Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 27

Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 27
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 29. MARZ 1996 D 27 I 1 i Einbýlis- og raðhus Holtsbúð - NYTT. Ein- stakl. glæsil. 240 fm einbhús auk 75 fm bílsk. Húsið er sérl. vandað. 4 góð svefnherb. Parket. JP-innr. Arinn. Fatlegur garðskáli. Fráb. staðsetn. Góður garður. Mikið útsýní. Sjön «r sögu rikari. Sæviðarsund — raðhús — NÝTT. Mjög fallegt og vel skipul. raðhús á einni hæð ásamt innb. bilsk. Húsið er allt hiö vandaðasta með góðum innr. Þvi fylgir garðhýsi sem er í algjörum sórflokki. Sjón er sögu ríkari. Vitastígur — einb. Mikið endum. sérlega fallegt 120 fm bak- hús á tveimur hæðum. Húsið sem er steinhús er i mjög góðu ástandi. Nýtt parket, rafm., tagnir, gler og gluggapóstar. Fráb. staðs. Selvogsgrunn. Fallegt 141 fm einb- hús á þremur pöllum. Góðar stofur. 4 svefnh. m. parketi. Einstakl. góð staös. Nesbali. Fallegt sérl. vandað og vel viðbaldið 162 fm eínbh, á eínni hœð ásamt 47 fm bflsk. Marmaraffls- ar. JP-innr. Arínn í stofu. Skjólgóður garður. Héítur pottur. Brekkusel - 2 íb. Gott 250 fm endaraðh. á þremur hæðum m. aukaib. á jarðh. Bilskúr. Nýl. eldhinnr. Björt og góð eign. Húsið er allt klætt með steni. Njálsgata. Mjðg fallegt Iftið 2ja hæöa eínb. a þaklóð. Husíð hefur allt verið endurn. utan sem innan. Fatlegar og vandað3r innr. Fráb. staðs. Rauðalækur — 2 íb. Gott 180 fm parhús m. 2 íb. og bílsk. Báöar eignirnar m. sérinng. Önnur 130 fm, hin 50 fm. Mög- ul. skipti á 3ja-4ra herb. á svipuðum slóð- um. Verð aðeins 13,5 millj. Klukkurimi - NÝTT. Glæsi- legt 205 fm einbhús á einní hæð. Inriang. í tvöf. 45 fm bítsk. Vandaðar innr. 4 stór svefnherb. Bjartar og góðar stofur. Sfcjólgóð suðurverBnd m, heitum potti. Áhv, 6,0 mitlj. Verð 14,9 miltj. Hraunbær — parhús. Einstakl. gott og vel skipul. raðhús á einni hæð ásamt bílsk. Húsinu hefur verið vel við haldið og er allt hið vandaðasta. Flísar, parket, JP- innr., göður arinn í stofu, 4 svefnherb. Sér- lega sólrikur og vel afgirtur garður. Áhv. 1,6 millj. Verð 11,9 millj. Raufarsel - endaraðh. Mjög fallegt og gott 239 fm enda- raðh. á tvelmur hasðum ásamt ca 100 fm aukarými t innr. risi. Vandaöar Innr. Parket. Vlðarklætt toft Góður afgirtur suðurgaröur. Innb. bílskúr. Brekkutangi — Mos. Sérlega gott 228 fm endaraðh. á tveimur hæðum ásamt miklu rými í innr. kj. 5 rúmg. svefnh. Bjartar stofur. Sauna og lítil sundlaug í kj. Mögul. á aukaíb. Sérinng. í kj. Góður sólpall- ur i garði. Verð aðeins 12,5 millj. Logafold. 