Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 24
24 D FÖSTUDAGUR 29. MARZ 1996 MORGUNBLAÐID -f"_ Sími 565 4511 HRAUNHAMAR FASTEIGNA & SKIPASALA BÆJARHRAUNI 22, HAFiUARFIRÐI, SÍMI 565 4511 Fax 565 3270 Magnús Emilsson, löggiltur fasteigna- og skipasali. Helgi Jón Harðarson, Ævar Gíslason, Hilmar Bryde, Haraldur Gíslason, sölumaður skipa. Kristján Pálmar Arnarsson, Alda B. Larsen. Kolbrún S. Harðardóttir. Opið virka daga kl. 9-18. Opið laugardaga 11-14. Einbýli/raðh./parh. KvÍStaberg - Hf. Sérl. fallegt einl. 158 fm einb. auk 47 fm innb. bílsk. Flutt inn '93. Arinn. Róleg staðs. Áhv. Byggsj. rík. ca 3,8 millj. Verð 15,4 millj. 31520. Hringbraut - Hf. - eirtb. Nýkomið í einkasölu fallegt og virðu- legt 180 fm (skeljasands) steinhús auk 40 fm bílskúrs m. gryfju. Mögul. á 4-5 svefnherb. Lítil íb. á jarðh. eða góð vinnuaðstaða. Ræktaður garður. Ver8 11,9milli. 23595. Norðurbær - Hf. Giæsii. tvii. nýl. eínb. 175 fm auk 30 fro bilsk. 5-6 svefnh. Arinn. Falfegur ræktaður garður, Fullb. góð eign. Verð 15,9 millj. 27521. Heiðvangur - Hf. Nýkomið í eínka- sölu sérl. fallegt og vei umg. einl. einb. á þessum frábæra stað auk bílsk., samtals 210 fm. Arinstofa. 4-5 svefnh. Suðurgarður m. verönd. Góð eign. 36837. Norðurvangur - hagst. verð. Mjög skemmtil. 140 fm einl. einb. auk 56 fm tvöf. bílsk. Útsýni. Góð staðs. Verð 12,5 millj. 33872. Hverfisgata - Hf. Nýkomið í einka- sölu mjög fallegt einl. einb. auk ca 65 fm fokh. viðbygg. Mikið endurn. eign. Verð 7,9 millj. 23412. Smárahvammur - 2 íb. Nýkomin í einkasölu vel staðsett tveggja íb. húseign byggð 1964 á bessum rólega stað innst í botníanga. Um er að ræða efri hæð ca 140 fm auk 31 fm bílsk. Allt sér. Hins vegar samb. ca 70 fm 2ja herb. íb. á jarðh. meö sérinng. Allt sér. Utsýni. Vesturbær - Hf. Nýkomið í einkasölu mjög fallegt og mikið endurn. 135 fm einb. á bessum rólega stað í botnlanga. Nýtt bak, einangrun., gluggar, gler, ofnar, raf- magn o.fl. Sjón er sögu ríkari. Áhv. 4,2 millj. Skipti mögul. 15819-02. Hverfisgata - Hf. - parh. Endurn. parh. 105 fm. 3 svefnherb. Falleg baklóð. Stækkunarmögul. Hagst. lán ca 3,5 millj. Gott verð 7 millj. 4470. Oldugata — Hf. Nýkomið í einkasölu sérl. fallegt 90 fm einb. á þessum rólega stað. 3 svefnherb. Mikið endurn. eign. Verð 7,5 millj. 36007. Hellisgata - hf. Skemmtil. 132 fm tvíl. einb. m. 65 fm bílsk. Góð staðsetn. Nýl. eldhinnr. Parket. Verð 10,9 millj. 9511. Lambhagi Álftanesi. Nýi. 125 fm einl. einb. við sjóinn. Bílskréttur. Ekki fullb. eígn. Fráb. staðs. Sjávarlóð. Áhv. húsbr. ca 6,1 millj. Verð 8,9 millj. 32114. Við Gunnarssund. Sérlega fallegt og virðul. hús, tvær hæðir og kj., samtals ca 300 fm. Mögul. á íb. í kj. Góð staðs. í hjarta bæjarins. Hagst. verð 11,9 millj. 