Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 4
ð D iwv.i ÍHÚt .i HUÖAQJUHÍW 4 C ÞRIÐJUDAGUR 4. JÚNÍ 1996 graAjanuonojÉ MORGUNBLAÐIÐ ¦ « .^^""^^ T ¦ '^i Laugavegi 170, 2. hæð, 105 Reykjavík r OJLL) Viðar Böðvarsson FAS'TEIGNASALA viðskiptafræðingur, löggiltur fasteignasali jf Opið virka daga kl 9 - 18. - Sími 552 1400 - Fax 552 1405 Bjarni Sigurðsson, Finnbogi Hilmarsson, Gylfí Þórsson, Haraldur Ólason, Kristín Pétursdóttir, Steinunn Gísladóttir, Viðar Böðvarsson, Ævar Dungal. Einbvlishus Birkiteigur - Mos. Á góðum stað í Mosfelisbæ ca 140 fm sér- býli með innb. bílskúr. 3 svefnherb. og 2 stofur. Gott skipulag. Verð 9,3 millj. 2344 Fagrihjalli - Kóp. Fallegt ca 260 fm 2ja íbúða hús á 2 hæðum með innb. bílskúr. Samþykkt aukaíbúð á jarðhæð. Allur frágangur á innviðum hinn glæsilegasti. Útsýni. Mögu- leg skipti. Áhv. 4,5 millj. Verð 16,7 millj. 976 Hlíðarhjalli - Kóp. Ca 200 fm einbýli á 2 hæðum ásamt 32 fm bflskúr með aukarými undir. Möguleiki á 2 íbúðum. Parket á gólfum. Mikið og fallegt útsýni. Skipti á minni eign ath. Góð eign í suðurhliðum Kópavogs. Verð 16,2 mlllj. 2178 Reykjamelur - Mos. Ca 237 fm hús á friðsælum stað sem þarfn- ast lagfæringa. 5 til 6 herb. og stofa. Par- ket. Heitur pottur. Góður ca 50 fm bílsk. 2100 fm lóð. Réttindi fyrir 5 mín/l af heitu vatni. Skipti á minni mögul. 852 Alfheimar Gott endaraðhús með 2 samþykktum íbúðum. Húsið er alls um 165 fm Nýtt glæsilegt eldhús. Yfirbyggðar svalir. Gott skipulag o.fl. Áhv. ca 3,5 millj. Verð 13 millj. 2340 Hlíðarhjalli - Kóp. Mjög glæsilegt raðhús á frábærum útsýnisstað. 3 góð herb. & 2 stofur. Park- et. Suðursvalir. Bílskýli. Allur frágangur er mjög vandaður. Áhv. byggsj. ca 1,9 millj. Verð 12,3 millj. 2061 Fannafold Nýlegt 3ja- 4ra herb. parhús með innb. bll- skúr. Rúmgott geymsluris. Útigeymsla. Gott útsýni. Áhv.byggsj. og fl. ca 5 millj. Verð 8,9 míllj. Möguleg skipt á 105/104 svæði. Góð eign. 2106 Laugalækur Á góðum stað 170 fm raðhús á þremur hæðum. Stofa, baðherb og eldhús á miðhæð. 3 svefnherb. og baðherb. á efstu hæð og studió-ibúð á jarðhæð. Verð 10,3 millj. SKIPTI Á 4RA HERB. ÍBÚÐ 2360 Leiðhamrar Gott útsýni og nóg pláss fyrir alla. 7 herb. parhús ásamt bílskúr. Áhv. ca. 3,7 millj. Verð aðeins 12,9 millj. Möguleg skipti á minna. 2303 Brattholt - Mos. Stórglæsilegt ca 200 fm raðhús á 2 hæðum. 