Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 27. ÁGÚST 1996 C 15 MEÐ ENN EIN A NÝ JUNG • * • Viö á Hóii höfum nú tekiö í notkun ertt fullkomnasta fasteignasölukerf i landsins HÚSIÐ 4.0 frá Úrlausn/Aögengi hf. - Kerfið byggirá þvísem skiptiröllu máli ífasteignasölu... ...að muna eftir bér Dmumalistinn - Já nú er það sjátfur Draumalistinn æm er fyrir þá sem eru aö leita sér að íbúð. Þetta er ekkert mál, þú gefur okkur upp þínar óskir og Dmumalistinn lætursíðan vita um leið og rétta eignin kemur í sölu. - Þú skoðar og kaup'r. Einfaldara getur það ekki verið! n^ Hjá okkurá HÓH færö þú fyrstur fréttimar! Kerfið mun geta sent þér sjálfkrafa upplýsingar á faxi eða með ^^ tötvupósti um nýjustu eignimar um leið og þær koma í sölu. Viltu skipta á stæni eöa minni eign ? Draumalistjnn leysir málið. Viö skráum niður hverskonar eign þú vilt í skjptum fyrir þína. Um leið og rétta eignin kemur í sölu til okkar á Hóli lætur kerfið vita og þú getur byijað að pakka! Viltu selja? Um leið og þú skráir eignina þína inn í nýja kerfið förum við í gegnum stóran hóp kaupenda á Draumalistanum. Kannski þarf ekki að leita lengra! Kerfið þróað og hannað af AÐGENGZ * tfOU FASTEIGNASALA Skipholti 50b -105 - Reykjavík - S. 55 100 90 Viö tökum velá mótiþér. Vesturberg. Vorum að fá f sölu fal- lega og vel skipulagða 4-ra herbergja fbúð á 4. hæð í nýlega máluðu fjölbýli. Suð-vestur svalir með frábæru útsýni. Áhv. 4,0 millj. Verð 6,7 millj. 4599 Grandavegur. Faiieg og vei skipu- lögð 108 f ermetra 4ra herb. íbuö á 5. hæð á þessum frabæra stað. Parket á gólfum. Áhv. bsj. 4,9 millj. Verð 9,4 millj. 4579 Engjasei. Vorum að fá i sölu fallega rumlega 90 ferm. þriggja herbergja íbúð á 1. hæð i þessu barnvæna hverfi. Ibúðinni fylgir stæði í bílskýli. Verð 6,950 þús. Áhv. 4,0 millj. Skipti óskast á minni eign. 4796 Holtsgata. Vel staösett og skemmtileg 116 fm 4. herb. fbúð á efstu hæð. Tvær rúmgóöar stofur og tvö svefnherbergi. Fallegt útsýni. Gervi- hnattadiskur Verð 7,3 millj. 4409 Furugerði. Gullfalleg 4. herb. 97 fm endaíbúð á 2. hæð í þriggja hæða fjöl- býli á þessum spennandi stað. Parket og flísar á gólfum. Frábært útsýni. Áhv. 5,2 millj. Verð 8,4 millj. fbúðin er laus og lyklar á Hóli. 4636 Eyjabakki. Uus. Mjög falleg 93 fm 4ra herb. fb. á Jarðhæð. Góður garður. Nýl. eldh. og flísar á gólfum. Nýtt gler og gluggar og fallegt parket. Þetta er spennandi eign sem býður af sér góð- an þokka. Áhv. 3,6 millj. húsbréf. Verð aðeins 7,5 millj. 4019 Biikahólar. Vel skipulögð og falleg 98 fm 4ra herb. fb. á 1. hæð í huggu- legu fjölbýli. Ótakmarkað útsýni yfir borgina. Verðið spillir ekkl. Aðeins 6,9 millj. 4568 Snorrabraut. vei skipui. 88 fm 4ra herb. íb. á 1. hæð mlðsv. f Rvík. Lokað- ur garður. Verð 5,9 millj. 4870 - HÆÐIR - Austurbærinn! vorum að fá í söiu glæsilega 150 fermetra efrí sérhæð á þessum frábæra útsýnisstað. 50 fer- metra svalir. Innbyggður 36 fermetra bílskúr að aukl. Sér þvottahús. Ekki missa af þessari. Verð aðeins 11,95 millj. 