Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 14
14 D FÖSTUDAGUR 29. MARZ 1996 MORGUNBLADIÐ + VALHOLL F A S T E G N A S A L A Mörkin 3. 108 Reykjavík sími 588 - 4477. Fax 588 - 4479 Hlíðarhjalli - einb. Giæsii. ca 190 fm einb.á tveimur hæðum ásamt ca 30 fm bíiskúr. Parket. 4 svefnherb. Stórar suður- sv. Glæsilegt útsýni. Áhv. 4,5 millj. bygg.sj. Verð 16,5 millj. Skipti mögul. á 4raherb. íb. 1866 Hverafold - nýl. einbýli. Faiiegt nýlegt 202 fm einb. m. innb. bílsk. auk 70 fm rýmis í kj. á fráb. stað innarl. í lokaðri götu. 5. sv.herb. Áhv. 7 millj. byggsj. + hús- bréf. Verð 16 millj. Skiptiá ód. eign. 2551 Víðigrund - v. Fossvog. vandað 147 fm einbýli á einni hæð ásamt nýjum 30 fm bílskúr. Sólstofa. Suðurgarður. Parket. Fráb. staðsetn. í Fossvogsdalnum rétt við skóla. Verð 13.7 millj. 1868 Vesturbær - einbýli. 200 fm ein- býlishús ásamt bílskúr á fráb. stað. Verð 17.950 þús. 1001 Sjávargata - Alftanes. Nýtt 160 fm einbhús á 1 hæð ásamt 32 fm bíl- sk. Merbau-parket. 4 stór herb. Frág. garður. Verð 12,3 millj. 2573 Kópavogur - parhús. Giæsii. nýtt parhús í V.bæ Kóp. Vandaðar innréttingar. Glæsil. útsýni. Verð 14,2 millj. Skipti mögul. á ódýrari. 1887 Bræðraborgarstígur. ca 100 tm hæð og ris, steinhlaðið friðað einb. á eftir- sóttum stað. Góður garður. Verð 8,5 millj. 1816 Skógarhæð - einbýli. stórgiæsi- legt 230 fm einbýli. Innb. 36 fm bílsk. Sér- smíðaðar innrétt. Eign í sérfl. Verð 19,5 m. 115 Fannafold - parhús. Skemmtii. 3ja herb. parh. ásamt bílskúr, samt. ca 100 fm Vandaðar innr. Áhv. Byggsj. rík. + lífsj. ca 4,6 millj. Verð aðeins 8,5 millj. 1844 Seltjarnarnes - glæsil. Giæsii. 270 fm endaraðh. á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Arinn. 4-5 stór herb. Glæsil. garður. Verð 18 millj. Skipti mögul. á minna sérbýli. 1843 Víghólastígur - tvíbýli. míkíö endurn. 180 fm einb. ásamt 50 fm bílsk. (innr. sem einstaklingsíb). Heitur pottur. Fráb. staðsetn. Ath. skipti á ódýrari. Verð 14.5 millj. 1853 Mosfellsbær - glæsil. uofmhús á einni hæð. Glæsilegar sérsmíðaðar innr. Vönduð gólfefni. Áhv. 6,2 millj. (grb. 36 þ. pr. mán.) Verð 13,6 millj. Frábær kaup. 2564 Selbrekka - 2 íbúðir. vandað raðh. á tveimur hæðum 250 fm með séríb.á 1. hæð og stórum innb. bílsk. Parket. Ath. skipti möguleg. Verð 12,7 millj. 1675 Ásgarður - raðh. Giæsii. raðh. á 2 hæðum samt. 110 fm Parket. 3 svefnh. Góður suðurgarður. Áhv. oa 5,6 millj. hagst. lán. Verð 8,7 millj. 1865 Álfaheiði - KÓp. Mjög gott nær fullb. ca 180 fm einb. Innb. bílsk. Verð 13,7 millj. 1770 Logafold - glæsíl. Parhús á tveim- ur hæðum m. innb. tvöf. bílsk. (lofth. 