Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 10
10 C ÞRIÐJUDAGUR 4. JÚNÍ 1996 MORGUNBLAÐIÐ FASTEIGNASALAN FINNBOGI KRISTJANSSON LOGG. FASTEIGNASALI Finnbogi Kristjánsson Unnur Valgeirsdóttir Ólafur Már Sigurðsson Jónatan Einarsson Kristján Guðnason Guðný Kristjánsdóttir SIÐUMULI 1 SiMi 533 1313 FAX 533 1314 Opið frá kl. 9-18 virka daga, laugardaga. frá kl. 11-15 Netfang: fron@cc.is Félag íF fasteignasala Atvinnuhusnæðí Klapparstígur 37 Verslunarhús- næði. Góð staðsetning, t.d. hvað varðar gangandi umferð. Verð 3,4 millj. VegmÚN 3 Um 260 fm á 1. hæð. Tilbúið til innréttinga. Þetta húsnæði hentar vel fyrir þjónustu eða verslun- arstarfsemi. Upphitað bílastæði að hluta fylgir. Lyklar á Fróni. Verð 15 millj. Sumarhús Hraunborgir í Grímsnesi Fai- legt heilsárshús (rafmagn og vatn) 50 fm með góðum sólpalli. Stór lóð (0,5 hekt). Stutt er í alla þjónustu s.s. verslun, golf og sund. Möguleiki á að innbú fylgi. Einbvlíshús Esjugrund - Kjalarn. 112 fm timbureiningahús á einni hæð. Tilbúið til innréttinga. Útb. 2,6 millj. og afb. 23 þús. á mán. Verð 7,9 millj. Hlíðarhjalli - KÓp. Glæsilegt 182 fm einbýli á tveimur hæðum ásamt 28 fm bílskúr. Parket og flísar á gólfum og góð lofthæð. Skipti á 4ra herb. íbúð kemur vel til greina. Verð 16 millj. Starengi Vandað 180Jm hús á einni hæð með góðum innb. bílskúr. Fokhelt. Útb. 2 millj. og afb. 32 þús. á mán. Verð 8,5 millj. Nýlendugata hús á góðum stað í gamla vesturbænum. Eignin skíptist í góða 88 fm (nettó) íbúð á tveimur hæðum og 50 fm íb. í kjallara með parketi og nýju eldhúsi. Verð 10,5 millj. Dofraberg - Hf. Nytt hús á tveim- ur hæðum. Hæð er um 240 fm, með góð- um innréttingum og stórum tvöföldum bílskúr. Aukin heldur 60 fm ibúð á jarð- hæð. Áhvílandi um 8,7 millj. Raðhus Réttarholtsvegur Gott 129 fm raðhús á þremur hæðum. 3 svefnherb. Sjónvarpsherb. í kjallara. Sólpallur í garði. Áhvíl. 4,8 millj. í góðum lánum. Utb. 3 millj. og afb. um 28 þús. á mán. Verð 8,5 millj. Grundartangi - Mos. 76fmrað- hús á einni hæð. Stór og fallegur garður með góðri verönd. Parket og flísar. Útb. 2.7 millj. og afb. 25 þús. á mán. Verð 7.8 millj. Sæviðarsund 184 fm raðhús með innbyggðum bílskúr. 3 svefnherb., 3 stof- ur, arinn og suðraenn aldingarður. Verð 12,8 millj. Sérhæðit Barmahlíð 107 fm sérhæð ásamt 57 fm (nettó) risi. 2 stofur á hæð og 2 herb. Franskir gluggar. 