Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 19
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 27. AGUST 1996 C 19 FASTEIGNASA Sími: 533-4040 Fax: 588-8366 Opið mánd. - föstud. kl. 9 -18. Dan V.S. Wiium hdl. lögg. fasteignasali - Ólafur Guðmundsson, sölustjóri Birgir Georgsson sölum., Erlendur Davíðsson - sölum. - Reykjavík - Traust og örugg þjónusta l^KAUPEMDURi^ ATHUGIÐ Fáið tölvulista yfir eignir, t.d. i tilteknu hverfi, á tilteknu verðbili o.s.frv. Söluyfir- lit yfir einstakar eignir, teikningar eða önnur gögn. Sendum i pósti eða faxi til þeirra sem þess óska. 2ja herb. íbúðir SNÆLAND - FOSSVOGUR. Einstaklib. á jarðh. 32 fm ósamþ. m. suð- urgluggum. Verð 2,5 millj. Laus strax. 8147. KARLAGATA. 2ja-3ja herb. ib. á 2.. hæð í þríb. m. svölum. Stærð 63 fm. Áhv. 2,6 millj. Verð 5,1 millj. 8145. KRUMMAHOLAR. Mjög góð 2Ja herb. íb. á 1. hæð í lyftuh. Stærð 54,6 fm. Rúmg. herb. Þvottahús á hæðinni. Áhv. 2,2 millj. Verð 4,5 millj. Laus strax. 7764. REYKJAVIKURVEGUR - HF. Björt 2ja herb. íb. á 2. hæð m. suðursv. Gott skipulag. Áhv. 2,0 millj. byggsj. Verð 4,6 millj. Laus strax. 8102. ENGJASEL. 2ja herb. íb. á jarðh. í góðu fjölb. m. suðurgarði. Stærð 45 fm. Ahv. 1,0 millj. Verð 3,6 millj. 7909. VINDÁS. Mjög falleg 2ja herb. 59 fm ib. á jarðh. m. suðurgarði. Flísarágólfum. Ath. skipti á stærri eign mögul. Áhv. 3,0 millj. hagst. lán. Verð 5,8 millj. 8093. SNORRABRAUT. Mikið endurn. 2ja herb. íb. á 1. hæð. Stærð 50 fm. Rafm. endurn. Nýtt gler. Áhv. 2,3 millj. hagst. lán. Verð 4,3 millj. Laus fljótl. 8134. GAUKSHÓLAR. Góð 2ja herb. íb. á 3. hæð í lyftuh. m. miklu útsýni yfir borg- ina og miðin. Þvottahús á hæðinni. Stærð 54 fm. Áhv. 1,8 millj. Verð 5,4 millj. Laus fljótl.8131. HRAUNBÆR. Mikið endurn. 2ja herb. íb. á 2. hæð með suðursv. Nýl. eld- hinnr. Hús og sameign i góðu ástandi. Stærð 60 fm. Verð 5,5 millj. Ath. skipti á 3ja-4ra herb. ib. f Árbæ. 6558. KEILUGRANDI. Góö 2ja herb. ib. á 1. hæð Qarðh.) með suðurgarði ásamt ' stæði í bílageymslu. Góðar innr. Parket. Áhv. 2,1 millj. Verð 5,5 millj. Laus strax. 6598. FANNBORG - KÓP. Rúmgóð 2ja herb. íb. á 3. hæð í lyftuh. Góðar innr. Stórar svalir með miklu útsýni. Stærð 82 fm. Stæði í bilskýli. Laus strax. Litið áhv. Verð 6,5 millj. Laus strax. 7903. HOLTSGATA. Góð 2ja herb. íb. á 2. hæð í litlu fjölb. sem er mikið endurn. með nýlegri eldhúsinnr. og parketi. Stærð 51 fm. Ahv. 2,9 millj. Verð 5,2 millj. LAUS STRAX.8117. VESTURBERG. 