Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 20
20 C ÞRIÐJUDAGUR 4. JÚNÍ 1996 MORGUNBLAÐID FASTEIGNASALA SKIPHOLTI 50 B. - 2. HÆÐ TIL VINSTRI SIMI55 10090 FAX 562-9091 Opið virka daga frá kl. 9-18. Laugardaga frá kl. 11 -15. Sunnudaga frá kl. 14 -17. Franz Jezorski lögfræðingur og lögg. fasteignasali Lilja Georgsdóttir, rítari og símamær, Runólfur Gunnlaugsson.rekstrarhagfr. María Haraldsdóttir, sölumaður, Ásmundur Skeggjason, sölumaður, Elías Haraldsson, sölumaður, Erna M. Ottósdóttir, símamær z '>- z t- t- > 2JA HERB. Smáibúðahverfið! Soga- vegur. Nýkomin í sölu vel skipu- lögð 2ja herb kjíb. m. sérinng. Ahv kr 1,8 millj. Verð 3,5 millj. Laus fljótlega. 2435 . Holtsgata. Gullfalleg tveggja herbergja íbúð 70 fermetrar f virðulegu steinhúsi. Stór skjólgóð- ur garður. Áhv.2,5 millj. Gjafverð aðeins 4,9 millj. 2826 Reynimelur. Vorum að fá í sölu eina af þessum vinalegu róm- antísku kjallaraíb. á mjög rólegum stað í steyptu þríbýlishúsi við Reynimel. Áhv. húsbr. 2 millj. Verð 3,3 millj. Laus, lyklar á Hóli. 2023 Skipasund. Gullfalleg 2 i_ herb. ósamþykkt risíbúð á þessum |_ frábæra stað. Makaskipti á dýrari »>¦ eign möguleg. Verð kr. 3,1 millj. Z 2825 Efstasund. Ótrúlegt en satt, hér færðu 4 herb. íbúð fyrir lítið verð! Mjög skemmtileg kjallara íbúð í vinalegu þríbýli á þessum frábæra stað. Ekkert greiðslumat. Verð 5,2 millj. Áhv. byggsj. 3,3 millj. Hver verður fyrstur? 2821 Rofabær. Gullfalleg 56 fm 2ja herb. íbúð á 3 hæð (efstu). Góðir skápar, suður svalir. Ahv. 3,2 millj. byggsj. Verð 5,4 millj. Ibúðin getur losnað strax. Hér þarf ekkert greiðslumat. 2035 Gamli bærinn! vorum að fá vel skipulagða 45 fm íb. á 2. hæð við Snorrabraut. Þessi er aldeilis fi'n fyrir unga parið. Áhv. húsbréf 2,3 millj. Verð 4,2 millj. Lyklar á Hóli. Líttu á verðið aðeins 4,2 millj. 2288 VíkuráS. Stórglæsileg 57,6 fm íb. á 4. hæðmeð parketi og flís- um á gólfum. Áhvíl. 1,8 millj. Verð 5,0 millj. 2518 Vlð höfnina! Util útborgun. Falleg 56 fm stúdíóíb. í Hamars- húsinu við Tryggvagötu. Áhv. er byggsj. 2,8 millj. Verð 4,9 millj. Hér þarf ekkert greiðslumat. Hagstæð greiðslukjör. 2316 Njálsgata. Falleg ósam- þykkt 34 fm einstaklingsíb. I kjall- ara við Njálsgötu. Sérsnyrting er í sameign. Verð aðeins 2,1 millj. Hagstæð greiðslukjör. 2657 ValshÓlar. Mjög rúmg. 75 fm íb. á 1. hæð i litlu fjölb. Góöir skáp- ar. Ný gólfefni. Áhv. 1,8 millj. Verð 5,6 millj. 2245 {Z Hraunbær. Guiifaiieg 55 fm >>- 2 herb. fb. á 1. hæð í steniklæddu 2 tiúsi. Alw- byggsj. 2,0 millj. Verð 4,8 millj. 2817 f miðbænum! Mjög rúmgóð og skemmtileg 61 fm Ib. á 1. hæð. Rúmgott hjónaherb. Skuldlaus eign. Hér er allt við höndina. Verö aðeins 4,3 millj. 2258 Engihjalli. Á 8. hæð á einum mesta útsýnisstað á höfuðborgarsvæð- inu bjóðum við fallega og rúmgóða 62 fm íbúð. Þvottahús á hæð. Áhv. 3,4 millj. Verð 4,9 millj. 