Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 11
.+ MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 27. ÁGÚST 1996 C 11 Armúla 1, sími 588 2030 - fax 588 2033 Ægir Breiðfjörð, iögg. fasíeignasaii, hs. 568 7131. Æ Ellert Róbertsson, sölum., hs. 554 5669. _ Karl Gunnarsson, sölum., hs. 567 0499 |r Eldri borgarar VOGATUNGA. Vorum að fá mjög góða 110 fm neðri hæð, vandaðar innréttingar, allt sér. Verð 10,5 miilj. Ahv. byggsj. 3,4 millj. GRANDAVEGUR. Góð ca 66 fm ibúð á 2. hæð I mjög góðri bygglngu fyrir 60 ára og eldri. Suðursvalir. Verð 7,8 millj. Áhv. 2,1 millj. I góðu láni. VESTURGATA 7. Vorum að fá í einka- sölu 52 fm (búð á 3ju hæð. Lyfta. öll þjónusta á staðnum. Laus strax. Verð 7,1 mlllj. Nýbyggingar LÓÐ Á ARNARNESI. vorúm að fá í sölu oa 1200 fm eignarlóð við Blikanes á Arnar- nesi. Verð 4,6 miilj. Öll byggingarleyfisgjöld inntfalin. JÖRFALIND - KÓP. Vorum að fá í sðlu falleg og vel skipulögð raðhús á þessum frá- bæra stað. Mikiö útsýni. Húsin afhent fulibúin að utan en fokheld að innan. Verð frá 8,5 millj. SELTJARNARNES. Sériega glæsilegt 214 fm einbýli á einni hæð við Valhúsabraut. Fullbúið að utan, fokhelt að innan. Verð 12.5 millj. STARENGI. Skemmtileg og vel hönnuð 145 fm raðhús á einni hæð. Fullb. að utan, fokh. að innan eða tilbúin til Innráttinga. Verð frá 8,2 millj. LAUFRIMI nr. 65, 67, 69. Mjög vei skipulögð 190 fm parhús á einni hæð. 3-4 svefnherb. Húsin afhendast tilbúin að utan en fokeld að innan. Verð 8,9 millj. LINDASMÁRI - KÓP. Endaraðhús á tvelmur hæðum tilbúið til innréttinga. Verö 11,5 millj. SUÐURHLÍÐAR - KÓP. Heiðarhjalli, góð 122 fm efri hæð auk bllskúrs. Ibúð afhend- ist strax, rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan. Glæsilegt útsýni. Verð 8,9 millj. STARENGI. 170 fm einbýli á einni hæð. Fallegt hús á góðum stað. Fullbúið að utan, fok- helt að innan. Afhending strax. Einbyli - raðhús VANTAR - VANTAR. Höfum kaup- anda að rað./parhúsi helst á einni hæð í Kópa- vogi eða Garðabæ. Má kosta allt að 14 mlllj. Einnlg kemur til greina hús á byggingarstigl. STARMÝRI - ATVINNUH. + IBUÐ. Til sölu um 100 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð ásamt nýrri 114 fm Ibúðarhæö. At- vinnuhúsnæðið er f traustri útleigu og gefur góðan arð. Verö 13,2 millj. KJARRMÓAR - GB. Mjög fallegt 105 fm raðhús, hæð og ris. Niðri eru 2 svherb., eld- hús og stofur. Uppi eltt herb. eða sjónvstofa. Fallegur garður. Parket og nýl. innr. Verð 10,5 millj. Skipti möguleg á hæð I Laugarnesi. VESTURBERG. Gott oa 160 fm raðhús ásamt bilskúr. Mögul. að taka tvær íbúðir uppí. Verð 11,9 millj, SÆBÓLSBRAUT. Glæsllegt 240 fm raðhús á þremur hæðum. Innbyggður bllskúr. Fimm svefnherbergi. Góður suðurgarður. Park- et. Verð 14,5 mitlj. Mögul. að taka Ibúð upp f ÁSGARÐUR - ENDAHÚS. Giæsi- legt 115 fm hús á þremur hæðum. Mikið endur- nýjað hús. Góður sólpallur. Mögul. skipti á stærri eign. Verð 8,9 mlllj. BUSTAÐAHVERFI. Vorum að fá i sölu sætt 80 fm einbýli við Sogaveg. Hús I mjðg góðu ástandi. Stór lóð. Verð 7,5 millj. GRASARIMI. Gott parhús á tvelmur hæðum ásamt innb. bilsk. Verð 12,6 millj. FÍFUSEL - 2 ÍBÚÐIR. Gott endaraðh. á þremur hæðum. Sér 3ja herb. íbúð i kj. Laust strax. Verð 12,5 miilj. LINDARSEL Gott einbýli á tveimur hæð- um. Sér 50 fm ib. á jarðhæð. 