Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 7
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 29. MARZ 1996 D 7 Fasteignasalan EIGNABORG sf. - 564 1500 - Opið laugard. kl. 11-15. Nýjar eignir á skrá í mars Höfum kaupendur að eignum í Reykjavík 2ja herb. íbuðir Asbraut Einstaklingsíb. 38 fm á 4. hæð. Verð 3,6 millj. Laus strax. Dalbraut 20 - 2ja 52 fm á 1. hæð í húsi aldraðra. Parket. Sameiginleg þjónusta með Dalbraut 18 og 20. Laus strax. Ástún - 2ja 65 fm íb. á 1. haeð. Parket á herb. Laus strax. Lokastígur 72 fm rishæð í þríbýlish. Laus fljótl. Verð 5,9 millj. 3ja herb. ibuðir Safamýri 88 fm íb. á 2. hæð. Vestur- og austursv. Mikið útsýni. 4ra-5 herb. íbuðir Eskihlíð 98 fm íb. á 4. hæð. Vandaðar innr. Laus fljótl. Hlíðarhjalli 116 fm íb. á 3. hæð. Vandaðar innr. Sérþvottah. 28 fm bilsk. Ástún 87 fm íb. á 1. hæð. Suðursv. Nýtt baðherb. Mikið endurn. Verð 7,8 millj. Vesturberg 80 fm íb. á 4. hæð. Nýtt parket. Nýjar innr. á baði. Mikið útsýni. Áhv. 5,1 millj. í hagst. lánum. Furugrund 113 fm íb. á 2. hæð í fjórbýli. Ein- staklingsíb. á jarðh. Verð 10 millj. Lundarbrekka 107 fm íb. á 3. hæð. 4 svefnherb. Laus strax. Sérhæðir Langabrekka 120 fm neðri hæð í tvíbýli. 4 svefn- herb. Öll nýl. endurn. 22 fm bílsk. Verð 11 millj. Raðhús/parhús Heiðarhjalli 7 200 fm uppsteypt raðh. til afh. í dag með innb. bílsk. Ófrág. að utan. Áhv. húsbr. 5,9 millj. Verð 8 millj. Hávallagata - parh. 179 fm tvær hæðir og kj. Gamlar innr. 29 fm bílsk. Húsið þarfnast mikillar endurn. Einbýli Hlíðarhjalli 182 fm einb. á tveim hæðum. 4-5 svefnherb. í nýl. byggðu húsi. 27 fm bílsk. Vandaðar innr. Ýmis skipti mögul. Verð 16,6 millj. Reynihvammur Einb. og 2ja herb. sérib. á jarðh. ásamt bílsk. alls 260 fm. Selst í einu lagi eða hvort í sínu lagi. Verð 16,5 millj. Fasteignasalan EIGNABORG sf jp. Hamrabofg 12-200 Kopavogur ™ Vllhjálmur Einarsson, hs. 5541190 Jóhann Hálfdánarson, hs. 657 2057 löggiltlr fasteigna- og skipaaalar. E TRYGGÐU PENINGANA — KAUPTU FASTEIGN if FÉLAG FASTEIGNASALA Jón Þ, Ingimundarson, sölumaður Svanur Jónatansson, sölumaður Dröfn Ágústsdóttir, gjaldkeri Sigurbjörn Þórmundsson, sölumaður Gisli Maack, löggiltur fasteígnasali F A S T E I G N S uÖ u r I a n d $ b ra u t 4ó Opið virka daga kl. 9-18, laugardaga og sunnudaga kl. 12-14 A S A L A , (Bláu húsin) SIMBREF 568 2422 FYRIR ELDRI BORGARA Gullsmári 9 - Kóp. Til sölu glæsil. 