Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 7
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 4. JÚNÍ 1996 C 7 Sími 565 4511 UNHAMAR FASTEIGNA & SKIPASALA BÆJARHRAUNI 22, HAFNARFIRÐI, SÍMI 565 4511 Fax 565 3270 félag ITfasteignasala Magnús Emilsson, löggiltur fasteigna- og skipasali. Helgi Jón Harðarson, Ævar Gíslason, Hilmar Bryde, Haraldur Gíslason, söiumaður skipa, Kristján Pálmar Arnarson, Alda B. Larsen, Kolbrún S. Harðardóttir. Opið virka daga kl. 9-18. Einbýli/raðh./parh. Víðiteigur - Mos. - raðh. - laust Strax. Nýkomið séri. fallegt ca 85 fm einl. raöh. 2 svefnh. Afgírtur suöurgaröur meö ver- önd. Parket. Allt sér. Áhv. byggsj. rík. ca 6,0 millj. Verð 8,2 millj. 35076. Grenibyggð - Mos. - parh. Ný- komið glæsil. ca 112 fm parh. á einni hæð m. sólskála. Vandaðar innr. og gólfefni. Allt sér. Hellulagt bílaplan með hita. Fullb. eign í algjör- um sérfl. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Starrahólar - Rvík. Nýkomið mpg fai- legt og vel staðsett stórt einbhús á þessum mikla útsýnisstað. Ósamþ. rúmg. séríb. á jarðh. Tvö'f. bílsk. Verð 14,9 millj. Brattholt - MOS. Nýkomið skemmtil. 145 fm einl. einb. auk 40 fm'innb. bílsk. á þessum veðursæla stað. 5 svefnh. Laust strax. Verð 11,5 millj. 17466. Hringbraut - Hf. - laust strax. Mjog fallegt ogrvirðulegt, vel umgengið tvíl. 180 fm einþ., auk 40 fm þílsk. með gryfju á þessum rót- gróna stað. Góður garður. Stutt í skóla. Verð 11,5 millj. 23595. HátÚn - Álftan. - nýtt. Glæsil. parh. á einni hæð með innb. þílsk. samtals 185 fm. Afh. fljótl. fullþ. utan, fokh. innan. Teikn. Vífil! Magn- ússon. Verð aðeins 8,0 millj. Úthlíð - HF. - raðhÚS. Sérl. fallegt nýtt einl. raðh. m. innþ. þílskúr samt. 142 fm. Arinn. Nær fullþ. eign. Verð 11,5 millj. 28722-' 03. Öldugata - Hf. - v. Hamarinn. í einkasölu sérl. fallegt og vel staðsett 146 fm mikið endurn. einþ. v. Hamarinn og Lækinn. Suðurgarður m. verðnd. Verð 11,0 millj. 38501. Hlíðarhjalli - KÓp. Nýkomið mjög fallegt 233 1m tvjl. einb. auk ca 30 fm bílsk. 5 svefn- ) herþ. Áhv. byggsj. rík. 3,6 millj. til 40 ára. Verð 16,4 millj. 39450. LjÓSaberg - Hf. Glæsil. stórt pallaþ. einþ. m. tvöf. innþ. þílsk. 6-7 svefnh. Hornlóð. Ar- inn. Fullþ. eign i sérfl. Verð tilboð. 31069. Smyrlahraun. Mjög fallegt og vel umg. 170 fm tvíl. einb. é þessum rólega stað, auk 53 fm tvöf. bílsk. 5 svefnh. Góður garður. Skipti á minna mögul. Verð tilboð. 31006. Selbrekka - Kóp. - raðh. - 2 íb. Skemmtil. og vel umg. tvíl. raðh. m. innb. bíl- sk. samtals 250 fm. Á neðri hæð er lltil 2ja herb. íb. Útsýni. Verð 12,5 millj. 31835. Smyrlahraun - raðh. - fráb. Staðs. Nýkomið í einkasölu mjög fallegt 145 fm tvíl. raðh. auk oa 30 fm bílsk. á þess- um rólega stað við hraunjaðarinn. Verð 12,3 millj. 