Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 14
14 C ÞRIÐJUDAGUR 27. ÁGÚST 1996 MORGUNBLAÐIÐ + FASTEIGNASALA SKIPHOLTI 50 B. - 2. HÆÐ TIL VINSTRI SIMI 55 10090 FAX 562-9091 Opiö virka daga frá kl. 9-18. Lokaö um helgar í sumar. Franz Jezorski lögfræðíngur og lögg. fasteignasali Lilja Georgsdóttir, ritari og símamær, Runólfur Gunnlaugsson, rekstrarhagfr. María Haraldsdóttir, sölumaður, Ásmundur Skeggjason, sölumaöur, Elías Haraldsson, sölumaður. -2HERB. - |t Grettisgata. Stórglæsileg .^. tveggja herbergja risíbúð í hjarta S miðbæjarins. Hér er allt endurnýj- að, merbau parket á gólfi, nýleg innrétting í eldhúsi, svalir út af stofu. Verð aðeins 4,5 millj!! 2853 Snorrabraut. Heidri borgarar Gullfaileg 56 fm 2ja herb. fbúð á jarðhæð í þessu vinsæla fjölbýli. Parket, flísar, suö- ur verönd, mikið skápapláss. Áhv. 1,6 millj. Verð. Tilboð. Laus lyklará Hóli 2038 Engihjalli. Mjög góð 65 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð í mjög góðu lyftuhúsi (nýlega málað). Góðar vestur svalir. þvottah. á hæðinni. Húsvörður, öll þjónusta við hendina. Áhv. 1,2 millj. Verð 4,6 millj. 2850 Eyjabakki. Góö 59 fm 2ja herb. íbúð á 1 hæð í litlu fjölbýli. Ný eldhúsinnrétt- ing, sérþvottahús, útsýni. Áhv. 3,2 millj. hagstæð lán. Verð 5,2 millj. 2037 UgluhÓlar. Vorum að fá í sölu fal- lega vel skipulagða um 60 f erm. íbúð á 2. hæð. Áhv. bsj. 3,4 millj. Verð 5,3 millj. Hér þarf ekkert greiðslumat. 2851 JÖrfabakkí. 45 fm ósamþykkt íbúð kj.fbúð. Þú borgar minna af lánum en þú borgar í húsaleigu. Áhv. 1,8 í hagst lán- um til lengri tíma. Util útborgun. Verð 2,950.- Láttu drauminn rætast I 2824 NjálSgata. Sjarmerandi 45 fm 2ja herb. íbúö á 2 hæð, parket á gólfum, hvtt/beyki eldhúsinnr. 4 íbúðir f húsinu. Fínt fyrir unga parið eða piparsveininn Verð 3,9 áhv. 2,2 húsb. 5,1 % vöxtum. 2852 Mosgerði. Falleg rúmlega 30 fer- metra ósamþ. einstaklingsfbúð með sér inngangi á þessum frábæra stað í virðulegu húsi. Áhv. 1,2 millj. Verð að- eins 2,98 millj. 2844 Sogavegur. Vorum að fá í sölu fal- lega mikið endurnýjaða 53 fermetra ibúð á 1. hæð með sér inngangi. Eigninni fylgir bílskúr. (búöin er laus strax. Uttu á verðið það er aðeins 5,9 millj. 2843 VíkuráS. Stórglæsileg 57,6 fm íb. á 4. hæð með parketi og flísum á gólfum ( fallegu fjölbýli með varanlegri utan- hússklæðningu. Áhvíl. 1,8 miilj. Verð 5,0 millj. 2518 Tryggvagata. utii útborgun. Fai- leg 56 fm stúdíóíb. í Hamarshúslnu við Tryggvagötu. Áhv. er byggsj. 2,8 mlllj. Verð 4,9 millj. Hér þarf ekkert greiðslu- mat. Hagstæð greiðslukjör. 2316 ValshÓlar. Mjög stór og rúmgóð 75 fm íb. á 1. hæð f litlu fjölbýli. Góðir skápar. Ný gólfefni. Áhv. 1,8 millj. Verð 5,6 millj. 2245 Austurströnd. Á þessum skemmtilega stað seljum við afar spennandi 51 fm ibúð á 4. hæð (gengið inn á 3. hæð) Gott útsýni. Stæði f bil- geymslu. Áhv. 1,8 millj. byggsj. Verð 5,7 millj. Laus - lyklar á Hóli. 2525 Njálsgata. Falleg ósamþykkt 34 fm einstaklingsib. f kjallara við Njálsgötu. Sérsnyrting er í sameign. Verð aðeins 1,9 millj. Hagstæö greiðslukjör. 2657 Mánagata. Vorurr. að fá í sölu fal- lega og mikið endurnýjaða einstak- lingsíbúð i kjallara á þessum frábæra stað. Áhv 1,8 millj. húsbréf. Verð 3,3 millj. 