Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 29. MARZ 1996 D 9' EÍðÍStorg. Gullfalleg 126 fm 4ra herb. íb. á 2 hæðum. Eigninni er nú skipt í 2 íbúðir og er sérinngangur í kj. Sjón er sögu ríkari. Áhv. 5 millj. Verð 8.950 þús. 4838 Eyjabakki. Laus. Mjög falleg 84 fm 4ra herb. íb. á jarðhæð. Góður garður. Nýl. eldh. og flísar á gólfum. Nýtt gler og gluggar og fallegt parket. Þetta er spennandi eign sem býður af sér góð- an þokka. Áhv. 3,6 millj. húsbréf. Verð aðeins 7,5 millj. 4019 Bergþórugata. Nýkomin í söiu 101 fm hæð og ris í steyptu húsi (byggt 1922) á þessum vinsæla stað í mið- bænum. 3 herb., furugólf. Áhv. 3,7 millj. húsbréf. Lyklar á Hóli! Verð 6,5 millj. 4016 Espigerði. Spennandi 4ra herb. íbúð á efstu hæð í 2 hæða fjölbýli. Pvottaherb. í íbúð, parket á gólfum. Nú er bara að drífa sig að kaupa, hika er sama og tapa! Verð 8,4 millj. Áhv. 2,5 millj. í hagst. lánum. 4802 Hraunbær. Falleg 97 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð. Stutt í alla þjónustu. Parket og flfsar. Frábært útsýni. Áhv. 4,5 millj. hagstæð lán. Verð 7,4 millj. 4041 Vesturberg. Stórskemmtileg 96 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð sem er 3 svefnherbergi, rúmgóð stofa með suð- ursvölum o.fl. Verð 6,7 millj. 4015 LjÓSheÍmar. Mjög góð 4 herb. 95 fm fbúð á 6. hæð í góðu lyftuhúsi með sérinngangf af svölum. Þetta er staður- inn! Skipti vel athugandi á minni íbúð! Verð 6.950 þús. 4904 Blikahólar. Vel skipulögð og falleg 98 fm 4ra herb. fb. á 1. hæð í huggu- legu fjölbýli. Ótakmarkað útsýni yfir borgina. Verðið spillir ekki. Aðeins 6,9 millj. 4568 Fífusel. Hlægfleg útborgun! Afar skemmtil. 104 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð ásamt bflskýli. Flísar, parket, boga- dregnir veggir og skemmtilegt eldh. setja svip á þessa. Áhv. 6,4 iriillj. Verð 7,4 millj. Líttu á útborgunina! 4915 Miðbærinn - laus. vei skipui. 88 fm 4ra herb. íb. á 1. hæð miðsv. f Rvfk. Lokaður garður. Verð 5,9 mfllj. 4870 HÆÐIR fZ Hverafold. Aldeilis vönduð >^- 196 fm efri sérhæð og 1/2 neðri 2 hæð, ásamt innb. 46 fm bílskúr í tvíbýlishúsi. Vandaðar innréttingar og hér er nú aldeilis veðurblfðan. Frábært útsýnf. Verð 12,9 miilj. r áhv. 8,0 millj. hagst. lán. 7925 t RAÐ- OG PARHÚS. JÖtnaborgír. Mjög fallegt 183 fm parhús á tveimur hæðum (innb. 28 fm bflsk.). Húsið er byggt úr steypu og timbri og verður skilað fullfrág. að utan en fokh. að innan. Þrjú herb. og tvær stofur. Teikn. á Hóli. Verð 8,9 millj. 