38762. Svöluhraun. Sérlega fallegt og vel umg. 148 fm einl. einþ. auk 32 fm þílsk. á þessum ról. stað innst i botnlanga. Verð 13,5 millj. 31703. Brattakinn. Fallegt og vel vlð haldið ca 145 fm einl. einþ. og hluti í kj. á þessum ró- lega stað. Hiti í gangstéttum. Parket. Gufuþað I kj. 3-4 svefnh. Lækkað verð 8,7 mlllj. 33932. Lyngberg - parh. Mjog faiiegt ca 85 fm parh. á einni hæð á þessum vinsæla staðauk 28 fm bílsk. Góður garður. Fullb. eign. Áhv. byggsj. rík. 40 ára lán ca 5 millj. 33226. Lyngberg - parh. Nýkomiðgiæsii. paiia- byggt 175 fm parh. m. innb. bílsk. Fullb. eign á vandaðan máta. Suðurgarður. Hagst langt- Ihii 7,3 rnillj. Verð 13,8 millj. 39920. Suðurhvammur - raðh. Giæsii. nýí. tvíl. raðh. m. innb. bílsk. samt. 225 fm. Sólskáli. 5 svefnh. Góðar innr. og gólfefni. Áhv. byggsj. ca 5,0 millj. V. 13,9 m. 20410. Álfholt - raðhÚS - nýtt. Mjög fallegt tvll. keðjuraðh. samtals 165 fm, afh. strax fokh. Áhv. húsbr. Verð aðeins 6,5 mill]. Háaberg - einb./tvíb. - nýtt. Giæsii. einb./tvíb. á þessum vinsæla stað í Setbergs- landinu. Um er að ræða ca 200 fm efri hæð m. bílsk. og hins vegar 87,5 fm 3ja herb. neðri sér- hæð. Afh. fljótl. tilb. u. trév., lóð frág. m. hel- lul. plani. Teikn. á skrifst. 31699-02. Fagrakinn. Fallegt endurn. tvíl. 150 fm einb. auk 32 fm bílskúrs. 5 svefnh. Róleg og góð staðs. Suðurgarður. Verð 11,9 millj. 4108. Öldugata með bílskúr. Nýkomið i einkasölu ca 150 fm einb. auk 45 fm nýs bílsk. á þessum rólega stað. 4-5 svefnh. 37846. Miðvangur - raðh. I einkasölu fallegt 190 fm endaraðh. með innb. bílsk. Nýl. eld- hinnr., parket o.fl. 4 svefnherb. Verð 12,7 millj. 25639. Vesturvangur. Sérlega fallegt og vel staðs. þallaþyggt einb. ásamt tvöf. innb. bllsk. samtals 220 fm. Að auki fylgir ca 50 fm óinnr. rými I kj. (jarðh.). útsýni. Verð 15,4 mllij. 25843. Öldugata - Hf. I einkasölu sérl. fallegt 90 fm einb. á þessum rólega stað. 3 svefnherb. Mikið endurn. eign. Verð 7,5 millj. 36007. Lambhagi - Álftanesi. Nýi. 125 fm einl. einb. við sjóinn. Bílskréttur. Ekki fullb. eign. Fráb. staðs.Sjávarlóð. Áhv. húsbr. ca 6,1 millj. Verö 8,9 millj. 32114. 5-7 herb. og sérh. Grænakinn - sérh. Nýkomin i einkasoiu mjög falleg 135 fm hæð og ris í góðu skelja- sandshúsi. 4 rúmg. svefnh. Parket. Áhv. 4,5 millj. húsbr. 4645. Ölduslóð - sérh. - fráb. útsýni. Mjög falíeg og rúmg. efri hæð og hs í góðu þríb. Tvennar svalír.Endurn. eign m.a. nýtt eldh. o.fl. Verð 10,8 mlllj. 37945. Grænakinn - sérh. - m. bílsk. Ný- komin mjög falleg sérh. I vel byggðu tvíb. auk herb. í kj. og innb. bílsk. samt. 132 fm. Suður- garður. Áhv. byggsj. rík. ca 40 ára lán 3.750 þús. Verð 8,5 millj. 