Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 25

Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 25
QlGAJaWOHOM MORGUNBLAÐIÐ ÞHIÐJUDAGUR4.JÚNÍ1996 C 25 I í í 4 í í Húsnæðisstofnun: Þrenn verðlaun veitt í hugmynda- samkeppni ÞRJÁR tillögur hlutu verðlaun í hugmyndasamkeppni Húsnæðis- stofnunar ríkisins um grunnhönn- un á félagslegum íbúðum fram- tíðarinnar. Fyrstu verðlaun, kr. 2.000.000, hlaut tillaga arkitekt- anna Hebu Hertevig, Hrefnu Bjargar Þorsteinsdóttur og Hólm- fríðar Jónsdóttur fyrir óhefð- bundna og sterka heildarhug- mynd, fyrir framtíðarsýn og spennandi nálgun viðfangsefnis- ins, eins og segir í umsögn dóm- nefndarinnar. Tillaga Péturs H. Ármannsson- ar arkitekts hlaut önnur verðlaun, kr. 1.500.000, fyrir fjölbreyttar og skemmtilegar íbúðir og sam- spil þeirra og fyrir áhugavert skipulag og uppbyggingu á Bjarnaborgarreit. Þriðju verðlaun, kr. 1.300.000, hlaut svo tillaga arkitektanna Finns Björgvinsson- ar og Hilmars Þórs Björnssonar fyrir áhugaverðar hugmyndir um lífstíðaríbúðir og nýtingu sameig- inlegra rýma. Hugmyndasamkeppni þessi var haldin í tilefni af 40 ára afmæli Húsnæðisstofnunar ríkisins og var tilgangur hennar að sýna fram á nýjar leiðir við gerð híbýla og skipulag íbúðarhverfa. Samkeppn- in var boðin út í ágústlok á síð- asta ári og var skilafrestur fyrri áfanga til 1. desember. Áttatillög- ur bárust og voru þær allar teknar til dóms, þar eð þær uppfylltu ákvæði keppnislýsingar. Dóm- nefndin ákvað síðan að velja þrjár tillögur til þátttöku í síðari áfanga. Dómnefndina skipuðu þeir Þór- hallur Jósepsson, sem var formað- ur nefndarinnar, Björgvin R. Hjálmarsson, forstöðumaður tæknideildar Húsnæðisstofnunar ríkisins, Höskuldur Sveinsson arkitekt, Jón Ólafur Ólafsson arki- If FÉLAG FASTEIGNASALA KAUPA FASTEIGN ER ÖRUGG FJÁR- FESTING <f FÉLAG FASTEIGNASALA tekt og Sigurður Halldórsson arki- tekt. Trúnaðarmaður nefndarinn- ar var Ólafur Jensson. ÞESSI mynd var tekin við verðlaunaafhendinguna. Frá vinstri: Sigurður E. Guðmundsson, í'orstjóri Húsnæðisstofnunar ríkis- ins, en síðan koma verð- launahafarnir, arktekt- arnir Hólmfríður Jóns- dóttir, Heba Hertervig og Hrefna Björg Þorsteins- dóttir. Yzt til hægri er Þórhallur Jósepsson, for- maður dómnefndarinnar. Kjartan Ragnars lirl. Löggiltur fasteignasali Einbýli - Raðhus Opíð 9-18 SELTJARNARNES - NY Fallegt ca 240 fm einbýiishús. Einst. staðsetn. Gott útsýni. 