Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 24
i4 C ÞRIÐJUDAGUR 4. JÚNÍ 1996 MORGUNBLAÐIÐ 2 átæsi m (ÖS8S 55 30 Bréfsimi 5885540 HJARÐARLAND - MOS. Vorum að fá í einkasölu nýl. parh. á tveim hæðum 190 fm með 26 fm bílsk, 4 svefnh., stofa, borðst., hol. Stórar suðursv. Skipti mögul. á ódýrari eign. Eigulog oign. Áhv. 4 millj. 40 ára lán. Voxtir 4,9%. Hagst verð. 060136 HLIÐARTUN - MOS. Björt og rúmgóð efri sérh. 75 fm m. 28 fm bílskúr. Parket, suðursv. Skipti mögul. á dýrarl eign. t.d. í Hafnarf. Ahv. 2,6 milij. Verð 6,8 millj. 050072 MOSFELLSDALUR Fyrir hestamenn. Vorum að fá í einkasölu 13,7 ha landspildu í Mosfellsdal, hagstætt ræktunar- og beitiiand. Á frábærum stað. Teikningar hjá Bergi. 150043 Einbylishus LINDARBYGGÐ - MOS. Vorum að fá í sölu faltegt endaraðh. 108 fm. Skipti mögul. Áhv. 5,0 mlllj. Verð 9,4 millj. 060139 SKIPHOLT - 5 HERB. Rúmgóð 5 herb. !b. 112 frh á 1. hæð, ný standsett m. forstofuherb. Suðursvalir, bíl- skúrsréttur. Áhv. 4,6 millj. Verð 7,5 mlllj. 050004 LINDASMÁRI - KÓP i elnkasölu ný 4ra herb. ib.á1.hæð103fm. Fullfrág. að utan, tilb. u. trév. Sérinng. Suð- urgarður. Verð 7,8 millj. Laus strax. 030102 . ÆSUFELL Rúmg. 3ja herb. íb. 96 fm á 2. hæð í fjölb- húsi. Stórar suáursv. Laus strax. Hagst verð 6,6 millj. 020119 3ia herb. ibuöir REYNIMELUR - SERH. Góð efri sérhæð 80 fm. Sérinng. Suðursval- ir, geymsluhús. Laus strax. Verð 6,2 millj. 050070 GOÐHEIMAR - 3JA Rúmgóð 3ja herb. Ib. 80 fm á jarðhæð m. sérinng. og bílastæði. Laus strax. Verð 5,7 millj. 020131 GNOÐARVOGUR-3JA Góð 3ja herb. ib. 70 fm á 3. hæð í nýstand- settu fjölbýlishúsi. Verð 5,8 millj. 020130 2ja herb. íbuðir LANGHOLTSV. - SÉRH. Nýstandsett neðri sérh. 132 fm í tvlbhúsl. 3 svefnherb., parket sérinng. Bílskúrsréttur. Áhv. 5,3 millj. Verð 8,5 millj. 050066 URÐARHOLT - MOS. Rúmgóð og björt 3ja herb. ib. 100 fm á 1. hæð. Parket, suðursvalir. Áhv. 5,5 millj. Verð 7,5 millj. 020123 FRAMNESVEGUR - 2JA Mjög falleg nýleg 2ja herb. íb. 60 fm á 2. hæð m. yfirb. svölum, 8 fm sólstofu. Mögul. áhv. 3,G millj. Verð 5,2 millj. Laus strax. 010108 FLETTURIMI - SERH. Ný glæsileg sérhæð á 2. hæð 120 fm ásamt 21 fm bllskýli, 3 svefnh., stofa, boröstofa, merbau-parket, vestursv. Laus strax, Áhv. 6,8 millj. Verð 8,9 millj. 050041 GARÐATORG - GBÆ. Ný lúxuslbúö 3ja herb. 108 fm á 4. hæð I lyftuhúsl. Selst tilbúin undir trév., fultfrág. sameign og hús að utan. Lóð frág. m. gróðrí. Góð staðsetn. m. miklu útsýni. Mögul. áhv. 6,0 millj. Verö 8,7 millj. 020126 MIÐHOLT - 2JA Vorum að fá í sölu nýja 2ja herb. íb. á 3. hæð i litlu fjölbhúsi. Suðursvalir. Ahv. 3,0 millj. Tækifærisverð 4,7 millj. 010107 FÍFURIMI - SÉRH. Stórglæsil. efrl sérhæð 100 fm, 3)a herb. m. sérsm. innr. Parket. Áhv. 5,2 millj. Laus strax. Hagstæð kjör. Verð aðeins 8,2 millj. 050034 HRINGBRAUT - HF. Góð 3ja herb. Ib< 80 fm á jarðbæð m. sér- inng. Skipti mögul. á raðhúsi í Mosfells- bæ. Áhv. 3,0 millj. góð lán. Verð 5,4 millj. 020127 ENGIHJALLI - KOP. G6ð 2ja herþ. íb. 54 fm é 1. hæð I lyftuhúsi, húsvörður. Mögul. áhv. 3,0 millj. Hagst. verð 4,5 millj. 010018 4ra - 5 herb. BÁRUGATA -4RA Rúmgóð 4ra herb. risíbúð 110 fm á 3. hæð. Forstofuherb., parket. Góð staðsetning. Hagstætt verð 6,8 millj. 