2ja hæða 246 fm einb. m. innb, tvöf. bílsk. 4 góð svefnh. Parket. Fltsar. Arinn. Tvennar svatlr. Mikið útsýni. Ýmís skipti koma tit greina. Verð t5,9 millj. Hlfðarbyggð — Gbæ. Mjög gott 210 fm endaraðh. með ínnb. bflsk. Bjartar stofur, 3-4 góð herb., gufubað. Gróinn garður. Verð 13,5 millj. Skipti á 3)a-4ra herb. fb. koma til greina. FJARFESTING FASTEIGNASALA? Sími 562-4250 Borgartúni 31 Opið mánud.-föstud. kl. 9-18, laugard. kl. 11-14. Hilmar Óskarsson, Sigurður Jónsson, Brynjólfur Jónsson. Lögfr.: Pétur Þ. Sigurðsson hdl. Búagrund — parh. Nýtt sérl. gott ca 90 fm parh. tíl afh. nú þegar fullfrág. að utan sem innan. Vandaðar innr. Verð að- eins 6,9 millj. Stekkjarhvammur — Hf. Mjög gott ca 200 <m raðhL ásamt 24 fm bilsktir. Fttsar, parket. Vandaðar innr. 4 góð svefnh. Mikið nýtilegt aukarými í risi. Ahv. byggsj. Z mílfj. Skipti Ö minna. Þingasel. Glæsil. og vel staðsett ca 350 fm einbhús á tveimur hæðum. Tvöf. bílsk. Gert ráð f. 2ja herb. ib. á neðri hæð. Fallegur garður m. sólverönd og sundlaug. Gott útsýni. Veðursæld. Verð 17,8 millj. Keilufell. Gott 2ja hæða einbýli ásamt bilskúr. Hús i góðu ástandi. 4 rúmg. svefnh. Ræktaður garður. Eftirsótt eign. V. 11,5 m. 5 herb. og serhæðir Melás — Gbær — NYTT. Mjög góð 112 fm neðri sérhæð í tvíb. ásamt innb. bilsk. Vandaðar innr. Flísar, parket. Góður garður. Ról. staður. Áhv. 6,9 millj. H agamelur. Mjög falfeg og vel skipul. 124 frn hæð i fjórb. ásamt góðum 32 fm bílsk. Stórar samt. stof- ur, vandaðar 'tnnr., altt nýtt á baði, 3-4 svefnherb. Suðursvalir. Rafm., hítí og vatn t' bílsk. íb. getur losrtað strax. Rauðalækur. Glæsil. mikið endurn. 135 fm parh. á tveimur hæðum ásamt 33 fm bilsk. Nýtt rúmg. eldh. Parket, flísar. Áhv. ca 3,0 millj. Ystasel. Góð vel umgengin neðri sér- hæð í tvíb. ásamt góðum bílsk. Rúmgott jarðhýsi undir bilskúr. fb. fylgja 2 stór ib- herb. í kj. Verð 8,5 millj. Viðihvammur — Kóp. Sér^ lega vel staðsett, mikið endum. 5 herb. 121 fm efri sérhæð ásarrtt 35 fm bílsk. 4 svefnherb. Búr og þvhús inn af eldhusi. Búið að kfæða húsið. Góður garður. Verð 16,9 mijtj. Áhv. 6 millj. 4ra herb. Kjarrhólmi — NYTT. Mjög falleg og björt 112 fm endaib. á 2. hæö. 3 góð svefnherb., búr innaf eldh., þvhús f íb. Nýl. • parket á allri íb. Goðar suðursv. Fráb. út- sýni yfir Fossv. Húsið klætt m. Steni. Ásgarour — laust strax. Gott 110 fm raðh. á þessum eftirsótta stað. 4 svefnh. Nýtt rafm. Nýtt gler. Áhv. byggsj. 3,6 millj. Verð 8,2 millj. Miðleiti. Séil. glæsil. 