3,5 m). Glæsil. hús vel hannaö af Kjartani Sveins- syni. 4-5 svefnherb. Arinn. Parket. Verð 15.6 millj. Bein sala eða skipti á ódýrari. 1824 Nökkvavogur - 2 íbúðir. Gott 190 fm einb.hús ásamt 38 fm bílsk. i kj. er 2ja herb. íb. m. sérinng. Áhv. 6 millj. hús- br. Skipti mögul á 3-4ra herb. m. bílsk. Verð 12,8 millj. 1813 Reykjabyggð - Mos. 200 fm einb- hús m. innb. 30 fm bllsk. Vandað eldhús. 4 svefnherb. Arinn. Áhv. ca 7 millj. Verð 13 millj. 1793 ÍSMÍÐUM Grófarsmári - gl. útsýni Glæsilegt 230 fm parhús á 2 hæðum (neðan við götu) á fráb. stað. Til afh. strax. fullb. utan, tilb. til innr. að innan Verð 12,2 millj. Glæsil. útsýni. 1916 Hveralind - 1 hæð 133 fm Glæsileg ný raðh. á einni hæð 133 fm með innb. bílsk. á fráb. stað. Seljast fullb. að utan og rúml. fokh. að innan. Verð 8,2 m. eða 9,5 millj. tilb. til innr. 427 Hrísrimi - glæsil. Giæsii. 190 fm parh. Skilast tilb. tilinnr. Verð tilboð 1783 Vörðuberg - millihús. Raðhúsá2 hæðum m. innb. bilsk. Samt.170 fm. Frág. að utan, fokh. að innan. Áhv. húsbréf 6,5 millj. Verð 8,9 millj. 1787 Bakkahjalli - raðhús. Giæsii. 240 fm raðh. á tveimur hæðum. Til afh. fljót- lega. Verð tilboð. 1791 Mosarimi. 159 fm glæsil. raðh. á einni hæð með innb. bílsk. Skilast fullb.að utan, fokh. innan. Verð aðeins 7,9 millj. 415 Laufrimi 13 og 15. Giæsii. ca 150 fm raðhús. Til afhend. strax fullmáluð að utan með tyrfðri lóð og fokh. að innan. Verð aðeins 7,6 millj. Mögul. að fá húsin fullb. fyrir aðeins 11,8 millj. 841 Ekrusmári - Kóp. Giæsii. 175 fm einb. með bílsk. á glæsil. útsýnisst. Til afh. strax nær fullb. að utan, fokh. að innan. Skipti möguleg. Verð 9,7 millj. 1671 Grundarsmári - glæsil. storgi. einb. á útsýnisstað ca 220 fm ásamt 70 fm rými. Mögul. á séríbúð í kj. Selst frág. að utan en fokh. að innan. 2543 Glaðheimar - glæsileg. Giæsii. mikið endurn. 134 fm neðri sérhæð í góðu þríb. Nýl. eldhús, parket o.fl. Tvennar svalir. Verð 10,2 millj. 1695 Stigahlíð - ÚtSým'. Falleg mikið endurn. 128 fm endaíb. á4. hæð m. stór- kostl. útsýni. 4 sv.herb. Suðvestur svalir. Þv.aðst. í risi. Verð 8,8 millj. 1523 Vesturbær - 142 fm skemmtii. 142 fm hæð og kj. í fallegu járnkl. timb- urh. Allt endurn. á síðustu 5 árum í gamla stilnum. Verð 10,5 millj. 1382 FellsmÚIÍ 140 fm falleg 139 fm Ib. á 2. hæð, 5. svefnherb. suður svalir. Toppeign og hús, verð 8,9 millj. 1187 Aðalland - ÚtSýnÍ. Björt og frábær- lega vel hönnuð 5 herb. fb.á 3. hæð með glæsil. útsýni, 4 svefnherb. Áhv. Byggsj. og Iff.s). ca 5 millj. Verð 9,5 millj. Skipti möguleg á ódýrari eign. 1886 Lindasmári - Kópav. Giæsiieg 162 fm íb. hæð og rís í nýju fjölb. 