Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 10
10 C ÞRIÐJUDAGUR 27. ÁGÚST 1996 GIOAiav l------ I MORGUNBLAÐIÐ "f- FÉLAG liFASTEIGNASALA Brynjar Harðarson viðskiptafrœðingur GUÐRÚN ÁRNADÓTTIR löggiltur fasteignasali Karl G. Sigurbjörnsson lögfrœðingur Sigrún Þorgrímsdóttir rekstraifrœðingur 568 2800 HÚSAKAUP Suðurlandsbraut 52, við Faxafen • Sími: 568 2800 • Fax: 568 2808 Op i ð v irka dag a 9-18 föstudaga 9- 17 OSKUM EFTIR EIGNUM A SKRA. Vegna mikillar sölu undanfarið, vantar okkur allar gerðir sérbýla og íbúða á skrá. Höfum kaupendur á óskalista eftir ýmsun gerðum eigna. leitið trekari upplýsinga hjá sölumönnum okkar. SERBYLI ÞINGASEL - 2IB. 30758 Glæsilegt 271 fm einbýli m. góðri íbúð á jarðhæð. Efri hæðin er mikið endurn. m. öll gólfefni og eld- hús nýtt Stór herb. Góðar stofu. Stór innb. bílskúr. TUNGUBAKKI29969 189 fm fallegt raðhús á pöllum ásamt innbyggðum bilsk. 3-4 svefnherb. Gróinn garður. Hús sem býður upp á mikla möguleika. Áhv. 2,5 millj. Verð 12,5 millj. SKRIÐUSTEKKUR 29302 Fallegt og vel staðsett 241 fm einb. á 2 hæðum m/ 70 fm aukaíbúð á neðri hæð og bílskúr. Einnig er mikið rými i kjallara sem er ekki inni í fm-tölu. Glæsi- I. gróinn garður. Áhugavert hús. Verð 15,9 millj. SKÓGARGERÐI24486 Sérstaklega vandað og glæsilegt 271 fm einbýli m. innb. tvöf. bílskúr. Stór herbergi og vandaðar inn- réttingar. Ræktaður garður, garðskáli og arinn. Falleg nýleg eign í rótgrónu hverfi. Verð 19,5 millj. HÓRPUGATA 29858 154 fm steinsteypt einbýlishús á 2 hæðum ásamt 73 fm timburhúsi. Húsið hefur verið mikið endur- nýjað og gefur eignin í heild margs konar nýting- armöguleika. Áhv. kr. 3.000.000. Verð kr. 11.900.000. HOFGARÐAR 29591 Glæsilegt 290 fm einbýlishús ásamt 51 fm tvöf. bílsk. Vel staðsett hús innarlega í lokaðri götu. Húsíð er að stærstum hluta á einni hæð og hefur mjög mikla nýtingarmöguleika. Æskileg skipti á minni eign. Verð kr. 21.500.000 MIÐSTRÆTI 29568 Fallegt 300 fm einbýlishús í Þingholtunum. Gott skipulag og möguleiki á tveimur íbúðum. Húsið er tvær hæðir, ris og kjallari og hefur alla tíð verið vel viðhaldið. Býðurýmsa möguleika s.s. skóla o.fl. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Húsa- kaupa og myndir í síðasta tbl. Húsa og híbýla. GRUNDARTANGI25565 3ja herb. steinsteypt parhús m. lallogum garði. Rúmgóð svefnherb. Björt stofa í suður. Parket. Sérbýli sem gæti hentað vel fyrir dýravini. Áhv. 4,5 millj. Verð 7,9 mill HRYGGJARSEL 27757 Fallegt einbýli sem skiptist i 160 fm ibúð á tveimur hæðum og 60 fm Ibúð i kjallara m. sérinngangi. 