Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 7
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 27. AGUST 1996 C 7 UNHAMAR Sími 565 4511 Fax 5653270 félagÍifasteignasala Magnús Emilsson, löggiltur fasteigna- og skipasali. Helgi Jón Harðarson, Ævar Gíslason, Hilmar Bryde, Haraldur Gíslason, söiumaður skipa, Krístján Pálmar Arnarson, FASTEIGNA & SKIPASALA BÆJARHRAUIMI 22, HAFNARFIRÐI, SÍIVH 565 4511 ^.^'^^ff"' Kolbrun S. Harðardottir. Ath. myndir í myndagluggum Opið virka daga kl. 9-18. Einbýli/raðh./parh. Heiðvangur. Sérl. fallegt vandað og vel umgengið einl. einb. m. innb. bílsk. 172 fm auk 35 fm bílsk. Arinn. Suðurgarður. Fráb. staðsetn. og veðursæld. Verð tilboð. 36837. Sævangur. Nýkomið i einkasölu mjög (al- legt einl. elnb. með innb. bílsk. samtals ca 200 fm á þessum rólega stað I botnlanga. Arinn. Hraunlóð. Teikn. á skrifst. 6159-02. Selvogsgata - Hf. Giæsii. og virðui. ca 200 fm einb. (steinhús). Mikið endurn. eign. Stutt frá skóla og miðbænum. Hagst. lán. Verö 11,9 millj. 34954. Sævangur - Hf. Glæsil. 296 fm vel staðs. tvílyft einb. Innb. bílsk. Skipti mögul. Verð til- boð. 7506. Ölduslóð - Hf. Nýkomin í einkasölu glæsil. nýl. 291 fm raðh. 5 svefnherb. Parket og flísar á gólfum. Mögul. á sérib. Góð staðsetn. Áhv. hagst. lán ca 2 millj. Verð tilboð. 42235. Stuðlaberg - paitl. Mjög fallegt nýl. tvíl. parh. ásamt bílsk. á þessum vinsæla stað. Ný eldhinnr. 4 svefnh. Hncjst. langtimalán ca 5,8 millj. Verð 11,9 millj. 28473. Norðurtún - Álftanesi. Nýkomið glæsil. einl. einb. á þessum góða stað 170 fm auk 60 fm tVöf. bilsk. Áhv. 6,3 millj. Verð 13,4 millj. 41793. Fjóluhvammur - Hf. - tvær íbúð- ír. Nýkomið glæsil. stórt einb. m. innb. tvöf. bíl- sk. á þessum góða útsýnisstað. Ágæt sér 2ja herb. íb. á neðri hæð. Sérsmíðaðar innr. Frábær staðs. Verð 19,5 millj. 38151. Furuhlíð - Hf. - raðh. Nýkomið (einka- sölu mjög fallegt tvíl. endaraðh. á þessum vin- sæla stað með innb. þílsk. 4 svefnh. Útsýni. Áhv. ca 6,0 millj. húsbr. Verð 12,3 millj. 4126. Keiluf ell - Rvík. I einkasölu falleg 150 fm einb. auk 30 fm bílsk. 4 svefnh. Fallegur rækt- aður garður. Hagstætt verð. 42384. Hátúri - Álftanes - nýtt parh. í einkasölu sérlega fallegt 185 fm parh. með 35 fm innb. bílsk. Afh. fullb. utan, fokh. innan. Ar- inn. 3-4 svefnh. Verð aðeins 7,9 millj. 39181. Lyngberg - parhús. Mjög faiiegt ca 85 fm parh. á einni hæð á þessum vinsæla stað, auk 28 fm bílsk. Góður garður. Fullb. eign. Áhv. byggsj. ríkisins til 40 ára ca 5,0 millj. Verð 10,2 millj. 