33112. Hoitsgata - Hf. - sérh. m. bílsk. Falleg ca 95 fm efri sérh. auk bílsk. og geym- sluriss sem býöur upp á mikla mögul. Nýl. eld- hinnr. Verð aðeins 7,5 millj. 17868. Suðurbær - Hf. - sérh. séri. vönduð og vel um gengin ca 140 fm hæð og ris auk 36 fm bílskúrs. 5 svefnherb. Nýl. eldhús. Frá- bært útsýni. Verð: Tilboð. 25456. Lækjarhvammur - sérh. Nýkomin stórglæsil. efri sérh. með innb. bílsk. samt. ca 200 fm. Fráb. staðsetn. og útsýni yfir höfnina. Vandaðar innr. Parket. Verð: Tilboð. Álfaskeið - Sérh.-Skemmtil. 105 fm miðh. í þríþ. 3 svefnh., svalír, róleg og góð staðs. Áhv. húsbr. Verð 7,6 millj. 38838. Arnarhraun - sérh. - fráb. útsýni. Nýkomin I einkasölu rúmg. og björt efri sérh. í þríþýlí ca 140 fm. Sérinng. 4 svefnherþ. Bíl- skúrsr. Verð 9,7 millj. 38902. Breiðvangur - 2 íb. Nýkomin i einka- sölu björt og falleg 5-6 herb. íb. á 1. hæð í góðu fjölb. Einnig fylgir með sér 3ja herb. (þ. í kj. m. sérinng. Gott verð 10,7 millj. 37114. Suðurgata - Hf. Sérl. falleg og vönduð efri hæð I góðu nýl. tvíbýli með innb. bílsk. samt. 192,5 fm. Verð 11,8 millj. 19963. Breiðvangur - 5 herb. Nýkomin í sölu mjög falleg 121 fm íb. auk 25 fm þílsk. Sér- þvottaherþ. Aukaherb. I kj. Hús klætt að utan. Áhv. 3,0 millj. hagst. lán. Skipti mögul. á ódýr- ari. Verð 8,5 millj. 38244. Skerseyrarvegur - Hf. Mjog skemmtii. 92 fm efri hæð i tvíb. a þessum rólega stað auk 38 fm bílsk. Sérinng. Áhv. húsbr. ca 4,5 millj. Verð 7,6 millj. Hellisgata - Hf. Skemmtil. 185fm hæð og ris sem býður upp á mikla mögul. 5 rúmg. svefnherb. Skipti mögul. Verð 8,4 millj. 23942. Austurbær - Kóp. - sérh. - glæsil. ÚtSýnÍ. Mjög björt og skemmtil. 142 fm sérh. á 1. hæð auk 26 fm bilsk. Allt sér. Stutt í þjónustu o.fl. Verð 10,7 millj. 33282. Fagrihvammur - Hf. Mjog faiieg ca 200 fm efri sérhæð I nýl. tvíþ. með innþ. bílsk. Park- et og flísar. Fráb. útsýni. Áhv. byggsj. ca 3,5 millj. Verð 11,5 millj. 21006. Suðurvangur - 5 herb.! einkasoiu fai- leg 125 fm ib. í góðu fjölb. Sérþvherb. Svalir. Verð 8,3 millj. Skipti mögul. á einb. i Garða- bæ eða Hafnartirði. 24298. 4ra herb. SÓIeyjarhlíð - Hf. Nýkomin sérl. falleg og björt og rúmg. ca 120 fm íb. á 1. hæð í nýju fjölb. Sérinng. og sérgarður með verönd. Ahv. húsbr. 13143-02. Álfaskeið - m/bílskúr. Fallegca95fm íb. á 1. hæð auk 25 fm bílsk. Sérinng. Áhv. 3,0 millj. Hagst. verð 7,8 millj. 25733. Suðurhvammur m/bílsk. Mjög faiieg 110 fm íb. á 3. hæð í nýl. fjölb. auk 30 fm bil- sk. Útsýni. Áhv. ca 5,0 miilj. húsbr. Verð 9,4 millj. 19182. Breiðvangur m/bílsk. Nýkomin mjög falleg ca 125 fm ib. á 2. hæð í nýklæddu fjölb. 25 fm bílsk. Sérþvottaherb. Svalir. Útsýni. Grænakinn með bílskúr. Mjög skemmtil. 80 fm efri hæð (ris) I vel byggðu tvíb. auk nýl. 40 fm bllsk. Góð sameign og aukaherb. í kj. Útsýni. Verð 7,3 millj. 