Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 6
6V C^RIÐJUDAGUR 27. ÁGUST ,996 MORGUNBLAÐI i___,_____,____I___-íiinnVÁ M FASTEIGNASALA BÆJARHRAUNI 10 Sími 5651122 Skoðið myndagluggann Opiðkl. 9-18 • Einbýli - raðhús HAHOLT - GBÆ. Vorum að fá mjög vel staðsett einb. ásamt tvöf. Innb. bllsk. Eign sem vert er að skoða. STAÐARBERG - EINB. Vorum að fá mjög gott 7 herb. 176 fm einb. á einni hæð ásamt 57 fm tvöf. bilsk. Stutt í skóla. Getur losnað fljótl. BREKKUHVAMMUR Gott 5 herb. 135 fm einb. á einni hæð ásamt bíisk. Töluvert endurn. eign. Góð nýting. VESTURTUN - ALFTANES í einkasölu. Nánast fullb. einb. Góð stað- setn. 4 svefnherb. Verð 12,9 millj. Áhv. 6,5 húsbr. HRAUNBRUN - HF. - EINBÝLI/TVÍBÝLI Vorum að fá mjög vandað hús staðsett á mjög rólegum útsýnisstað sem skiptist í: Á götuhæð er forstofa, rúm- gott hol, stofa, borðstofa, eidhús, þv- hús, 4 svefnherb. og baðherb. Á neðri hæð er 2ja-3ja herb. rúmg. og skemmtil. Ib. Uppí. á skrifst KLETTAHRAUN Vorum að fá vandað einbýli á þessum eftir- sótta stað. Tvær íbúðir. Stór bílsk. Uppl. á skrifst. BREKKUHVAMMUR - EINBÝLi Vorum að fá 6 herb. 178 fm einb. á tveimur hæðum ásamt 47 fm bílsk. Verkleg og vel staðsett eign. Uppl. á skrifst. NORÐURBÆR - EINB. Vorum að fá einb. á einni hæð ásamt rúmg. bílsk. Vel staðsett eign. sem vert er að skoða nánar. KVISTABERG - EINB. Vel staðsett og gott einb. á einni hæð ásamt tvöf. bílsk. FAGRABERG - EINB. Vorum að fá 5 herb. 153 fm einb. á tveimur hæðum. Sólstofa. Meiriháttar góð verönd og lóð. Verð 12,9 millj. 4ra-6 herb. HOLABRAUT - SERH. 4ra-5 herb. 115 fm íb. ásamt bílsk. Verð 8,9 millj. HRAUNKAMBUR - 4RA. 4ra herb. íb. á 2. hæð. Góður staður. Verð 6,2 millj. LÆKJARGATA - TRÉVERK 5 herb. 121 fm íb. ásamt bílskýli. ASBUÐARTROÐ M/AUKAIB. Vorum að fá glæsil. rúmg. sérh. ásamt aukaib. á jarðh. Bílskúr. Útsýnisstaður. ÁLFHOLT - 4ra herb. Vorum að fá mjög góða 4ra herb. ib. í 5-íb. stigagangi. Áhv. byggsj. 3,7 millj. Eign sem vert er að skoða. REYKJAVÍKURV. TVÍBÝLI BÁÐAR ÍB. TIL SÖLU Vorum að fá tvær 4ra herb. 110 fm íb. í sama húsi. Nánari uppl. á skrifst. BREIÐVANGUR - 5-6 HERB. 5-6 herb. ib. ásamt bílsk. Húsið allt endurn. að utan. Til greina koma skipti á ódýrari eign. REYKJAVÍKURV. - HF. Vorum að fá 5-6 herb. efri sérh. i góðu þrí- býli. 4 svefnherb. Sérinng. Suðursv. Verð 8,1 millj. GRÆNAKINN - HF. LAUS Vorum að fá gullfallega 3ja-4ra herb. íb. á efri haeð f tvíbýli ásamt 35 fm bíl- sk. Verð 7,3 millj. ARNARHRAUN - SERHÆÐ Vorum að fá góða 5-6 herb. efri sórhæð ásamt bílskplötu. Góð lán. Verð 9,2 millj. ÞINGHOLTSBRAUT - KÓP. Mjög falleg og vönduð 6 herb. 133 fm íbúð á 2. hæð ásamt bílsk. Ótrúlegt útsýni. Eign sem kemur á óvart. ÁLFHOLT - SÉRINNG. Vorum að fá 5-6 herb. ib. á 2. hæð. 2 herb. í risi. Möguleiki er á að taka uppí minni og ódýrari eign. HRÍSMÓAR - GBÆ Vorum að fá 4ra-5 herb. 137 fm íb. Innb. bílsk. Tvennar svalir. Falleg eign í vinsælu hverfi. Bráðvantar allar gerðír eigna á söluskrá, þó sérstaklega meðalstór raðhús, parhús og einbýli. EYRARHOLT - UTSYNI Gullfalleg 4ra herb. 119 fm fb. á 1. hæð. Góð staðsetn. með útsýnt yflr höfuðborgarsv. SUÐURGATA - SERINNG. Vorum að fá 4ra-5 herb. 110 fm íb. ásamt 52 fm bílsk. 