4 herb. og þvottah. í risi. Nýjar skolplagnir. Bíl- skúrsréttur. Útb. 3,9 millj. og afb. um 28 þús. á mán. Verð 9,5 millj. f~: BL ¦B i Akurgerðl' 95 fm hæð og ris á góðum stað. 3 svefnherb. og 2 góðar stofur. Glæsilegt eldhús með nýrri innréttingu. íbúðin er mjög snyrtileg og vel um geng- n. Útb. 3,2 millj. og afb. 29 þús. á mán. Verð 9,2 millj. Holtagerði - KÓp. 2ja herb. 60 fm íbúð á jarðhæð. Sér inngangur. Bílskúrs- réttur. Góður garður og sólpallur. Útb. 1,65 millj. og afb. um 21 þús. á mán. Verð 5,5 millj. Grettisgata Um 60 fm skemmtilega hönnuð, björt og opin íbúð með parketi. Ris er yfir Ibúð sem býður upp á ýmsa mögul. Útb. 1,7 millj. og afb. 19 þús. á mán. Verð 5,7 millj Drápuhlíð Rúmgóð 113 fm íbúðar hæð á 2. hæð. Stór herb. 30 fm bílskúr. Útb. 3,0 milij. og afb. 33 þús. á mán. Verð 9 millj. Melhagi 102 fm íbúð á 2. hæð ásamt 28 fm bílskúr. 2 svefnherb., 2 skiptanlegar stofur og suðursvalir. Útb. 3,15 millj. og afb. 32 þús. á mán. Verð 8,9 millj. Flétturimi 118 fm íbúð með hátt til lofts og tvö stæði í bílskýli. 3-4 svefnh. og skemmtilega hönnuð stofa með parketi. Áhvíl. 5,8 í húsbr. Útb 3,2 millj. og afb. um 36 þús. á mán. Verð 9,3 millj. KaplaskjÓI 100 fm íbúð sem er öll verulega breytt og endurbætt. Nýj- ar innréttingar, 4 svefnherb., góð stofa og suðursvalir. Sameign og hús i mjög góðu lagi. Útb. 2,8 millj. og afb. 29 þús. á mán. Verð 7,9 millj. ÁlfatÚn 125 fm íbúð og bílskúr. Vand- aðar innréttingar, 3 svefnh. Stórar svalir og gott útsýni. Utb. 3,43 millj. og afb. um 32 þús. á mán. Verð 9,8 millj. Krummahólar 131 fm með bíiskýii. Skemmtileg eign á tveimur hæðum. Parket á gólfum. Frábært útsýni. Útb. um 3,1 millj. og afb. um 28 þús. á mán. Verð 8,850 millj. Mávahlíð 124 fm mjög rúmgóð íbúð í risi með góðum kvistum. 2 stofur og 3 svefnherb. Útb. 2,9 millj. og afb. 30 þús. á mán. Verð 8,25 millj. mr.mú ¦H )':S'' Y eriitrim Seljabraut 167 fm íbúð á tveimur hæðum. 5 stór og góð svefnh. og 2 stof- ur. Tvennar suðursvalir. Sér þvotta- og þurrkherbergi. Útb. 3,1 og afb. um 28 þús. á mán. Verð 8,9 millj. 4ra iei b. Eskihlíð Um 107 fm íbúð á 3. hæð. Þrjú svefnh., vandað bað, tvær stofur og fallegt útsýni. Útb. 2 millj. og afb. 26 þús. á mán. Verð 6,9 millj. Fíf USel Glæsileg íbúð á tveímur hæð- um. Parket og flísar á gólfum. Fallegt út- sýni og suðursvalir. Hús allt nýtekið I gegn að utan. Útb. 2,2 og afb. 25 þús. á mán. Verð 7,3 millj. Lundarbrekka 101 fm ibúð á 3. hæð með glæsilegri fjallasýn. Tvenn- ar svalir. Sér þvottahús. Aukaherb. í kjallara með aðgang að salerni. Útb. 2,04 millj. og afb. um 24 þús. á mán. Verð 7,1 millj. Skipti á ódýrari eign. Eyjabakki Rúmgóð og björt enda- íbúð. Parket á gólfum og flísar á baði. Útb. 1,9 millj. og afb. 23 þús. á mán. Verð 6,8 millj. Framnesvegur 95 fm björt enda- íbúð á 3. hæð. Gott parket, flísar og suð-, ursvalir. Ffnt útsýni. Útb. 3 millj. og afb. 27 þús. á mán. Verð 8,5 millj. AuSturberg 85 fm snyrtileg (búð auk 20 fm bilskúrs. Parket ágólfum. Blokk er öll nýviðgerð að utan. Ahv. um 6 millj. Verð 7,5 millj. Hamraborg 104 fm snyrtileg íbúð á 3. hæð. Nýtt eldhús, parket og gott skápapláss. Þvottahús og geymsla inni í íbúð. Bílskýli. Útb. 2,1 millj. og afb. 24 þús. á mán. Verð 7,1 millj. Skaftahlíð Um 105 fm Ibúð: 3 svefn- herb., stofa og borðstofa. Suðursvalir. Ein íbúð á hæð. Útb. 2,8 millj. og afb. 30 þús. á mán. Verð 8,2 millj. VeSturberg 4-5 herb. 98 fm vönduð íbúð á 3ju hæð. Sér þvottahús. Parket og teppi á gólfum. Útb. 2 millj. og afb. um 28 þús. á mán. Verð 6,950 millj. 