Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 26

Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 26
26 C ÞRIÐJUDAGÚR 4. JÚNÍ 1996 MORGUNBLAÐIÐ Mörkin 3. 108 Reykjavík sími 588 - 4477. Fax 588 - 4479 Félag fasteignasala if STÆRRI EiGNIR Fossvogur - endaraðhús. Afrá- bærum stað 171 fm endaraðhús á 1 hasð ásamt bílskúr. Glæsilegur garður, fallegt út- sýni. Verð 15,5 m. 1943 Birkihlíð - m. aukaíb. Nýiegt 206 fm endaraðh auk 30 fm bílsk. Einnig ca 100 fm íb. í kj. m. sérinng. Frábær staðsetn. Nær fullb. eign. Verð 17,4 m. Skipti á ód. nýlegri eign í nágr. 1619. Skógarhæð - einbýli. stórgiæsii. 230 fm einb. á 1 hæð. Sérsmíðaðar innr. Eign í sérflokki. Verð 19,5 millj. Granaskjól lX .1! _ ._______________¦ Velviðhaldið 245 fm einbýlishús með inn- byggðum bílskúr. Eign á eftirsóttum stað með fallegum ræktuðum garði. Verð 15,5 m. Fossvogur - Kóp. - nýlegt. Fai- legt einbýli á góðum stað með um 50 fm bíl- sk. og stúdioíbúð, alls 270 fm 4 svefnherb. Héitur pottur. Verð 16,3 m. Skipti á minna sérbýli eða sérh. Foldasmári - 200 frn -Útb. 4,7 m. Glæsil. endaraðhús með innb. bílskúr. 5 stór svefn- herb. Frábær staðsetning við frisvæði. Áhv. hús- bréf 7,8 m. Greiðslubyrði ca 50 þús. á mán. Verð aðeins 12,5 m. Útborgun aóeins 4,7 m. 2038 Furubyggð - endaraðh. stór- glæsil 170 fm hús. Glæsilegar sérsmíðaðar innr. Vönduð gólfefni. Áhv. 6,2 millj. Verð 12,8 millj. Frábær kaup. 2564 Hjallahverfi KÓp. Glæsil. ca216fm einbhús m. 35 fm bílsk. Skipti mögul. á ód. Áhv. 4,5 millj. byggsj. Verð 15,8 m. 1866 Nökkvavogur - 2 íbúðir. Gott 190 fm einb./ tvíb. ásamt 38 fm bílsk. í kj. er 2ja herb. íb. m. sérinng. Skipti mögul. á ód. Ib. Verð tilboð. 1813 Reykjabyggð - skipti skoðuð. 200 fm einbhús m. innb. 30 fm bílsk. Vand- að eldhús. 4 herb. Arinn Áhv. ca 7 m. Skipti mógul. á ód. Verð 13 m. 1793 AlftaneS. Nýtt 160 fm einbhús á einni hæð ásamt 32 fm bílsk. Merbau parket. 4 stór herb. Frág. ga'rður. Verð 11,5 millj. 2573 Sogavegur - tvær íbúðir. Faiieg tveggja (búða eign í nýlegu þríbýli. Aðalhæð 110 fm + 22 fm bílsk. Einnig 3ja he. íb. á jarðh. ca 70 fm. Verð 13,5 m. Skiptiá3ja -4ra. 1385 Sæbólsbraut - nýlegt. 280 fm fullb. raðhús með bílsk. og aukaíb. 4 svefn- herb. Stórar stofur. Verð 13,8 millj. Skipti mögul. á ódýrari. 1898 Vesturfold - Einbýli sem gef- ur möguleika. 245 fm einbýli m. innb. tvöföldum bílskúr. Ekki fullbúið. Skip- ti mögul. á ód. 1681 Víðigrund. Vandað147fmeinb.áeinni hæð ásamt nýjum 30 fm bílsk. Sólstofa. Suðurgarður. Parket. Frábær staðsetn. Verð 13,5 m. 1868 VíghÓlastígur. Mikið endurn. 