6012 Stapasel. Mjög skemmtileg 4ra herb. 121 fm sérhæð í fallegu tvíbhúsi með sérinngangi og sér garði. (búðin er nýmáluð og laus fyrir þig strax f dag. Áhv. 5,3 millj. Verð 8,5 millj. 4792 StÓrholt. 2 íbúðfr! Skemmtfleg og rúmgóð sérhæð ásamt íbúð í risi, alls 134 fm auk 32 fm bílskúrs. Miklir mögulefkar. Skipti möguleg á minni eign, helst á 1. hæð. Verð 10,9 millj. 7802 Brattahlíð-Mos. Afar fallega innréttað 130 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Glæsileg rót- arspónsinnrétting prýðireldhúsið svo og 3 rúmgóð svefnherb. Öll með glæsi- legum mahonýskápum. Áhv. 6,3 millj. Verð 10,9 millj. 5014 Arnartangi - Mos. vorum að fá í sölu 94 fm endaraðhús auk frístand- andi bílskúrs. 3 svefnherbergi, góður garður. Hér er nú aldeilis gott að búa með börnin f sveitarómantíkinni! Verð 8,9 millj. 6717 Smáíbúðahverfið. skemmtnegt 130 fm raðhús á 3 hæðum sem mikið hefur verið endurnýjað, m.a. nýlegt eldhús, járn á þakf o.fl. Sólpallur i há- suður gerir þessa spennandi f. grill- meistara! Góð aðstaða fyrir unglinginn íkjallara. Verð 8,5 millj. 6718 Sogavegur. Fyrir þig, fallegt 113,2 fm parhús á 2 hæðum. Nýtt þak og kvistir og nýir gluggar. Laust strax í dag og lyklar á Hóli. Verð 8,6 millj. Áhv. 5,6 millj. Fljótt nú. 6706 Þingás. Gullfallegt, bjart og skemmtilega hannað 155 fm endarað- hús á einni hæð með útsýni út yfir Rauöavatn. Innb. bílsk. Húsið afh. fullb. að utan og fokh. að innan. Verð 8,2 millj. 6726 Esjugrund. Mjög skemmtil. ný- byggt 106 fm parhús á tveimur hæðum á þessum friðsæla stað. Hér er aldeilis fínt að vera með börnin. Makaskipti vel hugsanl. á eign úti á landi. Áhv. 4,4 millj. Verð 8,9 millj. 6713 \Z Víðihvammur. vomm að fá í >>- sölu vel skipulagða 98 fm efri sér- 2 hæð á þessum friðsæla stað með . sér inngangi og 3 svefnherbergj- Ll um. Makaskipti möguleg á 2ja >C herb. íbúö. Áhv. 3,6 millj. Verð 7,4 2 millj. 7878 LangholtSVegur. Bráðskemmtil. 100 fm íbhæð auk 18 fm vinnuskúrs. Hæðin skiptist m.a. í 2 svefnherb. og 2 rúmg. stofur. Láttu þér ekki nægja að keyra framhjá þessari! Áhv. húsb. 4,2 rriillj. Verð 8,1 millj. 7910 AuSturbrÚn. Á þessum eftirsótta stað seljum viö afar vel skipul. og skemmtil. 120 fm efri sérhæð. Eignin sem hefur uppá að bjóða hreint fráb. úlsýni, skiptist f rúmg. og bjarta stofu og 4 svefnh. Laus strax. Verö 8,9 millj. 7707 Hellisgata Hf. hæð og ris Vfnaleg 185 fm íb. sem skfptfst f efrf hæð í tvíb.húsi á þessum ról. og skemmtil. stað f Hafnarfirði. 5 rúmg. svéfnherbergi. Einkabílastæði f. 2 bfla. Húsið er með nýju þaki. Verð 8,9 millj. 