2ja herb. íb. á 2. hæð með vestursv. og miklu útsýni. Stærð 54 fm. Snyrtileq og góð eign. Hús allt viðg. og málað. Ahv. 3,8 millj. hagst. lán. Verð 5,0 millj. 7889. HLÍÐARHJALLl - KÓP. Fallega innr. nýl. 2ja herb. ib. á 3. hæð. Góðar innr. Parket og flísar. Stærð 57 fm + 26 fm bíl- sk. Áhv. 2,0 millj. Verð 6,7 millj. 7918. 3ja herb. íbúðir FLYÐRUGRANDI. Miöggóð3ja herb. íb. á 3. hæð á þessum vinsæla stað. Suðvestursv. Parket. Þvottaherb. á hæðinni. Verð 7,2 millj. Laus strax. 8148. LJÓSHEIMAR. Mjög góð 3ja herb. íb. á 2. hæð i 7-ib. húsi á kyrrlátum stað. Nýl. eldhinnr. Stærð 85 fm. Hús og lóð í mjög góðu standi. Verð 7,4 millj. 7997. SNORRABRAUT. Rúmg. 3ja herb. íb. á 2. hæð ásamt herb. í kj. m. aðg. að snyrtingu. Rúmg. herb. Stærð 83 fm. Verð 5,7 millj. 4878. ÞAKÍBÚÐIR - MIÐBÆR. Tii sölu tvær 95 fm íb. á 6. hæð í góðu lyftuh. Ib. eru allar endurn. Hús í góðu standi. Frá- bært útsýni. Stórar svalir. (b. eru lausar. Hagst. verð. 8076. ÁLFTAHÓLAR. Rúmg. 3ja herb. íb. á 1. hæð I lyftuh. Suðursv. Örstutt i skóla og þjónustu. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 6,3 millj. Ath. skipti á stærri eign mögul. 8073. ASPARFELL. Mjög góð 3ja herb. íb. á 6. hæð í lyftuh. Góðar innr. Beykiparket. Þvottahús á hæð. Björt og góð íb. m. út- sýni. Stærð 90 fm. Lftið áhv. Verð 6,5 millj. 8114. FLÉTTURIMI. Ný fullb. vönduð 3ja herb. endaíb. á 1. hæð m. sérgarði. Alno- innr. Parket. Þvottaherb. i íb. Stærð 85 fm. Áhv. 2,5 millj. Skipti ath. 7751. ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP. Rúmg. 2ja-3ja herb. ib. á jarðh. (ekki nið- urgr.) í góðu þríb. Sérinng. Sérhiti. Falleg- ur garður. Stærð 81 fm. Ahv. ca 3,2 millj. hagst. lán. Verð 5,8 millj. LAUGARNESVEGUR. Rúmg.3ja herb. íb. á2. hæð auk íbherb. í kj. Nýl. eld- hinnr. Flísar á baði. Nýtt gler. Góð sam- eign. Stærð 73 fm. Verð 6,8 millj. Laus strax. 8130. LANGHOLTSVEGUR. Rúmg. 3ja herb. kjíb. í þríb. Stærð 92 fm. Stór herb. Góður garður. Ekkert áhv. Verð 5,9 millj. 6661. LAUGARNESVEGUR. Góð 3ja herb. ib. á jarðh. ekki niðurgr. með sér- inng. Nýl. stands. eldh. og baðherb. Bíl- skréttur. Hús i góðu standi. Áhv. 3,6 millj. Verð 5,9 millj. 7768. GNOÐARVOGUR. 3ja herb. íb. á 1. hæð i fjölb. Stærð 68 fm. Stutt i alla þjónustu. Verð 5,8 millj. 8126. KJARRHÓLMI - KÓP. 3ja herb. íb. á 3. hæð. Stærð 75 fm. Þvottaherb. i íb. Hús í góðu standi. Áhv. ca 1 millj. Verð 5,9 millj. Laus fljótl. 