Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 12
12 D FÖSTUDAGUR 29. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ h l (t *\ fl> z z £ Q oc < S. < z o UJ H C/J 2 Sérbýli MAVANES GBÆ. Vandaö einb. á sunnanveröu Amarnesi. Sjávarlóö (sand- fjara). Aðalhæö er 234 fm, 58 fm íb. í kj. auk 49 fm bílsk. GERÐHAMRAR. Mjög faliegt einl. einb. sem skiptlst I saml. stofur, 3 herb., forstofuherb. og rúmg. etdh, Verönd úx frá stofu. Áhv. hagst. langtlán. FJÓLUHVAMMUR. Vandað 317 fm hús á tveimur hæðum með 43 fm bílskúr. Mögul. á sérfb.! kj. DIGRANESVEGUR. Einb.semer hæð og ris 183 fm og 33 fm bílskúr. Á neðri hæö eru saml. stofur og eldhús. Á efri hæð eru 4 rúmg. herb. og svalir. Gott útsýni. Verö 11 millj. fWjtö&ma^ w^13^^^^ j' í ¦ -¦ -.v. ¦ • :"'*& ." BRÚNALAND. Endaraðh. 190 fm á tveimur hæöum og 22 fm bílsk. Saml. sto- fur meö útg. út á lóð og húsbherb. á neðri hæö. Á efri hæö eru 3-4 svefnherb. Verö 13,9 millj. VESTURBERG. Raöh. á tveimur hæðum 157 fm og 31 fm bílsk. Saml. stofur og 4 svefnherb. Stórar svalir. Verð 11,9 millj. ARNARTANGI MOS. Eini élnb. um 139 fm sem skiptist í stofur og 3-4 svefnherb. Bílskúr innr. sem einstak- lingsib. Ný innr. í eldh. Parket. Gróinn garöur. Áhv. húsbr./byggsj. 9,5 millj. Skipti á 3ja-4ra herb. ib. í Rvik. ARKARHOLT MOS. Snyrtilegt. 218 fm einb. sem mikiö hefur veriö endurn. Sólskáli með heitum potti. 3-4 svefnherb. o.fl. Möguleiki á arni. Verð 13,9 millj. Áhv. hagst. langtlán 2,5 millj. ÞRASTARLUNDUR GBÆ. Einb. sem er hæð og kjallari 203 fm auk 31 fm bílskúrs. Falleg gróin lóð. Húsinu er vel við haldið. Saml. stofur með arni, 4-5 herb. o.fl. SÆBÓLSBRAUT KÓP. Raðh. 240 fm sem er kj. og 2 hœðir. innb. bílsk. Samt. stofur og 5 herb. Gott baðherb. með giugga. Áhv. byggsJJhúsbr. 3,4 miílj. Verö 14,5 millj. JAKASEL EINB./TVIB. 300 fm efnb., tvær hæðir og kj„ auk 30 fm geymslurýmis, innb. bílsk. Sér 2ja herb. fb. á 1. hæö. Skipti, á minna sérb. mögul. Áhv. 2,5 millj. húsbr. Verö 15,5 millj. REYKJABYGGÐ MOS. Skemmtilegt. 136 fm einl. timbureinb. auk 35 fm bílskúrs. Saml. stofur. 4 svefnh. Parket. Verö 12 millj. ^ ÖÐINSGÖTU 4. SÍMAR 551-1540, 552-1700, FAX 562-0540 AKRASEL. Einb. 247 fm á tveimur hæðum með innb. bílsk. Gott útsýni.Stórar stofur og 3 svefnherb. á efri hæð. Á neðri hæð eru 2 herb. wc o.fl. Áhv. húsbr. 8,8 millj. HLÍÐARBYGGÐ GBÆ. Faiiegt 210 fm endaraðh. m. innb. bilskúr. Góðar stofur, 3-4 svefnh. Gufubað. Gróinn garöur. Verö 13,5 millj. Skipti á 3]a-4ra herb. ib. í Gbæ, Kóp. oöa Rvfk koma sterklega til greina. HJALLASEL. Mjög fallegt 238 fm tvíl. endaraðh. auk rislofts. 2 stofur með blómaskála útaf. 5 svefnh. 