Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 2
2 C ÞRIÐJUDAGUR 4. JÚNÍ 1996 MORGUNBLAÐIÐ Viðhald og endurbætur Markaðurinn Lágmarkskostnaður vegna endurbóta hefur verið lækkaður í húsbréfakerfmu, segir Grétar J. Guðmundsson, rekstrarstjóri Húsnæðisstofnunar ríkisins. Það á eftir að ýta undir viðgerðir á íbúðarhúsnæði. Sérfræðingar í byggingarmálum telja að viðhaldsþörf íbúðar- húsnæðis hér á landi á næstu árum muni nema verulegum fjárhæðum, jafnvel tugum milljarða króna. Allir byggingarhlutar í íbúðarhúsnæði hafa sinn liftíma og því kemur að endurbótum fyrr eða síðar. Þessir þættir geta haft veruleg áhrif á íbúð- arkaup og húsbyggingar. Því er mik- ilvægt að viðhaldsþörf og endurbóta- kostnaður sé tekinn með í dæmið við kaup eða byggingu. Oft getur aðstoð sérfróðra manna á þessu sviði skilað góðum árangri og stuðlað að því að gera fjármögnun kaupa og bygginga öruggari en ella. Húsbréfalán vegna endurbóta íbúðareigendur geta fengið hús- bréfalán til meiri háttar endurbóta og endurnýjunar á notuðu íbúðarhús- næði. Skilyrði er að a.m.k. 15 ár séu liðin frá fokheldi viðkomandi íbúðar- húsnæðis. Yngra húsnæði er ekki gjaldgengt innan húsbréfakerfisins vegna þessa. Jafnframt þarf að vera um að ræða meiri háttar endurbætur á íbúðarhúsnæðL Endurnýjun á gluggum, lagna- kerfi, rafkerfí, utanhússklæðningu og einangrun eru skilgreind sem meiri háttar endurbætur. Hins vegar telst málningarvinna, endurnýjun á innréttingum og gólfefnum ekki til meiri háttar endurbóta og eru þær framkvæmdir því ekki lánshæfar í húsbréfakerfinu, nema hvað heimilt er að taka tillit til þessara þátta ef um heildarendurnýjun á íbúðarhús- næði er að ræða. Breytingar á reglugerð Reglugerð um húsbréfalán vegna meiri háttar endurbóta og endurnýj- unar á notuðu íbúðarhúsnæði hefur nýlega verið breytt. Lágmarkskostn- aður, sem telst lánshæfur, var þá lækkaður úr 1.120 þúsund krónum í 770 þúsund. Lágmarkslán lækkaði þar með úr 727 þúsund krónum í 500 þúsund. Lánstími húsbréfalána vegna meiri háttar endurbóta og endurnýj- unar getur verið að hámarki 25 ár. Lán sem eru undir 727 þúsund krón- um geta þó ekki verið nema til 15 ára. Umsóknum fækkar Það kemur nokkuð á óvart, að dregið hefur úr umsóknum um hús- bréfalán vegna meiri háttar endur- bóta og endurnýjunar á notuðu íbúð- arhúsnæði. Á fyrstu fjórum mánuð- um þessa árs bárust Húsnæðisstofn- uninni einungis 46 umsóknir um slík lán, samanborið við 74 umsóknir á sama tímabili á síðasta ári. Þrátt fyrir þessa fækkun umsókna er ekki ástæða til að ætla að þetta gefí til kynna að dregið hafi úr endurbóta- þörf á íbúðarhúsnæði. Ein skýring á fækkun umsókna um húsbréfalán vegna-meiri háttar F asteig nasalan KJÖRBÝLI NÝBÝLAVEGUR 14 - 200 KÓPAVOGUR a.a> jaAA FAX 5543307 |2* 564 1400 Raðhus BRÆORATUNGA - KOP. - RA0H. Sérlega fallegt og vel um gengið 294 fm "tvít. endaraðh. m. innb. góðum bílsk. Sér 2ja herb. íb. á jarðh. Fráb. staðsetn. móti suðri. Verð 13,8 miltj. 2ia herb. Opið virka daga 8.30-12 og 13-18 Einbyli ÞVERBREKKA - 2JA. Falleg 45 fm íb. á 7. hæð í góðu lyftuh. V. 4,4 m. GAROHÚS - 2JA + BIL- SKÚR. Gfaesil. ca 60 fm neörí beeö ésamt bílsk. Ftísar, parket. Áhv. byggsj. 