4334. MIÐLEITI5-GIMLI.Góð3)a- 4ra herb. endaíb. á 1. hæð í Gimli-hús- inu. fb. snýr í suöur, beint aðgengi út í garð. (b. er á mjög rólegum og hljóðlátum stað (húsinu. Rúmg. herb. Þvottahús í íb. Góðar innr. og gólfefni. Stærð 111 fm. Merkt stæði í bíl- geymslu. Húsvörður. Aldurstakmark 55 ára og eldri. íb. er laus strax. 8125. KAPLASKJOLSVEGUR. 3ja herb. íb. á 2. hæð, 2 rúmg. svefnherb. Baðherb. nýl. staðsett. Stærð 68,5 fm. LAUS STRAX. Verð 6,5 millj. 6477. SKÁFTAHLÍÐ. Góð 3ja herb. íb. á jarðhæð. Stærð 65 fm. Ný eldhúsinnr. úr beyki. Hús í góðu standi. Áhv. 3,1 millj. Verð 5,9 millj. LAUS STRAX. 8022. 4ra herb. íbúðir ÁLFHEIMAR. Rúmg. 4ra-5 herb. endaíb. ígóðu fjölb. m. suðursv. Rúmg. eidhús m. nýl. innr. Parket. Stærð 106 fm. Ib. og sameign t mjög góðu ástan- dl. Áhv. 2,1 millj. Verö 7,5 millj. Laus strax. 8097. ENGIHJALLI - KÓP. Glæsil. 4ra herb. endaíb. á 8. hæð í lyftuh. Nýstands. baðh. Parket. Mikið útsýni. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 6,9 millj. Laus strax. 4975. HÓLABRAUT - HF. Nýstands. 4ra herb. ib. á 1. hæð i 5-íb. húsi. Nýjar beyki- innr. Stærð 87 fm. Áhv. 2,6 millj. byggsj. Verð 7,4 millj. Laus strax. 4734. RAUÐARÁRSTÍGUR. Glæsii 4ra-5 herb. endaíb. á 1. hæð m. sérinng. Góðar innr. Parket. Þvottah. innaf eldh. Stærð 98 fm. Stæði í bilskýli fylgir. Áhv. ca 5,0 millj. byggsj. Verð 8,9 millj. Laus fljótl. 4769. ALFTAMYRI -' BILSKUR. Góð 4ra herb. ib. á 1."hæð. Parket. Baðherb. allt fllsal. Rúmg. herb. Stærð 100 fm + bílskúr. Áhv. 1,5 millj. bygg- sj. Laus strax. 7765. SUÐURBRAUT - HF. Rúmg. 4ra herb. endalb. á efstu hæð, stærð 112 fm. Þvottah. innaf eldh. Mikið útsýni. Áhv. 2,3 millj. Verð 7,6 millj. 6036. ÁSBRAUT - KÓP. 91 fm 4ra herb. endaíb. á 3. hæð með suðursv. Björt og góð íb. Góð aðkoma að húsi. Áhv. 3,1 millj. Verð 6,4 millj. Laus strax. 6618. ENGJASEL - BÍLSKÝLI. 4ra herb. endaíb. á 3. hæð með stórum suð- ursv. og miklu útsýni. Stærð 102 fm. Verð 7,5 millj. Laus strax. 7875. KAPLASKJÓLSVEGUR. Góð 4ra herb. íb. á 1. hæð með suðursv. 3 svefnherb., flísal. baðherb. Parket. Stærð 83 fm. Sameign og hús í góðu standi. Áhv. 4,1 millj. hagst. lán. Verð 7,5 millj. 6657. FIFUSEL. Góð 4ra herb. íb. á 1. hæð ásamt staeði i bílageymslu. Þvottah. innaf eldh. Parket. Stærð 97 fm. Áhv. 1,8 millj. veðd. Verð 7,8 millj. Laus strax. 8031. LYNGBREKKA - KÓP. Góð 4ra herb. íb. ájarðh. m. sérinng. I þríb. Stærð 110 fm. 3-4 svefnh. Allt sér. Verð 7,5 millj. Laus strax. 