Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 18
18 C ÞRIÐJUDAGUR 27. ÁGÚST 1996 MORGUNBLAÐIÐ En íbúafjölg- un er ekki markmið í sjálfu sér og bæjaryf- irvöld vilja hafa stjórn á því hversu hratt bærinn byggist. Úthlutun bygg- ingarlóða ræður mestu um hraða fólksfjölgunar í bæ á stærð við Garðabæ og gerir aðalskipulagið ráð fyrir að 50 íbúðir verði byggðar árlega en þær hafa verið rúmlega 60 síðustu árin. íbúafjölgun hefur verið kringum 2% og gerir aðal- skipulagið ráð fyrir innan við 2% fjölgun miðað við að 50 nýjar íbúð- ir séu byggðar árlega. Hér er einn- ig gert ráð fyrir að fjöldi íbúa á hverja íbúð minnki eins og verið hefur á höfuðborgarsvæðinu. í Garðabæ voru 3,54 íbúar á hverja íbúð árið 1983, 3,31 tíu árum síðar og við reiknum með að 2,26 verði um hverja íbúð árið 2005 og 2,17 árið 2015. Með þessari íbúafjölgun er gert ráð fyrir að bærinn geti jafnóðum byggt upp nauðsynlega opinbera þjónustu sem óhjákvæmi- lega fylgir stækkun bæjarfélags, segja þeir félagar. Aðalskipuíag Garðabæjar 1995 - 2015 Helstu breytingar frá fyrra skipulagi ¦ Landnotkun ¦ Hraunsholt ¦ Garoaholt ¦ Urriðavatn ¦ Vifitsstaðir ¦ Skolpdslustoð.iA Anumalck ¦ Samgöngur ¦ Hafnarfjarðarvcgur gatiwnðc Lynjis.ljelý*rlh ¦ Alftanesvegurnýiea* ¦ Vifilsstaðavegur fnunlcn^ing ¦ ÁsgarðUTkDtingog rcnging við V[fibU»o»ves ¦ Vegir við Urriðavatn Nýr spítali? Meðal nýrra iðnaðarhverfa má nefna Molduhraun sem er við Reykjanesbraut og fyrirhugað framhald Álfta- nesvegar. Þar eru lóðir 3.000 til 20.000 fermetrar að stærð og hefur verið byggt á nokkrum. Á norðanverðum Arnar- neshálsi er einnig gert ráð fyrir verslun, þjónustu og iðnaði ásamt nokkurri íbúðabyggð og sömuleiðis á spildu austan Reykjanesbrautar milli Vífilsstaða og Hnoðraholts sem kölluð er Vetrarmýri. Atvinnu- svæði í Garðabæ liggja vel við sam- göngum á höfuðborgarsvæðinu og með framboði lóða er mögulegt að mæta eftirspurn fyrir fjölbreyttan atvinnurekstur. Gért er ráð fyrir ýmsum fram- kvæmdum og byggingum á vegum bæjarins eða annarra opinberra aðila, svo sem stækkun grunskól- anna meðal annars vegna einsetn- ingar, leikskóla, bæjargarði og menningarmiðstöð við Hraunsholts- læk nálægt Ásgarði, íþróttahúsi og Stakfell Fasteignasala Sudurlandsbraut 6 568-7633 íf Lögfræðingur Þórhildur Sandholt Sölumenn Gísli Sigurbjörnsson Sigurbjörn Þorbergsson Heimasími á kvöldin og um helgar 553 3771 - Gísli - Þórhildur MÁVANES - GBÆ Mjög vel staðsett 300 fm einbýli á sjáv- arlóð. Húsið skiptist í forstofu, hol, stofu með arni, borðstofu, rúmgott eldhús m. borðkróki, þvottahúsi og búri. Frá holi er 1 herb., I svefnálmu eru 2 stór herb. og 2 baðherb. (k). er stórt herb. og annað min- na. Tvöf. 57 fm bflskúr. Frábært útsýni. Getur losnað strax. MEÐALBRAUT - KÓP. Einbýlishús á tveim hæðum 187 fm með innb. bilskúr. Eign á frábærum stað með góöu útsýni. Stór lóð með heitum potti. Verð 12 millj, FORNISTEKKUR Fallegt og gott 136,5 fm einb. á einni hæð með tvöföldum 43 fm bílskúr. Vel staðsett og góð eign á sérlega fallegri lóð. Verð 14,9 millj. SMÁRAFLÖT - GARÐABÆ Gott 147,8 fm einbýli á einni hæð ásamt góðum 40 fm bílskúr. I húsinu er stofa með arni, borðst., 4 svefnherb., gott eldh. Fallegur garður með gróðurhúsi. Verð 13,9 millj. VAÐLASEL Fallegt og vel skipulagt 215 fm hús með gullfallegum stofum, stóru eldhúsi og 4 svefnherb. Góður garður með heitum pot- ti. innbyggður bflskúr. Möguleg skipti á raðhúsi i sama hverfi. Verð 16,8 millj. SOGAVEGUR Notalegt 129 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Hentar vel fámennri fjölskyldu. Góðar stofur. 