2837 Hamraborg - KÓp. Fyrir eldri borgara. Mjög góð 54 fm íbúð á 2. hæð, ásamt stæði í bílgeymslu. Nýstandsett sameign, stutt f alla þjónustu. Hér er nú aldeilis gott að búa! Verð aðeins 4,5 millj. Laus straxl 2823 VíkuráS. Gullfalleg 59 fm fb. á 1. hæð í nýklæddu húsi. Gengið er beint út f garð með sér suðurverönd. Verðið er aldeilis sanngjarnt. Aðeins 4.950 þús. Laus - lyklar á Hóli. Já, hér færð þú aldeilis mikið fyrir Iftið! 2508 Kaplaskjólsvegur. sóri. pægii 56 fm. íb.á 3. hæð með góðu útsýni og svölum í suður. Hér eru KR-ingar á heimavelli. Verð 5,5 millj. 2490 - 3 HERB. - JT Miðbærinn! Vorum að fá í sölu 2 gullfallega 70 fermþriggja her- bergja risíbúð. Hér er mikið búið ¦ að endurnýja. Áhv.3,1 millj. Verð !_ aðeins 5,6 millj. 3698 z Kaplaskjólsvegur. Mjög ¦ góð 70 fm 3ja herb. íbúð á 2 hæð í C góðu fjórbýli. Tvö góð svefnherb. J£ Góðar austursvalir. Áhv. 3,1 millj. C húsbréf. Verð 6,0 millj. 3062 H Flétturimi. Stórglæsileg 90 fm £ 3ja herb. fbúð á 1. hæð (jarðhæð) ^ með góðri verönd og sérlóð. Fal- * legar vandaðar innréttingar. Sérþvottahús. Parket, flfsar. Þessi ! " er glæný!!. Áhv. 2,5 millj. húsb. WT Verð 7,5 millj. 3065 Laugarnesvegur. Afar j_ hugguleg 73 fm íb. á 4. hæð (efstu |_ hæð). Líttu á verðið aðeins kr. ->_ 5.950 þús. Áhv. byggsj. 1,2 millj. -r Já, er ekki málið að skoða þessa! 3629 ">- z I- I- '>- z -> z -> z Efstihjalli. Skemmtileg 80 fm íbúð á 1. hæð í 2ja hæða fjölbýli. Nýlegt parket, útsýni og stutt í skóla og alla þjónustu. Laus fyrir þig, lyklar á Hóli. Verð aðeins 5,9 millj. 3556 Hagamelur. Mjög goð 3ja herb. 76 fm fbúð á 3. hæð, ásamt aukaherbergi í risi, sem er tilvalið til útleigu. Parket á gólfum. Brettu upp ermarnar - þessi stoppar ekki lengi við! Verð 6,9 millj. Ahv. 3,1 millj. i byggsj. 3557 SpÓahÓlar. 3ja herb. 75 fm ibúð á efstu hæð f 3ja hæða fjöl- býli. Frábært útsýni, uppgerð, fal- leg eldhúsinnr. Parket á gólfum. Já, hér er nú gott að búa með börnin. Verð 6,4 millj. Áhv. 3,7 millj. 3708 Eitt tímtal ogþúgætirfundið draumaeignina fllltaf rífandi sala! HÓU. Skipholti 50b -105 - Reykjavík S. 55100 90 Grandavegur 47 Fyrir 60 ára og eldri Stórgl. 86 fm 3ja herb. íbúð á 6 hæð í einu vin- sælasta lyftuhúsi borgarinnar. Fallegar vanda innréttingar, þvottahús í íbúð. Glæsilegt sjávar- útsýni. Húsvörður ofl. Áhv. 3,6 millj. byggsj. Verð 8,9 millj. 3072 Austurberg. 71 fm 3ja herb. |~ íbúð á 1 hæð með sérgarði. Sér- .CZ 'e9a falleg að innan. Stutt í skóla ZL og alla þjónustu. Kauptu þessa. s Verð 5,7 millj. Áhv. 3,5 millj. 3706 r- VÍndáS. Gullfalleg 85 fm 3ja "> herb. íbúð 1. hæð (jarðhæð) ásamt Z bílskýli. Sér garður, parket, flisar. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 7,2 millj. ||— Eign í sérflokki! 3958 2 FrOStafold. Stórglæsileg 100 fermetra 3-4ra herbergja íbúð á 2. |— hæð f nýlega viðgerðu fjölbýli. j— Parket og marmari á gólfum. Góð »>¦ aðstaða fyrir börnin. Áhv. byggsj. Z og fl. 6,1 millj. Verð 8,7 millj. Hér þarf ekkert greiðslumat!! 