18180. Selbrekka - Kóp. - raðh. - 2 íb. Skemmtil. og vel umg. tvíl. raðh. m. innb. bílsk. samtals 250 fm. Á neðri hæð er góð 2ja herb. íb. Útsýni. Verð 12,5 milij. 31835. HátÚn - Álftanesi. Skemmtil. timbur- hús, steniklætt, ásamt innb. tvöf. bílsk. Góð staðsetn. Hagst. lán. V. 11,8 m. 34980. Lækjarberg - Hf. - einb./tvíb. - nýtt. Glæsil. efri hæð með bílsk. samtals 200 fm og 3ja herb. neðri hæð með bílsk. ca 100 fm. Afh. strax fokh. Fráb. staðsetn. Verð samtals 12 mlllj. 5881. Miðvangur einb./tvíb. Mjög fallegt og vel staðsett 185 fm einbhús á eínni haeð m. lítílli 2ja herb. séríb. í kj. m, sérinng. auk 52 fm bilsk. 22749. Klausturhvammur - hagstætt Verð. Stórt og fallegt raðh. m. innb. bíl- skúr. Skipti mögul. Verð 13,8 millj. 31375. Uthlíð - raðhÚS. Nýkbmið sérl. íallegt nýtt eini. raðh. m. innb. bilskúr samt. 142 fm. Arinn f stofu. Nær f uli b. eign. Verð 11,5 mlllj. 28722-03. Furuberg — Hf. Glæsil. einbhús á einni hæð ásamt innb. bílsk. Samtals ca 230 fm. 5 svefnherb., arinn, parket. Áhv. S millj. hagst. lán. Verð 15,4 millj. 15053. Tjarnarbraut - Hf. I einkasöiu tvíi. 125 fm einbhús auk 30 fm bflsk. á bessum vinsæla stað við Lækinn. Mikið endurn. eign m.a. eldhús, rafmagn, hiti, gluggar o.fl. Áhv. hagst. lán. V. 10,9 m. 33821. Smyrlahraun. Mjög faiiegt 170 fm tvfl. einb. auk 53 fm tvöf. bílsk. Róleg og góð staðs. Skipti mögul. 31006. 5-7 herb. og sérh. Háaberg - Hf. - sérh. Giæsii. efri sérh. í tvíbýli með innb. bilsk. á þessum fráb. útsýnisstað samt. ca 200 fm. Afh. fokh. eða lengra komið. Frág. lóð og bilaplan. Teikn. á skrifst. Asbúðartröð - sérhæð. Sén. vönd- uð og vel umgengin ca 140 fm hæð og ris auk 36 fm bilskúrs. 5 svefnherb. Nýl. eld- hús. Frábært útsýni. 25456. Álfaskeið - Sérh. Nýkomin skemmtil. ca 110 fm miðhæð i þribýli. Sérinng. Park- et. Róleg staðsetn. Áhv. húsbr. Verð 7,8 millj. Hjallabraut - 5 herb. Sérlega falleg mikið endurn. 140 fm endaíb. á 1. hæð i nýmáluðu fjölb. Parket. 4 svefnh., stofa, borðstofa, tvennar syalir, sérþvotta- herb., sjónvarpsskáli o.fl. Áhv. hagst. lán ca 6,0 millj. Verð 8,9 millj. 28564. Suðurgata - Hf. Sórl. falleg og vönd- uð efrí hæð í góðu nýl. tvíbýli með innb. bílsk. samt. 192,5 fm. Vandaðar innr. Allt sér. Verð 11,8 millj. 19963. Herjólfsgata - Hf. m/bílsk. Skemmtil. ca 120 fm hæð og ris auk 50 fm bílsk. með 3ja fasa rafm. Nýl. innr. Parket. Sérinng. Verð 9,5 millj. 5874-02. Smyrlahraun - sérh. - m. bílsk. Nýkomin í einkasölu mjög skemmtil. 120 fm neðri sérhæð í nýl. tvib. auk 27 fm bílsk. Eignin er ekki fullb. en íbhæf. Áhv. byggsj. rfk. ca 5,2 millj. Verð 9,3 millj. 