55 fm frístandandi bilskúr. Vandað hús. Góður rækt- aður garður og verönd. Verð 15,1 millj. SERHÆ3DIR 4 - 6 HERBERGJA HJARÐARHAGI 30893 Mjög falleg mikið endurnýjuð 100 fm íbúð á 1. hæð ofan kjallara ásamt 24 fm bílskúr og auka- herbergi í risi. Nýlegt parket Rúmgóð svefnherb. Hús í mjog góðu standi. Áhv. 5 millj. húsbréf. Verð 8,4 millj. MIÐLEITI30110 132 fm stórglæsileg 5 herb. ib. á 3. hæð í lyftu- húsi. Stædi i bílg. Allar initr. samstæðar. Parket og flísar. 4. svefnherb. Suðursvalir. Glæsieign. Verð12,5millj. REYKÁS 30020 113 fm falleg íbúð á 2. og efstu hæð í litlu fjölbýli. Tvennarsvalir. Vandaðar innr. Parket. Flísalagt baðherb. Þvottahús í íbúð. Áhv. 4,2 millj. í hag- stæðum lánum. Verð 9,8 millj. DÚFNAHÓLAR10142 Góð 4ra herb. ibúð á þriðju hæð ásamt góðum bílskúr. Tvennar svalir. 3 svefnherb. Frábært út- sýni. Verð 7,1 millj. Laus strax. Skipti á 2ja herb. eru mbguleg. 3 HERBERGI FLOKAGATA13563 Efri hæðin i þessu glæsilega húsi er til sölu. Hæðin er 167 fm ásamt rúmgóðum bílskúr. Ein- stök íbúð. Mikil lofthæð og glæsilegt tréverk. Stórar stofur. 4 svefnherbergi og 2 böð. Stórar suður svalir. Áhv. 6,4 millj. Verð 13,9 millj. GNOÐARVOGUR 29278 Falleg 135 fm sérhæð ásamt 35 fm bílsk. á góðum stað. Húsið er klætt að hluta. Sólarsvalir. Parket Forstofuherb. með leigumöguleika. Verð 10,5 millj. HAGAMELUR 28630 107 fm stórglæsileg 4ra herb. íb. í kjallara í vest- urbæ. íb. er öll nýtekin í gegn að innan. Nýtt mer- bau-parket Nýtt baðherb. Nýtt rafmagn. Sján er sögu rikari. Áhv. 5,3 millj. húsbr. Verð 8,3 millj. ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP 21603 113fm sérhæð með stórum og björtum 30fm endabílsk. með gluggum. 4 svefnherb. Parket, teppi og nýl. dúkar. Gróinn garður. Áhv. 3,6 millj. byggsj.+ lífsj. verð 8,9 millj. SPOAHOLAR1212 Rúmlega 70 fm falleg og björt íbúð á jarðhæð í góðu litlu fjölbýli. Sér afgirtur garður. Parket Góðar innréttingar. Verð 6,3 millj. MÁVAHLÍÐ 30093 70 fm góð risíbúð í góðu húsi. Mikið uppgerð eign. Ahv. 3,8 millj. Verð6,7 millj. ENGIHJALLI30664 Falleg og mikið endurnýjuð 78 fm 3ja herb. íbúð á 5. hæð. Merbau parket og flísalagt bað. Gott út- sýni. Áhv. 3,150 þús. Verð 6,4 millj. FÍFURIMI 29542 Mjðg góð 100 fm 3ja herb. efri sérhæð i parhúsi. Beyki-innréttingar, parketog marmari. Fullbúin eign m. sér inngangi, sér þvhúsi og góðri geymslu. Áhv. 5 millj. húsbréf. Verð aðeins 7,9 millj. HJARÐARHAGI29279 Falleg mikið endumýjuð 85 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð i góðu húsi. Endurn. baðherb. og eldhús. Parket Gód sameign. Suðursvalir. Áhv. byggsj. 