2 baðh. Parket og flísar. Bílskúr. Áhv. 3 millj. byggsj. o.fl. Eign f sérfl. Höfum fjölda annarra eigna á skrá. öluskrá send samdægurs í pósti eða á fa REYKJAFOLD. Fallegt 220 fm. einb. með tvöf. Innb. bítskúr. Saml. stof- ur og 4 svefnh. Afgirtur sólpaBur. Áhv. 7,5 millj. gðö langtfmalán. Skipti á mtnnf eign f hvertinu rnögul. Hæðir BARONSSTIGUR. Góð 93 fm íb. á 1. hæð. Forstofuherb., saml. skiptanl. stofur og 1 herb. Eldh. með innr. úr beyki. Einf. bílskúr með kjallara. Laus strax. BARMAHLÍÐ. Snyrtil. 108 fm íb. á 1. hæð með sérinngangi. Saml. skiptanl. stofur meö suðursvölum og 2 herb. Svalir út af eldh. Gluggi á baðherb. Áhv. húsbr. 3,7 millj. Verð 8,7 millj. NÖKKVAVOGUR. góö hæö ásamt einstaklingsíb. í kj. samt. 131 fm. Sérinng. Áhv. 4,7 millj. húsbr./byggsj. Verö 8,8 millj. 4ra - 6 herb. ÞÓRSGATA. 85 fm ib. á 3. hæð. Forstofuherb., saml. stofur og 1 herb. íb. þarfnast endurb. Verö 6,5 millj. ENGIHJALLI. Góð 98 fm lb. á 3. hæö. Tvennar svalir. Baöherb. meö glugga. Verð 6,7 mlllj. BRÁVALLAGATA. Ágæt94fm Ib. á 1. hæð. Saml. skiptanlegar stofur og 2 herb. Svalir í austur. Áhv. húsbribyggs]. 3,7 miflj. Verö 8 mlllj. MIÐLEITI. Vönduð 125 fm íb. á 1. hæð með stæði í bilskýli. Saml. stofur með suðursvölum og 3 svefnherb. Eikarinnrétt- ingar I eldh. Þvottaherb. í íb. Áhv. 1 millj. byggsj. Verð 11,8 millj. HÖRGSHOLT. Góð m fm lb. á 3. hæð. Stofa með suðursvölum. Parket. Baðherb. með glugga. Þvottaherb. í íb. Áhv. húsbr. 5 millj. Laus strax. ESPIGERÐt. Góö 110 fm ib. á 4. hæð I lyftuh, Þvottaherb. I íb. Möguleikt að gera 3 svefnherb, ib, öll riýi. máluö. GRETTISGATA. Góð 109 fm íb. á 3. hæð Sem öll er nýl. endurn. Saml, stofur og 2 svefnherb. Parket. HVASSALEITI BILSKUR. góö 95 fm íb. með bílskúr. Nýtt tvöf, gler. Húsið nýtekið í gegn að utan. Verö 8,2 millj. Áhv. langtlán 1,3 millj. VESTURBERG. Snyrtileg. 85 fm íb. á 1. hæð. Stofa og 3 herb. Svalir í vestur. Verð 6,5 millj. FLÚÐASEL. Snyrtileg 95 fm íb. á 1. hæð. Stofa meö suðursv. 3 svefnherb. með skápum. Baðherb. með kari og stur- tuklefa. Verö 7,4 millj. HOLTSGATA. Góð 5 herb. íb. á 1. hæö 119 fm. Stofa og 4 svefnherb. Parket á herb. Tvöf. gler. Sér Danfoss. Laus fljótlega. Verö 8,5 millj. SÓLHEIMAR. Góð 130 fm lb. á 1. hæð meö sérinng. og 32 fm bilsk. Saml. stofur með suðursv. Forstofuherb. og 3 svefnherb. Verö 11,2 millj. Áhv. húsbr. 5,2 millj. SKÚLAGATA/ELDRI BORGARAR. Mjög góö 67 fm íb. á 10. hæð með frábæru útsýni. Hátt til lofts. Stæði í bílskýli. Laus strax. HALSASEL. Fallegt og vandað-255 fm einb. sem skiptist í kj., hæð og ris. Rúmg. stofur. 5 svefnherb. í kj. er mögul. á 2ja herb. íb. Skipti á minni eign mögul. Verð 15,6 millj. VANTAR Raöhús eða góða sérhæð í Vesturbae eða miðsvæðis. Fjárst. kaupandi. Tvíbýli í austurbænum fyrir traustan kaupanda. Stærri íbúðin þarf að vera 5 herb. og minni íbúðin 3ja herb. MIÐLEITI. Góð 102 fm íb. á 3. hæð og stæði í bílskýli. Þvherb. í íb. Saml. stof- ur og 2 herb. Suðursv. Áhv. 1,2 millj. byggsj. FÁLKAGATA. Parh. á tveimur hæðum um 96 fm auk geymsluriss, Á neðri hæð eru stofa, eldh. og hot. Á éfri haeð 3 herb., baðherb. og suðursv. Raaktuð ióð. Verö 8,3«illl|. „PENTHOUSE"-IB. V/LAUGA- VEG. Góð 95 fm íb. sem öll er ný að innan á 6. hæö I lyftuhúsi. Miklar svalir og byggingarréttur f. sólskála. OFANLEITI. Mjög góð 78 fm ib. á 3. hæð. Stofa með suöursvölum. Parket. Baðherb. með kari og sturtuklefa. Þvotta- herb. inn af eldh. Áhv. byggsj./húsbr. 