25421. Hvammabraut. skemmtn. 105 fm ib. á 2. hæð i nýl. fjölb. Stórar svalir. Ib. þarfn. stand- setn. Laus strax. Verð 7,2 mlllj. 39502-02. Hjallabraut. Mjög falleg 108 fm íb. á 2. haeð. Suðursv. Sérþvherb. Útsýni. Áhv. húsbr. Hagst. verð 7,9 millj. 28722-02. Miðvangur. Nýkomin í einkasölu falleg ca 110 fm íb. á 1. hæð í fjölb. (gengið beint út í garð). Svalir. Sérþvherb. Fráb. staösetn. v. hraunjaðarinn. Útsýni. Áhv. húsbr. 20486. Suðurhvammur. I einkasölu sérl. falleg ca 110 fm íb. á 3. hæð i fjölb. 3 rúmg. svefn- herb. Fráb. útsýni. Áhv. byggsj. rík. ca 40 óra lán 5,2 millj. Verð 8,9 millj. 36129. Breiðvangur. Björt og skemmtil. ca 120 fm íb. á efstu hæð í góðu fjölb. auk 24 fm bil- sk. Fráb. útsýni. Svalir. Sérþvottah. Verð 8,7 millj. 21593. Hringbraut - Hf. - m/bílsk. Mjðg fai- leg ca 100 fm Ib. á 2. hæð l fjórb. auk bílsk. Nýtt eldh. Svalir. Verð 8,5 millj. Laus. 34496. Laufvangur - Hf. Falleg 12Sfmendaíb. á 1. hœð. Pvottah. I Ib. Suðursv. Skipti mögul á ódýrari. Verð 8,4 mlllj. 14916. Höfum fjölda 4ra herb. ib. á skrá sem ekkl eru auglýster, m.a. I norðurbæ Hfj. 3ja herb. Kelduhvammur. Nýkomin i sðiu góð 86,7 fm risib. á þessum fráþ. útsýnisst. Áhv. langtímalán ca 3 millj. Verð 4,9 millj. 35741. ÖldUSlÓð - Sérh. Mjög falleg jarðhæð með sérinng. Mikið endurn. íb. Áhv. byggsj. rík. ca 2,8 millj. Verð 5,9-6,1 millj. 4161-02. Grænakinn. Falleg ca 80 fm lítíð niðurgr. Ib. m. sérinng. í góðu húsi. Mikið endurn. eign á góðu verði. Verð 5,7 millj. 7057-02. Háaberg - 3ja - nýtt. Giæsii. rúmg. 87,5 fm neðri sérhæð í tvíb. Afh. nánast strax tilb. u. trév., lóð frág. Allt sér. Góð staðsetn. I Setbergslandinu. 31699. Kársnesbraut - Kóp. - laus. Uinka- sölu mjög falleg 70 fm íb. á 1. hæð í fjórb. Nýl. eldh. og bað. Áhv. hagst. lán ca 3,8 millj. Verð 6.2 millj. 16475. Laufvangur. Nýkomin skemmtil. 80 fm íb. á 2. hæð m. sérinng. af svölum. Suðursv. Sérþvottah. Áhv. byggsj. rík. ca 2,8 millj. Verð 6,4 millj. 39133. Arnarhraun. Nýkomin mjög falleg ca 90 fm íb. á Jarðtk I litlu gððu fjölb. Sérþvherþ. og sér verönd. Áhv. byggsj. rík. ca 3,3 mitlj. Verð 6,4 millj. 33532. Kelduhvammur - Hf. - fráb. út- sýni. Mjög skemmtil. 86,7 fm risíb. í þríb. á þessum ról. stað. Áhv. langtlán ca 3,1 millj. Lækkað verð 4,9 millj. 35754. Suðurgata - Hf. Nýkomin mjög falleg 60 fm íþ. á jarðh. I góðu þríb. Eignin var öll end- urn. f. ca 10 árum m.a. lagnir, gólfefni, gluggar o.fl. Allt sér. Áhv. húsbr. ca 2,6 millj. Verð 5,3 millj. 36962. Sléttahraun. Mjög falleg 80 fm ib. á 3. hæð í góðu f jölb. Suðursv. Þvottaherb. á hæð- inni. Parket. Áhv. byggsj. rík. ca 3,6 millj. Verð 6.3 millj. 25938. Engihjalli - Kóp. - laus strax. Ný- komin mjög falleg og vel umgengin ca 90 fm íb. á 3. hæð I nýmáluðu fjölb. Tvennar svalir. Parket. Flísar. Verð 6,2 millj. Arnarhraun. Nýkomin i sölu skemmtil. 