3887 Kóngsbakki. Gullfalleg 78 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð I nýviðgerðu fjölbýli. Sérgarður og fallegt parket á gólfum. Áhv. byggsj. 3,9 millj. Verð 6,5 millj. 3801 Njálsgata. Falleg 54 fm íbúð í kjall- ara/jarðhæð.Gengið inn frá Skarp- héðinsgötu. Hér þarf ekki greiðslumat! Verð 4,8 millj. Áhv. byggsj. 2,7 millj. Stutt f alla þjónustu. Fallegur garður. 3558 Seljavegur. Hðrkugóð mikið end- urnýjuð 69 fm risíbúð í vinalegu þríbýl- ishúsi á góðum stað f vesturbænum. Verð 5,5 millj. Áhv. lífsj. og byggsj. 2,6 millj. 3045 Grensásvegur. stórskemmtiieg 72 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í mjög góðu fjölbýli. Tvö svefnherb. Nýlegt fal- legt eldhús. Góðar svalir. Fráb. útsýnl. Áhv. 3.0 millj. húsb. Verð 5,9 millj. 3070 Lækjarsmári. Gullfalleg 3ja herb. 101 fm. íb. á þessum framtíðarstað. Parket og flísar. Þvottahús f íb. Sólríkar suðursvalir. Þessi er íðilfögur í hólf og gólf. Áhv. 3,1 millj. Verð 8,5 milij. 3554 Hringbraut. Skemmtil. 88 fm fb. á jarðhæð f þríbýli með sérinngangi. þvottah. í íb. Fallegur bogadreginn gluggi f stofu. Fráb. staðsetn gengt Há- skólanum. Laus. Áhv. 1.760 þús. Hagst. lán. Verð 6,7 millj. 3909 Hverfisgata. Endurnýjuö 54 fm fbúð á 2. hæð í góðu steinhúsi. Já, héð- an er aldeilis stutt f fjölskrúðugt mann- lífið í miðbænum. Áhv. húsbr. 1,7 millj. Verð kr. 4,2 millj. 3658 Ásvallagata. vorum að fá í söiu gullfallega og mikið endumýjaða 71 fm fb. f kjallara hér á þessum eftirsótta stað. Sérinngangur. Nýtt gler og glugg- ar. Áhv. bsj. 3,5 millj. Verð 7,0 millj. Skipti á sérbýli í Mosbæ ca 8-9 m. 3794 Krummahólar. Mjög faiieg 75 fm 3ja herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsl. Ný- legt eldhús, stórir gólfsfðir gluggar, stórar suður svalir. Geymsla á hæðinni, bílskýli. Verð 6,3 millj. 3697 Eyjabakki. Vorum að fá í sölu stór- glæsilega 90 fermetra þriggja her- bergja fbúð á 1. hæð. fbúðin er ðll ný- standsett. Parket á gólfum og baðher- bergi nýlega flísalagt. Gervihnatta sjón- varp. Verð aðeins 6,6 millj. 3902 Engihjalli. Gullfalleg 78 fm fbúð á 2. hæð f nýviðgeröu fjölbýli með fallegu útsýni. Verð 5.950 þús. (búðin er laus og lyklana færðu hjá okkur á á Hólil 3653 Framnesvegur. Guiifaiieg mikið endurnýjuð 74 fm 3-4 herb. fbúð á 2. hæð í traustu steinhúsi. Hér er mikið búið að endurnýja, m.a. skartar eignin fallegri eldhúsinnréttingu og gólfefnum. Áhv. kr 2,1 millj. Verð 6,5 millj. 3692 Ofanleiti. Stórglæsileg 91 fm ibúð á efstu hæð f glæsilegu fjölbýli f nýja mið- bænum. Áhv. 5,2 millj. Verð 8,6 millj. 3026 Efstihjalli. Skemmtileg 80 fm fbúð á 1. hæð f 2ja hæða fjölbýli. Nýlegt park- et, útsýni og stutt f skóla og alla þjón- ustu. Laus fyrir þig, lyklar á Hóli. Verð aðeins 5,9 millj. 3556 FlÚðasel. Dúndurcjóð 92 fm fbúð á jarðhæð í góðu fjölbýll. Rúmgóð stofa og stórt svefnherb. Ahv. byggsj. 3,8 millj. Verð 5,7 millj. 3054 LyngmÓar. Gullfalleg 84 fm 3ja herb. fbúð á 1. hæð f litlu fjölbýli ásamt 19 fm bllskúr. Parket, flfsar. Góðar yfir- byggðar suðursvalir. Áhv. 3,6 millj. byggsj. og húsbréf. Verð 7,9 millj. 