5,2 millj. DALALAND. Góð 120 fm lb. á i. hæð með bílskúr. Góð stofa með suðursv. 4 svefnh. Parket. Þvottaherb. í íb. Húsið í góðu standi að utan. Verð 10,8 millj. 3ja herb. BAUGHUS/BYGGSJ. Snyrti leg 65 fm íb. á 1, ,hæð. Stofa mað svölum I norðvestur. Útsýni. Áhv. bygg- sj. 5,4 millj. FANNBORG KOP. Góð 86 fm íbúö með sérinngangi á 1. hæð. Stprar suðursvalir yfirbyggðar að hluta. Áhv. húsbr./byggsj. 3,6 millj. Verö 6.250 þús. SAFAMÝRI. 78 fm íb. á 4. hæö í góðu fjölb. Vestursv. Húsiö nýmálað að utan. Bílskúrsréttur. Laust strax. Verð 6,2 milij. OLDUGATA. 82 fm íb. á 1 hæð/jarðh. sem mikiö hefur verið endurnýjuö. Parket. Áhv. byggsj./húsbr. 3,4 millj. Verð 5,6 millj. LUNDUR V/NYBYLAVEG. Snyrtileg 110 fm fb. á 1. hæö . Stofa, 2 mjög góð svefnherb. og rtýt. flísat. baðherb. Gler og gtuggar nýtt. Áhv, 3,4 millj. byggsj. Verð 7,3 mill). J&^ft&m ***,*&^ Jrí<H ifBjjnBDg _Jjj BLc*flfl ¦WWea-a-M IJÉÍIMÉF ¦¦¦W ¦•.'¦"'¦ ""•"•'"_____.,..-..„ •.....'**¦ ___.....:.— ;-..,.:.;; I MIÐBORGINNI. BJört 65 fm lb. á 3. hæð í góöu steinhúsi. Sérhiti. Lögn fyrir þvottavél í íb. Sameign endurn. Góður hússj. Laus. Verð tilboð. ÍRABAKKI. Góð 65 fm íb. á 1. hæð. Tvennar svalir. Parket. Stofa og 2 svefn- herb. Eldh. með boröaðstöðu. Laus strax. STELKSHÓLAR. Falleg 77 fm íb á 2. hæö. 2 svefnherb. Vestursv. Áhv. 1,5 millj. byggsj. Verð 6,0 millj. Snyrtileg fb. REYNIMELUR. Snyrtileg 66 fm íb. á 1. hæö. Stofa og 2 herb. Áhv. byggsj. 3,6 millj. HAMRABORG. 72 fm íb. á 4. hæö. Stórkostlegt útsýni. Parket. Áhv. húsbr. 2,2 millj. Verö 6,5 millj. VÍÐIMELUR RÍS. Skemmííleg risíb. sem skiptist f stofu, 2 svefnherb. og vinnukrók/herb. Geymsturts yfir íb. Verb 7,1 mlllj. Áhv. húsbr^byggsj. 3,8 millj. fi-f? lm ' líi J|b m 6 E2 ai 1 1-—+ BOGAHLÍÐ. Góð 84 fm íb. á 1. hæð auk 15 fm herb. í kj. sem tengist íb. Stofa, hol og 2 svefnherb. Parket. Baðherb. með glugga. Áhv. 1,8 millj. langtián. Verö 7,5 millj. MÁNAGATA. 2ja-3]a herb. 52 fm íb. á 2. hæð. Saml. skiptanl. stofur og 1 herb. Gluggi á baði. Suðursvalir. Geymsluris yfir íbúöinni. Verö 5,5 millj. FURUGRUND KOP. Góassfm (b. á 2. hæð. 2 svefnherb. Suðursv. Auka- herb. í kj. Góö sameign. Verö 7 millj. ÁSGARÐUR. 73 fm Ib. á 2. hæð. Stofa meö suðursvölum. Fallegt útsýni. Stutt í alla þjónustu. Verð 5,8 millj. 2ja herb. OFANLEITI. Snyrtileg 72 fm íb. á 2. hæö meö sérinng. Parket. Stórar svalir í suður. Áhv. byggsj. 1,8 millj. Verð 7,2 millj. 