Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 27. ÁGÚST 1996 C' 17 FASTEIGNASALA Laugavegi 170, 2. hæð, 105 Reykjavík Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur, löggiltur fasteignasali if Opið virka daga kl 9 - 18. - Sími 552 1400 - Fax 552 1405 Vantar í nýja miðbænum eða nágrenni Óskum eftir litlu einbýli, par- eða raðhúsi i nýja miðbænum eða í Fossvogi fyrir mjög . fjársterkan kaupanda sem þarf að versla sem fyrst. Grafarvogur - Kvíslar - Austurbær! Höfum verið beðnir um að útvega gott einbýli ca 200 til 250 fm ásamt tvöföldum bilskúr. Þarf að vera vönduð eign með góðu eldhúsi. Verð má vera allt að 19,0 millj. Vinsaml. leitið upplýsinga á skrifstofu Anney Bæringsdóttir Bjarni Sigurðsson, Finnbogi Hilmarsson, Haraldur Ólason, Kristín Pétursdóttir, Viðar Böðvarsson, Ævar Dungal. I smíðum Fjallalind Fallegt ca. 180 fm parhús m. innb. bílskúr í nýju hverfi í Kópavogi. 50 fm manngengt milliloft. Húsið er fullbúið að utan og málað en tilbúið undir innrétt- ingar að innan. V. 10,3 millj áhv. 3,5 millj. 2361 VÖrðuberg þetta fallega 168 fm rað- hús sem er í smíðum er nýkomið á sölu. Húsið er fullbúið að utan og nýlega málað en fokhelt að innan. Lóð verður fullkláruð. V. 8,6 millj. áhv. 6,5 millj. húsbr. Teikn- ingar og frekari upplýs. á skrifstofu. 2459 Atvinnuhúsnæði Kaplahraun Sérlega gott ca 210 fm iðnaðar- og íbúðarhúsnæði. Ibúðin er ca 105 fm og á jarðhæð er ca 105 fm iðnað- arhúsn. Hátt til lofts og vítt til veggja. Ný- leg eign sem býður upp á marga mögu- leika. Verð aðeins 8,5 millj. 2128 Eldri boriíarar Eíðismýri Eldri borgarar. Sérlega vönduð ca 84 fm endaíbúð á 4,(efstu) hæð i lyftuhúsi. Suðursvalir með stórfenglegu útsýni. Parket á gólfum: Mikil og góð þjón- usta á staðnum og I næsta nágrenni. Eftir- sótt eign. Verð 10,5 millj. 2402 Kinbvlishús Álfaheiði Fallegt 180 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bll- skúr. Á neðri hæð er forstofa, stofa m. par- keti og eldhús m. fallegri innr. Á efri hæð eru 3 svefnherb. og baðherb. Húsið er ekki fullklárað. V. 13,7 millj. Skipti á ódýrari. 2231 Eskiholt Stórglæsilegt 366 fm einbýli innst í botnlanga. Rúmgóð aukaibúð á jarðhæð. Sérsmfðaðar innréttingar, parket og marmari á gólfum. Stórfenglegt útsýni. SKIPTI Á MINNA. 2254 Klapparberg Frábærlega vel stað'- sett ca. 206 fm einbýli á 2 hæðum ásamt 30 fm bílskúr. Liggur að friðlýstu svæði Víðidals. Áhv. byggsj. og húsbréf. Verð 18,9 millj. 603 Esjugmnd - Kjal. 2 falleg einbýlis- hús. Annað er með 5 svefnherb. og hítt með 2 svefnherb. Falleg gólfefni og góöar innr. Stórkostlegt útsýni. Garður I rækt. Möguleg skipti. Verð aðeins 9.5 millj. 2490 Vatnsendablettur þetta hús að Vatnsenda er til sölu en það stendur á 1/2 hektara lands og því fylgir lltið Ibúðarhús og 7 hesta hesthús. Nýlegt hús á frábær- um stað. Miklir nýtingarmöguleikar. Ýmis skipti koma til greina. Nánari uppl. á skrif- st. 2387 Stuðlasel Sérlega gott ca 250 fm hús. Húsið er allt mjög vandað og með falleg- um garði. 