37200. Auðbrekka - sérh. - Kóp. Nýkom- in skemmtil. 100 fm efri sérh. í tvíbýli. Mik- ið endurn. eign. 3 svefnherb. Góð aökoma. Hagst. lán og verð. HÓIabraut - Sérh. Nýkomin mjög rúmg. ca 117 fm efri sérh. í góðu tvíb. auk 23 fm bílsk. Húsiö er nýl. tekið í gegn að utan. Sérinng. Verð 8,9 millj. 36946. Hellisgata - Hf. Mjög bjön og skemmtil. 185 fm hæð og ris sem býður upp á mikla mögul. 5 rúmg. svefnherb. Skipti mögul. Verð 8,4 millj. 23942. Austurbær - Kóp. - sérh. - glæsil. Útsýni. Nýkomin mjög björt og skemmtil. 142 fm sérh. á 1. hæð auk 26 fm bílsk. Allt sér. Stutt i þjónustu o.fl. Verð 10,7 millj. 33282. Fagrihvammur - Hf. Mjög faiieg ca 200 fm efri sérhæð i nýl. tvib. með innb. bílsk. Parket og flísar. Fráb. útsýni. Áhv. byggsj. ca 3,5 millj. Verð 11,5 millj. 21006. Suðurgata - sérh. Nýkomin mjög falleg ca 110 fm miðh. í góðu þríb. 3 svefnh. Parket. Útsýni yfir höfnina. Áhv. hagst. lán ca 4,5 millj. Verð 7,9-8,1 millj. 37036. Hellisgata - Sérh. Mjög falleg og rúmg. ca 120 fm efri hæö í tvíb. Sérinng. Parket. Nýl. eldh. 3 svefnh. Áhv. húsbr. Verð 8,7 millj. 15297. Suðurhvammur - 5 herb. „pent- house" m. bilsk. Glæsil. ca 170 fm íb. á efstu hæð í nýl. fjölb. auk 32 fm bílsk. Fullb. eign í sérfl. Áhv. hus.br. 32251. Álfaskeið - sérhæð m. bílsk. Mjög falleg ca 100 fm miðhæð i góðu þríb. á þessum rólega stað auk 41 fm bílsk. Mik- ið endurn. eign. Laus strax. 35827. Suðurhvammur - m. bílsk. Glæsil. hæð og ris, 160 fm, auk 30 fm bilsk. Fullb. eign í sérfl. Skipti mögul. Fráb. út- sýni. 32251. Herjólfsgata - Hf. - m. bílsk. Mjög falleg ca 120 fm hæð og ris ítvib. auk 50 fm bílsk. m. 3ja fasa rafm. Mikið end- urn. eign. Sérinng. Sjávarútsýni. Áhv. húsbr. Verð 9,5 millj. 5874-02. FlÓkagata — Hf. Mjög björt og rúmg. 128 fm efri sérhæð í tvib. Sérinng. Áhv. húsbr. ca 5 millj. Verð 7,9 rnillj. 32285. ÖldutÚn - Sérh. Nýkomin falleg 140 fm efri sérhæð auk 20 fm bílsk. í góðu þríb. Suðurgarður. Hús klætt að utan. Áhv. 3,5 millj. Verð 9,6 millj. 34293. Suðurvangur - 5 herb. í einkasöiu falleg 125 fm íb. í góðu fjölb. Sérþvherb. Svalir. Verð 8,3 millj. Skipti mögul. á einb. í Garðabæ eða Hafnarfirði. 24298. 4ra herb. Lækjargata - Hf. Glæsil. 3ja-4ra herb. 125 fm íb. á 2. hæð i nýl. fjölb. við tjörnina. Eign í sérfl. Mögul. á bílskýli. Verð 9,3 millj. Laufvangur - Hf. Falleg 125fm enda- íb. á 1. hæð. Þvottah. í íb. Suðursv. Skipti mögul á ódýrari. Verð 8,4 millj. 14916. Suðurgata - Hf. - m. bílsk. Glsesil. nýl. ca 110 fm íb. á 1. hæð i litlu fjölb. með sarinng. auk ca 30 fm bíisk. Vðnduð eign í sérfl. Verð 10,5 mnij. 20318. Hjallabraut. Sérl. falleg og vel umgeng- in 108 fm íb. á 3. hæð í góðu fjölb. Sér- þvottaherb. Suðursv. Fráb. útsýni. Verð 8 millj. 