85 fm íb. á 2. hæð (efstu) í fjórb. á þessum ró- lega stað. Yfirbyggðar suðursv. Laus strax. Lyklar á skrifst. 38490. Álfaskeið - Sérh. Nýkomin mjög skemmtil. neðri hæð i góðu tvíb. Bílskréttur. Fráb. staðsetn. Sérinng. 7991-02. Klukkuberg - nýtt. Mjögfalleg72fm íb. á jarðh. m. sérinng. og sérgarði. Bílskýli. Afh. strax tilb. til innr. Laus. Hagst. verð 5.850 þús. 23850-02. Hraunstfgur - Hf. góö ca 70 fm miðh. I þríb. á þessum rólega stað. Hagst. langtímal. ca 3,2 millj. Verð 5,3 millj. 38301. Klukkuberg - Hf. Giæsii. nýi.'fuiib. caso fm íb. á 1. hæö m. sérinng. og sér garði. Vand- aðar innr. Verð 7,4 millj. 11544. Höfum fjölda af 2ja og 3ja herb. ib. á skrá sem ekki eru auglýstar. HÖrgSholt - Hf. Glæsil. nýl. 70 fm Ib.é 1. hæð m. sérinng. i 4ra Ib. húsi. Parket. Allt sér. Áhv. húsbr. Verð 6,2 millj. 30857. Skerseyrarvegur. í einkasðiu faiieg ca 68 fm neðri hæð í tvíb. Nýl. eldhúsinnr. Róleg staðsetn. Áhv. 2,4 millj. byggsj. og húsbr. Verð 5,4 millj. 28767. Álfholt. Mjög falleg 70 fm ib. á 2. hæð (efs- tu) I góðu fjölb. Sérinng. Áhv. 3,3 millj. húsbr. Verð 6.350 þús. 26937. Suðurbær - Hf. - með bílsk. I einkasölu glæsil. neðri sérh. með góðum bílsk. á þessum rólega stað. Parket, flísar, góðar innr. Mikið endurn. eign. Verð 6,5 millj. HÖrgsholt - Skiptí á bfl. Mjög falleg ca 60 fm Ib. á 3. hæð I nýl. fjölb. Parket. Vand- aðar innr. Svalir. Áhv. húsbr. ca 3,7 millj. Verð 5,8 millj. 8394. Alfholt - Hf. Nýkomin í sölu mjög falleg ca 70 fm íb. á 2. hæð I nýl. fjölb. Parket. Góð- ar innr. Suðursv. Fráb. útsýni. Áhv. húsbr. ca 3,7 millj. Verð 6,3 millj. 13684-02. Sléttahraun. MJög skemmtil. 65 fm Ib. á jarðh. I góðu fjölb. Parket. Áhv. byggsj. rík. ca 2,4 millj. Verð 5,9 millj. 221446. Álfaskeið m/bílskúr. míwö endurn. 45 fm Ib. á 2. hæð auk 25 fm bllsk. Nýl. eld- hinnr., skápar, parket o.fl. Áhv. byggsj. ca 1,5 millj. Verð 5,4 millj. 26350. Miðvangur. Mjög falleg 65 fm Ib. á 3. hæð í fjölb. Sérþvherb. Suðursv. Glæsil. útsýni. Verð 5,6 mlllj. 36214. Sléttahraun - Hf. Falleg 65 fm lb. á\. ha3ð I nýviðgerðu fjölb. Þvherb. í Ib. Suöurgarð- ur. Áhv. byggsj. ca 2,4 millj. Verð 5,9 niillj. Skipti mögul. á sérbýli á 8-9 millj. 22146. Sléttahraun - Hf. - bílsk. Nýkomin i sölu ca 55 fm (b. á 3. hæð I nýviðgerðu fjölb. Suðursv. Þvherb. á hæð. Bílsk. Áhv. 1,6 millj. byggsj. 35841. Arnarhraun. Nýkomin i einkasölu falleg 70 fm risíþ. í góðu þríb. Nýl. eldhúsinnr. og park- et. Ahv. húsbr. ca 3 millj. Verð 4,9 millj. 