5 herb. og stofa. Fallegt eldhús. Sólstofa m. arni. Suðurgarður m. góðum sólpaili. Blómaskáli. Skipti á einb. í Mos- fellsbæ.2329 Birkigrund Vorum að fá i sölu fallegt endaraðhús á þessum vinsæla stað. Húsið er ca 205 fm á þremur hæðum + ris. 5-6 svefnherb. Mögul." á sérlbúð í kjallara.Góö eign á góðum stað. 2211 Heiðnaberg Stórglæsil. ca 172 fm endaraðh. á góðum stað ásamt innb. bílskúr. Allar innr. úr beyki og hnotu. Parket á allri efri hæð. Fallegur garöur. Leikvöllur I götunni. Sjón er sögu ríkari. Áhv. byggsj. ca 3,1 millj. Verð 13,4 920 Engjasel Rúmgott ca 189 fm raðhús á 3 hæðum. Vandaðar innréttingar. Góð gólfefni. 5 góð svefnherb. Lóð í rækt. Mjög gott útsýni. Stæði i bílskýli. Skipti á minna möguleg. Verð aðeins 10,9 millj. 835 Eskiholt Stórglæsilegt 366 fm eínbýli innst í botnlanga. Rúmgóð aukalbúð á jarðhæð. Sérsmlðaðar innréttingar, parket og mar- mari á gólfum. Stórfenglegt útsýni. SKIPTI Á MINNA. 2254 Dynskógar Þetta gullfallega 340 fm einbýli á besta stað sem er á tveimur hæóum er nýkomið í sölu. Stór og fallegur garður í mikilli rækt. V. 18,6 millj. SKIPTI Á MINNI EIGN 2358 Logafold Glæsílega fallega innr. 238 fm einbýli ásamt tvöf. bílskúr. 5 svefnherb. og björt rúmg. stofa. Gegnheilt parket og flísar á gólfum. Stór suðurverönd ásamt nuddpotti. Glæsilegt útsýni. Verð 16,9 millj. 604 Heiðarás Stórglæsilegt 290 fm einbýli á tveimur hæðum í enda botnlanga. 6 svefnherbergi og stór stofa. Eikarstafaparket á gólfum. Flísalagður blómaskáli og suðurverönd. Stór þakgluggi yfir eldhúsi. Stórgl. útsýni. Fallegur garður. V. 19 millj. 225 Sjávargata Fallegt einbýli á einni hæð með 38 fm bil- skúr. 3 svefnh. Vönduð eikarinnr. Beykiparket á gólfum. Stofa m. útgangi út á verönd með skjólgirðingu. Stór lóð. Skipti á minna ath. Áhv. 6,3 millj. Verð 12,3 millj. 2250 Rað- oe parhus Brattholt Stórglæsilegt ca 200 fm raðhús á 2 hæðum. 5 herb. og stofa. Fallegt eldhús. Sólstofa m. arni. Suðurgarður m. góðum sólpalli. Blómaskáli. Skipti á einb. i Mos- fellsbæ. 2329 Miðbærínn Skemmtileg ca 133 fm raðhús á sérlega rólegum stað í miðbænum. Falleg skjólsæl lokuð lóð með leiktækjum. 2 stæði f bíl- geymslu fylgja. Staður fyrir vandláta. Ekki missa af þessari. 376 Hæðir Suðurgata - Hfj. Mjög rúmgóð 165 fm sérhæð við Suðurgötu í Hafnarfirði. 4 svefnherb., borðstofa og stofa. 20 fm aukarými á iarðhæð. Verð 11,7 millj SKIPTIÁMINNI IBÚÐ ÓSKAST 2357 Langholtsvegur Snyrtileg ca 119 fm sérhæð ásamt baðstofu í risi með salerni sem er hentugt fyrir ungling eða til útleigu. Húsið nýlega viðgert og málað. Verð 10,1 millj. Áhv. 4,9 millj. Skipti á minni eign ath. 2170 Langholtsvegur Góð ca 65 fm efri hæð I tvíbýli. 3 svefn- herb. og stofa. Sérinngangur. Stór garður. Ath. skipti á stærra I hverfinu. Ahv. 3,0 millj. Verð 6,1 millj. 2270 Hrefnugata Ný uppgerð efri sérhæð í þríbýli á vin- sælum stað. Parket, innr., bað, gluggar o.fl. endurnýjað. Gullfalleg fbúð. Verö 8,7 millj. 