26470. Háaberg - Hf. - nýtt. Nýkomin mjög skemmtil. ca 90 fm neðri hæð í tvíbýli í Setberginu. Allt sér. Afh. fullb. að utan með frág. lóð, fokh. að innan eða lengra komið. Teikn. á skrifst. " Álfaskeið m. bílsk. Nýkomin mjög falleg 110 fm íb. á efstu hæð (3.) i góðu fjölb. Nýl. þarket. Útsýni. Skipti mögul. Áhv. 4,5 millj. 31764. HÖrgsholt - Hf. Mjög falleg nýl. 110 fm endaib. á 2. hæð. Sérþvherb. Svalir. Útsýni. Ahv. húsbr. Verð 8,5 millj. 15178. Alfholt — Hf. Nýkomin í einkasölu sérl. falleg ca 100 fm íb. á 2. hæð i litlu nýl. fjölb. Stórar suðursv. Útsýni yfir bæinn. Áhv. húsbr. ca 5,0 m millj. 37008. HÖrgsholt - Hf. Björt og falleg enda- ib. á efstu hæð (3.) í nýl. fjölb. Sérþvottah. Svalir. Útsýni. Hagst. lán. 34443. Álfaskeið m/bflskúr. Nýkomin mjög björt og skemmtil. ca 120 fm endaíb. á 2. hæð í fjölb. auk 24 fm bílsk. Sérþvottah. Svalir. Laus strax. Hagst. verð. 35881. Álfholt - Hf. - frábært útsýni. Glæsil. ca 105 fm íþ. á efstu hæð m. sér- inng. í nýl. fjölb. Parket. Suðursv. Áhv. húsbr. ca 5,2 millj. Verð 8,4 millj. 33588. Hverfisgata - Hf. Falleg og björt ca 90 fm hæð í tvíb. Suðursv. Útsýni. Áhv. ca 3,6 rnillj. hagst. lán. Verð 6,3 millj. 4364. Álfaskeið - m/bílskúr. Faiieg ca 95 fm íb. á 1. hæð auk 25 fm bilsk. Sér- inng. Áhv. 3,0 millj. Verð 7,9 millj. 25733. Bæjarholt — Hf. Nýkomin í einkasölu glæsil. nýl. 110 fm íb. á 3. -hæð, efstu, í góðu fjölbýli. Suðursvalir. útsýni. Áhv. húsbr. 5,8 millj. Verð 8,9 millj. 34573. Lækjargata - Hf. Giæsii. 125 fm „þenthouse"-íb. á efstu hæð. Afh. strax tilb. u. trév. Áhv. húsbr. ca 6 millj. V. 8,4 m. Skipti mögul. á bil. 28000. Álfaskeið. Nýkomin í einkasölu mjög falleg ca 110 fm endaíb. á 1. hæð í góðu fjölb. Tvennar svalir. Góð eign. Bílskúrsrétt- ur. Laus strax. Verð 7,8 millj. 34215. Fagrakinn. Nýkomin i einkasölu 80 fm efri sérh. í tvíb. Áhv. 4,2 millj. í húsbr. og Byggsj. rík. Verð aðeins 6,4 millj. 32323. Höfum fjölda af 4ra herb. íb. á skrá sem ekki eru auglýstar m.a. í norðurbæ Hfj. 3ja herb. ÖlduslÓð - sérh. Mjög falleg snotur jarðhæð með sérinng. Mikið endurn. ib. Áhv. byggsj. ríkislns ca 2,8 millj. Verð 5,9-6,1 millj. 4161-02. Öldutún - lítilútb. Mjög falleg ca 70 fm íb. á 1. hæð 5-íb. húsí. Svaffr. Hús nýmálað. Áhv byggsj. og húsbr. ca 4 mlllj. Verð aðelns 5,8 rnillj. 20S22. SkÓlatÚn - Álftan. Nýkomin I einka- sölu mjög falleg 110 fm 3ja-4ra herb. íb. á 2. hæð í litlu nýl. fjölb. Þvottah. í íb. Park- et. Suðursv. Áhv. húsbr. 6,0 mlll). 37633. Breiðvangur 3. Nýkomin i einkasölu sérl. falleg 102 fm íb. á 3. hæð (efstu) í góðu fjölb. Sérþvottaherb. Stórar svalir. Rúmg. herb. Parket. Fráb. útsýni. Verð 6,9 millj. 