5 herb. og 3 stofur. Nýtt parket á öllu. Arinn. Glæsilegt eldhús. Topphús á góðum stað. 2398 Marbakkabraut storgiæsiiegt 215 fm einbýli á besta stað I Kópavogi. Húsið er á tveimur hæðum ásamt bilskúr. Falleg lóð I rækt. Friösæll staður. V. 19,9 millj. 958 Meðalbraut Mikið endurn. ca 225 fm 2ja íbúða hús á hreint frábærum stað með góðu útsýni. Á efri hæð eru 3 herb og 2 stofur. Nýl. eldhús. Á jarðhæð er 3ja herb. íb. þvhús og sauna. Bílskúr. Góð eign með vönduðum innr. á frábærum stað. 2116 Bergholt 178 fm einbýlishús á einni hæð á vinsælum stað I Mosfellsbæ. Massifar innréttingar og parket á gólfum. Fallegur arinn og fl. Sjón er sögu ríkari. Verð aðeins 12,9 millj. 2411 BæjartÚn Glæsilegt hús með útsýni yfir Fossvog I Kópavogi. Allt skipulag er mjög gott og bjart í öllu húsinu. Mögulegt sem 2ja íb. hús. Stór suðurverönd og glæsilegur garður. Möguleg skipti á Ib. í Veb. Rvk. eða Hlíðum. Verð aðeins 15,5 millj. 832 FýlshÓlar Stórglæsilegt 2ja Ibúðar hús með fallegu útsýni. Góðar innr. Fallegur garður. Bílskúr með öllu. Verð 19,5 millj. Oll skipti koma til greina. 2499 Rauðagerði Glæsilegt einbýlishús ásamt innb. bílskúr. 5 herbergi og 3 stofur ásamt garðskála. Norður- og suðursvalir með töfrandi útsýni. Fallegur garður. Hús- ið er virkilega vandað í alla staði á einum eftirsóttasta stað í Reykjavlk. 981 Kað- oíí parhus Digranesvegur Mjög snyrtiiegt ca 160 fm parhús á tveimur hæðum ásamt ca 57 fm nýjum bllskúr. Húsið allt nýmálað, sökklar undir sólstofu og hiti I stéttum. Áhv 3.2 millj. byggsj. Verð 11.7 millj. 2204 Laugalækur Á góðum stað 170 fm raðhús á þremur hæðum. Stofa, baðherb og eldhús á miðhæð. 3 svefnherb. og bað- herb. á efstu hæð og studíó-íbúð á jarð- hæð. Verð 10,3 millj. SKIPTI Á 4RA HERB. IBÚÐ 2360 Smáratún - Bessast.hr. Rað- hús á 2 hæðum með innb. bllsk. Mjög rúmg. Eldhús og stofa. Sjónv.hol og 3 svefnherb. Suðurgarður. Verð 12,5 millj. 798 Leiðhamrar Gott útsýni og nóg pláss fyrir alla. 7 herb. parhús ásamt bílskúr. Ahv. ca. 3,7 millj. Verð aðeins 12,9 millj. Möguleg skipti á minna. 2303 Hæðir SÖrlaskjÓI Á besta stað í Vesturbæn- um. Falleg miðhæð í góðu þríbýlishúsi. Nýlegar innréttingar. Fallegur garður. Hús I góðu ásigkomulagi. Bílskúrsréttur. Verð 8,6millj. 219 KambSVegur Rúmgóð 182 fm sér- hæð með fallegu útsýni. 3 svefnherb., 2 stofur auk sjónvarpshols. 3 svalir m.a. i suður. Innb. bílskúr og góður garður. Frá- bært verð, aðeins 10,4 millj. 563 Langholtsvegur Giæsiieg ca 150 fm efri sérhæð I góðu þríbýli með útsýni yfir Laugardalinn. Parket. Nýl. innr. I eld- húsi. Nýl. hitalagnir. 37 fm bílskúr. Fallegur garður I rækt. Áhv. ca 2,2 millj. Verð 12,2 millj. Ath. öll skiþti. 2267 ÁsbÚðartrÖð Gullfalleg sérhæð á 1. hæð. Aukaíb. I kj alls ca 230 fm. Eign í toppstandi. Allt nýmálað. Suðursvalir. Innb. bllskúr. Áhv. húsbréf og byggsj. Verð 12,8 millj. 