Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 5
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIDJUDAGUR 4. JUNI 1996 C 5 ;Bias FÍXAC ¦ FASTEKiNASAI.A Brynjar Harðarson viðskiptafrœðingw GlIÐRÚN ÁRNADÓTTIR löggiltur fasteignasali Karl G. Sigurbjörnsson lögfrœðingur Sigrún Porgrímsdóttir rekstraifrœðingur 568 2800 SERBYLI HOFGARÐAR 29591 Glæsilegt 290 fm einbýlishús ásamt 51 fm tvöf. bílsk. Vel staðsett hús innanlega i lokaðri götu. HúsífJ er að stærstum hluta á einni hæd og gefur mjög mikla nýtingarmöguleika. Æskileg skipti á minni eign. Verð kr. 21.500.000 MIÐSTRÆTI 29568 Fallegt 300 fm einbýlishús í Þingholtunum. Gott skipulag og möguleiki á tveimur íbúðum. Húsið er tvær hæðir, ris og kjailari og hefur alla tíð ver'tð vel viðhaldið. Býður upp á ýmsa möguleika s.s. skólí o.fl. Allar nánari uþplýsingar á skrifstofu Húsakaupa. MELBÆR 29515 Mjög vandað og fallegt 170 fm raðhús á 2 hæð- um auk bílskúrs. Húsið nýtist mjög vel og er vel staðsett með skjólsælum suðurgarði. Parket og flísar á gólfum. Verð kr. 14,2 millj. VESTURBERG 29397 247 fm vandað einbýli á frábærum útsýnisstað í neðstu röð. í húsinu eru 2 íbúðir og mikið auka- rými i kjallara. Húsið er klætt með Steni og í mjög gódu ástandi. Nýl. gróðurskáli og fallegur garður. Ymis skipti möguleg. Verð 13.900.000 KÁRSNESBRAUT 29280 121 fm efri sérhæð á frébærum útsýnisstað ásamt 30 fm bílsk. Parket. Sérinngangur. Rúm- góðar stofur og eldhús. Gott verð 8,9 millj. HLÍÐARHJALLI 28838 183 fm einbýli á 2 hæðum í suðurhl. Kóp. ásamt 28 fm bsk. 4-5 svefnherb. Fallegt útsýni. Góð lóð. Áhv. ca 4,0 millj. I hagst. lánum. Verð 16 millj. DOFRABERGHF 27080 228 fm endaraðhús á tveimur hæðum, allt að 5 svefnherbergi. Möguleiki á tvíbýli. Eikarparket. Flísalagt bað. Stórar suðursvalir. Góður garður. Áhv. 4,3 millj. góð lán Verð 12,9 millj. REYKJAFLÖT MOSFELLSDAL 21414 Fallegt 156 fm einh. á 6000 fm eignarl. í Mosf.dal. kjörin eign fyrir útivfólk og dýravini. Upphafl. gert ráð fyrir gróðrarstöð. Áhvilandi 6,5 millj. Verð 12,0 millj. SERR7EÐIR Vantar 100-120 fmhæðirí Vesturbæ eöa Hlíðunum. Einnig stærri sérhæðir með bílskúr miðsvæðis og í Grafarvogi MARARGATA 20855 86 fm gullfalleg 3ja herb. íb. á besta stad í vestur- bæ í steyptu þríbýlishúsi. Endurnýjuð. Nýtt eik- arparket. Góður garður. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 7,8 millj. GNOÐARVOGUR - GÓÐ KJÖR 7919. 89 fm góð sérhæð efst i fjórbýli. Talsvert endur- nýjuð ibúð m. suðursv. og frábæru útsýni. Góð ibúð i góðu húsi. Áhv. 1,9 millj. Verð 7,5 millj. Góð greiðslukjör í boði. ÁLFHEIMAR 18461 Glæsileg 150 fm efri sérhæð, öll nýlega endurnýj- uð. Stór bílskúr. 5 svefnherb, 2 baðherb. Falleg og vel nýtt eign. Rækt. garður. Verð 12,9 millj. GNOÐARVOGUR 29278 Falleg 135 fm sérhæð ásamt 35 fm bilsk. á góðum stad. Húsið er klætt að hluta. Sólarsvalir. Parket. Forstofuherb. með leigumöguleika. Verð 10,9 millj. 