Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 4. JÚNÍ 1996 C 9 Grenimelur - hæð og ris. vor- um að fá í sölu 6-7 herb. eign sem er samtals um 189 fm auk 42 fm bílskúrs. Á hæðinni eru m.a. 2 saml. stofur, 2 herb., eldh., bað o.fl. I risi eru 3 herb., snyrting, þvottaherb., geymslur o.fl. Akv. sala. V. tilboð. 4798 Þorfinnsgata. Falleg 4ra herb. hæö í góðu húsi ásamt 27 fm bílskúr. Nýtt parket á stofum og holi. Sérþvottah. I íbúð. Áhv. ca. 4,8 m. V. 7,6 m. 6238 Mávahlíð. 5ra herb. 104 fm neðri sérhæð í 4-býli. Hæöin skiptist m.a. í 2 saml. skiptanleg- ar stofur og 3 herb. Sérinng. Nýtt þak. Laus fljót- lega. V. 7,9 m. 6285 KarfaVOgUr. Sérlega falleg 104 fm 5 herb. sérhæð á þessum eftirsótta staö. íb. hefur- verið standsett á smekklegan hátt. Massíft park- et. Góð verönd. Hæðín fæst einungis í skiptum fyrir stærri eign í sama hveríi eða Smáíbúðar- hverfi. Nánari uppl. veitir Magnea. 7408 AlfhÓISVegUr. Rúmg. efri sérh. um 118 fm auk bílsk. um 22 fm. Fráb. útsýni. Nýl. eld- húsinnr. og bað. Nýtt eikarparket. 4 svefnherb. Ath. skipti á minni eign. V. 9,5 m. 3317 ÓðÍnSgata. 4ra herb. falleg risibúð í ný- legaklæddu timburh. að hluta. Áhv. 4,3 m. Laus strax. V. 6,1 m. 6278 Sólvallagata - glæsiíbúð. vor- um að fá í sölu glæsilega 91,6 fm íb. á 1. hæð E 4-býli. Þrjár glæsil. samliggjandi stofur með skrautlistum í loftum. Nýlegt eldh. og baðh. Parket á gólfum. V. 9,2 m. 6312 FlÚðaSel. 4ra herb. mjög falleg íb. á 1. hæð ásamt stæði í bílag. Sér þvottah. i íb. Húsið er allt nýl. klætt að utan og nýstandsett að inn- an. Áhv. byggsj. 3,3 m. Ákv. sala. V. 7,8 m. 6232 VeStUrberg. Góð íb. á efstu hæð í ný- standsettri blokk. Mikiar vestursvalir og glæsil. útsýni. Ath. skipti á minni eign eða góðum bíl. V. 6,7 m. 2433 Nesvegur - gullfalleg. Mjog taiieg og björt um 78 fm íb. á jarðh./kj. í failegu tvíþýi- ishúsi. Parket. Nýtt baðh. og gott eldh. Suður- verönd. Áhv. 2,0 m. byggsj. V. 7,2 m. 2957 KríUhÓlar. Rúmg. 4ra herb. íb. á 5. hæð í góöu lyftuh. um 123 fm auk bílsk. um 25 fm. Yf- irbyggðar svalir. Húsiö er nýl. viðgert að miklu leyti. Fráb. útsýni. V. 7,9 m. 3525 Fííusel. Falleg og björt 97 fm Ib. á 3. hæð í góðri blokk. Parket á stofu og herb. Glæsil. út- sýrti. Ath. skipti á 12-14 m. kr. eign. V. 7,5 m. 3659 Engihjalli - 8. hæð. 4ra herb. falleg og vel skipulðgð [b. á 8. hæð sem snýr í austur og suður. Fráb. útsýni. Stórar suðursv. V. 6,9 m. 4730 Háaleitisbraut - mjög stór. Falleg og björt rúmg. um 130 fm íb. á 4. hæð. íb. er mikið endurnýjuö m.a. gólfefni, baöh., eldh. o.fl. Tvennar svalir. Parket. Mjög gott útsýni. Gott byggsj. lán áhv. Bílskúrsréttur. V. 9,0 m. 4946 Hraunbær - gullfalleg. Emm með í sölu mjög fallega um 103 fm íb. á 3. hæð. Parket og góðar innr. Suðursv. Áhv. ca. 3,5 m. Ath. verð á þessari gullfallegu Ibúð er aðeins 7,25 m. 4872 Flúðasel - laUS StraX. 