7886. HRAUNBÆR. Vel sklpul. og góð 4ra herb. íb. á 3. hæð með stórum suð- ursv. og miklu útsýni. Góðar innr. Stærð 99 fm. Áhv. 3,4 milij. byggsj. Laus fljótl. Ath. skipti á minni eign eða bil. 7802. KRUMMAHÓLAR. Góð 4ra-5 herb. endaíb. á 2. hæð i lyftuh. m. stórum suðursv. 4 svefnh. Þvottahús á hæðinni. Búr innaf eldh. Parket. Stærð 95 fm. Áhv. 4,1 millj. Verð 6,9 millj. Ath. skipti mögul. 8107. ESPIGERÐI. 4ra herb. íb. á3. hæð í lyftuh. með miklu útsýni. 3 rúmg. herb. Stærð 110 fm. Áhv. ca 5 millj. Verð 10,9 millj. Lausstrax. 8113. LUNDARBREKKA - KÓP. Góð 93 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð. Góðar innr. Þvottah. á hæðinni. Áhv. 4,2 millj. Verð 7,7 millj. LAUS STRAX. 8090. 5-6 herb. BÓLSTAÐARHLÍÐ - BÍL- SKÚR. 5-6 herb. endaib. á 3. hæð í góðu fjölb. Stærð 112 fm. Mikið útsýni. SKIPTI ÓSKAST Á MINNI EIGN A 1. EÐA 2. HÆÐ. 7859. SJAVARGRUND - GBÆ. 5-7 herb. ib. á tveimur hæðum m. sérinng. ásamt sérstæði í bílageymslu. íb. selst tilb. u. trév. að innan, stærð samtals 196,5 fm. Áhv. 6,7 millj. Verð 8,9 millj. 6521. HRAUNBÆR. Rúmg. 5 herb. enda- íb. á 3. hæð. Nýl. standsett íb. 4 svefn- herb. Þvottah. og geymsla í ib. Stærð 125 fm. Áhv. ca 4 millj. Ath. skipti á 3ja-4ra herb. íb. í Hraunbæ. 8110. GNOÐARVOGUR. 90 fm rúmg. íb. á 3. hæð (efstu) með suðursv. og miklu útsýni. 2-3 svefnherb., 2 stofur. Hús í góðu standi. Verð 7,3 millj. Laus strax. 8149. BOLLAGATA - BILSKUR. Efri' sérh. ásamt risi i þríb. Grunnfl. 100fm auk 35,6 bílsk. Góð staðs. Litið áhv. Verð 8,9 millj. 8052. VALLARBRAUT - SEL- TJNESI. Glæsil. neðri sérh. í tvíb. Stærð 173 fm auk 25 fm sólstofu og 29 fm bllskúrs. Stórar stofur, 5 svefnh. Hús í mjög góðu ástandi. Ath. skipti á minni eign. Verð 11,9 millj. 7791. UNNARBRAUT - SELTJNESI. Mikið endurn. sérh. á tveimur hæðum ísuk bílsk. á góðum stað sunnanmegin á Nes- inu. Rúmg. stofur og herb. með góðri loft- hæð. Nýl. eldhinnr. og tæki. Stærð íb. 138 fm. Áhv. ca 6,3 millj. hagst. lán. Allar nánari uppl. á skrifst. 8034. HLÍÐAR - BÍLSKÚR. Mikiðend- urn. 4ra herb. ib. á 2. hæð ásamt 28 fm bílsk. í litlu fjölb. Allar innr., gólfefni, hiti, rafm. og gler, allt nýtt. Þak, hús og lóð nýl. stands. Stærð íb. 108,9 fm. Ahv. 2,5 mlllj. byggsj. Verð 10,5 mrllj. Eign f sérfl. Til afh. strax. 8026. LANGHOLTSVEGUR - BÍL- SKÚR. Góð 4ra herb. ib. á 1. hæð (miðh.) í þríbhúsi ásamt bílskúr sem þarfn. stands. Stærð íb. 78 fm. Áhv. 3,9 millj. veðd. og húsbr. Verð 7,8 millj. Laus strax. 