Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 19
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 29. MARZ 1996 D 19 Sími: 533-4040 Fax: 5884366 Opiðmánd. sfljiwiÉaga M, 12 -14 U og laugardL UL11 -14. Dan V.S. Wiium hdl. lögg. fasteignasali - Olafur Guðmundsson, sölustjóri Birgir Georgsson sölum., Hörður Harðarson, sölum. Erlendur Davíðsson - sölum. FASTEIGNASALA - Ármúla 21 - Reykjavík - Traust og örugg þjónusta 1976-1996 ar ifr KAUPENDUR ATHUGID ik Fáið tölvulista yfír eignir, t.d. í tilteknu hverfi, á tilteknu verðbili o.s.frv. Söluyfirlit yfir einstakar eignir, teikningar eða önnur gögn. Sendum í pósti eða faxi til þeirra sem þess óska. 2ja herb. íbúðir KLAPPARSTÍGUR. 76 fm 2ja herb. íb. á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli. íb. ertilb. u. innr. Lóð og sameign fullfrág. Áhv. 2,0 millj. Verð 5,7 millj. 6209. AÐALSTRÆTI. Góð 2]a herb. íb. á 3. hæð í lyftuh. Þvottaherb. í íb. Góðar innr. og gólfefni. Suðursv. Stærð 53 fm. Áhv. 3,6 millj. Verð 6,0 millj. 6507. ÁSVALLAGATA. Góð 2ja herb. íb. á 1. hæð í vel staðsettu húsi. Suðurgarður. Stærð 44 fm. Ath. skipti á 3ja herb. ib. miðsvæðis í Rvík. Verð 5,2 milij. 7863. HVERFISGATA. Tii söiu 112 fm íb. á 2. hæð í nýl. steinhúsi. Parket. Svalir. Laus strax. Áhv. 5 millj. byggsj. Verð 6,7 millj. 6663. HOLTSGATA. 2ja herb. íb. í átta íb. húsi. Stærð 51 fm. Parket. Laus fljótl. Áhv. hagst. lán. Verð 4,6 millj. 7749. FURUGERÐI. Góð 2ja-3]a herb. íb. á jarðh. með sérsuðurg. íb. er i mjög góðu ástandi. Stærð 74 fm. Laus fljótl. Ahv. ca 3,6 millj. Verð 6,5 millj. 7838. HRAUNBÆR. Góð 2ja herb. íb. á 2. hæð í litlu fjölb. Stærð 55 fm. Hús nýl. stands. Laus fljótl. Áhv. ca 2,9 millj. byggsj. + húsbr. Verð 5,3 millj. 7815. KRUMMAHÓLAR. Góð 2ja herb. íb. á 1. hæð. Góðar innr. Parket og flísar. Áhv. 3,1 millj. Verð 4,9 millj. Ath. skipti á 3ja-4ra herb. íb. 7764. KEILUGRANDI. 2ja herb. íb. á 1. hæð m. stæði i bilskýli og sér garði. Laus strax. Áhv. 2,1 millj. Verð 5,5 millj. 6598. 3ja herb. íbúðir LOKASTIGUR - MIÐBÆR. vei innr. 3ja herb. ib. á 2. hæð í þríb. Góðar nýl. innr. Stærð 67 fm. Áhv. 2,0 millj. Verð 5,5 millj. SNORRABRAUT. Rúmg. 3ja herb. íb. á 2. hæð með hýl. stands. eldh. og rafm. Stærð 90 fm. Ahv. 3,7 millj. bygg- sj. Verð 5,6 millj. 6642. FRÓÐENGI. Ný 3ja herb. íb. á 2. hæð. Stærð 86 fm. Ib. selst fullb. án gól- fefna. Vandaðar innr. Þvottaherb. í íb. Verð 7,2 millj. 6610. LUNDARBREKKA - KÓP. Rúmg. 3ja herb. íb. á 2. hæð i góðu stiga- húsi. Rúmg. herb. Þvottah. á hæð. Stærð 88 fm. Áhv. 3,9 millj. Laus fljótl. 6419. LAUGARNESVEGUR. Góð 3ja herb. íb. á jarðh. m. sérinng. Nýl, stands. með góðum innr. Bílskréttur. Hús í góðu ástandi að utan. Áhv. ca 4,0 millj. Verð 6,5 millj. 