7883 Hlíðarhjalli - 190 fm Guiifaiieg 150 fm. efri sérhæð ásamt 31 fm stæði í bílg. Skiptist m.a. í 3 rúmg. svefnherb. sjónvhol, stóra stofu, o.fl. Eignin skart- ar m.a. parketi og flísum. 7 fm geymsla. Ekki má gleyma hita í plani og stéttum. Verð12,1 mlllj. 7909 Melabraut. Gullfalleg 101 fm 4. herb. sérhæð f fallegu þríbýli. Parket og flísar. Fullbúinn ca 40 ferm bflskúr fylg- ir. Áhv. 5,2 millj. Verð 9,7 millj. Skipti mögul. á ódýrari eign. 7881 NYBYGGINGAR! Dofraborgir. Bráðskemmti- legt og vel skipulagt 170 fm ein- býli á einni hæð sem er til afh. strax fokhelt að innan og fullb. að utan. 4 svefnherb. Góður staður. Áhv. húsbréf 5,5 millj. Verð aðeins 8,9 millj. 5003 Berjarimi. Nýtt dúndurgott 170 fm parhús á tveimur hæðum með innb. bíl- skúr. 3-4 svefnherb. Mjög skemmtileg teikn. Áhv. 5,9 millj. húsbréf (5%). Verð að- eins 8,5 millj. Nú er tækifærið I 6007 SveÍghÚS. Stórglæsilegt 165 fm einbýli á oinni hæð með mikilli lofthæð ásamt 25 fm innb. bílskúr. Góðar stofur með útg. út á 110 fm sólpall. 4 svef nherb. og 2 baðherb. Hiti í stéttum. V. 14,5 millj. Áhv. 5,3 mUlj. 5060 Mosarimi. Mjög skemmtilegt 170 fm einbýli á einni hæð sem er tilb. til af- hendingar strax, fullbúið að utan og fokhelt að innan. Gert er ráð fyrir 4 svefn- herbergjum. Verð aðeins 8,8 millj. 5012 Dofraborgir 30, 32 & 34. Falleg bg vel skipulögð 155 fm raðhús á tveim- ur hæðum sem skiptast m.a. í 3-4 svefnherbergi og stofu með frábæru útsýni. Húsin skilast fullbúin að utan og fokheld að innan eða lengra komin ef vill. Verð aðeins 8,2 millj. 5689 GrÓfarsmárí 1-3 parh. Nýtt gullfallegt 180 fm parhús með innb. bilskúr sem afhendist fullfrág. að utan með grófj. lóð, en fokhelt að innan. Verð aðeins 8,9 millj. Mögul. á að fá húsin lengra komin ef vill. 6699 Jötnaborgir. Mjög fallegt 183 fm parhús á tveimur hæðum (innb. 28 fm bíl- sk). Húsið er byggt úr steypu/ timbri og verður skllaö fullfrág. að utan en fokh. að innan. Þrjú herb. og tvær stofur. Teikn. á Hóli. Verð 8,9 millj. 6012 Grafarvogur. Guiifaiiegt 225 fm einbýli á einni hæð með innb. tvöf. 47 fm bflsk. Fallegar vandaðar innr. park- et, flfsar. Endahús f botnlanga meö stórg. útsýni, s)ón er sögu ríkari. 4 svefh. Áhv. 4,8 húsb. Verð 18,8 millj. Mögul. að taka 2 íb. uppí. 5026 Grenimelur. Björt og falleg sérhæð á góðum stað f V-bæ. Rúmlega 113 ferm. fbúð á 1. hæð með sér inngangi. 3-rúmgóð herbergi og tvær góðar stof- ur. Suður garður. Eign í mjög góðu ástandi. Laus straxl Verð 9,9 millj. Áhv. 5,5 millj. 7928 Miðhús-Grafarvogi. vorum að fá í sölu fallegt og vel skipulagt 183,5 fm einbýli á þessum frábæra útsýnis- stað með tvöfðldum bílskúr. Áhv. kr. 9,0 millj. Verð 13,5 millj. Skipti mögul. á ódýrari. 5635 Álfhólsvegur. Vorum að fá i sölu skemmtilega 5 herbergja 117 ferm. íbúð auk 25 ferm. bílskúrs. Frábært út- sýni. Parket og flfsar á gólfum. Áhv. 5,0 millj. Verð aðeins 8,950 þús. 7011 Rauðagerði. vorum að fá f söiu afar skemmtilega 127 fm efri sérhæð á þessum eftirsótta stað auk 24 fm bfl- skúrs. Eignin skiptist í 3 svefnherb. rúmgott eldhús og tvær stofur með arni. Suðursvalir. Sérinngangur. Verð 10,5 millj. 