4 - 6 HERBERGJA ALFTAHOLAR 29481 93 fm 4ra herb. ibúð ásamt 27 fm bílskúr i nývið- gerðu lyftuhúsi. Nýtt eldhús. Tvennar svalir. Frá- bært útsýni. Verð 7,9 millj. KJARRHÓLMI 29095 Falleg 4ra herb. íb. á efstu hæð i góðu fjölb. 3 svefnherb. Þvottahús í íb. Gódar innr. Parket. Út- sýni. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verd 7,4 millj. Suðurlandsbraut 52, við Faxafen • Sími: 568 2800 • Fax: 568 2808 O p i ð v i r k a d a g a 9-18 laugardaga 11 - 13 sunnudaga 12- 14 ÆSUFELL 26547 124 fm „PENTHOUSE"-íbúð á 8. hæð. 3 svefn- herb. Gríðarlegt útsýni til allra átta. Þrennar sval- ir. Sólskáli. Sérþvottahús i ib. Sérgeymsla á hæð. Gott verð aðeins 7,5 millj. ÁLFTAMÝRI28885 Rúmgóð 3-4ra herb. endaíbúð á 3. hæð i góðu fjölb. Nýtt eldhús. Nýl, gler. Parket og teppi. Heit og köld geymsla. Snyrtileg sameign. Bílsk.réttur. Verð 7,7 milli. VESTURBERG 20119 95fm4-5herb. ibúð á 1. hæð i góðu litlu stiga- húsi. Vandað eldhús. Flísalagt bað. Eikarparket. Vel staðsett m. tilliti til skóla og verslana. Áhv. 2,8 millj. Verð 7,2 millj. Laus við samning. KRUMMAHÓLAR - „PENTHOUSE" 133 fm ibúð á tveimur hæðum, ásamt stæði í bílg. Vand. innr. Parket. Flísar. 2 baðherb. Nýtt eldhús. Tvennar svalir. Frábært útsýni. Falleg eign í gódu húsi. Verð 8,5 mill BUÐARGERÐI29327 Vel skipulögð 84 fm 4ra herb. endaibúð á 2. og efstu hæð í litlu fjölbýli. Suðursvalir. Fallegt út- sýni. Laus strax. Verð 7.500.000 DVERGABAKK114863 86 fm góð 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr í góðu húsi. Mikið útsýni. Nýstandsett baðher- bergi. Nýleg gólfefni. Góð sameign. Verð 6,9 millj. FLÉHURIMI22894 Mjög falleg fullbúin 111 fm iþúð i nýju fjölbýli ásamt stæði i opnu bilskýli. ibúðin er fullbúin með Merbau-parketi og flísalögðu baði. Glæsileg eign. Áhv. 5,6 millj. með greiðslubyrði 34 þús. pr. mán. Verð 8,7 millj. ASPARFELL 27012 SÉRINNGANGUR 27012 135 fm íbúð á tveimur hæðum í góðu lyftuhúsi, ásamt innbyggðum bilskúr. Sérinngangur af svöl- um . 4 rúmgóð herbergi og góðar stofur. Sér þv- hús. Verð aðeins 8,9 millj. áhv. rúml. 4 millj. í góð- um lánum. DÚFNAHÓLAR 10142 Góð 4ra herb. ibúð á þriðju hæð ásamt góðum. bilskúr. Tvennar svalir. 3 svefnherb. Frábært út- sýni. Verð 7,6 millj. LEIRUBAKKI24841 103 fm 4ra herb. íb. á 3ju og efstu hæð í góðu fjölbýli. Parket. Þvottaherb. í íb. Stutt í þjónustukj. Ahv. 3,7 míllj. Verð 6,8 millj. FLÉTTURIMA 22961 104 fm glæsiib. á 3.hæð ásamt góðri bílg., Fullbúin eign m. glæsil. innr.. Parket, flísal. bað. Góðar svalir og frábært útsýni. Áhv. 6 millj. húsbréf Verð 9,9 millj ARNARHRAUN - HF 21698 110 fm góð 5-6 herb. íb. á 1. hæð. 4 svefnherb. Suðursv. Bílskréttur. Parket. Áhv. 2,3 millj. byggsj. Verð 7,3 mtllj. 