Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 19
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 4. JUNI 1996 C 19 (^ % cc z> o < cc < < ö UJ •h- < GARÐATORG. 3ja og 4ra herb. lúxusíbúö, 109-148 fm í þessu fallega húsi viö Garðatorg í Garðabæ. íbúö- irnar eru afhentar tilbúnar undir inn- réttingar eöa fullbúnar án gólfefna, en með flísalögöu baði. [H Sérbýli KRÓKAMÝRI GBÆ. Afar glæsi- legt 200 fm ib. á einni hæö meö innb. bíl- skúr.Góðar stofur og 4 svefnherb. Innrétt- ingar og gólfefni vandað. HLÍÐARBYGGÐ GBÆ. Enda raðh. 194 fm með innb. bílskúr. Stofa og 3 herb. 30 fm aðst. á neðri haeð með snyrt- ingu. Mikiö útsýni. BAUGANES. 173 fm timbureinb. klætt með Garðastáli á tveimur hæðum auk 30 fm bílskúrs. Saml. stofur og 3 herb. Hiti í stéttum. Laust fljóflega. Verö 13,8 millj. UNNARBRAUT SELTJ. Raðh. á tveimur hæðum 125 fm og 20 fm bílsk. Saml. stofur með garðskála og 3 herb. Parket. Áhv. byggs]. 2.350 þús. LEIRUTANGI MOS. Einb. á tveimur hæðum 212 fm. Plata komin fyrir 50 fm bíisk. Góöar stofur og 5 herb. Áhv. langtlán 6 millj. Verö 12,5mi!lj. FURUBYGGÐ MOS. Parh a tveimur hæðum 138 fm auk 26 fm bílsk. Stofa með sólskála. 3 herb. Óinnréttað baðstofuloft. Verð 12 millj. Áhv. húsbr. 6,2 millj. VALLHÓLMI KÓP. Einb 261 fm með innb. einf. bílsk. Á efri hæð eru stofur, eldh., og 3 herb. I kjallara er 2ja herb. íbúð með mögul. á stækkun. Falleg ræktuð lóð. Stórkostlegt útsýni. Skipti koma til greina á góðri 3Ja herb. fb. r. n FASTEIGNA fpi MARKAÐURINN ehf ÓÐINSGÖTU 4. SÍMAR 551-1540, 552-1700, FAX 562-0540 HÁLSASEL. Fallegt og vandað 255 fm einb. sem skiptist í kj., hæð og ris. Rúmg. stofur. 5 svefnherb. í kj. er mögul. á 2ja herb. ib. Skipti á minni eign mögul. Verö 15,6 millj. BAKKASEL. Mjög fallegt 236 fm rað- hús á þremur hæðum. Saml. stofur, 4 svefnh. Lítil 2ja herb. íb. sér á neöstu hæö. 20 fm bílskúr. Verð 13,5 millj. Skipli á minni eign mögul. . VOGALAND. Einb. á tveimur hæð- um með innb. bílsk. 340 fm. Á efri hæð eru saml. stofur með sólstofu. Rúmg. eldh., hjónaherb., baöherb. og húsbherb. Á neðri hæð eru 3 svefnherb., baðherb. og fjöl- skylduherb. Nýtt þak. Eign i góöu standi. STEKKJAHVAMMUR HF. Endaraðhús um 140 fm á tveimur hæðum auk 21 fm bílsk. Saml. stofur, 3 svefnh. og alrými. Parket. Áhv. byggsj. 1,1 millj. Verö 12,8 millj. GERÐHAMRAR. Mjög faiiegt einl, einb. sem skiptist í saml. stofur, 3 herb., forstofuherb. og rúmg. eldh. Verönd út frá stofu. Áhv. hagst. langtlán. DIGRANESVEGUR. Einb. sem er hæð og ris 183 fm og 33 fm bílskúr. Á neöri hæð eru saml. stofur og eldhús. Á efri hæð eru 4 rúmg. herb. og svalir. Gott útsýni. Ver6 11 millj. VESTURBERG. Raöh. á tveimur hæðum 157 fm og 31 fm bilsk. Saml. stof- ur og 4 svefnherb. Stórar svalir. Verö 11,9 millj. ÞRASTARLUNDUR GBÆ. Einb. sem er hæð og kjallari 203 fm auk 31 fm bílskúrs. Falleg gróin lóð. Saml. stof- ur með arni, 4-5 herb. o.fl. SVEIGHÚS. Vandað 163 fm einb. á skjólgóðum stað auk 25 fm bílskúrs. Mjög góð verönd út frá stofu. Merbau-parket og þanill í loftum. Áhv. húsbr. 