2367 Gnoðarvogur Falleg 132 fm hæð ásamt bílskúr með gryfju. 2 rúmgóðar stofur og 3 svefnher- bergi. Útsýni. Rúmgóð ibúð á góðum stað. Verðl 1,7 millj. 2363 Ferjuvogur Falleg 117 fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi á góðum stað. 2 samliggjandi stofur, 3 svefnherb. og rúmgott eldhús. Parket á gólfum. Gott geymslupláss. Lóð í rækt. V. 8,3 millj. Áhv. 4,1 mlllj. 2353 Lynghagi Góð íbúð á 1. hæð f litlu fjölbýli með aukaíbúö! Stórskemmtileg staðsetning I fríðsælu og góðu hverfi. Skipti á minna í Vesturbæ. Verð 9,3 millj. 898 Drápuhlíð Skemmtileg ca 110 fm sérhæð. Fjögur herbergi og stofa. Endurnýjað bað o.fl. Áhv. ca 4,0 millj. Verð 7,6 millj. 2043 Langholtsvegur Glæsileg ca 150 fm efri sérhæð í góðu þríbýli með útsýni yfir Laugardalinn. Par- ket. Nýl. innr. i eldhúsi. Nýl. hitalagnir. Bíl- Skúr. Ath. skipti. 2267 Barmahlíð Gullfalleg 1. hæð á besta stað í Hlíöunum. 3 svefnherb. og 2 stofur. Parket og flísar. Gengið úr borðst. niður í garð. Ca 20 fm aukaherb f kj. m. aðgangi að baðherb. Sérinng. Áhv. ca 3,9 millj. f byggsj. o.fl. Verð 9,9 millj. 583 Skiptaskrá Foldar Eignaskipti eru einföld og fljótleg leið til að eignast draumaibúðina. Fold er með sérstaka skiptaskrá þar sem skráðar eru eignir aðila sem vilja skipta á ódýrari eða dýrari eignum Hafðu samband og skráðu eignina á listann og við sjáum um afganginn. Hafðu samband - það borgar sig. Hátún I þessu fallega húsi er 140 fm hæð og ris ásamt bílskúr. Á hæðinni eru 2 samliggjandi stofur, eldhús m. öllu nýju, flísalagt baðherb., og svefnherb. í risi eru 4 svefn- herb. og f/ísalagt baðherb. Kvistar f risi og suðursvalir. V. 11,8 millj. 834 4ra-6 herb. Þyerholt NÝ. Skemmtileg ca 140 fm hæð og ris í nýju lyftuh. 2 herb og stofa á hæð. 2 herb. í risr. Par- ket á gólfum. Tvennar svalir. Fal-leg ekfhúsin- nr. Stæði í bílgeymslu. Verð 10,9 millj. 520 Álftamýri Virkilega góð 100 fm Ibúð á 4. hæð ásamt 21 fm bílskúr. Parket á gólfum, 3 svefn- herb. og rúmgóð stofa m. suðursvölum. Verð 8,2 millj. SKIPTIÁ MINNA 2362 Hraunbær 4ja herb. ibúð á 3. hæð I toppstandi. Beykiparket á allri íb. góðar innrétt., suðursvalir o.fl. Verð 7,5 millj. 2193 Eyjabakki Vel skipulögö ca 90 fm Ibúð. 3 herb. og stofa. ibúðin er hin boðlegasta I alla staði. Verð aðeins 7,1 millj. Góð eign. 2132 Hraunbær Björt ca 109 fm íbúð á 1. hæð ásamt auka- herb. á jarðhæð með aðgangi að baðherb. Mjög snyrtiieg íbúö með nýju eldhúsi og baði. Vestur- og aUstursvalir. Góð sameign. Verð 7,9 millj. 972 Njálsgata Góð 95 fm íbúð á 2. hæð í nýlega viðgerðu steinhúsi. 