4-5. svefn herb. Suðursv. Afh. strax tilb. til innr. Verð 8,5 millj. Skipti ath. á mjög ód. fb. 1836 Þingholtin - ný stórgl. ios fm íbúð i risi ásamt bílskúr. Nýlegt hús. Sér- innfl. innr. sem eiga engan sinn líka. Áhv. byggsj. 5,2 millj. Laus strax. Verö 11,8 millj. 1849 Austurbær - glæsil. Giæsii. mikið endum. miðh. ásamt bílskúr. Nýl. eldhús, baðherb. og fl. Nýtt þak. Verð 10,3 millj. 1795 Barmahlíð - sérhæð. Faiieg taisv. endurn. 128 fm neðri sérh. ásamt 28 fm bíl- sk. Nýl. eldhús. Suðursv. Fráb. staðsetn. Verð 10,5 millj. Skipti mögul. á 2-3ja herb. með bflsk./ skýli. 2544 Lynghagi - laus. góö 100 fm sér- hæð m. bílskúr. Áhv. 1,6 millj. Verð 9,4 millj. 1721 Digranesheiði - sérhæð. Faiieg 85 fm efri hæð í tvíb. Glaesil. útsýni. Falleg- ur suðurgarður með skjólgirðingu. Verð 7,5 millj. 1105 Langabrekka - laus. Giæsii. efri sérhæð ásamt bílsk. í Steni-klæddu húsi. Allt sér. Nýl. eldh. o.fl. Áhv. ca 2,5 millj. Verð 9,8 millj. 2501 Félag fasteignasala U Opið laugardaga 11 -14 Sunnudaga 12-14 NeSVegur. Góð ca 115 fm efri sérh. í tvíbýlish. við Nesveg. Nýl. vandað eldh. o.fl. Skipti mögul. á dýrari eign. Áhv.2,4 millj. bygg.sj. Verð 8,6 millj. 2530 Vallarbraut - Seltjnes. góö 104 fm íb. á 1. hæð í góðu þríb. Sérinng. Nýl. þak. Bílsk. plata. Verð 8,5 millj. Skipti mögul. á parh. eða raðh. á Seltj.nesi. 1122 Sogavegur - glæsieign. stor- glæsil. 3-4ra herb. efri hæð í nýl. tvibýlish. Glæsil. útsýni. Séripng. Vandað eldh. Park- et. Laus í apríl. Áhv. 3,5 millj. Verð 9,7 millj. 1352 Smáíbúðahverfi. Faiiegt 130 fm raðhús við Ásgarð. Verð 8,5 millj. 1821 4RA HERB. Hjarðarhagi - m. bílskúr. Mjög góð 110 fm íb. á 1 hæð með bíl- skúr. Endurnýjað eldhús og bað, frábær staðsetning. Verð8,7m. 1888 Fálkagata. í traustu steinh. ca 90 fm 4ra herb. íb á 2. hæð. Glæsil. stofur. Stór- ar nýjar suðursv. Húsið er allt I mjög góðu standi en þarfnast málunar. Verð 7,2 millj. 1677 Álfheimar. Glæsil. 4ra herb. endaíb. á efstu hæð m. óviðjafnanl. útsýniyfir Laugardalinn. Öll ný að innan. Áhv. byggsj. ca 3,1 millj. Verð 7,6 millj. 1309 Grafarv. - vaxtalaus útb. Glæný ca 90 fm íb. á 1. hæð auk bflskýl- is. Selst tilb. til innr. V. 7,3 m. eða fullb. án gólfefna á aðeins 8,2 m. Ath. slð- asta íbúðin. Mögul. á vaxtalausri útb. til4.ára. 61 Skólatún - Alftanes. Giæsiieg 3ja herb. 109 fm íb. á 1 hæð í stórglæsil. nýju fjölbýli. Glæsil.innr. Áhv. húsbr. 3,5 millj. Bein sala. Verð 8,7 millj. 2531 I nýl. húsi í Vesturbæ. 105 fm neðri sérh. (byggð '92) við Vesturgötu ásamt bllskýli. Glæsil. eldh. Verð 8,2 millj. 1559 Grensásvegur - m. byggsj. Góð 3ja herb. Ib. á 4. hæð með glæsil. útsýni. Áhv. Byggsj. rlk 3.7 millj. Verð 6,1 millj. 1885 Reykás - m. bílskúr. skemmti- leg 3)a herb.