3ja herb. íb. 76 fm á 12. hæð. Fráb. útsýni. íb. afh. fullfrág. í júlí '96. Verð 7,1 millj. GRAFARVOGUR - KVÍSLAR STAÐGREIÐSLA Erum með kaupanda að 120-180 fm sérbýli. Einarsnes. Falleg 3ja herb. risíb. Fal- legar innr. Parket. Áhv. Byggsj. rík. 3 millj. Verð 4,8 millj. Engihjalli. Falleg 3ja herb; íb. 79 fm á 6. hæð. Fallegar innr. Glæsil. útsýni. Verð 6 millj. Lyngheiði - Kóp. Giæsii. einb. mjög mikið endurn. Rúmg. eldh. með eik- arinnr. 3 svefnherb. Arinn i stofu. Parket. Sólstofa. Glæsil. útsýni. Góður bílsk. Verð aðeins 14,9 millj. Vallhólmi. Fallegt einb./tvíb. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. alls 261 fm. Sér 2ja herb. íb. á jarðh. Verð 15,9 millj. Rauðihjalli - KÓp. Fallegt raðh. á tveimur hæðum ásamt 35 fm innb. bílsk. alls 209 fm. 4-5 svefnherb. Glæsil. útsýni. Suðurlóð. Verð 12,8 millj. Álfhólsvegur - KÓp. Gott raðh. 179 fm á tveimur hæðum ásamt 40 fm bíl-" sk. Mögul. á sérlb. í kj. Fallegt útsýni. Verð 10,8 millj. Digranesvegur. Gott einb. & tveim- ur hæðum með aukaíb. í kj. með sérinng. alls 152 fm ásamt innr. 32 fm bílsk. Áhv. hagst. lán 5,6 millj. Verð 12,9 millj. Digranesheiði - Kóp. Einbýiis- hús á einni hæð 133 fm ásamt innb. 35 fm bílsk. 3-4 svefnh. Frábært útsýni. Falleg gróin lóð. Verð 12,5 millj. SmáraflÖt. Sérl. vandað einbhús á einni hæð 176 fm ásamt 32 fm innb. bfisk. Sjónvhol m. arni, 4 svefnherb. Parket, flís- ar. Falleg ræktuð lóð. Áhv. 4,4 millj. Verð 14,5 millj. Dverghamrar V. 15,9 m. Funafold V. 16,9 m. Hraunbær V. 12,5 m. Kúrland V. 14,1 m. Klukkurimi V. 14,9 m. VeSturholt. Fallegt einbhús á tveimur hæðum. Húsið er pýramidahús og teiknað af Vífli Magnússyni, arkitekt. 3 svefnherb. Stórkostl. útsýni. Sjón er sögu ríkari. Verð 14,5 millj. Gilsárstekkur. Fallegt einb. á tveim- ur hæðum ásamt innb. bilsk. Sér 2ja herb. (b. f kj. Fallegar innr. Arinn. Verð 17,5 millj. Langagerði. Glæsil. einb. á tveimur hæðum ásamt kj., alls 214 fm. Mögul. á sérib. í kj. Parket, flísar. Eign í góðu ástan- di. Verð 14,9 millj. 5-6 herb. oq hæðlr Glaðheimar. Rúmg. 130 fm neðri sérh. í fjórbýli ásamt bílskúrsplötu. 3 svefnherb. Tvennar svalir. Verð 10 millj. Fífusel. Góð 116 fm fb. ásamt stæði i bílageymslu og 2 herb. i sameign. Áhv. hagst. lán 6,2 millj. Verð 8,5 milij. Vesturbær Grænamýri - Seltjarnarnesi. Glæsileg ný efri sérh. 112 fm í fjórb. Allt sér. Hæðin afh. fullb. án gólfefna. Bað full- frág. Verð 10,4 millj. Sigtún. Stórgl. efri sérhæð ásamt risi í tvfb. 2 saml. stofur, 3 svefnherb. Suðursv. Glæsil. innr. Arinn. Eign í algjörum sérfl. Bræðraborgarstígur. Faiieg 106 fm ib. á 1, hæð. Nýjar innr. Parket. Nýtt gler. Eign f góðu ástandi. Valhúsabraut - Seltjn. Faiieg 141 fm neðri sérhæð ásamt 