4ra herb. falleg 104 fm endalb. á 2. hæð ásamt stæði I bílag. 4 svefnh. skv. teikningu. íb. er nýmáluö. Nýstandsett hús. Áhv. 4,7 m. Laus strax. V. 7,6 m.4991 VeStUrbær. Glæsil. 4ra herb. um 120 fm Ib. á 2. hæð í nýl. fjölb. við Vesturgötu. Vandað- ar innr. m.a. parket. Fallegt útsýni. V. 9,2 m. 6053 Frostafold m/bílskúr. Mjogvand- uð og falleg um 100 fm íb. á 1. hæð sem snýr f suöur og vestur. Parket og vandaöar innr. Góðar suðursv. með útsýni. Bílskúr. Áhv. ca 4,0 m. V. 10,4 m. 6048 LaufáSVegur. Mjðg falleg og björt um 110 fm 4ra herb. íb. á góðum stað í Plngholtun- um. íb. var mikið endurn. fyrir 7 árum, m.a. öll gólfefni og eldhúsinnr. V. 8,7 m. 6063 ÁlagrandÍ. 4ra herb. 111,9 fm ib. á 2. hæð. Hæðin er tilb. u. trév. en húsið að utan og sameign fullgerð. Rúmg. svallr. Ein fárra hlið- stæðra eigna I vesturbæ. Stutt í þjónustumið- stöð. Svoigjanleg greiðslukjör. V. tilboð. 6090 Kleífarsel. Glæsil. 123 fm nýinnr. lúxusíb. á 2. hæð. Parket og flísar á gólfum. Glæsil. innr. og tæki. Koníaksstofa á palli I turnbyggingu. V. aðeins 8,9 m. 6096 Álfheímar. Vorum að l.i glæsilega 97 fm lb. á 3. hæð f góðri blokk. Endurn. eldhús, bað, gólfefni, raflagnir o.fl. Laus strax. V. 7,7 m. 6170 GrettÍSgata. Mjög rúmg. og björt um 133 fm fb. á efstu hæð í góðu fjölbýlish. Ein ibúð á hæð. Stórar stofur með suðursv. Forstofuherb. með snyrtingu. Aukaherb. i risi með aðgangi að snyrtingu. Laus fljót- lega. V. 8,3 m. 6148 Asparfell. 4ra herb. um 90 fm (b. á 6. hæð I lyftuhúsi. Glæsil. útsýni til suðurs. V. aðeins 5,8 m. 6118 Safamýri - laus strax. vorumað fá f sölu 100 fm 4ra herb. ib. í fjölbýlishúsi á eftir- sótíum stað. 21 fm bílskúr. Svalir út af stofu og svefnherb. Þvottah. í íb. V. 7,5 m. 6168 SÓIheímar. Vorum að fá I sölu sérlega fallega 4ra herb. 113 fm ib. á 6. hæð i eftirsóttu lyftuh. Vandaðar innr. Glæsil. útsýni. Tvær lyftur. Húsvörður. V. 8,9 m. 6198 EIQNAMIÐIJCNIN ehf Abyrg þjónusla í áratugi Starfsmenn: Sverrir Kristinsson, sölustjóri, lögg. fasteignasali, Björn I*orri Viktorsson, lÖgfr., sölum., Þorleifur St. Guðmundsson, B. Sc. sölum., Guðmundur Sigurjónsson, lögfr., skjalagerð, Stefán Hrafn Stefánsson, lögfr., sölum., Magnea S. Sverrisdóttir, sölum, Jóhanna Valdimarsdóttir, auglýsingar, gjaldkeri, Inga Haimesdóttir, súnavarsla