33226. Hverfisgata - Hf. - parhús. Skemmtil. þrílyft steinhús ca 110 fm. 3 svefn- herb. Eign sem býður uppá mikla mögul. Verð 7,7 millj. Skipti mögul. á bíl. 4470. Fagrakinn - Hf. Nýkomið íeinkasölu sérl. skemmtil. einb. I þessu gróna hverfi, stærð ca 140 fm, auk bílsk. Eign sem býður uppá mikla mögul. Verð 10,6 millj. 41589. Kvistaberg - Hf. Sérlega fallegt nýl. einl. einb. m. rúmg. innb. bílsk., samtals ca 200 fm. Arinn. Suðurgarður. Áhv. byggsj. rlk. ca. 3,6 millj.Verð 14,9 millj. 31520. Úthlíð - Hf. - raðhús - lækkað verð. Sérl. fallegt nýtt einl. endaraðh. m. innb. bílskúr samt. 142 fm. Arinn. Nær fullb. eign. Lækkað verð 10,5 millj. 28722-03. Lindarbyggð - raðh. - Mos. Sénega fallegt 108 fm einl. raðh. 2-3 svefnh. Suður- garður með verönd. Áhv. byggsj. rík. til 40 ára ca 5,2 millj. Verð 9,4 millj. 40894. StarrahÓlar. Nýkomið mjög fallegt og vel staðsett stórt einbhús á þessum mikla útsýn- isstað. Ósamþ. rúmg. séríb. á jarðh. Tvöf. bll- sk. Verð 14,9 millj. 40118. Höfum fjölda einb., raðh. pg par- húsa sem er ekki auglýstur. 5-7 herb. og sérh. Digranesvegur - Kóp. - sérh. - fráb. Útsýni. Mjög skemmtil. 142 fm neðri hæð í góðu húsi, auk 27 fm bílsk. Suðursv. Allt sér. Verð 10,2 millj. 33282. MÓabarð - sérh. Mjögskemmtil.1101m neðri sérh. í góðu húsi. 3 svefnh. Sérinng. Áhv. byggsj. rik. ca 3,5 millj. Verð 7,9-8,2 millj. 15275-02. Dofraberg - Hf. - „penthouse". Stórglæsil. 165 fm ib. á þessum vinsæla stað I Setberginu. 4 stór svefnh. frign í sérfl. Hagst. lán. Verð 11,9 millj. 4093. Langamýri - 4ra herb. + bflsk. Ný- komin í einkasölu sérl. glæsil. ca 100 fm íb. á efri hæð I litlu fjölb. á þessum vinsæla stað auk ca 30 fm bílsk. Allt sér. Áhv. Byggsj. rík- isins ca 5 millj. 41704. Laufvangur - Hf. Nýkomin i einkasölu 155 fm efri sérhæð auk ca 30 fm bílsk. 4 svefn- herb. Tvennar stórar suðursv. Róleg og góð staðsetn. Skipti mögul. Verð 11,2 millj. 41646. Arnarhraun - sérhæð - fráb. út- sýni. í einkasölu rúmg. og björt efri sérhæð í þríb. ca 140 fm. Sérinng. 4 svefnherb. Bilskrétt- ur. Lækkað verð 8,9 millj. 38902. Suðurgata - Hf. - frábær stað- Setn. Nýkomin í einkasölu sérl. skemmtil. ca 140 fm efri sérhæð auk ca 60 fm bílsk. á þess- um vinsæla stað við sundlaugina. Ekki fullþ. eign. Verð 10,5 millj. 41415. Lindarhvammur - Hf. Faiieg 175 fm hæð og ris í góðu tvíb. auk 32 fm bílsk. Park- et, nýl. eldhúsinnr. o.fl. Fráb. útsýni. Góð stað- setn. Áhv. 4,4 millj. Verð 10,5 millj. 13312. Grænakinn - Sérh. Nýkomin i eir.kasölu mjög falleg 135 fm hæð og ris I góðu skelja- sandshúsi. 4 rúmg. svefnh. Parket. Áhv. 4,5 millj. húsbr. Laus strax. 4647. Álfaskeið - Sérh. Skemmtil. 105 fm miðh. í þríb. 3 svefnh., svalir. Róleg og góð staðs. Áhv. húsbr. Verð 7,6 millj. 