Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 25

Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 25
~-L MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 29. MARZ 1996 D 25 ...i'. Friðrik Stefánsson viðsk. fr. Lögg. fasteignasali Þorsteinn Broddason, söiumaöur. Rögnvaldur Johnsen, sölumaður. Hákon Guðmundsson, sölumaöur. Bjarki Már Magnússon, sölumaður. Þ. Kristín Árnadóttir, skjalagerð. Suðurlandsbraut 4A • Sími 568 0666 • Bréfsími 568 0135 |f 2JAHERB. MÁVAHLIÐ. Góö 68 fm íbúð í kjallara. Skipti æskileg á stærri íbúð. Áhv. byggsj. 3,2 millj. Verð 5,9 millj. EFSTIHJALLI - ÚTSÝNI. Faiieg 71 fm Ibúð á 2. hæð i 2ja hæða blpkk. Nýleg gólfefni, flísar og parket. Ahv. byggsj. 3 millj. Verð 6,2 millj. ROFABÆR. Góð 2ja herb. íbúð á 2. hæð I Árbæjarhverfi. Möguleiki á að taka bíl upp í. Áhv. byggsj. 2,3 millj. Verð 4,9 millj. RIS I HLIÐUNUM. tíi afhendingar strax. Snyrtileg 3ja herbergja risíbúð við Drápuhlíð. Nýtt á öllum gólfum, gler og gluggar endurnýjaðir. Geymsluris fylgir. Verð 5,7 millj. RAUÐARÁRSTIGUR ÓDÝRT. 2ja herbergla kjallaraibúð við Rauðarárstig. Gengið inn garðmegin af jafnsléttu. Ahv. húsbr. 3,5 millj. Verð 4,4 millj. LYNGMÓAR - BÍLSKÚR. Mjög snyrtileg 68 fm íbúð á 3. hæð, efstu hæð, í litlu fjölbýlishúsi. Rúmgóð stofa, gott herb. eldhús, þvottahús og búr. Stórar s-v svalir. Möguleiki að stækka íbúð með blómaskála yfir svalir. Parket á stofu. Innbyggður bílskúr. Laus fljótlega. DVERGABAKKI - LAUS STRAX. Góð ca 57 fm íbúð á 1. hæð. Mikið útsýni. Parket á gólfum. Tvennar svalir. Verð 4,9 millj. HÁALEITISBRAUT. góö ca 68 fm ibúð á 1. hæð. Suðursvalir. Lítið aukaherb. stúkað frá stofu. Áhv. húsbréf ca 3,2 mitlj. Verð 5,9 niillj. VESTURGATA. 50 fm íbúð i nýstandsettu húsi. Stofa, herb., eldhús og bað. Nýtt Ijóst parket á allri íbúðinni. Laus strax. Verð ,4,4 millj. s og bað. SKÓGARÁS. Falleg ca 75 fm ibúð á jarðhæð með sérinngangi. Áhv. bygg.sj. ca 2,150 millj. Verð 5,9 millj. SKEIÐARVOGUR. Góð 2ja. herb kjallaraíb. m. sér inng. Verð 4,7 millj. VIKURAS. Snyrtileg 58 fm íb. á 4. hæð. Eikarinnr. I eldhúsi. Fallegt útsýni úr stofu. Þvottahús á hæðinni. Verð 5,4 millj. Áhv. hagst. langtlán 3,3 m. KRÍUHÓLAR - LAUS.Tiisöiu2ja herb. Ibúð á 6. hæð. Verð 4,1 millj. ENGJASEL. Einstaklingsfb. á jarðhæð. Ýmis skipti koma til greina. Verð 3,650 millj. Áhv. um 1 millj. HÁTEIGSVEGUR. Mjög glæsileg 2ja-3ja herb. Ib. á efstu hæð. Ibúðin skiptist í stofu með 20 fm sólskála og þar út af er nuddpottur, suðursvalir, herb., eldh. og bað. Ibúðin er mikið endurnýjuð. íbúðinni fylgir byggingarréttur fyrir 2-3 herb. Mjög athyglisverð eign. Verð 6,9 millj. —_-------,-------- ARAHÓLAR. Góð 2ja herb. íb. um 58 fm á 1. hæð. Parket á stofu og holi. Gott eldhús. Rúmgott herb. Áhv. hagst. langtlán 2,8 millj. Verð 5,2 millj. TJARNARBÓL. Rúmgóð 62 fm 2ja herb. Ib. á jarðhæð mót suðri. Fallegt parket á gólfum og afar góð þvottaaðstaða. Áhv. byggsj. 