3ia herb, GrensáSVegur 68,5 fm góð Þriggja herbergja íbúð með fllsum og parketi. Góð sameign. Hér er örstutt í alla þjón- ustu. Útb. 1,6 millj. og afb. 18 þús. á ÁlfhÓISVegur Um 70 fm íbúð á 2. hæð auk 21 fm herb. í kjallara með sér inng. Glæsilegt útsýni. Teppi og flísar. Útb. 2 millj. Verð 6,7 millj. Framnesvegur 57 fm mikið endur- nýjuð eign. Nýtt dren o.fl. Allt sér. Útb. 1,6 millj. og afb. um 19 þús. á mán. Verð 5,5 millj. FrOStafold Um 91 fm virkilega falleg og vel skipulögð íbúð á 5. hæð. Flísar, parket og teppi. Áhvíl. byggsj. um 5 millj. og ekkert greiðslumat. Útb. 2,5 millj. og afb. 22 þús. á mán. Verð 7,850 millj. HrafnhÓlar69 fm íbúð á 6. hæð með glæsilegu útsýni. Parket á stofu og flísar á baði. Útb. 1,8 og afb. um 20 þús. á mán. Verð 6,1 millj. Engihjalli 79 fm vönduð eign. Nýjar innréttingar og tvennar svalir. Áhv. bygg- sj. 3,3 millj. Útb. 1,9 millj. og afb. 20 þús. á mán. Verð 6,4 millj. Hraunstígur - Hf. 70 fm íbúð á 2. hæð i fallegu húsi. Áhvíl. góð lán, byggsj. 2 millj. og Líf. VR 1 millj. Verð 5,5 millj. Útb. 1,6 mlllj. og afb. 18 þús. á mán. Kaplaskjólsvegur 77 fm rúm- góð íbúð á 2. hæð ígóðu húsi. Stutt í sund og á völlinn! Utb. 1,8 mlllj. og afb. um 21 þús. á mán. Verð 6,1 mllli. Kjarrhólmi 75 fm ibúð á 2. hæð. Björt og góð íbúð með endurnýjuðu eldhúsi, .parket á stofu og glæsilegu útsýni. Áhvíl. góð byggsj. lán. Útb. 1,9 millj. og afb. um 22 þús. á mán. KrummahÓlar Vönduð 75 fm enda- íbúð a. 3. hæð ásamt bílskýli. Góðar sval- ír. Útb. 1,8 millj. og afb. 21 þús. á mán. Verð 6,3 millj. Laugateigur Sérlega glæsileg, björt og rúmgóð 91 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi. Flisar á gólfum og parket. Nýtt eldhús og bað. Utb. 2,1 millj. og afb. um 24 þús. á mán. Verð 7 millj. Mánagata 3ja herb íbúð á 2. hæð með aukaherb. i kjallara. Nýtt þak og nýir gluggar. Ekkert áhvllandi. Útb. 1,68 millj. og afb. um 19 þús. á mán. Verð 5,6 millj. Mávahlíð Skemmtileg og rúmgóð ris- ibúð, 70 fm nettó. Þak og lagnir nýlega tekið í gegn. Útb. 1,8 millj. og afb. 20 þús. á mán. Verð 6,2 millj. Nýbýlavegur 76 fm íbúð á jarðhæð með 29 fm bílskúr. Parket á gólfum og flísar á baði. Svalir. Sér þvottahús. Útb. 2,2 millj. og afb. 24 þús. á mán. Verð 7,5 millj. Rofabær 78 fm ibúð á 2. hæð. Ný innrétting I eldhúsi, parket á gólfum og flisar á baði. Útb. 1,8 millj. og afb. 21 þús. á mán. Verð 6,4 millj. VallaráS 83 fm íbúð á 4. hæð í lyftu- húsi. Vel skipulögð. Útb. 2,0 millj. og afb. 22 þús. á mán. Verð 7,1 millj. Vesturberg so fm ibúð á 3ju hæð. Parket á stofu. Útb. 1,78 millj. og afb. um 20 þús. á mán. Verð 6,3 millj. 