5,3 milij. Verö 14,9 millj. BREKKUTANGI MOS. Raðhús 228 fm og 26 fm bílsk. Sér 3ja herb. fb. i kj. 4 svefnherb. á efri hæð. Tvennar svalir. Verð 11,9 millj. Áhv. húsbr. 4,4 millj. Skipti á 4ra herb. mögul. RAUFARSEL. Endaraðh. í sérflokki um 240 fm á þremur hæðum. 4 svefnherb. Alrými í risi þar sem hægt er a.6 útbúa 2 herb. Innb. bílsk. Mjög gróinn garður. Hita- lögn i stéttum. Verð 14,5 mlllj. HRAUNBRAUT KÓP. Faliegt 140 fm einb. sem er hæö og kj. í kj. er 33 fm bilskúr o.fl. Á hæöinni er góð stofav 3 herb. Falleg gróin lóö. Fagurt umhverfí. Út- sýni. HJALLASEL. Mjög fallegt 238 fm tvíl. endaraðh. auk rislofts. 2 stofur meö blómaskála útaf. 5 svefnh. 2 baðh. Parket og flísar. Bilskúr. Áhv. 3 mill). byggsj. o.fl. Eign f sórfl. MÁNAGATA. 165 fm parh., tvæi' hæðir og kj. Saml. stofur. 3 svefnh. í kj. eru 2 herb. o.fl. Þar mætti útbúa séríb. Nýl. gler og gluggar. Verö 10,9 millj. SKEIÐARVOGUR. Raðh.átveim- ur hæðum 161 fm og 26 fm bílskúr. Saml. stofur og 4 svefnherb. Parket. Nýtt þak. Hús í góðu standi. Ekkert áhv. Verð 13,5 millj. SELBREKKA. Mjög gott 250 fm. tvil. raðh. með innb. bílskúr. Niðri: 3 herb. og snyrt. Uppi eru saml. stofur, eldh. með nýl. innr. 4 svefnh. og baðh. parket. Góðar innr. Mögul. skipti á minna. REYKJAFOLD. Faliegt 220 fm. einb. með tvöf. innb. bílskúr. Saml. stofur og 4 svefnh. Afgirtur sólpallur. Áhv. 7,5 millj. góð langtimalán. Sklpti á minni eign í hverfinu mögul. Hæðir LAUGARNESVEGUR. 84 fm ib: á 2. hæð og 20 fm herb. í kj. Stofa og 2 herb. Nýtt rafm. Gólfefni nýl. Hús að utan i góðu standi. UNNARBRAUT SELTJ. stór glæsileg 138 fm íb. á tveimur hæðum. Góðar stofur með svölum í suður og útsýni yfir sjóinn. 4 svefnherb. 23 fm bílskúr. Áhv. húsbr./byggsj. 6,3 millj. BANKASTRÆTI. 148 fm ib. á efstu hæð. Stórar stofur með arni og 2 svefn- herb. Tvennar svalir. Þvottaherb. og geym- sla í íb. Viðarloft. BOLLAGATA. Neðri hæð 94 fm og 28 fm bílsk. Saml. stofur og 2 herb. Nýl. innr. í eldh. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 7,5 millj. HLÍÐAR. Góð 114fm íb. á 1. hæð.. Saml. stofur og 3 herb. Parket. Suðursval- ir. Nýlegt þak. Verö 9 millj. SÓLHEIMAR. Góð 130 jm íb. á 1. hæð með sérinng. og 32 fm bílsk. Saml. stofur með suðursv. Forstofuherb. og 3 svefnherb. Verð 11,2 millj. Áhv. húsbr. 5,2 millj. TÓMASARHAGI. 