Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 8
8 D FÖSTUDAGUR 29. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ FASTEIGNASALA SKIPHOLTI 50 B. - 2. HÆÐ TIL VINSTRI SIMI 55 10090 FAX 562-9091 Opið virka daga frá kl. 9.00-18.00 Laugardaga frá kl. 11.00-15.00 Sunnudaga frá kl. 14.00-17.00 Franz Jezorski Iðgfreeðingur og lögg. fasteignasali z 2JA HERB. Raiiðás. Vorum að fá í einka- sölu einstaklega huggulega 80 fm íbúð á 1. hæð. Þvottahús er í íbúð. Verð 6,5 millj. Áhv. 2,0 millj. Þessi er laus fyrir þig i dag. 2804 Grenimelur. Á bessum frá- bæra og sívinsæla stað vorum viö að fá í sölu rúmgóða og fallega 63 fm íbúð á jarðhæð með stórum gluggum. Verð 5,6 millj. Áhv. hag- stæð lán 3,8 millj. 2803 Þ *>- z |~- Stórholt. Skemmtileg og björt j£ 58 fm 2ja herb. íbúð í kjallara í £. traustu steinhúsi. Rafmagn endur- —- nýjað. Verð 5,4. Áhv. húsbréf 3,3 mlllj. 2801 Gnoðarvogur. vorum að fá í söiu 23 fermetra einstaklingsíbúð með sér inngangi á þessum vinsæla stað, líttu á verðið - aðeins 1,2 millj. 2800 Kóngsbakki. Sérlega falleg og mikið endurn. 72 fm íb. á Jarðh. með sérgarði i nýl. viðg. og máluðu þríggja hæða fjölb. f barnvænu umhverfi. Bein sala eða skipti á 4ra herb. íb. t sama hverfi. Verð 5,5 millj. 2514 Kelduland. Gullfalleg 46 ferm íbúð á þessum frábæra stað með sér garð f suður. Hér er aldeilis gott að sóla sig og grilla á sumrin! Verö 5,2 millj. 2650 Austurbærinn. góö 63 fm 3ja herb. risíb. á þessum vinsæla stað. Eignin þarfnast lagf. og er gott tæki- færi fyrír lagh. ib. er laus. Verð 3,9 millj. 2033 Rauðarárstígur. nú vorum við að fá í sölu fallega tveggja herbergja íbúð á jarðhæð í þessu vinsæla hverfi. Áhv. bsj. 2,8 millj. Verð 4,5 millj. Makaskipti á 3ja f kjallara/jarðhæð f vesturbæ Verð ca. 5,5 - 6,5 millj. 2680 VallartrÖð. Mjög skemmtileg 59 fm íbúð f kjaliara með sérinngangi á þess- um skemmtilega stað rétt við mlðbæ Kópavogs. Verð 4,6 millj. 2415 Asparfell. Mjög rúmgóð 65 fm endaibúð é 2. hæð með sérinngangi af svðlum. Húsvörður, gervihnattasjón- varp. Áhv. 3,0 millj. byggsj. Verð 5,3 millj. 2479 Lindasmári. Erum með í sölu vel skipulagða 56 fm i'b. á 2. hæð í nýju faf- legu fjölbýlishúsi á þessum frábæra stað. Ibúðin afhendist nú þegar tilbúin án gólfefna. Glæsileg i alla staði. Verð 6,4 millj. 2403 Sléttahraun - Hafn. Fiott 53 fm íb. á 2. hæð í vinalegu steyptu fjðlbýli, eikar parket prýðir gólfin. Tækifæris- verð aðeins 4.900 þús. 2678 Njálsgata. Falleg mikið endurnýj- uð 57 fm íb. á 2. hæð. Eignin skartar nýlegri fallegri eldhúsinnréttingu. Út- gengt er beint niður f garð. Áhv. hús- bréf 2,5 millj. Verð 5,3 millj. 2499 Þverbrekka - Kóp. Hörku- skemmtileg 45 fm 2ja herb. íbúð á 8. hæð f lyftuhúsi með frábæru útsýni, hvftar flfsar á öllu. Húsvðrður. Ahv. byggsj. 2,6 mlllj. Verð 4,5 millj. 