7003 Stórholt hæð - ris 2 tbúðfri Skemmtileg og rúmgóð sérhæö ásamt íbúð f risi, alls 134 fm auk 32 fm bíl- skúrs. Mfklir möguleikar. Skipti mögu- leg á minni eign, helst á 1. hæð. Verð 10,9 mlllj. 7802 Hlíðarhjallí-KÓp. Afar glæsileg 5 herb. 131 fm sérhæð f algjörum sér- flokki með 30 fm bílskúr. Eignfn, sem skfptist f 3 rúmgóö svefnherbergi og rúmgóðar stofur, skartar fallegu Mer- bau parketi og flísum. Verö 11,5 millj. Þetta er efgn fyrir vandláta. 7913 Stapasel. Mjög skemmtfleg 4ra herb. 121 fm sérhæð I fallegu tvíbhúsi með sérinngangi og sér garðf. fbúðln er nýmáluð og laus fyrir þig strax í dag. Ahv. 5,3 millj. Verð 8,5 millj. 4792 >¦ >¦ z l - EINBYLl - SeÍðakVÍSl. Stórglæsilegt 230 fm einbýli á einni hæð m. bílskúr á þessum eftirsótta stað sem hefur að geyma 5 rúmgóð svefnherb., vinnuherb. og stóra stofu. Hér ræður parketið og marmarinn ríkj- um. Fallegur garður og fl. Verðið er sanngjarnt, 18,9 mill 5924 Grettisgata. vorum að fá f sölu gullfallegt mikið endurnýjað 72 ferm. frístandandi einbýlishús m. fallegum garði f hjarta miðbæj- arins. Ahv. 3,5 millj. Verð aðeins 7,1 millj. 5928 Dofraborgir. Bráðskemmtilegt og vel skipulagt 170 fm einbýli á einni hæð sem er til afh. strax fokhelt að inn- an og fullb. að utan. 4 svefnherb. Góð- ur staður. Verð aðeins 8,9 millj. 5003 Rauðagerði. Stórglæsilegt 270 fm einbýli fyrir þá sem hugsa stórt. Eignin skiptist m.a. f tvöfaldan innb. bílsk., 4 svefnherb., stórar stofur og vandaö eldhús. Möguleiki er á sérib. f kj. Frábær garður. Frábær staðsetning. 5770 Sveighús - glæsieign. stór- glæsflegt 165 fm einbýli á einni hæð með mikilli lofthæð ásamt 25 fm innb. bílskúr. Góðar stofur með útg. út á 110 fm sólpall. 4. svefnherb. og 2 baðherb. Hiti í stéttum. V. 14,9 millj. Áhv. 5,3 millj. 5060 SeíðakVÍSl. Stórglæsilegt 230 fm einbýli á einni hæð m. bílskúr á þess- um eftirsótta stað sem hefur að geyma 5 rúmgóð svefnherb., vinnuherb. og stóra stofu. Hér ræður parketið og marmarinn ríkjum. Fallegur garður og fl. Verðið er sanngjarnt, 18,9 millj. 5924 Lindarbraut - Seltj. Afar mikið og glæsilegt 302 fm einbýlishús sem skiptist m.a. f þrjár stórar parketlagðar stofur. Þrjú svefnherbergi auk þess sem sérfbúð er f kjallara, Stór garður með hellulagðri verönd. Góður bflskúr. Toppeign. 