3ja herb. ALFASKEIÐ - 3JA Góð 3ja herb. íb. á 2. hæð. Góð lán. Verð 5,9 millj. HRAUNBERG - 3JA 40 FM BÍLSKÚR Vorum að fá 3ja herb. íb. ásamt 40 fm bíl- sk. Eign sem vert er að skoða nánar. LANGAFIT - LAUS Góð 3Ja herb. 71 fm íb. á jarðh. Bílsk- plala. Verð 5,3 millj. MANASTIGUR - 3JA Vorum að fá fallega 3ja herb. íb. á jarðh. Sérinng. REYKJAVIKURVEGUR Vorum að fá hæö og ris. Talsvert end- um. Falieg íbúð á góðu verði. ALFASKEIÐ - 40 ARA LAN Vorum að fá góða 3ja herb. ib. á 1. hæð ásamt bílsk. Áhv. 3,6 millj. Byggsj. ríkisins. LAUFVANGUR - 3JA Vorum að fá 3ja herb. endaíb. á 2. hæð. Laus fljótl. GOÐATUN - M. BILSK. 3ja herb. íb. á jarðhæð. Verð 5,2 millj. 2ia herb. HRAUNBRUN - 2JA Vorum að fá 2ja herb. íb. á jarðh. í nýl. þríb. Góð sólarverönd. SKERSEYRARVEGUR - 2JA Snotur 2ja herb. 47 fm íb. á jarðh. ÁLFASKEIÐ - 2JA Góð 2ja herb. ib. á 3. hæð ásamt bíl- skplötu. Verð 5,5 millj. ÖLDUTÚN Vorum að fá stóra mjög fallega 2ja herb. íb. á jarðhæð. Sérinng. Mikið endurn. íb. Verð 5,9 míllj. Áhv. byggsj. BREKKUBYGGÐ - GBÆ Vorum að fá í einkasölu góða 2ja herb. ib. á þessum vinsæla stað í Garðabæ. Falleg íb. Hagstæð lán. HAHOLT - 2JA Mjög góð 2ja herb. 71*fm !b. á Jarð- hæð. Ahv. húsbr. 3,8 millj,/ HVERFISGATA - HF. 2ja herb. íb. á jarðhæð. Sérinng. Verð 3,8 millj. Gjórið svo vel að líta inn! m Sverrir Albertsson, Æ^ Sveinn Sigurjónsson, sölustj. | Vargeir Kristinsson hr. FASTEIGNASALA Fjarðargata 17 Sími 565 2790 Fax 565 0790 netfang Ingvarg ©centrum.is Eigum fjölda eigna á söluskrá sem ekki er auglýstur. Póst- og símsendum söluskrár um land allt. Opið virka daga kl. 9-18. EINBYLI PAR- OG RAÐH. Stekkjarhvammur Faiiegt raðhús á s hæðum ásamt innbyggðum bílskúr, samtals 221 fm Góðar innréttingar og gólfefni. Fal- legt útsýni. Verð 13,5 millj. 864 Dofraberg Fallegt og rúmgott 228 frr endaraðhús á tveimur hæðum með innb. bíl- skúr. Áhv. 40 ára húsnæðislán kr. 3,7 millj. Verð 12,9 millj. 720 «M f Norðurbraut - Tvær íbúðir Giæsi- legt 258 fm einbýli, ásamt 49 fm tvöföldum bllskúr. Vandaðar innréttingar, parket. Auka ibúð á Jarðhæð. Falleg hraunlóð. Verð 19,5 millj. 885 Reykjavíkurvegur Gott 96 tm eidra einbýli, kjallari, hæð og ris. Nýl. eldhús, raf- magn, hiti o.fl. Verð 8,5 millj. 840 ÖldUSlÓð Gott einbýli á 3 hæðum með SÉRÍBÚÐ á jarðhæð. Gott viðhald. Falleg, skógi vaxin lóð, góö staðsetning, frábært útsýni yfir Hafnarfjörð. Verð 16,5 millj. 874 Fjóluhvammur-Tvœr íbúðir Glæsilegt 305 fm einbýli, ásamt 50 fm tvö- fölrium bílskúr. Aukaíbúö á jarðhæð. Vand- aðar innréttingar og gólfefni. Fallegt útsýni. Verð 19,5 millj. 