38838. Höfum fjölda sérh. og 5 herb. íb. sem ekki er auglýstur. 4ra herb. Furugmnd - KÓp. Mjög fall. ca 105 fm íb. á 1. hæð í fjölb. Innangengt í herb í kj. Hús nýlcga málað. Frábær staðsetn. við Foss- vogsdalinn. Laus. Verð aðeins 7,4 millj. 40918. Suðun/angur. Skemmtil. 112 fm íb. á 1. hæð I góðu fjölb. Svalir. Sérþvottaherb. Hagst. verð 7,8 millj. 21638. Álfholt - Hf. Falleg nýl. 102 fm ib. á 3. hæð í nýmáluöu fjölb. Suöursv. Verð 7,4 millj. 22897. Fagrahlíð - Hf. Nýkomin l einkasölu nýl. glæsil. 120 fm íb. á efstu hæð I litlu vönduðu fjöib. á þessum vinsæla stað. 3 rúmg. svefn- herb. Suðursv. Sérþvottaherb. Parket. Áhv. ca 6,2 millj. húsbr. Verð 9,8 millj. 17657. Víðihvammur - Hf. m. bílsk. Ný- komin falleg og björt 125 fm íb. auk 25 fm bíl- sk. I góðu fjölb. Verð 8,8 milij. 40200. Álfaskeið m. bflskúr. Mjög faiieg 110 fm 3ja-4ra herb. (b. á_1. hæð auk 25 fm bilsk. Endalb. m. sérinng. Áhv. byggsj. rik. ca 3,5 millj. Verð 7,9 millj. 4385-02. Álfaskeið. Skemmtil. ca 95 fm íb. á 3. hæð. Suðursv. sérinng. af svölum. Áhv. byggsj. rík. ca 3,5 millj. Verð 6,7 millj. Skipti mögul. á bil. 8929-02. Hvammabraut - Hf. Nýkomin mjög fal- leg ca 110 fm íb. á 1. hæð í fjölb. 3 góð svefnh. Stórar suðursv. Hagst lán ca 4,7 millj. Suðurhvammur - penthouse". GLæsil. 162 fm ib. í nýl. fjölbúsi auk 30 fm bíl- sk. Fullb. eign í sérfl. Fráb. útsýni og hagst. lán. Verð 11,9 millj. 32251. Grænakinn - með bílskúr. Mjög skemmtil. 80 fm efri hæð (ris) í vel byggðu tvíb. auk nýl. 40 fm bllsk. Góð sameign og aukaherb. í kj. Útsýni. Verð 7,3 millj. 38725. Álfaskeið - m. bflsk. SérJ. falleg 115 fm endalb. auk 24 fm bílsk. I nýviðg. fjölb. Nýl. eldhúsinnr. og gólfefni. Þvherb. I íb. Suðursv. Áhv. ca 4 millj. Verð 8 millj. 16575-02. Álfaskeið - m. bflsk. 110 fm ib. á efs- tu hæð auk 24 fm bilsk. í góðu fjölb. Hagst lán 4,7 millj. Lækkað verð 7,9 millj. 31769. ArahÓlar - Rvík. Sérlega falleg 105 fm (b. á 1. hæð I góðu fjölb. Áhv. 3,6 millj. bygg- sj. Frábært útsýni yfir borgina. Verð 6.950 þús. 32221-02. Engihjalli - Kóp. - skipti á 2ja herb. Mjög falleg 110 fm íb. á 3. hæð í góðu lyftuh. Áhv. byggsj. rík. ca 2,6 millj. Verð 6,8 millj. 33121. Hraunbær - Rvík. Nýkomin falleg 102 fm ib. á 3. hæð I góöu fjölb. Suðursv. Stutt í skóla og alla þjónustu. Áhv. langtfmalán ca 4,7 millj. Verð 7,4 millj. 26172-02. Laufvangur. Nýkomin mjög skemmtil. 110 fm Ib. á 2. hæö I nýmáluðu fjölb. Sérþvottaherb. Suðursv. Hagst lán og verð 7,9 millj. Hjallabraut. Mjög falleg 108 fm ib. á 2. hæð. Suðursv. Sérþvotfaherþ. útsýni. Áhv. húsbr. Hagst verð 7,5 millj. 