7716 Búagrund-Kjalarnesi. Ný- byggt parhús á einni hæð með 4 svefn- herb. mitt i sveitasælunni. Húsið er til afh. nú þegar fokh. að innan og fullb. að utan. Áhv. 4,7 millj. Verð 5,9 millj, Góð kjör. 5582 - RAÐ- OG PARHÚS. Seljabraut-hlægilegt verð Rúmgott 190 fm raðhús á þremur hæð- um með bílskýli. Húsið skiptist f 5.svefnherbergi og 2 stofur. Ákv. 5,7 millj. Verðið er ótrúlega hagstætt að- eins 10,3 millj. Já, þetta verð er á við besta happdrættisvinning! 6689 Sæboisbraut. Sériega glæsilegt 179 fm endaraðhús á 2 hæðum, ásamt innb. bflskúr. 4 svefnherbergi og 2 stof- ur. Vandaðar innréttingar, fallegt parket og flfsar. Verð 13,7 millj. Ahv. byggsj. o.fl. 4,6 millj. Hér þarf ekkert greiðslu- mat. 6613 DlSaras. Stórglæsilegt og vel byggt 260 fermetra raðhús á tvelmur hæðum auk kjallara. Hér fylgir tvöfaldur bflskúr með gryfju fyrir jeppamanninn. Verð 15,5 millj. 6794 Ásgarður. Vorum að fa f sölu fallegt mikið endurnýjað 135 fermetra endaraðhús á þessum vinsæla stað. Suður garður. Áhv. kr.3,7 millj. Verð 8,9 millj. 6582 - EINBYLI - Helgaland. Mos Bráðskemmtilegt 143 fm einbýjishús á elnni hæð sem skiptist m.a. í 4 góð svefnherb. og 2 bjartar stofur. Rúmgóður 50 fm bílskúr. Skipti möguleg á minni eign. Verð 12,8 millj. 5777 Iðalind. Mjög skemmtilegt 180 fm einbýli á einni hæð með 35 fm Innb. bil- skúr. 4 góð svefnherb. Fráb. staðsetn- ing. Húsið skilast tilb. að utan en fok- helt að innan. Teikn. á Hóli. 5040 NYBYGGINGAR! Berjarimi. Nýtt dúndur gott 170 fm parhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr. 3 - 4 svefnherb. Mjög skemmtileg teikn. Ákv. 5,9 millj. hús- bréf (5%) Verð aðeins 8,5 millj. Nú er tækifærið! 6007 SveÍghÚS. Stórglæsilegt 165 fm einbýli á einni hæð með mikilli lofthæð ásamt 25 fm innb. bílskúr. Góðar stofur með útg. út á 110 fm sólpall. 4 svefn- herb. og 2 baðherb. Hiti f stéttum. V. 14,5 millj. Áhv. 5,3 millj. 5060 Dofraborgir 30, 32 & 34 Fatleg og vel skipulögð 155 fm raðhús á tveimur hæðum sem skiptast m.a. f 3-4 svefnherbergi og stofu með frábæru útsýni. Húsin skllast fullbúin að utan og fokheld að innan eða lengra kouiin ef vill. Verð aðeins 8,2 millj. 5689 Dofraborgir. Braöskemmtilegt og vel skipulagt 170 f m elnbýll á einnl hæð sem er til afh. strax fokhelt að Innan og fullb. að utan. 4 svefnherb. Góður stað- ur. Áhv húsbréf 5,5 mlllj. Verð aðelns 8,9 mlllj. 5003 Óhefðbundnir gluggar Á ÞESSU herbergi eru glugg- arnir sérlega óhefðbundnir, ekki bara að gerð heldur líka stað- setningu. Þótt þeir virðist ekki stórir gefa þeir að því er virðist góða birtu, guli liturinn eykur líka birtuna. Vinsæl vatnaliljublöð HINN frægi Jugendstíll þykir enn víða mjög skemmtilegur. Vatnalih'ur og samanslungnar greinar voru vinsælt viðfangs- efni listamanna sem unnu í Jug- endstíl. Mósaiker vinsælt MOSAIK er vinsælt í dag, ekki síst hjá ungu f ólki. Hér má sjá borðplötu sem lögð er óreglulegu mósaikmunstri. Rauðar rósir RAUÐ AR rósir eru mikið borð- skraut en þær geta líka verið fagurt veggskraut eins og hér má sjá. VELJIÐ FASTEIGN Félag Fasteignasala

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.