2ja herb. Mánagata 2ja herb íbúð á fyrstu hæð með aukaherb. i kjallara. Nýtt gler, gluggar og þak. Ekkert áhvílandi. Utb. 1,35 rnillj. og afb. um 15 þús. á mán. Verð 4,5 millj. Borgarholtsbraut Björt 46 fm íbúð með öllu sér. Áhv. 1,6 millj. i byggsj. Útb. 1,08 millj. og afb. um 13 þús. á mán. Verð 3,6 millj. Engihjalli 54 fm íbúð á jarðhæð með sérgarði. Útb. 1,5 millj. og afb. 15 þús. á mán, Verð 5 millj. Bergþórugata um 50 fm einstak- lega hugguleg íbúð á jarðhæð með sér inngangi. Útb. 1,29 millj. og afb. um 15 þús. á mán. Verð 4,3 millj. Framnesvegur 74 fm 2-3ja herb. íbúð á 3. hæð.Bílskýli. Nýlegar innrétt- ingar. Áhvíl. byggsj. og fl. Útb. 1,9 millj. og afb. 22 þús. á mán. Verð 6,850 millj. Hringbraut 53 fm skemmtileg íbúð með hátt til lofts. Parket og flisar. Bílskýli. Örstutt í alla þjónustu. Laus strax. Útb. 1,5 millj. og afb. 17 þús. á mán. Verð 5.3 millj. KvÍSthagÍ Vönduð 48 fm íbúð í kjall- ara. Nýlegt parket. Góður garður. Útb. 1.4 millj. og afb. um 16 þús. á mán. Verð 4,8 millj. Leifsgata um 55 fm fbúð á 1. hæð með sér jnng. Bill og allt annað til að skipta á. Útb. 1,5 millj. og afb. 17 þús. á mán. Verð 5,2 millj. Lækjarfit - G.bær 62 fm íbúð með sér inng. og sér garði. Ibúðin er verulega endurgerð og í toppstandi. Útb. 1,56 og afb. á mán. 18 þús. Skipti á bíl mögu- leg. Verð 5,2 millj. Miðtún 68 fm íbúð f kjallara í fallegu húsi. Nýtt gler, gluggar, lagnir og fl. Útb. 1.5 millj. og og afb. 17 þús. á mán. Áhvil. byggsj. 2,8 millj. Verð 5 millj. Njálsgata 58 fm falleg fbúð með sér inngangi. Flísar, parket, barborð og ný eldhúsinnrétting. Útb. 1,6 millj. og afb. 20 þús. á mán. Verð 5,5 millj. SpÓahÓlar Glæsileg 54 fm ibúð. Flís- ar á gólfum. Sólskáli. Laus fljótl. Útb. 1,5 millj. og afb. ca. 17 þús. á mán. Verð 5,2 millj. VÍndáS 40 fm góð einstaklingsíbúð. Snyrtileg sameign. Útb. 1,1 millj. og afb. 12 þús. á mán. Verð 4 millj. VíkuráS Rúmgóð 59 fm tveggja herbergja íbúð. Góð sameign. Nýtt parket á stofu og gott útsýni. Utb. 1,5 og afb. 17 þús. á mán. Verð 5 millj. ÞÍngholtSStrætÍ Nokkuð sérstök eign á góðu verði á besfa stað í bænum. Hér þarf ekkert greiðslumat. Útb. 1,5 millj. og afb. 13 þús. á mán. Verð 4,6 millj. ÆSUfell 54 fm íbúð í toppástandi, parket og gervihnattasjónvarp. Húsið er allt nýtekið í gegn að utan. Útb. 1,3 millj. og afb. 15 þús. á mán. Verð 4,6 millj. fbúðir óskasí Sérhæð óskast á svæði 104 i skiptum fyrir góða 4ra herb. íbúð í Álf- heimum. Höfum kaupanda að einbýiis- húsi á einni hæð. Góð útborgun í boði. Þriggja