Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 18
18 D FÖSTUDAGUR 29. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ 5521150-5521370 LARUS Þ. VALDIMARSSON, framkvæmdasijori KRISIJAN KRISTJANSSON, ioggiliur fasieignasalí hagkvæm skipti Nýkomin til sölu meðal annarra eigna: Rétt við Sæviðarsund Sólrík vel meðfarin 3ja herb. íb. á 1. hæð. Parket. Tvennar svalir. Góð geymsla í kjallara. Vinsæll staður. Laus fljótlega. Gott verð. Lækkað verð - lítil útborgun Rúmgóö (b. á 3. hæð og í risi 104 fm við Hrísmóa, Garðabæ. 40 ára húsnæðislán 5,1 millj., skammtímalán kr. 900 þús. Útb. 1,2 millj. Nánar á skrifstofunni. Stór og glæsileg Sólrík i suðurenda 5 herb. íb. 133,6 fm á 1. hæð við Hjallabraut, Hafn- arfirði. Öll eins og ný. Góð geymsla í kjallara. Skipti óskast á góðri 3ja herb. íb. á 1. eða 2. hæð. Sérþvottahús - aukaherb. - bílhýsi Glæsileg 4ra herb. ib. rúmir 100 fm á 2. hæð við Fífusel. Stórg. auka- herb., nú /b., fylgir í kj. Ágæt sameign. Langtímalán kr. 3,3 millj. Laus fljótl. Nýleg suðuríbúð - hagkvæm skipti 3ja herb. íb. á 3. hæð 82,8 fm við Víkurás. Ágæt sameign. 40 ára húsnæðislán kr. 2,5 millj. Skipti mögul. á lítill íb. „niður í bæ". Fjársterkir kaupendur óska eftir: 2ja-3ja herb. íb. í vesturborginni. 2ja herb. íb. við Austurbrún eða nágrenni. 3ja-4ra herb. íb. í Hafnarfirði með rúmg. bílsk. íbúðum í Fossvogi, Nýja-miðbænum, Hlíðum og Smáíbhverfi. Húseignum í gamla bænum eða nágrenni sem þarfnast endurbóta. Opið á laugard. f rá kl. 10-14. Margskonar eignaskipti. Almenna fasteignasalan sf. var stof nuð 14. júlí 1944. ALMENNA FASTEIGNASALAN UU6IVE6M8S. 552 1156 552 1370 EIGNASALAN símar551-9540&551-9191 -fax551-8585 INGOLFSSTRÆTI 12 - 101 REYKJAVIK. Yfir 35 ára reynsla tryggir öryggi þjónustunnar. Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali. Sölum. Svavar Jónss., hs. S53-3363, og Eggert Elfass., hs. 657-7789. __ SAMTENGD f /\ SÖLUSKHÁ /\7W\ ASBYRGI Ca \SLJ B!B8BEB!B3[M 3ja herbergja Opið laugardag kl. 11—14 Einbyh/raöhus GRETTISGATA 3je herb. tæpl. 70 fm gðð ib. á 1. hæð í þrfb. Míkfð endum. Áhv. um 3,6 millj. í langtímalánum. Laus ffjótl. SUIMNUFLÖT - GBÆ í HRAUNJAÐRJNUM Sértega glaesíl. 250 fm eínb. auk 47 fm tvöf. bílsk. Frábær staðs. við hrawtíð, Mjög falleg lóö. Hagst. verá 20,7 millj. Mögul. að teka minní eign uppí. (ath. góð séreinstakífb. er f húsinu). HRAFNHÓLAR M/BÍLSK. 3ja herb. góð ib. á 3. hæð (efstu) i fjölb. Góð sameign. Útsýni. Bílskúr. GRUNDARSTIGUR MEÐ 2 ÍBÚÐUM Húsið er kj., hæð og ris. Allt nýstands. og í góðu ástandi. 2ja herb. séríb. í kj. f nAgr. V/HLEMM GÓD ÓDÝR 3JA Mjög snyrtileg og góð 3ja herb. risíb. í eldra stetnh. Hagst. verð 3,8 miilj. Áhv. um 2,0 miltj. í langtímalánum. KJARRMÓAR - GBÆ PARHÚS - LAUST 106 f m gott parhús. 