Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 6
B D FOSTUDAGUR 29. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ LAUFAS Fasteignasala Suðurlandsbraut 12 sím, 5331111 FAX: 533 4115 Opið virka daga frá kl. 9 - 18 HELGARSÍMI: 5 689 689 Símatími laugard. og sunnud. frákl. 11 -13. 2ja herbergja * BALDURSGATA NÝTT 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í steinhúsi. Nýlegar innréttingar í eldhúsi og baði. Áhvílandi 2,3 millj. í húsbréfum. Verð 4,2 millj. Auk þessara eigna höfum við fjölda annarra á söluskrá okkar. Hringið og fáið upplýsingar. SAMTENGD SÖLUSKRA ÁSBYRGI EIGNASALAN ENGIHJALLI NYTT 54 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérsuðurlóð. Smekkleg íbúð. Parket og flísar. Áhvílandi 2,5 millj. NJÁLSGATA V. 5,7 M. Vönduð og glæsilega hönnuð 2ja her- bergja íbúð á jarðhæð í nýuppgerðu tyí- býlishúsi. Vandaðar flísar og massíft parket. Glæsileg innrétting í eldhúsi. Sér- inngangur. Sérlóð. Áhvílandi ca 3,2 millj. hagstæð lán. Skipti á bil koma vel til greina. REYKÁS V. 6 M. Ca 75 fm íbúð á 1. hæð i iitlu fjölbýlishúsi. Flísar og parket. Þvottahús í íbúð. Stórar svalir út af stofu með útsýni yfir Rauða- vatn. Áhvílandi ca 3,5 millj. í hagstæðum lánum. SKÓGARÁS V. 5,6 M. 65 fm 2ja herbergja íbúð með verönd framan við stofu. Ibúðin er öll nýmáluð. Aliar vistarverur rúmgóðar. Sérhiti. Áhvi- landi 2,7 millj. í hagstæðum lánum. Laus strax. SKÚLAGATA V. 4,1 M. Ca 60 fm 2ja herbergja íbúð í nýlega við- gerðu fjölbýlishúsi. Parket og flísar á gólf- um. Nýtt rafmagn. Áhvílandi ca 2,4 millj. i hagstæðum lánum. Skipti möguleg á stærri eign á Akureyri. 3ja herbergja * ÁLFTAMÝRI V. 6,7 M. Erum með í einkasölu í þessu eftirsótta hverfi 3ja herb. rúmgóða 75 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Suðursvalir. Góð sam- eign. Húsið nýlega viðgert að utan. Laus strax. BALDURSGATA NYTT 3ja herbergja 69 fm risíbúð í 6-íbúða steinhúsi sem hefur verið endurnýjuð að hluta, m. a. nýtt gler og gluggar. Verð 5,7 milli. HRAUNTEIGUR V. 5,4 M. Ca 75 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara í þrí- býlishúsi. Sérhiti. Sérinngangur. Nýtt gler og gluggar. Húsið er nýlega viðgert að utan. Áhvílandi ca 1.700 þús. hagstæð lán. HRÍSRIMI V. 7,2 M. Ca 75 fm falleg 2ja-3ja herbergja ibúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Glæsilegar viðarinn- réttingar. Parket. Mikið útsýni. Stæði (vel útbúnu bílskýli. Sérhæðir * BARMAHLÍÐ NÝTT 103 fm 4ra herbergja sérhæð á 1. hæð í fjórbýlishúsi. 2 samliggjandi stofur, hægt að breyta annarri í 3. svefnherbergið. Bíl- skúr með rafmagni. Skipti koma til greina á stærri sérhæð i Hlíðunum. NÝBÝLAVEGUR V. 10,5 M. Efri sérhæð i þríbýlishúsi ásamt bílskúr. fbúðin skiptist Í4 svefnherbergi, samliggj- andi stofur, eldhús og bað. Korkur og parket. Stórir gluggar. Mikið útsýni. SELJABRAUT V. 9,0 M. Ca 170 fm íbúð á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli. Stofa og 5 svefnherbergi, suðursvalir á hvorri hæð. Mjög stórt aukarými yfir íbúðinni. Áhvílandi ca 4,2 millj. í hagstæðum lánum. MAKASKIPTAMIÐLARINN Við leitum að: í skiptum fyrir: 2ja- herb. Ib. f Rvík. Verð 4,5-5,0m. 75 fm fb. v. Hrísrima m. bílskýli. 