2-3 herbergi. Fallegur garð- ur. Verð 10,0 millj. BRÚNASTEKKUR Vandað hús með 2 !b. aðalíb. á efri hæð um 170 fm. 3 stór herb., eldh. og góðar stofur. I kj. er 60 fm íb. með sérinng. Auk þess sjónvarpshol, þvottah., gufubað og tómstundaherb. Tvöf. 50 fm bllsk. Verð 16,8 millj. LAUGARNESVEGUR Mjög góð efri sérh. 128 fm f vönduðu steyptu húsi. Mikið endurn. Nýtt gler. íbúðinni fylgir helmingur af 100 fm vinnu- húsnæðl. Verð 11,5 millj. HOFTEIGUR 103 fm neðri sérhæð á góöum stað. Skiptist í 2 góð herb., stofu, borðstofu, eldhús og bað. 36 fm bllskúr. Verð 9,9 millj. STÓRHOLT - 2 ÍBÚÐIR Falleg 85 fm íbúð á efri hæð. 2ja herb. íbúð i risi fylgir. Að ibúðunum er sérinn- gangur. Verð 9,2 millj. ÞINGHOLTSSTRÆTI Séríbúð I kjallara 102 fm. Ibúð með 3 svefnherbergjum og stofu. Nýtt eldhús. Eign f nágrenni miðb. Getur losnað fljótt. Áhvflandi byggingarsjóðslán 3.120 þús. Verð 7,2 millj. TJARNARBÓL - SELTJ. Gullfalleg 115 fm íb. á 3. hæð (fjölbýli. All- ar innréttingar nýlegar úr Ijósu beyki. Parket á gólfum. Tvennar svallr. ENGJASEL Mjög góð 4ra herbergja íbúð 99 fm á 1. hæð ásamt stæði í bllskýli. Nýleg eld- húsinnr. Suðursvalir. Áhv. 1,9 millj. ibúöin fæst á góðu verði, 7,0 rnillj. 3ia herb. UNNARSTIGUR Gullfalleg 96,7 fm íb. með sérinng. í kj. fal- legs steinhúss. Allt endurnýjað fyrir nokkrum árum og allt sér. Eftirsótt stað- setn. í nágr. Landakots. Gott byggingar- sjóðslán 3.550 þús. Verð 7,4 millj. KRUMMAHÓLAR Sérl. falleg 83,5 fm ib. á 2. hæð í lyftu- húsi með sérinng. af svölum og stórum suðursvölum. Verð 6,5 millj. LAUFRIMI Ný 95 fm íbúð á 2. hæð tilbúin undir tré- verk. Verð 6,8 millj. DALSEL Laus 87 fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði f bllskýli. Áhv. 2,3 millj. Verð 6,7 millj. LJÓSHEIMAR Góð, vel skipulögð og falleg 85 fm fbúð á 2. hæð í sex fbúða húsi sem er nývið- gert og málaö. Laus. Verð 7,2 millj. ÞVERHOLT - MOS. Stór, björt og falleg 114 fm Ib. f hjarta bæj- arins. ib. er I nýl. fjölbh. Áhv. góð bygg- sjlán 5.142 þús. Verð 8,5 millj. EFSTASUND - LAUS 80 fm 3ja herb. ibúð f kj. fbúðin er laus nú þegar. Verð 5 millj. 4ra-5 herb. SMYRILSHÓLAR Gullfalleg 5 herb. endalb. 100,6 fm á 2. hæð (vinsælu fjölbýlishúsi. Fallegt útsýni. Rúmgóðar suðursvalir. Verð 7,4 millj. EFSTIHJALLI - KÓP. 4ra herb. Ibúð á 1. hæð f tveggja hæða húsi ásamt aukaherb. í kjallara. BERJARIMI Ný og falleg 129 fm íbúð á tveimur hæð- um. 30 fm hjónaherb. með sérbaði og fataherb. Fallegar Innr. Stórar suðursv. VESTURBERG Falleg 4ra herb. íbúð á 3. hæð með fráb. útsýni. Getur losnað strax. Áhv. byggsj. og húsbr. 