3 svef nherb. og stofa m.m. Bilaksökklar. Góð eign. Tif afh. strax. ARNARHRAUN - HF. HAGSTÆTT VERÐ Um 200 fm einbhús á góðum stað. Innb. bilsk. Mjög sérstök lóð sem teygir síg út í hraunið. Verð 13,9 millj. laufAsvegur 3ja herb. 90 fm góð t'b. á 2. hæð í eldra stelnh. rétt við miðb. Útsýni. Góð aign í hjarta borgarinnar. SKALAGERÐI 3ja het b. íb. á 2. hæð i fjölb. Góð íb. með góðri sameign. 4—6 herbergta ÁLFATÚN - KÓP. Mjög góð 4ra-S herb. ib. á hæð í fjöfb. ött sameign í sérf). Mikið útsýnl. Verð 8,9 mtflj. NJÁLSGATA 12 3ja-4ra herb. fb. á 1. hasö i steinh. í miðborginni. íb. ér f goðu éstandi. Laus eftír samkomul. HÁTEIGSVEGUR - RIS 4ra herb. rúmg. risíb. í fjórb. í næsta négr. v. Sjómannaskólann. íb. skiptist i saml. stofur og 2 svefnherb. m.m. Góð íb. m. parketi á gólfum. Tvennar svalir. Mikið útsýni. Getur losnað fljóti. 2ja herbergja KRÍUHÓLAR Snyrtil. 2ja herb. ib. á hæð ofarl. I lyftuh. Útsýni. Verð 3,8 millj. DALSEL - LAUS Mjög göð 4ra herb. endaíb. é 2. hæð f fjölb. Sérþvherb. t' íb. Mfkið útsýrti. Bt'lskýi. Hagst áhv. lán. íb. er faus. Vtð sýnunrt. SÓLVALLAGATA 2j« herb. snyrtit. ristb. í eldra stelnh. íb. er laus. V. 4,3 miílj. TJARNARMYRI Glæsil. 4ra herb. endaíb. á 2. hæð. Ný fullb. (b. með vönduðum innr. án gólfefna. Sórþvh. í fb. Bílskýli. Sala/skipt i á minnl elgn. BARÓNSSTÍG- UR/ÓDÝR 2ja herb. litil ósamþ. kjíb. I eldra steinh. V. 2,8 millj. Áhv. rúml. 1 millj. í langtláni. íb. er laus. HÖFÐATÚN - ÓDÝR 2ja herb. ösamþ. íb. á hæð i stelnh. Tll afh. strax. SELJENDUR ATH.: OKKUR VANTAR ALLAR GERÐIR FASTEIGNA Á SÖLUSKRÁ! FRÁ VINSTRI: Ormar Þór Guðmundsson arkitekt og hönnuður deiliskipulagsins, Guðmundur Ingi Jónsson, framkvæmdastjóri Byggingarfélags námsmanna og Þórir Ólafsson, rektor Kennaraháskólans. SÆVIÐARSUND Rúml. B0 fm góð íb. á 2 hæð. Parket á gólfum. Stórar vinkil svalir. Áhv. 4,5 millj. húsbr. Bílskúr lagið er sjálfseignarstofnun, sem er starfrækt á vegum sérskóla á höfuðborgarsvæðinu. Níu skólar eru aðilar að félaginu, en þeir eru Fiskvinnsluskólinn, Fósturskólinn, Kennaraháskólinn, Myndlista- og handíðaskólinn, Stýrimannaskól- inn, Tónlistarskólinn, Tækniskól- inn, Tölvuskóli VÍ og Þroskaþjálfa- skólinn. — Markmið félagsins er að byggja upp og annast rekstur á fyrirtækjum í þágu sérskólanema. Undir þau markmið fellur bygging eða kaup á íbúðum, en félagið er löggiltur byggingaraðili á félags- legum íbúðum, segir Guðmundur Ingi Jónsson, framkvæmdastjóri félagsins. Félagið keypti sína fyrstu eign í janúar 1993, en það var Hótel Höfði í Skipholti. Þar eru nú leigð út 36 herbergi til einstaklinga. Sl. haust keypti félagið svo fyrstu íbúðir sínar, þegar það festi kaup á sex íbúða fjölbýli í Grafarvogi. Þessar íbúðir eiga að vera tilbúnar til afhendingar 