60 fm bílskúr. Verð 16,2 mlllj. YRSUFELL. Vorum að fá í sölu einkar gott raðhús ásamt bilskúr. Húsið er 140 fm auk kjallara. Skjólgóður suðurgarður Mögul.að taka íbúð upp I. LATRASTROND. Vorum að fá gott endaraðhús f einkasölu. Mögul. á lltilli séribúð jarðh. Verð 12,9 millj. KEILUFELL. Gott einbýli, hæð og ris. Góðar stofur, 4 svherb. Falleg lóð. Verð 11,5 mlllj. KAMBASEL - GOTT VERÐ. Glæsilegt 180 fm raðhús á tveimur hæðum. 4 svefnherb. Bílskúr. Verð 12,5 millj. VALLHÓLMI - 2 ÍBÚÐIR. Gott 270 fm hús á 2 hæðum með innbyggðum bílskúr. Ágæt 2ja herb. íb. á jarðhæð. Verð 14,9 millj. ESKIHOLT - GB. - 2 ÍBÚÐIR 300 fm hús með tvelmur samþykktum Ibúðum. Önnur íb. er mjög stór og vegleg á tvelmur hæðum. Minni íb. er góð 2ja herb. m. sérinng. Hægt að stækka minni íbúðina. Frábær stað- setn. Mikið útsýni. Verð 19,5 m. Mikið áhvilandi eða ýmis eignaskipti möguleg. FURUBYGGÐ - MOS. Gott nýlegt parhús á tveimur hæðum. Húsið er ca 140 fm auk 26 fm bllskúr. Verð 11,9 millj. Ahv. 3,7 millj. byggsj. URRIÐAKVÍSL. Gott 200 fm húa á tveimur hæðum ásamt 40 fm bilskúr. Vandað- ar innréttingar. Verð 16,4 millj. FOSSVOGUR. Til sölu glæsilegt endaraðhús við Geltland. Bfiskúr. Skipti mögul. á 4-5 herb. Verð 14,9 millj. HLÉGERÐI - KÓP. Ca 215 fm einb. á einni og hálfri hæð. Innb. bílsk. Verð 12,9 millj. Sklpti mðgul. á mtnni eign. BERJARIMI. 180 fm parhús á tveimur hæðum. Nánast fullbúið. Verð 11,5 millj. Hæöir HERJOLFSGATA - HAFNAR- FIRÐI. Vorum að fá glæsilega ca 120 fm efri hæð og ris I þessu húsi, asamt góðum bilskúr. Glæsilegt útsýni yfir sjóinn, fjðgur svefnher- bergi laus fljótlega. Verð 9,3 millj. Áhv. 4,6 millj. BREKKULÆKUR - LAUS.thsöiu gðð 115 fm önnur hæðin ( þessu húsi við Brekkulæk. Sérlega gott skipulag á íbúðinni. Bflskúr. Lyklar á skrifstofu. Verð 9,2 millj. NYBYLAVEGUR -TVÆR ÍBÚÐIR. Vorum að fá góða ca 130 fm efri hæð ásamt ca 30 fm bílskúr. Bílskúr er innrétt- aður sem ibúð. Sér inngangur, tvennar svalir. Stórkostlegt útsýni yfir Esjuna. Þrjú rúmgóð svherb. Sér þvottahús I Ibúð. Háaloft yfir íbúð. Stór garður og leiksvæði við húsið. Verð 10,7 mlllj. HLÍÐARVEGUR - KÓP. Vorum að fá I sölu sérlega fallega neðri sérhæð í þessu nýlega húsi. Veðursæll staður. Verð 8,8 millj. KÓPAVOGSBRAUT. Vorum að fá I sölu fallega 120 fm hæð ásamt bilskúr. Suður- svalir. Fallegt útsýni. Verð 9,5 millj. Áhv. 3,2 millj. ÁLFHÓLSVEGUR. Sérlega glæsil. 