180 fm einb. ásamt 50 fm bílsk. Fráb. staðsetn. Heitur pottur. Ath. skipti á ódýrari. Verð 13,9 m. 1853 SUMARBÚSTAÐIR Sumarbústaður - Borgarfirði. Glæsilegur 45 fm bústaöur ásamt 6 fm gestahúsi innréttuðu á frábærum stað. Mikill gróður. Hagstætt verð aðeins 2,8 m. 1974 F. ELDRi BORGARA. Austurströnd - hentar vel eldri borg. Falleg 3ja herb. íbúð á 4. hæð í lyftu- húsi, ásamt stæði í bílskýli. Suðursvalir. Séð um alla samelgn. Áhv. 3 m. Verð tilboð. 1843 Ásholt. Glæsileg nýl. íb. á 6. hæð í glæsil. lyftuhúsi rétt austan við Hlemm. Suður svalir. Mögul. að fá keypt stæði í upph. bflskýli. Laus strax. Verð 5,6 m. 1568 Skúlagata - f. eldri borgara. Mjög falleg 101 fm íb. á 3. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi. Vandaðar innr. Parket, suður sval- ir. Mikil sameign. Áhv. byggsj. ca 3,5 m. Verð 10,8 m. Skipti á 2ja herb. i miðbæ. ! SMIÐUM Starengi - einbýli. BrekkUSmárÍ 5. Glæsilegt raðhús (neðan götu) 207 fm Stórbrotið útsýni. Staðsett í hjarta höfuðb. svæðisins. Stutt i allt. Selst fullb. utan, fokh. innan. Verð 8,9 m. Mögul að fá tilb. til innr. 437 Dofraborgir - skipti. iGiæsiiegt tveggja hæða raðh. ca 155 fm m. bílsk. Skil- ast frág. að utan og fokhelt að innan. Verð 7,9 - 8 m. Mögul. að fá tilb. til innr. Skipti á ód. Kópavogur - glæsil. á 1 hæð. Stórglæsilegt ca. 160 fm raðhús á 1 hæð. Til afh. nær strax frág. utan og fokhelt inn- an. Áhv. húsbréf 6,7 m. Verð 8,9 m. 1826 Grófarsmári. Glæsil. 182 fm parhús 4 svefnherb. Verð 9,2 m. Glæsil. eign. 146 Hveralind 2 og 6 - 133 fm m. bílsk. Glæsileg ný endaraðh. á einni hæð. 3 svefnherb. Gott útsýni. Verð fullb. utan. titfci. til innr. að innan 9,5 m. 427 Laufrimi - fokhelt eða bara fullbúið. 147 fm raðhús á einni hæð eða 182 fm m. rislofti. Innb. bílsk. Verð frá 7,6 m. fullb. utan fokh. að innan. Verð frá aðeins 11,8 m. alveg fullbúið. Einstakt tækifæri. 842 Laufrimi - Draumahús á 1. hæð. Frábær 193 fm parhús sem tengj- ' ast á bílskúr. 4 svefnherb. Arinn. Stórbrotið útsýni yfir borgina. Einstök staðsetn. innst I lokaðri götu. Verð 8,9 m. Fullb. utan fokh. að innan. 1859 Lindasmári - endaraðhús. ca 180 fm endaraðhús á 2 hæðum. Innb. b(l- skúr. Verð 8,7 m. 1982. 5 - 6 HERB. OG SERHÆÐIR Grafarvogur - glæsileg. 123 fm íb. á 2. hæð (litlu fjölb. ásamt 26 fm innb. bílsk. Vandaðar innr. Eign í sérflokki. Áhv. byggsj. (40 ára) 3,7 m. Verð 10,3 m. Skipti á eign m. aukaíb. Efstasund - m. bílsk. Faiieg 112 fm efri hæð ásamt 28 fm bdskúr. Nýl. eld- hús, bað og parket. Áhv. byggsj. 2,8 m. Ath. skiptiá ód. eign. Verð tilboð. 