2,6 millj. Verð 5,2 millj. GARÐASTR. - STUTT í MIÐBÆINN. Sérlega skemmtileg 2ja- 3)a herb. ib. á frábærum stað. Nýlega endurnýjuð. Útsýni. Verð 5,8 mlllj. VANTAR-VANTAR Vegna mikillar sölu síðustu daga og viku vantar okkur allar gerðir fasteigna á söluskrá. í mörgum tilfellum er um eignaskipti að ræða. . Skoðum og verðmetum samdægurs. 3JAHERB. SPOAHOLAR - GOTT HUS. Bráðsnyrtileg 72 fm Ibúð á 3ju hæð með miklu útsýni I mjög góðri blokk. Parket á gólfum, allar innréttingar úr Ijósum viði. Suðursvalir. Áhv. lán á lágum vöxtum kr. 3,750 millj. Verð 6,5 millj. ¦ HOLTSGATA - RIS. Snotur 3ja herb. risíb. við Holtsgötu. Áhv. byggsj. 3,4 millj. Einkasala. VESTURBÆR - MEÐ BÍLSKÝLI. Nýleg rúml. 80 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. 2 svefnherbergi parket á gólfum. Verð 6,4 millj. ENGIHJALLI - ÚTSÝNI. Rúmgóð íbúð á 8. hæð f lyftuhúsi. Ibúðin er öll hin snyrtilegasta og eru tvennar svalir. Þvottaaðstaða á hæð. Ibúðarblokkinni fylgir góð leikaðstaða. Verð 5,9 millj. ÍRABAKKI. 65 fm á 2. hæð. Hol, stofa, eldhús m. hvítri innréttingu og góðum borðkrók sem tengist stofu. Tvö herb. m. skápum og bað. Laus strax. Verð 5,8 niillj. KLEPPSVEGUR. 3 herb. Ibúð á 4. hæð við Kleppsveg. Suður svalir, parket. Húsið mikið endurnýjað. Verð 6,8 millj. Áhv. 4,3 millj. MARARGATA - KJALLARI. Þriggja herb. 72 fm íbúð á góðum stað. Stutt I miðbæinn. Stór garður. Rólegt hverfi. Verð 6,1 millj. HJARÐARHAGI. Glæsileg rúrhl. 80 fm íbúð á efstu hæð I góðu fjölbýlishúsi. Allar vistarverur rúmgóðar og öllu einstaklega haganlega fyrir komið. 2 svefnherbergi, stór stofa og flisalagt bað. Mikið af vönduðum tækjum, þ.m.t þvottavél og þurrkari á baði sem fylgja við sölu. Áhv. langt.lán 4,5 millj. Verð 7,2 mlllj. RAUÐARÁRSTÍGUR. Rúmgóð 3ja herb. íbúð sem skiptist í góða stofu, 2 stór svefnh., eldh. og bað. Verð 5,6 millj. KEILUGRANDI - LAUS. Rúmgóð 82 fm íb. á 1. hæð ásamt stæði I bílskýli. Gott parket. Suðvestursvalir. Stutt í alla þjónustu, s.s fyrir aldraða. Góð aðstaða fyrir börn. Verð 7,9 millj. Áhv. hagst. langtlán 2,3 millj. KONGSBAKKI - TVÆR ÍBUÐIR. Til sölu tvær góðar 4ra herb. íbúðir á sömu hæðinni, þ.e. 3. hæð ( efstu hæð) í nýstandsettum 6 ibúða stigagangi. Uppl. á skrifstofu. NÝBÝLAVEGUR. Mjög góð 4ra herb. 83 fm efri hæð í reisulegu húsi við Nýbýlaveg. Stofa, 3 herb., eldhús m. þvottahúsi inn af og nýstandsett bað. Ljóst parket. 40 fm bílskúr. Laus strax. Verð 8,5 millj. DUNHAGI - ALLT ENDURNÝJAÐ. 