4 svefnherb. Suð- urverönd. Verð 17,5 mlttj. Skiptí á rað- húsi á Seltjarnarnesi. Hæðir EYJABAKKI Vorum að fá (sötu góöa 4ra herb. tb. með áukaherb.,! kj, sameign nýf. tekin f gegn. Nýtt gler. vherb. I tb. Verð 7,5 mitlj. SJÁVARGATA Vorum að ta i sölu einbhús á Átftanesi 125fmásamttvö"f. bílsk. Parket, suður- verönd. Eignask. möguleg á 4ra herb. ib. í Kóp., Gbæ., Hf. Verð 12,3 milfj. Áhv. 6,4milli. LANGHOLTSVEGUR - NÝ Vorum. að fá ca 117 fm hasð ásamt bii- sk. Góður garður. Öll þjónusta i næsta nágrenni. Verð 8,4 millj. 2ja herb. ALAGRANDI Falleg ca 72 fm endaíbúð á 3. hæð. Laus 1. júní. Suðvestursvalir. Parket og flísar á gólf- um.. Verð 6,2 millj LINDARSEL Glæsil. einb. ca 250 fm. séríb. á jarðh. Verð 16,2 millj. STARENGI Ca 176 fm einb. ó einni tiseð. FuHb. að utan, fokh. að ínnan. Fallegt hús. verð 8,6 millj. 4ra - 6 herb. REYKAS Vorum að fá í söiu fallega ca 153 fm fbúð á tveimur hæðum ásamt bllskúr. Fjögur svefnherb., parket á gólfum. Verð 10,8 millj. Ahv. ca 2,8 millj. SELJABRAUT Vorum að fá í sölu ca 102 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð með stæði í bllag. Góð íbúð. Hentar vel fjölskyldufólki. Verð 7,4 millj. Áhv. 1,7 millj. NJALSGATA - NY Vorum að fá í sölu 3ja-4ra herb. (b. ca 53 fm miðsvæðis I hðfuðborginni. íbúðin byöur upp á rnikla möguleika. Ahv. 3,2 inillj. Verð 6,2 millj. SKÓLAGERÐi Vorum að fá f sölu 2ja-3}a herb. ib. á jarðh. fb. er öil nýmál. og standsett. Mögul. eignaskipti á stasrra. Verð 5,3 millj. DRAPUHLIÐ - NY Vorum að fá í sölu bjarta og rúmgóða 3ja herb. kjíb. ca 67 fm með góðum garði. Góð eign á einum besta stað í bænum. Verð 5,3 milli. Laus strax. SKJPHOLT Góð 4-5 herb. endaibúð á 4. heeð. (buöin mikið endumýjuð, V. 7,1 miifj. hv.ð^m. GRENSÁSVEGUR - NÝ Vorum að fá f sötu miklð ertdum. 3ja herb. to. á 3. hæð m. mfkiu útsýrti. vel staðsett ibuð. Verð 6,5 millj. Ahv. 3,0 miilj. LANDSBYGGÐIN KAMBAHRAUN - HVERAG. Einb. ca 143 fm á einni hæð ásamt tvöf. bílsk. Fallegur garðskáli. Góður garður. Mögul. skipti á eign í Rvik. Verð 9,8 millj. Netfang: kjr@centrum.is Opið virka daga kl. 9.00-18.00 FÉLAG FaSTHGNASALA FRAMTIÐIN FASTEIGNASALA • AUSTURSTRÆTI • EYMUNDSSON HUSINU S. 511 3030 Haukur Geir Garðarsson, viðskiptafraeðingur Guðmundur Valdimarsson, sölumaður óli Antonsson, sölumaður Gunnar Jóhann Birgisson, hrl. Sigurbjörn Magnússon, hrl/iögg. fasteignasali FAX511 3535 Einb., raðh, parh. SJAVARGATA - ALFTANES I þessari útivistarparadis er nýkomið í sölu 125 fm einbýli á einni hæð auk 38 fm bílskúrs. Park- et, flísar. Bein sala eða skipti á minni eign í HF. GB. KÓP. Áhv. byggsj./húsbr. 