030115 DVERGABAKKI - 3JA Rúmgóð 3ja herb. Ib. 92 fm á 2. hæð með aukaherb. 15 f m á jarðhæð. Parket. Vestur- svalir. Áhv. byggsj. 4,2 millj. Verð 6,5 millj. 020128 TRYGGVAGATA -2JA Falleg 2ja herb. íb. 60 fm á_5. hæð I lyftu- húsi. Parket, suðursvalir. Áhv. 2,6 millj. byggsj. 40 ára lán. Vextir 4,9%. Verð 5,3 millj. 010106 ÞVERHOLT - MOS. Stórglæslleg ný 3Í& herb. Ib. 95 fm á 2. hæð I litlu fjðlbýlishúsi. Séraðkoma. Stutt í alla þjónustu. Mögul. áhv. 6,0 millj. Verð 8,5 millj. 020124 SNORRABRAUT-2JA Vorum að fá í einkas. 2ja herb. Ib. 61 fm á 3. hæð. Verð 5,4 millj. 010103 VESTURBERG - 4RA Mjög góð 4ra herb. Ib. 100 fm á 1. hæö. 3 svefnherb. Parket. Sv.rsvalir. Skipti niögul. á minni eign. 030080 VÍKURÁS - 2JA Falleg nýl. 2ja herb. íb. 60 fm á 3. hæð. Parket. Fallegar innr. Áustursv. Mikið útsýni. Áhv. 2,6 millj. byggsj. Verð 5,4 mlllj. 010098 ADALSTRÆTI - NYBYGGT Ný stór 2ja herb. Ib. 77 fm á 5. hæð, tilbú- in undir trév. I lyftuhúsi, austursvallr. Frábær staðsetning 010102 GRETTISGATA - 5 HERB Tækifærisvorð. Rúmg. 5 herb. íb. 117 fm á 2. hæð. 4 svefnh., stofa, borðstofa. Suð- ursv. Laus strax. 050045 HRAUNBÆR - 3JA Falleg 3ja herb. ib. 74 fm á efri hæð i 2ja hæða húsi. Parket. Vestursv. Góð staðsetn. Tæklfærisverð 6,0 millj. 020107 Sæberg Þórðarson, löggilturfasteigna- og skipasali, Háaleitisbraut 58, sími 5885530 Fasteignamiðlunin Berg, Háaleitisbraut 58, sími 588 55 30 Ólykt f rá tómum vatns- lásum er vandamál Lagnafréttir Umræða um stillingu hitakerfa, nýtingu vatns eða millirennsli í blöndunartækjum hefur verið umtalsverð, segir Signrður Grét- ar Guðmundsson. Umræðanumfrárennsl- / \ r^a <zn I----------------------------- VAKUMVENTILL af sömu stærð og stofn frá salerni. Við undirþrýsting lyftist gúmmípakkningin (G) og hleypir inn lofti. Vakúmventlar á þremur stofnum, einn fer upp úr þaki. iskerfín hefur hins vegar orðið útundan. Hver kannast ekki við stíflu í frá- rennsli frá eldhúsvaski eða ólykt í baðherbergi? Þetta eru aðeins tvö vandamál sem upp kunna að koma í hverju húsi. Umræða um stillingu hitakerfa, nýt- ingu vatns eða millirennsli í blöndun- artækjum, svo nokkuð sé nefnt, hef- ur verið umtalsverð á undanförnum árum og almenningur er að gera sér betri grein fyrir hvers hann á að vænta af hita- og neysluvatnskerf- um, hvaða kröfur hann á að gera til kerfanna og þeirra sem þau leggja og stilla. En það er eins og umræðan um frárennsliskerfin hafi orðið útundan og því sannarlega tími til kominn að reyna að bæta þar úr. Stóreygir lagnamenn á vellinum Bandarískur her tók sér bólfestu á Keflavíkurflugvelli 1951 og hefur verið þar síðan og hefur um þá dvöl verið deilt æ síðan. En hvort sem menn voru með eða móti hernum slógu fáir hendi á móti þeirri vinnu sem þar bauðst enda var atvinnuástandið í landinu með því bágbornasta sem þekkt hefur verið upp úr miðri öldinni. Herinn hóf þegar umfangsmiklar byggingaframkvæmdir og fjölmargir íslenskir iðnaðarmenn fengu þar vinnu. Allar teikningar voru banda- rískar svo og nánast allt byggingar- efni. Islenskir lagnamenn urðu stóreyg- ir og undrandi yfir mörgu sem þeir kynntust þar og