37831. Arnarhraun - Hf. m/bílsk. Sériega falleg og mikið endurn. miðh. i góðu húsi. Nýl. eldhinnr., gluggar, gler, parket o.fl. Góð staðs. Laus. Verð 7,9 mlllj. 4443-02. Breiðvangur. Nýkomin i einkasölu mjög góð 3ja-4ra herb. íb. í góöu fjölb. Parket. Suðursv. Sérþvottah. Laus fljótl. Áhv. byggsj. og húsbr. ca, 4,5 millj. Verð 6,9 millj. 37588. Grænakínn. Mjög falleg ca 80 fm lítið niðurgr. ib, m. sérínng. ( góðu húsi. Mlkið endurn. eign á góðu verðl. Verð 8,7 rolH]. 7057-02. Sléttahraun. Mjög falleg ca 80 fm íb. á 3. hæð í góðu fjölbýli. Áhv. byggsj. rik. ca 3,4 millj. Verð 6,4 millj. 25938. Suðurgata - Hf. Skemmtil. ca 90 fm íb. í litlu fjölb. Útsýni yfir höfnina. Verð 6,4 millj. 26997. Vesturbær - Hf. Mjög falleg rúmg. ca 85 fm ib. á neðri hæð í tvíb. Mikið end- urn. eign m.a. ofnar, gluggar, gler o.fl. Sér- inng. Góð staðsetn. Verð 5,9 millj. 21592. Höfum fjölda af 3ja herb. íb. á skrá sem ekki eru auglýstar. 2ja herb. Skálaheiði - KÓp. Nýkomin mjög skemmtil. og rúmg. ca 80 fm 2ja-3ja herb. íb. á jarðhæð með sérinng. í 4-íb. húsi. Parket. Verð 5,2 miilj. 25539. Álfaskeið m/bílsk. - laus. Nýkom- in í sölu 57 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. auk 24 fm bílsk. Suðursv. Útsýni. Verö 5,8 millj. 37631. Hverfisgata - Hf. Nýkomin í einka- sölu skemmtil. ca 40 fm jarðh. í góðu húsi. Sérinng. Verð 3,8 millj. 36508. Alfholt — Hf. Nýkomin mjög falleg ca 70 fm íb. á 2. hæð í nýl. fjölb. Parket. Góð- ar innr. Suðursv. Fráb. útsýni. Áhv. húsbr. ca 3,7 millj. Verð 6,3 millj. Sléttahraun - lækkað verð. Mjög björt og skemmtil. 52 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Pvherb. á hæðinni. Suðursv. Myl. parket. Lækkað verð 4,8 mlllj. 4245. HáhOlt - Hf. - nýtt. Glæstl. lyftuhús. Eigum aðeins tvær íb. glæsil. ca 65 fm íb. m. bílskýli í vönduðu lyftuhúsi. Til afh. strax. Innangengt i bilskýli. Hagst. verð. 9263-03. Mikil sala - Gardabœr - Vantar eignir Birkihæð - einb. Nýkomið íeinka- sölu glæsil. og sérstakt tvíl. einb. með innb. bílsk. samt. 210 fm. Fráb. stað- setn. Áhv. húsbr. Verð 18,5 millj. 8061. Bæjargil - einb. Nýkomið giæsii. tvíl. einb. með innb. bílsk. Að auki fylg- ir önnur bílskúrsplata eigninni. Vandað- ar innr. Fullb. góð eign. Áhv. byggsj. 3,5 millj. 37780. HrísmÓar — 3ja. Nýkomin falleg . ca 95 fm 3ja herb. íb. á 6. hæð í ný- viðg. lyftuh. Þvottah. i íb. Parket. Suð- ur~ og vestursv. Frábært útsýni. Áhv. 2,4 millj. Verð 8,3 millj. 37046. Hrísmóar - 3ja. Mjög falleg, rúmg. íb. með sólskála, samtals ca 118 fm, á 3. hæð í lyftuhúsi. Parket. Bíl- skýli. Verð 8,7 millj. 