2572 Hjallavegur - Reykjav. Faiieg 120 fm e. sérhæð í 15 ára endaraðh. í lokuðum botnlanga. Frábær staðsetn. Tvennar svalir. Áhv. hagst. lán ca 5,8 m. Verð 9,9 m. 1456 Barmahlíð - Sérhæð. Falleg eign á 1. hæð og í hluta kj. m. hringst. á milli samt. 128 fm 28 fm bílsk. Nýl. eldhús. Suðursv. Fráb. staðsetn. Verð 10,3 millj. Skipti mögul. á 2-3ja herb. m. bílsk./skýli. 2544 ÁlfhÓISVegur. Glæsil. 120 fm sérhæð ásamt 28 fm bilskúr, innréttaður að hluta sem rúmgott herb með sérsnyrtingu. Byggt 1988. Eign í sérflokki. Áhv. Byggsj. rfk. 3,5 m. Verð11 m. 2549 Asparfell. Skemmtil. "penthouseíbúð" á 2 hæðum með 4 stórum svefnherb. 2 baðherb. Arinn ( stofu. Sérinngangi af svöl- um og glæsil. útsýni. Áhv. 5,3 m. Sklpti á ódýrari eign móguleg. Verð aðeins 7,9 m. Grafarvogur - sérhæð. Glæsil. 120 fm efri sérh. ásamt bdsk. Park- et. Arinn. Fullbúin vönduð eign. Áhv. 5,3 millj. Verð 10,3 millj. NorðuráS. Glæsileg 4-5 herb. íbúð ( litlu fjölbýli ásamt innb. bílskúr og öllu sér. Alls 160 fm. Eign í sérflokki. Hagstæð lán. Verð 11,6 m. 1983 Berjarimi - efri hæð. Giæsiieg2io fm efri sérhæð með innb. bflskúr. Glæsil. sérsmlðaðar innr. Áhv. 7,9 m. Verð 12,8 m. Skipti mögul. á ód. eign. 1846 Fallegt 170 fm einbýli á einni haað. Byggt af Guðmundi Óskarssyni stórsmið. Til afh. strax Afh. frág. utan og fokhelt innan. Verð 8,6 m. Hlíðarhjalli - sérhæð. ( þessu glæsilega húsi erum við með gull- fallega 152 fm efri sérhaeð ásamt stæði í litlu vinalegu bílskýli. Frábær staðstetning i lokuðum botnlanga. Fallegur garður og all- ur frágangur í sérflokki. Stutt í skóla. Glæsil. útsýni. Verð 12,1 m. 1981 Hlíðarhjalli - útb. 2,5 m. Qlæsi- leg 5 herb. íbúð á 1 hæð með innb. 30 fm bilskúr.. Áhv. Byggsj.rik. og fl. 8,3 m. Verð 10,9 m. 1919 Hlíðarvegur - skipti. Mjög góð efri sérhæð í góðu húsi ásamt bilskúr. Glæsilegt útsýni. Skipti möguleg á ódýrari eign. Verð aðeins 9,5 m. Áhv. 2,5 m. 1871 Opiö virkadaga 9-18 Báröur Tryggvason Ingólfur Gissurarson Þórarinn Friögeirsson Bergljót Pórðardóttir Kristinn Kolbeinsson lögg. fasteignasali Veghús - 5 svefnherb. Giæsiieg 5-6 herb. íb á 2 hæðum i góðu nýl. fjölb. Fallegt útsýni. vandaðar innr. Áhv. ca 4,4 m. húsbr. Verð 10,5 m. 1992 Austurbær - Kópav. Faiieg i07fm efri sérh. ásamt 31 fm bílsk. í Steni-klæddu tvíbýli. Allt sér. Nýmáluð og laus strax. Áhv. ca 2,5 millj. Verð 8.990 þús. 2501 Langholtsvegur - bílskúr. vei skipulögð ca 120 fm hæð í fallegu þríbýli ásamt 32 fm bílskúr til sölu og afhend. strax. Verð 8,2 m. 1975 Álftanes - glæsil. 