íbúð í góðu fjölb. ásamt bíl- skúr. Tvennar svalir. Glæsil. útsýni. Áhv. ca 3 millj. hagst. lán. Verð 8 rnillj. 1542 Seljabraut - m. bílskýli. Mjög góð ca 97 fm íb. á 2. hæð í nýl. Steni-klæd- du fjölb. ásamt stæði í bílskýli. Parket. Áhv. ca. 5 millj. Verð aðeins 7,1 millj. 1786 ÁstÚn - KÓp. Falleg íb. á 2. hæð. Suð- usvalir. Áhv. 1,5 m. Verð 7,5 millj. 1024 Hólar - mjög gott verð. Faiieg mikið endurn. ca 95 fm íb. á T. hæð ( góðu lyftuh. Parket. Sérþvottah. Suðurverönd. Áhv. 3,5 millj. Verð aðeins 6,7 millj. 1231 Vesturberg - glæsieign. Guiifai- leg 100 fm íb. á 3. hæð. Nýl. eldhús. Park- et. Sérþvhús. Glæsil. útsýni. Áhv. byggsj. 3,6 millj. Verð 6,8 millj. 1847 Eskihlíð. Gullfalleg (b. á 3. h. Parket. Glæsil. útsýni. Verð 7,2 m. 1852 Flúðasel - Steniklætt. Mjög góð 100 fm (b. á 2. h. ásamt stæði í bílsk. Hús klætt með Steni. Suðursv. Áhv. hagst. lán 4,3 m. Fráb. verð aðeins 7,3 millj. 1801 Eyjabakki - m. bílskúr. góö so fm íb. á 2. hæð (1) ásamt 25 fm bílskúr. Mik- ið útsýni. Verð 7,5 millj. Skipti mögul. á sérbýli á allt að 13 millj. 1819 Suðurhólar - glæsileg. 100 fm íb. á efstu hæð í nýl. viðg. fjölb. Vandaðar innr. Parket. Glæsilegt útsýni. Áhv. ca 4,5 millj. Verð 7,2 millj. Utborgun á allt að 2. árum. 1775 Nónhæð - Garðabæ. Ný 4ra herb. íb. með glæsil. útsýni í fallegu nýju litlu fjöl- býli. Glæsil. eldhús. Verð 8,9 m. 1376 HvaSSaleÍtí. Falleg 100 fm íb. á 2. hæð + bílsk. Glæsil. útsýni. 3 svefnherb. Skemmtil. stofur. Verð 7,8 millj. 1825 Hraunbær - m. byggsj. Faiieg 100 fm íb. á 3. hæð. Parket. Áhv. 2,5 millj. byggsj. Verð 7,3 millj. 1452 Engjasel - nýklætt hús. Faiieg 111 fm íb. á 2. hæð í húsi sem er nýl. klætt að utan. Mjög gott bílskýli. Verð 8,2 millj. 2528 Stóragerði - m.bílsk. Faiieg 3-4ra herb. íb. á 3. hæð í góðu fjölb. 96 fm auk 21 fm bilsk. S + N svalir. Glæsilegt útsýni. Áhv. 4,3 millj. húsbr. Verð 7,3 millj. 1687 Súluhólar - bílsk. góö 90 tm ib. á 3. hæð í mjög góðu fjölb. með innb. 22 fm bílsk. Þvottahús. Glæsil. útsýni. Verð 7,8 mlllj. 1906 3JA HERB. Bárður Tryggvason Ingólfur Gunnarson Þórarinn Friðgeirsson Bergljót Þórðardóttir Kristinn Kolbeinsson Fróðengi 20 7 glænýjar íb. Verð án hliðstæðu. Vorum að fá í einkasölu 2ja, 3ja og 4-5 herb. íbúðir (1. stigahús). Frábær staðsetning nærri skóla, leikskóla og fl. Seljast fullbúnar án gólfefna. Dæmi: 2ja herb. 55 fm. Verð aðeins 5,4 millj. 3ja herb. 87 fm. Verð aðeins 6,7 millj. 4ra -5 herb. 120 fm. Verð aðeins 7,8 millj. tilb. til innréttinga. Möguleiki að fá keypt stæði í bílsk. Funalind - m. bílskúr. Giæsii. 3ja herb. 92 fm ib. á 2. hæð ásamt bllsk. Nýtt glæsil. lyftuhús. Glæsil. innréttingar. Frágangur í sérfl. Til afh. fljótlega. 