herbergja íbúð vantar á Reynimelnum eða nágrenni fyrir ákveð- inn kaupanda. íbúöir í FoSSVOgÍ Vegna mikilla eftirspurna auglýsum við eftir 3ja, 4ra eða 5 herb. ibúðum (Fossvogi. íbúð í Gamla Vesturbænum 4ra til 5 herbergja íbúð óskast á þessum góða stað í bænum. í ö!lum tilvikum veljum víð úr hnptæftmt® lán fyrír kmipmánr *em örjggir örugg viðskiptí fið seljaoda Bretland Hönnun nýtísku- íbúða verðlaunuð London. Telegraph SKIPULÖGÐ samstæða 25 íbúða á South Bank í London hefur feng- ið viðurkenningu fyrir bestu hönn- un íbúða í þéttbýli. Talsmaður Civic Trusty — óháðrar . góðgerðarstof nunnar, sem helguð er því markmiði að fegra umhverfið með endurbótum á húsum ~ sagði að þótt íbúðir í bæjum væru „sjaldan vel gerðar" væri húsasamstæða arkitektanna hjá Lifschutz Davidson við Coin Street á South Bank "íbúðum í þéttbýli til fyrirmyndar í framtíð- inni." Ibúarnir með í ráðum Við framkvæmdirnar var stigið það óvenjulega skref að hafa íbú- ana með í ráðum við hönnunina. Þeir fóru þess á leit að gluggarnir yrðu stórir vegna fallegs útsýnis yfir Thames og vildu stórar svalir svo að hægt yrði að borða þar á sumrin. íbúðirnar eru nálægt kunnri listamiðstöð, sem kennd er við South Banks. Rekstur íbúðanna er íjiöndum samvinnufélags efna- lítils fólks, Palm House Coopera- tive og vinnur fólkið í nálægum hverfum, Lambeth eða Sout- hwark. Civic Trust veitti einnig verð- laun fyrir framúrskarandi framlag til endurbóta á bæ eða miðborgar- svæði. Þau verðlaun komu í hlut Saltaire í Bradford vegna end- urnýjunar á þorpi sem Sir Titus Salt, kunnur verksmiðjueigandi og mannvinur, reisti 1850. P 551 2600 552 1750 Vantar allar gerðir fast- eigna á söluskrá. Áratuga reynsla tryggir örugga þjónustu. Furugrund - 3ja-4ra 101 fm falleg 3ja herb. íb. á 1. hæð. Stórt herb. í kj. (hringstigi úr stofu). Suðursv. Laus. Verð 7,8 millj. Kóngsbakki - 4ra herb. Falleg 90 fm íb. á 3. hæð. Parket. Stór- ar svalir. Verð 6,6 millj. Hraunbær - 5 herb. Falleg 117,6 fm íb. á 3. hæð. Herb. í kj. fylgir. Fallegt útsýni. Laus strax. Kópavogsbraut - sérh. 5 herb. 122,5 fm falleg ib. á 1. hæð. Þvherb. í íb. Verð 7,7 millj. Tómasarhagi - sérh. 5 herb. 108,7 fm fal/ag fb. á t. hasð. Sérhiti. Sérinng. 38 fm bflsk. Verft 10,6 mlllj. Birkigrund - raðhús Mjög fallegt 205 fm raðhús. Kvistaland - einb. 194 fm fallegt einbhús með innb. bílsk. 4 svefnherb. Ver* 15,7 mlll]. íbúð og versl.pláss 123 fm ib,- og versl.- eða iðn.pláss v. Skólavörðustíg. Verft 6,1 milij. Gistiheimili IMjálsg. Húsið er kj. og þrjár hasðír, telkn- að sem þrjar 4ra herb, ib. eo er nú innr. sem einstaklib., 3ja herb. fb. og 11 herb. Agnar Gústafsson hrl. Eiríksgötu 4 Málflutnings- og fasteignastofa

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.