2ja-3ja herb. fb. Parhús f Hveragerði. V. 5,6 m. 3ja herb. íb. í Háaleitishverfi. Sérhæð með bílsk. f Safamýri. 4ra herb. íb. í Bústaðahverfi. 3ja herb. sérh. v/Hæðarg. V. 7,2 m. 4ra herb. fb. í Löndunum. 2ja herb. íb. f Seláshverfi. Sérhæð I Hlfðunum. 4ra herb. fb. á 1. hæð v/Barmahlíð m/bílskúr. Sérhæð I Heimunum. 4ra herb. íb. á 1. hæð v/Álfheima. 4ra herbergja og stærri * ÁLFHEIMAR V. 6,8 M. Ca 90 fm mikið endurnýjuð íbúð á 4. hæð i nýviðgerðu fjölbýlishúsi. 3 svefnherbergi og stofa, flísalagt baðherbergi. Áhvílandi ca 1,7 millj. í góðum lífeyrissjóðslánum. ÁLFTAHÓLAR V. 7,4 M. Mjög smekkleg íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Ljóst parket á öllum gólfum nema bað- herbergi sem er flísalagt í hólf og gólf. Lökkuð innrétting í eldhúsi. Suðursvalir. Áhvílandi 4,5 millj. hagstætt lán. HJALLABRAUT V. 9,4 M. Glæsileg vönduð 140 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Parket og físar. Vönduð eik- arinnrétting í eldhúsi. Þvottahús og búr í íbúð. Stórar svalir í vestur. Möguleiki á sólstofu. 4 svefnherbergi og 2 stofur. Áhvílandi ca 5 millj. hagstæð lán. Nýbyggingar * SMÁRARIMI NÝTT Rúmlega fokhelt og tilbúið að utan ca 160 fm glæsilegt einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr á frábærum út- sýnisstað. Húsið er til afhendingar strax. Verð 9,0 millj. Áhvílandi 6,0 millj. i hús- bréfum. Einbýli LOKASTÍGUR NÝTT ¦' *^jHP 2ja íbúða fallegt steinhús mikið endurnýj- að. Stærri íbúðin er 4 herbergi ca 125 fm, minni íbúðin er3 herbergi, ca 80 fm. Hús- ið getur losnað strax. Seljast saman eða sitt í hvoru lagi. SELVOGSGRUNN V. 29,0 M. Mjög vandað og glæsilegt einbýlishús með tveimur íbúðum. Húsið er mikið end- urnýjað. Fallegur byggingarstíll. SOGAVEGUR NÝTT Erum með í einkasölu fallegt og gott hús á tveimur hæðum og kjallara, samtals 6 herbergi. Húsið hefur nýlega verið mjög vel endurnýjað að öllu leyti að innan. Fal- lega ræktaður garður. Áhvílandi 5,4 millj. byggingasjóðslán. Armúla 1, símí 588 2030 - fax 588 2033 Ægir Breiöfjörð, lögg. fasteignasali, hs. 568 7131 Æ Ellert Róbertsson, sölum., hs. 554 5669. Karl Gunnarsson, sölum., hs. Opið laugard. og sunnud. 567 0499 H kl. 12-14 M ÞINGAS 61. Td sölu endaraðh. 160 fm. Fullbúiö að utan, fokhelt aö innan. Lyklar á skrifst. Verð 8,2 mlllj. FJALLALIND - KÓP. 150 fm parhús á einni bæö. Afhending strax. Fullbúiö að utan, fokhelt að innan. Verð 8,4 millj. Áhv. húsbr. 