110 fm. Glæsileg 3ja herb. 109 fm íbúð á 1 hæð. Nýl. stórglæsilegt hús. Eign í sérflokki. Verð 8,7 m. Skipti möguleg á stærri eign á nesinu. Stigahlíð - sérhæð. míwö endur- nýjuð 160 fm íb. á 1. hæð ásamt 36 fm bíl- sk. Steniklætt hús. Verð 12,5 m. Skipti mögul. á ód. eign. 1978 Austurbær - Kópav. Falleg 5 herb. sérhæð á 1. hæð. 27 fm bílskúr, Skipti möguleg á ód. Verð 8,9 m. 1728 UgluhÓlar - bílsk. Falleg 114 fm íb. á 1. hæð í litlu fjölb. m. 22 fm bílsk. 4 góð svefnherb. Suðurverönd. Mikið útsýni. Verð 8,4 m. Skipti á ód. ath. 1941. 4RA HERBERGJA Bólstaðarhlíð - skipti mögul. á nýl bíl. Mjög góð ca 107 fm 3ja - 4ra herb. (búð á 3. hæð í góðu fjórbýli. Frábær staðsetning miðsvæðis. Áhv. ca 5,2 m. húsbr. Útb. aðeins 2,6 m. sem má greið- ast að hluta með nýl. bíl. Bakkar - Sértilboð. Af sérstökum ástæðum er til sölu mjög góð 4ra herb. íbúð á 3. hæð á frábæru verði. Parket. Nýl. eldh. o.fl. Hús í toppstandi. Áhv. 2,2 millj. Verð aðeins 6,6 m. 2569 Berjarimi - vaxtalaus útb. til 4ra ára, lítil sem engin útb. Vönduð ný 91 fm (b. á 1. hæð ( nýju fullb. húsi. Skilast fullb. án gólfefna. Stæði íbíl- skýli. Hlægilegt verð aðeins 8,3 m. Áhv. ca 3,1 m. 1995 Fannafold - sérinngangur. Fai- leg 108 fm 4ra herb. íb. í enda á 1. hæð. Góður bílskúr. Sérþvottahús og geymsla. Sérgarður i suður. Áhv. byggsj. 5,1 m og húsbréf 1,2 m. Greiðslubyrði 33 þús. á mán. Verð 9,9 m. 1227 Flétturimi - m. Skýli. Vönduð 4ra herb. 115 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð í fjölb. ásamt stæði í bllsk. Góðar innr. Áhv. ca 5,3 m. Verð 8,5 m. ÁstÚn - KÓp. Góð 90 fm íb. á 2. hæð, parket; suðursvalir. Verð 7,3 m. Skipti mögul. á 2 - 3]a herb. fbúð. 1024 Blöndubakki m. byggsj. Faiieg ca 100 fm íb. á 2. hæð. Talsv. endurn. Áhv. byggsj. 3,9 m. Verð 7,2 m. Skipti ath. á 2ja. 2012 Seltjarnarnes - bílsk. góö 91 fm íb. á 1. hæð m. sérinng. ásamt 44 fm herb./vinnuaðst. í kj. (innangengt úr ib.) Auk þess góður 27 fm bílsk. m. geymslu undir. Verð 8,8 m. 2034 Dalsel - stórglæsileg. Aigeriega endurn. 101 fm íb. á 1. hæð auk bílskýlis. Nýjar innr. gólfefni og fl. Hús er í viðgerð á kostn. selj. Suður svalir og þvherb. I íb. Eign isórflokki. Verð 7,8 m. 2037. Engjasel - nýkl. hús. Faiieg 111 fm íb. á 2. h. Bilskýli. Verð 7,9 millj. 2528 Eskihlíð. Gullfalleg Ib. á 3 hæð. Parket Glæsil. útsýni. Verð 7,2 m. 1852 Fífusel - m. aukaherb. Mjög goð 110 fm íb. á 2. hæð í viðg. fjölb. Aukaherb. í kj. fylgir. Áhv. 2,7 m. Verð 7,4 m. Kleppsvegur. Falleg 91 fm íbúð á 4 hæð. Nýtt eldhús, baðherb, parket og fl. Frábært verð fyrir nýstandsetta toppíb. Verð 6,3 m. 1638 HÓIar - gott verð. Mikið endurn. ca 95 fm (b. á 1. hæð. Parket. Áhv. 3,5 millj. Verð aðeins 6,6 millj. 