Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 28
28 D FÖSTUDAGUR 29. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ Fjarðargata 17 SÍMI 565-2790 FAX 565-0790 Opið laugardaga kl. 11-14, sunnud. frá kl. 12 -14 EINBYLI PAR- OG RAÐ. Lækjarberg Glæsil. fullbúið 292 fm einb. á tveimur hæöum, m. innb. tvöföldum bílsk. Mögul. 70 fm aukaíbúð á neðri hæö. Verð 18,5 millj. 722 Austurgata-Hagakot Einstök eign. Litið 45 fm einb. ásamt 20 fm húsi á lóð. Eignin er f mjög góðu standi. Skemmtileg lóð. Heitur pottur. Verð 6,9 millj. 595 Hátún Vel staðsett 139 fm einb. á einni hæð, ásamt 40 fm bilsk. 4 svefnherb. Áhvíl. byggsj. 5,2 miilj. Skipti möguleg. Verð 12,2 millj. 733 Aragerði - Vogar Rúmgott einb. á tveimur hæðum á stórri lóð. 6 svefnherb., tvær stofur. Skipti möguleg. Verð 7,9 míllj. 603 \5 Fagrakinn Virðul. talsvert endurn. 149 fm einb. ásamt 33 fm bílskúr. 5-6 svefnherb. Parket. Vönduð og falleg eign. Skipti mögu- leg. Verð11,9millj. 63 HraunbrÚn Mjög vandað og vel staðsett 238 fm einb. ásamt tvöf. bflskúr og aukaibúð. Vandaðar innr. og gólfefni. 7 herbergi. Teikningar á skrífstofu. Verð 19,5 millj. 707 Myndaglugginn okkar er alltaf opinn. Traust þjónusta Suðurhvammur Giæsii. og fuiib. 224 fm raðhús á tveimur hæðum, með innb. bílsk. 5 svefnherb. Sólstofa. Vandaðar innrétt. Parket og flísar á gólfum. Áhv. byggsj. 5,0 millj. Verð 13,9 millj. 599 Uthlíð Nýl. og vandað 106 fm endaraðh. á einni hæð, ásamt 34 fm bilskúr. Skorst. fyrir arin. Ágætt útsýni. Ahvílandi húsbréf 5,6 millj. Verð 11,7 millj. 538 Eigum fjölda einb. - par- og raðhúsa á skrá sem ekki eru auglýstar. SERHÆÐIR Hringbraut Talsvert endurn. 100 fm miðhæð í góðu þrfb. ásamt 25 fm bílskúr. Nýl. innr., parket, allt á baði o.fl. Gott útsýni yfir tjörðinn. Verð 9,0 millj. 606 ÖldutÚn Góð 88 fm 4ra herb. ib. á jarðh. i góðu þríbýli. Nýl. innr., parket, gler o.fl. Áhv. byggsj. 3,6 millj. Verð 6,9 millj. 754 Vesturbraut Góð 82 fm efri sérh. og ris ásamt btlsk. í tvíb. Nýl. hiti/rafm, gluggar og gler að hluta. Áhv. byggsj. 3,4 millj. Verð 6,0 millj. 753 Vesturholt Mjög rúmg. 291 fm efri sérhæð i nýl. tvíb. m. innb. bilskúr. 5 svefn- herb. Mikið útsýni. Stutt i skóla og golfvöll. Verð aöeins 13,5 millj. 596 Míðvangur - laUS Sérl. vel með farin og góð 138 neðri sérhæð, ásamt 26 fm bilsk. 4 svefnherb. Laus strax. Verð 11,3 millj. 407 Hverfisgata Góð 113 fm efri sérhæð í tvlb. Möguleg 5 svefnherb. Góð staðsetn. Áhv. byggsj. 3,0 millj. Verð 7,0 millj. 522 Fagrihvammur Sérl. falleg 102 fm 3ja- 4ra herb. neðri sérhæð, ásamt 24 fm bfl- skúr á góðum stað. Góðar innr. Glæsil. hús og garður. Áhv. hagst. lan 4,3 millj. Verð 9,3 millj. 