5006 Laugavegur. Faiiegt iftið 70 fm einbýll sem skiptist f hæð og ris, auk kjallara. Áhv. 2,6 millj. hagst. lán. Hér þarf ekkert greiðslumat! Verð aðeins 4,7 millj. Bjóddu bflinn uppí! 5632 FASTEIGNASALAN Félag íF fasteignasala Opið frá kl. 9-19 virka daga, laugardaga. frá kl. 11-15 og sunnudaga frá kl. 12-15. Netfang: fron@cc.is Þingholtsstræti. éo fm nokkuð sérstök íb. á besta stað í bænum. Áhv. 3 millj. byggsj. Útb. 1,7 millj. Afb. 14 þús. á mán. Æsufell. 55 fm björt og rúmg. íb. Parket og flísar. Útb. 1,3 millj. Afb. 15 þús. á mán. Flétturimi. Ejnstakl. skemmtil. íb. sem getur verið 2ja eða 3ja herb. 67 fm. Hátt til lofts. Útb. 1,8 millj. Afb. 20 þús. á mán. Grettisgata ÓLAFUR MÁR SIGURÐSSON, KRISTJÁN GUÐNASON, UNNUR VALGEIRSDÓTTIR, JÓNATAN EINARSSON, FINNBOGI KRISTJÁNSSON Björt og opin ib. m. parketi, 2ja-3ja, 60 fm. Það er ekki hægt annað en að lítast vel á þessa. Útb. 1,7 millj. Afb. 19 þús. á mán. ValshÓlar. Mjög falleg 2ja herb. Ný eldhinnr. Flísar á gólfum. Útb. 1,3 millj. Afb. 15 þús. á mán. SpÓahÓlar. Glæsil. íb. 54 fm. Flisar á gólfum. Sólskáli. Laus strax. Lyklar hjá okkur á Fróni. Útb. 1,5 millj. Afb. 17 þús. á mán. Frostafold - ekkert greiðslu- mat. 60 fm einkar glæsil. íb. í snyrtii. lyftuh. Stutt i alla þjón. Flísar og parket á gólfum. Suðursv. Mikið útsýni. Gervihn- sjónvarp. Verðlaunablokk fyrir garð og umgengni. Útb. 2,5 millj. Afb. 23 þús. á mán. Njálsgata. 58 fm. Sérinng. Flísar, parket, barborð og ný eldhinnr. Útb. 1,7 millj. Afb. 20 þús. á mán. Hamraborg. Notai. fb, á 2. hæð 58 fm. Suðursv. meðfram allri íb. Snyrtil. sameign. Útb. 1,4 mlllj. Afb. 17 þús. á mán. Álftamýri. 42 fm einstaklíb. í kj. Ekk- ert greiðslumat. Útb. 1,2 millj. Afb. 13 þús. á mán. Góð greiðslukjör. VÍndáS. 40 fm góð einstaklíb. Snyrtil. sameign. Útb. 1,1 millj. Afb. 12 þús. á mán. Digranesheiði. 61 fm. Björt 2ja-3ja herb. Sérinng. Nýtt eldh., gluggar og rafm. Útb. 1,4 millj. Afb. 16 þús. á mán. Dunhagi. 56 fm íb. m. sérinng. Park- et. Nýl. innr. Útb. 1,4 millj. Afb. 15 þús. á mán. Drápuhlíð. 59 fm 2ja-3ja herb. Nýtt eldh., þak, dren og rafm. Sér forstherb. Einarsnes. 50 fm sérbýli i parh. m. eignarlóð. 15 fm skúr. Þvaðstaða. Útb. 1,6 millj. Afb. 19 þús. á mán. FramneSVegur. 74 fm 2ja-3ja herb. fb, á 3. hæð. Nýl. innr. Áhv. byggsj. o.fl. Útb. 1,9 millj. Afb. 22 þús. á mán. Hraunbær. 63 fm rúmg. ib. í topp- standi. Nýtt gler og góð sameign. Útb. 1,6 millj. Afb. 19 þús. á mán. Skipti á stærri eign i Hraunbæ eða Ásum. Túnin. 68 fm fb. i kj. Nýtt gler, gluggar, lagnir o.fl. Útb. 1,5 millj. Afb. 17 þús. á mán. Sundin. 67 fm íb. á jarðh. Sérgarður. Nýtt þak. Útb. 1,6 millj. Afb. 18 þús. á mán. Reykjavíkurvegur við Há- skólann Lítil 25 fm Ib. á jarðh. sem er öll endur- gerð. Verð 2,2 millj. Vesturberg. 