktsdóttir, ritari Kristjana Lind, ritari Opið: Mán.-fös. 9-18. Laugardag kl. 11—14, sunnudaga kl. 13—14. Stærri eignir Sæbólsbraut — raðh. Nýtt f sölu mjög vandað 240 fm gott raðh. sem er kj., hæð og rishæð. Innb. 36 fm bflsk. Húsið skiptist þannig: í kj. eru 2 herb. o.fl. Á hæðinni er forst., hol, stofa, borðstofa, vandað eldh. og snyrting. Uppi er sjónvarps- hol, 2 stór og 1 miðlungs og 1 lítið svefn- herb., stórt og mjóg vandað flísal. bað m. sturtu, kerlaug og góðri innr. Parket á flest- um gólfum. Fallegur, lítill suðurgarður fyrir sóldýrkandann. Þetta er elgn fyrir vand- láta. Skipti á litlu raðh. eða einb. koma til greina. Góð áhv. lán. Verð 14,5 millj. Sunnuflöt. Gott 208 fm einb. Á neðri hæð er stór innb. bilsk. og iítil „stúdíóíb.". Gengíð er ínn í húsið af stórrí verönd. M.a. 4 svefnherb., stofur o.fl. Mjög fallegur garð- ur. Gott hús. Verð 14,5 millj. Hátún 3 — einb. — Bess. (einka- sölu ca 140 fm einb. á einni hæð ásamt 42 fm bílsk. Húsið er að mestu fullg. G68 áhv. ián. Skipti á mlnnl eign æskileg. Verð10-12millj. Einbýli á einni hæð. I24fmeinb. á einni hæð i Mosfeilsbæ ásamt 30 fm garðskála og 44 fm bílsk. Húsið er m.a. stofa, borðst., 3-4 svefnherb., rúmg. eldh., og bað. V. 10,7 m. Áhv. 1,2 m. Skoðaðu þetta verð vell Brekkusel. Seljahverfi, i einkasölu ca 240 fm raðhús á 3 hæðum. 23 fm bílskúr. Verfl 12,9 millj. Ahv. 5,2 millj. Skipti. Verð8-10millj. Álftamýri. Til söiu mjög góð 4ra~5 herb, i'b. á 1. hæö ásamt bíisk. ib. er iaus. Verð6-8millj. Álftahólar 8. 4 herb. ca. 93 fm ib. á 3. hæö í fjölb. 27 fm innb. bilskúr. Ib. er m.a. stofa m. suðvestursv. Nýtt eldhús. Mikið útsýni. Húsið nýviðg. utan. Verð að- eins 7,9 millj. Þú þarft ekkl að fara í greiðslumat v. húsbréfa. Áhv. 4,6 millj. Selvogsgata - Hf. 5 herb. 112 fm efri sérh. auk rislofts í þríb. ásamt 35 fm innb. bílskúr. (b. er m.a. 2 stofur og 3 svefn- herb. Verð 7,5 millj. Áhv. 1,1 millj. byggsj. Eyjabakki. Falleg 4ra herb. endaib. á 3. hæð ásamt rúmg. aukaherb. í kj. Góð stofa og hol m. parketi, nýstandsett bað, þvherb. í íb. Áhv. 4,5 millj. húsbr. og veðd. Verð 7,2 millj. Austurbœr — skipti á bifreiö. Einkasala. 4ra herb. íb. á 2. hæð í þríbýli. (b. er m.a. tvær saml. stofur og 2 svefn- herb. Suðursv. Skipti mógul. á bifreið. Áhv. 4,9 millj. húsbr. Verft 7,9 millj. Kjarrhólmi — laus.Falleg 4ra herb. íb. á 2. hæð. Verð 7,3 millj. Ahv. 1,3 mllli. byggsj. Ýmis sklpti skoðuð. Seltjarnarnes. Stór og góð 3ja herb. íb. á 2. hæð i þríb. Parket og flisar. Áhv. 4.5 m. Bólstaðarhlíð. Góð 105 fm ib. á 3. hæð Verð 7,6 millj. Laus 1. júlf nk. Álfheimar. Ca 106 fm mjög heilleg og stílhrein íb. á 3. hæð. 3 svefnherb. og góð stofa. Aukaherb. i kj. Nýtt gler. Suð- ursv. Verð 6,6 millj. Laus strax. Skoðaðu vel þetta verð! Vallarás. Falleg 3ja herb. 83 fm íb. á 3. hæð í lyftuh. (b. er m.a. stofa, stórar suðursv., fallegt eldh., flisal. bað. Ahv. 1,7 millj. byggsj. og 1,9 millj. lífeyrissj. Verð 6.6 milij. Skipti á 2ja herb. ib. (Hraunbæ. Dúfnahólar — laus. 4ra herb. ca 103 fm íb. á 6. hæð í lyftuh. Stofa með rúmg. yfirb. suðursv. útaf. 3 svefnh., rúmg. eldh. og bað. Parket. Gott útsýni. V. 7,6 m. Kríuhólar. 