1231 Lindarbraut - bílskúr. Faiieg 4ra herb. hæð ásamt 34 fm bílskúr I fallegu húsi. Nýl. eldhús, gler og fl. Verðlaunagarð- ur. Eign I toppstandi. Verð 8,5 m. 1956 Við háskólann - m. sérinng. Falleg rúmgóð ca 90 fm íb. á jarðhæð við Lynghaga. Verð 7,3 mllli. Rekagrandi Falleg 100fm endalb. á 1. hæð. Bílskýli, parket. Hús og sameign nýstandsett. Verð 9,2 m. Sklpti á dýrara sérbýli í vesturbæ. 1526 3JA HERBERGJA Brekkubyggð - glæsil. Giæsiieg 76 fm 2-3ja herb. íbúð á efri hæð í "klasa- húsi". Frábær staðsetning. Vönduð eign. Verð 7,7 m. eða tilboð.1991 ,*.,-CUH«» Starengi 46 - Nýtt glæsil. fullb. 152 fm raðhús. Opið hús i' kvöld kl. 20-22. í kvöld verður til sýnis þetta fallega raðhús á 1 hæð sem er frábærlega vel nannað með góðum innbyggðum bilskúr og fullb. í hólf og gólf. Suður- garður. Skipti möguleg á ódýrari eign. Verð aðeins 11,7 -11,8 m. Breiðavík - nýjar fullbúnar íbúðir. Á frábæru verði og einstökum kjörum.Dæmi um verð. 120 fm 4ra herb. verð frá 8,3 m. 110 fm 3ja herb. verð frá 7,3 m. Traustir bygg.aðilar Gissur og Pálmi ehf. Komið og fáið teikningar og allar nánari upplýsingar á skrifstofu. Digranesvegur - Jarðhæð. Falleg 80 fm íbúð með sérinngangi. Glæsi- legur suðurgarður sem veitir íbúðinni mikið rými til viðbótar. Mikið endumýjuð. Hús allt nýmálað utan. Skipti möguleg á dýrari eign. Verð 6,3 m. 1073 Gamli vesturbærinn. skemmti- leg 3ja herb. íbúð á 2 hæð með sérinngangi ásamt risi. 2 svefnherb, 2 stofur. Mikið end- urnýjuð. Verð 5,9 m. 2027 Rofabær 23 - byggsj. 5,3 m Nýleg ca. 100 fm endaíbúð á 1. hæð með sérinngangi og suðurgarði. Frábær stað- setning. Ahv. byggsj.rík. 5,3 milj. til 40 ára, greiðslubyrði 23 þús á mán. Verð 7,6 m.2043 Við IðnskÓlann. 3ja - 4ra herb. (b. á 2. hæð í steinhúsi, ásamt 2 aukaherb. f kj. (góð til útleigu). Alls 116 fm þarfnast einhv. standsetningar. Verð 6,2 m. 2021. Ásbraut - húsnæðislán. vei- skipulögð 85 fm íbúð í góðu húsi. Parket. áhv. byggsj. 3,4 m. Verð 6,4 m. Baldursgata - með arni. Falleg 3ja herb. risíbúð með glæsilegu út- sýni. Arinn í stofu, góðar svalir. Allt stand- sett 1980. Verð 6,5 m. 1935 Ný 3ja herb. íbúð - Verð að- eins 5,9 m., Glæsil. ný 86 fm enda- íbúð á 2. hæð á fráb. útsýnisstað. Selst tilb, til innréttinga og málunar á aðeins 5,9 m. 433 Hrísmóar - m. bílskúr. 85 fm (b. á 3. hæð ásamt' bílsk. Vandaðar innr. Park- et. Stórar svalir. Fallegt útsýni. Áhv. ca 2 millj. Verð aðeins 7,9 millj. 