3 HERBERGI ALFHOLT-HF 29559 Stórglæsileg ný 104 fm ibúð á 1. hæð i nýju góðu húsi. Glæsilegar sérsmiðar innréttingar. Flísar og parket. Flísalagt baðherb. Sérsm. eldh. Áhv. 6,3 millj. húsbr. Verð 8,9 millj. Vantar 3ja herb. í Fossvogi eða nágrenni. Einnig 3ja herb. íbúðir miðsvæðis með bílskúr. EFSTIHJALLI 29476 91 fm björt og rúmgóð ibúð, ein á hæð, í góðu litlu fjölbýli m. frábært útsýni. ENGJASEL 29388 Mjög falleg og vel skipulögð 89 fm 3ja herb. íbúð á 3ju hæð I einstaklega góðu f jölbýli. Parket. Nýttflí- sal. bað. Stórt stæði í bílgeymslu. Húsið allt klætt. Endurnýjað þak og nýstandsett glæsileg lóð. EFSTASUND 29034 88 fm 3ja herb. íb. björt og rúmgóð á jarðhæð í þríþýli. Parket. 17 fm útiskúr. Áhv. 4,3 millj. hús- bréf. Verð 6,5 millj. Lækkað verð! Nú getur þú gert góð kaup á eftirtöldum eignum: Austurströnd - Sérirtng. Glæsileg 124 „studio" a 2.hæð i vin- saelu fjóTbýli. Serinng. að norðanverðu. Sérstök og skemmtileg eign. Ser þvhús. Vanriað bað. Gastæki og háfur í eldhusi. Merbau-parket. Laus strax. Lyklar a skrifstofu, Ásgaröur28498 11fO mii||. 11,3 millj. 182 fm endaraðhús, tvær hæðir og kjall- ari þar sem móguleiki er a seribúð.Góð- ur ræktaður garður. Laus fljótlega. Álfaskeið - HF 28035 &é& rwilij. 4,5 míilj. Rúmlega 53 fm. Björt og vel skipulögð ibuð m, stórum s-svölum i góðu nyviðg. fjölbyli. Snyrtileg sameign og goður garður. Dúfnahólar 10142 3»S millj. 7,G millj. Gbð 4ra herb. ibuð á efstu hæð i litlu fjolbyli asamt innbyggðum bilskur. Tvennar svalir. Frabært útsýni. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. Efstihjalli - Kóp 24214 G»2 millj. 5,9 millj. 70 fm 2ja herb. ibuð á 2. og efstu hæð í litlu fjölbyli. Parket.Fallegt útsýni og góð sameign. Eigninni fylgir hlutur í íbúð í kjallara sem er leigð út þannig að íbúar greiða engin húsgjöld. Áhv. 3,1 millj. Efstasund 28659 te . ¦;:»,¦',..'¦ '.¦:. :, ¦¦ 61 fm íbúð í kjallara í góðu húsi. Sérinn- gangur. Allt að 3 svefnherb. Sérstl. góð nýting. Gólfefni að miklu leyti endurnýjuð. Krummahólar 26962 72 fm 2ja herb. ibúð í góðu litlu lyftuhúsi m. sérinng. frá svölum. Mikið endurn. eign. Parket. Sér þv-hús í íbúð. Stórar s- svalir. Frábært útsýni. Áhv. 3 millj. byggsj. Keilugrandi 28897 Falleg og rúmgóð 3ja herb. ibuð ásamt stæði í bilgeymslu. Nýlegt baðherb. Tvennar svalir. Vandaðar innr. Laus strax. Skeggjagata 25303 •&f4-h»%£4J|. 3,9 míllj. 46 fm íbúð í kjallara í þribýli, Scrinng. Talsvert endurnýjuð björt og góð eign. Ræktaður gatður. Áhv. 2 millj. byggsj. HJARÐARHAGI 29279 Falleg mikið endurnýjuð 85 fm 3ja herb. íb. á 3ju hæð I góðu húsi. Endurn. baðherb. og eldhús. Parket. Góð sameign. Suðursvalir. Áhv. byggsj. 