0PIÐ VIRKA DAGA KL. 9 - 18. SIMATIMI LAU. KL. 1 Jón Guðmundsson, sölustjóri, lögg. fasteigna- og skipasali. Ólafur Stefánsson, viðskiptafræðingur og lögg. fasteignasali HAMRABORG. Snyrtileg 58 fm íb. á 3. hæð. Gott útsýni. Parket. Verft 5,3 millj. ÁLFTAHÓLAR. góö 60 fm íb. á 2. hæð sem öll er nýstandsett. Verö 5,3 millj. VALLARÁS. Einstaklingsíb. á 3. hæð 38 fm. Mögul. _að stúka af herb. Parket. Fallegt útsýni. Áhv. byggsj. 800 þús. GRANDAVEGUR. góö 35 fm ib á 1. hæð sem öll er ný að innan þ.m.t. gler, rafm. o.fl. Áhv. byggsj. 1,7 millj. Verö 3,7 miiij. Laus fljótlega. ESPIGERBI. Snyrtileg 60 fm ib. á 7. hæð í fyftuhúsl. Fataherb. tnn af svefnherb. Austursvalir. Laus strax. Verð 6,5 millj. SPITALASTIGUR. 30 fm íbúð í risi. Ný rafmagnstafla. Verð 2,1 millj. HVERAFOLD BYGGSJ. 5 M. Góð 61 fm íb. á 2. hæö með bílskúr. Suðursvalir. Áhv. byggsj. 5 millj. Verö 7,1 millj. HALLVEIGARSTÍGUR. góö samþ. 47,1 fm íb. í kj. Endurb. innr. í eldh. Gluggi á baði. Nýtt rafm. Verð 3,9 millj. Áhv. 1 millj. byggsj. MIÐVANGUR - HF. Góð57fm íb. áS. næð í lyftuh. Suðursv. Þvhús í íb. Verö 5,6 millj. EYJABAKKl. Snyrtít. 60 fm tb. á 1. hæð. Suöursvalir. Baöherb. með glugga. Áhv. iangtlán 1,8 millj. Verð 5,5 millj, Laus strax. Qi Nýbyggingar HAFNARFJORÐUR. vorum að fá I sölu 2 sérhæðir á friösælum stað við Hrtngbraul. Á neðri hæð 125 fm 5 herb. fb. og'220 fm íb. á efri hæð auk 24 fm bílsk. Ib. afh. fokh. aö innan en húsiö fuilb. MOSARIMI. 148 fm raðh, á elnni hæð með 28 fm innb. bílskúr. Til afh. nú þegar rúrrtl. fokhelt að innan, veggir einangraðir og glerjað. Verð 7,8 mlllj. GRÓFARSMÁRIKÓP. Um200 fm parhús á fveimur hæðum sem selst fokh. aö innan en tilb. u. málningu aö utan. Lóö grófjöfnuð. Tii afh. ftjótlega. Atvinnuhúsnæði SKOLAVÖRÐUSTIGUR. versi unarhúsnæöi 33 fm á götuhæð og 38 fm lagerpláss í kj. Verö 3 millj. Áhv. langtlán 1 millj. AUSTURBORGIN. Glæsileg innréttuð 203 fm skrifstofuhæð. Áhv. hagstæö fangtlán. SMIÐJUVEGUR. 187 fm iönaöarhúsnæði með innkeyrslu. Lofthæð 3,15 m. Verö7millj. SÍÐUMÚLI. Vel innréttað 193 fm skrifstofuhúsnæði á 3. hæð. 9 herb. og fundarsalur m.m. Verð 8.650 þús. Áhv. hagstæð langtlán. Góð grciðslukjör. AÐALSTRÆTI. 658 fm skrifstofu- húsnæöi á 3. hæö I góðu steinhúsi með lyftu. HVERFISGATA. 324 fm atvinnu /lagerhúsnæði á jarðhæð með aðkomu frá Snorrabraut. Húsnæöiö skiptist í tvo jafn- stóra sali, wc og afgreiöslu. IÐNBUÐ. 1l3fmlönaöarhúsna»öi á jaröhseð og 113 fm húsnæði á efri hæö. Áhv. 4,8 millj. ARMULI. Vel innréttuð 213,6 fm skrif- stotuhæö (2. hæö) með sérinng. 5 skrifstofuherb. 60 fm ris þar sem er setustofa, kaffistofa, skjalageymsla o.fl. Laust strax. AUÐBREKKA. 620 fm atvínnuhús- næði sem skiptist í tvær 310 fm einingar. Góð aðkoma, innk. og bílastæði. Einingarnar geta losnað fljótlega. Áhv. hagst. langtllán. i í - : JZ 0) z z rr z> o oc < < z g Ul I- < \$j FASTEIGNAMARKAÐURINNehf I Óðinsgötu 4. Símar 551-1540, 552-1700 J> íf FÉLAG FASTEIGNASALA Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.