744 Selvogsgata Lítil og nett efri sérhæð og ris i tvib. Sérinng. Geymsluskúr og bílastæði á lóð. Verð 5,5 millj. 711 Lækjarfit - Gbæ. Falleg 104 fm nýl. endurg. 4ra herb. sérhæð. Nýjar innr., parket, flísar, hiti/rafm, gler og fl. Sérinng. Sér lóð. Áhvíl. byggsj. 5,2 miilj. Verð 8,5 millj. 748 Oldugata Mjög mikið endurn. 72 fm efri sérhæð í tvíb. Nýl. klætt að utan, parket, innr. o.fl. Áhv. mjög hagst. lán 4,1 rnillj. Verð 7,2 millj. 705 Eigum fjölda sérhæða á skrá sem ekki eru auglýstar. 4RA HERB. OG STÆRRA Hjallabraut Glæsil. endurnýjuð 114 fm 5 herb. ib. á 2. hæð í nýl. viðg. og máluðu fjölb. Nýl. parket, flísar og allt á baði. Giæsil. útsýni. Verð 8,5 millj. 703 Álfholt Nýl. og góð 106 fm íbúð á 2. hæð i góðu fjölb. 3 rúmg. svefnherb. Þvhús f fb. Ahv. byggsj. 3,8 millj. Verð 8,7 millj. 709 Hjallabraut Góð 109 fm fb. á 2. hæð. i fjölb. Hús í toppstandi að utan. Áhv. húsbr. 4 millj. Hagst. verð 7,9 millj. 577 Klukkuberg Mjög góð 108 fm 4ra herb. Ib. ásamt stæði í bílgeymslu. Afh. strax fullb. að utan, tilb. u. trév. að innan. Frábært verð 7,5millj. 321 Hringbraut Talsv. endurn. 85 fm 4ra herb. íbúð í tvfb/fjórb. Góð staðsetn. Stutt í sundlaug. Verð 5,9 millj. 393 Smárabarð - skipti Nýl. faiieg 117 fm 4ra herb. „Penthouse" íb. á 2. hæð í litlu fjölb. 3 góð svefnherb. Fallegt útsýni. Áhvfl. byggsj. 3,6 millj. Verð 8,5 millj. 486 Eigum fjölda 4ra herb. og stærri eigna á skrá sem ekki eru auglýstar. 3JA HERBERGJA ÖldUSlÓð Agæt neðri hæð í þríbýli. 2 svefnherb. og stofa. Sérínngangur. Verð 5,9 millj. 726 Engihjalli - Kópav. góö 78 fm 3ja herb. fb. á 1. hæð í [yftuh. Hús nýl. viðg. og málað að utan. Ahv. góð lán 3,3 millj. Verð 5,9 millj. 752 LautVangur Rúmg. 89 fm lb.*á 1. hæð. Stofa m. parketi. Þvhús og búr innaf eldh. Ahv. húsbr. 4,7 millj. Verð 6,8 millj. 395 Miðvangur Góð 88 fm 3ja herb. fb. f vel staðsettu fjölb. við hraunjaðarínn. Nýl. gler og eldhinnr. Fattegt útsýni. Hagst. verö 6,5 millj. 293 Suðurgata Góð 87 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð í litlu fjölb. Góð staðsetn. Þvottah. og búr í ib. Verð 6,8 millj. 704 Hraunstígur Góö 3ja herb. miðhæð i steinh. á ról. og góðum stað i gamla bænum. Áhv. góð lán 3,0 millj. Verð 5,9 millj. 476 Klukkuberg Nýl. falleg 71 fm 3ja herb. ib. á jarðhæð, með sérinngangi. Parket og fllsar. Fallegt útsýni. Ahv. húsbr. 4,5 millj. Verð 7,9 millj. 484 Hverfísgata Björt 3ja herb. efri sérh. f tvíb. ásamt stóru herb. með eldhúskrók og baði á jarðh. Bílsk. Góð lán 4,0 millj. með afb. ca 28 þús. á mán. Verð 6,8 millj, 333 Alfaskeíð Mjög góð 96 fm sérhæð, ásamt 40 fm bilskúr með gryfju. Góðar innr., parket o.fl. Frábær garður og útsýni. Verð 8,2 millj. 