130 fm neðri sérhæð auk bílskúrs innarl. við Álfhólsveg. Vandaðar innréttingar og tæki. Ahv. 3,5 millj. BÚSTAÐAVEGUR. Mikið endurn. efri hæð ca 95 fm. Nýl. innréttfngar og gólfeíni. Verð 8,4 millj. Ahv. húsbr. 5 millj. HLÍÐAR. Góð 110 fm efri hæð ásamt 42 fm bflskúr við Drápuhlfð. Verð 9,5 millj. SÖRLASKJÓL. 100 fm efrl hæð. Glæsilegt útsýni. Verð 8,7 millj. Áhv. húsbr. 4,6 millj. AUSTURBRÚN. 125 fm sérhæð ásamt 40 fm bilsk. Aukaherb. í kj. Verð 9,8 millj. 4ra til 7 herb. REYKAS. Vorum að fá glæsilega 140 fm íbúð á tveimur hæðum.ásamt bilskúr. íbúð er öll mjög vönduð, þvottahús I fbúð, tvennar svalir. Verð 10,8 millj. Ahv.ca 2,5 millj. FURUGRUND KOP. - GOTT VERÐ. Vorum að fá f sölu góða 4. herb. íbúð á 2. hæð ásamt aukaherb. f kj. samt. 97 fm. Suðursvalir. Vorð 7,2 millj. DALSEL. Góð ca 100 fm fbúð á 2. hæð ésamt bilskýli. Ibúð er laus strax. Lyklar á skrif- st. Verð 7,5 millj. Ahv. ca 4 millj. HÆÐARGARÐUR. Agæt efri sérhæð 76 fm. Verð 7,2 millj. Laus fljótlega. RAUÐALÆKUR. Góð 3ia til 4ra her- bergja íbúð á 3. hæð ! fjórbýli. Eign f góðu ástandi. Verð 7,9 mlllj. HÁALEITISBRAUT. Falleg endalbúð á 3. hseð. Parket. Suðursvalir. Gott útsýni. Verð 7,9 millj. Áhv. 4,5 millj. HÁALEITISBRAUT. Vorum að fá l sölu 100 fm fbúð í kjallara. Sérinng. Verð 6,1 milij. Ahv. 2,6 millj. HÁALEITISBRAUT. 105 fm endafbúð á 4. hæð. Verð 7,3 millj. REYKÁS - GLÆSIEIGN. Vonim að fá í sölu glæsii. ca 160 fm íb. á tveimur hæð- um ásamí 26 fm bílsk. Sjón er sögu ríkari. STÓRAGERÐI - LÆKKAÐ VERÐ. 100 fm endalbúð á 4. hæð. Frábært útsýnl. Suðursvalir. Laus strax. Verð aðeins 6,5 millj. AUSTURBERG M. BÍLSKÚR. Mjög góð 90 fm fbúð á 3. hæð auk bflskúrs. Verð 7,3 millj. SKIPHOLT - 5 HERB. góö 5 herb. ibúð á 4. hæð ásamt aukaherb. i kj. Verð 7,1 millj. BÚÐARGERÐI. Góð 4ra herb. fbúð á 2. hæð f lillu fjölb. Verð 7,3 millj. SPOAHOLAR M. TVOF. BILSK. Mjög góð 4ra herb. Ib. á 1. hæð ásamt 36 fm bílsk. Tbúð og hús í mjög góðu ástandi. Verð 7.950 þús. KLEPPSVEGUR - GÓÐ KAUP. Góð 4ra herb. ibúð á 4. hæð. Blokk i góðu ástandi. Verð aðeins 5,9 millj. ÁLFHEIMAR. Góð 90 fm Ibúð á 1. hæð. Verð 7,2 miílj. Mögul. skipti á stærri eign. VESTURBERG. Falleg íb. á 3. hæð. Skiptl mögul. á 2ja herb. ÁLFATÚN. Góð 4ra herb. 123 fm fb. á 2. hæð. Bflskúr. Vinsœll staður. Verð 10,0 millj. HVASSALEITI. Góð 90 fm ibúð á 3. hæð ásamt bflskúr. Verð 7,6 miilj. SEILUGRANDI. 125 fm 4-5 herb. ibúð á tveimur hæðum ésamt bflskýlf. Verð 9,8 millj. 3ja herb. VANTAR MIÐSVÆÐIS I RVIK. Höfum kaupanda að 3ja herb. ibúð miðsvæð- is I Reykjavfk, helst á svæði 101. Má kosta allt að 6 millj. RAUÐAGERÐI. Vorum að fá glæsilega ca 150 fm neðri hæð I tvibýli I þessu nýlega húsi. Vandaðar innréttlngar og gólfefni. Allt sér. Verð 10,5 millj. Ahv. 4,6 millj. KONGSBAKKI. Vorum að fá 90 fm Ibúð á 3. hæð, efsta hæðin. Góðar suðursval- ir. Sérþvottah. I ibúð. Verð 6,8 millj. KAPLASKJÓLSVEGUR. Faiieg 117 fm endaibúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi. Tvennar