4664. SKIPHOLT. Góð 3ja herb. íb. á jarðh. með sérinng. Rúmg. eldh. meö nýl. innr. Sérþvottah. og -hitl. Búið að endurn. rafmagn. Staerð 96 fm. Verð 6,9 millj. 8124. Raðhús - parhérs FJARÐARSEL M/BÍL- SKUR. Gott endaraðh. á tveimur hæðum oa 150 fm ásamt sórbyggöum bilskúr, Arinn I stofur. Utið áhv. Verð 11,2 mlllj.3135. RAUÐÁS. Gott raðh. á tveimur hæð- um m. innb. bílsk. 4 góð svefnh. og rúmg. stofur. Mikið útsýni. Stærð 271 fm. Áhv. 2,2 millj. byggsj. Verð 13,5 millj. 8057. VÍÐIHLÍÐ. Vel hannað þarh. á þrem- ur hæðum með tveimur samþ. íb. og innb. bilskúr. Húsið er ekki fullb. Fráb. staðs. Áhv. 3,6 millj. byggsj. Verð 16,9 millj. Teikn. og frekari uppl. á skrifst. 7878. HRAUNTUNGA - KÓP. Mjög gott 214 fm raðh. m. innb. bílsk. 4 rúmg. svefnh., stórstofa. Góðar innr. og gólfefni. Mikið útsýni. Áhv. 5,8 millj. Verð 12,9 millj. Ath. skipti á minni eign. 7998. FANNAFOLD. Parh. átveimurhæð- um m. innb. bílsk. Stærð 157 fm. 3 svefnh. m. mikilli lofthæð. Góðar stofur. Áhv. 6,0 millj. hagstl lán. Verð 11,9 millj. 8045. GRANASKJOL - VESTUR- BÆR. Stórglæsilegt og vandað endaraðh. á tveimur hæðum ásamt innb. bilsk. 3 svefnh., 2 stofur, garð- stofa. Beykiparket. Gróskumikill garð- ur. Hiti í stéttum og plani. Stærð 198,6 fm + 20,7 fm bílskúr. Einstök eígn á góðum stað. Stutt í skóla og þjónustu. Teikn. og allar nánari uppl. veittar á skrifst. 8111. FLJOTASEL - TVÆR IBUÐIR. 239 fm endaraðh. á þremur hæðum með 2ja herb. íb. á jarðh. með sérinng. auk sér- byggðs 28 fm bilsk. Húsið er klætt að utan. Eign sem býður upp á mikla mögul. Áhv. ca 5 millj. Skipti á minni eign. 6537. BÚSTAÐAHVERFI - 2 ÍB. 178 fm 2ja íb. raðhús við Ásgarð ásamt bíl- skúr. 5 herb. 3 stofur. Á jarðhæð er sér 3ja herb. Ib. með sérinng. Áhv. 1,6 millj. byggsj. Verð 11,9 millj. Ath. skipti á minni eign mögul. 7730. GRUNDARTANGI - MOS. Gott raðhús á einni hæð. Stærð 81 fm. Stofa og 2 svefnherb. Góð suðurlóð. Áhv. 4,7 millj. hagst. lán. Verð 7,6 millj. 4098. KRÓKABYGGÐ - MOS. Mjög gott endaraðhús á einni hæð, 97, 2 fm nettó. Góðar innr. Hellulögð verönd. Áhv. 3,6 millj. byggjs. Verð 8,8 millj. LAUS STRAX. 7799. Einbýlishús FAGRAKINN - HF. Gotteinbhúsá tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. og góðum suðurgarði. Stærð 168 fm. Áhv. 2,8 millj. Verð 11,9 millj. Skipti ath. 6530. SKRIÐUSTEKKUR. Miöggott2ja ib. hús með 70 fm íb. á jarðh. og sérinng. Stærð 241 fm. Hús vel viðhaldið á góðum stað. 8033. HJALLAVEGUR - 2 ÍB. Eldraein- bhús á tveimur hæðum með tveimur samþ. íb. ásamt bílsk. Stærð niðri 83 fm, ris 70 fm, bílsk. 