2473 Njálsgata. Falleg ósamþykkt 34 fm einstaklingsíb. í kjallara við Njáls- götu. Sérsnyrting er í sameign. Verð að- eins 2,1 millj. Hagstæð greiðslukjör. 2657 )t- h- •>- I- I- í>- z »>- z II- '>- z ;z i- > Z I- Þ *> z Efstasund. Ótrúlegt en satt, hér færðu 4 herb. fbúð fyrir Iftið verð! Mjög skemmtileg kjallaraíbúð f vinalegu þri- býli á þessum frábæra stað. Ekkert greiðslumat. Verð 5,2 millj. Áhv. byggsj. 3,3 mlllj. Hver verður fyrstur? 2821 VeghÚS. Rúmgoð 2ja herb. fbuð 70 fm á jarðhæð með sérgarði. Hér þarf ekki greiöslumat Nú er bara að drífa sig! Verð 6,5 millj. Áhv. byggsj. 4,2 millj. 2818 Hlíðarhjalli - Lftil útb. vorum að fá í sölu gullfallega 68 fm fb. á 3. hæð á þessum frábæra stað. Eigninni fylgir rúm- góður bílskúr. Ibúðin er laus og eru lyklar á Hóli! Áhv.byggsj. o.fl. 5,9 millj. Verð 7,3 millj. Hér þarf ekki greiðslumat! 2820 Njálsgata. Falleg mikið endurnýj- uð 57 fm íb. á 2. hæð. Eignin skartar ný- legri fallegri eldhúsinnréttingu. Útgengt er beint niður í garð. Áhv. húsbréf 2,5 mlllj. Verð 4,8 millj. 2499 Engjasel. Mjög rúmg. 61 fm ósamþ. íb. í kj. í góðu húsi. Nýtt parket. Mjög snyrtileg íb. Áhv. 1,7 millj. Verð 3,9 mlllj. Þessi er fín fyrir byrjendur. Hér þarf ekkert greiðslumat. Bjóddu bilinn upp i! Hagstæð greiðslukjör. 2455 Míklabraut. Vorum að fá f sölu skemmtilega 70 fm íbúð í kjallara með sérinngangi sem er laus strax. Nú er bara að drífa sig og skoða. Verð aðeins 3,9 millj. 2815 Fyrir unga parið ! vörum að fá f sölu gullfallega rúmlega 60 fm fbúð f fallegu tvíbýltshúsi i austurbænum. Áhv. bsj. 3,1 millj. Verð 5,1 millj. 2816 Bergstaðastræti. Spennandi 39 fm fb. m. sérinngangi á þessum frá- bæra stað. Húsið er nýl. klætt, rafmagn og fl. endurnýjað. Þetta er íbúð með sál! Verð 3,6 millj. Áhv. hagstæð lán 1,7 millj. 2814 Miðtún. Mikið og fallega endumýfuð 68 ferm íb. f fallegu tvfbýlishúsi m. sérinn- gangi á þessum spennandi stað. Nýir gluggar og gler prýða eignina. svo og hafa rafiagnir verið endumýjaðar. Ahv. 2,7 millj. byggsj. Verð 5,5 millj. 2505 RauðáS. Vorum að fá í einkasölu ein- staklega huggulega 80 fm ibúð á 1. hæð. Þvottahús er í íbúð. Verð 6,5 millj. Áhv. 2,0 millj. Þessl er iaus fyrir þig f dag. 2804 Vallartröð. Mjög skémmtileg 59 fm íbúð í kjallara með sérínngangi staðsett í hjarta Kópavogs. Verð 4,5 mill). 2415 Víkurás. Gullfalleg 59 fm íb. á 1. hæð í nýklæddu húsi. Gengið er beint út í garð nríeð sérsuðurverönd. Verðlð er aldeilis sanngjarnt. Aðeins 4.950 þús. Laus - lyklar á Hóli. Já, hér færð þú al- dellis mikið fyrir Iftið! 2508 Leifsgata. Falleg og rúmgóð 40 fm einstakiingsíbúð á 1. hæð. Tilvalin fyrir piparsveininn. Góð staðsetn. Stutt f iðandi mannlffiö í miðbænum. Áhv. 1,9 millj. Verð aðeins 3,6 millj. 