111 fm íb. á 2. hæð. 3 svefnh. og stór stofa. fb. er laus. Verð 6,8 m. Ljósheimar — lyfta — 4ra herb. 86 fm ib. á 2. hæð. Ib. þarfn. stand- setn. V. 6,2 m. Verð2-6millj. Bergþórugata. Góð 48 fm íb. á jarðh. i steinh. (b. er að miklu leyti nýstand- sett. Ahv. 1.850 þús. Verð 4,3 millj. Miðholt 3 — Mos. Glæsil. 54 fm 2ja herb. Ný fb. með mjög fallegum innr. Beyki-parket. Flisar. Geymsla á hæðinni. Verð 4,9 millj. Hofteigur. Nýl. góð ca 80 fm íb. í kj. Allt sér. Verð 6,2 millj. Rofabær — laus. Góð 56 fm ib. á 2. hæð. Stofa, suðursv., svefnherb., eldh. og flísal. bað. Verð 4,9 millj. Ahv. 2,3 millj. veðd. Góð ib. f vinsælu hverfi. Skipti é bifreið. Snorrabraut 42. Góð ib. á 2. hæð miðsv. Verð 3,9 millj. Ahv. 2,5 millj. Ásbraut — Kóp. — laus. 2ja herb. ib. á 3. hæð í fjðlb. Ahv. 700 þús. byggsj. Verð 3,3 mlllj. Hrafnhólar — laus. 3jaherb. ib. á 1. hæð í þriggja heeða fjölb. (b. er stofa m. góðum svötum útaf, rúmg. eldh. parket. Húsíð nývíðg. að utan, Stutt i aHa þjón. Áhv. 2,2 millj. Verð 6,2 miílj. í smíðum Mosarimi 41 — raðh. I einkasölu óvenju fallegt raðh. í smíðum á einni hæð 132 fm. Innb. bflsk. 24,5 fm. Verð 8,3 millj. Húsið afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Eitt fallegasta húsið á svæðinu. Bjartahlíð 17 — raöh. Fallegt ca 160 fm raðh. í byggingu m. innb. bílsk. Húsið afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 7,5 millj. Fasteignalán Landsbréfa til allt að 25 ára Vextir af lánunum eru á bilinu 6,75 ti! 8,25%. Lánin henta t.d. þeim sem vilja skuldbreyta eldri lánum, kaupa stærri eignir eða vilja taka lán til framkvæmda. 0 Ráðgjafar Landsbréfa hf. veita allarfrekari upplýsingar . LANDSBRÉFHF. -/ýflÆfn. - ^TtstH, frit^tu ¦falff' Húsið stendur við Hlíðarveg 44. Það er á tveimur hæðum, um 157 ferm. og með 24 ferm. steyptum bílskúr. Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum áruni. Ásétt verð er 12,3 iniilj. kr., en húsið er til sölu hjá fasteignasölunni Lyngvík. Endurnýjað timbur- hús í Suðurhlíðum GÓÐ timburhús í Suðurhlíðum Kópa- vogs hafa lengi verið eftirsótt. Hjá fasteignasölunni Lyngvík er nú til sölu 157 ferm. timburhús við Hlíðar- veg 44, sem er með 24 ferm. bíl- skúr. Að sögn Geirs Sigurðssonar hjá Lyngvík er þetta fallegt einbýlis- hús á tveimur hæðum, sem hefur verið mikið endurnýjað. Ásett verð er 12,3 millj. kr., en áhvílandi eru tæpar 6,7 millj. kr. í húsbréfum og byggingarsjóðslánum. Húsið er byggt 1954 og hvílir á steyptum grunni. Liggjandi timbur- klæðning er utan á húsinu, sem gef- ur húsinu mjög fallegan svip, en á þaki er hefðbundið bárujárn. Við húsið er áfastur steyptur bílskúr. Inngangurinn er að hluta til flísalögð sólstofa með