28722-02. Breiðvangur - m. bílsk. séri. skemmtil. og rúmgóð 120 fm íb. á efstu hæð i góðu fjölb. auk 25 fm bílsk. Fráb. útsýni. Laekk- að verð 8,3 millj. 38244. Breiðvangur Nýkomin I einkasölu ca 115 fm endaíb. á fyrstu hæð I vinsælu fjölbýti. Mögul. á 4 svefnherb. Aukaherb. í kj. Vandað- ar innr. og gólfefni. Suðursv. Sérþv.herb. Hagst lán.V. 8,5 m. 31894. Vesturgata - sérhæð - Rvík. Ný- komin í einkasölu glæsil. ca 110 fm íb. á 3. hæð I nýl. fjórb. (ein Ib. á hæð). Sérinng. Bílskýli. Fráb. útsýni. Laus. Verð tilboð. 39579. Álfaskeiö - m/bflskúr. Fallegca95fm ib. á 1. hæö auk 25 fm bílsk. Sérinng. Áhv. 3,0 millj. Hagst verð 7,8 millj. 25733. Suðurhvammur m/bflsk. Mjog faiieg 110 fm íb. á 3. hæð I nýl. fjölb. auk 30 fm bíl- sk. Útsýni. Áhv. ca 5,0 miílj. húsbr. Verð 9,4 millj. 19182. Breiðvangur - m/bflsk. Mjog faiieg ca 125 fm íb. á 2. hæð I nýklæddu fjölb. 25 fm bílsk. Sérþvottaherb. Svalir. Útsýni. Höfum fjölda 4ra herb. íb. á skrá sem ekki er auglýstur, m.a. f norðurbæ Hfj. 3ja herb. Hverfisgata - Hf. Mjög falleg 85 fm neðri hæð I tvíb. auk rúmg. herb. í kj. Innangengt. Parket. Suðursv. Endurn. bað og sameign. Laus strax. Ákv. sala. Verð 5,9 milij. Áhv. langtímalán 4,2 millj. 4364. Áffaskeið - frábært verð. Nýkomin mjög skemmtil. ca 85 fm íb. á 2. hæð I góðu fjölb. Suðursv. Áhv. húsbr. ca 4,7 millj. Verð 5,9 millj. 32277. Lynghagí - Rvík. I einkasölu mjög skemmtil. 92 fm litið niðurgr. íb. í þríb. á þess- um eftirsótta stað í Vesturbænum. Sérinng. Áhv. hagst lán 4,2 millj. Verð 6,9 millj. 41578. Grænakinn. Falleg ca OO fm lítið niðurgr. íb. m. sérinng. í góðu húsi. Mikið endurn. eign. Verð 5,7 millj. 7057-02. Kelduhvammur. Nýkomin góð 86,7 fm risfb. á þessum fráb. útsýnisst. Áhv. lang- tímalán ca 3 inillj. Verð 4,9 millj. 35741. Kaldakinn. Nýkomin mjög skemmtif. 70 fm mikið endurn. neðri hæð í tvíb. Sérinng. Áhv. 4,0 millj. húsbr. Verð 5,7-5,9 millj. 10167. Arnarhraun sérhæð m. bflsk. Mjög falleg ca 95 fm 3ja-4ra herb. miðh. I þrib. auk 28 fm bílsk. Nýl. innr. á eldh. og baði. Nýtt gler og póstar. Góð staðs. Verð 7,8 miilj. 4443-02. Öldutún - Hf. - lækkað verð. Fai- leg ca 70 fm á 1. hæð I nýviðgerðu 5 hæða húsi. Stutt i skóla. Áhv. byggsj. rík. og húsbr. ca 4,0 millj. Verð aðeins 5,7 millj. 20922. Skúlaskeið - Hf. Frábært útsýni. Nýkomin i einkasölu mjög falleg og mikið end- urn. ca 65 fm efri hæð í tvíbýli, auk herb. I kj. Góð staðsetn. Sjón er sögu ríkarí. Áhv. hús- br. 4,1 m.V. 6,2 m. 16153. Flókagata - Rvík. Nýkomin I einkasölu sérl. falleg ca 95 fm neðri sérhæð í góðu þríb. á þessum eftirsótta stað. Mögul. á 36 fm bil- sk. Verö 8,5 millj. 