5,6 millj. GRAFARVOGUR GOTT VERÐ. 2ja til 3ja herb. nýjar íbúðir við Laufrima. Tilbúnar til innróttinga. Til afhendin- gar strax. Verð frá S millj. HEIÐARHJALLI - KÓP. 115 fm íbúð á 1. hæð auk bílskúrs. Allt sér. Tilbúin til innréttinga. Verð 8,5 millj. GRETTISGATA Til sölu þetta fallega uppgerða hús. Góðar stofur, 3-4 herb. Verð 10,9 millj. HRÍSRIMI. Sérl. glæsil. 170 fm parhús - sjón er sögu ríkarí . Verð 13,4 millj. HEIÐARHJALLI 23. Góð 122 fm efrl hæð ásamt bílskúr. Afhending strax. Verð 8,9 millj. SELÁS. 180 fm raðhús við Suðurás. Fullbúið að utan, fokhelt að innan. Afh. strax. Verð 8,9 millj. LINDASMÁRI - KÓP.Tiisöiu2ja«is herb. íbúðir. Tilbúnar u. tréverk. Afhending strax. Teikningar og allar upplýsingar á skrif- stofu. STARENGI. 170 fm einbýli á einni hæð. Fallegt hús á góðum stað. Verð 8,6 millj. stgr. Eínbýli - raðhús ÞVERÁRSEL Vandað og fallegt ca 240 fm einbýli á tveimur hæðum. Góðar stofur, 4 herbergi. 37 fm bilskúr. Möguleikar á sér íbúð. Verð 16,9 millj. GRASARIMI. Gott parhús á tveimur hæðum ásamt innb. bilsk. Verð 12,6 millj. LEIÐHAMRAR. Mjög gott 135 fm parhús á einni hæð. Mjög góð staðsetning. Verð 12,6 millj. Áhv. byggsj. 5,3 millj. BIRKIGRUND. Mjög gott 196 fm endaraðhús auk bílskúrs. Möguleiki á sér íb. I kj. Verð 13,0 míllj. KAMBASEL. Glæsilegt 180 fm raðhús á 2 hæðum. 4 svefnherb. Bilskúr. Verð 12,9 miltj. LINDARSEL. Gott einbýli á tveimur hæðum. Sér 50 fm íb. á j'arðhæð. 60 fm bílskúr. Verð 16,2 millj. FANNAFOLD. 100 fm parhús á einni hæð. 2 svefnherb. Bílskúr. Verö 8,5 mlllj. Hagst. lán 5,0 millj. NÆFURÁS. Fallegt 190 fm endaraðh. á tveimur hæðum. Verð 14,0 millj. VALLHÓLMI - 2 ÍBÚÐIR.Gott27o fm hús á 2 hæðum með innbyggðum bllskúr. Ágæt 2)a herb. ib á jarðhæð. Verð 15,9 millj. FOSSVOGUR. Höfum 2 góð raðh. við Geitland og Hjallaland. BERJARIMI. 180 fm parhús á tveimur hæðum. Nánast fullbúið. Verð 11,9 millj. Hæðir KÓPAVOGSBRAUT. vorum að fá i sölu fallega 120 fm hæð asamt bilskúr. Suðursvalir. Fallegt útsýni. Verð 9,5 míllj. Áhv. 3,2 millj. HLIÐAR. Góð 110 fm efri hæð ásamt 42 fm bílskúr við Drápuhlíð. Verð 9,5 millj. DIGRANESVEGUR. tíi söiu góð 112 fm Ibúð á 1. hæð. Sérinng. Verð 8,3 millj. ÁLFHÓLSVEGUR. Sérlega glæsil. 130 fm neðrí sórhæð auk bílskúrs innarl. við Álfhólsveg. Vandaðar innréttingar og tæki. Áhv. 3,5 millj. LANGHOLTSVEGUR Góð 132 fm neðri hæð í tvíbýli. Sér inngangur. Bilskúrsréttur. Áhv. húsbréf 5,3 millj. Verð 8,6 millj. ESKIHLÍÐ. 102 fm ib. á 2. hæð í fjórb. Stofa, borðst., 3 herb. 32 fm bilsk. Ibúð i mjög góðu ástandi. Verð 9,6 millj. Áhv. 4 millj. RAUÐALÆKUR. Góð 121 fm íbuð á 2. hæð i fjórb. ásamt bilsk. Skipti mögul á 3ja-4ra herb. Ibúð. Verð 9,5 miilj. BÚSTAÐAVEGUR. Mikið endurnýj. efri hæð ca 95 fm. Nýl. innréttingar og gólfefní. Verð 8,4 millj. Áhv. húsbr. 5 rnillj. BORGARHOLTSBRAUT. góö 115 fm neðri hæð í tvíb. Sérinng. Góður suður- garður. Mikið endurn. Verð 8,5 millj. LOGAFOLD. 