6,3 m. Verð 12,3 millj. MOSFELLSBÆR - LAUST Fai legt og vel viðhaldiö 262 fm endaraðhús sem er kj. og tvær hæðir m. innb. bílskúr. Möguleiki á séríbúð i kj. Sauna. Bein sala eða skipti á ódýr- ari eign. Verð 12,9 millj. FANNAFOLD - TVÆR IB.A þessum vinsæla stað lallegt 259 ferm. par- hús á 2 hæðum ásamt bllskúr. Mogul. á sérlbúð á neðri hæöinni. Bein sala eða skipti á ódýrari eign. Verð 12,9 millj. Hæðir LANGABREKKA - BÍLSK. Vorum að fá i sölu glæsilega 120 fm neðri sérhæð i tvíbýli. Sérinng. 4 sv.herb. Parket, flísar. Endurnýjað eldhús, baðh. o.fl. Hiti í plani. Fallegl útsýni. Verð 10,7 millj. GRÆNAMYRI - NY ÍBUÐ Fai- lega innréttuð 4ra herb. íbúð á 2. hæð, með sér- inng. á þessum eftirsótta stað. Ibúðin afh. fullbú- in (án gólfefna). lóö frágengin. Mðgul. á bllskúr. Verð 10,4 millj. EFSTIHJALLI - AUKAHERB. Snyrtileg 4-5 herb. íbúö á 2. hæð í nýlega viög. húsi. 3 svh. í íb. og aukaherb. í kj. með eldhkrók og sturtu. Rólegur staður, stutt í þjónustu, skóla og leikskóla. Áhvilandi húsbréf 7 m. LÍTIL ÚT- BORGUN. LINDASMÁRI - SÉRINNG.Nýe herb. ib. á 2 hæðum I litlu fjölbýli. Til afhending- ar strax tilb. undir tréverk innan, fullb. utan. Skipti á ód. Verð 8,5 millj. HAFNARFJ. - BÍLSKÚR stór. 126 ferm. 6 herb. íbúð á 1. hæð í fjölbýli ásamt bil- skúr. Góö suöurverönd. Hér færöu mikiö fyrir llt- ið. Góð greiðslukjör. Laus strax.Verð 8,2 millj. ENGIHJALLI - LAUS Falleg to herb. íbúð ofarlega i lyftuhúsi. Stórar suöursval- ir. Útsýni. Hús nýlega málað. Verð 6,9 millj. ÆGISGATA Góð 68 fm Ib. á efstu hæð. i góðu húsi. 2 sv.herb. saml. stotur, útsýni. Verð 6,3 milli. KRINGLAN - LAUS Falleg, nýleg 3ja herb. Ib. á sléttri jarðhæð m. sérinngangi á þessum vinsæla stað. Suðurstofa m. um 20 fm sólstofu. Áhv. um 3,1 millj. góð langt.lán. Laus strax. Lyklar hjá Framtíðinni. Verð 8,6 miilj. HAFNARFJ. - SÉRINNG. Faiieg 3ja herb. á jarðh. með sérinng. f góðu steinh. við Suðurgötu. Endurnýjað baöherb. Parket. Góður garður. Verð 5,3 millj. LYNGMÓAR - BÍLSKÚR Mjögfai leg 3ja herb. íb. á 3. hæö (efstu) í litlu fjölb. m. innb. bílskúr. VerÖ 8,4 millj. HRAFNHÓLAR - GÓÐ KJÖR Góð 2ja herb. Ib. á efstu hæð i lyftuh. Fráb. út- sýni. Suðaustursv. íbúðin er nýl. standsett. Góð greiðslukjör. Verð 4,2 millj. I smíðum SELTJARNARNES A þessum «n sæla stað parhús á 2 hæöum um 275 ferm. ásamt bílskúr og sólstofu. Afhendist strax fok- helt að innan og tilb. undir málningu að utan. Skipti ath. á ódýrari eign. Verð 12,5 millj. HRISRIMI - PARHUS Velbyggt 180 ferm. parhús á 2 hæðum m. innb. bll- skúr. Afhendist strax fokhelt aö innan eða tilb. til innréttinga. Skipti ath. á ódýrari. Verð frá 8,4 millj. DVERGHOLT -MOS Falleg 150 fm efri sérhæð i tvíb. 2 stofur m. arni, 4-5 svh., stórt eldh., stórar svalir, sauna og nuddpottur. Bílskúr 35 ferm. með kj. undir. Hús og bílsk. nýl. viðg. Verð aðeins 10,9 m. 4-6 herb.