2674 Blikahólar. Falleg og rúmgóð 57 fm fbúð á 1. hæð í 3ja hæða nývið- gerðu fjölbýli með útsýni út yfir borg- ina. Þessa verður þú að skoða! Verð 5,3 millj. Áhv. hagst. lán 2,6 millj. 2675 Vesturbær - laus. Laus straxi Falleg 65 fm íb. á 1. hæð f góðu fjölb. í vesturbænum. Úr stofu er gengið beint út i garð. Parket. Áhv. 1,8 millj. byggsj. Verð 5,5 millj. Laus, lyklar á Hóli. 2014 Vesturberg. vorum að fá f söiu fallega 65 fm 2ja herb. fb. á 2. hæð í ný- viðgerðu og máluðu lyftuhúsi. Sameign nýstandsett og húsvörður sér um öll þrif. Stutt f alia þjónustu. Verð 5,2 millj. Ahv. byggsj. 1,9 millj. 2670 OrrahÓlar. Bráðhugguleg nýmátuð 63 fm íb. á jarðhæð f 3ja hæða fjölbýli. Nýtt parket er á gólfum. Laus, lyklar á Hóli. Verð 5,1 millj. Áhv. byggsj. 1,0 millj. 2662 Þingholtin. Mikið endurnýjuð ris- íbúð við Grundarstíg með glæsilegum nýjum eldhúsínnréttingum. Nýir glugg- ar og nýtt gler. Nú er bara að drifa sig og kaupa. Verð 3,8 millj. Áhv. 1,7 millj. hagst. lán. 2666 VíkuráS. Gullfalleg 59 fm íb. á 1. hæð. í nýklæddu húsi. Gengið er beint út í garð með sérsuðurverönd. Verðið er aldeilis sanngjarnt. Aðeins 4.950 þús. Laus - lyklar á Hóli. Já, hér færð þú aldeilis mikið fyrir litiö! 2508 Efstasund. Bjórt og skemmtil. 60 fm kjíb. með sérinng. f virðulegu stein- húsi á þessum frábæra stað. Áhv. 2 millj. byggsj. Verð 4,7 millj. 2633 BarÓnSStígur. Mjög svo vinaleg, vel skipulögð og falieg 45 fm ibúð f lag- legu tvíbýlishúsi. íb. hefur töluvert ver- ið endurnýjuð, m.a. gólfefni, lagnir o.fl. Áhv. byggsj. 2,0 millj. Verð 4,7 millj. 2022 Austurströnd - Seltj. Á þessum skemmtilega stað vorum við að fá í sölu afar spennandi 51 fm íbúð á 4. hæð (gengið inn á 3. hæð) með útsýni út yfir hafið blátt. Áhv. 1,8 miilj. byggsj. Verð 5,7 millj. 2525 Miðtún. Mikið og fallega endurnýj- uð 68 ferm íbúð í fallegu tvíbýlishúsi. (b. er m. sérinngangi. Nýir gluggar og gler prýða eignina, svo og hafa raf- lagnir veriö endurnýjaðar. Áhv. 2,7 millj. byggsj. Verð 5,7 millj. 2505 Þangbakki. Afar falleg og vel skipulögð 62 fm fbúð á 9. hæð f traus- tu lyftuhúsi í Mjóddinni. Hér er stutt i alla þjónustu. Áhv. hagst. lán 3,2 miilj. Verð 5,9 miflj. 2655 Leifsgata. Falleg og rúmgóð 40 fm einstaklingsíbúð á 1. hæð. Tilvalin fyrir piparsveininn. Góð staðsetn. Stutt í ið- andi mannlffið í miðbænum. Áhv. 1,9 milij. Verð aðeins 3,6 millj. 2244 EfstaSUnd. Vorum að fá í sölu á þessum frábæra stáð 90 fm ibúð á jarðhæð í þrfbýli með sérgarði, sérbíla- stæði og 18 fm skúr með hita og raf- magni. Verð 6,7 mlllj. Áhv. hagstæð lán 4,3 millj. 3781 í miðbænum. Hörkugóð 3ja herb. 58 fm íbúð á efri haeð f vinalegu tvibýl- ishúsi með sérinngangi og skemmti- legum garði. Lfttu á verðið. Aðeins 5,3 millj. 3779 I miðbænum. Skemmtilega skipulögð 72 fm þriggja herbergja björt kjallaraibúð í hjarta borgarinnar. Héðan er aldeilis stutt í íðandi mannlíf míð- bæjarins! Áhv. 2,8 millj. Verð 4,5 millj. 