707 Langholtsvegur snyrtiieg ca 119 fm sérhæð ásamt baðstofu I risi með sal- erni sem er hentugt fyrir ungling eða til út- leigu. Húsið nýlega viðgert og málað. Verð 10,1 millj. Ahv. 4,9 millj. Skipti á minni eígn ath. 2170 Gnoðarvogur Falleg 132 fm hæð ásamt bílskúr með gryfju. 2 rúmgóðar stofur og 3 svefnherbergi. Útsýni. Rúmgóð Ibúð á góðum stað. Verð 11,7 millj. 2363 4ra - herb. Álftamýri Virkilega góð 100 fm íbúð á 4. hæð ásamt 21 fm bllskúr. Parket á gólf- um. 3 svefnherb. og rúmgóð stofa m. suð- ursvölum. þvottahús innan ibúðar. Glæsi- legt útsýni. Verð 7,8 mlllj. 2362 EfStaSUnd Nýstandsett gullfalleg 113 fm íbúð á tveimur hæöum. 2 svefnherb. og fllsalagt baðherb. á neðri hæðinni og rúmg. stofur, eldhús og baðherb á efri hæðinni. 5 kvistar og gullfallegt útsýni. Ibúðin er laus og lyklar á skrifstofu. 2441 HrafnhÓlar Góð 108 fm íbúð í nýlegu viðgerðu fjölbýli. 3 svefnh. og rúmgóður 26 fm bílskúr. V. 7,5 millj. 2454 Klukkuberg Gullfalleg Ibúð á 2 hæð- um til sölu. 3 svefnherb. og flisalagt bað- herb. á efri hæð. Parket og fllsar á gólfum. Stórfenglegt útsýni I allar áttir. Stæði f bíla- geymslu. MÖGULEG SKIPTI Á 3JA - 4RA I REYKJAV. V. 10,4 MILLJ. ÁHV. 4,3 MILU. 2405 ValshÓlar Ca 114 fm sérlega vönduð ib. á efstu I þessu fallega húsi. Ibúðin skiptist I 3-4 svefnh., stofur, sjónvarpshol o.fl. þvottahús f íb. Suðursvalir. Frábært útsýni. 105 FlÚðaSel Rúmgóð og björt 93 fm íbúð á 3. hæð. þrjú svefnherb. og stofa með fal- legu útsýni I suður. Suðursvalir. Góð gólf- efni. Nýlega standsett sameign. Gott leik- svæði fyrir börnin. Verð 7,6 millj. 2010 HvaSSaleítÍ Falleg 95 fm ib. með góðu útsýni I austur og vestur. 3 rúmgóð herb. og stór stofa. Nýl. gler í gluggum. Bílskúr. Snyrtileg sameign. Verð 7,9 millj. 218 JÖklasel Vel skipul., björt og rúmg. 103 fm íb. á 3. hæð í litlu fjölb. 3 herb. ásamt stofu og borðst. Suðursv. Óinnr. rými yfir (b. Góð leikaðstaða fyrir börn. Stutt í skóla og dagheimili. Verð 8,6 millj. 870 Skipholt Rúmgóð og björt 103 fm ibúð með fallegu útsýni. 3-4 svefnherb. og stofa. Nýleg eldhúsinnr. Herb. í kjallara með aðgangi að baðherb. og sturtu. Verð 7,5 millj. 2002 Vesturgata Falleg 167 fm (búð á tveimur hæðum I nýlegu húsi á besta stað í Vesturbænum. Mikil lofthæð og stórfeng- legt útsýni. 3 svefnherb. og 2 stórar stofur. V. 10,9 millj. 2369 Maríubakki Mjög björt og falleg ca 96 fm íbúð á 2. hæð. þrjú svefnherb. ásamt aukaherb. I kj. Parket á gólfum. Ný eldhúsinnr. Suðvestursvalir með fallegu út- sýni yfir borgina. Áhv. byggsj. Verð 7,1 millj. 2321 Alfheimar 4ra herbergja rúmgóð íbúð. Góðar innréttingar og parket á gólfum. Vel skipulögð Ibúð á vinsælum stað. Verð 7,2 millj. 2468 Álftamýri 100 fm 4ra herbergja Ibúð ásamt bílskúr með gryfju. Suður svalir. Rúmgóð Ibúð. Verð aðeins 7,4 millj. Skipti koma til greina. 2495 Dalsel 107 fm 4ra herb. íbúð + bilskýli. Parket á gólfum. Sterk ibúð í barnvænlegu umhverfi. Möguleg skipti á raðhúsi I Selja- hverfi. Áhv. ca 4 millj. Verð 7,9 millj. 