3,7 millj. Verð 7,5 millj. VALLARÁS 24960 83 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð i góðu lyftuhúsi. íbúð- in er mjög rúmgóð. Góð gólfefni. Nýlegt eldhús. Góð sameign. Ahv. 3,9 millj. Verð 6,950 þús. íbúð- in er laus strax. KEILUGRANDI28897 Falleg, rúmgóð 3ja herb. íbúð ásamt stæði í bilsk. Nýlegt baðherb. Tvennar svalir. Vandaðar innr. Gott hús. íbúðin getur verið laus við samning. Verð 7,5 millj. SMYRLAHRAUN 25879 Mjög góð 85fm 3ja herb. endaib. í 4-býlum stiga- gangi i litlu fjölb. ásamt 28 fm endabilskúr. Hús og sameign nýl. tekið í gegn. Nýtt þak. Endurn. bað. Sér þvhús. Skemmtileg ihúð. Laus strax. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 7,5 millj. EFSTIHJALU 29476 91 fm björt og rúmgóð Ibúð, ein á hæð, í góðu litlu fjölbýli m. frábæru útsýni. Enginn hússjóður. Verð 6,5 millj. 2 HERBERGI HOLTSGATA 30787 50 fm 2ja herb. ibúð í kjallara á góðum stað í vesturbæ. Mikið áhvilandi. Nýleg gólfefni. Snýr öll i suður. Verð 4,8 millj. HÁALEITISBRAUT 29778 68 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýii. Rúmgóð og björt Uppgert eldhús og bað. Áhv. 3,2 millj. húsbr. Verð 5,9 niillj. Laus strax. AUSTURBERG 29929 Virkilega góð 2ja herb. 61 fm endaíbúð á 1. hæð m. sérgarði. Mjög rúmgóð íbúð, stór stofa, af- lokað eldhús. Húseign í 100% ástandi. Laus strax. Verð 5.3 millj. REYKÁS 22710 69 fm falleg 2ja herb. íb. á 1. hæð í litlu fjölbýli. Út- sýnissvalir. Parket Flísalagt baðherb. Sérþvotta- hús í ib. Áhv. 3,3 millj. byggjs. Verð 6,0 millj. REYKÁS 29312 70 fm falleg 2ja herb, íb. á jarðhæð í litlu fjölbýli. Vandaðar innr. Nýtt eldhús. Flísalagt bað. Sólver- önd. Áhv. hagstæð lán 4 millj. Verð 6,4 millj. LAUGAV. V. MJÖLNISHOLT 28118 Rúmgóð og falleg íbúð á 3. hæð í steinsteyptu húsi. Franskir gluggar. Parket Góð sameign. Áhv. 2,2 millj. Verð aðeins 4,5 millj. HÁTÚN 25866 54 fm góð 2ja herb. íbúð i nýviðgerðu lyftuhúsi mið- svæðis í borginni. Nýlega endurn. baðherb. Suður- svalir og sérlega góð sameign. Verð 4,7 millj. GRÆNAHLIÐ 15 Góð 78 fm 3ja herb. íbúð, litið niðurgrafin, í kjall- ara I góðu þribýli. Gróinn garður. Góð staðsetn- ing. Áhv. 3,7 míllj. Verð 6,4 millj. BREIÐAVÍK - 3JA OG 4RA HERB. Nýjar fullbúnar 3ja og 4já herb. íbúðir á gððum stað í nýju íbúðahverfi. Skilast fullbúnar m. park- eti og vönduðum innréttingum. Tilbúnar í lok sumars. Verð frá 7 millj. til 8,3 millj. Sveigjanleg greiðslukjör. Sýningaríbúð tilbúin. Uppl. og lit- pruntaður þæklingur á skrifstofu. GNOÐAVOGUR 30971. Til sölu efri hæðin í þessu húsi. Hæðin skiptist í 90 fm. íbúð og 60 fm. skrifstofuhúsnæði. Hentar hvort sem er íbúðar eða skrifstofuhúsnæði. Góð bílastæði. Vel sýnileg frá umferðargötum. Fyrirtaks stað- setning fyrir þjónustufyrirtæki. Leitið frekari uppl. hjá sölumönnum okkar ¦ ./....