24 fm. Húsið er klætt að utan og býður upp á ýmsa mögul. Verð 10,9 millj. 8120. ÁSHOLT - MOS. Vandað einb- hús á einni hæð m. tvöf. bllsk. 4-5 svefnh. Góðar innr. Hitl í plani. Hús í góðu standi og nýl. stands. Stærð 140 fm + 50 fm bílsk. Áhv. 5,3 millj. Verð 13,2 millj. 8140. STUÐLASEL. Gott einbhús á einni hæð m. innb. bílsk. 5 svefnh. Góðar stof- ur. Nýl. eldh. Arlnn í stofu. Parket og flís- ar. Stærð 250 fm. Falleg lóð. Hiti i stétt- um. Hús i góðu ástandi. Laust fljótl. Áhv. ca 5,2 millj. 5104. AUSTURGATA - HF. Mikið end- urn. járnkl. timburhús sem er steyptur kj., hæð og ris. Hús í góðu ástandi en á eftir að fullkl. að utan smáatriði. Járn, gler og póstar, allt nýtt. Nýtt eldh. Raflögn end- urn. 3ja herb. séríb. I kj. Stærð 129 fm. Áhv. 1,1 millj. Verð 11,7 millj. 8133. Nýbyggingar LINDASMÁRI - KÓP. 93 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð (jarðh.). ib. er tilb. til innr. fullb. að utan. Verð 6,5 millj. 7920. FROÐENGI. Ný 3ja herb. íb. á 2. hæð stærð 86 fm. Ib. selst tilb. u. trév. eða fullb. án gólfefna. Þvottah. í íb. Allar nán- ari uppl. á skrifst. Verð frá 6 millj. 6610. BÆJARHOLT - HFJ. 3jaherb. íb. á 3. hæð í 6-ib. stigagangi. (b. er tilb. til innr., fullb. að utan. Þvottaherb. í íb. Stærð 94 fm. Verð 6,5 millj. 6031. FRÓÐENGI. 4ra herb. íb. á 2. hæð. Tilb. u. trév. eða fullb. án gólfefna. Þvotta- herb. í íb. Stærð 110 fm. Allar nánari uppl. á skrifst. Verð frá 7,6 millj. 6612. FUNALIND. Nýjar 3ja og 4ra herb. íb. í litlu fjölb. lb. verða afh. fullb. án gólfefna með vönduðum innr. frá Brúnási. Mikið út- sýni. Lóð frág. Stærð frá 78 fm. Verð frá 7,2 millj. Til afh. 1 byrjun sept. '96. Allar nánari uppl. á skrifst. 7780. BÆJARHOLT - HFJ. Ný 4ra herb. fullb. íb. á 3. hæð. Beykiinnr. Þvottah. í íb. Stærð 102 fm. Til afh. strax. 4701. HEIÐARHJALLI - KÓP. tíi sölu í Suðurhlíðum Kóp. nokkrar sérhæðir ásamt bilskúr. Hæðirnar verða afh. tilb. u. trév. að innan, fullb. að utan. Stærð 122 fm auk bílsk. Teikn. og allar nánari uppl. á skrifst. 6584. MELBÆR. Nýtt raðh. á tveimur hæð- um ásamt bilskúr. Húsið afh. tilb. að utan en fokh. að innan. Stærð samtals 191 fm. Fráb. staðs. Teikn. á skrifst. 8002. VESTURÁS. 