40631. Hjallabraut - Hf. Nýkomin i sölu glæsil. ca 100 fm 3ja-4ra herb. íb. á 2. hæð í góðu fjölb. með aukaherb. I kj. Áhv. byggsj. og hús- br. ca 4,5 millj. Verð 6,9 millj. 42411. Vindás - Rvík - 3ja - laus. Nýkom- in sérlega falleg 86 fm íb. á 2. hæð. Parket og fllsar. Bilskýli. Hús steni-klætt að utan. Áhv. byggsj. 2,2 millj. Verð 7,3 millj. 36166. Suðurbraut - lækkað verð. Nýkom- in góð endaíb. á 1. hæð auk bílsk. í góðu fjölb. Hús klætt að utan. Verð 5,9 millj. 28895. Kársnesbraut - Kóp. - laus. Mjög falleg 70 fm ib. á 1. hæð í fjórb. Nýl. eldhús- og baöinnrétting. Áhv. hagst. lán ca 3,8 millj. Verðtilboð. 16475-03. Kaldakinn - m. bflsk. Nýkomin ieinka- sölu sérl. skemmtil. ca 70 fm neðri sérhæð í góðu tvíb. auk ca 40 fm bílsk. Góð vinnuaðstað. Ahv. ca 3,5 millj. Byggsj. rikisins. Verð 7,4 millj. 41607. Smárabarð - Hf. Nýkomin í einkasölu falleg 80 fm íb. á neðri hæð. Sérinng. Áhv. Ðyggsj. ríkisins til 40 ára 5,3 millj. Verð 7,2 millj. 41682. Vallarbarð - Hf. Nýkominleinkasölu3ja- 4ra herb. skemmtil. 90 fm íb. á efstu hæð í góðu fjölb. auk 30 fm I risi. Góður 26 fm bllsk. Verð 8,5 millj. 41749. Sléttahraun - laus. Mjog faiieg so fm 3ja herb. Ib. á 3. hæð í nýviðgerðu fjölb. Suð- ursv. Þvherb. á hæðinni. Áhv. Byggsj. rikisins til 40 ára 3,3 millj. Verð 5,9-6,1 millj. 25938. Álfaskeið - Hf. - frábær stað- setning. Nýkomin í sölu skemmtil. 3ja herb. Ib. auk herb. í kj. I góðu fjórb. Áhv. 3,4 mlllj. Verð 6 millj. 40829. Hjallabraut 33 - eldri borgarar. Mjögfalleg75fm(b.áefstu hæðílyftuh. Hús- vörður og öll þjónusta við hendína. Ahv. hagst. lán. Verð 8,2 millj. 28553. Brattakinn. Nýkomin mjög falleg ca 50 fm sérhæð i þríb. Áhv. Byggsj. rík. ca 2,5 millj. Verð 4,7 millj. 40610. Mikil sala - Garðabær - Vantar eianir Birkihæð - einb. Sigurhæð - einb. I einkasöiu nýi. stór- glæsil. tvíl. einb. m. bílsk. samtals 292 fm. 5 svefnh. Vönduð eign. Teikn. á skrifst. 18596. Þrastarlundur - raðh. sériegafaiiegt 235 fm raðh. með innb. bílsk. Arinn. Útsýni. Skipti mögul. Verð 13,9 millj. 33543. SmáraflÖt - einb. Nýkomið i einkasölu mjög glæsil. og vel staðs. 195 fm einb. á ein- ni hæð, auk 56 fm tvðf. bllsk. Róleg og góð staðs. 37686. Efstilundur - einb. Fallegt eW. einb. m. innb. bílskúr. ca 200 fm. Útsýni. Verð 13,9 millj. 33685. ÁsbÚð - raðh. Sérlega fallegt 245 fm endaraðh. m. innb. tvöf. bílskúr. Góð stað- setn. Suðurgarður. Verð 13,9 millj. 20216. HoitSbÚð - einb. Glæsil. stórt tvíl. einb. á þessum vinsæla stað auk tvöf. bílsk. Arinn. Útsýni. Góð staðsetn. Verð: Tilboð. 33322. Hrísmóar - m. bílsk. Sérl. glæsileg ca 150 fm 4ra-5 herb. íb. á tveimur hæðum auk bílsk. Eikarparket. Arinstofa. Fráb. útsýni. Áhv. ca 5 millj. hagst. lán. Verð 11,5 millj. 