3,7 millj. Verð 7,5 millj. HAGAMELUR 29199 Góð 73 fm ibúð í lítið niðurgröfnum kjallara i mik- ið endurnýjuðu húsi. Nýlegt eldhús og bað. Björt og skemmtileg eign. Áhv 1,7 millj. byggsj. Verð 6,1 milli. HAMRABORG 29112 Mjög gód 92 fm ibúð á 1. hæð i gódu húsi við Hamraborg. Stæði í bílgeymslu. Ibúðin er mikið endurnýjuð s.s. gölfefni og innr. Nýtt eldhús. Fllsalagt bað. Áhv. 3,2 millj. húsbréf. Lækkað verð adeins 5,3 millj. SKERSEYRARVEGUR - Hafnarfirði 29479 Þessi fallega 2ja herb. neðri sérhæð í steinsteyptu tvíbýli innst í lokaðri götu ertil sölu. Eignin er svo til öll endurnýjuð og í mjög góðu standi. Fal- legur ræktaður garður. Áhv. 2,1 millj. góð lán. Verð 4,8 millj. LOGAFOLD 28999 Tæplega 100 fm glæsileg útsýnisíbúð á efstu hæð i sérstaklega vel staðsettu litlu fjölb. neðst i Logafold. Stórt eldhús. Sér þvhús. Útbyggður gluggi. S-svalir. Parket. Áhv. 4,5 millj. byggsj. Verð 8,5 millj. KEILUGRANDI28897 Falleg, rúmgód 3ja herb. íbúð ásamt stæði i bílsk. Nýlegt baðherb. Tvennar svalir. Vandaðar innr. Gott hús. ibúðin getur verið laus við samning. Verð 7,5 millj. BARMAHLÍÐ 28823 Björt og rúmgóð mikið endurn. 3ja herb. íbúð í kjallara I goðu húsi. Nýtt eldhús. Nýl. gler og gluggar. Parket. Ræktaður aflokaður bakgarður. Góð eign. Áhv. 2,5 millj. byggsj. Verð 5,8 millj. KJARRHÓLMI - KÓP. 75 fm falleg 3ja herb. íb. á 1. hæð í nýviðg. fjölbýli m. frábært útsýni yfir Fossvoginn og Rvík. Mikið endurn. eign. Parket, flisalagt bað, hv. eldhús. Steni-klætt hús. Stutt i útivistarsvæði, skóla o.fl. Gervihnattadiskur. Áhv. 3,5 millj. Verð 6,5 millj. SMYRLAHRAUN 25879 Mjög gáð 85 fm 3ja herb. endaíb. 14-býlum stiga- gangi í litlu fjölb. ásamt 28 fm endabilskúr. Hús og sameign nýl. tekið í gegn. Nýtt þak. Endurn. bað. Sér þvhús. Skemmtileg íbúd. Laus strax. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 7,5 millj. LANGHOLTSVEGUR 22615 90 fm 3ja herb. íbúð i kjallara i góðu 3-býli. Sér inngangur. Björt og rúmgóð íbúð. Góður rækt. garður. Áhv. 3,2 millj. Verð 6,2 millj. Laus fljótlega. BJARNARSTÍGUR 29001 Tvær ib. sem seljast saman. Annars vegar 48 fm einstklíb. í kjallara og hins vegar 3ja herb. 66 fm íb. á hæð. Bádar íb. mikid endurnýjaðar. Áhv. 2,9 millj. húsbréf. Einungis 3 íb. i húsinu. FÍFURIMI 25516 Sérbýli á blokkarverði 100 fm 3ja herb. efri sér- hæð í 2-býlis parhúsi. Sérinng. Parket. Marmari. Beyki-innr. Flísal. baðherb. Góðar s-svalir. Áhv. 5 milij. húsbréf. Verð aðeins 7,9 millj. BRÆÐRAB.STÍGUR 23294 I nágrenni Háskólans. 