1779 Fíf ulind - ný íbúð. Glæsileg 91 fm íbúð á 2. hæð. Hægt að fá tilb. til innr. á 6,5 m. Eða fullb. á 7,3 m. Hagstæð kjör. 1952 Flyðrugrandi - sérinng. Guiifai- leg 81 fm (b. á 2. hæð m. sérinng. 20 fm suðursvalir. Mikil sameign. Hús ( topp- standi. Verð 7,6 m. 1962 Langholtsv. - 3,8 m. byggsj. 85 fm talsvert endurn. íb. á jarðh. í góðu nýl. viðg. þribýli. Verð 6,5 m. 1987 Fróðengi - Glæsileg ný 92 fm íb. á 2. hæð á fráb. útsýnisstað. Selst tilb. til inn- réttinga á etnstðku verði aðeins 5,9 m. 431 Grensásvegur. Góð 3ja herb. útsýn- isfb. Áhv. byggsj. 3,7 m. Verð 6,1 m. 1885 Mosfellsbær - endaraðhús. Gullfallegt 3)a herb. endaraðhús á 1 hæð. Glæsilegur afgirtur garður. Parket. Áhv. 3,2 m. Laust. Verð 7,8 m. 1960 Hamraborg - m. byggsj. Mjðg falleg mikið endurn. 82 fm íb. á 3. h. (efstu) í góðu nýl. viðg. og máluðu litlu fiölb. (sunn- anv. Hamrab. við Neðstutröð. Ahv. 3,3 m. byggsj. Gott verð 6,2 m. Háaleitisbraut - góð kaup. Góð 71 fm íb. á jarðh. ( góðu yel staðsettu fjölb. nýl. viðg. og málað. Parket. Útg. (garð úr stofu. Verð aðeins 5,7 m. 1689 Hraunbær - glæsileg. ca eo fm fb. á 2. hæð. ( góðu fjölb. Nýl. eldh. Parket. o.fl. Áhv. byggsj. + llfsj. 3,9 m. Verð 6,4 m. Skipti á 2ja f Árbæ. Hraunbær. Mjög góð 3ja+ierb. íbúð á 3. hæð. Vestursv. Hús klætt að hluta. Verð 6,4 m. 1933 Árbær. Falleg 85 fm Ib. með nýl eldh. 2 stór svefnherb. Stór stofa. Áhv. ca 3,9 mlllj. Verð 6,2 m. 1829 Laufrimi - ÚtSýnÍ. Glæsileg 94 fm endaíb. á 3. hæð (efstu). Sérinngangur og þvherb. Suður svalir. Verð 7,4 m. fullb. án gólfefna eða 6,5 m. tilb. til innr. 508 Lundarbrekka. skemmtiieg ca 90 fm íb. á 2. hæð ( góðu fjölb. Sérinnc;. af svölum. 2-3 svefnherb. Fallegt útsýni. Ahv. ca 1,7 millj. Verð 6,2 m. Skipti mögul. á dýrarl elgn. 1782 Maríubakki. Falleg 3ja herb. ibúð á 1. hæð. Sérþvottahús í fbúð. Mikið endur- nýjuð. Mjög ákv. sala. Verð 6,2 m. 1966 Mávahlíð - m. byggsj. Mjog góð ca 70 fm íb. í kj. \ fjórbýli. Sérinngangur. Talsvert endurn. Áhv. byggsj. (40 ára) 3,2 m. Verð 5,7 m. Ekkert greiðslumat. 1913 Nýbýlavegur - Þverbr. góö 3ja herb. íb. á 2. hæð. Pv, hús og geymsla í íb. Vestursv. Áhv. 3,2 millj. Hagstætt verð 5,7 m. 1302 Skipasund. Falleg endurn. 2ja-3ja herb. 61 fm íbúð í kj. Sérinng. 2 svefnherb. Áhv. 2,6 millj. húsbr. Verð 5,2 m. Skipti á 8-10 millj. iHfj. eða Gbæ. 1908 Víðihvammur - sérhæð. góö so fm eign á 1. hæð í klæddu þríbýli, innst í lokaðri götu. Allt sér. Áhv. 4 millj. mjög hagst. lán. Verð 6,5 m. 1953 Þorfinnsgata. Falleg mikið endurn. 