32237. Brekkubyggð - 3ja herb. Faiieg 90 fm 3ja herb. Ib. auk bilsk. Parket. Sérinng. Frábært útsýni. Áhv. byggsj. rik. og húsbr. ca 5,3 millj. Verð 8,9 millj. 36671. Hrísmóar - 3ja-4ra herb. í einka- sölu sérl. falleg 130 fm íb. á tveimur hæðum í góðu fjölb. Parket, flísar. Vönduð eign. Ahv. Byggsj. rik. 4,6 millj. Verð 9,9 millj. BreÍðáS - einb. Fallegt 145 fm tvíl. einb. auk 28 fm bílsk. 4 svefnh. Parket. Róleg staðs. Áhv. 3,8 millj. Verð 11,8 millj. 29417. Hrísmóar - 3ja-4ra herb. Mjðg falleg 103 fm íb. með sérlnng. Stórar suður- sv. Utsýni. Stutt i alla þjönustu. Áhv. byggsj. 1,9 millj. Verð 7,9 millj. 38893. Brekkubyggð - raðh. - 2ja-3ja. Mjög fallegt ca 80 fm einl. raðh. á þessum vin- sæla stað. Allt sér. Áhv. Byggsj. rik. ca 1,4 millj. 23548. Hrísmóar - 3ja. Nýkomin mjög falleg ca 85 fm íb. i nýviðg. fjölb. auk bílskýlis. Stórar suðursv. Áhv. 4,2 millj. hagst. lán. Verð 8,2 millj. 39536. HrísmÓar - 4ra. Nýkomin l sölu mjög falleg 130 fm Ib. I nýviðg. fjölb. auk bílskúrs. 40 fm svalir. Þvottaherb. í Ib. Útsýni. Áhv. byggsj. 2,4 millj. Verð 10,8 millj. 35256. HrfSmÓar - 3ja. Nýkomin í einkasölu falleg 90 fm íb. á 6. hæð f lyftuhúsi. Sérþv-' herb. Áhv. byggsj. og húsbr. 4,6 mlllj. Verð 8,3 míllj. 21536. Hrísmóar - 3ja. Mjög falleg, rúmg. fb. með sólskála, samtals ca 118 fm, á 3. hæð i viðhaldsfríu lyftuhúsi. Parket. Bllskýli. 28486. Langafit - 3ja herb. - laus. Faiieg 85 fm 3ja herb. íb. I kj. Endurn. baðherb., nýl. flísar á gólfum. Bllskplata. Áhv. 2,7 millj. Verð 5,3 millj. 18236. Ennfremur fjöidi eigna f Garðabæ á skrá, sem ekki er auglýstur. Kaupendur athugið! Yfir 100 eignir á skrá i Garðabænum, m.a. yfir 40 einbýlishús. Leitið upplýsinga á skrifstofu. Nýkomið í einkasölu glæsil. tvil. einb. með innb. bílsk. samtals 308 fm. 0A neðri hæð er i dag ágæt 3ja herb. t'b. m. sérinng. Ræktað- ur garður. Óvenju stórar svalir. Frábært út- sýni og staðsetn. Eign i sérfl. Verð 22,9 millj. 42647. Eskiholt - 2 íb. Nýkomið i einkasölu sérlega stórt og skemmtil. einb./tvib. með tvöf. innb. bílsk.Góð 2ja herb. séríb. á jarðh. Fráb. útsýni. Ahv. langtímalán ca 6,8 millj. Verð 19,8 millj. 42822. Holtsbúð - einbýli. Nýkomið fallegt og vel staðs. 120 einl. einb. auk bílsk. Góður garður. Hornlóð. Verð 12,0 millj. 30314. ÁsbÚð - raðh. Nýkomið I einkasolu mjög fallegt óg vel umg. tvíl. 167 fm raðh. m. innb. bilsk. Suðurgarður. Útsýni. Kirkjulundur - eldri borgarar - laus. Nýkomin í sölu sérlega falleg ca 100 fm ib. auk bllskýlis i þessu vinsæla húsi. Vandaðar innr. Parket. Sérinng. Áhv. bygg- sj. rik. 3,8 millj. 