4 svefnh. m. skápum. Gegnheilt parket á gólfum. Snyrtileg sameign. Verð 7,2 millj. SKIPTI Á MINNI OG ÓDÝRARI ÍBÚÐ810 Nýlendugata Rúmgóð Ib. í gamla vesturbæ á 1. hæð ásamt aukaherb. í risi. 2 svefnherb. og möguleiki á 3 svefnherb. Tvær saml. stof- ur og rúmg. eldh. Stórar suðursvalir. Eign sem býður upp á mikla mögiíleika. Áhv. 2,5 rnillj ( byggsj. Verð 6,7 millj. 791 Álfheimar Mjög rúmgóð ca 97 fm Ibúð á 3. hæð. Suðursvalir. Góð sameign. Stutt frá allri þjónustu. Verð 7,8 millj. 380 Njálsgata Glæsileg ca 145 fm fb. á 3. hæð + ris I góðu fjölbýli. 4 herb. og 2 stofur. Tvennar suðursvalir. Endurn. gle'r að hluta. þessi ibúð kemur skemmtilega á óvart. 2282 Hamraborg Rúmgóð og falleg ca 123 fm 5 herbergja íbúð ásamt bílgeymslu. Parket á gólfum og flisar á baði. Nýleg innr. I eldhúsi. Stutt í alla þjónustu. Möguleg skipti á minna. Verð 7,7 millj. 2260 3ja - herb. Jörfabakki Góð ca 90 fm íbúð á 1. hæð f góðu fjöl- býli. Aukaherb. í kjallara. Barnvænt hverfi. stutt i aila þjónustu. 2366 Flókagata Björt og glæsileg ca 87 fm nýstandsett 2- 3Ja herb. ib. á góðum stað. Fallegar flísar á gólfum. þríbýlishús. Áhv. byggsj. ca 4,4 millj. Verð 7,7 millj. 924 Kambasel (búð með stækkunarmöguleika. Snyrti- leg ca 104 fm björt íbúð á 2. hæð ásamt ca 50 fm óinnréttuðu risi. Svalir í suðaustur. Áhv ca 4,8 milj. Verð 6,9 millj. 2311 Rauðarárstígur Vel skipulögö ca 72 fm Ib á 3. hæð. Parket á gólfum. Baðherb. nýlega lagf. Mjög fall- egt útsýni í vestur. Verð 5,7 milfl. 2171 UPPSELT I GARÐABÆ Vegna mikillar sölu á einbýlis- og raðhúsum vantar okkur tilfinnanlega góð hús á skrá. Nú er rétti tíminn-allt selst Stelkshólar Mjög snyrtileg 5 herbergja íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli. Stórar svalir og stórglæsilegt útsýni. Húsið allt nýmálað. Mjög snyrtileg sameign. Ca 22 fm bfiskúr. Áhv ca 2,6 millj. Verð 8,2 millj. 353 Dalsel Gullfalleg endaíb. á 2. hæð i snyrtilegu fjöl- býli. 3 herb. og stór stofa. Ýfirbyggðar austursvalir. Gott útsýni. Bllgeymsla. Barnvænt hverfi. Stutt f alla þjónustu. Áhv. 4,0 millj. Verð 7,7 millj. 2259 Hraunbær Stór og björt 112 fm íbúð á 1. hæð. þrjú svefnherb. og stór stofa. Tvennar svalir. Parket á holi, gangi og stofu. Rúmgott eld- hús með borðkrók. Mögul. skipti. Verð 7,9 millj. 2188 Kambsvegur Mjög góð og björt 117 fm fbúð á 3. hæö í þrfbýli. Rúmgóð herb. og stórt eldhús. Parket. Aukaherb. á hæðinni með sérinn- gangi og baðherb. Gott verð, aðeins 8,3 millj. 