3ja herb. íb. á 1. hæð í þrib. Öll standsett. Áhv. húsbr. 3,2 m. Verð 6,2 m. 1961 2JA HERBERGJA Grafarvogur - glæsileg full- búin. Vönduð 60 fm fullbúin íb. á 2. hæð ásamt stæði ( bílskýli. Vandað parket. Áhv. allt að 5,1 millj. Ásbraut. Falleg 2ja herb. tæplega 50 fm íbúð á jarðhæð með útg. í suðurgarð. Áhv. 2,5 m. Verð 4,3 m. 2025. Berjarimi - lítil útborgun. tii sölu ný 2ja herb. íb. á 1. hæð ( nýju 2ja hæða fjölbýli. Mögul. á að fá að greiða útb. á allt að 4 árum. Mjög hagst. verð. Drafnarstígur - risíb. góö taisvert endurn. 2-3ja herb. íb. á mjög góðum stað f vesturbænum. Miðbærinn í göngufæri, stutt í Háskólann. Áhv. 2,5 m. Verð 4,8 m. 2049 Ný íbúð í miðbænum. Giæsiieg ný 62 fm íb. á 4. hæð í nýju glæsil. lyftuh. í hjarta borgarinnar auk bílskýli. Vestur svalir, þvottaaðst. f (b. Áhv. 3,9 m. húsbr. (5%). Verð 7,3 m. 1753 Hlíðarvegur. Falleg 60 fm íbúð á jarðh. Nýl. eldhús. Suðurgarður. Verð 4.950 þús. 1584 Efstihjallí. Falleg 60 fm sérlega vei- skipulögð íbúð í litlu fjölbýli. Parket. Verð 5.3 m. Ahv. 3,4 m. 1893 FIFUSEL Glæsil. ca 30 fm stúdíó íb. Eign i toppstandi. Ath. skipti á bíl. Verð 2,5 m.1845 Flúðasel - ódýrir 90 fm Mjög riimgóð 2-3ja herb. íb. í kj./jarðh. i litlu 1 jblb. Áhv. 3,8 m. byggsj. + húsbr. Verð aðeins 5.4 m. Útb. aðeins 1,5 m. 2571 Grafarvogur - bílskúr. Nýi. ca 60 fm íb. á neðri hæð m. sérinng. og sérgarði í suður. Góður bílsk. m. wc. Áhv. byggsj. (40. ára) 5,4 m. Verð 7,4 m. 1972 Hlíðarvegur - allt sér. Mjög góð 60 fm ib. á 1. hæð í góðu fjórb. Nýl parket. Ahv. 3 m. húsbr. Verð 4,9 m. 1538 Ingólfsstræti. A frábærum stað ca 60 fm efri hæð. Verð 4,3 m. 1957 Kambasel - sérinng. Faiieg 82 fm fb. m. sérinng. Suðurverönd og sérgarður. Allt sér. Parket. Áhv. 3,7 m. Verð 5,9 m. 1964 Kóngsbakki - glæsileg. stór- glæsil. 2ja herb. (búð öll ný að innan með sérgarði í suður. Verð 4,8 m. 1833 Við Hlíðarnar - skipti. góö taisv. endurn. ca 60 fm fb. á 2. hæð f ág. fjölbýli. Flfsar. Góður suðurgarður. Áhv. ca 2,6 m. Verð 4,9 m Samtún - ódýr íbúð. Mjög goð 2ja herb. íbúð I kj. Sérinngangur. Hagstætt verð. Verð 3,4 m. 2045 Skeggjagata. Stórglæsil. 2)a herb. íb. á 1. hæð. Öll nýstandsett. Áhv. byggsj. 1,3 m. Verð 5.650 þús. Etgn i algj. sérfl. 1848 Skeiðarvogur - gullfalleg. ca 56 fm nær algerl. endurn. íb. í kj. (lítið nið- urgr.) Mjög góð staðs. Nýl eldh., bað og gólfefni. Áhv. 3 m. húsbr (5%) og byggsj. Verð 4,8 m. 2035. UgluhÓlar. Sérlega rúmgóð 65 fm íb. & jarðhæð með stórri suðurverönd. Parket. Áhv. húsbréf 2,5 m. Verð 5,3 m. 1897

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.