2244 í vesturbænum. Vinaleg og fal- leg mikið endurnýjuð 62 f m 3 herb. íbúð m. 30 fm svölum á efri hæö í nýklæddu timburhúsi. Þessi skartar m.a. nýlegu gleri og gluggum svo og rafmagni. Verð 5,2 millj. Áhv. 2,4 millj. 3782 SpÓahÓlar. Glæsil. 54 fm íb. á 2. hæð f litlu fjölb. á þessum vinsæla stað. Yfirt>yggðar svalir. Verð 4,9 mlltj. Skoð- aðu endilega þessa! 2506 Alfheimar. Snoturogskemmtil.46fm 2ja herb. íb. i kj. með fullri gluggastærð. Parket á gólfi. Lyklar á Hoii. Verð 4,3 m. 202 Kaplaskjólsvegur. sén. Þægn. 56 fm fb. á 3. hæð með góðu útsýni og svölum í suður. Hér eru KR-ingar á heimavelli. Verð 5,5 millj. 2490 £ - 3JA HER8. - FrostafOld. Gullfalleg 90 fm 3ja herb.íbúð á 1 hæð (jarðhæð) í fallegu fjölbýli. Þvottahús í íbúð, sér garður (suður). áhv. 5,0 millj. byggsj. Verð 8,4 millj. 3826 ff" -^LAflÍl^CTASAt,A* BYGGINGARMEISTARAR! Nú Þeöar sumarið er komið hefur effirspurnin aldrei verið meiri effir ýmsum áeróum nýbyggináa. Hafið samband. > z H > > Z I- *>- I- H > h- > > Z I- > I- I- > > z Ásvallagata. vorum að fái sölu gullfalleg og mikið ondurnýj- aða 3. herb. ibúð í kjallara hér á þessum eftirsótta stað. Sérinn- gangur. Nýtt gler og gluggar. Ahv.bsj. 3,5 millj. Verð 7,0 millj. Skipti á sérbýli í Mosbæ c.a 8-9 millj. 3794 Hagameiur. Æðisieg 3jaj herb. 76 fm íbúð á 3 hæð, ásamt aukaherbergi í risi. Parket á gólf- um. Drífðu þig - þessi stoppar ekki lengi við ! Verð 7,5 millj. Ahv. 3,1 millj. í byggsj. 3557 Kársnesbraut. Guiifaiieg 3-4ra herbergja 110 fm íbúð á 1. hæð m. ágætum innbyggðum bíl- skúr. Flísar og parket á gólfum. Áhv.byggsj. 4,7 millj. Verð 7,9 millj. 3689 LaxakVÍSl. Gullfalleg 3-4 herb. ib. á 1. hæð í fjöguna íbúða stigahúsi. Parkett og flísar á gólf- um. Áhv. byggsj. 2,0 millj. Verð 8,7 millj. 3690 Efstihjallí. Skemmtil 80 fm íbúð á 1 hæð í 2ja hæða fjölbýli. Nýlegt parket, útsýni og stutt i skóla og alla þjónustu. Laus fyrír þig, lyklar á Hóli. Verð aðeins 6,3 millj. Sá eða sú sem kaupir fær 100 þús kr. húsgagnagúttekt í kaupbæti. 3556 Nýbýlavegur. stórskemmti- leg 76 fm 3ja herb.íbúð á 2 hæð í góðu fjórbýli. Geymsla í íbúð. Mjög gott skipulag. Suð/vestur svalir. Ahv. hagstæð lán 3,0 millj. Verð aðeins 5,7 millj. 3058 GoðatÚn. Stórskemmtileg 65 fm efri hæð í góðu steyptu tvíbýl- ishúsi með sérinngangi. 40 fm ný- legur skúr. Áhv. byggsj. og fl. 3,9 millj. Verð 6,7 millj. 3050 FlÚðasel. Dúndurgóð 92 fm íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli. Rúmgóð stofa og stórt svefnherb. Áhv. byggsj. 3,8 millj. Verð 5,7 millj. 3054 KÓngsbakkí. Gullfalleg 78 fm 3. herb. íb. á 1. hæð ( nývið- gerðu fjölbýli. Sérgarður og fallegt parket á gólfum. Ahv. byggsj. 3,9 millj. Verð 6,5 millj. 3801 j_ MíðsvæðÍS. Endurnýjuð 54 [_ fm íbúð á 2. hæð í góðu steinhúsi. >>- Já, héðan er aldeilis stutt i fjöl- 2 skrúðugt mannlífið í miðbænum. Áhv. húsbr. 