1. ágúst og fara í útleigu nú í haust. — Fyrirhugaðar íbúðarbygg- ingar á lóðum Kennaraháskólans og Sjómannaskólans eiga eftir að bæta mjög úr húsnæðisvanda sér- skólanema, en hann er mikill, seg- ir Guðmundur Ingi að lokum. — Áformað er að byrja á tuttugu íbúðum í sumar og þær verða væntanlega teknar í notkun í ág- úst 1997. Framkvæmdum verður svo haldið áfram í áföngum, en áformað er að þeim verði lokið eftir fjögur ár. /þwmw GARÐUR 562-1200 562-1201 ___Skipholti 5 Símatími iau. kl. 12-14 2ia herb. Hringbraut. 2ja herb. falleg 53 fm íb. á 4. hæð. Suðursv. Stæði í bílg. IMýl. vel umgengin íb. Verð 5,4 millj. NæfUráS. 2ja herb. 108,5 fm íb. á jarðh. í lítillí blokk, Verð 5,9 millj. Smárabarð. 2ja herb. 53,4 fm ib. á 1. hæð. Nýl. falleg íb. Verð 5,4 millj. Austurströnd. ?ja herb. 51,5 fm íb. Góð fb. Fallegt út- sýni. Bílastæði í bílgeymslu. Verð 5,7 millj. Furugrund. 3Ja herb. 85,1 fm íb. á 1. hæð i blokk. Verð 6,7 millj. Álfhólsvegur. 3ja herb. íb. á 1. hæð. Bílskúr fylgir. Verð 6,3 millj. 4ra herb. Kríuhólar. 4ra herb. 101,3 fm íb. á efstu hæð f háhýsi. Laus. Mjög mik- ið útsýni. Rauðarárstígur. 4ra herb. 95,6 fm falleg ib. á 1. hæð. Þvottaherb. í íb. Tvennar svalir. Bflgeymsla. Mjög gott byggsjlán 4,5 millj. Verð 8,9 millj. Ásbraut. 4ra herb. 94,2 fm endaíb. á 3. haeð, efstu. Góð íb. Laus. Áhv. 3,1 millj. Verð 6,4 millj. HÓIabraut - Hf. 4ra herb. íb. á 1. hæð í 5 íb. húsi. Ný eldhinnr. og tæki. Nýtt á öllum gólfum. Laus. Verð 7,6 millj. Áhv. byggsj. 2,6 millj. Lyngmóar - Gb. 4ra herb. 104,9 fm íb. á 1. hæð í blokk. Innb. bdsk. Áhv. langtl. ca 5,5 millj. Suðurvangur. 4ra herb. endaib. 103,5 fm á 3. hæð (efstu). Sngtur íb. á góðum stað. Verð 6,9 millj. 5 herb. og stærra Melbær. Endaraðhús, tvær hæðir og kj., samtals 269,1 fm. 6 mjög góð herb., stofur, eld- hús, bað, snyrting o.fl. Mögul. að hafa íb. í kj. Innb. bílsk. Mjög vel staðsett hús í góðu ástandi. Verð 13,9 millj. Mosfeilsdalur. Einbhús á mjög skemmtil. stað í Mosfellsdalnum. Hús- ið er eldra timburhús og nýl. glæsil. viðbygging (steinn). Miklir mögul. Verð 12,5 millj. Kambasel. Raðhús 179,1 fm með innb. bilsk. 2ja hæða hús. Á efri hæð eru stofur, eldhús, þvottaherb. og gestasnyrting. Á neðri hæð eru 4 svefnh., bað- herb., forstofa og bilskúr. Fallegt vel umgengið hús. Stórar svalir. Verð 12,7 millj. Ath. mögul. skipti á 3ja-4ra herb. íb. Njarðarholt - Mos. Einb. ein hæð 123,8 fm auk 44 fm bílsk. og ca 30 fm sólskála. Skipti mögul. Góður garður. Verð 10,7 millj. 3ja herb. Rauðarárstígur. 3ja herb. rúmg. falleg nýl. íb. á 2. hæð. Laus. Stæði i bflg. Verð 8,5 millj. UgluhÓlar. 3ja herb. nýstands. góð fb. á 1. hæð. Laus. Verð 5,8 mlllj. Stelkshólar. 5 herb. 104,2 fm íb. á 3. hæð (efstu) í blokk. 