3814 í vesturbænum. Vinaleg og fal- leg mikið endurnýjuð 62 fm 3 herb. íbúð m. 30 fm svölum á efri hæð í ný- klæddu timburhúsi. Þessi skartar m.a. nýlegu gleri og gluggum svo og raf- magni. Verð 5,2 millj. Áhv. 2,4 mlllj. 3782 Stóragerði. Stórglæsileg og rúm- góð þriggja herbergja íbúð á þessum vinsæla stað. í eldhúsi er nýleg innrétt- ing, flísar eru á baði og fl. Áhv. hagst. lán 4,7 millj. Grb. 26 þús. á mánuði. Verð 7,5 millj. 3926 Spóahólar. Glæsil. 54 fm fb. á 2. hæð í litlu fjölb. á þessum vinsæla stað. Yfirbyggðar svalir. Verð 5,4 milij. 2506 MÍðholt-MOSÓ. Glæný 2ja herb. íb. á góðum stað f Mosfellsbæ. Áhv. 2,9 millj. Verð 4,7 millj. 2011 Álf heimar. Snotur og skemmtil. 46 fm 2ja herb. íb. í kj. með fullri glugga- stærð. Parket á gólfi. Lyklar á Hóli. Verð 4,3 millj. 202 Kaplaskjólsvegur. séri. þægii. 56 fm íb. á 3. hæð með góðu útsýni og svölum í suður. Hér eru KR-ingar á heimavelli. Verð 5,5 millj. 2490 3JA HERB. Z t z t z í Austurbænum. Hörkugóö 3ja herb. 91 fm ibúð með sérinn- gangi í kjallara í þríbýlishúsi. Áhv. 3,2 millj. Verð 6,2 millj. Skoðaðu þessa um helgina. 3677 FlÚðasel. Dúndurgóð 92 fm 3ja herb. fbúð á jarðhæð f góðu fjölbhús. Rúmgóð stofa og stórt svefnherb. Áhv. 3,8 millj. byggsj. og húsbréf. Verð 5,7 millj. 3054 Kaplaskjólsvegur. Á þess- um rólega stað seljum við 74 fm —- 4ra herb. íb. á 2. hæð í traustu ¦_ steinhúsí. 2 góðar stofur og 2 ~Z herb. Skipti möguleg á stærri eign v^. f vesturb. Verð 6,9 millj. Já, gamli 2J góði vesturbærinn stendur alltaf fyrir sínu. 3551 Nýbýlavegur-Kóp. Mjög bjort 3ja herb. íb. á 1. hæð með herbergi, sérþvottahúsi og geymslu á jarðhæð í þríbýli. Sérinngangur, góð aðstaða fyr- ir börn. Áhv. 3,0 millj. Verð 7,9 millj. 3654 Furugmnd. Gullfalleg 54 fm herb. ib. á 3. hæð í nýlega máluðu og við- gerðu fjölb. í Fossvogsdalnum. Parket og flfsar prýða gólfin. Áhv. bsj. 2,3 millj. Verð 5,4 millj. 2785 Bárugrandi. A þessum sívinsæia og spennandi stað vorum við að fá ( sölu hörkuskemmtilega 87 fm 3ja herb. fbúð á 2. hæð, ásamt stæði í bíl- geymslu. Glæsileg íb. f alla staði. Verð 8,9 millj. Áhv. hagst. lán 4,8 millj. 3673 Eyjabakki. Bráðskemmtileg 3ja herb. 65 fm fbúð á 2. hæð. Rúmgott þvottaherbergi i íbúð. Hér er nú aldeil- is gott að búa með börnin. Verð 5,8 millj. 3672 Eskihlíð. Stórglæsileg 102 fm 3Ja herbergja íbúð á 4. hæð með aukaher- bergi í risi. Merbau parket og marmari prýða þessa. Glæsil. eldhús með Alno- innréttingu og graníti á gólfi. Verð að- eins 8,2 millj. 3649 SÖrlaskjÓI. Sérlega falleg 3ja herb. kjallaraíb. á rólegum stað v/Sörlaskjól. Nýtt eldh. parket. Góður garður fyrir börnin. Áhv. Byggsj. ofl. 4,2 millj. Verð 6,3 millj. Þetta er aldeilis hörkugott dæmi! 3545 Ugluhólar. Gullfalleg 64 fm íb. á 1. hæð með stórri suöurverönd. Áhv. 3,0 millj. Verð 5,9 millj. Laus strax. Já, þetta er ekkert mál. Þú kaupir i dag og flytur inn á morgun! 