svatir. Þvottahús á hæðinni. Mjög rúmgóð og þægileg fbúð. Verð 9,0 miilj. Áhv. 5,5 milij. Skipti möguJ. á stærri eign, td. raðhúsi I Vesturbæ eða Seltjamamesi. BLIKAHÓLAR - LAUS FLJÓT- LEGA Vorum að fá mjög góða 100 fm íbúð á 3. hæð, efsta hæðin í lltilli blokk. Bnskúr. Ný- legar Innréttlngar. Verð 7,9 millj. Áhv 4,6 millj. HRAUNBÆR. Vorum að fá 100 fm fbúð á 2. hæð. Ibúð er laus strax. Verð 7,0 millj. EYJABAKKI M. AUKAÍBÚÐ. Vorum að fá I sölu góða 4ra herb. (búð á 3. hæð. Góð stofa, vestursvalir, útsýni, 3 svherb. fbúðinni fylgir góð elnstaklingsfbúð í kjallara. Verðið svíkur engan, aðeins 6,9 millj. FURUGRUND 71 - LAUS. Góð Ibúð á 1. hæð . Tvö svherb. á hæðinni og inn- angegnt i stórt ca 26 fm herb. f kjallara. Stað- sett fremst við útvistarsvæöið í Fossvogi. Ma skoða skipti á minna eða jafnvel sumai bústað. LAUFRIMI - NYTT. Erum með full- búnar rúmgóðar 3ja herbergia íbúðir I þessum húsum við Laufrima 26-34. fbúðirnar eru nán- ast fullbúnar og til afhendingar strax. Verð 6,9 mllij. KRUMMAHÓLAR-GOTT LÁN. Vorum að fá góða ca 75 fm fbúð á 6. hæð.ásamt bíiskýli. Góðar suður svalir, fbúð gétur losnaö fljótlega. Verð 5,8 millj. Ahv. byggsj. ca 3 millj. FURUGERÐI. Vorum að fá góða 3)a herbergja íbúð á jarðhæð í Iftillf blokk. Ibúð er laus fljótlega. Verð 7 millj. HAMRABORG - KÓP. Góð ca 77 fm íbúð á 2. hæð. Suðursvalfr. Bílskýli. Verð 6,4 millj. Ahv. 2,6 millj. NÁLÆGT HLEMMI- GOTT VERÐ. Góð ca 70 fm íbúö ofarlega við Laugaveg. Ibúð er I ágætu ásigkomulagi. Laus fljótiega. Verð 4,6 millj VALSHÓLAR. Góð 82 fm endafbúð á 2. hæð. Suðursvalir. Laus strax. Verð 6,1 millj. FURUGRUND. Falleg og björt ca 85 fm Ibúð á 1. hæð með aukaherb. I kj. Mðgul skipti á 4ra herbergja (búð f Garoabæ eða á góöum stað I Kópavogi. Ahv. ca 3,7 húsbréf. HAMRABORG. Vorum að fá göða 81 fm fbúð á 2. hæð. Suðursvalir. Sklpti mögul. á stærri eign í Kópavogi. ÁLFTAMÝRI. Góð 70 fm endaíb. á 3. hæð. Gott ástand á sameign og húsi. Verð 6,4 mlllj. ÍRABAKKI. Björt og góð 78 fm íbúð á 1. hæð. Tvennar svaiir. Parket. Blokk í góðu ástandi. Laus tijótl. GÓÐ KAUP. Vorum að fá ( sölu ágæta 3ja herb. rislbúð við Laugaveg. Verð 3,5 millj. Áhv. 2 millj. HJALLAVEGUR. Gðð Jarðhæð I þrl- býli. Eign i gððu ástandi. Verð 5,8 milij. Áhv. 2,9 millj. BÓLSTAÐARHLÍÐ Falleg og björt 87 fm kj. fbúð. Verð 6,4 millj. Ahv. byggsj. 2,7 millj. HAGAMELUR. Góð 3ja herb. 82 fm Ibúð á 1. h33ð. Sérgarður. Parket á gólfum. Laus fljðtlega. Verð 7,2 millj. Ahv. 4,8 millj. 2ja herb. LAUFRIMI - NYTT. Erum með rúm- góðar 2ja herbergja ibúðir í þessum húsum við Laufrima 26-34. íbúðirnar eru nánast fullbúnar og til afhendingar strax. Verð frá 5 millj. DIGRANESHEIÐI. Góð 2ja- 3ja her- bergja fbúð á jarðhasð. Sérinngangur. Laus fljótlega. Verð 4,9 millj. VESTURBERG - LAUS - góö 2ja herb. fbúð á 2. hæð I lyftublokk. Parket. Þvottahús á hæðinni. Áhv. Byggingasj. 