2005 2005 Norðurmýrin Á efstu hæð í fjórbýli mjög hugguleg ca 90 fm fbúð. 2 herb. og 2 stofur. Parket. Nýl. gler og gluggar. Hús í góðu ásigkomulagi. Vilja skipti á stærrl eign. Verð 7,1 millj. .2341 Garðhús Gullfalleg 5-6 herb. ca 140 fm íb. á 2 hæðum. Á neðri hæðinni eru stofur m. par- keti, eldhús m. fallegri innr. og baðherb. flísalagt I hólf og gólf. Á efri hæðinni eru 4 rúmg. svefnherb. u. súð. Mahogní-hurðir. Vönduð eign. V. 10,9 millj. 2255 Fálkagata Falleg 93 fm Ibúð á 1. hæð. 2 bamaherb. & rúmgott hjónaherb. m. skápum. Stór stofa m. suðursvölum og eldhús m. nýle- gri innréttingu á tveimur hliðum. V. 7,8 millj. Skipti á stærra eða minna koma tll greina. 2225 Skipasund Snyrtileg ca 85 fm sérhæð í einlyftu tvfbýlishúsi. Nýtt þak og fleira endurn. Allt sér. Góður garður. Áhv ca 3 millj. Verð 6,9 mlllj. 2110 Gaukshólar Björt og vel skipulögð ca 74 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. (búðin snýr öll f suður og er með nýjum gólfefnum. þvottahús á hæðinnl. Stutt i skóla og alla þjónustu. Áhv. 4,0 húsbréf. Verð 6,5 millj. 2017 Vesturberg Vorum að fá i einkasölu fallega ca 88 fm vel skipulagða Ibúð á 2. hæð f mikið endurnýjuðu fjölbýli. Parket og fllsar. Sérþvhús í Ib. Áhv. 3,9 millj. Verð 6,7 millj. 2248 Hverfisgata Rómantísk ca 70 fm risíbúð. Nýtt þak og nýir gluggar. Geymsluloft yfir Ib. Góð íbúð á vinsælum stað. Eign sem hefur mikla mögl. Áhv. 2,0 millj. Verð aðeins 5,4 milfl. 2020 Ránargata Falleg, mikið endurn. og vel skipulögð 3- 4ra herb. íb. á 4. hæð f hjarta borgarinnar. Nýl. eldhús- og baðinnr. Parket. Stórar svalir. Verð 6,9 mlllj. 342 Sörlaskjól Mjög góð kjallaraíb. I þrfbhúsi við sjóinn. Stofa og hol m. fallegum flísum. 2 svefn- herb. og eldhús m. góðu parketi. Sérin- ngangur. Húsið nýlega klætt. Verð 6,1 milfl. 554 Krummahólar Skemmtileg ca 70 fm íbúð á 4. hæð í lyf- tuhúsi. Hús allt nýlega viðgert. Parket á stofu og herb. Suðursvalir. Verð aðeins 5,5 millj. 2275 Einholt Góð 3ja herb. íb. á 1. hæð í fjórb. Nýir glug- gar og gólfefni. Endum. rafmagn o.fl. I kj. er herb., eldhús og bað sem fylglr og er mjög hentugt til útleigu. Geymsluskúr fylgir. 567 '. Kleppsvegur Rúmgóð endaíbúð með fallegu útsýni. 2 svefnherb., stofa og borðstofa. Nýtt par- ket á gólfum. Ahv. 2,7 millj. byggsj. Verð 6,3 milfl. 2087 Njálsgata Mjög góð íb. á 1. hæð I snyrtilegu fjölb. Parket. Suðursvalir. Endurn. gler og raf- magn. Nýl. baðherb. Gott verð. 2281 Eskihlíð I nýviðgerðu húsi ca 87 fm íbúð á 3. hæð. MJög gott skipulag. Aukaherbergi I risi. Verö 6,3 millj. 2265 Hrísmóar Sérlega glæsileg ca 90 fm íbúð á 7. hæð í nýviðgerðu lyftuhúsi. Allt nýtt á baði. Nýtt Merbau-parket. Stórbrotið útsýni. Verð 8,3 milfl. 2342 Öldugrandi Gullfalleg 72 fm ibúð á 2. hæð í tveggja hæða húsi ásamt 25 fm bílskúr. Merbau parket og flísar á gólfum, 2 rúmgóð svefn- herb. og stofa með útgang út á suðursvalir. Franskir gluggar. Frábær staösetning. Stutt f alla þjónustu. V. 8,3 millj. 