85 fm toúö á 3. hæð ásamt bílskúr. Stofa, 3 herb., eldhús og bað. Húsið er nýklætt að utan með Steni. Ibúðin er með nýju eldhúsi og nýju baði. Endurnýjað gler. ESKIHLÍÐ - GLÆSIÍBÚÐ. Rúml. 100 fm íbúð á efstu hæð í fjölbýli. Sameign og hús að utan nýl. viðgert, nýl. þak og gler. Tréverk og gólfefni, granít og Merbau parket, allt nýl. Verð 8,8 millj. EYJABAKKI. Á 2. hæð 4 herb. rúml. 90 fm. Nýtt eldhús. Nýtt baðherbergi. Ný gler og ofnar. Parket. Verð 7,3 mil KVISTHAGI. Mjög falleg og rúmgóð 3ja herb. Ib. um 90 fm i kjallara (lltið niðurgrafin) á besta stað I vesturbæ. Gott eldhús, tvö rúmgóð svefnh. og stór stofa. Góður garður. Ahv. húsbr. 3,8 millj. Verð 7,3 millj. 4RA-6 HERB. GAUTLAND. Falleg 4ra herb. íb. á þessum vinsæla stað. 3 svefnherb. Parket á stofu. Góðar suðursvalir. Verð 7,8 millj. Áhv. húsbr. 4 millj. DUNHAGI. Rúmgóð 4 herb. fbúð 108 fm í blokk næst háskólasvæði. Parket. Flísalagt bað. Aukaherb. I kjallara. Áhv. byggsj. LJÓSHEIMAR. Góð fbúð á 1. hæð I lyftublokk með 3 svefnherbergjum og fallegu parketi á gólfum. Áhv. byggsj. og húsbr. 4,2 mlllj. Verö 7,5 millj. FURUGERÐI - FYRSTA HÆÐ. Falleg endaíbúð á miðhæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi. Góð stofa með suðursvölum og útsýni. Þrjú svefnherbergi og rúmgott flísalagt baðherbergi. Parket á gólfum. Áhv. húsbréf með 5% vöxtum 5,2 millj. Verð 8,6 millj. DALALAND - SKIPTI. Glæsileg 120 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi ásamt bflskúr við Dalaland f Fossvogi. Eigendur íbúðarinnar óska eftir makaskiptum á henni og raðhúsi f Fossvogi. HRAUNBÆR. Rúmg. 139 fm íb. sem skiptist í saml. stofur, sjónvhol, eldhús og 4 herb. Þvhús inn af eldh. Suðursvalir út af stofu. Ljóst parket. Verð 8,7 millj. HÁALEITISBRAUT KJARAKAUP. Rúmgóð 4ra herb. fb. um 105 fm á 4. hæð. Suðursvalir. Gott skápapláss. Parket á stofum. Snyrtileg sameign. Verð 7,3 millj. KÓNGSBAKKI - SKIPTI. Snyrtileg 4ra herb. íb. um 90 fm á 3. hæð. Stórar svalir í vestur út frá stofu. 3 rúmgóð svefnherb. Flísalagt baðherb. Þvottaherb. inn af eldhúsi. Æskil. skipti á fokh. einb. f Mosfellsb. Áhv. byggsj. og húsbr. 3,8 millj. Verð 6,9 millj. ENGJASEL - LAUS FLJOTLEGA. Björt og snyrtileg 4ra herb. Ib. um 99 fm á 2. hæð ásamt stæði f bllskýli. Góð sameign. Suðursvalir. Góð kjör. Verð 7.5 millj. HÆÐIR AUSTURBRUN SÉRHÆÐ. Efri sérhæð 118 fm ásamt geymslurisi og góðum bílskúr. Rúmgóð íbúð með 3 svefnherb. Nýlegt parket. Skipti möguleg á minni eign. Áhv. langtl. 5,2 millj. DRAPUHLIÐ. Falleg ca. 111 fm fbúð á 2. hæð. Bílskúrsréttur. íbúðin er góðar samliggjandi stofur, tvö stór svefnherbergi, eldhús og bað. Ibúðin hefur verið endurnýjuð mikið. Áhv. hagstæð langtfmalán ca 4,0 millj. Verð 9,0 millj. AUSTURBRUN. Neðri sérhæð um 110 fm ásamt 40 fm bílsk. Hæðin skiptist í stórt hol, saml. stofur, eldhús með borðkrók og 2 herb. Góöur gróinn garður. Áhv. húsbr. um 5,2 millj. með 5% vöxtum. KOPAVOGUR - SERHÆÐ. Neðri sérhæð um 150 fm ásamt bílskúr við Grænatún í Kópavogi. Þrjú svefnherbergi, Ijósar innréttingar, parket á gólfum. Áhv. byggsj. 