3.560 þús. 2ja herb DALBRAUT (BLÁU HUSIN) Mjög falleg 52 fm fb. í húsi eldri borgara. Getur losnað fljótl. Gott byggsjlán 3,5 millj. Verð 6,5 millj. RÁNARGATA 45 fm ósamþykkt „stúdíó"-íb. ( kj. Tilval- in fyrir skólafólk. Laus strax. Verð 2,2 millj. ASPARFELL- LYFTA Sérlega falleg 54 fm íbúð á 7. hæð f lyftu- húsi. Frábært útsýni. Húsvörður. Verð 4,5 millj. SKEIÐARVOGUR Björt og falleg 63,2 fm fb. I kj. I raðhúsi sem nýl. hefur verið endurnýjuð að mes- tu. Áhv. um 3,3 millj. Mögul. að taka blf- reið upp i kaupin. Verð 5,6 millj. HÁTÚN - LYFTA 2ja herbergja ibúð á 3. hæð í lyftuhúsi 54,7 fm. Laus. Suðursvalir. Verð 4,7 millj. VALLARÁS - LYFTUHÚS Nýleg 53 fm íbúð á 4. hæð f lyftuhúsl. Ahv. byggsj. 2,150 millj. Greiðslubyrði 11.200 á mán. Verð 5,2 millj. SELVOGSGRUNN Snotur 2ja herbergja íbúð á 2. hæð f fal- legu fjórbýlishúsi. Getur losnað fljótlega. Verð 4,2 millj. HER sést hvernig mislæg gatnamót eru hugsuð á tveimur stöðum á Hafnarfjarðarvegi, þ.e. ann- ars vegar við Vifilsstaðaveg og hins vegar í Engidal. nýrri byggingu fjölbrautaskóla í Hofsstaðamýri og við Vífilsstaði eru möguleikar á verulegri uppbygg- ingu á sviði heilbrigðisþjónustu. Bentu þeir þremenningar á að það lægi á miðjum suðurhluta höfuð- borgarsvæðisins og þar væri eitt af fáum nægilega stórum svæðum þar sem reisa mætti nýtt hátækni- sjúkrahús. Umhverfisskipulag Þá eru í Garðabæ margs konar möguleikar til útivistar sem skil- greindir eru sérstaklega í aðalskipu- laginu. I bænum eru golfvellir, hest- húsabyggð er á Kjóavöllum, þriðj- ungur af Heiðmörk liggur í landi Garðabæjar, við Urriðavatn er fjöl- breytt lífríki og hluti Reykjanesfólk- vagns nær inn í Garðabæ. Með því að skilgreina hlutverk og yfirbragð á hverju svæði er mögulegt að tryggja verndun sérstæðra land- svæða og náttúrufyrirbæra en um- hverfisskipulag er nú hluti aðal- skipulags. Lögð er áhersla á sam- fellt kerfi aðgengilegra og fjöl- breyttra útivistarsvæða bæði innan byggðar og utan. Vandað hús vid Fannaf old FASTEIGNASALAN Hóll er með til sölu einbýlishúsið Fannafold 133. Þetta er 237 fermetra húseign. Húsið var steypt árið 1987, það er á einni hæð og í því tvöfaldur inn- byggður bílskúr. Að sögn Ásmundar Skeggjason- ar hjá Hóli stendur hús þetta á miklum útsýnisstað og er innst í botnlanga. Mikið opið svæði er umhverfis húsið.„Eignin skiptist þannig að komið er inn í flísalagða forstofu með steinflísum á gólfi," sagði Ásmundur. „Inn af forstofu er garðstofa, lofthæð hennar er 5,3 metrar. I eldhúsi eru keramikflísar á gólfi og sérsmíðuð innrétting. Inn af eldhúsinu er þvottahús með inn- réttingu og glugga. Stofa er lögð gegnheilu Jatoba parketi. Arinn er í stofu og frábært útsýni er þar frá gluggum. Gengið er út á verönd úr stofu. Sjónvarpsherbergi er lagt keramikflísum, sem og herbergja- gangur. Barnaherbergin eru þrjú, öll lögð gegnheilu parketi og eru skápar í þeim öllum. Á gólfí í hjóna- herbergi er gegnheilt parket og góðir skápar. Baðherbergi er flísa- lagt og sturtuklefi er þar hleðslu- steinn úr gleri. Góðar innréttingar eru þar. Hiti er í innkeyrslu í stétt- um, lóð umhverfis húsið er sérhönn- uð af arkitekt. Verð hússins er 19,9 milljónir króna. Áhvílandi eru 10 millj. til 30 ára. Byggingarkostn- aður þessa húss var hátt í 35 millj. kr.," sagði Ásmundur að lokum. FANNAFOLD 133 er til sölu hjá fasteignasölunni Hóli og á að kosta 19,9 millj. kr. Byggingarkostn- aður hússins er sagður hátt í 35 mittj. kr.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.