28486. Langamýri - 3ja. Nýkomið í einkasölu sérl. falleg 90 fm ib. á efri hæð í litlu fjölb. Vandaðar ihnr. Parket, flisar. Áhv. byggsj. rik. ca 5 millj. 13841. Smáraflöt - einb. sén. faiiegt og vel um gengið einl. einb. 178 fm auk 32 fm bílsk. Arinn. Góður garður. Verð 14,5 millj. 34346. Þrastarnes. - einb. giíbsíi. tvíi. einb. m. innb. tvöf. bflskúr. Útsýni. Verð 17,5 mlllj. 28009. Þrastarlundur - raðhús. Ný- komið sérl. fallegt 235 fm raðh. m. innb. bílskúr. Arinn. Útsýni. Skipti mögul. Verð 13,9 millj. 33543. Skógarlundur - einb. Gott 155 fm einl. einb. auk 37 fm bílsk. Gróður- hús. Fallega ræktaður garður. Verð 12,9 millj. 28916. Amarnes - einb. Giæsii. einb. m. tvöf. bílsk. Samt. 240 fm. Verð 17,3 millj. 31224. Bakkaflöt - einb. stórglæa.l, 256 fm einb. á einni hæð m. innb. bílskúr. Mikið endurn. eign í sérfl. Frábær stað- setn. við Lækinn. 29462. ÁsbÚð - raðh. Sérlega falleg 245 fm endaraðh. m. innb. tvöf. bilskúr. Góð staðsetn. Fallega ræktaður suðurgarð- ur. Verð 13,9 millj. 20216. Efstilundur - eínb.Fallegt einl. einb. m. innb. bilskúr. ca. 200 fm. Út- sýni. Verð 13,9 millj. 33685. Háholt - einb. Glæsil. 295 fm einb á góðum útsýnisstað. Tvöf innb. bíl- skúr. Verð 16,9 mlllj. 25803. HoltsbÚð - einb. Glæsil. stórt tvíl. einb. á þessum vinsæla stað auk tvöf. bílsk. Arinn. Útsýni. Góð staðsetn. Verð 18,5 millj. 33322. Markarflöt - einb. Séri. faiiegt og velumg. einl. einb. með innb. bílsk. Samt. ca 220 fm. 5 svefnh. Góður garð- ur. Nuddpottur í sólskála. Verð 15,3 millj. 28865. Sérhæð - fráb. útsýni. Nýkom- in mjög falleg 130 fm efri sórhæð auk ca 30 fm bílsk. í góðu tvíb. Allt sér. Verð 10,5 millj. 35130. Hrísmóar - m. bílsk. séri. giæsi- leg ca 150 fm 4ra-5 herb. íb. á tveimur hæðum auk bílsk. Eikar-parket. Arin- stofa. Fráb. útsýni. Áhv. ca 5 millj. hagst. lán. Verð 11,5 millj. 32237. Laufás — Sérh. Nýkomin i einka- sölu falleg 125 fm neðri sérh. í góðu tvibýli auk 30 fm bílsk. Hús nýviðg. og málað. Áhv. hagst. lán 4,6 millj. Verð 10,5 millj. 33141. BreíðáS - einb. Nýkomið í einka- sölu ca 145 fm tvil. einb. auk 28 fm bilsk. 4 svefnh. Parket. Róleg staðs. Áhv. 3,8 millj. Verð 11,8 millj. 29417. Hrísmóar - 4ra. Nýkomin mjög falleg 130 fm ib. í nýviðg. fjölb. auk bíl- skúrs. 40 fm svalir. Þvottaherb. í ib. Útsýni. Áhv. byggsj. 2,4 millj. Verð 10,8 mlllj, 35256. Njarðargrund - 4ra. so fm neðri hæð í tvíb. 3 svefnherb. Hagst. lán ca 3,2 mlllj. Verð 6,5 millj. 14308. Lyngmóar — 3ja. Nýkomin í einka- sölu falleg 85 fm íb. á 1. hæð auk bílsk. Hús nýviðg. og málað. Áhv. húsbr. Verð 7,9 millj. 31255. Ennfremur fjöldi eigna f Garðabæ á skrá, sem ekki eru auglýstar. Hörgsholt - Hf. Glæsii. nýi. 70 fm ib. é 1. hœð m. serinng. 