2372 Fálkagata Goð og björt ca 93 fm fbúð með góðu útsýni yfir Skerjafjörð. 3 svefn- herb. og rúmgóð stofa. Suðursvalir. Skipti möguleg á stærri eign I Hafnarfirði. Áhv. ca 4,0 millj. Verð 7,5 millj. 947 Hamraborg Rúmgóð og falleg ca 123 fm 5 herbergja íbúð ásamt bllgeymslu. Parket á gólfum og fllsar á baði. Nýleg innr. I eldhúsi. Stutt i alla þjónustu. Mögu- leg skipti á minna. Verð 7,6 millj. 2260 Kaplaskjólsvegur Atram kri. vei skipulögð íbúð með parketi og nýlegum innr. þvottahús á hæð. Gufubað og fl. Möguleg skipti á stærra I vesturbæ. Ahv. 2,8 millj. Verð 8,5 millj. 2373 Sólheimar Glæsileg 3-4 herbergja Ibúð á 4 hæð. Stórar suður svalir, gott út- sýni. Parket og rúmgóðir skápar. Lyklar á skrifstofu. Áhv. 3,5 millj. Verð 7,9 millj. Rúmgóð íbúð. 2413 ÁStÚn Mjög snyrtileg ca 88 fm fbúð á 1. hæð með parketi á gólfum fallegum inn- réttingum og björtu eldhúsi, suður svalir. Sameign er mjög snyrtileg með barnaleik- herbergi og snyrtingu. Barnvænt hverfi. Áhv ca 4,6. Verð 7,5 millj. 2485 3ia herb. Bogahlíð Mjög góð ca 80 fm íbúð á 3. hæð. Tvö svefnherb. og stór stofa með út- gangi út á vestursvalir. Frábær staðsetn- ing. Verð 7,200 þús. Áhv. ca 3,0 millj. Möguleg skipti á minni fbúð. 668 Hamraborg Snyrtileg ca 70 fm Ib. á 2. hæð. Rúmgóð stofa, 2 svefnherb. og gott eldhús. Ibúðin snýr öll I norður með útsýni til Esjunnar. Skipti á 2ja herb. Ib. á svipuðum slóðum. 2035 Heiðnaberg Virkilega góö ca 75 fm vel skipulögð íbúð á Jarðhæð f litlu vönd- uðu fjölbýli. Parket á gólfum og vandaðar innréttingar. Gengið úr íbúðinni út á ver- önd og í sér garð. V. 7,1 millj. Sklpti möguleg á stærra eða minna. 2444 JÓrusel ca 70 ferm snyrtil. íb. I tvíbýlis- húsi á góðum stað I seljahverfi. Stofa m. parketi. 2 svefn herb. m. dúk. Baðherb. fllsalagt. Stutt I skóla og alla þjónstu. Verð 6,7 millj. 811 Njálsgata Mjög góð íb. á 1. hæð í shyrtilegu fjölb. Parket. Suðursvalir. End- urn. gler og rafmagn. Nýl. baðherb. Verð 6.5 millj. 2281 VeSturberg Mjög góð ca 92 fm enda- íb. I litlu fjölb. 2 góð svefnherb. og stór stofa. Gengt er út I lítinn sérgarð. Mjög gott verð aðeins 5,9 millj. 134 Öldugrandi Gullfalleg 72 fm íbúð á 2. hæð ásamt 25 fm bílskúr. Merbau parket og fllsar á gólfum, 2 rúmgóð svefnherb. og stofa með útgang út á suðursvalir. Franskir gluggar. Frábær staðsetning. Stutt I alla þjónustu. V. 8,3 millj. 2286 BarðaVOgur Sérlega björt og skemmtileg ca 80 fm Ibúð á jarðh./kj. 2 góð herb. og stofa. Endurnýjað eldhús, nýtt dreni o.fl. Verð 6,9 millj. 2396 Bjarkargata Mjög skem'mtileg ca 65 fm risíbúð við Bjarkargötu. 2 herb. og stofa. Parket á stofu og holi. Góðar suðursvalir. Nýtt þak á húsi. Frábær staðsetning I hjarta borgarinnar. Áhv. ca 4,5 millj. 2476 Hríngbraut Ca 80 fm Ibúð á jarðhæð á góðum stað í Hafnarfírði. 2 herb. og stofa. Útsýnl yfir höfnina. íbúð á góðu verði, að- eins 5,4 millj. 