2.0 mlllj. V.4.650.þ. NÆFURÁS - GÓÐ LÁN. Glæsileg ca 80 fm fbúð á 3ju hæð. Tvennar svaiir. Mikið útsýni. Þvottahús innaf eldhúsi. Áhv. bygging- arsj. 5,0 millj. REYKJAHLÍÐ. Vorum að fé í sölu 2 herb. íbúð í kjallara I fallegu þrlbýli. Verð 5,2 millj. Ahv. 3,5 millj. NÁMSMENN ATHUGIÐ. tíi söiu 2ja herb. ca 60 fm á 1. hæð við Snonrabraut. Stutt i allar áttir. Verð 4,3 millj GRETTISGATA - ÓDÝR ÍBÚÐ. 35 fm einstaklingsibúð í kjallara í þríbýli. Sér- inngangur (ósamþykkt). Verö 2,3 miilj. KARFAVOGUR - LÍTIL ÚT- BORGUN. Góð 36 fm vel skipulðgð kjall- araíbúð með sérinngangi. Góð staðsetning f þribýli. Ahv. 2,4 mlllj. byggsj. o.fl. Þarf ekki húsbréfamat. HVERFISGATA. 40 fm tbúð I kj. Verð 3,2 millj. Ahv. 1,9 miilj. SLETTAHRAUN Vorum að fá góða 50 fm íbúð á 3. hæð. Laus fljótlega. Verð 4,9 miilj. SPÓAHÓLAR. 55 fm íbúð á 2. hæð í góðu ástandi. Lyklar á skrifst. Verð 4,9 millj. GRANDAVEGUR. Nýkomin í sölu 35 fm Ib. á 2. hæð. Laus fljótl. V. 3,6 millj. Ahv. 1,7 millj. VESTURBÆR. Rúmgóð 70 fm kjlb. við Holtsgötu i góðu ástandi. Verð 4,5 milij. Ahv. húsbr. 2,5 millj. GNOÐARVOGUR. 60 fm fb. á 2. hæð. Verð 5,4 millj. Góð lán. EYJABAKKI. 65 fm fbúð á 3. hæð, efsta hæðin. Verð 5,7 mlllj. Ahv. byggsj. ca 2,7 millj. LANGHOLTSVEGUR - MIKIÐ AHV. Mikið endurn. kjíb. I tvibýli. Sérinng. Ahvflandi húsbréf 3,6 millj. og einnig hægt að yfirtaka bankalán. LINDASMÁRI. Ný fb. á 2. hæð. Góðar innr. Laus strax. Lyklar á skrifst. SÚLUHÓLAR - GÓÐ LÁN. Góð 50 fm ibúð á 3. hæð. Blokk öll í góðu standi. Verð 4,950 millj. Ahv 3,1 millj. byggsj. SKIPASUND. Góð 67 fm ibúð i kj. Sér- inngangur. Sértóð. Mögul. skipti á stærri eign. Verð 5,6 millj. ENGIHJALLI. Rúmgóð íbúð á Jarðhæð með sérlóð. Verð 4,9 millj. Laus strax. Mögul. að taka bil upp I kaupverð. HRAUNBÆR. Góð 43 fm ibúð á 1, hæð. Verð 4,2 millj. íbúð við Laugaveg með útsýni til Esju -i- ÞRIGGJA herbergja íbúð á annarri hæð við Laugaveg í Reykjavík er til sölu hjá fasteignasölunni Fold. Er þetta 91,5 fermetra íbúð að meðtöldum 15 fermetra garðskáia. Útsýni þaðan er til norðurs, í átt að JEsjunni. íbúðin hefur sameiginlegan stigagang með öðrum íbúðum í húsinu. í flísalögðu anddyri eru skápar, snyrtileg eldri innrétting er í eld- húsi með borðkrók og nauðsynleg- um tækjum, baðherbergi er furu- klætt með dúk á gólfi, parket er á holi, eldhúsi og barnaherbergi. Hjónaherbergi er rúfngott, dúklagt og með skápum og stofan er einnig rúmgóð og lögð parketi. Úr stofunni er síðan hægt að ganga út á 15 fermetra garðskál- ann sem er á 60 fermetra svölun- um. Snúa svalirnar til norðurs og er þaðan gott útsýni til Esjunnar. Þá er geymsluherbergi í kjallara. Ásett verð er kr. 7,9 milljónir. GARÐSKÁLINN á svölunum er 15 fermetrar. Stofan er rúmgóð og lögð parketi. ERTU AÐ STÆKKA VIÐ ÞIG - HÚSBRÉF BRÚA BILIÐ if Félag Fasteignasala

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.