3833 Seljavegur. Hörkugóð mikið end- urnýjuð 69 fm rísíbúð t vinalegu þríbýl- ishúsi á góðum stað í vesturbænum. Verð 5,5 millj. Áhv. lífsj. og byggsj. 2,6 millj. 3045 Stóragerði. Stórglæsileg og rúm- góð. þriggja herbergja íbúð á þessum vinsæla stað. f eldhúsi er nýleg innrétt- ing, flísar eru á baði og fl. Áhv. hagst. lán 4,7 millj. Grb. 26 þús. á mánuði. Verð 7,5 millj. 3926 j- Hamraborg-Kóp. vorumað j~ fá í sölu gullfallega íbúð á þessum v^ vinsæla stað. Parket á gólfum, fal- Z legt útsýni. Nýlega viðgert hús. J— Áhv. 4,1 millj. Verð 7,1 millj. Skipti t— möguleg á tveggja herb. íbúð. r>" 3679 Z |l Lokastígur. Gullfalleg mikið v>- endurnýjuö 67 ferm. 3ja herb. íbúð •~\ á 2. hæð í steinhúsi. Furugólfborð t~ og fallegar fnnréttingar. Nýlegt gler. Áhv. 4,5 millj. Verð 5,5 millj. ¦s_ 3680 Grundarstígur. utii útb. Spenn- andi 166 fm nýuppg. fb. f húsi gamla Verlunarskólans. Hér er allt til fyrir- myndar m.a. ca 40 fm vandaður garð- skáli m. halogenlýsingu o.fl. Eign í algjörum sérflokki. Ákv. 9,0 millj. Verð 9,8 millj. 3939 Hringbraut. vei skipuiðgð 57 fm íb. á 1. hæð í fallegu fjórbýlishúsi. Góð aðstaða fyrir börnin í bakgarði. Verð 4.750 þús. 3652 StÓragerðÍ. Björt og rúmgóð 100 fm 4 herb. fb. á útsýnishæð hússins - 4. hæð. Líttu á verðið, aðeins 7,2 millj. 3411 Lyngbrekka-Kóp. Faiieg 91 fm 3Ja herb. neðri sérhæð í reisulegu ný- viðgerðu steyptu tvíbýlishúsi. Hér ræð- ur parketið rikjum. Áhv. byggsj. 3,1 millj. Verð 7,6 millj. 3796 Skúlagata. Miðbær. Vorum að fá í sölu mjög góða 76 fm bjarta kjallaraí- búð. Parket á gólfum. Hér færðu marga fermetra fyrir lítið verð. Verð 4,9 millj. 3051 Fellsmúli. Vorum að fá i sölu 3-4ra herb. 94 fm íbúð á 2. hæð í nýviðgerðu og máluðu 4 hæöa fjölbýli á þessum eftirsótta stað. Nú er bara að drífa sig að skoða og kaupa. Verð 7,8 millj. Áhv. húsbréf 4,2 millj. 4934 Vesturbær. Vorum að fá f sölu skemmtilega og vel skipulagöa 3ja herb. risíbúð. Nýjar raflagnir, danfoss og nýslípuð gólf (gólffjalir). Áhv. 1,8 millj. húsbr. og byggsj. Verð 3,9 mlllj. Nú er bara að bretta upp ermarnar og skoða strax! 3047 Ránargata. Á þessum spennandi stað miðsvæðis í bænum bjóðum við nú 56 fm fbúö á 1. hæð með sérinn- gangi f vinalegu þríbýlishúsi. Verð 5,7 millj. Áhv. byggsj. 2,6 millj. Skipti möguleg á stærri eign. 3552 Laugarnesvegur. Afar hugguteg 73 fm íb. á 4. hæð (efstu hæð). Líttu á verðið. Aðeins kr. 5.950 þús. Áhv. byggsj. 1,2 millj. 3629 Vestast í vesturbæ. Hörkuftn íbúð á 2 hæðum. Hér er hátt til lofts og vítt til veggja. Bílskýli fylgir. Verð 7,3 millj. Áhv. byggsj. 3,7 millj. 3908 Við Framnesveg. Laus strax! Afar glæsileg og mjög mikið endurnýj- uð 63 fm íbúð á 2. hæð í vinalegu húsi. Glæsileg ný innrétting og tæki í eldhúsi og baði. Gullfallegt nýtt parket prýðir íb. Verð 5,8 millj. Laus strax. 3960 Öldugata. Falleg 80 fm ib. á 1. hæð á þessum frábæra stað. Afgirtur garður mót suðri. Verð 6,2 millj. 