563 Álfaskeið - laUS Rúmg. 87 fm 3ja herb. fb. á 1. hæð, ásamt 24 fm bílskúr Suðursvalir. Nýl. viðgert og málað hús. Laus strax. Verð 7,2 millj. 529 Krosseyrarvegur góö 96 fm neðri hæð i nýl. klæddu tvfb. ásamt kjallara. Áhvfl- andi byggsj. 2,4 millj. Verð 5,9 millj. 512 HÖrgsholt Nýl. 70 fm 3ja herb. efri sérhæð í fjórb. Góðar innr. Fallegt útsýni. Allt sér. Ahv. húsbr. 2,9 millj. Verð 6,7 millj. 509 Suðurgata Algjörl. endum. 3ja herb. efri sérhæð í góðu þrt'b. Góöar innr. og gólfefni. Hús nýl. klætt að utan. Gott útsýni yfir höfn- ina. Verð 5,9 millj. 501 Suðurhvammur vönduð 95 fm 3ja^| herb. Ib. á 1. hæð ofan jarðh. ásamt 31 fm bílsk. Vandaðar innr., flísar á gólfum. Eign í mjög góðu standi. Verð 8,6 millj. 487 Eigum fjölda 3ja herb. íbúða á skrá sem ekki eru auglýstar. 2JA HERBERGJA Álfaskeið - laUS Agæt 2ja herb. fb. á 2. hæð f góðu fjölb. ásamt bilsk. Laus strax. Verð 5,8 millj. 498 Miðvangur Falleg 57 fm 2ja herb. íb. á 2. hæð f lyftuh. Húsvörður. Parket. Sér inngang. af svölum. Fallegt útsýni. Áhv. byggsj. 2,6 niillj. Verð 5,0 millj. 375 Vallarbarð Rúmg. 2ja herb. 71 fm íbúð á 2. hæð. Parket. Suðursv. Áhv. byggsj. 3,3 millj. Verð 5,7 millj. 724 Lækjarberg Nýl. glæsil. 60 fm neðri sérh. i nýl. tvíb. Vandaðar innr. og tæki. Ljósar flísar á gólfum. Allt sér. Ahv. hús- bréf 3,6 mtllj. Verð 6,5 millj. 735 Sléttahraun - laUS Falleg 53 fm 2ja herb. íbúð f góðu fjölb. Góðar innr. Ahv. góð lán 3,1 millj. Verð 5,4 millj. 567 Reykjavíkurv. - laUS Falleg 2ja herb. íb. á 3. hæð f góðu fjölb. Góðar innr. Gott útsýni. Laus strax. Hagstætt verð 4,8 millj. 471 Alfaskeið Lítil og góð mikið endurn. risfb. í þrfb. ásamt sameign í kj. Góðar innr. og gólfefni. Fráb. útsýni. Áhv. byggsj. 2,1 millj. Verð 4,2 millj. 608 Reykjavíkurvegur Taisv. endum. 42 fm fbúð á jaröh. Sérinng. Nýl. gler og gluggar, rafmagn og fl. Ahv. húsbréf 1,5 millj. Verð 3,5 millj. 388 EfStaSUnd - Rvfk Góö talsvert endurn. 49 fm neðri sérh. f góðu tvfb. Nýl. hiti/ofnar, parket, allt á baði o.fl. Verð 4,650 millj. 734 Alfaskeið Góð 45 fm einstakl.íb. á 1. hæð ofan kj. í góðu fjölb. Ahv. húsbr. 2,1 millj. Verð 4,3 millj. 706 Eigum fjölda 2ja herb. fbúða á skrá sem ekki eru auglýstar. -& Ingvar - Jónas - Kári í£r J BIFROST B r ú milli k fasteignasala d a o g s e Ij e n d a Vegmála 2 • Sími 533-3344 • Fax 533-3345 PábniB. Almarsson, Gulmundur Björn Steinþórsson ISgg. fasteignasali, Sigfiis Ahnarsson æ Opið mánud. - föstud. kl. 9-18. æ U Laugard. kl. 11-14. Sunnud. kl. 12-14 H Þessi augl. er aðeins sýninshorn úr sölu- skrá okkar. Markarflöt - Einb. Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús á einni hæö. Um er aö ræða ca 190 fm einbhús meö innb. bílskúrog 30 fm nýlegri sólstofu. 4 svefn- herb. og rúmg. stofur. Arinn. Fallegur garður. Verö 15,8 millj. Stæm eignir Reykjahlíð - rúmgóð hæð. Vor- um aö fá í sölu mjög rúmgóöa 161 fm hæð ásamt 28 fm bílskúr. Um er aö ræða 1. hæð með sér inngangi. Tvær stórar stofur, tvennar svalir, rúmgott eld- hús, þrjú svefnherb. Mjög góð eign. Áhv. 3,7 millj. veðd. Logafold - Einb. Glæsilegt ca. 180 ím einbýlishús á einni hæö með innb. bílskúr. Fjögur svefnh., glæsilegt eldhús, rúmgóöar stofur. Fullbúin lóð. Áhv. 4,5 millj. Verð 15,2 millj. Sogavegur - Einb. Einbýlishús á tveim- ur hæðum ásamt kjallara. Húsið er ca. 130 fm ásamt 31 fm bílskúr. Nýlegt eldhús og bað, parket og flísar. Áhv. 3,6 millj. Verð 12,8 millj. Hraunbær - Raðhús. Fallegt 180 fm raðhús á einni hæð ásamt 21 fm bílskúr. Stórar stofur m. park. og marmara, laufskáli. Gott þvottahús og búr innaf eldhúsi. 4 svefn- herb. Nýlegt þak og fleira. Áhv. 4,5 millj. hús- br. Verö12,6millj. Verð 10-12 millj. Raðhús í Kópavogi. Mjög gott 166 fm raðhús við Álfhólsveg ásamt 38 fm bilskúr. 4 svefnherbergi, parket á stofum. Áhv. 6,5 millj. húsbr. Verð 10,8 millj. Grettisgata - Einb. Tóluvert endurnýj- aö 135 fm einbýlíshús sem er kjallari, hæð og ris. Þrjú til fjögur svefnherb., rúmgóð stofa og borðstofa. Fallegt og sjarmerandi hús. Verö 10,9millj. Hjarðarhagi - hæð. Mjög góð ca. 130 fm hæö ásamt bílskúr. Þrjú svefn- herb. góð stofa, eldhús, þvottahús í íbúö. Stórar svalir sem mætti yfirbyggja. Park- et og flísar. Verð 11,5 millj. Verð 8-10 millj. Langabrekka - Hæð. Mjög góö 105 fm efri sérhæð ásamt bílskúr. Þrjú svefnherb. Þvottahús i íbúð, eldhús með nýlegri innrétt- ingu. Áhv. 2,3 millj. veðd. Laus - lyklar á Bif- röst. Verð 9,9 millj. EIGNIR ÓSKAST; Vantar allar gerið eigna á skrá. Höfum á skrá kaupendur að flestum gerðum eigna. Bifröst með bros á vör. Efstasund - Einb. Fallet einbýlishús á stórri lóð. Nýlegt eldhús og baðherbergi, þrjú svefnherbergi. Eign með mikla möguleika. Áhvílandi 4,5 millj. húsbr. Verð 9,8 millj. Ásgarður - Raðhús. Fallegt 129 fm rað- hús sem er tvær hæðir og kjallari. Gott eld- hús, stofa og fjögur herbergi með parketi, glæsileg suður verönd með hárri skjólgirö- ingu. Áhv. 2,7 millj. langt.lán. Verð 8,5 millj. Háaleiti - bílskúr. Falleg og björt 108 fm 4ra herbergja enda íbúð með góðu útsýni. Stutt i leikskóla og