1,6 millj. Verð 10,9 millj. STAPASEL - LAUS STRAX. Góð ca 121 fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi. Húsið stendur í útjaðri byggðar. Stór lóð, 3 svefnherb. Áhv. langtímalán ca 5,3 millj. Verö 8,7 millj. STÆRRI EIGNIR ALFHEIMAR - SERHÆÐ. góö neðri sérhæð 136 fm ásamt 30 fm bflskúr. Þrjú svefnherbergi, góðar stofur, suðursvalir. Hiti I heimreið. Verð 11,6 mlllj. VESTURBÆR - PENT- HOUSE. 170 fm fbúð á 2 hæðum f nýlegu húsi með miklu útsýni. Góður garður að opnu svæði mót suðri. Tvennar svalir. 3 rúmgóð svefnherb. Áhv. langt.lán 5,5 millj. Verð 10,8 millj. HEIÐNABERG. Vandað endaraðhús 172 fm með innbyggðum bílskúr. Allar innréttingar og gólfefni nýleg. Glæsilegt eldhús og baðherbergi. Verð 13,4 millj. VIÐITEIGUR MOSFELLSBÆ. Endaraðhús 77 fm. Stofa m. blómaskála út af, herb, eldhús og bað. Möguleiki á aukaherb. í rfsf. Áhv. byggsj. kr. 2,550 millj. og húsbr. kr. 1,645 millj. Verð um 7,0 millj. EINBÝLI - LANGAGERÐI. Kjallari, hæð og ris, 215 fm ásamt 40 fm bílskúr. Góður garður. Gott hús með 5-7 svefnherbergjum. Verð 14,9 millj. BURKNABERG - HF. Giæsfiegt einbýli sem stendur við lokaða götu. Húsið er á tveimur hæðum með innb. bílsk. Vandaðar innréttingar. Massíft parket á gólfum. GARÐHÚS. Gott 230 fm einbýli á tveimur hæðum. Góðar stofur og 4 svefnherb. Tvöfaldur bilskúr sem nýttur er undir dagvistun og hluti lóðar sérstaklega afgirtur sem leiksvæði. Áhv. húsbr. 5,1 millj. Verð 15,9 millj. STAKKHAMRAR. Mjög fallegt fullbúið 205 fm einb. á einni hæð með tvöf. bilskúr. 4 svefnherb., sólskáli og suðurverönd. Verð 18 millj. Áhv. 7 millj. langtlán. BOÐAGRANDI - LAUS FLJÖTL. Vönduð 111,9 fm íbúð á 3ju og efstu hæð í góðu húsi við Boðagranda. Fjögur svefnherbergi, parket, útsýni. Verð 9,7 millj. HEIÐARGERÐI - EINBÝLI. Gott einbýlishús 136 fm ásamt 46 fm bílskúr. Húsið er kjallari, hæð og ris. Gróinn garður. Gott umhverfi. ARNARTANGI MOSFELLSBÆ. Einb. á elnni hæð um 140 fm ásamt 33 fm bílsk. 4 svefnherb. Gróinn garður og gott útsýni. Verð 10,9 millj. Áhv. húsbr. og byggsj. ca 5,4 millj. Skipti mögul. á minni eign. GULLFALLEGT HÚS - UNUFELL. Raðhús 126 fm ásamt bílskúr. Nýlegt eldhús og gólfefni. Gott viðhald. Stórt flísalagt baðherbergi og 3 svefnherbergi. Bílskúrshurðaropnari. Verð 10,8 millj. MELABRAUT KJARAKAUP. Góð 126 fm sérhæð I þrlbýli ásamt 29 fm bílskúr og 59 fm aukafbúð með sérinngangi á Seltjarnarnesi. Laus fljótl. Verð 10,0 millj. ÞVERÁS - ÚTSÝNI. Glæsilegt 190 fm raðhús á tveimur hæðum með 24 fm bflskúr. Húsið er vel skipulagt. Massíft parket á neðri hæð. Góðir gluggar f austur með stórfenglegu útsýni. Áhv. um 5,1 millj. byggsj og lifsj. Verð 14,5 millj. RAÐHÚS - MIÐSVÆÐIS. Afar snyrtilegt 133 fm raðhús ásamt stæðum i bllskýli við Ásholt í Reykjavik. Einstaklega vel skipulagður húsgarður. 