7768. EYJABAKKI. Rúmg. 3ja herb. ib. á 1. hæð. Stór herb. Gott fyrirkomulag. Hús i góðu ástandi. Áhv. ca 3,0 millj. byggsj. Verð 6,0 millj. 7866. URÐARHOLT - MOS. Rúmg. 3ja herb. íb. á 1. hæð í 4ra-íb. stigagangi. Mjög rúmg. svefnherb. Sérgarður með verönd. Stærð 91 fm. Laus strax. Áhv. 4,2 millj. Verð 7,5 millj. 7840. VIKURÁS. Rúmgóð og björt 3ja herb. 'a 3. hæð. Stærð 83 fm. Vandaðar innr. og gólfefni. Góðar suðursv. Áhv. 2,5 millj. byggsj. Verð 6,9 millj. 7861. VALLARÁS. Mjög falleg og rúmg. 3ja herb. íb. á 2. hæð í góðu lyftuhúsi. Stærð 83 fm. Góðar innr. Laus fIjótl. Áhv. ca 3,8 millj. Verð 7,4 millj. 7820. URÐARHOLT - MOS. Góð 3ja herb. endaíb. á 2. hæð. Mjög rúmg. íb. með eikar-parketi. Suðursv. Ahv. ca 3,5 millj. Verð 7,9 miilj. 6668. BIRKIMELUR. Mjög góð 3ja herb. íb. á 4. hæð í góðu húsi. 2 svefnherb. Parket. Lóð nýstandsett. Hiti i bílaplani. Stærð 76 fm. Áhv. 5,2 millj. Verð 6,9 millj. 7833. FURUGRUND - KÓP. Góð 3ja herb. endaíb. á 2. hæð. Stærð 76 fm. Rúmg. stofa með parketi og suðursv. Mjög góð sameign. Laus í maí. Áhv. 4,2 millj. Verð 6,7 millj. 7821. DRÁPUHLÍÐ. Rúmg. 3ja herb. íb. i þríb. m. sérinng. Parket. Stærð 67 fm. Áhv. 2,9 millj. Verð 5,7 milij. Laus 1. apr- íl. 7767. FURUGRUND - KÓP. Góð 3ja herb. ib. á 3. hæð með suðursv. Góðar innr. Stærð 71 fm. Verð 6,5 millj. 7805. BOÐAGRANDI. Falleg 3ja herb. íb. á 1. hæð ásamt stæði í bílskýli. Góðar innr. Parket. Húsvörður, gervihnattasjón- varp og sauna. Stærð 73 fm. Áhv. 4,4 millj. Verð 7,5 millj. 6646. FLÉTTURIMI. Ný fullb'. vönduð 3ja herb. endaib. á 1. hæð (jarðh.) m. sér ver- önd. Alno-innr. í eldh. Parket. Þvherb. í fb. Stærð 85 fm. Skipti ath. Áhv. 2,5 millj. 7751. 4ra herb. íbúðir HRAUNBÆR. 4ra herb. íb. á 1. hæð ásamt herb. í kj. Stærð 87 fm. 3 svefnh. Laus strax. Verð 6,0 millj. 7877. VESTURBERG. 4ra herb. íb. á 3. hæð. 3 svefnh. Parket. Mikið útsýni. Stærð 89 fm. Laus strax. 7876. KRÍUHÓLAR. 101 fm 4ra herb. fb. á 8. hæð í lyftuh. með yfirb. svölum. Mikið útsýni. Áhv. ca 1,2 millj. Verð 6,7 millj. Laus strax. 7851. FRÓÐENGI. Ný 4ra herb. íb. á 2. hæð. l'b. selst fullb. án gólfefna. Vandað- ar innr. Þvottaherb. í íb. Stærð 110 fm. 6612. GRAFARVOGUR. Nýleg 4ra herb. íb. á 2. hæð í litlu fjölb. Sérsmíðaðar innr. úr mahony. Þvottaherb. í íb. Gott skipul. Áhugaverð eign.Stærð 111 fm. Laus fljótl. Áhv. 5,9 millj. Útb. ca 500 þús. Eftirst. allt að 14 mán. eða samkomul. 4888. FELLSMÚLI. Góð 4ra herb. ib. á 2. hæð. 3 svefnherb., fataherb. innaf hjóna- herb., stór stofa með suðursv., nýl. eldh. Stærð 100 fm. Áhv. 4,7 millj. 7725. HRAUNBÆR. Vel skipul. og góð 4ra herb. íb. með stórum suðursv. og miklu útsýni. 