íbúðir HLIÐAR - JARÐHÆÐ Qutifalteg 4ra herb. 100 ferm. íbúð sem er öll nýlega gegn- umtekin. Sérinng. og gott aðgengi. Verð 6,8 mlllj. ENGJASEL - ÚTSÝNlGullfallegog vel um gengin 4-5 herb. fb. á eftírsóttum stað í Seljahverfinu. Vandaöar sérhannaöar innrétt- ingar. Rúmgóöar stofur og frábært útsýni. StæÖi í bílskýii fytgir. VerÖ 7.950 þ. 3ja herb. íbúðir STELKSHÓLAR - LÍTIL ÚTB. Vorum að fá I sölu mjðg snyrtilega íbúð á elstu hæö í litlu tjölbýii. Suövestur svalir. Gott útsýni. Áhv. 5,2m. JÖRFABAKKI Vorum að fá i sölu - fallega 3ja herb. Ib. á 1. hæð í fjölb. Ahv. 3,5 millj. Byggsj. rík. Verð 6,4 millj. FÁFNISNES - PARHÚS í nýiegu parhúsi, falleg 3ja herb. ibúö á tveimur hæðum. Flísar á gólfum. Sérlðð. Áhv. 5,3 millj. Byggsj. rlk. Verð 8,5 millj. FREYJUGATA - SÉRINNG. A þessum góða slaB falleg 3Ja herb. ib. á jarðhæð meö sérinng. í góöu fjórbýli. Nýlegt eldhús og gler. Verö 5,5 millj. 2ja herb. íbúðir DOFRABORGIR - UTSYNI A glæsilegum útsýnisstað í Grafarvogi, raðhús á 2 hæðum m. jnnb. bílskúr. Afh. strax fokh. eða tilb. til innréttinga að innan og frág. að utan. Skipti ath. Verð frá 8,1 millj. SUÐURÁS - LÆKKAÐ VERÐ Til afh. strax fokh. raðhús á 2 hæðum m. innb. bílskúr, Ahv. 5,5 millj. húsbr. Gott verö 8.5 millj. FURUGRUND Glæsileg 2ja herb. Ib. á' 2. hæð. m. 10 fm aukaherb. I kj. Áhv. byggsj. húsbr. 3,3 millj. KEILUGRANDI - BÍLSK. Faiieg 2ja herb. íb. á 3ju hæð ásamt stæði í bflskýll. Ahv. 3,8 millj. langt. lán. Verð 5.950 þ. BERGÞORUGATA - NY- LEG Glæsileg rúmgóð 2Ja herb. íbúð á 2. hæð meö vönduöum eikarinnréttingum, flisalögðu baðh. m. baðkari og sturtuklefa. Fallegar fllsar á gólfi. Suöursvalir. Fallegt útsyni. Sérbilastæði. Áhv. 3,5 m. byggsj.rlk. til 40 ára. Verð 6.950 þ. Atvinnuhúsnæði LANGHOLTSVEGUR tii leigu um 160 lm skrilstoluhúsnæöi á jh. ásamt um 80 fm rými með innkeyrsludyrum á jarohæð baka til, samtengt m. hringstiga. Laust strax, lyklar h]á Framtfðlnnl. Sumarbústaðir Höfum gott úrval sumarbústaða á skrá, hringib og við sendum ykkur upplýsingar um hæl. ESKIHLIÐ - 6 HERB. göö 6 herb. íb. á 1. hæö i fjölbýli sem er nýl. viö- gert og málað. Stofa, borðstofa og 4 herb. (ða5).Verð7,7millj. VIÐ HÁVALLAGÖTUAþessum vinsæla stað, tæpl. 90 ferm. 3ja herb. íb. í kj. I góðu fjórbýli. Endurn. rafm Góð greiðslukjör. Verð 7,4 millj. GRANDAVEGUR - LAUSutii^ja herb. íb. á 1. hæð í þríbýlish. Nýtt gler. Endurn. rafmagn. Laus strax, lyklar hjá Framtlöinni. Verð 3,7 millj. ATH. Höfunn gott úrval sumarbústa&a á skrá, hringiö og viö sendum ykkur upplýsingar um hæl.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.