42433. Tjarnarflöt - einb. Nýkomin i sðiu séri. falleg ca 215 fm einb. með innb. bflskúr. 4-5 svefnherb. Rúmg. stofur og sólstofa. Fallega rækt. garður. Róleg og góð staðsetn.Verð 15,4 millj. 39793. Langamýri - raðh. Nýkomið giæsii. endaraðh. m. innb. tvöf. bílsk. samtals ca 300 fm. Tvennar svalir. Arinn. 4 rúmg. svefnh. og falleg sér lítil aukaíb. á jarðh. Fullb. eign i algjörum sérfl. Hagst lán. 29139. AratÚn - parh. Nýkomlð í einkasðlu faltegt 125 fm parh. auk ca 40 fm bílsk. Nýl. gólfefni. Hús nýviðg. að utan. Áhv. 6,8 millj. Verð 11,0 millj. 40612. Sérh. m. bflskúr - tvær íb. Nýkom- in í einkasölu 151 fm efri sérh. og ris í tvíb. auk 60 fm bllskúrs sem nýttur er sem íb. í dag. Miklir mögul.Áhv. ca 5 millj. Skiptl mögul. Verð 10,4 míllj. 40440. ArnameS. Storgtæsíl. stórteinb. m. tvöf. bílsk. og sér Iftilli aukaib. Fráb. útsýni og staðs. Hgn í sérfl. f. vandláta. Ljósamýri - einb. stórgiæsti. paiia- byggt einb. með innb. bílsk. á þessum frá- bæra stað ínnst I botnlanga. Húseign I sér- flokki. Teikning: Vlfill Magnússon. Verð: Til- boð. 36520. HoltSbÚð - einb. Glæsil. tvíl. einb. m. stórum innb. bílsk. samtals ca 280 fm. Frab. útsýni og garður. Verð: Tllboð. 33789. Þrastarnes - einb. Nýkomið i einka- sölu sérl. faliegt og rúmg. tvíl. einb. m. innb. bílsk. samtals ca 300 fm. Góð staðs. og rækt- aður garður. Verð 17,9 millj. 40500. Hvammabraut. Nýkomin I einkasölu sérl. falleg 110 fm ib. á 1. hæð. Vandaðar innr. Suð- ursv. Áhv. 2,5 millj. Verð 8 millj. 41077. ÖlduslÓð - m. bflsk. I einkasölu 80 fm neðri sérh. auk 35 fm bílsk. 'Nýtt baðherb. o.fl. Allt sér. Ahv. 3,8 m. V. 7,9 m. 11732-02. HraunStígur. Nýkomin mjög snyrtil. rislb. á þessum ról. stað. Mikið endurn. Áhv. hagst. lán ca 2,0 millj. Verð 5,4 millj. 16366. Miðvangur. Nýkomin falleg ca 65 fm ib. á 3ju hæð í lyftuhúsi. Stórar suðursv. Fráb. útsýni. Áhv. Byggsj. rik. 3,1 m. V. 5,7 m. ÁlfaSkeíð. Nýkomin skemmtil. 87 fm Ib. á fyrstu hæð, auk 24 fm bílsk. Laus strax. Verð: Tilboð. 40535. Ölduslóð - Sérh. Mjög falleg jarðhæð með sérinng. Mikið endurn. íb. Áhv. Byggsj. rík. ca 2,8 millj. Verð 5,9-6,1 millj. 4161-02. HellÍSgata - Sérh. Nýkomin í einkasölu mjög snotur neðri hæð á þessum frábæra stað. Hús og íb. í topþstandi. Hagstæð lán ca 2,2 millj. Verð 5,8 millj.40384. Arnarhraun. Nýkomin mjög falleg ca 90 fm íb. á jarðh. í litlu góðu fjölb. Sérþvherb. og sér verönd. Áhv. Byggsj. rík. ca 3,3 millj. Verð 6,3 millj. 33532. Langeyrarvegur - laus. Nýkomin mjög skemmtil. neðri hæð á þessum rólega stað. Mikið endurn. eign. Verðlaunagarður. Sér- inríg. Áhv. 3,4 millj. húsbr. Verð 5,9 millj. 