859 Aragerði - Vogum Rúmgott einb. á tveimur hseðum á stórri lóð. 6 svefnherb., tvær stofur. Skipti möguleg. Verð 7,9 millj. 603 \ Hátún - Álftanes Vel staðsett 139 fm einb. á einni hæð, ásamt 40 fm bílsk. 4 svefn- herb. Áhvil. byggsj. 5,2 niillj. Skipti tnögu- leg.Verð11,9millj. 733 Sævangur Glæsilegt 211 fm einbýli, ásamt 23 fm bílskúr. Vandaðar innréttingar. Arinn. Glæsileg hraunlóð. 889 Vallarbarð Ftaðhús á einni hæð með innb. bílsk. Alls 189,9 fm. 4 svefnherb. Góður sólpaliur. Áhv. hagst. lán 7,7 millj. Verð 13,9 millj. 764 Miðholt - Tvær íbúðir Nýi. 281 fm einbýli/tvíbýli. Efri hæð 144 fm og 31 fm bíl- skúr. Rúml. tilbúin undir tréverk. Neðri hæð 106 fm fullbúin. Áhv. húsbréf 10.4 millj. Verð 16,7 millj. 854 Heiðvangur Vorum að fá fallegt einbýli á einni hæð með bílskúr og stórum sólskála. Hús í góðu standi. Arinn. Falleg ræktuð lóö. 848 Hraunbrún Vorum að fá í einkasölu stórt nýlegt timburhús á steyptum kjallara með inn- byggðum bílskúr, alls 239 fm. Vandað og vel byggt hús. Sérlega góð staðsetning. Verð 16,5 millj. 879 Traðarberg Fallegt og rúmgott parhús á tveimur hæðum með innb. bílsk., alls 205 fm. Áhv. gamla húsnstjómarlánið 3,7 milij. Skipti á minna mögul. Verð 13,9 millj. 783 SERHÆÐIR Sunnuvegur Rúmgóð 115 fm efri sér- hæð ásamt 45 fm bílskúr á rólegum stað. Rúmgóður bílskúr, nýlegt gler og innrétt- ingar, parket. Björt og falleg eign. Verð 9,3 millj. 886 Herjólfsgata-Lækkað verð míwö endurn. 116 fm efri sérhæð og ris ásamt 50 fm bfiskúr með þriggja fasa rafm. Nýleg eldhúsinnr. og tæki, parket, flísar, o.fl. Sjáv- arútsýni og hraunlóð. Verð 9,3 miilj. 771 Dofraberg - Nýtt Nýjar sémœðir. Fullbúið að utan, tilb. undir tréverk innan. 144 fm efri sérhæð, 31 fm bílskúr. V.11 millj. 81 fm Neðri sérhæð, 29 fm bilskúr. V.8milli.835 ÖldUSlÓð Falleg talsvert endurnýjuð 79 fm 3ja herb. neðri sérhæð í góðu tvíbýli. Allt sór. Nýl. innrétting, parket, gler, hiti og tt. Áhv. góð lán 3,3 millj. Verð 6,8 millj. 884 Selvogsgata Hagstætt verð Rúmgóð 112 fm efri sérhæð ásamt risi og 35 fm bílskúr. Góð staösetning við Hamarinn og Flensborg. Nýir gluggar og gler. Frá- bært útsýni. Hagstætt verð 7,9 millj. 758 Lækjarkínn Góð 96 fm efri sérhæð ásamt 24 fm bílskúr. 3 svefnherbergi, mjög stórar svalir, góð staðsetning. Hús nýlega máiað að utan. Verð 8,5 millj. 881 OldUSlÓð Rúmgóð 80 fm neðri hæð í tvi- býli ásamt 35 fm bílskúr. Góður garður með suður verönd. Verð 7,9 millj. 858 Amarhraun Vorum að fá í sölu góða efri sérhæð í þribýli, 136,2 fm. Allt sér. Fallegt út- sýni. Hagstætt verð 9,2 millj. 868 Lækjarberg Vorum að fá í einkasölu fal- lega neðri sérhæð I tvibýli ásamt bílskúr, atls ca. 120 fm. Parket á gólfum. Rólegur og góð- ur staður\ Verð 9,5 millj. 878 Skerseyrarvegur Falleg og endurnýjuð efri sérhæð í tvíbýli. Nýleg útihurð, gler og gluggar, eldhúsinnrétting, parket, hili, raf- magn ofl. Verð 6,4 millj. 