63 fm r>. á 4. hæð i ágætu lyftuh. Góð sameign. Stórar svalir. Útb. 1,5 millj. Afb. 17 þús. á mán. EfstaSUnd. 50 fm 2ja-3ja herb. Ib. í risi. Ekkert greiðslumat. Útb. 1,8 millj. Afb. 14 þús. á mán. Kárastígur. Um 70 fm íb. I gömlu húsi. Rósettur í loftum o.fl. Útb. 1,5 millj. Afb. 17 þús. á mán. Drápuhlíð Um 59 fm íb. í kj. Nýtt eldh. Forstofuherb. í sameign. Nýtt þak, dren og rafmagn. Útb. 1,5 millj. Afb. 18 þús. á mán. Nýbýlavegur. 76 fm íb. á jarðh. m. 29 fm bílsk. Parket og flisar. Sérþvotta- hús. Útb. 2,2 millj. Afb. 24 þús. á mán. Mávahlíð. Skemmtil. og rúmg. risib. 70 fm nettó. Hér eru ýmsir mögul. fyrir laghenta menn/konur. Útb. 1,8 millj. Afb. 20 þús. á mán. FroStafold. Um 91 fm vlrkll. falleg og vel skipul. íb. á 5. hæð. Flísar og parket. Falleg eldhinnr. Gott verð. Hér þarftu ekkert greiðslumat. Útb. 2,8 millj. Afb. 22 þús. á mán. Við Freyjugötu. 77 fm b. ð 1. hæð. Allt endursm. að innan. Útb. 1,6 millj. Afb. 18 þús. á mán. Krummahólar. venduð 75 fm íb. á 3. hæð ásamt bílskýli. Útb. 1,8 millj. Afb. 21 þús. á mán. Álfaheiði Falleg 85 fm sérhæð m. 25 fm bilsk. Sérl. viðkunnanl. ib. á 2. hæð. Hátt til lofts. Nýtt eldh. Parket og flisar. Áhv. byggsj. 5,0 millj. 25 fm bílsk. sér. Lundarbrekka. 87 fm skemmtn. fb. á 1. hæð. Suðursv. Gott útsýni. Tengt f. þvottavél. Útb. 2,0 millj. Afb. 24 þús. á mán. Ránargata. 58 fm ib. & 1. hæð. sér- inng. Útb. 1,5 millj. Afb. 17 þús. á mán. Gamli vesturbærinn. 79 fm (b. i eldri stíl" á 2. hæð auk riss. 2 stofur. Sér- inng. Útb. 1,7 millj. Afb. 20 þús. á mán. Árbær. 78 fm lb. é 2. hæð. Ný eld- hinnr., parket o.fl. Útb. 1,8 millj. Afb. 21 þús. á mán. VallaráS. 80 fm íb. á 4. hæð f lyftuh. Vel skipul. Útb. 2,0 millj. Afb. 22 þús. á mán. Efstihjalli. 80 fm ib. á 2. hæð. Park- et. Suðursv. Útb. 1,8 millj. Afb. 20 þús. á mán. Austurbær - Kóp. 79 fm vönduð eign. Ný|ar innr. Tvennar svalir. Áhv. byggsj. Utb. 1,9 millj. Afb. 20 þús. á mán. Rekagrandi. 87 fm ib. ásamt bii- skýli. Útb. 2,2 millj. Afb. 30 þús. á mán. Skipti mögul. Fannafold.99 fm lb. i parh. m. innb. bilsk. Skipti mögul. á minni eign. Útb. 2,5 millj. Afb. 28 þús. á mán. Eyjabakki. Falleg og rúmg. íb. á 3. hæð. Útb. 2 millj. Afb. 23 þús. á mán. Krummahólar - 5 herb. Rúmi. 100 fm penthouse"íb. i enda á tveimur hæðum. Fráb. útsýni. Bílskýli. Útb. 2,9 millj. Afb. 27 þús. á mán. Skipti á stær- rl eign. Austurberg. 