130 fm neðri sérhæð í tvlb. ásamt bílskúr. Vönduð eign. Verð 11,5 millj. SÖRLASKJÓL. 100 fm efri hæð. Glæsilegt útsýni. Verð 8,7 miflj. Áhv. húsbr. 4,6 míllj. AUSTURBRÚN. 125fmsérhæðásamt 40 fm bílsk. Aukaherb. í kj. Verð 9,8 millj. 4ra til 7 herb. HAALEITISBRAUT. Falleg endaíbúð á 3. hæð. Parket. Suður svalir. Gott útsýnl. Verð 7,9 millj. Ahv. 4,5 millj. HÁALEITISBRAUT. vorum að fá 1 sölu 100 fm íbúð í kjallara. Sérinng. Verð 6,1 millj. Áhv. 2,6 millj. AUSTURBERG - LÍTIL ÚTB. Vorum að fá l_ sölu 4ra herb. íbúð á 3ju hæð auk bílskúrs. Áhv. 6,1 millj. FÍFUSEL. Vorum að fá i sölu góða 110 fm endaíbúð á 2. hæð ásamt aukaherbergi í kj. Suður svalir. Þvottahús í íbúö. HÁALEITI - 5 HERB. - BILSKÚR. Mjög góð 135 fm íbúð á 4. hæð auk bílskúrs. (búðin hefur öll verið endurnýjuð. Gott ástand á húsi. Verð 8,9 millj. REYKÁS - GLÆSIEIGN.vorumað fáísöluglæsil. ca160fm íb. á tveimur hæðum ásamt 26 fm bilsk. Sjón er sögu rfkari. ESKIHLÍÐ. Góð 100 fm íbúð á 3. hæð. Aukaherb. i kj. Verð 7,5 millj. Áhv. 3,8 millj. ÞINGHOLTIN. 165 fm ibúð á jarðhæð í endurbyggðu fjölbýli. Gamli Versló. Stór sól- stofa. 2-3 svefnherb. Verð 9,8 millj. FOSSVOGUR. Mjög góð 4-5 herb. 110 fm ibúð á 1. hæð við Markland. Verð 9,2 millj., áhv. byggsj. 2,0 millj. STÓRAGERÐI. Eigum 100 fm íbúðir á 1., 2. og 3. hæð, meö og án bílskúrs. Verð frá 7,2 mlllj. SKIPHOLT - 5 HERB. Góð 5 herb ibúð á 4. hæð ásamt aukaherb. í kj. Verð 7,1 millj. BÚÐARGERÐI. Góð 4ra herb. íbúð á 2. hæð litlu fjölb. Verð 7,3 millj. SPÓAHÓLAR M. TVÖF. BlLSK. Mjög góð 4ra herb. ib. á 1. hæð ásamt 36 fm bílsk. íbúð og hús i mjög góðu ástandi. Verð 7.950 þús. KLEPPSVEGUR. GÓÖ 4ra herb. ibúð é 4. hæð. Verð aðeins 5,9 millj. FLÚÐASEL. Mjög góð íb. á 1. hæð. Bilskýli. Verð 7,3 millj. HÁALEITISBRAUT. 107 fm góð ib. á 1. hæð ásarnt bilskúr. 8,9 millj. ÁLFATÚN. Góð 4ra herb. 123 fm ib. á 2. hæð. Bilskúr. Vinsæll staður. Verð 10,0 millj. SEILUGRANDI. 125 fm 4-5 herb. íbúð á tveimur hæðum ásamt bílskýli. Verð 9,8 millj. ESPIGERÐI. Góð 95 fm endalb. á 2. hæð. Verð 8,6 millj. HLÍÐAR - GOTT VERÐ. Góð 95 fm Ibúð á 1. hæð við Bólstaðarhlíð. Laus strax. Verð aðeins 6,9 millj. DALBRAUT. Gó'ð 115 fm íbúð á 1 hæð ásamt 25 fm bílskúr. Verð 8,7 millj. 3ja herb. BERGÞÓRUGATA + AUKA HERB. Vorum að fá i sölu góða 80 fm íbúð á 2. hæð. Ib. fylgja tvð góð herb. með aðgang að w.c. sem gefa góðar aukatekjur. Verð 7,5 millj. BLÖNDUHLÍÐ. Björt og góð 79 fm kjíb. Suður garður. Verð 6,4 milij. Ávh. 3,2 millj. ÍRABAKKI. Björt og góð 78 fm ibúð á 1. hæð . Tvennar svalir. Parket. Blokk I góðu ástandi. Laus fljótl. ' VESTURBÆR. Vorum að fá 57 fm íbúð á 1. hæð vestarlega við Hringbraut. Eign í góðu ástandi. Verð 4,7 millj. LAUGARNESVEGUR. 75 fm íbúð á jarðhæð. Sérinng. Laus fljótlega. Verð 6,5 millj. OFANLEITI. Mjög góð 3ja herb. íbúð á 3. hæð. Bllskýli. Verð 8,5 millj. Áhv. 5 millj. JÖKLASEL. Góð 80 fm ibúð á 2. hæð. SKOGARAS. 