35721. Suðurgata - Hf. - sérinng.Mjög fai- leg 60 fm Ib. á jarðh. í góðu þríb. Eignin var öll endurn. f. ca 10 árum m.a. lagnir, gólfefni, gluggar o.fl. Allt sér. Áhv. húsbr. ca 2,6 millj. Verð 5,3 millj. 36962. Höfum fjölda 3ja herb. íb. á skrá sem ekki er auglýstur. 2ja herb. Alfholt - Hf. Nýkomin í sölu mjög falleg ca 70 fm íb. á 2. hæð i nýl. fjölb. Parket. Góð- ar innr. Suðursv. Fráb. útsýni. Áhv. húsbr. ca 3,7 millj. Verð 5,9-6,1 millj. Laus strax. Lykl- aráskrifst. 13684-02. Hjallabraut. Nýkomin mjög falleg ca 70 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Stórar svalir. Sérþv- herb. Laus fljótl. Verð 5,8 millj. 40668. Öldutún - Hf. - sérhæð. I einkasöiu skemmtil. ca 70 fm jarðhæð í góðu þríb. Hús klætt að utan. Allt sér. Verð 5,4 millj. 11559. Suðurvangur - laus. Nýkomin í einka: sölu falleg íb. á efstu hæð í góðu fjölb. Góðar innr. Parket. Verð 5,9 millj. 41754. Arnarhraun 11 - laus strax. Mjög falleg ca 60 fm lítið niðurgr. ib. í góðu 5-íb. húsi. Parket. Áhv. hagst langtímalán ca 3,0 millj. Verð 5,3 millj. 26859. Hverfisgata - Hf. góö caso fm miðh. f tvlb. Góð staðs. í hjarta bæjarins. Áhv. lang- tímal. ca 2,2 millj. Verð 3,7 millj. 22449-02. Álfaskeíð. Nýkomin mjög falleg 55 fm Ib. á jarðh. í góðu fjölb. Eignin er nánast öll endurn. m.a. ný gólfefni, nýtt eidhús, hurðir, gler, póstar o.fl. Laus strax. Verð 5,2 millj. 40999. Garðavegur - Hf. Nýkomin mjög falleg 52 fm neðri sérhæð 1 tvíb. Parket. Góöur garö- ur m. verönd. Áhv. 2,6 millj. hagst lén. Verð 4,6 millj. 40204. Miðvangur 41 - Hf. Falleg ca 60 fm Ib. á 5. hæð I lyftuh. Sérinng. af svölum. Frábært útsýni. Laus strax. Verð 5,2 millj. Ath. höfum elnnlg fleiri ib. á skrá í húsinu. 27991-02. Álfaskeíð - m. bílskÚr. Mikið endurn. 45 fm ib. á 2. hæð auk 25 fm bílsk. Nýl. eld- hinnr., skápar, parket o.fl. Áhv. byggsj. ca 1,5 millj. Verð 5,4 millj. 26350. Miðvangur. Mjðg faileg 65 fm (b, á 3. hæð í fjölb. Sérþvherþ. Suðursv. Glæsil. útsýni. Hraunlóð. Verð 5,6 millj. 36214. Vogar - Vatnsleysuströnd Brekkugata. Nýkomið 204 fm einbhús með innb. bilsk. Mögul. á aukafb. Verð 9,5 millj. 42438. Kirkjugerði. Nýkomið mjög fallegt 140 fm einb. auk 40 fm bílsk. Verð 8,8 millj. 42460. Heiðargerði - parh. Faiiegt nýi. ca 80 fm parh. Sólstofa. Suðurgarður. Áhv. 3,0 mlllj. húsbr. Verð 5,4 millj. 40677. Ægisgata - lækkað verð. Einb. á einni hæð ásamt aukaíb. Verð aðeins 5,2 mlllj. HÓIagata. Nýkomlð 152 fm einb. á tveim- ur hæðum. Mögul. á aukaíb. á jarðh. Fráb. staðs. Hagst. lán. Verð 7,4 millj.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.