28 fm bílsk. Parket. Suðursv. Fallegt útsýní. Hagst. lán áhv. Verð11,4millj. Hjallabrekka - Kóp. Faiieg 4ra herb. íb. á 2. hæð 113 fm. Sérinng. Falleg- ar innr. Falleg sérlöð. Verð 8,6 millj. Breíðvangur. Góð 4ra herb. Ib. 109 fm á 3. hæð. Rúmg. herb. Glæsil. útsýni. Suðursv. Verð 8,7 millj. Grettísgata. Falleg 4ra herb. ib. 96 frh á 3. hæð (efstu). Fallegt útsýni. Áhv. 2,4 inillj. Verð 6,9 millj. KaplaSkjÓISVegur. Falleg 4ra herb. fb. á 1. hæð í þríbýli. Fallegar innr. Eign i góðu ástandi. Ahv. 4,8 millj. húsbr. Verð 7,1 millj. Tjarnarmýri. Stórglæsil. 4ra herb. íb. 95 fm ásamt ca 40 fm risi. Stæði í bfla- geymslu. Fallegar innr. Parket. Flisar. Suð- ursv. Áhv. 6,1 húsbr. Verð 11,4 millj. Jörfabakki. Góð 4ra herb. ib. á 2. hæð 103 fm ásamt aukaherb. í sameign. Áhv. 1,2 millj. Verð 6,9 millj. Hraunbær. Góð 4ra herb. ib. 96 fm á 4. hæð. Þvhús innaf eldhúsi. Suðursv. Eign í góðu ástandi. Áhv. 4,3 millj. húsbr. Verð 7,3 millj. SÚIuhÓlar. Falleg 4ra herb. fb. á 3. hæð ásamt bílsk. Fallegt útsýni. Góðar innr. Hagst. áhv. lán. Verð 7,9 millj. NorðuráS. Mjög glæsil. 4ra herb. Ib. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. alls 148 fm. Fallegt útsýni. Suðursv. Eign í sérfl. Verð 10,9 millj. Gullengi. Falleg 135 fm íb. á 2. hæð í nýju húsi, ásamt bílskúr. fb. tilbúin til afh. fullfrág. án gólfefna. Verð 10.450 þús. Engihjalli. Mjög góð 4ra herb. fb. 94 fm á 4. hæð. Fallegar innr. Parket. Suður- sv. Verð 7 millj. Hraunbær V. 8,2 m. Háaleitisbraut V. 8,5 m. Engihjalli V. 6,9 m. Hrísrimi V. 8,9 m. Flúðasel V. 7,7 m. Víkurás V. 7,2 m. KÓngsbakkÍ. Mjög falleg 4ra herb. fb. á 3. hæð. Suðursv. Þvottah. í ib. Húsið i góðu ástandi. Verð 6,9 millj. FífUSel. Mjög falleg 4ra herb. íb. 95 fm á 2. hæð. Fallegar innr. Parket. Verð 7,3 millj. Kjarrhólmi - KÓp. Falleg 4ra herb. íb. á 4. hæð. Parket. Ágætar innr. Fallegt útsýni. Eign f góðu ástandi. Hagst. lán áhv. Verð aðeins 6,8 millj. Alfheimar. Góð 4ra herb. íb. 98 fm á 3. hæð. 3 svefnherb., suðursvalir. Verð 7,3 millj. Skipt! mögul. á minni. 3ja herb. Hrísrimi. Áhv. 5,3 m. V. 7,8 m. Hraunbær. Gullfalleg 3ja herb. íb. 89 fm á 3. hæð ásamt aukaherb. með aðg. að snyrtingu. Áhv. 3,8 millj. Verð 6,5 millj. Eyjabakkí. Góð 3ja herb. Ib. á 1. hæð 75 fm. Suðvestursv. Áhv. byggsj. 2,7 millj. Verð 6 millj. Barmahlíð. Falleg neðri sérh. 104 fm ásamt 24 fm bílsk. Tvö svefnherb. Tvær stórar saml. stofur. V. 8,9 m. Heiðargerði Lerkihlíð V. 8,1 m. V. 12,9 m. Borgarholtsbraut - Kóp. Faiieg 3ja herb. risíb. 