863 Lækjarberg - Með bílskúr n? rúmg. 3ja. herb. neðrl sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt bBskúr. Allt sér, þ.m.t. sérloð. Ibúð- in afhendist tilbúin undir tréverk, lóð og hús f ullbúiö. Verð 8,3 millj. 499 Kelduhvammur Góð rúmlega 100 fm, 4ra herb. sérhæð i þríbýli. Sérinngangur. Gott útsýni. Verð 8,2 mill). 447 Grænakinn Góð 106 fm efri sérhæð og ris ásamt 32 fm bílskúr í tvíbýli. Húsið er klætt á tvær hliðar. Verð 8,8 millj. 806 HÓIabraut Sérstaklega vönduð og góð 120 fm neðri sérhæð i tvíbýli. Nýtt rafmagn, eldhús, parket, gluggar, viðgert að utan, o.fl. Áhv. hagstæð lán 4,5 millj. Verð 9,2 millj. 805 4RA HERB. OG STÆRRA Alfaskeið Björt og rúmgóð 4-5 herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð l góðu fjölbýli, ásamt 24 fm nýl. bllskúr. SKIPTI A MINNA. Verð 8,2 millj,412 Hvammabraut - Laus strax Góð 127 fm „PENTHOUSE" ibúð á tveimur hæðum i 4ra íbúða stigagangi. Fallegt útsýni. ÁHVlLANDI BYGGSJ.RlKIS. 5,5 millj. Verð 8,5 millj. 463 Bárugrandi - Rvík. Giæsiieg og vönduð 4ra herb. ibúð á 3. hæð ( nýlegu fjölbýli. ásamt stæðl í bílgeymstu. Áhv. 40 ara húsnæðislán 5,2 rnillj. Verð 9,5 millj. 890 Hjallabraut Falleg 4ra til 5 herb. íbúð á 1. hæð, I góðu fjölbýli. Góðar innréttíngar, park- et, flísar. Suðursvalir. Verð 8,5 millj. 93 Hjallabraut Vorum að fá í einkasölu rúm- góða og fallega 3ja til 4ra herb. íbúð í nýmál- uðu fjölbýli. Verð 7,4 millj. 866 Breiðvangur Rúmgóð 5 til 6 herb. ibúð ásamt 43 fm, bílskúr á efstu hæð í góðu fjöl- býli. Frábært útsýni. Verö 9,5 míllj. 34 Hringbraut - Með bílskúr Góð 4ra herb. ibúð f litlu fjölbýli, ásamt bílskúr. Rólegur og góður staöur. Húsiö er nýmálað og litur vel út. Verð 8,6 millj. 347 SuðurbraUt 3ja herb. íbúð i nýklæddu húsi, ásamt bílskúr. Til afhendingar strax. Gott verð 5,9 millj. 877 Álfaske'lð Rúmgóð og björt 87 fm íbúð í góðu fjölbýli. Áhv. hagst. lán 3.650 þús. Sérinngangur af svölum, nýlegt parket, þvottahús á hæðinni. Hús viðgert að utan. Verð 6,7 millj. 887 Alfatún - KÓpv. Mjög vönduð og falleg 80 fm ibúð á efstu hæð í tltlu fjölbýli. Vandaðar innréttingar, parket og flísar. FRÁBÆR STAÐSETNING NEÐST f FOSSVOGSDALNUM. Verð 7,9mlllJ.810 Hjallabraut Snyrtileg 3ja til 4ra herb. íbúð I nýmáluðu fjölbýli. Er I dag skipulögð með 3 svefnherb. Verð 7 millj. 880 Holtsgata - Laus strax Mjög rúrn- góð og snyrtileg rishæð í þríbýli. Nýlegt gler og gluggar. LAUS STRAX. Fallegt útsýni. Verð 5,3 millj. 870 Sléttahraun - Laus strax góö 79 fm 3Ja herb. íbúð á 1, hæð í góðu fjöl- býli. Parket. Áhv. góð lán 3,9 mitlj. Greiðslub. 24 þús á mán. Mögul. að taka góöan btt upp í hluta kaupverðs. Laus strax. Verð 6,5 millj. 210 Suðurvangur Glæsileg endumýjuð 94 fm 3ja til 4ra herb. íbúð á 2. hæð I góðu fjölb. Nýjar innréttingar, tæki o.fl. Áhv. góð lán 4,2 millj. Verð 7,2 millj. 