120 frn ib. á 2 hæð auk 32 fm bílsk. Saml. stofur og 3 herb. Parket. Tvennar svalir. Stórkostlegt útsýni. Áhv. 2 millj. húsbr. Höfum fjölda annarra eigna á skrá. Söluskrá seríd samdægurs í pósti eða á faxi. Atvinnuhúsnæði af öllum stærðum og gerðum á söluskrá. Leitið upplýsinga. m 4ra - 6 herb. KLEPPSVEGUR. 117fmósamþ. íb. á jarðhæð. Stofa og 2-3 herb. Þvotta- herb. í íb. Laust strax. SELJABRAUT. 100 fm íb. á 2. hæð meö stæöi í bílskýli. Stofa, sjónvhol og 3 svefnherb. ÍRABAKKI. 4ra herb. á 2. hæð auk 14 fm herb. í kjallara með aðg. að wc. Nýl. innr. í eldh. Tvennar svalir. Parket. Áhv. húsbr. 2,4 millj. Verð 7,3 míll]. LJÓSHEIMAR. Góð 82 fm íb. á 1. hæð. Stofa með svölum í suðvestur. 3 svefnherb. Parket. íb. nýl. máluð. Áhv. húsbr./byggsj. 3,6 millj. Verð 7,5 millj. ÞORSGATA. Einb. á tveimur hæðum um 72 fm. Nýl. rafm. og hitalögn. Saml. stofur og 2 herb. Verö 6,5 millj. ESPIGERÐI. Falleg 5-6 herb. ib. á tveimur hæðum 137 fm og stæði í bílskýli. Saml. stofur og 3 svefnh. Tvennar svalir. Húsið allt nýl. tekið í gegn. Verð 10,5 millj'. EIÐISTORG. Mjög góð 162 fm íb. á tveimur hæðum með stæði í bílskýli. Stór- kostlegt útsýni. Þrennar svalir. Allar innrétt- ingar úr dökkum við. Flísalagt baðherb. Merbau-parket. Áhv. langtlán 2,7 millj. HÖRGSHOLT. góö 111 fm ib. á 3 hæö. Stofa með suöursvölum. Parket. Baðherb. meö glugga. Þvottaherb. í íb. Áhv. húsbr. 5 millj. Laus strax. ÁLFATÚN. Glæsileg 122 fm ib. með bilskúr. Björt stofa og 3 góð svefnherb. Svalir í austur og vestur. Þvottaherb. í íb. Herb. í kj. með aðg. að wc. Skipti á íb. með 4 svefnherb. mögul. EYJABAKKI. Góö 89 fm íb. á 1 hæð. Stofa með suöursvölum og 3 herb. Baðherb. og eldh. nýlega endurnýjað. Parket. Laus strax. 3ja herb. GRETTISGATA. Góð 109 fm íb. á 3. hæö sem öll er nýl. endurn. Saml. stof- ur og 2 svefnherb. Parket. AUSTURBERG. Góð 90 fm íb. Stofa með suðursvölum og 3 svefnherb. Parket. Áhv. byggsj. 3,2 millj. Verð 7,5 millj. FLÚÐASEL. Snyrtileg 95 fm ib. á 1. hæð. Stofa með suðursv. 3 svefnherb. með skápum. Baðherb. með kari og sturtuklefa. Verð 7,4 millj. ÁLAGRANDI LAUS. Góöi04fm íb. á 1. hæð. Stofa og 3 svefnherb. Parket. Eikarinnréttingar í eldh. Tvennar svalir. Áhv. husbr./byggsj. 2,3 millj. Laus strax. HVASSALEITI. Falleg 87 fm íb. á 3. hæð. Saml. stofur. Nýl. innr. í eldh. Parket. Suövestursv. 20 fm bilskúr. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Skipti á minni íb. mögul. f Heima- eða Vogahv. HRAUNBÆR. Mjög góö 100 fm íb. á 3. hæö neðst í Hraunbænum. 3 svefnh. Suðursv. Áhv. 3,9 millj. húsbr. Verð 7.150 þús. Sameign öll nýtokin í gegn. SKÚLAGATA. Glæsileg 120 fm íb. á 2. hæð. Góöar saml. stofur með svölum í suður. Stórkostlegt útsýni. Hús og sameign fullfrág. Áhv. húsbr. 