3 svefnherb. Góðar innr. í eldh. Stærð 99 fm. Áhv. byggsj. 3,4 millj. 7802. RAUÐARÁRSTÍGUR. Giæsii. 4ra-5 herb. endaíb. á 1. hæð m. sérinng. Parket. Viðarinnr. Þvhús innaf eldh. Stæði í bílskýli fylgir. Stærð 98 fm. Áhv. 4,9 millj. byggsj. Verð 8,9 millj. Getur losnað fljótl. 4769. 5-6 herb. HOLAHVERFI - BILSKUR. Rúmg. 5-6 herb. íb. á 1. hæð í litlu fjölb. Stærð íb. 139 fm auk bílskúrs. 4 svefnh., þvottah. innaf eldh. Góð verönd. Ib. og hús í mjög góðu ástandi. Áhv. ca 2,9 millj. 6600. BÓLSTAÐARHLÍÐ. 5 herb íb. á 3. hæð ásamt bilsk. í góðu fjölbhúsi. Stærð 112,4 fm auk bílsk. Skipti óskast á minni - eign í austurbænum. 7859. DVERGABAKKI. Sérl. rúmg. 5 herb. horníb. á 2. hæð í góðu fjölb. 4 svefnherb., rúmg. stofa. Stórar svalir m. miklu útsýni. Stærð 123 fm. Áhv. 2,8 millj. Laus strax. 7729. Ath. skipti á minni eign. Sérhæðir SÚLUNES. Glæsil. efri sérh. m. tvöf. bílsk. 4 rúmg. svefnh. ásamt stórum stof- um. Stærð 196 fm + 61 fm bilsk. Allar nánari uppl. á skrifst. 4474. HEIMAR - BÍLSKÚR. Góð 120 fm sérh. (efsta hæð) í góðu þríb. m. sér- inng. 4 svefnh. Tvennar svalir. Ath. skipti á minni eign í sama hverfi. 7737. HEIÐARHJALLI - KÓP. Sérhæð ásamt bílskúr. Stærð 110 fm + 27 fm bil- sk. 3 svefnh. Góðar innr. Mikið útsýni. Áhv. 5,9 millj. Verð 10,6 millj. Ath. skipti á minni eign. 6656. HEIÐARH JALLI. Til sölu á einstök- um útsýnisst. nokkrar sérhæðir ásamt bíl- sk. Hæðirnar verða afh. tilb. u. trév. að innan en fullb. að utan. Stærð 122 fm auk bílsk. Verð frá 9,9 millj. 6584. ÁLFHEIMAR. Góð sérh. í fjórb. m. rúmg. bílsk. Stærð 137 fm + 30 fm bílsk. 3 svefnh. Áhv. 5,6 millj. Verð 10,4 millj. 7721. SMÁÍBÚÐAHVERFI. Efri sérhæð ásamt risi í tvíb. v. Hæðargarð. Eignin er talsv. endurn. 2 saml. stofur og 3 svefn- herb. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 3,6 millj. Verð 7,6 millj. 7772. Raðhús - parhús STORIHJALLI - KOP. Gott raðh. á tveimur hæðum m. tvöf. innb. bílsk. 5 svefnh. Góðar innr. Stærð 276 fm. Áhv. 6,9 millj. Verð 13,7 millj. Ath. skipti á minni eign. 6262. TUNGUBAKKI. Gott pallaraðhús með innb. bílsk. 3 svefnh. Rúmg. stofur, sjónvherb. Endurn. eldh. Mjög góð eign. Ahv. 2,5 millj. byggsj. Verð 12,5 millj. Skipti á minni eign, helst í Háaleitis- hverfi. 6670. FJALLALIND - KÓP. Rúmg. par- hús sem er hæð og ris auk bílsk. Stærð 176 fm. Húsið afh. tilb. u. trév. að innan en fullb. að utan. Áhv. 3,5 millj. Verð 10,5 millj. 7862. LINDASMÁRI - KÓP. Fallegainnr. parh. á einni hæð ásamt óinnr. risi og innb. bílsk. 3 svefnherb. Góðar innr. Park- et og flisar. Stærð 159 fm. Áhv. ca 3 millj. Verð 13,9 millj. Ath. skipti á 3ja-4ra herb. í sama hverfi. 