808 Fagrakínn Góð rishæð í þríbýli. 2 svefn- herb. Þvottahús á hæðinni. Áhv. 40 ára hús- næðislán 1.550 þús. Verð 5,7 millj. 801 Miðvangur - Lækkað verð Goö 66 fm 3ja herbergja endaíbúð I lyftuhúsi. Hús- vörður. Öll þjónusta og samgöngur innan seil- ingar. Áhv. 40 ára byggsj. lán 2,3 míllj. Hagstætt verð 5,4 millj. 188 2JA HERBERGJA Álf holt Falleg og björt 66 fm íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. Góð eldhúsinnrétting, fallegt útsýni, stórar suður svalir. Verð 5,9 millj. 865 Skerseyrarvegur - Laus Litii og fai- leg 48 fm neðri sérhæð ásamt hlutdeild I þvottahúsi. Sér inngangur. Afgirtur og gró- inn garður. Áhv. 2,2 millj. Verð 4,8 millj. 828 Dofraberg Rúmgóð 2ja herb. ibúð í ný- legu fjölbýli. Parket á gólfum. Verð 6,2 millj. 875 Sléttahraun - Laus strax Góð so fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð i góðu fjðlbýli. Ahv. 40 ára húsnæðislán 3,0 millj. Verð 5,2 millj. 841 Miðvangur Vönduð og rúmgóð 64 fm Ibúð á besta stað í Norðurbænum. Góðar innréttingar og parket. Frábær staðsetning og útsýni. Verð 6,0 millj. 796 Hjallabraut-Þjónustufbúð Eldri borgarar. Nýl. falleg 2Ja herb, Ibúð á 3. hæð. Vandaðar Innrétttngár. Parket. Laus strax. Varð 7,4 millj. 831 Hraunstígur - Laus strax Góð 53 fm 2ja herb. sérhæð í þríbýli. Góð staðsetn. i enda botnlanga. Parket. Áhv. góð lán 2,5 millj. Verð 4,9 millj. 716 -Ba Ingvar - Jónas - Kári Æ>= J /» 551 2600 C 5521750 Vantar fasteignir á sölu-' skrá. Áratuga reynsla tryggir örugga þjónustu. Ástún - Kóp. 2ja Gullfalleg 57 fm ib. á 3. hæð. Parket. Stórar svalir. V. 5,4 millj. Furugrund - 3ja-4ra 101 fm falleg 3ja herb. íb. á 1. hæð. Stórt herb. i kj. (hringstigi úr stofu). Suðursv. Laus. Vesturb. - 3ja-4ra - lyftuh. Mjög falleg 3ja-4ra herb. íb. á 5. hæð við Vesturgötu. Sérhiti. Stórar suðursv. Gnoðarvogur - 4ra 4ra herb. 90 fm falleg ib. á 3. hæð í fjór- bhúsi. Suðursv.Laus. Verð 7,3 millj. íbúð f. aldraða Glæsil. 4ra herb. 114,6 fm íb. á 8. hæð v. Grandaveg. Parket. Suðursv. Bílg. Hraunbær - 5 herb. Falleg 117,6 fm íb. á 3. hæð. Herb. í kj. fylgir. Fallegt útsýni. Laus. V. 7,3 m. Sérhæð - Vesturbæ 5 herb. 123,7 fm falleg (b. á 1. hæð við Hringbraut. Sérhiti. Sérinng. Bilskúr. Verð'9,3 millj. Hlíðarvegur - Kóp. 2 íb. Falleg 6 herb.. 145,5 fm ib., hæð og ris. 40 fm bílsk. Einnig 2ja herb. 73 fm kjallaraíb. Mjög hagst. verð 10,5 m. Reynihv. tvíb. - Kóp. 5 herb. 164 fm glæsil. efri sérh. við Reynihvamm. Innb. bilsk. á neðri hæð. Einnig 2ja herb. íb. m. sérinng. Seljast saman eða hvort í sinu lagi. Ystasel eínb./tvíb. 300 fm fallegt einbhús á tveimur hæð- um. 36 fm bílsk. Laust. Mögul. á 3ja- 4ra herb. íb. á neðri hæð. Hagstætt verð 14,9 millj. Agnar Gústafsson hrl. Eiríksgötu 4 Málflutnings- og fasteignastofa , BRUIÐ BILID MEÐ HÚSBRÉFUM FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.