áttu jafnvel bágt með að kyngja því öllu. Eitt af því var að allar frárennslis- lagnir í þriggja hæða sambýlishús, sem byggð voru skammt frá gömlu flugstöðinni, voru tvöfaldar og tengdust alltaf saman fyrir ofan hvert tæki, önnur lögnin tengdist frárennsli í grunni en hin lá upp úr þaki. Hvers konar rugl var nú þetta, hugsaðu íslenskir lagnamenn. Úloftun frárennsliskerfa Þarna var landinn í fyrsta skipti að kynnast útloftun frárennslislagna sem nú þykir sjálfsagður hlutur. Hvers vegna þörf er á útloftun frárennslislagna er best að skýra með stuttri dæmisögu: Ef hellt er úr fullri flösku af vatni og henni hvolft á meðan sýgur hún jafnmikið rúmmál af lofti upp í sig eins og vatnið sem úr henni rennur; þetta skilja allir. Það er ekki eins víst að allir skilji að það sama gerist í frárennslislögn; þegar sturtað er úr salernisskál renn- ur allt ljúflega svo lengi sem vatn kemur úr skálinni, en þegar það þrýt- ur vandast málið. Þá vantar loft inn í leiðsluna eins og flöskuna áðan, vatnið hrapar niður leiðsluna og myndar á bak við sig tómarúm eða undirþrýsting. Það gerist hins vegar ekki ef frárennslislögnin er lögð upp úr þaki, þá dregur fallandi vatnið með fylgihlutum einfaldlega loft inn í leiðsluna á eftir sér,- Ef enginn möguleiki er á að fá loft inn í leiðsluna myndast undir- þrýstingur eða sog, það mikið sog að vatnslásar undir baðkerum eða öðrum tækjum tæmast og þá á ólykt- in og rotið loftið úr frárennsliskerfi götunnar greiða leið inn í hýbýli og vistarverur; he|dur ókræsilegt. Vakúmventlar í fjölmörgum húsum, líklega flest- um, sem byggð voru á fyrri hluta aldarinnar, er engin útloftun á frá- rennsliskerfum upp úr þaki og vandamálið „ólykt" er því miður allt of algengt. Það er engin undra þó mörgum vaxi það í augum að raðast í að komast inn á frárennslislögn inni í íbúð til að leggja leiðslu upp úr þaki. Þessu má bjarga á einfaldari hátt, því má bjarga með svokölluðum vak- úmventlum, öðru nafni og íslenskara nefndir undirþrýstingsventlar. Slíkir ventlar eru til í mörgum stærðum og gerðum og þeim er hægt að koma fyrir víða án þess að miklu þurfi að raska. Það má koma þeim fyrir á frá- rennsli handlaugar, eldhússvasks eða salernisskálar. Það þarf að gera þetta skipulega, leysa vandamálið í heild. Einu má ekki gleyma hvort sem um nýbyggingu eða endurbætur á eldra húsnæði er að ræða: á hverju frárennsliskerfi, sem hefur eina sam- eiginlega tengingu við götuæð, verð- ur að vera ein útloftun upp úr þaki eða út úr vegg ef vakúmventlar eru notaðir. Þetta kemur til af því að það er ekki alltaf um sog eða undirþrýsting að ræða í frárennsliskerfum, stund- um er þar verulegur yfirþrýstingur sem kemur af sjávarföllum og sterk- um vindum. Þessi yfirþrýstingur get- ur orðið svo mikill að vatn gangi upp úr vatnslásum og ólyktin ryðjist inn í híbýli manna. Gegn þessu vinnur bein útloftun eins og öryggisventill. Ef margir vakúmventlar eru á frá- rennsliskerfi en engin útloftun geta ventlarnir skemmst. Gleymið því aldrei: Það verður að vera ein útloftun með vakúmventlum! i i i I « \ D) i- 0) 03 C c 3 «3 F ! ro B 1 .5? i Úl •** Ul i cu í i 4 i

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.