14ra ib. húsi. Parket. Alit sér. Áhv. húsbr. Verð 6,4 mlllj. 30857. Dofraberg. Nýkomin mjög falleg 70 fm nýl. íb. á 1. hæð i litlu fjölb. í Setbergsland- inu. Suðursv. Áhv. byggsj. ríkisins til ca 40 ára 4,5 millj. Verð 6,3 millj. 35818. Álfaskeið. Mjög falleg 58 fm ib. á efstu hæð í góðu fjölb. Suðursv. Nýtt eídh. m. nýrri innr. og tækjum. Bílskplata. Áhv. húsbr. ca 3,2 mlllj. Verð 5,5 millj. 29072. Álfaskeið m/bflskúr. Mikið endum. 45 fm íb. á 2. hæð auk 25 fm bílsk. Nýl. eldhinnr., skápar, parket o.fl. Áhv. byggsj. ca 1,5 millj. Verð 5,4 millj. 26350. Miðvangur. Mjög falleg 65 fm íb. á 3. hæð í fjölb. Sérþvherb. Suðursv. Glæsil. útsýni. Verð 5,8 millj. 36214. Sléttahraun. Nýkomin falleg rúmg. ca 70 fm ib. á 1. hæð með útgangi út í garð í góðu fjölb. Áhv. byggsj. ríkisins ca 2,4 millj. 22146. Miðvangur 41 - laus. Nýkomin í einkasölu falleg ca 60 fm ib. á 7. hæð. Suð- ursv. Nýtt þarket. Útsýni. Skipti mögul. Verð 5,3 millj. 35129. Ennfremur til sölu fjöldi annarra 2ja herb. fbúða við Miðvang 41 í norðurbæ. Sléttahraun - Hf. Falleg 65 fm íb. á 1. hæð í nýviðgerðu fjölb. Þvherb. í ib. Suð- urgarður. Áhv. byggsj. ca 2,4 millj. Verð 5,9 millj. Skipti mögul. á sérbýli á 8-9 millj. 22146. Sléttahraun - Hf. - bflsk. Nýkom- in í sölu ca 55 fm íb. á 3. hæð í nýviðgerðu fjölb. Suðursv. Þvherb. á hæð. Bilsk. Áhv. 1,6 millj. byggsj. 35841. HÖrgsholt - Hf. Mjög falleg ca 60 fm nýl. íb. á 3. hæð í góðu fjölb. Áhv. húsbr. 3,5 millj. Verð 5,8 millj. 8394. Höfum fjölda af 2já herb. íb. á skrá sem ekki eru auglýstar. Reykjavík Staðarbakki - raðh. Nýkomið íeinka- sölu mjög fallegt tvil. endaraðh. m. innb. bílsk. samt. 170 fm. 4 svefnherb. Góð stað- setn. Verð 11,9 millj. 28676. Flúðasel - raðh. Nýkomið fallegt ca 160 fm tvíl. raðh. auk 33 fm bílskýli. Mjög snyrtil. og vel umgengin eign. 3-4 svefn- herb. Skipti mögul. Verð 11,9 millj. 37864. Efstasund - 2ja. Falleg 60 fm íb. i góðu tvíb. Nýtt gler, rafm. o.fl. Áhv. byggsj. rfk. 2,1 millj. Lækkað verð 4,7 millj. 26234. Holtsgata - 2ja. Nýkomin í einkasölu falleg 51 fm íb. á jarðh. í 6 íb. húsi á þess- um vinsæla stað. Áhv. 2,1 millj. húsbr. Verð 4,5 millj. 24386. Framnesvegur - 2ja-3ja. Faiieg ca 65 fm íb. Nýl. gler og póstar. Áhv. 3 mlllj. Verð 4,6 rnlllj. 24883. Miðleiti - 4ra. Glæsil. 125 fm lúxus endafb, é 1, haað i 4ra-ib. stiga- gangi, (eín ib. á hæð) F góðu fjðib. auk bflskýlls. Parket. Vandaðar innr. Laust fljótl. Verð 11,8 millj. 29519. Víðiteigur - Mos. - raðh. - laust Strax. Nýkomið sérl. fallegt ca 85 fm einl. raðh. 2 svefnh. Afgirtur suðurgarður með verönd. Parket. Allt sér. Áhv. byggsj. rík. ca 6,0 millj Verð 8,2 millj. 