fataskáp, en á neðri hæð eru síðan dagstofa og borð- stofa, sem báðar eru með Ijósu par- keti. Á neðri hæð er ennfremur gestasnyrting. Mjög fallegur og góður stigi liggur SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 588 9200, BREFASIMI 588 8598 HUSIÐ stendur við Vallar- braut 14 á Seltjarnarnesi. Ásett verð er 13,2 millj. kr., en húsið er til sölu hjá fast- eignasöiunni Þingholti. Húsá góðu verði á Seltjarn- arnesi TIL SÖLU er hjá Þingholti hús- eignin Vallarbraut 14 á Seltjarnesi. Húsið er byggt 1962 og er 176 ferm. með 33 ferm. bílskúr. Húsið stendur á stórri lóð og er garðurinn vel gró- inn, enda gamall verölaunagarður samkvæmt upplýsingum Þorsteins Brö3dasonar hjá Þingholti. „Húsið er byggt á pöllum, en gengið er inn af jafnsléttu," sagði Þorsteinn. „Fyrst er komið inn í for- stofu, en á þessari hæð eru hol, stof- ur og eldhús. Gengið er upp hálfa hæð í svefnálmu, þar sem eru þrjú svefnherbergi og gott baðherbergi. Þá er einnig gengið niður hálfa hæð, en þar eru tvö herbergi, þvotta- hús og snyrting. Þar er og annar inngangur í húsið. Fyrir vikið gæti húsið hentað þeim sem vildu hafa sérafdrep fyrir Iiluta fjölskyldunnar eða fyrir vinnu. Ásett verð er 13,2 millj. kr. sem kann að þykja lágt, en stafar af því að kominn er tími til að huga að ýmsu viðhaldi innanhúss og máln- ingu úti." upp á efri hæðina, en þar er parket- lagt hol, tvö barnaherbergi og stórt hjónaherbergi auk baðherbergis. í kjallara er þvottaherbergi með út- gangi, sturta og geymsla. Hiti er í stéttinni. — Fyrir átta árum var hafízt handa við að endurnýja húsið, sagði Geir Sigurðsson. — Þannig var settur nýr kvistur á efri hæðina fyrir bað- herbergið. Allar innréttingar og tæki í eldhúsi eru endurnýjuð og sömuleið- is í baði. Jafnframt hafa allar lagnir verið endurnýjaðar og einnig gluggar og gler. Húsið er því í mjög góðu ástandi. — Húsið er einkar aðlaðandi, þeg- ar komið er inn í það, en þá er geng- ið inn í hol með mjög fallegum rauð- um gólfflísum og standandi panell, sagði Geir Sigurðsson ennfremur. — Húsinu fylgir einnig fallegur gróinn garður með háum trjám, en þarna er gott skjól fyrir norðanáttinni og mikil veðursæld. Fasteignasölur í blabinu í dag Agnar Gustafsson w$. 27 Almenna fasteignas. ws. 18 Ás bis. 28 Ásbyrgi bls.10 Berg ¦ -Yl bis. 20 Bifrcst bis. 28 Borgir bls. 6 Borgareign bis. 20 Eignaborg bls. 7 Eiynamiölun bis.22-23 Eignasalan bte 18 Fasteignamarkaður bis. 12 oB16 Fasteignamiðlun bls. 2 Fasteignamiðstöðin bls. 17 Fasteignasala Reykjav . bls. 4 Fjárfesting bis. 27 bls. 21 Fold Framtíðin bte.10 Frón bis. 9 Garður bis.18 Gimli ws. 26 H-Gæði bls. 5 Hátún bls. 5 Hóll bls.8-9 Hraunhamar ws. 24 Húsakaup bls. 3 Húsvangur bls. 15 íbúð bls. 11 Kjörbýli bls. 16 Kjöreign bls 19 Laufás bls. 5 og 6 Óðal bls. 7 Skeifan bis. 13 Stakfell bls. 11 Valhús Valhöll Þingholt bls. 4 oo 20 bls. 14 bis. 25

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.