1,7 millj. Verð kr. 4,2 millj. 3658 Efstihjalii. Vorum aö fá í sölu stór- glæsilega 80 fm fbúð í litlu fjölbýli. Park- et á öllum gólfum, nýtt eldhús, baðherb. flísalagt ! hólf og gólf. Frábært útsýni. Suðursvalir. Hér er stutt í alla þjónustu. Verð 6,9 millj. Ahv. 3,0 millj. 3666 Hlíðarhjalli. Stórgl. 93 fm 3ja herb. íbúð á 2 hæð ásamt 25 fm bíl- skúrs. Fallegar vandaðar innr. Rúmgóð herb. Suður svalir. Fráb. útsýni. Áhv 5,0 millj. byggsj. Verð 9,1 mill). 3060 Dvergabakka. Giimrandi goð 77 fm 3ja herb. fb. á 3. hæö í góðu fjölbýli með suðursvölum. Gott 9 fm aukaherb. í kjallara fyigir. Verð 6,3 millj. 3989 Lyngmóar. Gullfalleg 84 fm 3Ja herb. íbúð á 1 hæð í litlu fjölbýli ásamt 19 fm bílskúrs. parket, fiísar. Góðaryfir- byggðar suður svalir. Ákv. 3,6 millj. byggsj. og húsbréf. Verð 7,9 millj. 3057 Hlíðarhjalli. Æðislega falleg og skemmtileg 3-4ra herb. fb. á 3. hæð með suðursvölum og frábæru útsýni. Einstök lóð. Góður bdsk. Áhv. 5,1 míll). byggsj. Verð 8,9 millj. 3555 Lundarbrekka-Kóp. Mjög fai- leg 88 fm 3Ja herb. íbúð á 2. hæð i góðu fjölbýli. Nýtt eldhús, parket, suðursv. frábært útsýni. Áhv 3,9 millj. Verð 6,5 millj. 3949 Framnesvegur. Bráðskemmti- leg 57 fm íb. á jarðhæð í tvíbýlishúsi með parketi á gólfum. Stutt í Vesturbæj- arskóla. Verð 5,2 millj. Áhv. hagstæð lán 2,2 millj. 3674 Kleppsvegur. Falleg 93 fm 3ja - 4ra herb. íbúð á 2. hæð ! nýviðgerðu fjölbýli. Falleg Ijós innrétting ( eldhúsi. Suðursv. Stórir bjartir gluggar í stofu. Frábært verð aðeins 6,1 mlllj. 3056 Krummahólar. góö íboa á hlægilegu verði! Bráðskemmtileg 3Ja herb. 69 fm á 4. hæö f nýviðgerðu og máluðu lyftuhúsl. Parket á stofu, gott skápapláss. Þvottahús er á hæðinni. Verð 5,5 millj. Laus, lyklar á Hóli. Já, hlæðu bara! 3956 Einbýli í Hafnarfirði! Stórgl. 137 fm timburhús á þremur hæðum á þessum rót- gr. stað í Hafnarf. Eignin er mikið endurn. m.a. nýtt eldhús og bað. Allt gler er nýl. endurn. á hæðinni. Falleg furugólfborð. Rými í kj. er allt nýeinangrað og múrað. Verð 9,3 millj. 5024 Laugavegur. Glæsileg og vel skipulögö 70 fm 3ja herb. ib. á 2. hæð með sérsmíðuöum ínnr. ( eldhúsi og á baði. Byggt áríð 1985. Kirsuberjaparket á stofu og herbergjum. Flísar á eldhúsi og baði. Ahv. byggsj. 1,4 millj. Verð 5,9 millj. 3632 Efstihjalli. Vorum að fá í sölu stór- glæsilega 80 fm íbúð í litlu fjölbýli. Park- et á öllum gólfum, nýtt eldhús, baðherb. flfsalagt í hólf og gólf. Frábært útsýni. Suðursvalir. Hér er stutt í alla þjónustu. Verð 6,9 millj. Áhv. 3,0 mill]. 3666 Engihjalli. Guiifalieg íbúð á 2. hæð í nýviðgerðu fjölbýli. Fallegt útsýni. Verð 5,95 millj. 3653 - 4RA HERB. - Langahlíð. Vorum að fá ( sölu sériega huggulega 100 fer- metra 4-ra herbergja íbúð í kjallara með sérinngangi, hús og sameign nýlega standsett. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 6,7 millj. 4799 Jörfabakki. Mjög góð 92 fm 4ra herb. íbúð ásamt 12 fm auka- herb. i kjallar. Þvottahús í íbúð, mikið skáparími. Góðar vestur svalir. Laus strax. Áhv. 3,5 millj. Verð 6,8 millj. Skipti á minni eign mögul. 4945 JÖrfabakkÍ. Mjög falleg 96 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð ásamt aukaherb. í kjallara í góðu fjölbýli. Fallegt eldhús, allt nýuppgert, þvottahús í íbúð. Góðar suðursval- ir. Parket. Áhv. húsbréf 2,3 millj. Verð 7,2 millj. 4036 Hjarðarhagi. Frábær rúm- lega 100 fm 4. herb. ibúð á 1. hæð með auka herbergi í risi og rúm- góðum bílskúr í fjölbýli sem allt er nýlega viðgert að utan. Parket á gólfum. Áhv. 4,5 millj. Verð 9,0 millj. 4806 Lindarsmári. Ný og skemmtileg 108 fm 4ra herb. fbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli sem af- hendist tilbúin til innréttinga og fullbúin að utan. Sérinngangur. Makaskipti óskast á 3Ja herb. íb. Verð aðeins 7,5 milj. Áhv. húsbréf 4,3 millj. 4957 Ljósheimar. Mjög góð 4 herb. 95 fm íbúð á 6. hæð í góðu lyftuhúsi með sérinngangi af svöl- um. Þetta er staðurinn! Skipti vel athugandi á minni íbúð! Verð 6.950 þús. Laus lyklar á Hóli. 4904 Engihjalli. Hörkugóð 93 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi. 3 svefnherb. stórar suð- ursv. Þvottahús á hæðinni. Frá- bært verð aðeins 6,5 millj. 4046 Kaplaskjólsvegur. sér- lega falleg 94 fm 4ra herb. ib. á 4. hæð í KR-blokkinni. 3 svefnherb. og rúmg. stofa. Gufubað ( sam- eign. Sameiginl. Þvottahús á hæð- inni. Skipti á minni eign mögul. Áhv. 3,1 millj. Verð 8,5 millj. 4018 Álfatún. Stórglæsileg117fm4. herb. endaíb. á 1. hæð í fjórbýli auk bílskúrs neðst í Fossvogsdalnum. Parket á öllum gólfum og vandaðar innréttingar. Suðurverönd. Verð 10,5 millj. Áhv. 4,4 millj. 4633 Hrafnhólar. Rúmgóð og skemmtileg 4-5 herb. íbúð á 1. hæð í fallegu fjölbýli. Hér er góð aðstaða fyrir börnin, leikvöllur, lokaður garður o.fl. Bílskúr fylgir. Verð 7,5 millj. 4909 Hraunbær. Mjög falleg 115 fm 5 herb. íbúð á 1 hæð í vel staðsettu fjöl- býli (allt nýviðgert að utan). Tvennar svalir, gesta wc og gott baðherb. Skipti á 3ja herb. íbúð í Hraunbæ vel mögul. Verð 7,8 millj. 4910 VeghÚS. Glæsileg 120 fm 6. herb. íb. á 2 hæðum, með sérsmfðuðum inn- róttingum og nýstandsettu baðherbergi. Eignin skiptist í 5 svefnherbergi og rúm- góða stofu. Verð 10,5 millj. 4911 t '>- Z Þ >>- t > z Þ >>- z z Z t > z > z '>- z > z > z '>- z t '>- z Álf askeið. Skemmtileg 115 fm 4- 5 herb. íbúð á 2. hæð ásamt 25 fm bfl- skúr með mikilli lofthæð fyrir jeppa- manninn. Makaskipti á 2-3 herb. íbúð. Verð aðeins 8,3 millj. Áhv. 1,2 millj. 