Morgunblaðið - 26.05.1996, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 26.05.1996, Blaðsíða 24
24 SUNNUDAGUR 26. MAÍ 1996 MORGUNBLAÐIÐ Morgunblaðið/Þorkell KARLINNIKEXMU Eftir Hildi Friðriksdóttur Fyrir vit þeirra, sem eiga leið um Hverfisgötu bregður iðulega ilmandi kökulykt þegar komið er að mótum Hverfisgötu og Vita- stígs. Ilmurinn berst frá Kexverk- smiðjunni Fróni á Skúlagötu, þar sem verið er að baka einhverja þeirra 22 tegunda sem framleiddar eru hjá fyrirtækinu. Ekki er víst að vegfarendur njóti kökulyktar- innar mörg ár í viðbót, því að sögn Eggerts Magnússonar fram- kvæmdastjóra er framtíðardraum- urinn að finna húsnæði á einni hæð. „Hverfið hér hefur einnig breyst úr því að vera iðnaðarhverfi í íbúðarhverfi," segir hann. Verksmiðjan hefur ekki verið öll sín 70 ár við Skúlagötu heldur hófst starfsemin í húsi Betaníu við Laufásveg síðla árs 1926 og flutt- ist síðar á Grettisgötu 16. Fyrsta árið var framleiðslan 19,2 tonn en árið 1995 var hún orðin um 1.000 tonn. Eigendur að meirihluta Frá síðstu áramótum eru Eggert Magnússon og eiginkona hans, Guðlaug Nanna Olafsdóttir, orðin meirihlutaeigendur í kexverksmiðj- unni. Keyptu þau 55% hlutafjárins af foreldrum Eggerts, Magnúsi Ingimundarsyni og Kristjönu Egg- ertsdóttur, sem munu áfram eiga 45%. Þegar Eggert tók við fram- kvæmdastjórastöðu af föður sínum tók Magnús við stöðu stjórnarfor- manns og yfírstjórnanda fyrirtæk- isins. Eggert deilir framkvæmda- stjórastöðunni með Birni R. Bjarnasyni, sem sér um fjármálin en sjálfur sér hann um markaðs- og sölumál. Með eignabreytingum nú um áramótin dró Magnús Ingi- mundarson sig alfarið út úr fyrir- tækinu og gegnir Eggert þar með einnig stöðu stjórnarformanns. Inn í stjórn komu Sveinn Jónsson end- urskoðandi og Sigurður G. Guð- jónsson lögfræðingur. Eggert legg- ur áherslu á að nauðsynlegt sé að hafa utanaðkomandi menn í stjórn, sem horfi gagnrýnum augum á það sem fram fari. „Maður þarf aðhald og gagnrýni," segir hann. Afi Eggerts, Eggert Kristjáns- son stórkaupmaður, var meðal HfflVINNULIF A SUNNUDEGI ?EGGERT Magnússon fæddist 20.2.1947 í Reykjavík. Hann lauk stúdentsprófi frá MR1965, fór þá í skipa- verkfræði við Norges Tekniske Hogskole í Þránd- heimi og lauk fyrrihluta þess náms, en f ór síðan í viðskiptafræðideild HÍ. Eggert kenndi í nokkur ár við Vélskóla íslands og starfaði við markaðsmál hjá Kexverksmiðjunni Fróni hf. 1976-81. Upp úr því vann hann á eigin vegum, rak m.a. fasteignasölu og var framkvæmdastjóri Glerverksmiðjunnar Esju 1988-91. Arið 1992 varð hann framkvæmdastjóri Kexverksmiðj- unnar Fróns hf. Eggert var formaður Knattspyrnu- deildar Vals á árunum 1985-89 og hefur verið formað- ur Knattspyrnusambands íslands frá árinu 1989. HJÓNIN Guðlaug Nanna Ólafsdóttir sem sér um gæðamál og vbruþróun og Eggert Á. Magnússon framkvæmdastjóri fylgj- ast með nýjustu framleiðslunni, súkkulaðikexinu, sem er að koma á markað. stofnenda kexverksmiðjunnar og hefur því þriðji ættliðurinn tekið við rekstrinum. Eggert