6,1 milli. Verö 11,8 millj. HLIÐARHJALLI/BYGGSJ. 5,1 M. Góð 93 fm íb. á 3. hæð (efstu) meö bílskúr. Svalir í suöaustur. Þvottaherb. ! íb. Áhv. byggsj. 5,1 millj. Verð 8,9 millj. LJÓSHEIMAR. Góð 90 fm íb á 5 hæð. Nýjar innr. í eldh.. Svalir í suövestur. Útsýni. Parket. Laus fljótlega. HRÍSMÓARGBÆ. Rúmg. 119 fm íb. á 1. hæð auk bílskúrs. Saml. stofur og 2 herb. Svalir í suðaustur. Þvottaherb. f fb. Parket. Áhv. byggsj. 2,4 millj. DUNHAGI. 90 fm íb. á 2. haeð auk 8 fm herb. i kj. með aðg. að wc. Verð 6,6 millj. Laus fljótlega. GNOÐARVOGUR. Góö 89 fm íb á 3. hæð (efstu) í fjórbýli með sérinngangi. Suðursvalir. Parket. Laus fljótlega. Áhv. byggsj./húsbr. 1,8 millj. Verð 7,5 millj. KLAPPARSTÍGUR. góö 82 frri (b. á 1. hæð í timburh. sem er talsvert endurn. Stór stofa og 2 barnaherb. Verö 7,2 mlllj. Áhv. 3,5 miilj. langtlán. BOGAHLÍÐ. Góð 84 fm ib. á 1. hæð auk 15 fm herb. í kj. sem tengist íb. Stofa, hol og 2 svefnherb. Parket. Baðherb. með glugga. Áhv. 1,8 millj. langtlán. Verö 7,5 millj. FLÚÐASEL. 87 fm íb. á jarðh. Stofa og 2 herb. Úr stotu er útg. á sérverönd. Verð 5,8 millj. Áhv. 3,3 millj. húsbr. og byggsj. FURUGRUND. Góð70fmíb. á5. hæö sem öll hefur verið endurnýjuö. Húsið allt nýl. tekið í gegn. Laus strax. LAUGARNESVEGUR. 3]á"-4ra herb. 83 fm íb. á.3. hæð. Stofa og 2-3 herb. Svalir í vestur. Verð 7,5 millj. KARFAVOGUR. Snyrtiieg 55 fm íb. 2. hæð. Stofa og 2 svefnherb. Parket. Geymsluris yfir íb. Áhv. húsbr. 2,7 millj. Verð 5,2 millj. FANNBORG KÓP. Góð86fm íbúð meö sérinngangi á 1. hæö. Stórar suöur- svalir yfirbyggðar að hluta. Áhv. hús- br./byggsj. 3,6 millj. Verö 6.250 þús. BREKKUBYGGÐ GBÆ. góö 77 fm ib. með sérinng. Góðar innr. Stofa með útg. út á fallega, ræktaða lóð. Bílskúr. Góð eign. SAFAMÝRI. 78 fm íb. á 4. hæð í góðu fjölb. Vestursv. Húsið nýmálaö aö utan. Bílskúrsréttur. Laust strax. Verð 6,2 rrilllj. í MIÐBORGINNI. Björt 65 fm íb. á 3. hæð í góðu steinhúsi. Sérhiti. Lögn fyrir þvottavél i íb. Sameign endurn. Góöur hússj. Laus. Verð tilboö. NJÁLSGATA 2 ÍB. 86 fm lb. á 1. hæö ásamt 18 fm stúdíóib. sem unnt væri að breyta í bílskúr. Verð 5,3 millj. SKÚLAGATA. Mjög góö 80 fm íb. á 1. hæð. 2 svefnherb. Parket. Áhv. 3,1 millj. byggsj. SNORRABRAUT. 65 fm tb, á 2. hæð. 2 svefnherb. Svalir. Verð 4,9 millj. Nýtt gler. 65 fm ib. á 2. hæð. 2 svefnherb. Svalir. Verö 4,9 millj. Nýtt gler. 2ja herb. AUSTURSTROND. Falleg 62 fm íb. á 5. hæð og stæði í bílskýii. Parket. Stórkostlegt útsýni. Laus fljótlega. Áhv. byggsj. 1,6 millj. Verð 6,4 millj. ESPIGERÐI. Góð 63 fm íb. á 9. hæð. Saml. borð- og setustofa. Svalir í vestur. Stórkostlegt útsýni. Áhv. byggsj. 