og ritari Sími: 588 9090 • Síðumúla 21 • Fax 588 9095 Aðeins hluti eigna úr sölu- skrá er auglýstur í dag. netfang eignamidlun@itn.is Kleifarsel - ný íbúð. Faiieg 60 m. íb. til afh. strax tilb. undir tréverk. V. 3,9 m. eða fullb. með glæsil. innr. v. 5,4 m. V. 3,9 m. 6196 Krummahólar - gott verð. Falleg 43 fm ib. á 4. hæð i góðu lyftuhúsi ásamt 23 fm stæði i bílag. Parket á stofu, holi, eldh. og herb. Fráb. útsýni. Laus strax. V. aðeins 3,9 m. 6237 Breiðvangur - laus strax. 4ra-s herb. falleg 112 fm ib. á 3. hæð. Sér þvottah. Parket og flísar. Áhv. 4,7 m. Laus strax. V. 7,3 m. 6248 LjÓSheÍmar 12. TJl sölu 4ra herb. 95 fm ib. á 8. hæð í þessari vinsæiu blokk. Sér þvottah. á hæð. Sérinng. af svölum. Laus nú þegar. V. 7,2 m. 6269 Mávahlíð. Góð 136,4 fm 5 herb. efri hæð. Samliggjandi stofur. Gott herþ. af stigapalli og nýtt baðherb. Áhv. hagst. lán. V. 8,7 m. 6275 Sjávargrund. 6 herb. um 196 fm ib. auk stæðis í bílag. Á 2. hæð eru stofur, eldhús, bað og tvö herb. I risi eru 2 herb., baðh./þvottah. í kj. eru um 47 fm geymslur en þaðan er innang. í þíl- skýli. Sérinng. Tvennar svalir. Glæsil. útsýni. Áhv. 6,050 m. Laus strax. V. 9,3 m. 6316 Mávahlíð. Mjög falleg bg björt um 110 fm þakhæð ásamt um 28 fm bílskúr. Massívt park- et. Glæsil. Alno eldhúsinnr. Stórar suðursv. Fal- legt baðherb. V. 10,8 m. 7410 EfStaSUnd. Mi.ög falleg og björt um 112 fm pakhæð ásamt 28 fm bflskúr. Fal- legt eldh. og baðherb. Parket. Suðursvalir. Áhv. ca 3,7 m. V. 9,5 m. 7415 HrafnhÓlar. Góð 4ra herb. um 107 fm Ib. á 3. hæð. Svalir. V. 7,3 m. 7419 Fífusel - gott verð. 100 tm 4ra herb. ib. á 2. hæð í skemmtilegri 3ja hæða blokk. Stæði I bilag. Áhv. 2,5 m. hagst. lán. V. 6,5 m. 4661 Háaleitisbraut. 102 fm goð ib. .. 4 hæð. Parket á stofu. Innb. bilskúr. Suðursv. Fal- legt útsýni. Laus fljótl. V. 7,8 m. 4408 Egílsborgir. 5 herb. falleg ib. á 3. hæð ásamt risi samtals um 104 fm. Á neðri hæð er gott herb., stofa, eldh. og bað. í risi eru 2 góð herb., snyrting og góð stofa. V. 8,5 m. 4406 Hraunbær. Falleg 4ra herb. 95 fm íb. á 2. hæð. Þvottah. i Ib. Gott skápapláss. Fallegt út- sýni. V. 7,4 m. 3546 Flétturimi. 4ra herb. 105 fm glæsil. ný fullb. íb. á 2. hæð. Stæði í bílag. fylgir en innang. er í hana úr sameign. Áhv. 6,1 millj. V. 9,8 m. 3725 ERB. Safamýri. Falleg 76 fm fb. á jarðh./kj. f góðu 3-býli. Parket á stofu, holi og herb. End- urn. eldh. og bað. Áhv. 4,5 m. Veðd. og húsbr. V. 7,5 m. 6292 Keilugrandi - laus strax. Vorum að fá I sölu fallega 81 fm 3ia herb. ib. á 2. hæð. Tvennar svalir. Útsýni. Stæði i bilag. V. 7,9 m. 