3382 Eskihlíð. Stórglæsileg 102 fm 3Ja herbergja íbúð á 4. hæð með aukaher- bergi í risi. Merbau parket og marmari prýða pessa. Glæsil. eldhús með Alno- innréttingu og graníti á gólfi. Verð að- eins 8,2 millj. 3649 Við Stakkholt. Glæsileg og vel skipulögð 70 fm 3ja herb. ib. á 2. hæð með sérsmíðuðum innr. í eldhúsi og á baði. Bygg. ár1985. Kirsuberjaparket á stofu og herbergjum. Flísar á eldhúsi og baöi. Áhv. byggsj. 1,4 millj. Verð 6,2 millj. 3632 Efstihjalli. Vorum að fá í sölu stór- glæsilega 3ja herb. íbúð í 3ja hæða fjölbýii. Parket á öllum gólfum, nýtt eldhús, baðherb. flísalagt í hólf og gólf. Frábært útsýni. Suðursvalir. Hér er stutt f alla þjónustu. Verð 6,9 millj. Áhv. 3,0 millj. 3666 Engihjalli. Gullfalleg fbúð á 2. hæð í nýviðgerðu fjöibýli. Fallegt útsýni. Verð 5,95 millj. 3653 Háale'ltÍSbraut. Mjög falleg 72 fm 3ja herb. fbúð á jarðhæð í góðu fjölb. Góðir bjartir gluggar, útg. úr stofu í garð. Mikið skápapláss. Lyklar á Hóli. Verð 6,3 millj. 3044 4-5 HERB. Vesturgata. Mjög skemmtiieg 02 fm 4ra herb. Ib. á 4. hæð ( ~w góðu lyftuhúsi. Frábært útsýni " m.a. yfir höfnina. Suður svalir. Góð sameign með sauna og fl. íb. er laus. Verð 8,0 millj. 4054 Fálkagata. Mjög góð 91 fm 4ra herb. efri sérhæð í góðu steyptu húsi. 3 herb. og stofa. Sér- inng. Gróin lóð. Ahv. 4,3 millj. hús- bréf. Verð 6,9 millj. 4055 Lindasmári-Kóp. stór- glæsil. og hörkuspennandi 101 fm 5 herb. íb. á 2 hæðum á þessum eftirsótta stað. Áhv. húsbr. 5 millj. Verð 8,9 millj. Skoðum skipti. Fljót nú ! 4986 Bárugrandi. Frábær 3-4 herb. fb. á 3. hæð í nýmáluðu fjölbýii. Parket og flfsar prýða gólfin. Suður svalir. Bflskýli fylgir Áhv. hagst lán 5,2 millj. Verð 8,7 millj. 4799 Blöndubakki. Stórskemmtileg 103 fm 4ra herb. íb. á 1 haeð ásamt 11 fm aukaherb. í kj. með aðgang að snyrtingu. 3 góð herb. Þvhús (íb. Suð- ur svalir. Björt og vel skipulögð íb. Verð 7,6 millj.4039 Miklabraut. Virkilega spennandí 111 fm herbergja risibúö með útsýni yfir á Periuna. 4 svefnh. Já hér færðu aldeilis mikið fyrir Iftið. Verð 7,5 millj. Áhv. húsbréf 4,8 millj. 4937 KaplaskjÓISVegUr. Sérlega fal- leg 92 fm 4ra herb. íb. á 4. hæð f KR- blokkinni. 3 svefnherb. og rúmg. stofa. Gufubað f sameign. Sameiginl. þvotta- hús á hæðinni. Skipti á minni eign mögul. Áhv. 3,1 millj. Verð 8,5 millj. 4018 Hraunbær. Góð 100 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð. 3 rúmgóð herb. og stór stofa. Baðhorb. nýlega flísalagt. Mðgul. á að taka góðan Jeppa uppí. Já, er ekki kominn tími til þess að eignast alvöru íbúð í skiptum f. Jeppann! Verð 7,2 millj. 4920 Hrafnhólar. Rúmgóð og skemmti- leg 4-5 herb. fbúð á 1. hæð f faliegu fjölbýli. Hór er góð aðstaða fyrir börn- in, leikvöllur, lokaður garður o.fl. Bfl- skúr fylgir. Verð 7,5 millj. 4909 :

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.