124 fm ib. á 1, hæð ásamt stæðt i bílgeymslu. Vandaðar innr. 3 góð svefhherb. m. parketi og skápum, stór pg björt stofa, sótskáli og suðursv. Hamraborg. Björt og rúmg. 96 fm íb. á 3. hæð ásamt stæði í bilg. 3 góð svefn- herb., nýl. innr., tengt f. þvottavél á baði, sameign nýstandsett. Reynimelur. Virkilega vönduð og góð 95 fm endaib. á þessum eftirsótta stað. Stórar stofur, 3 svefnherb., parket. Stór- kostl. útsýni. Hraunbær. Góð 108 fm ib. á 1. hæð ásamt aukaherb. í kj. Parket. Góðar innr. Ath. skipti á minna. Gullsmári 5 - Kóp. - fallegar íbúðir á góðu verði ? Nýjar íbúðir. T 3jaherb. frá 7.150 þús. 4ra herb. frá 7.950 þús. ? Fullbúnar án gólf- efna. T Ýmsir möguleikar á efnisvali innrétt- inga. ? 8 hæða lyftuhús. ? Fáið uppl. um frá- gang og gæði hússins. ? Byggingaraðili Byggingafélag Gylfa og Gunnars. Keí lugrandi — 3ja—4ra herb. Mjög falfeg og vet skipulögð 100 tm endaib. á 1. hæð ósamt stæðt í bilgaymsfu. Góð innr. Parket. Tvenn- ar svatir. Nökkvavogur — 3ja — ris. Mik- ið endurn. og rúmg. risib. í þribýli. 2 góð svefnherb., ný eldhúsinnr. Flísar. Nýjarlagn- ir. Nýtt þak. Nýtt dren og rafmagn að hluta. Hús í góðu ytra ástandi. Áhv. byggsj. ca 3,3 millj. Verð 6,3 millj. 2ja herb. Marfubakki — NYTT. Einstakl. falleg vönduð og vel umgengin 68 fm íb. á 1. hæð. Góð staðsetn. Sameign nýstands. Rekagrandi — NÝTT. Bjóft og góð 57 fm íb. á jarðhæð. Vandaðar innr. Parket. Flísar. Búr og þvhús innaf eldhúsi. Sér suðvesturgarður. Sameign í góðu standi. Verð 5,3 millj. Áhv. 1,5 millj. Einarsnes — NYTT. Mikið endurn. og sérlega góð 2ja herþ. ib. í tvt'b. í ná- grenni við Háskólann. Sérinng. Verð aðeins 4,8 millj. Háaleitisbraut. Björt og rúmg. 68 fm 2ja herb. ib. á 3. hæö. íb. er i góðu standi sem og sameign. Suöursv. Mikið útsýni. Tjarnarmýri — Seltjn. Ný og vönduð ib. á jarðh. ásamt stæði í bflag. í húsinu. Góð ib., góð staðsetn. Áhv. 2,5 millj. Hvassaleiti. Björt og vel skipul. 100 fm ib. á 3. hæð ásamt bílsk. 3 svefnherb., flísar, parket. Suðursv. Stórkostl. útsýni til suðurs yfir útvarpshúsið. Áhv. 5 millj. Flúðasel. Bjórt og rúmg. 4ra herb. ib. a 2. hæð ásamt Stæði i btta- geymslu. Nýl. parkat. Góðar ínnr. Sameign nýstandsett. Áhv. ca 4 roðl)- Eyjabakki. Falleg og björt endaíb. á 3. hæð. Vandaðar innr. Nýtt parket. Sam- eign nýstandsett að utan sem innan. Fráb. óhindrað útsýni yfir Elliðaárdalinn. Skaftahlið. Sérlega falleg og vel sktþul. t'b. á efstu hæð í tjölbýli. Sigvaldahus. Nýtt Merbau^iarket. Nýtt eldhús. Ftísar. Nýtt bað. Fráb. staðs. Ahv. byggsj. 3,4 mtllj. VerS 8,9mBlj. 3ja herb. Skipasund. Mjög falteg mikið endurn. 3ja herb. íb. á 1. hæð i góðu fjölb. IMýtt bað og eldh. Nýtt parket. 