35076. Lambastekkur - einb. - fráb. Staðsetn. [ einkasölu sérl. fallegt og vel staðsett 165 fm einl. einb. auk 30 fm bílsk. 5 svefnherb., arinn, parket. Mikið endurn. eign. Róleg og góð Staðsetn. 14499. Biöndubakki - 4ra. Nýkomin sen. falleg ca 100 fm íb. á 2. hæð i góðu fjölb. Suðursv. Útsýni. Parket. Áhv. byggsj. rfk. ca 4,0 millj. Verð 7,4 millj. 10169. Bergstaðastræti - 2ja. Sérl. faiieg og mikið endurn. ca 50 fm íb. á 3. hæð í virðul. steinh. Parket. Útsýni. Áhv. húsbr. ca 2,8 millj. Verð 4,9 millj. 35001. Við Landspítalann - 2ja. Nýkomin í einkasölu sérl. falleg og mikið endurn. ca 60 fm íb. á 3. hæð í fjölb. Nýl. innr., gólf- efni o.fl. Verð 5,2 millj. 35994. Hverafold - 2ja herb. Mjög faiieg ca 60 fm íb. á 1. hæð m. sérgarði í nýl. fjölb. Parket. Áhv. byggsj. ca 3,5 millj. Verð 5,6 mlllj. 30252. VÍndáS - 3ja. Nýkomin sérl. falleg 86 fm íb. á 2. hæð. Parket. Flisar. Bílskýli. Hús steni-klætt. Áhv. byggsj. 2,2 millj. Verð 7,3 millj. 36166. Austurströnd - Seltjn. - 2ja herb. Nýkomin í sölu mjög falleg 55 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Innang. í bílskýli. Stutt í alla þjón. Verð 5,7 millj. 29654. Stóragerði - 3ja - bflsk. Mjög fai- leg ca 100 fm íb. í góðu fjölb. auk bilsk. Nýl. eldhinnr. Glæsil. útsýni. Áhv. 4,4 m. húsbr. Verð 7,8 mlllj. 31599. Engjasel - 3j"a. Mjög falleg 92 fm íb. á 1. hæð í nýviðgerðu fjölb. Bílskýli. Hagst. lán 3,7 rnillj. Verð 6,9 millj. 28659. Asparfell - 3ja. Falleg 75 fm íb. á 6. hæð í lyftuh. Suðursv. Verð 5,7 m. 6546. Fífurimi - sérhæð. Nýkomin mjög falleg nýl. 100 fm efri sérhæð auk 24 fm bílsk. Útsýni. Áhv. húsbr. ca 5 millj. Skipti mögul. á eign í Hafnarfirði. 24051. Kóngsbakki - 3ja. Mjog faiieg so im íb. á 1. hæð með sérgarði í góðu fjölb. Verð 6,2 millj. 4347-02. Hringbraut - 3ja. so fm endaíb. á 2. hæð í fjölb. Suðursv. Verð 6,0 millj. 7404-3. Hjallavegur - 2ja - laus. í einka- sölu snotur ca 55 fm íb. á iarðhæð i tvíb. Áhv. byggsj. ríkisins ca 3 millj. Verð 4,9 millj. 28979. Eiðistorg - 2ja. Mjög falleg 55 fm ib. á 2. hæð i góðu fjölb. Svalir. Stutt í alla þjónustu. Verð 5,7 mlllj. 31202. Hrísrimi - parhús. Giæsii. vei skipu- lagt 195 fm parhús með innb. bilsk. 4 rúmg. svefnherb. Til afh. nánast strax fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 8,9 millj. 16275. Tunguvegur - raðhús. Mjög faiiégt 112 fm endaraðhús. 3 svefnherb. Suður- garður. Verð 8,3 millj. 24368. Skipasund - 3ja herb. I einkasoiu falleg 2-3 herb. 65 fm litið niðurgr. íb. í góðu þríbýli. Sérinng. Róleg staðsetn. Áhv. húsbr. 2,6 mlllj. Verð 5,'4 millj. 34243. Fjöldi annarra eigna á skrá í Reykjavík.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.