85 fm snýrtn. ib, á 4. hæð auk 20 fm bílsk. Parket á gólfum. Góðar suðursv. Blokk nýuppg. Skipti á minni eign. Útb. 2,2 millj. Afb. 24 þús. á mán. VallaráS. BJÖrt og vönduð 83 fm íb. á 3. hæð í lyftubl. Góðar innr. Útb. 2,0 millj. Afb. 22 þús. á mán. Hamraborg. 104 fm snyrtii. ib. & 3. hæð. Nýtt eldh. Parket og gott ská- papl. Þvhús og geymsla innan fb. Bfl- skýli. Útb. 2,1 millj. Afb. 24 þús. á mán. Alfholt - Hfj. 100 fm vönduð íb. á 4. hæð. Sérinng. Gott útsýni. Útb. 2,5 millj. Afb. 30 þús. á mán. Eskihlíð. 103 fm fburðarmlkil eign I vönduðu húsi m. suðursv. Sérherb. í risi. Allt nýtt. Útb. 2,4 millj. Afb. 20 þús. á mán. Við KR-VÖIIÍnn. lOOfmöllveru- lega breytt og ertdurbætt fb, Nýjar innr. 4 svefnh. Góð stofa. Suðursv. Sam- eign og hús í mjog góðu lagi. Útb. 2,9 millj. Afb. 31 þús. á mán. Mávahlíð. 124 fm hæð og ris. 3 stof- ur, 3 svefnherb. Útb. 2,9 millj. Afb. 30 þús. á mán. Ránargata. 87 fm íb. á 2. hæð. séri. vönduð eign. Góð stofa, 3 svefnherb. Tengt fyrir þvottavél. Sér bílastæði. Eign I toppstandi. Þingholtin. Um 90 fm íb. sem er hæð og ris. 2-3 svefnherb. og 2 stofur. Skipti óskast á einb. i Þingholtunum. Melhagi. 102 fm íb. á 2. hæð ásamt 28 fm bílsk. Vönduð eign. 2 svefnherb., 2 stofur. Suð- ursv. Útb. 3,3 mfllj. Afb. 32 þús. á mán. Við NeSVeg. 103 fm endaib. á 1. hæð m. sérgarði. Góðar innr. Parket og svalir frá stofu. Stæði i bflskýli. Áhv. 3,0 millj. byggsj. Skaftahlíð ¦ . Brj 'H ^ý úÉÉHb m Um 105 fm íb. á efstu hæð I litlu stiga- húsi. 3 svefnherb., stofa og borðst. með suðursv. Útb. 2,8 millj. Afb. 30 þús. á mán. 2 sérhæðir við Lækjasmára í KÓp. 100 og 130 fm m. innb. bílskúr- um. Verður skilað tilb. u. trév. Skipti mögul. á minni eign. Uppl. á Fróni. Álfatún Ásgarður. um 100 fm has. 3 svefrih. Góð stofa. Sérgarður. Útb. 2,9 millj. Afb, 29 þús. é man. 125 fm ib. á 3. hæð m. innb. rúmg. skúr. Vandaðar innr. 3 svefnherb. Stórar svalir. Skipti óskast á minni eign. Drápuhlíð. Rúmg. 113 fm (b. á 2. hæð. Stór herb. 30 fm bílsk. Útb. 3,0 millj. Afb. 28 þús. á mán. Raðhús oi Hrísrimi - tilbúið undir tré- verk m. innb. bílsk. Skipti mögul. á minni eign. Afb. 30 þús. á mán. Við Sundin blá. 184 fm raðh. m. innb. bllsk. 3 svefnherb., 3 stofur. Arinn og aldingarður. Skipti á minni eign. Þingás. Gott endaraðh. 155 fm m. innb. bílsk. Tilb. að utan, fokh. að innan. Mikil lofthæð. Útb. 2,3 millj. Afb. 27 þús. ð mán. Óskum sérstaklega eftir ein- býli fyrir viðskiptavin okkar. Væri á bil- inu 250-300 fm. Staðsetning nokkuð opin.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.