30 Miðb. - við Te og kaffi. Ný- uppg. falleg íb. á 2. hæð 82 fm Ibúðin er staðs. uppi I botnl. við Laugaveginn f. ofan versl. Te og kaffi. Hagst. verð 5,9 millj. 1915 Fumgrund. Falleg 3ja herb. endaíb. á 2. hæð með glæsil. útsýni. Gluggar á 3 vegu. Vönduð eign. Verð 6,5 m. 1213 Blikahólar - m. bílsk. Faiieg ca 75 fm 2ja-3ja herb. fb. á 1. hæð í litlu fjölb. ásamt bílsk. Nýl. eldh. bað, parket, flísar. Suðursvalir. 2 svefnherb. Verð 6,4 millj. 1855 Austurbær Reykjavíkur. Góð 71 fm (b. á jarðh./kj. í góðu vel staðsettu fjölb. Útg. I garð úr stofu. Parket. Gott verð 5,8 inillj. 1689 Hrísmóar - glæsileg. 85 fm íb. á 3. hæð ásamt bílsk. Vandaðar innr. Parket. Stórar svalir. Fallegt útsýni. Áhv. ca 2 millj. Verð 8,2 millj. 1779 Flétturimi. Nýl. 90 fm glæsil. íb. á 3. hæð með stórglæsil. útsýni yfir sundin. Stæði í bílsk. Parket. Áhv. húsbr. 5,5 millj. Verð 8,3 millj. 1363 Háteigsvegur. Mjög góð mikið énd- urn. 60 fm íb. (kj./jarðh. m. sérinng. (glæsil. stenikl. fjórb. Nýl. suður sólpallur. Áhv. 2,7 millj. Hagst. lán. Verð 5,9 millj. 2559 Engjhjalli - lítið fjölb. Gullfalleg 87 fm íb. á 2. hæð (efri) I litlu fjölb. Suðursv. Gott verð 6,1 millj. 2532 Rauðarárst.- ný glæsil. Giæsii. ca 90 fm (b. 4. hæð + rís ásamt stæði í bílsk. Vandaðar innrétt. Parket. Stórar svalir. Gott útsýni. Áhv. húsbr. 4,4 millj. Verð 8,8 millj. 1863 Kambsvegur - m. bílskúr. Glæsileg 3ja herb. ca 77 fm íb. ásamt bílsk .( góðu fjölb. (byggt 1980). Góðar suðursv. Parket. Áhv. 5,0 millj. hagst. lán. Verð 7,9 millj. 1862 Hraunbær. Falleg 85 <m fb. með nýl. eldh. 2 stór svefnherb. Stór stofa. Áhv. ca 3,9 millj. Verð 6,2 mlllj. 1829 Hraunteigur. Mjög góð ca 80 fm (b. á jarðhæð/kj. með sérinng. í góðu fjórbýlis- húsi. Áhv. ca 1,5 millj. Verð 6,3 millj. 1587 Brekkustígur - glæsil. 3ja heit>. fb. á 2. hæð ( 4ra íb. húsi á fráb. stað í vestur- bænum. Innb. bflsk. fylgir. Áhv. ca 4 mlllj. hagst. lán. Verð 8,9 millj. 1723 BÓIstaðaitllíð - 90 fm Falleg ca 90 fm íb. I kj./jarðh. (fjölb. á fráb. stað. Áhv. byggsj. rfk. ca 2,8 millj. Verð 6,4 millj. 1828 Safamýri. so fm fb. verð 5,8 mlllj. 1814 SmáíbÚðahverfÍ. 80 fm efri sérhæð I tvibýli. Áhv. ca 4,2 milfj. húsbr. Verð 7,3 millj. 1800 Furugrund - auðveld kaup. Fai- leg ca 75 fm Ib. á 1. hæð. Áhv. alls 5,1 millj. bygg.sj. og langt. lán (greiðslub. ca 40 þús. á mán.). Ekkert greiðslumat. Verð 6,6 millj. 2527 Sundlaugarvegur. 70 fm verð að- eins 5,3 millj. 1806 Laugav. - „penthouse"-íb. Fai- leg 80 fm íb. á 4. h. Endurn. I gamla stflnum. Mikil lofthæð. Nýl. gler. Glæsil. útsýni. Franskir gluggar. Verð 6,2 millj. 