63 fm. Suðursv. Áhv. 3,2 millj. Verð 5,8 millj. Skipasund. Gullfalleg 3ja herb. íb. 78 fm í kj. Utið niðurgrafin. Fallegar innr. Park- et. Flísar. Hús í góöu ástandi. Áhv. 3,1 millj. Verð 6,5 millj. Miðbraut - Seltj. Góð 3ja herb. íb. 84 fm á jarðh. í þríbýli ásamt 24 fm bílsk. Sérþvottah. Verð 8,2 millj. ÁlfhÓISVegur - KÓp. Mjög falleg 3ja herb. fb. 80 fm nettó á jarðh. ásamt 30 fm bílsk. m. kj. Fallegar innr. Áhv. 3,8 millj. byggsj. Verð 7,8 millj. Gullengi. Vel skipul. 3ja herb. ib. 81 fm á jarðh. m. sérsuðurverönd. ib. afh. tilb. u. irév. Verð 6,3 m. Fullb. án gólfefna 7,3 m. Laufengi. Glæsil. 3ja herb. íb. 84 fm á 1. hæð í nýju húsi. íb. er tilb. til afh. fullb. Verð 7.950 þús. Álftamýri. Mjög falleg 3ja herb. Ib. 75 fm á 4. hæð. Fallegar innr. Eign í góðu ástandi. Verð 6,4 millj. Vesturberg - byggsj. 3,5 millj. Falleg 3ja herb. íb. 74 fm á 4. hæð. Stutt í alla þjónustu. Verð 5,9 millj. Hraunbær. Falleg 3ja herb. íb. 62 fm. Fallegar innr. Áhv. 3,5 millj. Verð 5,5 millj. Auðarstræti. 3ja herb. ib. á 1. hæð 80 fm ásamt bílskretti. Suðursv. Falleg, ræktuð lóð. Áhv. 4,1 húsbr. Verð 6,9 m. Hverfisgata. 3ja herb. íb. á 1. hæð 79 fm. Áhv. Byggsj. rfk. 3,5 millj. Verð 5,5 millj. Hraunbær. Mjög falleg 3ja herb. ib. á 2. hæð. f nýviðg. húsi. Áhv. 2,8 millj. Verð 5,9 millj. Kóngsbakki - gott verð. Góð 3ja herb. endaíb. 72 fm á 3. hæð. Þvottah. og búr í (b. Hús nýmálað. Áhv. 2,8 millj. Verð 5,7 millj. HÓImgarður. Falleg 3ja herb. 76 fm á 2. hæð. Sérinng. Rúmg. eldh. Hagst. lán áhv. Verð 7,5 mlllj. Laugavegur. Gullfalleg 3ja herb. íb. 58 fm á 2. hæð ásamt 8 fm geymsluskúr. Áhv. 3,6 millj. Verð 5,4 millj. Hraunbær. Mjög falleg og rúmg. 3ja herb. íb. 85 fm á 2. hæð. Suðursv. Áhv. 3,7 miilj. Verð 6,7 millj. Furugmnd. Falleg 3ja herb. ib. á 2. hæð. Fallegar innr. Suðursv. Verð 6,4 millj. Langabrekka. Mjög faiieg 3)a herb. 83 fm á jarðhæð. Nýjar innr. Parket. Flfsar. Áhv. 4,7 millj. Verð 6,9 millj. Laugavegur - áhv. byggsj. 5,4 millj. Gullfalleg nýl. 3ja herb. ib. 82 fm á 2. hæð. Verð 7,8 millj. Skaftahlið Skipasund Furugrund Ugluhólar Gerðhamrar Hraunbær V. 5,9 m. V. 5,9 m. V. 6,6 m. V. 5,9 m. V. 7,6 m. V. 6,6 m. Safamýri. Gullfalleg 3ja herb. íb. 80 fm á jarðhæð í þríb. Sökkull kominn fyrir sólstofu. Sérinng. Eign í góðu ástandi. Verð 7,4 millj. Álfahe'lði. Stórglæsil. 80 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð. Fallegar innr. Parket. Hagst. lán áhv. (byggsj. 