í..o;.:~->.:.'-w..-\^... . ^mií^^M Einbýli-Raðhús-Parhús EINIMELUR-BYGG.LOÐIR Tvær einbýlishúsalóöir nr. 22 og 24 til sölu fyrir ca 250-320 fm hús. Frábær staösetning. Uppl. gefur Þórður. Verö: Tllboo Hæðir og 4-5 herb. 3ja herb. GRENIMELUR-SERH. Mjög góö neöri sérhæö í góðu þríbýlishúsi ca 113 fm. Rólegur og góður staður. Nýtt baðherbergi, parket o.fl. Áhv. 4,7 millj. Verö 9,9 mlllj. LAUFRIMI Ný og rúmgóð 3ja herb. fbúö á 2.hæð í nýju fjölbýlishúsi ca 95 fm. fbúðin er afhent tilb. undir trév. til afh. strax. Verö 6,8 millj. LAUTARSMARI Ný 3ja herb. íb. ca 81 fm á 2. hæð í fjölb. Tilb. undir tréverk nú þegar. Verö 6,6 millj. DOFRABORGIR Skemmtilega hannað einbýli á einni hæö tæpl. 180 fm á einum besta stað í Borgunum í Grafarvogi. Húsið selst fullb. aö utan og fokhelt að innan. Teikningar á skrif- stofu. Verö 9,6 millj. BREKKULAND Góö 5-6 herb. á neöri hæð í tvibýlishúsi á rólegum stað i Mos. l'búðin er ca 153 fm. Nýlegt eldhús, 4 svefnherbergi. Áhv. ca 5,0 Verð 9,4 millj. UGLUHÓLAR Góð 3ja herb. íbúð á 3. hæð. ca 84 fm ásamt ca 22 fm bílskúr i litlu fjölbýli. Suðursvalir, fráb. útsýni. Laus fljótlega. Verö 7,3 millj. ALFHOLSVEGUR-LAUS Falleg 3ja hsrb. ca 66 fm jarðhæð (ekkert niður- gr.) Gott skipulag. Parket, flísar, sérinng. Húsið nýtekið í gegn að utan. Áhv. 3,1 inillj. byggsj. o.fl. Verö 5,8 miiij. GARÐHUS Vel skipulagt endahús á tveimur hæðum ca 160 fm með sérstæð- um 24 fm bílskúr. Húsið er til afh. nú þeg- ar fullb. aö utan og fokhelt að innan. Verð a&eins 7,9 millj. DVERGABAKKI. Mjög rúmgóð og skemmtileg 5 herb. íbúð á 2. hæö í góðu fjölbýlishúsi ca 120 fm. Nýlegt baðh. Stórar svalir. 4 svefnherbergi. Flísar og teppi. Laus fljótl. Áhv. 3,7 millj. Verö 8,3 millj. VIKURAS Mjög góð 3ja herb. íb. ca 85 fm á 3. hæö (2. hæö) í fjölb. Studio eldhús, parket og flísar á gólf- um. Flísalagt baðh. Stæöi i bíla- geymslu fylgir. Verö 7,1 millj. HRAUNBÆR LAUS Mjög góö 3ja herb. íb. ca 90 fm á 1. hæð í fjölb. Nýlegt eldhús, parket o.fl. Laus strax Áhv. 3,7. Verð 6,4 millj. SELASHVERFI Vönduð og skemmtileg raöhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr tæpl. 180 fm á góðum útsýnisstað yfir borgina. Húsin seljast fullbúin að utan með frág. lóð og tilb. undir trév. aö innan. Teikningar á skrifstofu. Áhv. 6,2 húsbr. og athug- iö verðlö aðeins 10,8 millj. ALFTAMÝRI Vel skipulögð og björt 4ra herb. íbúö á 1. hæð. ca 100 fm ásamt bílskúr nýlegt eldhús, parket, flisar á baði. Laus fljótlega. Verö 8,3 millj. KONGSBAKKI Góð 3ja herb. íbúð ca 81 fm á 3. hæð í góöu fjölbýli. Þvottah. í íbúð. Suðursvalir. Laus strax. Verö 6,3 millj. DALSEL Rúmgóð 3ja herb. ca 87 fm 1. hæð. Bílskýli Áhv. 2,3 Verð 6,7 millj. 