7828. RÉTTARSEL. Fallegt raðh. á tveim- ur hæðum ásamt sérbyggðum bílsk. 4 svefnherb. + fjölskherb. Góðar innr. Laust strax. Stærð 163 fm + 29 fm bílsk. Áhv. 5 millj. Verð 11,9 millj. 5075. NEÐSTALEITI. Raðh. á tveimur hæðum ásamt innb. bilsk. Stærð 245 fm. Húsið er vel innr. á góðum stað. Gott út- sýni. Hiti í stéttum. 7823. OPIÐ HUS laugardag frá kl. 15-17 Vallarbraut 12 - Seltjnesi Neðri sérhæð í tvíbhúsi. Stærð 173 fm + 25 fm sólstofa auk 29 fm bílskúrs. 5 svefnherb. Hús í góðu ástandi. Athugið: Mögu- leg skipti á 3ja-4ra herb. íb. Verð 12,5 millj. 7791. Valgerður tekur á móti ykkur milli kl. 15-17 á laugardag. Einbýlishús SEIÐAKVISL. Vandað og glæsil. einbh. á einni hæð. Stærð 187 fm auk 37 fm bílsk. 5 rúmg. svefnh., stór stofa, vand- aðar innr. og gólfefni. Góður garður með stórri verönd. 7879. SUNNUFLÖT - GBÆ. Gotteinb. með tvöf. bílsk. og séríb. i kj. Stærð 250 fm auk 47 fm bílsk. Mjög vandaðar innr. Góð staðs. í fallegu umhv. við lækinn og hraunið. 7873. KLEIFARSEL. Glæsil. einbh. sem er hæð og ris auk bílsk. 3 rúmg. svefnh., sjónvherb., stofa, borðstofa, forstherb. Arinn. Stærð 195 fm + 29 fm bilsk. Húsið er vel skipulagt með góðum innr. Eign í sérfl. Áhv. 7,0 millj. Verð 13,9 millj. 6401. YSTASEL. Gott einb. á tveimur hæð- um auk bílsk. 7 svefnherb., rúmg. stofur. Góðar innr. og gólfefni. Hægt að hafa sér- fb. á neðri hæð með sérinng. Stærð 300 fm. Áhv. byggsj. 2,4 millj. Uppl. og teikn. á skrifst. 6365. 4775. STARENGI. Vorum að fá i sölu 2 timbur einb. á einni hæð á góðum útsýn- isstað. Stærð 130 fm + 35 fm bilsk. Hús- in afh. frág. að utan, glerjað með hurðum og málað. Hægt að semja um afhstig og efnisval. Fullb. eða tilb. til innr. Áhv. 6,3 millj. Verð frá kr. 10.325 þús. 7837. LANGHOLTSVEGUR Vorum að fá í sölu ca 300 fm hús sem skiptist í 3 íbúðir. Eina 3ja herb. íbúð og tvær 4ra herb. íbúðir ásamt bílsk. Eign sem býður uppá mikla mögul. Frekari uppl. á skrifst. 6661. I smíðum RAÐHUS - PARHUS BAKKASMÁRI - KÓP. Eigumtn parh. sem afh. tilb. að utan, fokh. að inn- an. 4 svefnherb. Stærð oa 175 fm. Teikn. og uppl. á skrifst. 6028. LINDASMÁRI - KÓP. Eigum til nokkur raðh. á tveimur hæðum sem afh. tilb. til innr. Stærðir ca 175 fm. Teikn. og uppl. á skrifst. 6339. Atvinnuhúsnæði SKEIÐARAS - GBÆ. iðnhúsn. á einni haeð með góðum innkdyrum. Húsn. skiptist í 3 sali, skrifstofur. Stærð 504 fm. Mögul. á að skipta eigninni í 2 sjálfstæð- ar ein. 6547. ARMULI. Atvhúsn. á götuhæð, stærð 151 fm. Húsn. getur hentað margvislegum rekstri. Laust strax. Sala eða leiga. 7789. GRENSÁSVEGUR. Gott 427 fm verslhúsn. á götuhæð með góðum glugg- um. Húsn. er í leigu. Allar nánari uppl. veittar á skrifst. 