4,9 millj.). Fráb. aðst. fyrir börn. Verð 8,7 millj. írabakki. Góð 3ja herb. íb. 65 fm á 2. hæð. Suðursv. Parket. Verð 5,8 millj. AuSturbrÚn. Vorum að fá í-einkasölu 47 fm 2ja herb. ib. á 5. hæð. Suðursv. Fráb. útsýni. Verð aðeins 4,4 millj. Mánagata. Mjög falleg 50 fm íb. á 2. hæð. Ib. öll nýgegnumtekin. Verð 5,2 millj. Bjargarstígur. góö 2ja herb. íb. 38 fm á 1. hæð (tvíbýli með sérinng. Eignin er að mestu endurn. Verð 3,6 millj. Þverbrekka - Kóp. góö 2ja herb. íb. 45 fm á 8. hæð. Fallegar innr. Glæsil. útsýni. Verð 4,5 millj. Njálsgata. Falleg og björt 2ja herb. íb. 61 fm á 1. hæð. Fallegar innr. Park- et. Áhv. húsbr. 3,6 millj. Verð 5,1 m. Lækjasmári - KÓp. Gullfalleg ,ný 2ja herb. íb. 84 fm á jarðhæð. Sérsuður- verönd. Fallegar innr. Verð 6,9 millj. Eskihlíð. Rúmg. og björt 2ja herb. fb. á jarðh., lítið niðurgr. Sérinng. Áhv. 2,7 millj. Verð 4,8 millj. Dúfnahólar. góö 63 fm ib. & 2. hæð i 3ja hæða blokk. Suðursv. Fallegt útsýni. Áhv. byggsj. 2,3 millj. Verð 5,3 millj. Álfholt - Hf. Mjög falleg 2ja herb. fb. á efstu hæð i nýl. húsi. Fráb. útsýni. Hagst. lán áhv. Verð 6,5 millj. Orrahólar V. 5,1 m. Flyðrugrandi V. 6,2 Yn. Efstasund V. 5,5 m. Víðimelur V. 4,7 m. Ástún - Kóp. V. 5,0 m. Engihjalli V. 5,5 m. Veghús V. 6,9 m. Hraunbær. Falleg 2ja herb. 35 fm. Ib. nýtist ótrúlega vel miðað við stærð. Verð 3,5 millj. Kríuhólar. Góð 2ja herb. (b. á 3. hæð 45 fm nettó. Góðar svalir. Blokkin klædd með Steni. Áhv. 2,3 millj. Verð 4,5 millj. Laugarnesvegur. Faiieg og rumg. 2ja herb. íb. 67 fm á 2. hæð. Vestursv. Verð 5,8 millj. Boðagrandí. Mjög falleg 2ja herb. fb. á jarðh. 68 fm ásamt stæði í bilageymslu. Verð 5,8 millj. Dalsel. Mjög falleg og rúmg. 2ja herb. íb. 69 fm á 3. hæð ásamt stæði i bilg. Góð- ar innr. Áhv. byggsj. 3,5 m. V. 6,2 m. Efstihjalli. Góð 2ja herb. íb. á 2. hæð 53 fm. Verð 5,4 millj. Laugavegur. 2ja-3ja herb. 82 fm íb. Áhv. húsbr. 3,8 millj. Verð 5,9 millj. Skiptj mögul. á bíl. Hraunbær. Góð 2ja herb. fb. 60 fm á jarðh. ofarl. v. Hraunbæ. Austur- hlið klædd m. Steni. V. 4,9 m. Bréovantar 2ja-4ja herb. íbúbir á 1 söluskré strax EKKERT SKOÐUNARGJALD! smiðum Fjallalind. Fallegt og vel skipul. parh. á einni hæð m. innb. bflsk. 154 fm alls. Verð 8.450 þús. Starengi. Fallegt 155 fm raðhús á einni hæð. 3-4 svefnherb. Húsin tilb. til afh., tilb. u. trév. Verð 9,5 millj. Fjallalind - KÓp. Vel skipul. parh. á 2 hæðum ásamt innb. bflskúr. Alls 185 fm. 4 svefnherb. Suðurlóð. Húsin afh. tilb. u. trév. fullb. utan. Fitjasmári - Kóp. Sérl. falleg rað- hús á einni hæð 130 fm m. innb. bílskúr. Verð 7,6 millj. Húsið tilb. til afh. If Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign. FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.