5,4 miHj. V. 7,4 m. HÓLMGARÐUR - EFRI SÉRH. Séri. falleg og vel um- gengin 76 fm íb. á 2. hæð. Fráb. staðsetn. V. 7,5 m. VALLARGERÐI - KOP. Séri. skemmtíl. 152 fm tvíi. einb. ésamt 56 fm bítsk. Fráb. staðsetn. Verð 12,7 millj. FURUGRUND - 2JA. Sérl. falleg 54 fm íb. á 3. hæð í góðu fjölb. neðst í Foss- vogsd. Áhv. 2,8 m. V. 5,6 m. GRANDAVEGUR - 2JA. Falleg 35 fm íb. á 1. hæð. Mikið endurn. Áhv. byggsj. 1,7 millj. V. 3,7 m. KARSNESBRAUT. Sérlega falleg 90 fm fb. á 2. hæð f fjór- býli. Nýtt parket ög eldhús, 8ílskör 26 fm. V. 8,0 m. HOLTAGERÐI - KÓP. Sérl. fallegt og vel umgengið 135 fm einb. ásamt 26 fm bílsk. Góð staðsetn. V. 13,4 m. 3ja herb. KARFAVOGUR - 3JA. Sérl. rúmg. 87 fm neðri hæð (kj.) í tvib. Parket. Frab. staðsetn. f ról. hverfi. Áhv. 3,7 m. V. 6,3 m. KAMBASEL - 3JA. Glæsil. og vönduð 84 fm íb. á 2. hæð. Parket. Pvhús í íb. Ahv. 2,4 m. V. 6.950 þ. HÆÐARGARÐUR - 4RA. Sérl. góð 76 fm efri sérh. ásamt rtstofti é þessumfráb. stað. V. 7,5 m. VESTURBERG - EINB./TVÍB. Séri.faltegt 186fm einb. ásamt 30 fm bítsk. Fráb. stað- setn. og útsýní. Nýtt baðh. Sér 2ja herb. íb. á neðri hæð. Glæsieign á góðum staö. V. 13,8 m. NORÐURAS - RVIK. Glaesif. 4ra-5 herb. íb. ásamt innb. bílsk. atls 160 fm. Áhv. 3,4 m. V. 11,4 m. FURUGRUND - EINB./TVIB. Skemmtil. 242 fm eldra einb. á tveimur hæðum ásamt kj. Áhv. 3,2 m. V. 10,7 m. HOLTAGERÐI - KÓP. Sérl. falleg 81 fm neðri hæð í tvíb. Sérinng. Rúmg. herb. Mögul. skipti á 2ja-3ja herb. íb, í góðu fjfelb. V. 6,8 m. ÁLFHÓLSVEGUR. Falleg ca 70 fm íb. á 2. hæð í Steni-klæddu fjórb. ásamt 20 fm bflsk. V. 6,6 m. ÆSUFELL - S HERB. Faileg og frábærl. vel staðsett 125 fm „penthouse"-íb. / góðu lyftuh. Ot- sýní til aflra átta. Skipti mögul. V. .7,9 m. HATROÐ - KOP. - EINB. Glæsil. uppgert 192 fm einb. Fréb. staðsetn. Skipti mðgut. Áhv. húsbr. 3,4 m. V. 12,6 m. Sérhæðir HLIÐARVEGUR - EINB./TVÍB. 154 fm efri sérh. ásamt innb. bílsk. Á neðri hæð ca 60 fm íb. með sérinng. Eínnig é sömu lóð 66 fm hús. V. 15,6 m. ENGIHJALU - 3JA. Sértega góð 80 fm. 4. hæð. V. aðeins 5,9 m. 4ra herb. og stærra SKERJAFJÖRÐUR - RVÍK- URVEGUR. Störglæsil. 81 fm efri sérhæð í nýl. fjórb. ásamt bflsk. Skemmtil. og ról. staðsetn.. Parket. Glæsíeígn. Áhv. byggsj. 4,9 m. V. 9,1 m. BASENDI - RVIK - EINB. Fatlegt og vel um gengíð 156 fm tvfl. eínb. á þessum fráb. stað. Mögul. á einstaktíb. i kj. V. 10,9 m. MAVAHLÍÐ - RISIB. Séri rúmg. og björt 4ra herb. fb. sem skiptíst í 2 herb. og 2 stofur. V. 5,3 m. ÁLFHÓLSVEGUR. Sérl.rúmg. og björt 124 fm efri hæð í tvíb. Skipti mögul. é 3ja-4ra herb. fb. V. 8,9 m. ÁSBRAUT - KÓP. - 4RA. Stórglæsil. uppgerð 4ra-5 herb. íb. á 1. hæð f góðu fjölb. Stutt í alla þjónustu. Ákv. sala. KARSNESBRAUT - KÓP. Falleg 95 fm neðrí hæð i tvíb. Skipti á 2ja-3ja herb. mðgul. V. 7,4 m. HRAUNBÆR - 4RA. Sérl. falleg ca 100 fm íb. á 2. hæð í nýviðg. fjölb. Park- et. V. 7,8 m. ÁLFTAMÝRI - 4RA. Sérl. falleg 3ja-4ra herb. íb. á 3. hæð. Nýtt eldh. o.fl. V. 7,5 m. GRENIGRUND - KÓP. - SÉR- HÆÐ.' Sérl. falleg 130 fm efri hæð í tvíb. ásamt 32 fm bílsk. Áhv. 4,8 miltj. V. 10,6 m. ÁLFHÓLSVEGUR - SÉRH. Sórl. góð neðri sérh. í tvíbýli ásamt bilsk. og nýl. sólskála alls ca 195 fm. Arinn í stofu. Útsýni. I smiðum FJALLALIND - RAÐH. Glæsil. 