3ja herb. 66 fm íbúð á 1. hæð. Verð 5,7 mlllj. Áhv. 2,2 millj. ÖDYR IBUÐ. Vorum að fá i sölu ágæta 3ja herb. risíbúð við Laugaveg. Verð 3,8 millj. Ahv. 2 millj. STÓRAGERÐI. Mjög góð 85 fm íb. á 4. hæð. Mikið endurnýjuð eign í toppástandi. Laus strax. Verð 6,7 millj. Ahv. hagst. lán 4,3 millj. HJALLAVEGUR. Góð jarðhæð i þríbýli. Eign í góðu ástandi. Verð 5,8 millj. Ahv. 2,9 millj. BÓLSTAÐARHLÍÐ. Falleg og björt 87 fm kj. íbúð. Verð 6,4 millj. Áhv. byggsj. 2,7 millj. LEIRUBAKKI. Rúmgóð 3ja til 4ra herb. ibúð á 2. hæð. Gott útsýni. G.OTT VERÐ. BORGARHOLTSBRAUT. Góð 3ja herb. risib. í tvíb. Verð 5,8 millj. Ahv. 2,9 millj. STIGAHLÍÐ. 76 fm Ibúð á 1. hæð. Verð 6,3 millj. LYNGHAGI. Góð 85 fm íb. í kj. Sérinng. Verð 6,5 millj. Áhv ca 3.8 millj. DRÁPUHLÍÐ. 70 fm fbúð i kj. Verð 5,2 millj. ÞÓRSGATA. Góð 3ja herb. ibúð á 2. hæð. Verð 5,3 millj. Áhv. húsbr. 3,3 millj. NJÁLSGATA. 80 fm lb. á 1 hæð. Verð u aðeins 5,3 millj. HAMRAHLÍÐ. Góð 75 fm ib. á 1. hæð. Verð 6,7 millj. AUSTURSTRÖND. bo tm ib'. á 2 hæð. Bílskýli. Parket á gólfum. Glæsilegt útsýni. Laus fljótlega. TRÖNUHJALLI. 80 fm íb. ásamt bíl- skúr. Laus fljótl. Verð 8,5 millj. Ahv. 4,8 millj. ÁLFTAMÝRI. 76 fm íb. á 3. hæð. ÁLFHÓLSVEGUR. Góð eo fm ibúð á 1. hæð ásamt bílskúr. Laus strax. Verð 7,950 millj. MIÐBÆR. 3ja herb. kjib. við Ránargötu. Laus strax - lyklar á skrifst. Gott verö. 2ia herb. VALLARÁS. Góð 55 fm ibúð á 5. hæð í lyfluti. Verð 4,9 millj. Ahv. byggsj. 2,5 millj. FLYÐRUGRANDI. Falleg 65 fm ibúð á þessum frábæra stað. Verð 6,4 millj. Áhv. 3,8 millj. ÞANGBAKKI. Vorum að fá í sölu fallega 63 fm íbúð í vinsælu fjölbýli á 5. hæð. Lyfta. Verð 5,9 millj. SPÓAHÓLAR 55 fm íbúð á 2. hæð í góðu ástandi. Lyklar á skrifst. Verð 4,9 millj. KELDULAND. Góð 2ja herb. !b. á jarðhæð. Sér suðurgarður. Verð 5,2 millj. VESTURBÆR. Rúmgóð 70 fm kjíb. við Holtsgötu I góðu ástandi. Verð 4,5 millj. Áhv. húsbr. 2,5 millj. ÖLDUGRANDI. Glæsileg ca 60 fm íbúð á 1. hæð. Sér suðurgarður. Verð 6,4 millj. GNOÐARVOGUR. eo fm ib. á 2. hæð. Verð 5,4 millj. Góð lán. GRETTISGATA. 37 fm íb á 2. hæð. Verð 2,8 millj. HAMRABORG - LAUS. 52 fm góð lb. á 2. hæð f lyftubl. V. 4,7 millj. Áhv. 2,8 m. Lyklar á skrífstofu. VIKURÁS. Góð 60 fm Ibúð é 4. hæð ásamt bilskýli. Suðursvalir. Verð 5,5 millj. LINDASMÁRI. Ný lb. 6 2. hæð. Góðar innr. Laus strax. Lyklar á skrifst. KVISTHAGI. Góð 2ja herb. kjíb. á þess- um frábæra stað. Verð 5,350 millj. BERJARIMI'. Fullbúin 72 fm Ibúð á 2. hæð fullbúin án gólfefna. Afhending strax. Verð 6,3 millj. Góð greiðslukjör. AUSTURBRÚN. 48 fm ib. á 2. hæð í lyftubl. Blokk í góðu ástandi. Verð 4,5 millj. SKIPASUND. Góð 67 fm Ibúð I kj. Sér inngangur. Sér lóð. Mögul. skipti á stærri eign. Verð 5,6 millj. ENGIHJALLI. Rúmgóð Ibúð á jarðhæð með sér lóö. Verð 4,9 millj.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.