3057 KleppSVegur. Falleg 93 fm 3ja - 4ra herb. íbúð á 2. hæö í nýviðgerðu fjölbýii. Falleg Ijós innrétting í eldhúsi. Suðursv. Stórir, bjartir gluggar f stofu. Frábært verð aðeins 5.950 þús. 3056 - 4RA HERB. - t Kaplaskjólsvegur. Nýmáiuð kC °g fín 93 fm 4-5 herb. íb. á 2. hæð — í nýlegu lyftuhúsi sem skartar m.a. parketi og gufubaði í sameign. ¦ Nýtt gullfallegt eldhús. Góð eign á C góðum stað. Áhv. 2,8 millj. Verð 8,5 o~. millj. Þú verður ekki fyrir vonbrigð- ^ um með þessa! 4845 I- '>- z I- '>- z *> z -> z >¦ z I- H ->- z -> z Hraunbær. Tæplega 100 fm 4ra herb. íbúð á 4. hæð í nývið- gerðu fjölbýli. Stutt f þjónustu, séð um öll þrif í sameign. Hér steppar enginn á gólfinu fyrir ofan þig! Makaskipti á minni eign. Verð 6,9 millj. Áhv. húsbréf 4,3 millj. 4961 SuðurhÓlar. Tæplega 100 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæö f viðgerðu og máluðu fjölbýli. Þetta er virki- lega falleg íbúð og stutt í skóla og alla þjónustu. Verð 7,0 millj. Áhv. 2,3 millj. hagst. lán. 4960 Álfaskeið. Skemmtileg 115 fm 4-5 herb. íbúð á 2. hæð ásamt 25 fm bílskúr með mikilli lofthæð fyrir jeppamanninn. Makaskipti á 2-3 herb. íbúð. Verð aðeins 8,3 millj. Áhv. 1,2 millj. 4805 KrummahÓlar. Spennandi 6 herb. 132 fm íbúð á 2 hæðum, ásamt 25 fm bilskúr. Sérinngangur af svölum. Þrennar svalir prýða þessa og nýjar hurðir, innr. o.fl. Nú er bara að drífa sig að kaupa! Verð 9,9 millj. 4940 Súluhólar. Goð 90 fm íb. f utiu fjölb., fallegt útsýni, stutt í skemmtileg útivistarsvæði. Skipti mögul. Verð 7,9 millj. Áhv. 4,6 millj. 4913 FlÚðasel. Svo sannarlega fal- leg 4ra-5 herb. 104 fm. íb. á 2. hæð með bílskýli. Já, það er aldeilis gott að búa í þessu barnvæna um- hverfi! Áhv. hagst. lán. 4,7 millj. Verð aðeins 7,0 millj. Skipti á ódýr- ari eign mögul. 4795 Mosarimi. Gullfalleg 98 fm 4ra herb. endaíbúð með sérinngangi, efri sérhæð, klrsuberjaviður í hurðum, skápum og innréttlngu. Sérþvottahús og sérbilastæði. Þetta er svo sannar- lega toppeign! Áhv. 5,8 millj. Verð 7,9 millj. Laus straxl! 4641 Njálsgata 49 1. h + kj. Mjög sérstök og framandl 4ra herb. fb. með sérinngangi og skiptist í hæð og kjall- ara. Hér prýðir náttúrusteinn flest gólf. Mikil lofthæð, ný eldh.innr. Ný pfpulögn nýtt rafm. o.fl. Verð 7,2 millj. 4832 Kóngsbakki. Spennandi 90 fm 4 herb. íbúð á 3. hæð f fjölb. sem allt hef- ur verið tekið f gegn. Já, þetta er rétti staöurinn fyrir ykkur barnafólkið! Verö 7,2 millj. 4933 Njálsgata. Mjög skemmtileg, vel skipulögð og rúmgóð 4. herb. íbúð á 3. hæð. ibúðin er öll nýmáluð. Verð aðeins 6,7 millj. Laus strax lyklar á Hóli! 4888 Hjarðarhagi. Frábær rúmlega 100 fm 4. herb. fbúð á 1. hæð með litlu auka herbergi í risi og rúmgóðum bilskúr f fjölbýli sem allt er nýlega viðgert að utan. Parket á gólfum. Ahv. 4,5 millj. Verð 8,4 miilj. 4806 Vesturgata. Mjög skemmtileg 102 fm 4ra herb. fb. á 4. hæð i góðu lyftu- húsi með frábæru útsýni yflr höf nina og víðar. Suðursvalir. Góð sameign með sauna og fl. íbúöln er laus. Verð 7,5 mlllj. 4054 ReykáS. Á þessum vinsæla stað erum við með 114 fm. fb. f fallegu húsi sem er klætt með varanlegri utanhúss- klæðningu. Hér er parketið allsráöandi. Áhv. byggsj. og fl. 5 millj. Verð 9,3 millj. 4996

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.