skóla. Þetta er eignin, skoöaðu. Verð 8,5 millj. Trönuhjalli - Skipti. Mjög góð og fallega innréttuð ca. 90 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð i nýlegu húsi. Þvottahús í íbúð. Skipti á minni ibúö í Kópavogi. Áhv. ca. 1,2 millj. húsbr. Verð 8,2 millj. Laugarásvegur - Lítil útb. Falleg og mjög áhugaverð 2ja herb. íbúö á 2. hæð í fjöleigna húsi. Rúmgóð stofa, gott eldhús_ og bað. Frábært útsýni, laust fljót- lega. Áhv. 5,1 millj. veöd. og húsbr. Afb. 29.500 pr. mán. Verö 6,6 millj. Kóngsbakki - Gott verð. Falleg 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Nýlega endurnýjaö eldhús, parket á.gólfum, flísalagt baðher- bergi. Ahvílandi 3,5 m. veðdeild. Verð 7 millj. Nýbýlavegur - Sérhæð. Góð ca. 75 fm 3ja herb. hæð ásamt bílskúr og aukaherbergi á jarðhæð. Sérinngangur, frábært útsýni. Rúmgóð stofa, gott eldhús, fallegt baö. Skipti. Áhv. 1,8 m. húsbr. og fl. Verö 7,9 millj. Verð 6-8 millj. Bogahlíð. Rúmgóð ca. 80 fm 3-4 herb. íbúö á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Þriú svefnherb. rúmgóð stofa, útsýni. Parket. Áhv. ca. 3 m. húsbr. og veðd. Verö 6,9 millj. Rofabær - góð lán. Glæsileg 3ja her- bergja endaíbúð á 3. hæð með sérinngangi. Fallegar innréttingar, flisalagt bað, parket á stofu, tvennar svalir, sólskáli. Áhv. 5,2 millj. veðd. Afb. 26 þ. pr. mán. Verö 8,1 millj. Bugðulangi - Raðhús. Fallegt og vel skipulagt ca. 100 fm raöhús á einni hæð ásamt 14 fm sólstofu. Húsið er laust. Tvö góð svefnherb. og rúmgóð stofa. Verð 8,4 millj. Vesturbær - Falleg. Vorum aö fá í sölu fallega ca. 90 fm 3-4 herb. íbúð við Bræöraborgarstíg. Tvær samliggjandi stofur, tvö svefnherbergi, nýleg innrétting f eldhúsi. Falleg íbúð, parket. Áhv. 3,1 millj. veðd. Verð 6,6 millj. Nýleg í Vesturbænum. Falleg ca. 80 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í nýlegu húsi á eftirsóttum stað í Vesturbænum. Fallega inn- réttuð íbúð, tvö góö svefnherbergi. Áhv. 2,2 millj. veöd. Verð 6,9 millj. Smyrlahraun - Bílskúr. Falleg ca. 85 fm 3ja herb. fbúð á 1. hæð ásamt 28 fm bílskúr. Stutt í alla þjónustu. Áhv. 1,9 millj. Verð 7,3 millj. Maríubakki - Skipti. Falleg og rúmgóð 80 fm 3ja herbergja íbúö á 3. hæð. Rúmgóð stofa, suður svalir, tvö góð syefnherbergi, fal- legt bað, þvottahús í ibúð. Áhv. ca. 1,6 millj. veöd. Verö 6,5 millj. Norðumýri. Falleg 80 fm íbúð á 2. hæö við Auðarstræti. íbúðin er tvær samliggjandi stofur, önnur nýtt sem her- bergi í dag. Eldhús og bað. Eldhús end- urnýjað að hluta. Suðursvalir. Áhv. hús- bréf 4,1 millj. Verð aðeins 6,9 millj. Flúðasel. Sérlega falleg 104 fm íbúð á 