6301 Urðarbraut - Kóp. 0,00 75 tm 3ja herb. fb. á jarðh. í 2-býlish. Gróinn garður. Laus fljótl. V. 5,3 m. 4533 Vallarás - byggsjlán. Mjög faiieg og björt um 85 fm ib. á 5. hæð I lyftuh. Fallegt útsýni. Vestursv. Áhv. 3,4 m. byggsj. Skipti möguleg á stærri eign. V. 7,3 m. 2713 EíðÍStOrg. Mjög falleg 70 fm ib. á efstu hæð í góðu fjölbýli. Parket á stofu og eldh. Tvennar svalir og glæsil. sjávarútsýni. Ahv. ca 1,7 m. V. 6,7 m. 4554 GrettÍSgata. Góð 3ja herb. ib. á efstu hæð ! 4-býli. Nýir kyistgluggar. Nýl. standsett baðh. Góöar svalir. Áhv. 2,1 m. húsbr. og 900 þús. byggsj. V. 5,5 m. 4736 Furugrund. Falleg 66 fm 3|a herb. ib. I fallegu fjðlbýlish. Fallegar innr. Nýl. þak. Ný- standsett sameign. Áhv. 3,5 m. byggsj. V. 6,4 m.4817 Barmahlíð. 3ja herb. falleg 90 fm ib. i kj. i góðu húsi sunnan götu. Stór herb. Sér inng. Laus fjótl. V. 6,5 m. 4852 KríuhÓlar - lán. Snyrtileg ca 80 fm Ib. á 6. hæð í nýviðgerðri blokk. Fráb. útsýni. Laus strax. Áhv. ca 4,3 m. Ath. skipti á 8-10 m. raðh. I Mosfellsbæ. V. 6,2 m. 4931 Engihjalli - 7. hæð. vorum að ... i einkasölu 3|a herb. 78 fm fallega Ib. Fráb. útsýni. V. 5,9 m. 4930 Vesturberg. góö w fm ib. & 1. hæð i nýviðgerðu lyftuh. íb. er öll nýmáluð. Ný- standsett baoh. Nýtt gólfefni á stofu að eig- in vali kr. 100.000,- fylgir. Ath. skipti á bll. Áhv. byggsj. 2,1 m. V. 5,6 m. 4971 MjÓSUnd - Hf. Um 45 fm Ib. á 1. hæð I timburhúsi. 20 fm geymsla I kjallara. Áhv. um 1,9 m. húsbr. V. 2,9 m. 4980 Krummahólar - laus. 3ja herb. bjðrt Ib. á 2. hæð ásamt stæði I bllag. Stórar suöursv, sem ná yfir alia suðurhliðina. Fráb. út- sýni. Áhv. byggsj. 3,1 m. Laus strax. V. aðeins 5,8 m. 6012 Asparfell - laUS. 3ja herb. 73 fm falleg ib. á 7. hæð (efstu) með fráb. útsýni. Ákv. sala. Laus strax. V. 5,6 m. 6034 Alfhólsvegur - laus strax. Bjðn 73 fm ib. á 2. hæð [ góðu fjórbýli. Nýl. eld- húsinnr. Góðar svalir út af stofu. Failegt útsýni. Áhv. hagstæð lán 4,2 m. V. 5,9 m. 6062 VegamÓt - Seltj. Rúmg. íb. á jarðh. um 76 fm. Góð staðsetning. íb. er laus og þarín- ast standsetningar. Lyklar á skrifst. 6070 Berjarimi. 3ja herb. 80 fm endaíb. á jarðh. ásamt stæði ( bílag. íb. er tæplega tilb. að utan en nánast fokh. að innan. Áhv. 3,3 m. V. 4,3 m. 4984 Laufrimi - nýlegt. Mjög faiieg og björt um 90 fm íb. á 2. hæð. Stórar vestursv. Parket-. Gott geymsluris. Áhv. ca 4,5 m. V. 6,950 m.6092 Kleif arsel. Stórglæsil. 78 fm nýinn- réttuð ib. Nýjar lagnir, gólfefni, innr. og tæki. Laus strax. V. aðeins 6,9 m. 6097 SÓIeyjargata. 