2951 Seljavegur Vei staðsett ca 77 fm íbúð á 1. hæð í góðu þrfbýlishúsi. Ibúðin er vel skipulögð og með mjög fallegum garði. Verð 5,9 milíj. 294 EngÍhjalM Rúmg. og björt 78 fm íb. á 1, hæð í lyftuh. Tvö góð svefnherb. og rúmg. stofa. Stórar austursv. meðfram allri Ib. Gott verð, aðeins 5,9 millj. 867 Eskihlíð I nýviðgerðu húsi ca 87 fm íbúð á 3. hæð. Mjög gott skipulag. Auka- herbergi í risi. Verð 6,2 millj. 2265 Jörfabakki góö ca 90 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Aukaherb. I kjallara. Barnvænt hverfi. Stutt I alla þjónustu. 2366 Langholtsvegur Rumgóð og björt ca 80 fm Ibúð I þríbýli. 2 svefnherbergi og stofa. Góður garður. Parket og endurnýjað rafrhagn. Verð 6,2 millj. 743 Rauðarárstígur Guiifaiieg 58 fm fbúð á 3. hæð f nýlegu fjölbýli ásamt stæði ! bflgeymslu. 2 svefnherb. og stofa. Falleg- ar innr. Parket. Áhv. 5,4 millj. byggsj. Verð 7,9 millj. Mismunur aðeins 2,5 millj. 872 Vesturberg viltu borga rúmar 22 þÚS. Á MÁNUÐI? GETUR þÚ BORG- AÐ 1,7 MILLJ. Á RÚMLEGA ÁRI? EF SVO ER, þÁ ER þETTA EIGN FYRIR þlG. Rúmg. og björt 73 fm (b. með fallegu út- sýni. 2 svefnherb. og góð stofa. þvhús á hæðinni. Áhv. 4,3 millj. byggsj. o.fl 859 Vesturberg Vorum að fá f einkasölu fallega ca 88 fm vel skipulagða fbúð á 2. hæð f mikið endurnýjuðu fjölbýli. Parket og fllsar. Sérþvhús I Ib. SKIPTI Á BÍL ATH. Áhv. 3,9 millj. Verð 6,5 millj. fbúðin er laus. 2248 Engihjalli Snyrtileg ca 87 fm (búð á 7. hæð. Suðvestur svalir og glæsilegt útsýni. Tvö svefnherb. Eldhús með viðarinnrétt- ingu. Tengi fyrir þvottavél á baði ásamt sameiginlegu þvottahúsi á hæðinni. Verð 5,8 millj. 2427 KjarrhÓlmÍ Virkilega snyrtileg og þjört ca 75 fm Ibúð á 1. hæð. Suðursvalir. Stór- fenglegt útsýni ( norður. Útivistarsvæði Fossvogsdals við útidyrnar. Eign I mjög góðu ástandi. Áhv. ca 3 millj. Verð 6.450. þús. 2309 AuSturstrÖnd Gullfalleg 107 fm 3ja herþ. fbúð ásamt bílskýli. Merbau parket á gólfum. Gott útsýni. Sérstök íbúð, sjón er sögu ríkari. Ýmis skipti möguleg. Áhv. ca 4 millj. Verð 7,9 millj. 2412 Engihjalli Snyrtileg ca 87 fm Ibúð á 7. hæð. Suðvestur svalir og glæsilegt útsýni. Tvö svefnherb. Eldhús með viðarinnrótt- ingu. Tengi fyrir þvottavél á baði ásamt sameiginlegu þvottahúsi á hæðinni. Verð 5,8 millj. 2427 Laugavegur Nýstandsett Ibúð á 3 hæð, 3 svefnherbergi. Ágætt geymsluloft yfir Ibúð. Rúmgott baðherb. og eldhús. Verð aðeins 5,8 millj. 2191 2ia - herb. VíkuráS Mjög björt ca 59 fm íbúð á 2. hæð f góðu fjölbýli ásamt stæði f bíla- geymslu. Parket á gólfum fallegar innrétt- ingar og skjólgóðar suður svalir. Sameign öll mjög snyrtileg. Áhv ca 3,4 millj. Verð aðeins 5,5 millj. 2474 ,*«—*c. ^Æ Þverbrekka opið hus í kvoid mim 18:00 22:00 ibúð 803. Sesselja sýnir Mjög snyrtileg ca 45 fm fbúð á 8. hæð I lyftuhúsi. Falleg gólfefni og innr. Útsýni af stórum svölum. í húsinu er húsvörður. Verð 4,5 millj. Áhv. 2,6 millj. Lyklar Fold 2324 AlfatÚn Fossvogsdalur. Falleg og björt ca 63 fm fbúð á 1. hæð ásamt sér suður- garði. Parket á gólfum viðareldhúsinnr. og glæsilegt útsýni yfir dalinn. Stór og góð geymsla og virkilega hugguleg sameign. Verð 6.0 millj. 