74 fm rish. 13-býlu eldra steinh. íb. er mikið endun., m.a. eldh. og bað,- Danfoss. Góð sameign og garður. Áhv. 2,6 millj. Verð 5,7 millj. ÞINGHOLTSSTRÆT113289 94 fm falleg 3-4 herbergja íbúð á 1. hæð i fallegu steinhúsi. Innréttingar og gólfefni endurnýjuð. Áhv. kr. 2,4 millj. Verð kr. 8.300.000 2 HERBERGI BERJARIM112343 60 fm gullfalleg 2ja herb. ibúð á l.hæd I nýju fjöl- býli ásamt stæði í vandaðri bilageynislu. Sér þv- hús. Allar innr. og gólfefni í stíl. Hvitt/Mahogny og Merbau. REYKÁS 22710 69 fm falleg 2ja herb. íb. á 1. hæð í litlu fjölbýli. Utsýnisvalir. Parket. Flísalagt baðherb. Sér- þvottahús í ib. Áhv. 3,3 millj. byggjs. Verð 6,0 millj. REYKAS 29312 70 fm falleg 2ja herb. íb. á jarðhæð í litlu fjölbýli. Vandaðar innr. Nýtt eldhús. Flísalagt bað. Sólver- önd. Áhv. hagstæð lán 4 millj. Verð 6,4 millj. ÁLFTAHÓLAR 29282 Gullfalleg 2ja herb. íb. á 5. hæð í lyftuhúsi. Mikið endurnýjuð m.a. baðherb. Nýtt parket á gólfum. Útsýni. Ahv. hagstæð lán 2,9 millj. Verð 5,1 millj. ÁLAGRANDI29043 63 fm ibúð á 2. hæð í gódu húsi. Mjög rúmgóð og björt. Suðursvalir. Góðar innr. Parket. Áhv. hag- stæð lán 2,3 millj. byggsj. Verð 6,0 millj. HRAUNBÆR 29019 63 fm 2ja herb. ib. á 1. hæð í góðu nývidgerðu húsi. Rúmgóð og björt íbúð. Ahv. 3,1 millj. byggsj. m. greiðslub. 17 þús. á mánuði. Verð 5,1 millj. LAUGAV. V. MJÖLNISHOLT 28118 Rúmgóð og falleg íbúð á 3. hæd í steinsteyptu húsi. Franskir gluggar. Parket. Góð sameign. Áhv. 2,2 millj. Verð aðeins 4,5 millj. FROSTAFOLD 26603 Glæsileg 70 fm 2ja herb. íbúð i nýl. lyftuhúsi. Sér þvhús í ibúð. Stórar v-svalir. Fallegt útsýni yfir Rvik. Stutt i alla þjónustu. Verið að gera við húsið á kostnað selj. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð 6,7 millj. HÁTÚN 25866 54 fm góð 2ja herb. ibúð i nýviðgerðu lyftuhúsi miðsvæðis i borginni. Nýlega endurnýjað bað- herb. Suður svalir og sérlega góð sameign . Verð 4,7 millj. NYBYGGINGAR BREIÐAVIK 22710 Sérstaklega vel staðsett 152 fm radhús á einni hæð m. innb. bílskúr. Húsin seljast fokheld að innan fullbúin að utan m. gleri og hurðum á 7,8 millj. Tilbúin til innréttingar á 10,3 millj. og fullbúin án gólfefna á 12,1 millj. Skólar og versl.miðstöð í næsta nágrenni. Teikningar og nánari efnislýs- ingar á skrifstofu. ' '^'." ••¦¦¦ ¦ ^ nÉtSE fl9l SUÐURAS 12343 175 fm raðhús í byggingu m. 25 fm innb. bílskúr. Húsið er á þremur pöllum og skilast fokhelt að innan, fullbúið málað að utan á grófjafnaðri lóð. Áhv. 5,5 millj. húsbréf Verð BREIÐAVÍK - 3JA OG 4RA HERB. Nýjar fullbúnar 3ja og 4ra herb. íbúðir á góðum stað i nýju ibúðahverfi. Skilast fullbúnar m. park- eti og vöndudum innréttingum. Baðherbergi flísa- lagt m. baðkeri og sturtu. Tilbúnar í lok sumars. Verð frá 7 millj. til 8.450 þús. millj. Sýningaribúð tilbúin síðar í mánuðinum. Uppl. og litprentaður bæklingur á skrifstofu. JÖTNABORGIR 27445 Sérstaklega fallegt 198 fm parhús á tveimur hæð- um ásamt 24 fm innb. bílskúr á sérlega góðum " stað í þessu nýja hverfi i Grafarvogi. Selst fullbúið að utan, fokhelt að innan. Teíkningar á skrifstofu. Verð 9.0 millj. Möguleiki að taka ibúð uppi. f If Félag Fasteignasala Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.