3ja herb. falleg ibúð á jarðh. í góðu steinhúsi. Sólstofa. Tvöf. nýl. gler. Góður garður. V. 6,8 m. 6060 Þinghólsbraut. vorum að fá i sðiu skemmtilega 86 fm 3ja-4ra herb. íb. á jaröh. í 4- býli. Sér inng. Góð lóð. Áhv. 3,5 m. byggsj. V. 6,1 m. 6145 Hraunbær. 3ja herb. falleg 87 fm ib. á 3. hæð ásamt aukaherb. f kj. Glæsil. út- sýni. Ákv. sala. Laus fljótlega. Áhv. 4,1 m. Hagstæð kjör. V. 6,9 m. 6137 Kleifarsel - ný íbúð. Faiieg 80,2 fm lb. til afh. strax tilb. undir tréverk. V. 4,5 m. eða fullb. með glæsil. innr. v. 6,6 m. V. 4,5 m. 6197 Kaldakinn. 3ja herb. björt 67 fm risibúð með góöu útsýni. Áhv. 2,8 m. byggsj. m. greiðslub. 14 þ. á mán. Laus strax. V. 4,1 m. 6218 Hrísrimi - í sérflokki. vorum að fá í sölu glæsil. um 90 fm íb. á 3. hæð. Glæsil. sér- smíðaðar innr. Mahogany og Merbau parket. Suðursv. Sprautulakkaðar innr. og hurðir. Áhv. ca 5 m. húsbr. V. 7,9 m. 6139 Ferjuvogur - nýstandsett. Vorum að fá í sölu gullfallega 78 fm 3ja herb. Ib. I kj. í tvíbýli. Mikið geymslurými. Parket. Nýleg eldhúsinnr. Áhv. 3,7 m. hús- br. V. 6,7 m. 6272 MÍðleÍtÍ - Gimll. Vorum að fá f sölu glæsilega 121,8 fm ib. á 1. hæö í þessu eftir-' sótta húsi. Vandaðar innr. og tæki. Þvottah. I lþ. Sólstofa út af stofu. Mikil sameign. V. 12,9 m. 6361 Vesturvallagata - góð lán. vor- um að fá í sölu fallega 65 fm 3ja herþ. Ib. á jarðh. með sér inng. Parket. Góður gróinn garð- ur. V. 5,7 m. 6362 Þverholt - lán. Snyrtileg og talsvert endurnýjuð ca 65 fm íb. á 2. hæð. Nýtt eldhhús, baðh. o.fl. Áhv. ca 5,4 m. byggsj. Laus strax. V. 6,2 m. 6365 Reynimelur. Vorum að fá i sölu fallega 68 fm 3ja herb. Ib. á 2. hæð I 3-býli. Sérinng. Geymsluskúr I garði. V. 6,2 m. 7409 Laugarnesvegur - standsett. Falleg 3ja herb. 73 fm ib. I fjölbýlish. Ib. fylgir herb. f kj. Ib. hefur vehð standsett á smekklegan hátt. Suðursv. Lögn f. þvottavél I íb. Glæsil. út- sýni. Áhv. 3,7 m. V. 6,9 m. 7413 Bámgrandi. 3ja herb. 86 fm stórglæsi- ieg íb. á 2. hæð (efstu) í 4-býli ásamt stæði i bilag. Parket á gólfum og vandaðar innr. Áhv. 3 m. V. 9,0 m. 6291 FannafOld. Vorum að fá í sðlu mjög fal- legt 100 fm parh. með innb. bllskúr. Húsið er ekki fullb. að innan. Góður suðurgarður. Áhv. 5 m. byggsj. 7420 Kaplaskjólsvegur. Góð3ja he* 69 fm íb. á 4. hæð I fjölbýlishúsi á góðum stað. Suðursv. Áhv. 3,4 m. húsbréf. 7416 Tryggvagata. 3ja herb. 93 fm falleg og björt Ib. á 4. hæð I lyftuh. Parket. Góð eld- húsinnr. Glæsil. útsýni yfir höfnina. Suðursv. Laus strax. V. 6,5 m. 4226 KárSneSbraUt. 3ja herb. m|ög falleg !b. á 2. hæð. Áhv. 3,2 millj. frá byggsj. V. 6,4 m. 3780 SeljaVegUr. 3|a herb. um 85 fm Ib. á jarðh. I gamla vesturbænum. V. 4,8 m. 3510 AUStUrStrÖnd. 