3 rúmgóð svefnherbergi. Góðar innréttingar. Áhv. 5 millj. húsbr. Verð 12,7 millj. EINBÝLI - MOSFELLSDAL. Gott 120 fm einbýlishús á 5.000 fm eignarlóð i Mosfellsdal. Húsið er steinsteypt með 3 svefnherbergjum. Nýlegar innréttingar, parket á gólfum. ÁRTÚNSHOLT - RAÐHÚS. 154 fm á tveimur hæöum. Á efri hæð eru stofa, góð garðstofa, eldhús, herb. og bað. Á neðri hæð eru 4 herb., bað og fl. Áhv. byggingarsj. 2,2 millj. Stutt I góðan skóla. Akv. sala. HEIÐARGERÐI - EINBÝLI. Vandað um 170 fm einbýlishús á 3 hæðum ásamt 36 fm bflskúr. Góðar stofur, 6 svefnherb. Hús í góðu ástandi. Verð 14,2 millj. MELSEL - GLÆSILEGT. Glæsilegt raðhús um 270 fm á tveimur hæðum auk 50 fm bílsk. Mögul. að gera sérfb. I kj. Allt tréverk úr eik. Góð eign á góðu verði. AKRASEL. Mjög glæsilegt 275 fm einb. á tveimur hæðum 'ásamt 33 fm bílskúr. Góðar stofur með blómaskála og útg. út á lóð. Einnig 2ja herb. fb. með sérinngangi. Gott útsýni. Fallegt umhverfi. DALSEL. Raðhús á tveimur hæðum og kjallara um 180 fm og stæði f bílskýli. Lftil séríb. í kj. 4 svefnherb. og stofa með vestursvölum. Verð 11,8 millj. NYBYGGINGAR BJARTAHLIÐ MOSFELLSBÆ. Raðhús á einni hæð 125 fm með innbyggðum bflskúr. Húsin eru fullbúin og máluð að utan en fokheld að innan. Lóð fullfrágengin. Verð kr. 6,7 millj. LINDASMÁRI 35, 37 OG 39 KOP. Óvenju glæsilegar fbúðir í nýju húsi sem afhendast tilb. u. tréverk að innan en fullbúnar að utan. Ibúðimar eru til afhendingar fljótlega. Nr. 35 er 100 fm á 2. hæð. Verð 7,9 millj. Nr. 37 er 153 fm á 3. og 4. hæð. Verð 8,6 millj. Nr. 39 er 152 fm á 3. og 4. hæð. Verð 8,5 millj. Möguleiki að taka góðar eignir upp í kaupverðið. FJALLALIND - RAÐHÚS. Glæsileg óvenju háreist 160-180 fm raðhús á einni hæð m. innbyggðum bflskúr. Húsin afhendast einangruð og fullbúin að utan, fokheld eða lengra komin að innan. Verð frá kr. 8.750 þús. ÞJONUSTUIBUÐIR VESTURGATA ÞJÓNUSTUÍBÚÐ. Glæsileg tæpl. 100 fm þakfbúð með yfirbyggðum suðursvölum f þjónustukjarna fyrir aldraða. Lyfta og gott aðgengl. Verð 10,9 millj. ANNAÐ MIÐBORGIN ATVINNUHÚSN. Atvinnuhúsnæði 70 fm. Gengið inn beint af götu. Hentar undir skrifstofur og hverskyns þjónustustarfsemi. Verð 4.000.000,-. GARÐATORG í GARÐABÆ. Skrifstofuhúsnæði á 1. hæð ca 222 fm. Tilb. u. trév. Til afh. strax. ÞÖNGLABAKKI. 2 hæð l verslunarhúsi ca 2000 fm. Helmingur húsnæðisins er í útleigu. Helmingur laus strax. Uppl. á skrifstofu. SKOÐAÐ OG VERÐMETIÐ SAMDÆGURS Opið virka daga kl. 9 -12 og 13 -18 • Opið laugard. kl. 11 -14 • Opið sunnud. kl. 13-15

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.