1812 Þverbrekka - Nýbýlavegur. góö 3ja herb. !b. á 2. hæð. Vestursv. Áhv. 3,2 millj. góð lán. Mjög gott verð 5,9 millj. 1302 2JA HERB. Grafarv. - útb. á 4 árum. Eigum eftir aðeins eina 2ja herb. (72 fm brúttó) (b. (glæsil. nýju fjölb. við Berjarima. Frábært verð aðeins 5,5 millj. Áhv. 2,4 m. húsbréf (5,1%)útb.vaxtalaustil4ára 59 KrummahÓlar. Glæsil. 2ja herb. ib. með bílskýli. Glæsil. útsýni. Góð lán áhvfiandi. Laus strax. Verð 4,1 m. 1883 MÍðtÚn - StÚdíÓ íb. Góð ósamþ. stúdíólb. Ris í góðu tvíbýli. Suðursv. Skipti mögul. á dýrari eign. Verð 3 millj. 1867 Þangbakki. Gullfalleg 62 fm Ibúð á 5. hæð. Norðursv., glæsil. útsýni. Stutt í alla þjónustu. Má ath. skipti á 4ra herb. í austurb. Rvk. Verð 5,8 millj. 1784 Eiðistorg - laus. góö 55 fm ib. á 2. h. Laus strax. Verð 5,4 millj. 1569 Boðagrandi. Rúmgóð 62 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölb. Parket. Góð sameign. Mjög ákv. sala. Verð 5.650.þús. 2537 Arahólar - m. byggsj. góö 55 fm fb. á 3. hæð í eftirsóttu lyftuh. Endurn. bað- herb. Áhv. 3,5 millj. byggs/. (40 ára). Verð 5,2 millj. 1856 Krummahólar - lyftuhús. 45 fm íb. á 4. hæð. Stæði í bílskýli. Áhv. hagst. lán 2,4 millj. Verð 4.150 þús. Skipti mögul. á bíl. 1562 Fífusel - Verð 2,5 millj. Giæsii. ca 30 fm stúdíó íb. Parket. Eign i toppstandi. Mögul. að taka japanskan bíl uppí kaup- verð. 1845 Hlíðarvegur - KÓp. Falleg 60fm fb. á 1. hæð í þríb. Nýl. parket. Sérgarður. Áhv. 3 millj. húsbr. Verð 4,9 millj. 1538 Nýbýlavegur - bílskúr. góö 56 fm íb. á 2. hæð. ásamt 25 fm bílsk. Parket. Suðursvalir. Verð 5,9 millj. Bein sala eða skipti á sérhæð með bilsk. 1593 Æsufell. Mjög góð 55 fm íb. á 4. hæð í góðu nýl. viðg. lyftuh. Parket. Suðursv. Ahv. ca. 2,8 millj. Verð 4,4 millj. 1785 Efstasund - glæsiíbúð. Guiifai- leg 2ja herb. íb. á jarðhæð. Öll endurn. Parket. Suðurgarður. Verð 4.650 þús. 1832 Austurbær - suðursvalir. Glæsil. 2ja herb. fb. á 1. hæð í góðu fjölb. Nýl. innr. skápar, gólfefni o.fl. Bein sala. Verð 5,5 millj. 1861 Árbær - laUS. Falleg 2ja herb. Iftil fb. í kj. Verð aðeins 3,5 millj. 1842 Lindasmári - ný glæsil. Giæsii. ca 60 fm íb. á 2. hæð. Til afh. strax fullb. Fráb. verð 6,4 millj. 1397 Grettisgata - f. laghenta. góö ca 43 fm 3ja herb. miðhæð í timburh. Verð 3,6 millj. Laus strax, lyklar á skrifst. 1798 Hamraborg. Gullfalleg 65 fm 2ja herb. íb. á 5. hæð í lyftuh. með fráb. útsýni. Park- et. Áhv. 3,1 millj. byggsj. Verð aðeins 5,3 millj. 1678 Hólar - hagst. verð. 55 fm vei- skipulögð 2ja herb.lb. á 5. hæð með glæsi- legu útsýni yfir sundin Áhv.byggsj. 2,6 millj. Verð 4,5 millj. Lyklar á skrifstofu. 2550 +

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.