2ja herb. 63 fm falleg og björt íb. á 3. hæð. Góð sólverönd til austurs og suðurs. Áhv. 2,0 m. byggsj. V. 6,6 m. 6290 Dvergabakki. Mjðg taiieg 57 tm ib... 3. hæð. Nýtt parket á stofu, holi og herb. Nýtt eldh. og bað. Tvennar svalir og gott útsýni. Áhv. ca 4,2 m. V. 5,6 m. 6311 HagamelUr. Falleg 2ja herb. ósamþ. risíþ. um 55 fm (stærri gólffl.) í fallegu húsi. Til- valin fyrir háskólanema. Parket. Nýl. rafl. V. 3,4 m. 3348 Flétturimí. 2ja herb. 67 fm falleg íb. á 1. hæð. Parket. Áhv. 3,8 m. V. aðeins 5,9 m. 6283 Öldugata - einstaklingsíb. ni sölu snyrtileg einstaklingsíb. á 1. hæð í steinh. Laus strax. V. 1,9 m. 6306 BásendÍ. 2ja herb. m]ög falleg og björt 60 fm Ib. I þríbýlishúsi. Nýl. parket. Fráb. staðsetning. 2,750 m. áhv. i hagst. langtimalánum. Ákv. sala. V. 5,8 m. 6315 I míðbænum. Falleg34fmíb. ínýl. kjallara. Húsið er allt nýklætt og viðgert. Sérinng. og sérhiti. Laus strax. Áhv. 800 þús. V. aðeins 2,3 m. 3877 Asgarður - glæsileg. vomm að u í sölu nýstandsetta 2ja herb. íb. í raðh. á þess- um eftirsótta stað. Sérinng. Góður suðurgarður. Áhv. 3,2 m. byggsj. V. 5,8 m. 7417 FrOStafold - gott lán Mjög falleg og rúmg. um 67 fm íb. á jarðh. Sérlóð. Parket og góðar innr. Sérþvottah. Áhv. 3,7 m. byggsj. V. 6,1 m. 4570 Hraunbær. 2|a herb. 53 fm björt Ib. á jarðh. íb. snýr öll í suður. Húsiö er nýl. klætt steni. Parket. Laus strax. Mjög hagstæð kjör. V. aðeins 4,2 m. 3842 Suðurgata - Hf. 59 fm ib. i jarðh. i tví- býlish. Laus fljótlega. V. 4,7 m. 4569 Flyðrugrandi. Gðð 65 tm ib. & larðh. í fjölbýli. Sérlóð m. hellulagðri verönd. (b. er laus strax. V. 5,7 m. 4725 HÖfðatÚn - ÓSamþ. Rúmg. og björt (ósamþ.) um 60 fm íb. á tveimur hæöum. íb. er laus. V. aðeins 3,9 m. 4943 Kaplaskjólsvegur. Gott ca 21 i..> einstaklingsherb. ásamt snyrtingu á 1. hæð i góðu fjölbýli. Laust fljótlega. V. aðeins 1,4 m. 3916 Frostafold 2ja m. bílsk. ?|a herb. stórglæsileg 67 fm íb. á 2. hæð með failegu útsýni yfir borgina og stæði í bílag. Sérþvottah. Áhvíl. byggsj. kr. 4,4 m. Laus fljótlega. V. 6,9 m. 4515 VíkuráS. Rúmgóð 2ja herb. íb. um 60 fm. Góð sameign. Áhv. um 2,5 millj. frá Veðd. Ath. skiþti á góðum bíl. V. 4,9 m. 2287 Snorrabraut. Góð 57,8 fm tb. & 1. hæð í góðu steinhúsi. Nýtt rafmagn, gler, gluggar o.fl. Áhv. byggsj. + húsbr. ca 2,5 m. Laus strax. V. 4,3 m. 6003 Furugrund. Rúmg. og bjðrt um 60 fm íb. á 2. hæð i húsi staðsettu neðst í Fossvogsdal. Suðursv. Lyklar á skrifst. V. 5,1 m. 6007 Grænahlíð. 