2 stór svefnherb. Mikit lofthæð, Áhv. 3,5 mlllj. Bogahlíð. Björt og rúmg. 3ja herb. íb. á 2. hæð. Gegnheilt parket, flísar, góðar innr. Áhv. 2,6 millj. Furugrund. Vönduð og vel staðsett ib. á 2. hæð í 2ja hæða blokk. Parket, góð- ar innr. Suðursv. Áhv. 3,1 millj. byggsj. Verð 6,4 millj. Hagamelur. Björt og rúmg. 3ja herb. i nýstands. fjotb. Tvö svefn- herb. Parket Vandaðar innr. Pvottah. og búr inn af etdh. Áhv. byggsj. 3,5 mttij. Varð 7,3 millj. Htaunbær. Gðð og vet umg. 80 fm ib. á 3. tiæð. Björt ib. Sólrfkar suðursv. Áhv. byggsj. 3,8 millj. Hag- stætt verð. Austurströnd. Vel með farin íb. á 3, haað ásamt stæði i bila- geymstu. Vandaðar elkarinnr. Parket á gótfum. Rúmg. svefnherb. Stórar svalii. Mikið utsýnt. Ahv. byggs). 1,8 millj. Uuts fIjótl. Frostafold. Björt og falleg ib. á jarð- hæð ásamt stæði í bílgeymslu. Parket. Þvottah. í ib. Vandaður sólpallur. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 5,9 millj. IMyjar ibuðir Smárarimi — tvær íb. í smfðum gott 253 fm tveggja ib. hús með innb. 30 fm bílsk. Stærð íb. 67 fm og 156 fm. Húsið afh. fullfrág. að utan og rúml. fokh. að innan. Flétturimi — 3ja herb. — bilgeymsla. Sérf. giæsil. fultb. 96 fm ib. ásamt stæði i bilageymslu. Pessi vandaða og vel skipul. íb. er tit afh. strax. Varð 8,5 nrnlij. Sjón er sögu rfkarl. Til sýnts þriðjudag kl. 17.30-18.30. Klukkurimi — parhús — NYTT. Vel skipulagt ca 190 fm parhús á tveimur hæðum ésamt bilsk. Afh. fokheld að innan eða tilb. undir trév. Líndasmári — NÝTT. Góð 57 fm ft). tttb. u. trév. eða tengra komin í góðu fjötb. í Smárahv., Kóp. Verð 5,4 millj. Dúfnahólar — NYTT. Vorum að fá góða 3ja herb. íb. á 7. hæð í nýstand- settu fjölbhúsi. Hagst. verð. Laus fljótl. Ástún. Björt og góð ca 80 fm íb. á 1. hæð í fjölb. 2 svefnh. og góð stofa m. vest- ursv. Hús og sameign í góðu ástandi. Þvottah. á hæð. Hagst. verð 6,4 millj. Kleppsvegur. Mjög rúmg. og falleg 3ja herb. (b. á 4. hæð i lyftuh. Nýl. parket. Stórt eldh. og rúmg. svefnherb. Tengt f. bvottavél á baði. Ahv. 4,3 millj. Asparfell. 90 fm vel skipul. íb. á 1. hæð í lyftubl. Sameign nýstands. Rólegur og goður staður. Tjarnarmýri — Seltjn. Nýj- ar, gtæsilegar 3ja og 4ra herb. ibúðir með etæðf f btlageymslu (Innan- gengt). Vandaðar irtnr. Góð ta3ki. Fttsalögð baðherb. Vönduð sameign. Frág. tóði fb. eru tilb. til af h. nú þegar. Arnarsmári — IMónhæð. Faltegar 4ra herb, ib. á þessum efttr- sótta stað. Sérsmtðaðar vandaðar islenskar innréttingar. Mikið útsýni. Tit afh. fljótlega. Aðeins eln ib. eftir. Teikn. pg nánari uppi, á skrifst. Æsufell. Mikið endurn. 