yngri gefur ekki mikið fyrir þá goðsögn að þriðju kynslóð sé hættara við að setja fyrirtæki í gjaldþrot en öðr- um. Hann bendir aftur á móti á að á undanförnum 3-4 árum hafi orð- ið umtalsverð veltuaukning innan fyrirtækisins. Veltan er nú um 200 milljónir króna, en aukninguna segir hann að megi bæði rekja til breyttrar áherslu í markaðssetn- ingu og endurskipulagningar. Hann tekur fram að skuldastaða fyrirtækisins hafí verið slæm á undanförnum árum meðal annars vegna gjaldþrots Glerverksmiðj- unnar Esju, sem Frón átti meiri- hlutann í. Skipbrot Frón hefur í gegnum árin kom- ið að rekstri fleiri fyrirtækja eins og Kexverksmiðjunnar Esju, sem var sameinuð Fróni upp úr 1970, og Glerborgar. „Það hafði verið draumur pabba eftir að hann hætti þátttöku í Glerborg, að setja á stofn glerverksmiðju sem fram- leiddi svokallað Thermopane-gler, en það hafði reynst vel á íslandi um árabil. Þeir sem stóðu að rekstrinum með honum fóru fram á að ég kæmi inn sem fram- kvæmdastjóri. Því miður var starf- semin dauðadæmd frá upphafi, því bæði var samkeppnin mikil og all- ur tilkostnaður mun meiri en menn höfðu gert ráð fyrir. Glerverk- smiðjan var ekki starfandi nema í 2-3 ár og fór þá í gjaldþrot. Þetta var hins vegar lærdómsríkur tími. Ég hef gert mörg mistök í Iífinu og þurft að taka mig í gegn. Ég hef lært mikið á því og tel mig því hæfari til að taka á vanda- málum hvers tíma." Eggert segir að fyrirtækíð sé hægt og rólega að vinna sig út úr þeim vanda og vinna undanfarinna ára sé farin að skila sér. „Við telj- um að einmitt nú sé kominn meiri kraftur og „dýnamík" í fyrirtækið. Fljótlega eftir að ég hóf störf náð- um við samkomulagi við lánar- drottna og gerðum áætlanir til nokkurra ára. Þær hafa staðist, þannig að fyrirtækið hefur verið rekið með vaxandi hagnaði undanf- arin þrjú ár. Ég fór aðra hringferð til lánardrottna nú eftir áramótin og þeir samningar gengu mun bet- ur fyrir sig vegna þess að þeir eldri höfðu staðist." Eggert bendir einnig á að stöð- ugleiki í efnahagsumhverfi og lækkandi vextir hafí haft áhrif á gengi fyrirtækisins að undanförnu. Hann segist jafnvel efast um að Frón væri við lýði í dag ef óðaverð- bólga hefði geisað á þeim árum sem skuldir þess voru hvað mestar. Hjá Kexverksmiðjnni Fróni eru framleiddar 22 tegundir af kexi í 32 mismunandi pakkningum, með- al annars 5 tegundir af smákökum sem eru bundnar við jólatíðina. Átta vörutegundir eru með 80% af sölunni, þar af matar- mjólkur- og kremkex og súkkulaðikex ýmiss konar. íslendingar borða um 450-500 tonn af þremur fyrstu flokkunum á ári eða tæp tvö kíló á hvert mannsbarn. „Ég held að matarkexið sé hluti af tilverunni á flestum heimilum. Því er dýft í kaffí og mjólk, það er smurt og sett á það ostur. Einhvern veginn hefur það fylgt kynslóð fram af kynslóð. Auk þess er það drjúgt og matarmikið," segir hann spurð- ur um vinsældir þessa kextegund- ar. Möguleikar á aukningu Frón, sem hefur yfir 25% mark- aðshlutdeildar, er ekki í beinni samkeppni við