2Ja-3ja l.r..l>. falleg 68 fm Ib. í bakhúsi á mjög rólegum og eftirsóttum stað. Falleg suðurlóð. Akv. sala. V. 5,6 m. 6056 Fálkagata. Falleg 48 fm rislb. i góðu húsi. Nýtt þak og klæðning, gler og gluggar. Stórar suðursv. Laus strax. Ahv. ca. 2,2 m. V. 4,6 m. 6115 AuStUrStrÖnd. Einstaklega bfört og falleg um 63 fm Ib. á 7. hæð í lyftuh. Stæðl í bilag. Öll gólfefni nýl. Þvottah. á hæð. Fráb. útsýni. V. 6,4 m. 6144 Bergþórugata. 65 tm 2ja i..»i>. ib. i kj. í 4-býli. íb. fylgja tvær geymslur og hlutdeild I þvottah. Áhv. 660 þús. byggsj. V. 4,3 m. 6158 I Vesturbænum. Mjög snyrtileg31,3 fm (b. með sérinng. Nýtt baðherb., þak og raf- magn. Áhv. ca 1,0 m. hagstæð lán. V. 3,2 m. 6174 USN GrenSáSVegUr. Rúmgóð og björt um 430 fm hæð á 2. hæö í ágætu steinhúsi. Hæðin er i dag einn salur með súlum og getur hentað undir ýmiskonar þjónustustartsemi. Eignin þarfnast standsetningar. 5242 Arnarbakki - 120 fm. vommaðfá í einkasölu gott 120 fm verslunar- og þjónustu- pláss á jarðhæð. Hagstæð lán áhv. V. 7,3 m. 5291 Dalshraun - 103 fm. vorumaðfái söiu mjög gott atvinnuhúsnæði á götuhæð. Plássið er um 104 fm og er með góðri lofthæð og innkeyrsludyrum. Afstúkuð skrifstofa og snyrting. Kaffistofa á millilofti. Góð kjör i þoði. Uppl. veitir Stefán Hrafn. 5305 Stapahraun - gott verð. v.m.i að atvinnuhúsnæði sem er þrjár hæðir hver um 245 fm og bakhús 400 fm. Innkeyrsludyr. Góð lofthæð. Selst saman eða (hlutum. 5281 Grensásvegur - nýlegt. mjö9 björt og rúmgóð skrifstofuhæö á 2. hæð um 457 fm sem er í dag máluð og með lýsingu en óinnréttuð. Staðsetning miðsvæðis. Gott verð ogkjörlboði. 5256 Lyngás - stórar einingar. Emm með í sölu nýl. og vandað atvinnuh. í einu eða tvennu iagi er skiptist í 822 fm sal með skrif- stofuaðstöðu og góðri lofthæð og 1.450 fm stóran sal með innkeyrsludyrum og góðri loft- hæð. Samtals 2.272 fm. Gott verð og kjör. 5249 I miðbænum. Glæsil. um 275 fm skrif- stofuhæð (2. hæð) ( nýl. húsi við Lækjartorg. Fráb. staðsetning. Hæðin er taus nú þegar. V. 19,0 m. 5246 Grensásvegur. Vorum að fá í sölu glæsil. og vel staðsett skrifstofuhús- næði á 2. hæð í þessu fallega húsi. Um er að ræða glæsil. um 250 fm fullinn- réttaða skrifstofuhæð í norðurenda og um 403 fm skrifstofuhæð í suðurhluta. Eignin selst í einu lagfeða hlutum. Gott verð og kjör. 5306 Grenimelur. Falleg 113 fm neðri sérhæð sem skiptist í stofu og 3 góð herb. Nýtt baðh., eldh. o.fl. Áhv. ca 5,0 m. V. 9,9 m. 6235 að ýmsum gerðum íbúða, einbýlishúsa og atvinnuhúsnæðis. Viðskiptavinir athugið! Um 400 eignir eru kynntar í sýningarglugga okkar ykkur að kostnaðarlausu ¦h

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.