2471 FrakkaStígur Virkilega góð lltil sam- þykkt 2ja herb. íbúð ofarlega á Frakkastlg. Stofa, baðherb. og rúmgott svefnherb. ásamt eldhúsi m. nýl. innréttingu. V. 2,7 millj. en áhv. 1,7 millj. I byggsj. MIS- MUNUR AÐEINS UM 1 MILLJ. SEM GREIÐIST SKV. SAMKL. 2403 VeSturvallagata Snyrtileg ca 80 fm fbúð. Töluvert endurnýjuð. Parket á gólf- um. Fallegur garður. Möguleg skípti á stær- ra. Áhv. Byggsj. 2,6 millj. Verð aðeins 5,7 mlllj. 2484 Kelduland Snyrtileg 2ja herbergja íbúð á Jarðhæð. Parket á gólfum og góðar innréttingar. Suður verönd. Góð íbúð á góðum og vinsælum stað. Verð aðeins. 4,9 mlllj. 2500 Hlíðarvegur góö 60 fm ibúð á jarð- hæð I þríbýlishúsi. Sérinngangur. Rúmgott eldhús m. borðkrók. Parket á gólfum. Ró- legt hverfi og góð staðsetning. Verð 4,9 millj. Ahv. 2,9 millj. 820 Flyðrugrandi Björt og falleg ca 65 fm Ibúð með sérsuðurverönd. Parket o.fl. Gott verðlaunahús. Sauna í sameign. Áhv. ca 3,6 millj. byggsj. Verð 6,5 millj. 983 Hraunbær Sérlega góð íbúð á 2. hæð. 2 herb. og stofa. Rúmgott nýtt eld- hús. Suðursvalir. Góður garður með leik- tækjum. Gott hús. Áhv. byggsj. og lífsj. ca 4,0 millj. Verð 6,2 millj. 2458 Óðinsgata I þessu skemmtilega tví- býli er neðri hæðin til sölu. Ibúðin er með sérinng. Endurnýjað eldhús. Rúmgóð stofa. Góð Ibúð I hjarta borgarinnar. Ahv. ca 2,5 millj. Verð 5,5 millj. 2477 Skipasund Skemmtileg ósamþ. risi- búð í þríbýli á þessum vinsæla stað. Ibúð- in er skráð 34 fm en það nýtast vel ca 50 fm Góðar suðursvalir. Rúmgóð stofa. Ffn fyrstu kaup. 2243 DÚfnahÓlar MJög góö ca 58 fm Ibúð á 3. hæð með fallegu útsýni yfir borgina. Rúmgóð herb. Svalir yfirb. að hluta. Hús- ið nýl. klætt að utan. Góður ca 26 fm bfl- sk. 295 FramneSVegur Sérstaklega talleg 59 fm íbúð ásamt 26 fm stæði f bfl- geymslu. Fallegar innr. og góð gólfefni. Ahv. 4,3 millj. byggsj. Verð 6,950 þús. 753 Glj'ÚfraSel Sterk 2ja herbergja íbúð I tvlbýli. Allt sér. 20 fm svefnherbergi. Fal- leg verönd. Ahv. 1,1 millj. Verð. 6,3 millj. 2334 Kambsvegur, KJALLARI Fai- leg ósamþykkt 36 fm fb. í þríbýli. Rúmgott eldhús og baðherb. Parket. Sérinngangur. Aðgangur að þvottahúsi. Verð 2,8 millj. 564 Skipholt Ljúf ibúð á góðum stað. Rúmgóð og björt stofa með parketl. Áhv. 3 millj. byggsj. Verð 4,9 millj. 2291 Seilugrandi MJög góð ca 52 frri íbúð á 2. hæð. Parket á gólfum. Fallegt bað- herb. Stutt I Háskólann og alla þjónustu. Barnvænt hverfi. Verð 5,4 millj. 2352 UgluhÓlar Rúmgóð og björt 34 fm einstaklingsfb. á jarðhæð. Fallegar innrétt- ingar. Parket. Austurverönd. ÞESSI (BÚÐ KEMUR þÉR Á ÓVART. 2001 Þverholt Sérstaklega falleg og mikið endurnýjuð 66 fm Ibúð á 2. hæð í hjarta borgarinnar. Parket. Góðar innréttingar. Áhv. 5,2 millj. Verð 6,7 millj. MISMUNUR AÐEINS1.5MILU. 747

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.