34512. Hafnarfjörður-i smíðum Tinnuberg - parhús Til afh. strax glæsil. parhús á tveimur hæðum með innb. bílsk. Frábær staðsetning og útsýni við golfvöllinn í Setberginu. Verð frá 8,9 millj. Brattakinn - Grænakinn Glæsilegt tvílyft einb. með innb. bílsk., samtals ca 175 fm, I þessu gróna hverfi. Stutt í skóla og tjörnina. Verð frá kr. 9,5 millj. Teikn. og uppl. á skrifst. Byggingaraðili: Fagtak. Mikil sala - Garðabær - Vantar eignir Espilundur. Nýkomið I einkasölu fallegt 150 fm einl. einb. auk 46 fm bllsk. 4 svefnherb. Fallega ræktaður garður. Áhv. 5,0 millj. hús- br. Verð 14,9 millj. 22761. Bæjargil - einb. Nýkomið í einkasölu glæsil. og rúmg. tvil. einb.: timburhús, á þess- um vinsæla stað. Áhv. byggsj. rík. ca 40 ára lán 5,0 millj. 39733. EfStílundur - einb. Fallegt einl. einb. m. innb. bílskúr. ca 200 fm. Útsýni. Verð 13,9 millj. 33685. . Ljósamýri - einb. stórgiæsii. pallabyggt einb. með innb. bilsk. á þess- um fráþæra stað innst I þotnlanga. Hús- eign í sérflokki. Teikning: Vífill Magnús- son. Verð: Tilboð. 36520. SunnuflÖt - einb. Nýkomið glæsil. og vel umgengið einl. einb. m. tvöf. bíl- skúr samt. ca 230 fm á þessum vinsæla stað. Útsýni. Verð 16,7 millj. 39790. HoltsbÚð - einb. Glæsil. tvll. elnþ. m. stórum innþ. þilsk. samtals ca 280 fm. Fráb. útsýni og garður. Verð tilboð. 33789. Við Lækinn - einb. Nýkomiö i einkasölu faltegt og vel umgengið einb. á einni hæð, ca 140 fm auk 44 fm tvöf. bílsk. og 44 fm herb./hobbýaðstöðu eða geymslu, undir bílsk., á þessum eftirsótta stað við lækinn og hraunið. Fráb. staðs. og um- hverfi. Verð 16 millj. 38313. Asbúð - raðh. Sérlega fallegt 245 fm endaraðh. m. innb. tvöf. bílskúr. Góð staðsetn. Suðurgarður. Verð 13,9 millj. 20216. Holtsbúð - einb. Glæsil. stórt tvll. einb. á þessum vinsæla stað auk tvöf. þílsk. Arinn. Útsýni. Góð staðsetn. Verð 18,5 millj.33322. Melás - fráb. útsýni. Mjðg fai- leg 130 fm efri sérhæð auk ca 30 fm þíl- sk. I góðu tvíb. Allt sér. Lækkað verð að- eins 9,9 miilj. millj. 35130. Holtsbúð - raðh. Ca 170 fm glæsil. tvíl. raðh. m. innb. bilsk. Mikið endurn. eign m.a. nýtt eldh., flísar, skáp- ar o.fl. Suðurgarður. Útsýni. Hagst. lán. 32922. SmáraflÖt - einb. Nýkomið í einka- sölu mjög glæsil. og vel staðs. 195 fm einb. á einni hæð, auk 56 fm tvöf. bílsk. Róleg og góð staðs. 37686. Langamýri - raðhús. Nýkomið í eínkasölu stórgl. endaraðhús með lítilli aukaíb. á jaröhæð m. sérinng. Parket. Vönduð eign i sérfl. Góð staðsetn. Hagst. lán. 29139. Hrísmóar - m. bflsk. Sérl. glæsileg ca 150 fm 4ra-5 herb. ib. á tveimur hasðum auk bílsk. Eikar-parket. Arin-stofa. Fráb. útsýni. Áhv. ca 5 millj. hagst. lán. Verð 11,5 millj. 32237. Laufás - Sérh. Nýkomin i einkasölu fal- leg 125 fm neðri sérh. í góðu tvíbýli auk 30 fm bílsk. Hús nýviðg. og málað. Áhv. hagst. lán 4,6 millj. Verð 9,8 millj. 