2ia herb. DVERGABAKKI. Mjög góö og vel með farin 4ra herb. (búð á 1. hæð í góðu fjölbýlishúsi ca 87 fm. Aukaherb. í kj. Laus strax. Áhv. 4,3 mllll. Verö 7,5 mlllj. LUNDARBREKKA Falleg 3ja herb. fb. ca 87 fm á 1. hæö í fjölb. Parket og flisar á gólfum. Útsýni, sér inng. af svölum. Laus fljótl. Áhv. 4,8 húsbr. Verö 6,9 millj. NYBYLAVEGUR Mjög falleg 2ja herb. endaíb. ca 56 fm á 2. hæð f litlu fjölbýli ásamt 25 fm innb. bílskúr. Parket, flísar, suðursvalir og fl. íbúðin er laus strax. Verð 5,9 millj. EINIBERG HF. Skemmtilegt timbur- hús á einni hæð á góðum stað ásamt bíl- skúr í Setbergslandi, góðar innréttingar, 4 svefnherbergi, suðurverönd og garður. Skipti ath. á mirini eign. Hagst. langt.lán. Verð 12,8 millj. VESTURAS Falleg og vel skipul. raðhús á einni hæð m/innb. bílskúr ca 164 fm á góðum og rólegum staö í botnlanga. Húsiö selst fullbúiö aö utan meö grófj. lóö og fokhelt að innan. Teikningar á skrifstofu. Verð 9,2 millj. DÚFNAHOLAR Góö 4ra herb. á 6. hæð. ca 104 fm íbúö í nýstandsettu lyftu- húsi, parket, yfirb. vestursvalir, fráb. út- sýni. Laus fljótlega. Verö 7,3 mlllj. VESTURBERG Góð 4ra herb. á 3. hæð. ca 94 fm íbúð í fjölbýli, parket, vest- ursvalir, fráb. útsýni. Skipti á minni eign. Laus fljótlega. Áhv. 4,0 verö 6,9 millj. HRAUNBÆR M/HERB. Góð 3ja herb. íbúð ca. 96 fm á 2. hæð í góöu fjöl- býli við Rofabæ. Húsíð allt klætt að utan. Nýtt parket á stofu og gangi. Suöursvalir, aukaherb. í kj. Áhv. 3,8 millj. Verö 6,7 milli. NAGR. HÁSKÓLANS Á góöum stað f miðb. í göngutæri við Háskólann er til sölu falleg 2ja herb. íb. ca. 40 fm á 1. hæð í uppg. tvíbýli. Áhv. 2,4. Verð 4.1 mlllj. FÉLAG FASTEIGNASALA LJOSHEIMAR Falleg og mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúö á 5.hæð í nýviðgerðu fjölbýlishúsi ca 97 fm. Laus fljótl. Áhv. 4,1 millj. Verö 7,4 millj. SELJENDUR ATHUGIÐ !!! ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM FASTEIGNA Á SKRÁ, NÚ FER í HÖND BESTI SÖLUTÍMIÁRSINS SEM ÞÚ MÁTT EKKI MISSA AF. HRINGDU NÚNA OG VIÐ SKOÐUM SAMDÆGURS. « Góð lausn EF í stofum eða híbýlum eru stoðir sem ekki eru sérstakt augnayndi gæti verið góð lausn að láta blóm vefjast um þær svo þær sjáist sem minnst. 4 I Litglatt gólfteppi LITIR gleðja augað. Gólfteppið á þessari mynd er skemmtilega hannað með tilliti til lita. Það kemur vel út að hafa litglatt teppi við einlit húsgögn og trégólf. , ... I I Í -I

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.