2286 2ja - herb. Tryggvagata Góð 63 fm íbúð á 2. hæð I Hamarshúsinu. Útsýni yfir höfnina. Góð eign. Verð 5,5 milfl. 2356 Grettisgata Ósamþykkt ca 40 fm íbúð á jarðhæð í fall- egu húsi. Nýlega tekin f gegn úti sem inni. Áhv. 1,2 milfl. Verð 2,7 millj. 2090 Reynimelur Falleg björt ca 56 fm íbúö á 2 hæð. Stórar suðursvalir. Vel skipulögð með nýju park- eti. Eldhús og bað endurnýjað. Ahv. ca 3.2. Verð 5.8 mllfl. 2316 Karlagata Snyrtileg ca 52 fm jarðh./kj. Gott eldhús, rúmgóð stofa og svefnherbergi. Nýtt gler I ibúð. Verð 3,9 millj. 2082 Ásgarður Björt og falleg ca 58 fm Ibúð jarðh./kjall. Ný eldhúsinnr. Parket á gólfum. Nýstands. baðh. Hægt að ganga úr eldhúsi í skjól- sælan suðurgarð. Áhv. ca 3.2 millj. byg- gsj. Verð 5.8 milfl. 2314 Jöklasel Rúmgóð og björt ca 71 fm endaíbúð á 1. hæð I litlu fjölbýli. Suður svalir. Sameign öll nýlega standsett. Verð 5,7 millj. 2312 Engihjalli Virkilega falleg og hlýleg íbúð ca 63 fm á 5.hæð I lyftuhúsi. Parket á gólfum. Glæsi- legt útsýni. Húsið allt nýlega lagfært og málað. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð 5,2 millj. 2313 Kleppsvegur Hugguleg ca 59 fm íb. á 2. hæð i mjög góðu fjölb. Ib. snýr öll I suður, ekki að Kleppsvegi. Stórar suðursv. Nýviðgert hús og þak. 578 Skipasund Skemmtileg ósamþ. risíbúð í þríbýli á þessum vinsæla stað. Ibúöin er skráð 34 fm en það nýtast vel ca 50 fm Góðar suðursvalir. Rúmgóð stofa. Fín fyrstu kaup. 2243 Snorrabraut Falleg og mikið endurn. ca 60 fm ib. á 3. hæð sem snýr út að Grettisgötu. Parket. Góðar innr. Nýl. þak. Áhv. 2,9 millj. bygg- sj. Verð 5,2 millj. 858 Lækjargata Rúmgóð 2ja herbergj Ibúð ásamt bllskýli I nýlegu lyftu húsi. Falleg Ibúð f hjarta bor- garinnar. Áhv. ca. 4 millj. i cjóðum lánum. Verð 7,4 millj. 2337 Gljúfrasel Sterk 2|a herbergja íbúð í tvibýli. Allt sér. 20 fm svefnherbergi. Falleg verönd. Áhv. 1,1 millj. Verð. 6,3 milfl. 2334 Urðarholt - Mos. Gullfalleg ca 65 fm (búð á 1. hæð i litlu sambýli. Parket. Gengt út á góðan sólpall og suðurgarð. Áhv. ca 3,2 millj. Verð 5,950 millj. 2089 Melhagi Gullfalleg jarðh/kjallari. Nýlega uppgerð ' íbúð með parketi í litlu fjölbýli. Skipti á stærra ath. Áhv ca 3,1 millj. Verð 6,1 millj. 2081 , Hlíðarvegur Falleg ca 60 fm Ibúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. Sérínngangur. Rúmgott eld- hús m. borðkrók. Parket á gólfum. Rólegt' hverfi og góð staðsetning. Verð 5,2 mlllj. Ahv. 2,9 milfl. Skipti á bfl möguleg. 820 f

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.