33141. LaufáS - 4ra. Nýkomin í sölu 110 fm 4ra herb. íb. á jarðh. í tvib. auk 30 fm bllsk. Áhv. 3,7 millj. byggsj. Verð 8,5 millj. Skipti mögul. á elnb. í Gbæ. 34364. Breiðás - einb. Nýkomið i einkasölu ca 145 fm tvll. einb. auk 28 fm bílsk. 4 svefnh. Parket. Róleg staðs. Áhv. 3,8 millj. Verð 11,8 millj. 29417. Hrísmóar - 3ja-4ra herb. Mjög fai- leg 103 fm íþ. með sérinng. Stórar suðursv. Út- sýni. Stutt í alla þjónustu. Áhv. byggsj. 1,9 millj. Verð 7,9 milij. 38893. Bæjargil - einb. I einkasölu rnjog fallegt ca 180 1m tvil. einb. auk 40. fm bilsk. 4 rúmg. herb. Góð staðs. Áhv. byggsj. til 40 ára ca 5,0 millj. Verð 15,4 millj. 31690. Birkihæð - einb. í einkasölu glæsil. og sérstakt tvíl. einb. með innb. bllsk. samt. ca 230 fm. Fráb. staðsetn. Áhv. húsbr. 8061. Bæjargil - einb. Giæsii. tvii. einb. með innb. bíisk. Að auki fylgir önnur bílskúrsplata eigninnl. Vandaðar innr. Fullb. góð eign. Áhv. byggsj. 3,5 millj. 37780. Langamýri - 3ja m. bílsk. Ný- komin i einkasölu mjög falleg ca 90 fm íb. (efri hæð) í tveggja hæða nýl. fjölb. auk ca 20 fm sjónvarpsh., Merbau-parkets. Sér- inng. Bílskúr. Áhv. ca 5,0 millj. byggsj. rík. Verð 9,4 millj. 39679. Smáraflöt - einb. Sérl. fallegt og vel um gengið einl. einb. 178 fm auk 32 fm bílsk. Arinn. Góður garður.Verð 14,5 millj. 34346. Þrastarlundur - raðhús.sén. faiiegt 235 fm raðh. m. innb. bílskúr. Arinn. Útsýni. Skipti mögul.Verð 13,9 mlllj. 33543. Skógarlundur - einb. Gott 155 fm einl. einb. auk 37 fm bilsk. Gróðurhús. Fal- lega ræktaður garður. Verð 12,9 millj. 28916. Arnarnes - einb. Giæsii. einb. m. tvöf. bílsk. Samt. 240 fm. Verð 17,3 millj. 31224. Háholt - einb. Glæsil. 295 fm elnb á góðum útsýnisstað. Tvöf innb. bllskúr. Verð 16,9 millj. 25803. Brekkubyggð - raðh. - 2ja-3ja. Mjög fallegt ca 80 fm einl. raðh. á þessum vin- sæla stað. Allt sér. Áhv. byggsj. rfk. ca 1,4 millj. 23548. Hrísmóar - 3ja. Nýkomin mjög falleg ca 85 fm ib. í nýviðg. fjölb. auk bílskýlis. Stórar suðursv. Áhv. 4,2 millj. hagst. lan. Verð 8,2 millj. 39536. HríSmÓar - 4ra. Nýkomin í söíu mjög falleg 130 fm íb. i nýviðg. fjölb. auk bílskúrs. 40 fm svalir. Þvottaherb. I íb. Útsýni. Áhv. byggsj. 2,4 millj. Verð 10,8 millj. 35256. Hrísmóar - 3ja - bflskýli. Nykomin í einkasölu mjög falleg 85 fm ib. á 4. hæð i góðu lyftuh. Nýl. eldhinnr. Suðursv. Bilskýli. Hús nýl. klætt að utan. Áhv. byggsj. rfk. ca 1,8 millj. Verð 7,9 millj. 15715. Hrísmóar - 3ja. Faileg ca 95 fm 3ja herb. Ib. á 6. hæð I nýviðg. lyftuh. Þvottah. I íb. Parket. Suður- og vestursv. Frábært útsýni. Áhv. 2,4 millj. Verð 8,3 milij. 37046. Kaupendur athugið! Yfir 100 eignir á skrá f Garðabænum. Leitið upplýsinga á skrifstofu. Reykiavik Stangarholt - 3ja. Nýkomin mjög falleg 85 fm ib. i nýl. fjölb. Sérþvottaherb. Suðursv. Áhv. ca 3,8 millj. byggsj. og húsbr. Verð 8,2 millj. Staðarbakki - raðh. Nýkomið f einka- sölu mjög fallegt tvíl. endaraðh. m. innb. bllsk. samt. 170 fm. 4 svefnherb. Góð staðsetn. Verð 11,5 millj. 