168 fm raðh. á fráb. útsýnisstaö. Afh. fullg. að utan, og máluð og fokh. að innan. Verð 8,4-8,7 millj. JÖRFALIND - RÁÐH. - KÓP. Glæsil. 196 fm raðh. Verð 8,7-9,2 millj. miðað við fokh. að innan. GRÓFARSMÁRI - PARH. i85fm hús á tveimur hæðum með innb. bílsk. Selst fullb. að utan, fokh. að innan. V. 8,9 m. Aðeins 1 hús eftir. LINDASMÁRI - RAÐH. Fallegt raðh. á einni hæð. Skilast fokh. að inn- an, fullb. en ómál. að utan. Áhv. 6,5 m. V. aöeins 7,9 m. JE, Guðlaug Þorsteinsdóttir, ritari. II Kristjana Jónsdóttir, sölustjóri. Rafn H. Skúlason, lögfr., lögg. fast.sali. endurbóta og endurnýjunar á notuðu íbúðarhúsnæði getur verið sú, að nú bjóða bankar, sparisjóðir og önnur fjármálafyrirtæki lán til lengri tíma en áður og á hagstæðari kjörum en í boði hafa verið lengi. Lán frá þess- um lánastofnunum eru ekkj háð sömu skilyrðum og húsbréfalánin. Veð og greiðslugeta eru væntanlega einu skilyrðin. Aukin vinna iðnaðarmanna Líklegt er að lækkun á lágmarks- kostnaði í húsbréfakerfinu, til að íbúðarhúsnæði teljist lánshæft vegna meiri háttar endurbóta eða endurnýj- unar, muni verða til þess að auka viðgerðir og lagfæringar á íbúðar- húsnæði. Það, ásamt lengri lánum banka, sparisjóða og annarra fjár- málafyrirtækja, mun væntanlega stuðla að aukinni vinnu iðnað- armanna á þessu sviði. Það er að sjálfsögðu gott, sérstaklega með hlið- sjón af því hvað það hefur dregið mikið úr nýbyggingum á íbúðarhúsa- markaði á undanförnum árum. Byssuhilla ÞAÐ er ekki víst að svona byssu- hilla mundi hugnast öllum jafn- vel. I útlöndum eru þó til menn sem koma sér upp svona hillu. Væntanlega eru það veiðimenn í sérflokki - hugsanlega eru slíkir veiðimenn til líka hér á Iandi. ' Umhverfis- mat snjó- f lóðagarða SKÝRSLA um frummat á um- hverfisáhrifum snjóflóðavarna- virkja, sem fyrirhugað er að reisa í fjallinu fyrir ofan Flateyri, hefur verið lögð fram. Skýrslan Kggur frammi til 8. júlí næstkomandi hjá Skipulagi ríkisins, Þjóðarbókhlöðunni í Reykjavík og skrifstofu Flateyrar- hrepps. Almenningi gefast fimm vikur til að kynna sér framkvæmd- irnar og leggja fram athugasemd- ir en þær verða að berast Skipu- lagi ríkisins fyrir 8. júlí, að því er fram kemur í fréttatilkynningu. Fasteigna- söltir í blabinu ídag Agnar Gústafsson bls. 10 Almenna fasteignas. bts. 16 bts.27 Ásbyrgi bts. 21 Berg bts. 24 Bifröst ws. 28 Borgir ws. 18 Borgareign bts. 25 Eignamiðlun ws. 8-9 bls. 17 bls. 8og19 Eignasalan Fasteignamarkaður Fasteignamiðstöðin ws. 23 Fasteignasala Reykjav bis. 12 Fjárfesting Fold bls. 14 ws. 4 Framtíðin ws.25 Frón Garður ws. 16 Gimli H-Gæði bls. 15 Hátún bls. 6 Hóll ws. 20-21 Hraunhamar ws. 7 Húsakaup ws. 5 Húsvangur Laufás Óðal Skeifan Valhöll Þingholt __ WIIIIIIM. ¦ I ¦ jj »111.........Im 1—9 *i ii 0 ¦ ¦ *«^ w*~JI W~~* T—% E__. » II ^ji HJÁ SKANDIA I O KiIIH11í l Það borgar sig að gera verðsamanburð StMÍ S^JO BO BO V

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.