87 fm ib. á 3. hæð. Glæsil. sérsmiöaðar innr. Stórt og gott eldhús, nýjar flísar. Parket. Áhv. 2,8 millj. Hagst. verð. Nesvegur. Gtæsileg ný 3ja herb. futlb. ib. á jarðhæð í nýju og fallegu húst á einum besta stað f Vesturbæ. Ttl afh. strax. Starengi 24-32 ? Sérinngangur i hverja íbúð ? Vandaöur frágangur ? 2ja hæða hús ? Góð greiðslukjör 3ja herb. 84 fm 6.950.000 4ra herb. 99 fm 7.900.000 Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Mjög hagstæð verð. Nesvegur — sérhæöir. Góðar efri og neðri sérh. í tvíbýli á góðum staö við Nesveginn. Ib. eru 110 og 125 fm. Selj- ast tilb. u. trév. eða lengra komnar. Teikn. og nánari uppl. á skrifst. fl 551 2600 552 1750 Símatími laugardag kl. 10-13 Vantar ailar gerðir fast- eigna á söluskrá. Áratuga reynsla tryggir örugga þjónustu Snorrabraut - 3ja Góð 3ja herb. ib. é 2. hæð. Laus. Hagst. verð 4,9 millj. Ugluhólar - 3ja Mjög falleg 3ja herb. ib. á 1. hæð. Suð- urverönd. Laus. Reynimelur - 3ja MJog fatleg 3ia nerb. íb. á 3. hæð. Laus. Ahv. veðdeild 3,5 millj. Verð 6,3 millj. Drápuhlíð - 4ra + bflsk. Falleg 112 fm íb. á 2. hæð. 28 fm bilsk. Ahv. veðdeild og húsbr. ca 5,5 millj. Verð 9,4 millj. Hraunbær - 5 herb. Falleg 117,6 fm ib. á 3. hæð. Herb. t kj. fylgir. Fallegt Otsýni. Laus strax. Verð 7,9 millj. Kópavogsbraut - sérh. 5 herb. 122,5 fm falleg íb. á 1. hæð. Þvherb. í íb. Verð 7,7 miilj. Birkigrund - raðh. Fallegt 205 fm endaraðh. kj. og tvær hæðir. Verð 13,0 millj. Ystasei - einbhús Hús á tveimur hæðum ca 300 fm. Mögul. á séríb. á neðri hæö. Bílsk. ca 36 f m. Áhv. veðd. ca 2,5 m. V. 15,9 m. Reynihvammur - Kóp. 5 herb. og 2ja herb. 5 herb. 164 fm glæsil. efri hæð (sérh). Geymsla, þvhús og innb. bilsk. á neðri hæð svo og 2ja hb. glæsil. ib. m. sér- inng. Selst saman eða hvor ib. f. sig. Sumarbústaður við Þingvallavatn Ca 50 fm btjistaður f mjög góðu ástandi ásamt innb. bátaskýti. Bústaðurinn- stendur ó etnum fegursta stað við Þingvallavatn. Fossháls 27 - Opal Til sölu eru tvær hæðir í húsinu. Neðri hæðin er 1060 fm iðnaðarhúsnæði m. mikilli lofthæð og 2 stórum innkeyrslu- dyrum auk 115 fm viðbyggingar. Efri hæð 430 fm skrifstofuhúsn. Auk þess • byggingarréttur fyrir 1250 fm. Agnar Gústafsson hrl. Eiríksgötu 4 Málflutnings- og fasteignastofa Nýstárlegt áklæði STUNDUM situr fólk uppi með gamla borðstofustóla og hefur ekki brjóst í sér til að henda þeim en þykir þeir eigi að síður lítt áhugavekjandi. Gott ráð get- ur þá verið að gera stólinn meira spennandi eins og hér hefur ver- ið gert með sérkennilegu áklæði. € « 4 LÆGRIVEXTIR LETTA FASTEIGN AKAUP if FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.