4805 Espigerði. Spennandi 94 fm 4ra herb. íbúð á efstu hæð í 2 hæða fjölbýli. Þvottahertj. í íbúð, parket á gólfum. Nú er bara að drífa sig aö kaupa, hika er sama og tapa! Verð 8,4 millj. Áhv. 2,5 millj. í hagst. lánum. 4802 Engihjalli. Hörkugóð 93 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi. 3 svefnherb. stórar suðursv. Þvottahús á hæðinni. Frábært verð aðeins 6,5 millj. 4046 Fálkagata. MJög góð 91 fm 4ra herb. sérhæð 1 góðu steyptu húsi. 3 herb. og stofa. Sérinng. Gróin lóð. íbúð- in er laus strax. Áhv. 4,3 millj. húsbréf. Verð 6,9 millj. 4055 Furugerði. Gullfalleg 4. herb. 97 fm endaíbúð á 2. hæð í þriggja hæða fjölbýli á þessum spennandi stað. Park- et og flísar á gólfum. Frábært útsýni. Áhv. 5,2 millj. Verð 8,6 millj. 4636 Aðalland. Gullfalleg 111 fm 4 herb. íbúð á 1. hæð (jarðhæð). 4 góö svefnh. Stofa með útg. út á suðurver- önd. Stórt eldhús með Alno - innrétt- ingu og góöum borðkrók. Baðherb. með marmara. Ákv. 4,1 millj. húsb. og veðd. Verð 9,8 millj. 4075 Eyjabakki. Laus. MJög falleg 84 fm 4ra herb. fb. á jarðhæð. Góður garð- ur. Nýl. eldh. og flísar á gólfum. Nýtt gler og gluggar og fallegt parket. Þetta er spennandi eign sem býður af sér góðan þokka. Áhv. 3,6 millj. húsbréf. 4erð að- eins 7,5 millj. 4019 SÓIvallagata. Stórglæsileg 155 fm fimm herbergja penthouse"- (b. m. hreint frábæru útsýni. Arinn í stofu og stórar grillsvallr. Áhv. 4,5 millj. Verð 10,9 millj. 4637 ÁlfhÓISVegur-KÓp. Spennandi 4ra herb. 84 fm íbúð á jarðhæð ( reisu- legu tvíbýlishúsi. Áhv. byggsj. 3,0 millj. Verð 7,2 millj. Makaskipti óskast á 2ja herb. fbúð. 4877 Laufás-Garðabær. Hðrku- skemmtileg 4-5 herb. 109 fm fb. með sérinngangi auk 27 fm bílskúrs í tvíbýl- ishúsi á rólegum stað í Garðabæ. Hér er nú aldeilis gott að vera með börnin. Áhvíl. byggsj. 3,7 millj. Verð 8,5 millj. 4918 Krummahólar. 6 herb. 132 fm íbúð á 2 hæðum, ásamt 25 fm bflskúr. Sérinngangur af svölum. Þrennar svalir prýða þessa og nýjar hurðir, innr. o.fl. Nú er bara að drífa slg að káupa. Verð 9,9 millj. 4940 VeSturberg. Stórskemmtileg 96 fm 4 herb. fbúð á 2. hæð. Þrjú svefnher- bergi, rúmgóð stofa með suðursvölum o.fl. Verð 6,7 millj. 4015 Blikahólar. Vel sWpulögð og fal- leg 98 fm 4ra herb. fb. á 1. hæð (huggu- legu fjölbýli. Ótakmarkað útsýni yfir borgina. Verðiö spillir ekki. Aðeins 6,9 millj. 4568 Snorrabraut. vei skipui. 88 fm 4ra herb. íb. á 1. hæð miðsv. f Rvík. Lok- aður garður. Verð 5,9 millj. 4870 -HÆÐIR- Gnoðavogur. Gullfalleg131 fm fimm herbergja sérhæð á 1. hæð f steniklæddu húsi. Bflskúr með gryfju fylgir. Makaskipti möguleg. Verð 11,7 millj. 7882 I- > z '>- z Víðihvammur. Aiveg stór- glæsileg 122 fm efri sérhæð með sérinngangi í tvíbýli með 70 fm sól- palli og 7 fm sólskála. Ekki má gleyma 34 fm bllskúr og frábæra útsýninu. 4 svefnherb. Verð 10,9 millj. Áhv. 6,5 millj. 7927

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.