28676. Birkimelur - 3ja - fráb. útsýni. Nýkomin í einkasölu mjög falleg íb. i fjölb. á efstu hæð á þessum vinsæla stað. Park- et. Aukaherb. í risi. Verð 6,9 millj. 38094. Hoitsgata - 2ja. Nýkomin i einkasölu fal- leg 51 fm íb. á jafðh. í 6 íb. húsi á þessum vin- sæla stað. Áhv. 2,1 millj. húsbr. Verð 4,5 millj. 24386. Vesturgata - Sérh. Nýkomin ieinka- sölu glæsil. ca 110 fm íb. á 3. hæð i nýl. fjórb. (1 íb. á hæð). Sérinng. Bílskýli. Fráb. útsýni. Laus. Verð 10,3 millj. 39579. Framnesvegur - 2ja-3ja. Faiieg ca 65 fm Ib. Nýl. gler og póstar. Áhv. 3 mlllj. Verð 4,6 mlllj. 24883. BlÖndubakkÍ - 4ra. Nýkomin sért. fal- leg ca 100 fm Ib. á 2. hæö í góðu fjölb. Suður- sv. Útsýni. Parket. Áhv. byggsj. rlk. ca 4,0 millj. Verð 7,5 mlllj. 10169. ArahÓlar - 4ra. Nýkomin í einkasölu sérl. falleg 105 fm Ib. á 1. hæð I góðu fjölb. Áhv. 3,6 millj. byggsj. rík. Fráb. útsýni yfir borgina. Verð 7,2 mlllj. 32221-02. Álftahólar - 4ra. M)ög falleg ca 110 fm íb. á 2. hæð I liilu fjölb. Hagst. lán og verð. Hverafold - 2ja herb. Mjog faiieg ca 60 fm ib. á 1. hæð m. sérgarði í nýl. fiðlb. Parket. Áhv. byggsj. ca 3,5 mlllj. Verð 5,6 millj. 30252. Vindás - 3ja - laUS. Nýkomin sérl. fal- leg 86 fm íb. á 2. hæð. Parket. Fllsar. Biiskýli. Hús Steni-klætt. Áhv. byggsj. 2,2 mlllj. Verð 7,3 millj. 36166. Austurströnd - Seltjn. - 2ja herb. Nýkomln I sölu mjög falleg 55 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Innang. í bilskýli. Stutt i alla þjón. Verð 5,7 millj. 29654. Fífurími - Sérhæð. Nýkomin mjðg fal- leg nýl. 100 fm efri sérhæð auk 24 fm bilsk. Út- sýni. Áhv. húsbr. ca 5 millj. Skipti mögul. á elgn í Hafnarfirði. 24051. KÓngsbakkí - 3ja. Mjog falleg S0 fm íb. á 1. hæð með sérgarði í góðu fjölb. Verð 6,2 mlllj. 4347-02. Hringbraut - 3ja. so fm endaib. á 2. hæð í fjölb. Suðursv. Verð 6,0 millj. 7404-3. Hjallavegur - 2ja - laus. snotur ca 55 fm ib. á jarðhæð i tvib.Áhv. ByggsJ. rikis- ins ca 3 mlllj. Verð 4,9 millj. 28979. Eiðistorg - 2ja. Mjög falleg 55 fm Ib. á 2. hœð i góðu fjölb. Svalir. Stutt I alla þjónustu. Verð 5,7 millj. 31202. Hrísrimi - parhús. Giæsii. vei skipu- lagt 195 fm parhús með innb. þílsk. 4 rúmg. svefnherb. Til afh. nánast strax fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 8,9 millj. 16275. Tunguvegur - raðhús. Mjög faiiegt 112 fm endaraðhús, 3 svefnherb. Suðurgarð- ur. Verð 8,3 millj. 24368. Skipasund - 3ja herb. leinkasðiu falleg 2-3 herb. 65 fm litið niðurqr. Ib. I göðu þri- býli. Sérinng. Róleg staðsetn. Ahv. húsbr. 2,6 millj. Verð 5,2 millj. 34243.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.