innlenda framleið- endur en erlenda samkeppnin er því harðari. Eggert er þó bjartsýnn á að fyrirtækið eigi að geta náð aukinni hlutdeild. „Að vísu þurfum við stöðugt að keppa við mörg rót- gróin erlend merki. Það er því und- ir okkur komið að framleíða góða vöru og þá er ég ekki í vafa um að fólk kaupir hana. Ég ætlast ekki til þess að íslendingar kaupi íslenska framleiðslu nema hún sé bæði samkeppnishæf í verði og gæðum." í framhaldi af þessu segir hann að í Frón sé verið að taka á og breyta umbúðum, því þar hafi fyr- irtækið dregist aftur úr. „I hvert skipti sem við munum koma með nýja vöru munum við vanda mjög til hennar," sagði hann og bætir við að einnig þurfi að endurskoða núverandi framleiðsluvörur bæði hvað varðar gæði og umbúðir. Hann segir að vöruþróun sé mjög nauðsynleg og almenn hugarfars- breyting hafi átt sér stað, þannig að nú sé fyrst kannað hvað mark- aðurinn vilji áður en framleiðsla hefjist. „Þegar nýtt kex kemur á markað er búið að baka um 100 tilraunabakstra áður en varan telst fullgerð. Eðlilegur undirbúnings- tími er um sex mánuðir," segir hann. Ein ný vara, heilhveiti-súkkul- aðikex, er að koma á markað þessa dagana og á næstu mánuðum munu aðrar þrjá tegundir sjá dags- ins ljós. Eggert segir að íslending- ar hafi tekið nýjum vörum misjafn- lega vel. „Það er auðvelt að koma vörunni á markað en hins vegar er það alfarið undir gæðum hennar komið hvort viðskiptavinur . vill kaupa hana áfram. A síðustu 2-3 árum, og þó aðallega undanfarið ár, höfum við verið að vanda okkur meira en áður. Þá er ég ekki ein- ungis að tala um framleiðsluna heldur einnig gæðaeftirlit og hrein- læti." Markvisst starf Eggert segir stoltur frá því að innan fyrirtækisins sé nú horft mun markvissar til framtíðar. Á haust- mánuðum var fenginn ráðgjafi til að endurskoða stjórnun fyrirtækis- ins og byggja upp gæðakerfi. Mið- ar það að fyrirbyggjandi aðferðum, þannig að ekkert í framleiðslunni fari úr skorðum. Árangur er þegar farinn að sjást í betri nýtingu hrá- efnis. Hann fullyrðir að matvælaiðnað- inum hafi fleygt mikið fram á und- anförnum árum og menn séu al- mennt að taka sig á í gæðamálum. „Slys vekja menn til enn frekari umhugsunar. Við vorum komnir vel af stað með endurskoðun á öllu hreinlæti þegar mál bakarís MS kom upp á í vetur, en ég held að 611 fyrirtæki í matvælaframleiðslu hafi fengið þarna góða viðvörun og farið í naflaskoðun í kjölfarið. Það átti líka við um okkur. Að vísu höfðu nýjar reglur tekið gildi áður, sem hertu sjálfkrafa á hreinlætinu. Það er þó öruggt að í íslenskum matvælaiðnaði má taka enn frekar til hendinni hvað varðar þessi mál almennt." Eggert segir einn af vaxtabrodd- um fyrirtækisins vera sérpakkning- ar fyrir stærstu viðskiptavinina, meðal annars Hagkaup og Bónus. Byrjað var á því í fyrra og segist hann sjá fyrir sér mikla aukningu í þessum geira á næstu árum. „Við höfum framyfír erlendu fyrirtækin að vera tiltölulega lítil verksmiðja.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.