2,3 millj. KEILUGRANDI. Faiieg 52 fm íb. á 2. hæð. Parket. Svalir i suðuvestur. Hús og sameign í góðu standi. Áhv. 900 þús. byggsj. Verö 5,3 míllj. LANGAHLÍÐ. Góð 68 fm ib. á 2. hæð auk herb. í risi. Hús og sameign í góðu standi. Ekkert áhv. REYNIMELUR. Snyrtileg 54 fm ib. á 4. hæð. Saml. borö- og setustofa með svölum í suður. Stórkostlegt útsýni. Hús og sameign I góðu standl. Ekkert áhvílandi. FLÉTTURIMI. Góð 57 fm íb. á 1. hæð. Inng. sam. fyrír 2 íb. Stofa með útg. á lóð. Áhv. húsbr. 3,8 millj. Verð 5,9 millj. Laus fIjótlega. VESTURGATA. 52 fm íb. í kjallara. Nýl. innr. i eldh. Áhv. byggsj./húsbr. 2.250 þús. FRAMNESVEGUR. Nýl. endur- nýjuð 46 fm íb. í risi. Parket. Ljósar innr. í eldh. Verð 4,8 millj. HAMRABORG. 52 fm íb. á 2 hæð. Parket. Svalir i vestur. Áhv. húsbr./bygg- sj. 3 millj. Verö 5 millj. PÓSTHÚSSTRÆTI. Falleg 75 fm íb. á 3. hæð í nýl. lyftuhúsi. Vandaöar innr. og gólfefni. Svaíir út á Austurvöll. Húsvörð- ur. Ahv. húsbr. 3 millj. MIÐVANGUR - HF. góö 57 fm íb á 5. hæð í lyftuh. Suðursv. Þvhús í íb. Verö 5,6 millj. ÞVERBREKKA KÓP. Góð lb. á 10. hæð. Parket (nýslípaö). Nýtt gler. Stór- kostl. útsýni. Sameign i góðu standi. Laus fljótl. Áhv. 2,8 mi'llj. byggsj. Verö 4,6 mlllj. HRINGBRAUT. góö 49 fm íb á 4 hæð meö stæði í bílskýli. Hús og sameign snyrtilegt. Áhv. byggsj. 1,3 mlllj. Verð 5,2 millj. ^ 0PIÐ VIRKA DAGA KL. 9 - 18 Jón Guðmundsson, sölustjóri, lögg. fasteigna- og skipasali. Ólafur Stefánsson, viðskiptafræðingur og lögg. fasteignasali. __________________________ lð FASTEIGNAMARKAÐURINN ehf _______________________ Óðinsgötu 4. Símar 551-1540, 552-1700 ,,= > trt -H m o > 33 > O c 35 Nýbyggingar HAFNARFJORÐUR. Vorumaðfá í sölu 2 sérhæðir á friösælum stað við Hringbraut. Á neðri hæð 125 fm 5 herb. ib. pg 220 tm ib. á efri hæð auk 24 fm bilsk. íb. afh. fokh. að innan en húsið fullb. MOSARIMI. 148 fm raöh. á e'mni hæð með 28 fm innb. bilskúr. Til afh. nú þegar rúml. fokhelt að innan, veggir ein- angraöir og glerjaö. Verð 7,8 millj. SMÁRARIMI TVÍBÝLI. Einb á tveimur hæöum sem skiptist í 2 samþ. 68 fm ib. og 155 fm auk 31 fm bílskúrs. Húsið er fullfr. að utan en ómálaö og að innan rúml. fokh. Áhv. hagst. langtlán 6,2 millj. með 6% vöxtum. DOFRABORGIR. Glæsilegt 170 fm einbýli með innb. bílskúr á einni hæð. Húsið veröur afhent fullb. að utan og fok- helt að innan. Gert ráð fyrir 4 svefnherb. Áhv. húsbr. 5,5 millj. FRÓÐENGI. Glæsilegar 2ja og 4ra herb. fullbúnar íbúöir án gólfefna. Til af- hendingar fljótlega. Fallegt útsýni. LYNGRIMI. Parhús á tveimur hæð- um 200 fm með innb. bílskúr. Til afh. fok- helt aö innan og utan. J íf Félag Fasteignasala Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.