1. hæð. Fjögursvefnherbergi, nýlega endurnýj- aö baðherbergi, l]ósar flisar á holi og eldhúsi, suðursvalir, stæði í bílgeymslu. Verð 8 millj. Fururgrund - Laus. Falleg ca. 75 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Stofa með parketi, stórar svalir, lagt fyrir þvottavél í ibúð. Áhv. 1,2 millj . veðd. Verð 6,5 millj. Álftamýri - Lítil útb. Góð 3ja herb. íbúö á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Rúm- góð stofa með suðursvöjum, eldhús meö góöum innréttingum. Áhv. 4,4 millj. húsbr. Verð 6,5 millj. Verð 2-6 millj. Einarsnes - Gott verð. Góð töluvert endurnýjuð 63 fm 2ja herb. íbúð í fallegu par- húsi á þessum eftirsótta stað. Rúmgóð stofa, fallegt eldhús. Áhv. 2,7 m. húsb. og veðd. Verð 5,5 millj. Túnin - Sér inngangur. Góð 3ja herb. íbúð á góðum stað í bakhúsi við Samtúni með sér inngangi og grónum garði. Áhuga- verð eign. Áhv. veðd. ca. 3 millj. Greiöslub. 15. Þús. á mán. Verð 6 millj. Þingholtin - Gott verð. Töluvert end- urnýjuð 2ja herb. íbúö ájaröhæð með sérinn- gangt. Nýleg innrétting i eldhúsi. Gluggar nýir svo og gler. Áhv. 1,8 húsbréf. Verö 3,6 millj. Glæsileg við Laugaveg. Falleg og rúmgóð 80 fm 3ja herb. á efstu hæð. Tvær saml. stofur, franskir gluggar, mik- il lofthæð. Parket. Þeíta er íbúð fyrir vandláta og kröfuharða. Áhv. 2 millj. hús- br. Verð aðeins 6,2 millj. Barónsstígur. Góö ca. 60 fm 3ja her- bergja íbúð á 1. hæð í góðu húsi á þessum eftirsótta stað. Tvö svefnherb., nýlegt baö, flísar. Áhv. 1,5 millj. Verð 4,9 millj. Hlíðarvergur - Kóp. Falleg 60 fm íbúð ífallegu þríbýlishúsi. Sér inngangur, stór stofa með parketi, rúmgott eldhús með við- arinnréttingu. Áhv. 2,9 millj. húsbr. Verð að- eins 5,1 millj. Jörfabakki - Gott verð. Rúmgóð ca. 70 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í nýfega viðgerðu húsi. Rúmgóð stofa með parketi, tvö góð svefnherb. Ahugaverð íbúð á góðu veröi. Verð aöeins 5,9 millj. Ekrusmári - Einb.Fallegt og vel hannað 174 fm einb. á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Frábært útsýni. Skilast fullbúið að utna, fokhelt aö innan. Verð 9,7 millj. Grófarsmári. Falleg ca. 180 fm parhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Skilast full- búin að utan og fokheld að innan. Frábært verð 8,9 millj. Hægt er að frá húsin lengra komin. Starengi - Einb. Fallegt og velhann- að ca. 150 fm einb. á einni hæð ásamt 27 fm bílskúr. 3-4 svefnherb. Húið er til- búið til afhendingar, fullbúiö að utanog fokhelt að innan. Verð 8,6 millj. SKOÐUNARGJALD ER INNIFALIÐ í SÖLUÞÓKNUN. íf FÉLAG FASTEIGNASALA Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.