7870. VESTURGATA. Giæsii. skrifstofu- húsn. á götuhæð með sérinng. og góðum gluggum. Húsnæðið skiptist í móttöku, 4 herb., eldh. o.fl. Stærð 194 fm. Ýmsir mögul. Hentar fyrir allan rekstur. Getur losnað strax. Áhv. ca 4 millj. 2250. LÆKJARGATA - HF. Iðnaðar- og verslunarhúsn. á jarðh. með góðum að- keyrslud. Húsnæðið er í fokh. ástandi að innan. Auðvelt að skipta því í smærri ein- ingar. Stærð 380 fm. Laust strax. Verð 11,4 millj. 7797. Sumarhús GRIMSNES. Vorum að fá til sölu fimm lóðir i Grímsnesi. Stærð frá 5.100 fm. Landið er allt mjög gott til ræktunar, þurrt og grjótlaust. Gert ráð fyrir heitu vatni. Teikn. og uppl. á skrifst. 7852. NORÐURSTIGUR 5. til söiu byggingaréttur fyrir 4 íbúðir í 4ra hæða húsi. Öll gjöld greidd. Allar nánari uppl. á skrifst. Tilboð óskast. Hafnarfjörður DOFRABERG - HF. Góð2jaherb. íb. á 1. hæð á fráb. útsýnisstað. Stærð 69 fm. Áhv. ca 4,6 millj. byggsj. Verð 6,4 millj. 7798. SMÁRABARÐ - HF. Góð 2ja herb. íb. á jarðh. (ekki niðurgr.) með sérinng. og nýl. innr. Góð staðsetn. Áhv. 2,7 millj. Verð 5,4 millj. Laus fljótl. 6415. REYKJAVÍKURVEGUR. 3ja herb. íb. á jarðh. m. sérinng. Stærð 102 fm. Nýl. eldh. og baðherb. Áhv. byggsj. 3,6 millj. Laus strax. 6420. BÆJARHOLT - HF. Ný 4ra herb. fullb. íb. á 3. hæð. Stærð 102 fm. Beyki- innr. Þvottaherb. í íb. Til afh. strax. 4701. SUÐURHVAMMUR. Góð 4ra-5 herb. Ib. á 3. hæð ásamt bílsk. 3 svefn- herb., stofa, borðstofa. Tvennar svalir. Stærð 104 fm + 39 fm bílsk. Fallegt útsýni. Áhv. 3,7 millj. byggsj. Verð 9,1 millj. Selj. getur lánað hluta til allt að 25 ára. 7818. SUÐURBRAUT - HF. Rúmg. 4ra herb. endaíb. á efstu hæð. Stærð 112 fm. Þvherb. innaf eldh. Fallegt útsýni. Laus strax. Áhv. 2,3 millj. byggsj. Verð 7,6 millj. 6036. HÓLABRAUT. 4ra herb. íb. á 1. hæð í 5 ib. húsi. Suðursv. Stærð 87 fm. Ib. er nýl. standsett og laus strax. Áhv. byggsj. 2,5 millj. 4734. ÁLFHOLT- HF. 143,7fm5herb. íb. sem er hæð og ris ásamt stórri geymslu í kj. Afh. tilb. til innr. Góð staðsetn. Mikið út- sýni. Laus strax. Verð 8,9 millj. 7803. HJALLABRAUT - HF. Rúmg. 5 herb. endaíb. á 1. hæð með þvottaherb. í íb. samt. 140 fm. Laus strax. Áhv. 2,4 millj. Verð 9,5 millj. 6448. ÁLFASKEIÐ - HF. 96 fm sérh. í þrí- býli ásamt 40 fm bílsk. m/gryfju. Nýl. innr. Parket. 2 saml. stofur. Góður garður. Áhv. 3,8 millj. Verð 8,2 millj. Laus fljótl. 6637. KLUKKUBERG - HF. Gott parh á tveimur hæðum ásamt bílsk. 4 svefn- herb. Góð eign með góðu útsýni. Áhv. ca 5 millj. 6510. Ymislegt RÁNARGATA. Til SÖIu hæð, kjallari og bakhús sem hentað getur sem 2 eða 3 íb. Stærð 165 fm. Tilvalið fyrir laghenta. 4590. (f Félag Fasteignasala Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.