169 fm raðh. á einni hæð m. innb. bilsk. Húsið selst í núver- andi ástandi, fokh. að innan, fullb. að utan. 6629. BAKKASMÁRI - KÓP. Parh. á tveimur hæðum með innb. bílsk. á góðum útsýnisstað. Stærð 181 fm. Húsin afh. tilb. u. trév. að innan en fullb. að utan (ómál- uð). Verð 10,8 millj. 6623. LINDASMÁRI - KÓP. Eigum 3 raðh. eftir á tveimur hæðum auk bílsk. sem afh. tilb. ii. trév. að innan, fullb. að utan. Stærð ca 175 fm. Verð frá 10,3. Teikn. og uppl. á skrifst. 6339. HEIÐARHJALLI - KÓP. Parh.á tveimur hæðum m. innb. bílsk. Húsið er selt í núverandi ástandi fokh. Gert er ráð fyrir 4 svefnh. Fráb. útsýni í suðurátt. Stærð 216 fm. 7835. BJARTAHLÍÐ - MOS. Raðh á einni hæð m. innb. bílsk. Afh. fullb. að utan, fokh. að innan. 3 svefnh. Stærð 166 fm. Verð 7,5 millj. 7810. JÖRFALIND - KÓP. 4 raðh. áeinni hæð með innb. bílsk. Húsin afh. tilb. að utan, fokh. innan. 3 svefnh. Hægt að fá húsin lengra komin. Mikið útsýni. Stærð 150 fm. 8091. FJALLALIND - KÓP. Rúmg par- hús sem er hæð og ris með innb. bilsk. Húsið afh. fullb. að utan og málað en tilb. u. trév. _að innan. Stærð 176 fm. Til afh. strax. Áhv. 3,5 millj. Verð 10,5 millj. 7862. STARENGI. Eigum til 2 einbhús sem eru á einni hæð ásamt bílsk. á góðum út- sýnisstað. Stærð 165 fm. Húsin afh. full- frág. að utan, tilb. til innr. að innan. Áhv. 6,3 millj. Verð 9,9 millj. Teikn. á skrifst. 7837. HÓLAHJALLI - KÓP. Fokh. ein bhús áfallegum útsýnisstað (Suðurhliðar). Gert er ráð fyrir 5-6 svefnh. og 3 stofum. Tvöf. bílsk. Ahv. 6,3 millj. Verð 10,8 millj. Teikn. á skrifst. 7897. Atvinnuhúsnæði HAMARSHOFÐI. 280 fm atvhúsn. á einni hæð sem skiptist í 200 fm sal og 80 fm viðbyggingu með góðri lofthæð. Verð 8,9 millj. 6619. VESTURGATA. Gottskrifstofuhúsn. á götuhæð og Jarðh. m. sérinng. og stór- um gluggum. Húsn. skiptist i móttöku, 4 góð herb., eldh. o.fl. Stærð 194 fm. Ýms- ir mögul. Getur losnað strax. Áhv. 3,0 millj. hagst. lán. Verð 8,9 millj. 2250. BÍLDSHÖFÐI. 207 fm skrifstofu- og þjónusturými á 1. hæð með glugga á tvo vegu. Góð lofthæð og gólfefni. Laust strax. 7891. GRENSÁSVEGUR. Gott 427 fm verslunarhúsn. á götuhæð með góðum gluggum. Húsnæðið sem er í leigu, er 3 einingar í dag. Allar nánari uppl. á skrifst. 7870. VATNAGARÐAR. Atvinnuhúsn. á tveimur hæðum með aðkeyrsludyrum. Stærð 582 fm samtals. Hentar fyrir alls konar starfsemi. Laust strax. 6528. ÞETTA ER AÐEINS BROT AF SÖLUSKRA OKKAR HIKIÐ EKKI VIÐ AÐ HAFA SAMBAND VIÐ SÖLUMENN OKKAR.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.