4 svefnh. Gott útsýni. Suðursv. Bilskúr fylgir. Verð 8,2 millj. SÓIvallagata. 3ja herb. 88,8 fm íb. á 1. hæð (aðalhæð) í þríb. í góðu steinh. Fallegt virðul. hús í vesturbænum. Verð 6,7 millj. Álfholt. 5 herb. 143,7 fm íb., hæð og ris. (b. tilb. tíl innr., til afh. strax. Verð 8,9 millj. Njálsgata. 3ja herb. 61,1 fm fb. á 1. hæð í steinh. Snotur fb. Laus. Áhv. 1,7 mlllj. Verð 4,7 mlllj. Hraunbær. 3ja herb. 86,5 fm fb. á efstu hæð neðst í Hráunbænum. Áhv. h úsbr. 4.150 þús. Verð 6,5 millj. RauðáS. 3ja herb. íb. á 3. hæð 80,4 fm. Falleg ib. Bílskúrsplata. Verð 7,2 millj. Hjallabraut -Hf. fíndaib. 139,6 fm á 1. hæð. Góð íb. Þvherb. i ib. 4 svefnherb. Verð 8,9 millj. Goðaland. Endaraðhús, ein haeö, ásamt kj. að hluta, 225,6 fm og bílsk. 22,5 fm. Hæðin er stofur m. arni, 3 herb., eldhús, bað, snyrting, forst. og þvherb. I kj. eru 2 herb., sjónvherb. og gott saunabað. Gróinn garður. Góður staður. Verð 14 millj. Klukkuberg. Parh. tvær hæðir, innb. bílsk. 4 góð svefnherb. Nýl. mjög fallegt hús á miklum útsýnisstað. Verð 15,5 millj. Borgarholtsbraut. s herb. góð sérh. (1. hæð) í þríb. 4 svefnh. Bílsk. Þvherb. í íb. Góð lán 3,6 millj. Ath, skipti á góðri 3Ja herb. ib. mögul. Þverholt. 3ja herb. 85 fm gullfalleg fb. Stæði í bflgeymslu fylgir. Laus strax. Áhv. byggsj. 3,8 millj. Verð 8,5 millj. Alf heimar - sérh. 6 herb. 152,8 fm sérh. (efsta) í mjög góðu þríbh. 5 svefnh. Þvherb. í íb. Baðherb. og gestasn. Mjög góð íb. 29,7 fm bilsk. Skipti á 3ja-4ra herb. íb. mögul. IMesbali - Seltj. Raðhús tvílyft, 202 fm m. innb. bílskúr. 5-6 herb. íb m. 4 svefnherb. Gott hús. á eftirsóttum stað. Verð 13,5 millj. Raðhus - embylishus l KjarrhÓlm'l. 3ja herb. 75,1 fm mjög góð íb. á 3. hæð. Þvherb. í Ib. Störar suðursv. Hús viðgert. Fatlegt útsýni. Verð 6,5 millj. Lyngmóar - Gbæ. 3ja herb. fb. á 3. hæð (efstu) í blokk. Björt íb., nýtt parket. Innb. bflskúr. Verð 7,7 millj. Suðurgata - Hf. 3ja-4ra herb. risíb. Bílskúr, MJög gott byggsjl. Verð 6,9 millj. Seljahverfi. Einbhús hæð, rishæð og kj. að hluta samt. 241,1 fm auk 30,9 fm bílsk. Hús- ið er mjög vandað og stendur á einstakl. kyrrlátum stað. Mögul. skipti á góðri 3ja-4ra herb. íb. Langholtsvegur. Einb, hæð og kj. Mikið endurn., fallegt og notalegt elnb. BHsk. Verð 10,8 millj. Lindasmári - Kóp. Raðh. á einni hæð með innb. bflsk. Tilb. til innr. Til afh. strax. Verð 9,8 millj. Lindasmári - Kóp. Raðh., hæð og ris, 175 fm tilb. til innr. Tíl afh. strax. Verð 10,8 millj. vantar Höf um kaupanda að: • 4ra herb. fb. ( Vesturborginni. • Stórri íb., rað- eða parhúsi í Seláshv. • 4ra herb. ib. i Gerðum, Leitum, Fossvogi. Staðgreiðsla. Kári Fanndal Guðbrandsson. Sigrún Sigurpálsdóttir, lögg. fasteignasali Axol Kristjánsson hrl. I I í 4 4 <

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.